Page 292

290  ГРА ДЪТ   СЕПТЕМВРИ / ОК ТОМВРИ 2018

РИТЕЙЛ ОСВЕТЛЕНИЕТО В ПОЛЗА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИЗЖИВЯВАНЕ

Успешният ритейл проект изисква детайлно разработване на средата, подходящо разположение на продуктовите зони, добър подбор на артикули и много други. Едно от условията за добра реализация е подборът на светлинни технологии, които едновременно да бъдат рентабилни и създаващи комфорт.

Неведнъж сме писали за влиянието на светлината върху човешкия организъм и способността ни да правим едни или други избори. Интензитетът и цветната температура са от особено значение, когато окото трябва да възприеме даден обект или обстановка. Във връзка с това дизайнерите на търговски зони прибягват до внедряването на редица умни системи за осветление, а специалистите по управление на светлината се съобразяват с редица фактори, определящи светлинните параметри. Технологиите се развиват с бързи темпове, а осветителните тела все повече се превръщат от статичен в комуникиращ със средата и клиента елемент. Техните задачи се променят постоянно и са все по-тясно свързани със създаването на доброто потребителско изживяване. ТРАДИЦИОННО РИТЕЙЛ ОСВЕТЛЕНИЕТО Е МЕДИАТОР МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ, а индиректното общуване се случва по няколко начина. На първо място, за всеки ритейл проект е необходимо да се подбере правилната за излагането на стоки цветна температура. Така се създава цялостна предразполагаща атмосфера. В общия случай температурата варира в

диапазона на топлата и неутрална светлина. В зависимост от профила на магазина обаче специалистите препоръчват силно диференциран подход. За най-добър ефект в аптеките например цветната температура следва да е между 3000K и 4000K, за спортни стоки 4000K, за мебели пък между 2700 – 3000К, за мода – 2700 - 3500К, а за храни и напитки 2700 – 4000К. Това, разбира се, са осреднени стойности, които в рамките на един търговски обект също варират. Специфичното осветяване на различните продуктови зони също допринася за доброто клиентско изживяване. По този начин се създава усещане за преминаването от едно пространство в друго с различно въздействие и акцент. Така се обособяват кътове за промоционални стоки, за продукти с определено предназначение и т.н. В зависимост от нуждите на проекта дизайнерът на осветление залага интензитета на осветеност и цветната температура. Например в един супермаркет той може да прецени да освети по-силно зоната за козметика и да димира светлината над регалите с хранителни продукти. Съвременните умни системи за контрол и управление като Philips Dynalite предлагат изработването на графици за осветяване на различни точки от обекта по

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.