Page 152

150  ГРА ДЪТ   СЕПТЕМВРИ / ОК ТОМВРИ 2018

"ВИТОРИО ПОЗИТАНО БИЗНЕС ЦЕНТЪР" НОВОТО БИЖУ НА СОФИЯ: ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО С РЕСПЕКТ КЪМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ИНВЕСТИТОР "Вип Офис Център" ЕООД, www.vpbusinesscenter.com ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ "Р§М Мениджмънт" ООД, www.r-m-management.com ПРОЕКТАНТ "Планинг", арх. Илиaн Илиев и арх. Диана Данкова КОНСУЛТАНТ ПО ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА проф. Тулешков СЕРТИФИЦИРАНЕ LEED, www.new.usgbc.org/leed СРОК НА ЗАВЪРШВАНЕ Декември 2019 г.

ЗА ПРОЕКТА Със силна визия и отчетлив характер, “Виторио Позитано“ е изискана бизнес дестинация. Находяща се в стария център на града, сградата предлага лесен и удобен достъп от всички транспортни точки. Категорията на сградата – паметник на културата от местно значение, провокира към проектантския екип да се присъедини и консултант по паметници на културата. Основно предизвикателство пред проектантския екип и инвеститора бе търсенето на решение за опазването на архитектурно-културното наследство, като същевременно създаде модерен бизнес център, предоставяйки на ползвателите съвременни технологии и общодостъпна среда. Съвместната работа между проектантски екип, ръководен от арх. Илиан Илиев и водещ арх. Диана Данкова ("Архитектурно студио Планинг") и от друга страна, консултант по паметници на културата проф. Тулешков, допринесоха за постигане на оптимален баланс между архитектура и високо технологични решения. Локацията на проекта, предполагаща наличието на археологически находки, наложи строителството на бизнес центъра да бъде предшествано от спасителни археологически разкопки. Изпълнението на проекта бе разделено на два етапа – Етап 1 Археологическо проучване и укрепване на изкопа тип ШЛИЦОВИ СТЕНИ за нуждите на разкопките и Етап 2 – строителство на сградата.

Амбицията на инвеститора не се ограничи единствено с изпълнение на препоръки, касаещи възстановяване на фасадата и провеждане на археологически разкопки. Воден от желанието си за съвместяване на специфична архитектура с изграждането на модерна сграда по последни технологии, в която социалният аспект да е налице, инвеститорът решава да сертифицира сградата по LEED. Стремежът е да се създаде благоприятна и комфортна среда, като е налице екологичният аспект на устойчивостта. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Богатата и любопитна история на сградата датира от 1910 – 1915 г., когато първоначално е построена. През 1977 г. красивата стара къща е обявена за архитектурен паметник от Националния институт за недвижимо културно наследство, а по-късно Министерството на културата дава разрешение сградата да бъде демонтирана и построена отново като престижен бизнес център. Планът за строеж запазва историята на обекта, като възстановява фасадата на първоначалната неокласическа архитектура. Резултатът е нова офис сграда в централната част на града с елегантно загатната история. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ Районът, в който се намира имотът, попада в исторически значима територия, т.нар. Западен некропол на Сердика от XVIII-XIX в. Предположенията за наличие на ценни

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5, 2018 г.

Profile for tcmgbg