Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 208

20 4

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА МОДЕРНИЯТ ОФИС: СЕРТИФИЦИРАНЕ, УДОБНИ ОБЩИ ЧАСТИ И ЕКСТРИ, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

ЛИЛИЯ КРЪСТЕВА COUNTRY HEAD BULGARIA, CERES MANAGEMENT SERVICES, УПРАВЛЯВАЩА SOFIA AIRPORT CENTER