Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 204

20 0

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

АНТОН СЛАВЧЕВ НАЙ-УСПЕШНИТЕ ПРОЕКТИ ЩЕ СЪЧЕТАВАТ ГЪВКАВОСТ И УСТОЙЧИВОСТ

АНТОН СЛАВЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА AVISON YOUNG ЗА БЪЛГАРИЯ И АСЕТ МЕНИДЖЪР НА СЕРДИКА ОФИСИ

Тепърва ще се търси балансът на присъствена и дистанционна работа. Работодателите вече осъзнаха лимитите на дистанционния модел на работа и искат да върнат служителите си обратно в офиса.