Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 200

196

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

НИКОЛАЙ НЕОВ НА БАЗА ОБЕМА НА ТЪРСЕНЕТО ЗА 15 МЕСЕЦА ПАЗАРЪТ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН Е ВЪЗСТАНОВЕН

НИКОЛАЙ НЕОВ ДИРЕКТОР ОФИС ПЛОЩИ, MBL