Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 194

190

ГРА ДЪТ

БРОЙ 3 | 2022

HEALTH&WELLNESS ИЗИСКВАНИЯТА - ДВИГАТЕЛ НА ПРОМЯНАТА Продължителната дистанционната работа изведе на преден план редица предимства за служителите, но, от друга страна, и няколко предизвикателства, които до появата на ковид не бяха на дневен ред. Компаниите започнаха да наблюдават занижена ангажираност (employee engagement), случаи на прегаряне (burnout) и липса на добра видимост върху състоянието на служителите. В тази връзка работодателите създават повече инициативи и придобивки, свързани с психическо здраве (mental health) и благосъстояние на служителите (employee wellbeing). В пакетите със здравно осигуряване се появиха допълнителни услуги за психолог, както и множество допълнителни онлайн сесии, свързани с физически упражнения, правилно менажиране на времето и забавни събития, които да адресират тази тема. Конкретно за дейностите, проведени от дистанция, винаги остава и доза съмнение относно това колко ефективни могат да бъдат те спрямо същите, проведени на живо. В тази връзка с новите офис пространства компаниите се стремят да добавят стойност за своите служители и чрез комбиниране на удобствата на офисите с удобствата на сградите, в които се помещават. Работодателите обръщат все повече внимание на новите системи за сензорен/безконтактен достъп, вентилационни системи за пречистване и опресняване на въздуха, високо ниво на естествена осветеност, озеленяване, съоръжения за фитнес, плуване, SPA и други спортове, ергономично обзавеждане, повече и по-големи зони за отдих, умни (smart) системи, които правят работата в офиса по-лесна, модерен дизайн, създаващ удобство, комфорт и много други. ОФИС 2022 Proxiad е една от първите компании на пазара, в която направихме крачка към изграждането на ново поколение хибридно офис пространство, и впоследствие наблюдавахме още много компании, които предприеха действие в тази насока. Подобен процес отнема повече време и ще се наблюдава тепърва в следващите години. За много организации стана ясно, че 100% работа от офис е модел, който няма да бъде прилаган повече. Възможността за работа от вкъщи се превърна в една от най-желаните придобивки от всички служители през последните години и докато подобно изискване доскоро беше рядкост, в момента то се наложи като задължителен стандарт. Тази промяна ни вдъхнови да създадем едно от вече споменатите софтуерните решения, което напълно управлява и оптимизира работното пространство, като създава удобство и свобода на служителите да избират, кога, как и къде да работят от офиса и кога да останат вкъщи. Чрез подобен тип продукти компаниите лесно могат да следят и адаптират своите политики за работа от вкъщи и да измерват натовареността на офисите. Последните проучвания показват, че 95% от компаниите в сектора възнамеряват да използват хибриден модел на работа в post-COVID етап. Доскоро се наблюдаваше ниска посещаемост на офисите, но с премахването на всички COVID мерки и подобряване на метеорологичните условия виждаме тенденция в посока постепенно завръщане към смесен модел на работа.

Офисът на 2022 е коренно различен от този през 2019 в много аспекти. Офис пространството е много пофункционално и предоставя удобства на своите ползватели както в самия офис, така и чрез модерните офис сгради. Той вече не се разглежда като стандартното работно място, което хората посещават 5 дена в седмицата от 8 до 5, а е колаборативно пространство, в което служителите се социализират и се срещат със своите колеги. Голямата дилема, пред която повечето компании са изправени в момента, е дали да се върнат към политиките, свързани с офиса от 2019, дали да останат с тези от 2022, или да търсят компромисно решение някъде по средата. Това е тема с отворен край, който предстои да разберем.

За да адресираме част от предизвикателствата, породени от COVID, в Proxiad създадохме 2 нови софтуерни продукта за менажиране на представянето (performance management) и управление на работните пространства (workplace management), които вече се предлагат на пазара като самостоятелни продукти и могат лесно да бъдат въведени във всяка организация със сходни нужди.