Списание ГРАДЪТ, брой 3/2022

Page 164

160

ГРА ДЪТ

БРОЙ 1 | 2022 2 | 2022

GREEN PAGES DATA, DATA, DATA... "ЗЕЛЕНИ" ИНСТРУМЕНТИ ЗА "ЗЕЛЕНИ" СГРАДИ