Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 78

76  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

СТАРТИРА ФАЗА 3-В НА "РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ"