Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 152

150  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

ИВАН НИКОЛОВ РОЛЯТА НА ОФИСА ЗА КОРПОРАТИВНАТА КУЛТУРА Е НЕЗАМЕНИМА

ИВАН НИКОЛОВ REAL ESTATE COUNTRY MANAGER, CONCENTRIX

Ролята на офиса е незаменима и остава основна за изграждане и поддържане на корпоративната култура. Няма друго нещо, което да подчертава по-добре идентичността на всяка компания, освен служителите и тяхната основна работна среда – офисът. Моделът на постоянна работа от вкъщи е отлична опция в определени ситуации, но води по-скоро до отчужденост на служителите и липса на колаборация и екипност. Промените на офис средата ще са свързани предимно с осигуряването на по-големи отворени пространства с естествена вентилация и наличие на повече дистанция. Възможни са инвестиции в модерни и иновативни системи за пречистване като йонизатори, UV лампи и т.н. Работният процес сам по себе си едва ли ще се промени драстично, по-скоро очаквам промяна в отношението на хората към офис средата и поведението им в нея.