Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 148

146  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

ни с придобивки. Сега просто го адаптирахме към COVID реалността. Това, както споменах и по-рано, ни позволи да организираме работата си по отдели в новите условия доста бързо и без особено високо напрежение. Модерният аспект за Visteon се състои в това да намерим правилната концепция за работа в реална среда, която дава по-голяма възможност за креативна колаборация между екипите. Целта ни винаги е да създаваме добро и сигурно изживяване за нашите служители, като създаваме правилните предпоставки да предпочитат и офиса като опция за работа днес. Разбира се, налице е и нуждата да оптимизираме необходимото ни физическо пространство, тъй като оперираме в хибриден модел. Тази задача е предизвикателна, тъй като в момента Visteon се разраства в България, превръщайки се във водещия технологичен център на компанията в Европа. Този растеж налага да осигурим все пак и необходимото физическо място, като следваме най-строгите мерки за безопасност.

Перспективата е гъвкавост предимството на офисите все повече ще се състои във възможността за колаборация и обмен на идеи в реална среда. Според нуждите на екипа, това би наложило преход от множество обособени индивидуални места към една обща среда за съвместна работа.