Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 130

128  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

ИНЖ. ЯВОР ОТАШЛИЙСКИ МОДЕРНИТЕ ОФИС КОНЦЕПЦИИ ВИСОКА ГЪВКАВОСТ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНОСТ

ИНЖ. ЯВОР ОТАШЛИЙСКИ NATIONAL SALES MANAGER BULGARIA AND NORTH MACEDONIA, KNAUF CEILING SOLUTIONS, KNAUF AMF & KNAUF ARMSTRONG

Многократно съм имал възможността да споделя, че след края на „големия строителен бум“ в България пазарът се измени коренно както в количествено, така и в качествено отношение. Този процес се ускори осезаемо през последната година и за настъпващото качественото изменение всички ние не без основание можем да се радваме. От първостепенно значение е съвременните офисни и административни сгради да отговарят на изискванията за здравословна микросреда. Това е важно не само за работещите в тях, но и за тяхната по-висока производителност, т.е. за работодателите. В тази връзка стратегически е важно за всяка компания с всички възможни средства да се грижи за удобството и доброто здравословно състояние на своите служители. Именно това налага днешните концепции за офиса да се характеризират с висока степен на гъвкавост и многофункционалност. Използват се различни пространствени решения за създаване

и обособяване на различни работни зони и оптимални условия на работа. Съвременните офиси трябва да отговарят на различните нужди на работа и те трябва да дават възможност да бъдат променяни в движение. Когато се изисква концентрирана работа с висока дискретност, отделният офис ще продължи да бъде решение и в бъдеще. За други форми на работа това е отворено пространство при използването на решения, като прозрачно и гъвкаво екраниране на бюрото например, за да се създаде необходимото разстояние между служителите, без това да повлияе значително на комуникацията между тях. ЗДРАВОСЛОВНАТА И БЕЗОПАСНА ОФИС СРЕДА СЕ ОСИГУРЯВА ЧРЕЗ БАЛАНС МЕЖДУ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ЕСТЕТИКА, АКУСТИКА И ЧИСТОТА С ДОСТАТЪЧНО ПОДАВАНЕ НА СВЕЖ ВЪЗДУХ Ние от Knauf Ceiling Solution знаем, че офис сградите поставят особено високи изисквания