Списание ГРАДЪТ, брой 2/2022

Page 22

20

ГРА ДЪТ

БРОЙ 2 | 2022

PRIMA RESIDENCE ГОТОВ ЛИ СИ ЗА БЪДЕЩЕТО?