Списание ГРАДЪТ, брой 1/2022

Page 172

168

ГРА ДЪТ   БРОЙ 1 | 2022

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА 2021: ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ

АРХ. МАРТИН РЯШЕВ, АРХ. ЮРИ ТАНОВ, СТУДИО DA ARCHITECTS