Page 52

50  ГРА ДЪТ    АВГ УСТ / СЕПТЕМВРИ 2017

ЯВУЗ СЕЛЕК GARANTI KOZA Е ИНВЕСТИРАЛА НАД $6 МЛРД. В ИМОТНИ ПРОЕКТИ ЗА 10 ГОДИНИ

ЯВУЗ СЕЛЕК ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА КОМПАНИЯ GARANTI-KOZA BULGARIA

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat