Page 204

202  ГРА ДЪТ    АВГ УСТ / СЕПТЕМВРИ 2017

ЕЛЕНА КОСЕВА БЪЛГАРИЯ ИМА ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕО-, СПА И WELLNESS ТУРИЗЪМ

ЕЛЕНА КОСЕВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ" АД

ЕЛЕНА КОСЕВА

е изпълнителен директор на "Св. св. Константин и Елена холдинг" АД с дългогодишен опит в туризма на мениджърска позиция. Дружеството управлява и стопанисва едноименния български морски курорт, който има над 100-годишна история в туризма. Има магистърска степен по право от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и магистърски степени по икономика и управление на строителството и счетоводство и контрол от Икономическия университет - Варна.

Г-жо Косева, може ли най-общо да започнем с коментар на развитието на хотелската база на традиционния хотелиерски сектор в България от 2008 г. насам? Началото на периода бе повлияно от световната финансова криза, когато се наблюдаваше спад в броя на нощувките в обектите за туристическо настаняване, което естествено доведе до свиване на инвестиционната активност. Но от 2010 г. насам темповете на растеж на международните туристически пътувания бележат постоянен ръст и тази тенденция продължава. У нас значимият дял на заетост чрез туроператори от Средна и Западна Европа ангажира инвеститорите с техните изисквания за предоставяне на услуги с повисоко качество и прилагането на различни концепции, насочени към определени таргет групи като семейни хотели, услуги само за възрастни (adults only), leisure hotels, Fun Club хотели, хотели за балнео-, СПА и уелнес туризъм и др. В последните години инвеститорите се стремят да

предлагат разнообразен продукт и да влагат средства в строителството на хотели и ваканционни комплекси с повисока категория. Как оценявате промяната на изискванията на потребителите и измененията на хотелите, които трябва да отговорят на новите потребности? Основна тенденция е насочеността на туристите към здравословния и природосъобразния начин на живот и подобряване на качеството му като цяло. Ние трябва да отговорим адекватно с предлагането на повече и поразнообразни услуги, които дават възможност не само за ваканция и релакс, но и за спорт, възстановяване и рехабилитация. Това породи необходимостта хотелиерите да реагират с предлагането на динамични пакети от услуги. Забелязва се намаляване на дела на класическите пътувания от типа „слънце, море, плаж” за сметка на интереса към темата „здраве, СПА и уелнес”, посещения на спортни и културни събития, търсене на автентичност и уникалност.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat