Page 178

176  ГРА ДЪТ    АВГ УСТ / СЕПТЕМВРИ 2017

ПРАВИЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ПОВИШАВА РАБОТОСПОСОБНОСТТА

Изследванията показват, че все по-голяма част от живота ни и от деня ни в градска среда преминава в затворени помещения. Обучението и работата ни изискват все по-често комбинирането на изкуствена и естествена дневна светлина. Доколко светло ще е работното ни място, какви разходи за добрата осветеност ще са ни необходими и защо. От чисто икономическа гледна точка тези въпроси са продиктувани от желанието да спестяваме разходи за електричество, а в по-глобален мащаб – да намаляваме вредните

въглеродни емисии. От друга страна обаче, все повече говорим за безопасни и здравословни условия на труд, които изискват комфорт на всяко работно място независимо от позиционирането му в пространството, спрямо прозорци, отоплителна система и др. Съвременните технологии в осветителната индустрия предлагат решения, които съвместяват изискванията за енергийна ефективност и грижа за окото и човешкото здраве.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you