Page 174

172  ГРА ДЪТ    АВГ УСТ / СЕПТЕМВРИ 2017

АРХ. ХРИСТО ГЕНЧЕВ KOJTO.COM Е СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ БИЗНЕС В ОБЛАЧНА УСЛУГА

АРХ. ХРИСТО ГЕНЧЕВ СЪЗДАТЕЛ НА KOJTO.COM

В зависимост от правата на всеки потребител клиентите имат възможност да следят и управляват паричните потоци, документите, служителите, активите и контактите на фирмата. Системата дава възможност да се следят финансовите резултати и паричните потоци на цялата фирма, на отделни звена или проекти.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat