Page 82

80  ГРА ДЪТ   АВГ УСТ / СЕПТЕМВРИ 2017

ФАЗА І е в процес на изпълнение и включва строителството на 4 етапа от обекта и етапна връзка с обща дължина 23.25 км, както и изработването на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка, който е с дължина 3.22 км. ФАЗА ІІ включва строителството на петия участък от обекта с обща дължина 10.55 км. премоства широката долина на река Синкевица, част от село Чехлевци и кв. "Войново". Състои се от две температурно непрекъснати секции. Първата секция е с осем отвора с обща дължина между фугите 172.7 м. Тази естакадна част от съоръжението преминава над нежилищни селскостопански и горски терени. Състои се от ниски стоманобетонови стълбове, найвисокият от които е 17 м, носещи 21-метрови предварително напрегнати стоманобетонови греди и монолитна плоча. Втората секция от съоръжението премоства част от село Чехлевци и "Войново". Представлява четириотворна рамка с обща дължина 476 м. Стълбовете са с кутиеобразни напречни сечения, а най-високият е с височина 50 м. Връхната конструкция представлява предварително напрегната кутия. Секцията от съоръжението ще се изпълнява по метода конзолно бетониране. Другите големи съоръжения са: мост при км 14+660, който е шестотворно съоръжение с обща дължина 129 м, мост на км 15+415, който е десетотворно съоръжение с дължина 196 м и с монолитна връхна конструкция с плочогредово сечение. Друго голямо съоръжение е мостът над

река Паничарка, който е едноотворно съоръжение с дължина 21 м, както и тунелът при Бакойски баир (км 12+680) с дължина 540 м. Съоръжението се изпълнява по Нов австрийски тунелен метод и по-голяма част от прокопаването му се извършва с взривни дейности. Тунелът ще има една тръба с две ленти за движение по 3.75 м, две водещи ивици по 0.5 м и тротоари по 0.75 м. Какво представлява етапната връзка, на какъв етап е нейното изграждане? Трасето на етапната връзка се развива по северния скат над ВЕЦ „Малуша”, в посока на съществуващия път за връх Шипка, над канал “Янтра” от СД “Янтра”. Началото на eтапната връзка съвпада с км 20+124.50 от основното трасе и се включва в сегашното трасе на път I-5 непосредствено преди “Червения завой” с триклонно пътно кръстовище. Кога ще бъде завършен проектът? Колко ще струва той общо във фаза I? Проектът се предвижда да приключи през есента на 2018 г

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg