Page 62

60

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

АРХ. ИВАЙЛО МИШЕВ СГРАДИТЕ В ПРИСТАНИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ НОСЯТ ОСОБЕН ЗАРЯД

Интервю МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

АРХ. ИВАЙЛО МИШЕВ УПРАВИТЕЛ НА АТМ, ПРОЕКТАНТ НА КОНГРЕСНИЯ ЦЕНТЪР В ЗОНАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП – БУРГАС

Арх. Мишев, пристанищните сгради привличат архитектите. Заха Хадид проектира "Облакът" над пожарната сграда на порт Антверпен. Dorte Mandrup Arkitekter A/S разработи метална "надупчена" Трафик кула в пристанище Орхус (Aarhus). Каква е вашата идея за бъдещия Център за Черно море на порт Бургас? Представете концепцията си и визията на сградата. Как ще я отличите от останалите три в зоната? Визията на ККЦ (Конгресния научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море) е изцяло съобразена със съвременните тенденции при проектиране на подобни сгради, както и с местоположението и заобикалящото застрояване. Визията на сградата се отличава от останалите обекти в района (морската гара, магазията), като същевременно се вписва в общия характер на зоната и носи своя индивидуализъм. Съвременното разбиране за тези сгради е, че те носят в себе си особен заряд, който те зарежда емоционално и те кара да усетиш връзката с морето по особен начин, рефлектиращ върху всички сетива.

контрол и изследване на Черно море на територията на пристанището в Бургас. Сградата е разположена в югоизточната част на Бургас в зоната на пристанище Бургас-изток – северната част на източния вълнолом, между 2-ро и 3-то корабно място. Застроената й площ е 1950 кв.м. Изградена е и нова транспортна връзка в началото на вълноломната стена, предназначена основно за леки автомобили, велосипеди и пешеходци. Тази нова транспортна връзка играе изключително важна роля в първия етап на усвояване на територията като публична зона. Чрез проектното решение се търси максимално озеленяване на отредения терен, скриване на необходимите места за паркиране в зоната на зеленината във формата на полуподземен паркинг, едновременно отворен към външното пространство, същевременно елегантно приобщен към обема на сградата. Открити тераси на последните две нива допълват концепцията за търсене на зелени пространства като част от концепция за отвореност към природата.

Какво ще представлява сградата? Каква част от нея е за конгресен център – каква ще е за изследване на Черно море? Основна цел на проекта е реализирането на съвременен Конгресен научноизследователски център за

ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ Сложният комплекс от функции налага функционална гъвкавост, желаното качество по този критерий е постигнато, като се търсят пространства, които могат

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you