Page 186

18 4  ГРА ДЪТ   ЯНУАРИ / ФЕВРУАРИ 2018

ПАЗАР НА СКЛАДОВИ ПЛОЩИ В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ: ОПТИМИЗЪМ, ДИНАМИКА, СДЕЛКИ

София е безспорният властелин на пазара на индустриални и логистични площи, но оптимизъм се усеща и в другите областни градове на страната. Това показва анализ на БГСКЛАД, изготвен от регионалните представители на компанията. Изминалата 2017 г. е една от най-динамичните за пазара на индустриални имоти в Пловдив. Инвеститорите станаха по-уверени и пристъпиха към по-големи сделки. Извършени бяха няколко продажби на складови и производствени бази с цел инвестиция, имаше сделки с парцели за строителство и договори за наем на индустриални имоти. Това сподели Атанас Ласков, представител на компанията в града. В последната година наемите на нови складови площи в Пловдив трайно се задържат около 3-3.5 евро/кв.м, а на производствени площи – 3-4 евро/кв.м. Ласков очаква динамичният пазар да продължи и през 2018 г. Във Варна през 2017 г. основните наемни нива на производствено-складови площи се запазват в утвърдения диапазон между 2 и 4 евро/кв.м. Нараства търсенето на лицензирани складове за хранителни продукти с площ между 200 и 400 кв.м, както и на самостоятелни складове с температурен режим, оборудвани с хладилни камери, съобщи регионалният представител Тони Танев. Месечните наеми за самостоятелни хладилни складове са в диапазона между 12 и 15 евро/кв.м за дългосрочно наемане, като в сегмента има ясно изразен недостиг при предлагането. Наблюдава се и повишен интерес от наематели към висок клас локални дистрибуторски складове за едрова търговия с площи над 1000 кв.м, разположени в градски модернизирани бази. Наемните нива на такива площи са между 3.50 и 4 евро/кв.м. Представителят на БГСКЛАД в Бургас Валентин Косев сподели, че през 2017 г. се запазва търсенето на малки складове (между 100 и 300 кв.м) с хубава локация. Наемите на нови и модерни площи варират между 2 и 3 евро/кв.м в Северната и Южната промишлена зона. Реализираните сделки са основно за складове с площ между 200 и 300 кв.м и между 500 и 1000 кв.м. Косев обобщи, че има нови проекти

за складове, които в момента се обсъждат концептуално и които ще бъдат построени до една година. Търсенето на складове за наемане в Стара Загора бележи ръст и надвишава предлагането. В града няма достатъчно действащи индустриални и логистични бази, а липсата на нови проекти е проблем за развитието на пазара, коментира регионалният представител Огнян Георгиев. През 2017 г. бяха отдадени под наем около 8000 кв.м складове - предимно на логистични фирми, за шоурумове за селскостопанска техника, леки производства, за автосервизи и др. Наемите се запазват без промяна - 5 лв./ кв.м без ДДС за клас А и 3.50 лв./кв.м за клас Б. Според Ангел Иванов, регионален представител в Плевен, през 2017 г. има изявено раздвижване на пазара на промишлени и индустриални имоти на територията на града и като цяло в областите Плевен и Ловеч. Проявен е интерес за реализация на нови производства, търсят се подходящи имоти за ново строителство, както и стари сгради – за ремонт и реконструкция. Основното търсене е за имоти в индустриални зони Запад, Изток и Централна. Наемните цени в Плевен започват от 1-2 лв./кв.м без ДДС за стари складови площи и достигат 3-5 лв./кв.м за имоти с добра локация и достъп, в подходящи устройствени зони за логистика или търговски цели. Регионът е с голям потенциал за индустриално развитие, с много индустриални бази на територията на общината и града, привлекателна цена на работната ръка и сравнително добро местоположение и инфраструктура. В Русе интересът към индустриални имоти е основно от чуждестранни инвеститори, които работят в града и които търсят да закупят парцел за строителство на собствена производствена база. Тези фирми не искат да са под наем, защото предоставените им условия и помещения не ги задоволяват, трябва да правят скъпи и неоправдани инвестиции. Това сподели Григор Недев, представител на компанията в Русе. В Русе също има дефицит от нови складови площи. Наемните цени са от порядъка 3-5 лв./кв.м без ДДС.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat