Page 184

182  ГРА ДЪТ   ЯНУАРИ / ФЕВРУАРИ 2018

СИМЕОН МИТЕВ ИМАМЕ СПИСЪК С НАД 20 ФИРМИ, КОИТО ЧАКАТ ДА СЕ ОСВОБОДИ ГОЛЯМ СКЛАД В СОФИЯ

СИМЕОН МИТЕВ СОБСТВЕНИК НА ПЛАТФОРМАТА БГСКЛАД

СИМЕОН МИТЕВ

има над 25-годишен опит в консултантския бизнес с индустриални недвижими имоти. Работил е по големи проекти като: окрупняване на парцели за германския холдинг „Линднер“ – за изграждане на „Бизнес Парк София“, окрупняване на парцели за американския холдинг NCH Capital – за проект на Околовръстното шосе в района на „Люлин“ и др. От 2006 до 2009 г. компанията на Митев работи под името RE/MAX CHANCE GROUP и е част от международната верига на RE/MAX. През февруари 2008 г. във Виена той e отличен с приза Europe Power Broker (Europe`s Top 100) от RE/ MAX. През март 2008 г. в Лас Вегас e удостоен с отличието RE/MAX Platinum Club. През 2014 г. той създава платформата за индустриални имоти БГСКЛАД, която към момента има партньори-представители във всички основни градове на България. Онлайн платформата съдържа над 5000 оферти на индустриални имоти в цялата страна.

Г-н Митев, кои са по-важните тенденции на пазара на индустриални и логистични площи в София, които се откроиха през 2017 г.? Дисбалансът между търсене и предлагане се увеличи спрямо предходната 2016 г. Търсенето нараства, а предлагането е ограничено. Ако голяма компания поиска днес да наеме 5000 - 10 000 кв.м площ, ще се броят на пръсти обектите, в които това е възможно. И то става въпрос главно за имоти след Околовръстното шосе. Появи

ли се такъв клиент, в повечето случаи се пристъпва към строителство по поръчка (build-to-suit). За търсенето е характерно, че е насочено към нови, модерни складови площи. Изискванията на клиентите може да се обобщят така: 10.50 м работна височина, шлайфан бетон, термопанели с дебелина минимум 10 см, осветеност по европейските норми за луксове, наличие на стаи за обслужващ персонал, битовки. Много се държи на добре подсигурения транспортен достъп

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 1, 2018 г. / Spisanie Gradat