__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 42

-3 8 -

F45, φ14-16

‘ Υ πέρ τ η ς

’ Α χ α ϊκ ή ς Σ υ μ π ο λ ι τ ε ί α ς π ο λ ε μ η σ α ν τ ε ς .

Μτφρ. σ τ ’ άγγλικά άπό του Γ.Βαλασσόπουλο. άπό τό χ έ ρ ι του Καβάφη.

Χφ., μ ε λ ά ν ι,

Συνοδεύεται άπό άντύγραφο άπο

τό χ έ ρ ι του Βαλασσόπουλου, με δ ιο ρ θώ σ εις άπό τό χ έ ρ ι του Καβάφη. F47, φ13

’ Επιστολή W illiam Plomer πρός F o r s te r της 1 1 .5 .1 9 3 1 , Σ υνοδεύεται άπό ποίημα του Plomer με τ ίτ λ ο

Το th e

Greek p o et C .P.C avafy on h is Poiem ata (1 9 0 8 -1 9 1 4 )". F48, φ10—12

'H δ ι ο ρ ί α

τ ο υ Ν ε ρ ω ν ο ς.

Σ χέδιο μτφρ.

σ τ ’ ά γγ λ ικ ά .

Χφ·, μ ο λ ύ β ι, άπό τό χ έ ρ ι του Βαλασσόπουλου.

Συνοδεύ­

ε τ α ι άπο σ ημειώ σεις του Καβαφη γ ια δημοσίευση ποιημάτων του σε άγγλικά π ε ρ ιο δ ικ ά . Χφ., μ ο λ υ β ί, στό R° κ α ί στό V°

F48, φ13-18

ένός φύλλου.

Γραπτή συνέντευξη F o r s te r με τη Ρίκα Σεγκοπουλου, προορισμένη γ ιά τον άλεξα ντρινο

Τ αχυδρόμο.

Χ φ .,

μ ελ ά νι κ α ί μ ο λύβι, άπό τό χ έ ρ ι της Σεγκοπούλου κα ί του

F o r s te r σε δύο τετρ α σ έλ ιδ α .

άπό τό χ έ ρ ι του Καβάφη.

Μέ σ η μ ειώ σ εις, μ ο λ υ β ί,

Συνοδεύεται άπο κατάλογο

έργων του F o r s te r , χ φ ., μ ο λ υ β ί, άπο το χ έ ρ ι του F o r s te r στό R°

ένός φύλλου.

’ Ε πίσης, άπό ένα φύλλο κ α ί ένα

τμήμα άπό κ ο υ τί σιγαρέττω ν πού π ερ ιέ χ ο υ ν τη διεύθυνσ η τοϋ

F o r s te r , χ φ ., μ ο λ ύ β ι, άπό τό χ έ ρ ι τού Καβάφη. ‘ 0

φακελλος άποστολης, μέ τη διεύθυνση της Ρ ίκας Σεγκο­ πούλου, φ έρει την χρονολογία: 2 4 .1 2 .’ 29. F48, φ13—18

Σ ημειώ σεις γ ιά την άγγλικη λ ο γ ο τ ε χ ν ία . ό χ ι άπο το χ έ ρ ι του π ο ιη τ η .

Χφ·, μ ε λ ά ν ι,

Συνοδεύονται άπο φάκελο

πού φ έρει τη διεύθυνσ η: "Madame S in g o p o u lo .

Rue L e p s i-

u s , 10, A le x a n d rie , E g y p t." F48, φ19

’ Αντίγραφο ‘ Ομηρικών στίχω ν πού ριμ ά ρ ο υ ν. στό R° I

F48, φ20

Τ ε ίχ η .

ένός φύλλου.

V° s

Χφ·, μ ε λ ά ν ι,

λευκό. s

~

s

’Έ ντυπο τετρ α σ έλιδο φυλλάδιο του π ο ιή μ α το ς

έλληνικά κ α ί σέ άγγλικη μετάφραση.

Στό έλ λ η νικ ό κ ε ί ­

μ εν ο , χφ. δ ιο ρ θ ώ σ εις, μ ε λ ά ν ι, άπό τό χ έ ρ ι του π ο ιη τ η .

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...