__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

okt

13

2014

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

(vervolg pag 1)

2

Geslaagde Taxilerarendag 2014

2

Veilig vervoer rolstoelinzittenden

(vervolg pag 1)

2

­vervoeren, moeten er goed op letten dat

De boordcomputer

3

het veilig gebeurt. Het klinkt zo logisch.

hoe zit het?

4

ongelukken omdat er iets mis gaat.

Kort taxi nieuws

4

Vitaliteit: sleutel tot succes

5

Kort taxi nieuws

5

De dag van… Jacqueline Schuil

6

Kort taxi nieuws

6

Mijn taxi

7

Inhoudsopgave Veilig vervoer rolstoelinzittenden

Pensioenfonds Vervoer gaat digitaal

AxiTaxi: Inhouden van min-uren:

Pauze puzzel

7

Column Henk Bröker

8

Het bestuur van SFT verwelkomt drie nieuwe leden

8

Colofon

8

De CAO Taxivervoer heeft een eigen website U heeft nu altijd toegang tot de meest actuele informatie over de CAO. Aanvullende uitleg en besluiten van CAO-partijen worden steeds toegevoegd bij het betreffende CAO-artikel. De website heeft een slimme zoekfunctie en u kunt informatie eenvoudig delen via bijv. e-mail, twitter en facebook.

http://cao.sociaalfondstaxi.nl

Chauffeurs die rolstoelgebruikers

Toch gebeuren er jaarlijks tientallen

Elk ongeval met een rolstoelge­ bruiker is er een te veel. Dat vindt ook Ap Peters. Als secretaris van de stichting Vast = Beter is hij al jaren betrokken bij de bewust­ wording omtrent dit thema. Peters: “Een chauffeur die nalatig is, is niet alleen aansprakelijk voor de consequenties, maar riskeert ook nog eens straf­ rechtelijke vervolging.” Code VVR Een van de instrumenten om die bewustwording kracht bij te zetten is via de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers. “De code is geen wet of regel”, legt Peters uit. “Maar veel opdrachtgevers en werkgevers onderschrijven de Code VVR en verwijzen ernaar in hun contrac­ ten of de arbeidsovereenkomst met hun personeel. Er wordt hard gewerkt aan een vernieuwde meer praktijk gerichte versie die uiteindelijk moet gaan dienen als een soort handboek. En dat is hard nodig.” Peters. “Het ‘veilig vervoeren’ van rolstoelinzitten­ den is gecompliceerder dan veel mensen - ook uit de branche - denken. Het is niet alleen een kwestie van het goed vastzetten

van de rolstoel maar ook het juiste gebruik van de veiligheidsgor­ del en de geschikt­ heid van de rolstoel. De hele ‘veiligheidsketen’ moet gesloten zijn. Ook de gordel zelf en de systemen waartoe de gordel behoort, moeten aan allerlei eisen voldoen.” Veel van dit thema is wettelijk geregeld in artikel 59 van het RVV (en de Memorie van Toelichting). Uit de wirwar van het juridisch jargon vermelden wij: Rolstoelgebruikers worden vervoerd in een rolstoel die in het voertuig wordt vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt.

Deze passagiers maken gebruik van de veiligheidsgordel die deel uitmaakt van het ­voertuig of van het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigd. Om de veiligheid van de rolstoelgebruiker te waarborgen, mogen veiligheidsgordels in de trekrichting alleen aanliggen tegen de sterkste delen van het lichaam (heup, borstbeen) en niet tegen weke delen zoals de buik. Tevens moeten de trekbanden onbelemmerd in rechte lijn naar beneden lopen.

De autogordel wordt gebruikt op een wijze die de bescherming ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden. Een driepuntsgordel gebruiken als heupgordel is daarom niet toegestaan. De regelgeving is zelfs zo gede­ tailleerd dat er wordt ingegaan op losse voorwerpen, vastzetsys­ temen en koppelingen. Peters: “Het is nou eenmaal niet anders en het is ook goed. Waar het nu om gaat, is dat de hele vervoersen rolstoelbranche het ook oppikken en consequent gaan toepassen.” Vervolg op pagina 2

Pensioenfonds Vervoer gaat digitaal

Wilt u informatie over uw pensioen graag digitaal ontvangen? Dat kan. Het Pensioenfonds Vervoer heeft dan wel uw e-mailadres nodig. Een groot voordeel van digitale post is dat u alle informatie over uw pensioen gemakkelijk online kunt bekijken. Bovendien krijgt u dan alleen nog informatie die voor u relevant is.

Wat moet u doen? 1. Ga naar www.pfvervoer.nl en log in met uw DigiD of eigen inloggegevens van Pensioenfonds Vervoer. 2. Er verschijnt een scherm waar u uw e-mailadres kunt invullen. Hier kunt u uw voorkeur aangeven voor de manier waarop u door Pensioenfonds Vervoer ­geïnformeerd wilt worden: a. Via gewone post èn e-mail; b. Alleen via e-mail; c. Alleen via gewone post. Ziet u dit scherm niet? Klik dan op ‘Mijn profiel’.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 13 - oktober 2014

3. Klik op deze pagina op de blauwe button ‘Wijzigen gegevens’. Deze button vindt u onderaan de pagina. 4. Vul uw e-mailadres in en selecteer uw voorkeur voor de manier waarop u post van Pensioenfonds Vervoer wilt ontvangen, en klik op ‘Opslaan’. Na deze wijziging ontvangt u in de loop van het jaar onder andere een op maat gemaakte nieuwsbrief en andere berichten die voor u interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan een melding dat uw Uniform Pensioenoverzicht online voor u klaar staat, maar ook aan informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer. Vervolg op pagina 2

1

Profile for Sociaal Fonds Mobiliteit

Taxikrant editie 13 (oktober 2014)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 13 (oktober 2014)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded