Page 3

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Nyári egyetem az ősz jegyében és duális workshop Nyári egyetem az ősz jegyében címmel hétfőtől kolai tanárok számára. A szakmai napokon az új pefolytatódott az új pedagógiai módszereket és dagógiai módszerekről, a Z a Z generáció oktatási problémáit feltáró prog- generációt érintő oktatási tartottak előramsorozat a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) problémákról adásokat. zalaegerszegi Gazdálkodási Karán. Lambertné Katona Mónika lapunk kérdésére elA kampuszon mintegy 24 a tanév időrendjének a szer- mondta, hogy a pedagógucég részvételével worksho­ vezése. sok örömmel kapcsolódtak a pot is tartottak a hét elején, A BGF oktatói ismertették, programba, mert a mindenamelynek témája a duális hogy a három alapszakon napokban érzékelik, hogy képzés volt. A kar elkötelezett abban, hogy minél szélesebb körben duális képzést folytasson – hangsúlyozta Lambertné Katona Mónika, a kar dékánja. A speciális képzés során a diákok a nappali tagozaton folytatott tanulmányaikkal párhuzamosan, meghatározott ütemezésben vehetnek részt a vállalati életben. A partner cégeknek – és azoknak a vállalkozásoknak, akikkel a zalaegerszegi Az egyeztetésen szó esett az aktuális teendőkről, így például arról is, kar a jövőben szeretne hogy milyen együttműködési megállapodást kell kötni FOTÓ: KATONA TIBOR együttműködni – a workshop keretében mutatták be azt a (pénzügy és számvitel, gaz- egyre nehezebb a Z generákoncepciót, amely alapján a daság-informatikus és gaz- ció motiváltságát, tanulás duális képzés a 2015/2016-os dálkodási és menedzsment) iránti érdeklődését felkeltetanévben megvalósulhat. milyen képzés zajlik. ni. Zalaegerszegen viszont Az egyeztetésen szó esett A dékán beszélt arról is, olyan módszerekkel ismeraz aktuális teendőkről, így hogy október 19. és 21. kö- kedhettek meg, amelyekkel például arról, hogy milyen zött a kar kampuszán há- meg tudják könnyíteni a együttműködési megállapo- romnapos programot szer- munkájukat. dást kell kötni, hogy történik veztek általános és középisn KOLOZSVÁRI ILONA

Ünnepelt a Landorhegyi Tagóvoda Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte az elmúlt héten a Landorhegyi óvoda. A jelenleg mintegy 100 gyermeket ellátó intézmény nagyszabású ünnepséggel készült a jeles alkalomra.

gálhassák ezek az intézmények. A polgármester még hozzátette, 2020-ig további 500 millió forintot költhetnek majd a Zalaegerszegen működő óvodák, bölcsődék felA rendezvény az ovisok nak érdekében, hogy a vá- újítására. előadásával kezdődött, akik rost teljes mértékben kiszoln SÁRVÁRI VIKTÓRIA színvonalas darabjaikkal bűvölték el a meghívott felnőtteket. Az eseményen részt vett Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is, aki a jövőbeni tervekről beszélt. Mint mondta, a Landorhegyi óvoda is megújulhat annak a 300 millió forintos pályázatnak köszönhetően, melyet nemrégiben nyert el az önkormányzat, és ami lehetővé teszi a Kölcsey gimnázium és az Ady iskola korszerűsítését is. Ebből a pénzből emellett Andráshidán szeretnének Az 50 éves jubileum alkalmából rendezett ünnepség az intézmény még egy óvodát építeni, an- óvodásainak műsorával kezdődött FOTÓ: SERES PÉTER

közélet

| 2015. október 22. |

3

FÓKUSZBAN

Dacol velünk az időjárás n Sárvári Viktória

Nem vagyok az a típus, aki siránkozik az időjárás miatt. Tényleg. Általában. Maximum az extrém eső, hó vagy meleg tud rám hatást gyakorolni. No, most pont ezzel az esettel állok szemben. Napok – inkább hetek – óta csak a zuhogó esőt látjuk, halljuk és érezzük a ruhánkon, bőrünkön, lassan a csontjainkban is. Nem meglepő, hogy amint kilépünk az utcára, az addig viruló mosoly is eltűnik az arcunkról, nem beszélve a környezetünkben élőkéről. Egyszóval ez nem a leghumánusabb idő, mindenki szorong, mélabús vagy dühös. Mit kezdjünk magunkkal ezeken az esős napokon? Illetve ha ezt ki is találtuk, hogyan fogjunk hozzá? Mert hogy ötletem még csak akad, de kedvet sehol sem vélek felfedezni magamban. Vegyük számba a lehetőségeket: forró tea, meleg kakaó, televízió, újság, könyv, kártya és társasjáték. Ezeket általában végigzongorázom magamban és igyek-

szem mindenféle ellenérvet felhozni egyik vagy másik ötlettel kapcsolatban. Aztán végül marad a kanapé – televízió együttese és a szürkeség. No, ebben az esetben kell magunkat nagyon gyorsan összeszedni és futni a kisszekrényig: elő a kártyával, társassal, egy jó vígjátékkal, vagy bármivel, csak húzzon ki minket a rossz passzból. Amíg a „jókedvre hangolót” keressük, gyorsan dobhatunk fel egy kis vizet forrni a teához. Amennyiben a tárgyi eszközök adottak, indulás előkutatni a lakás másik pontján szintén az időtől bódult társat és őt is kirángatni a mélabúból. Ha ezzel is megvagyunk, indulhat a játék, nevetés, móka, kacagás. Igen, tudom, nehéz az indulás, de ha már belelendülünk, jól érezhetjük magunkat és a nap végén kellemes mosollyal az arcunkon hajthatjuk álomra a fejünket, másnap pedig a kedves, néha vicces emlékek kölcsönözhetnek számunkra vidám pillanatokat, miközben az esernyővel bajlódunk.

Hét regionális betegjogi központ uniós forrásból Hét regionális irodát alakított ki az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 915 millió forint uniós forrásból, a három éve alakult intézmény mára az egészségügyi, szociális és gyermekeket érintő ellátórendszer aktív tagjává vált – közölte a központ főigazgatója. Novák Krisztina a Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése című projektzáró rendezvényen elmondta: az októberben lezáruló program eredményeként Zalaegerszegen, Pécsen, Székesfehérváron, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben és Budapesten van már irodájuk. Tájékoztatása szerint területi irodáik a lakossági tájékoztatáson túl a régiókban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők együttműködésére is lehetőséget teremtenek.

A rendezvény résztvevőit le vé lb en kö sz öntöt te Beneda Attila egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki a most lezáruló projektre utalva arra hívta fel a figyelmet, hogy a problémák megoldásakor gyakran a szakterületek közötti összefogásra, csapatmunkára, tehát sokoldalú segítségnyújtásra van szükség. Az OBDK jogvédelmi képviselőinek feladata, hogy védjék a hozzájuk fordulók jogait, segítsék őket azok megismerésében és érvényesítésében. n MTI

Zalaegerszegi 7 Nap - 2015. 10. 22.  

© Maraton Lapcsoport

Zalaegerszegi 7 Nap - 2015. 10. 22.  

© Maraton Lapcsoport

Advertisement