Page 9

OKTATÁS

várpalotai hírek 2013. július 10.

Pezsgő iskolai élet a telepen Több mint 15 éves hagyomány a Rákóczitelepi Tagiskolában a Telepi napok rendezvénysorozat, amely idén is sok érdekes elfoglaltságot nyújtott a gyermekek számára. Nag yszabású g yermeknappal vette kezdetét az iskolai ünnepi időszak, amely idén az időjárás miatt részben beszorult a tornaterembe, de ez nem szegte kedvét a gyermekeknek a sokféle já-

tékos tevékenység végzésében, amely megvalósulásához a szülők összefogása nagymértékben járult hozzá. A tanulmányi versenyek hétfőn-kedden zajlottak,

Fotó: Pintér

Kézműves programok is várták a gyerekeket a hét során

Sikert sikerre halmoz az ifjú Radnai Bálint Bár a tudomány több területén is kiválóan jeleskedik Radnai Bálint, ám ezek közül is kiemelkedik a matematika. Bálint idén nyolcadik osztályos a Rákóczi-telepi Tagiskolában, szeptemberben a veszprémi Lovassy László

Fotó: Pintér

Radnai Bálint idén ballagott

Gimnáziumban folytatja tanulmányait, tovább mélyítve tudását. Ebben a tanévben elsősorban a matematikaversenyeken indult a tehetséges fiú, s ért el kimagasló eredményeket. Csak az országos versenyeket említve első helyezést szerzett a Kenguru és a KockaKobak elnevezésű országos matematikaversenyeken, illetve már beszámoltunk a Bolyai versenyen csapatban elért szép eredményükről. Az előkelő 2. helyezést szerezte meg a Kalmár László-, illetve a Varga Tamás-versenyeken, a Zrínyin pedig az országban a 4. legjobbnak bizonyult. A Rákóczi-telepi iskola tanulói eg yébként szép számban indultak más jellegű tanulmányi versenyeken is, kiemelkedik közülük Onofer Gergő, aki a Hevesy Györg y Országos Kémia Versenyen, Borbás Péter pedig a Varga Tamás-atematikaversenyen jeleskedett országos viszonylatGáGó A nitA ban.

amelyek során kiderült, hogy ki a 2012/13-as tanév legjobb helyesírója, matekosa, szépen írója, s ki a legkiválóbb természetismeretben. Lehetősége volt a tanulóknak sportolni is a hét folyamán, ám a sportnap megtartásába némileg beleszólt az időjárás is, a szabadtéri versenyek helyett így az iskolában zajlottak a programok. Környezetvédelmi témában is vetélkedhettek a gyerekek, amelyre a város több iskolájából érkeztek csapatok, a szakértő zsűri a Bán Aladár iskola tanulóit ítélte a legjobbaknak. A nemzeti összetartozás napja szintén a programsorozat része volt, órákon emlékeztek a történelmi évfordulóra a gyerekek, a hagyományos kulturális bemutatón pedig az év során kiemelkedő kulturális, művészeti eredményt, sikert elértek mutatkozhattak be, egyéni és csoportos szerepléssel. A legszorgalmasabb diákok számára jutalomkirándulásokkal zárult a gazdag ünGA nepi hét.Egészségesen élni jó!

Jó hangulatban telt az egészségügyi vetélkedő a Várkertiben A z elsősegély ny újtás jegyében telt az ökoiskola címet viselő Várkerti Általános Iskola idei tanéve, amelynek záró rendezvényén kicsik és nag yok együtt versenyezhettek. – Ötödik tanéve vagyunk már ökoiskola. Ez egy olyan pályázat, amelyet az ország legkiemelkedőbb környezeti nevelését végző intézményei nyerhetnek el háromévente. Most a második ciklus 2. évében vagyunk, ha harmadszor is elnyerjük az elismerést, akkor már az örökös ökoiskola címet viselhetjük – tájékoztatott Vancsek Ferenc, a pályázat keretében létrehozott héttagú munkaközösség vezetője.

Az elsősegélynyújtás évének nevezte ki a munkaközösség az idei tanévet, így számos program zajlott ennek jegyében. A színvonalas programsorozat záró rendezvényén az általános iskola tanulóiból összeálló 24, vegyes korosztályú csapat hat izgalmas feladatot végzett el a délelőtt folyamán. Baleseti szituáció, „sötét” szobában tárgyak keresése, memóriajáték, egészséges táplálkozáshoz kapcsolódóan ételkóstolás, elméleti feladatsor és „tejhordó” váltóverseny tették különlegessé a napot, amelyhez sok segítséget nyújtottak a Várkerti szakiskolájának lelkes diákjai is.

Országos sikerek a Várkertiben Büszke lehet tanulójára a Várkerti Általános Iskola: a 8. a osztályos Rémai Martin I. első helyezett lett a komoly szakmai tudást igénylő könyvtárhasználati versenyen. – Martin nagy elméleti tudással rendelkezik, amely mögött rengeteg munka- és energiabefektetés van. Minden feladatban önszorgalomból elmélyed, és rengeteget kutat – meséli lelkesen Pál Lajosné felkészítő tanárnő, akinek áldozatos munkája, segítsége elengedhetetlen volt a győzelemhez. A Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos fordulójában olyan szépen szerepelt Martin, hogy magasabb pontszámot ért el, mint a gimnáziumi tanulók. Az iskola diákjai más megmérettetéseken is jeleskedtek. Az országos technikaversenyen idén is eredményes volt a Szilágyiné Tóth Petronella által felkészített, Dömök Szilárd, Rémai Martin I. és Ré-

mai Martin II. összetételű hármas. A Kecskeméten zajló háromnapos versenyen az elméleti feladatsorban egyéni 7. lett Rémai Martin II., a csapat prezentációkészítésben, illetve munkadarab elkészítésében (napelemes helikopter)

3., az összesített versenyben pedig 5. helyezést ért el. Országos helyesírási és szövegértési versenyen Kovács Őzike 12., történelmi versenyen 7. helyezettként Szmulai Ákos szerzett hírnevet az iskolának. A Petanque Diákolimpia országos döntőjén szintén dobogós 3. lett a várkertis csapat. Továbbra is várhatóak szép eredmények, mivel néhány verseny országos fordulója még nem zajlott le.

Fotó: Pintér

Az országos technikaversenyen is jól szerepeltek a diákok

Lapozzon bele a Várpalotai Hírekbe már a facebookon is!

k várpalotai híre

2013. június

, 7. szám 12. • I. évfolyam

A MAR ATON

facebook.com/varpalota

L APCSOPOR

ület élén gus a tanker Igazi pedagó Ingyenes városi

esztendeje él

Vadászünnep a Thury-várnál

ria 5. oldal

ünkkel i a történelm szembenézn Több mint 20

FóKusZban

T TAGJA

közéleti lap

Magyarországon

folyamán A történelem ot és egyetlen ország akkora népet sem ért ság, mint igazságtalan 4-én a kis 1920. június tában Trianon-palo rt. érte a magya

az erdélyi

Koncz Annamá származású

napja Vadászati kultúramal Várnegyedik alkalom oldal 6–7. palotán

KÖZÉLET

Helytállnak a gátakon

sek és kaPalotai önkénte az árvízi származó ak A Délvidékről képzőműtonák dolgozn 3. oldal költő, Fenyvesi Ottó térségben el mindezt június vész mondta tátum aláírá4-én, a békedik óján a TriasPORT sának 93. évfordul tartott megelőtt non múzeum – Ideje szembeel, emlékezésen. lmünkk nézni a történelegnagyobb amelynek egyik . Nem azért traumája Trianonvele ma már, az emlékműnél ézni t el koszorút kell szemben visszakövetelképviselő helyezet is TársaKádár István az hogy bármit Palotai Turul ányzat nevében feladatunk ai selő, a i Várpajünk. Legfőbb Saj- Az önkorm el a várpalot Attila Harcosa Jötovábbadása. ról ság, az József szavalta sok, a Szebb emlékezet Társaság Árpád Trianon az 1920 előtti lotai Barantá elem A Palotai Turul megem- Majorosi nos, mára tudjuk,nem támasztMagyar Honvéd valatt városi versét. válogatott ént vőért a civil szóló Egyesület, Magyarország k azonban ak- által szerveze ég zárásak Sportünnep Várpalotai n Gágó Zsolt, Az ünneps a művelős 56-os Szöhelyezett el ható fel. Bennün a lelkünkben, lékezése elnöke köszöntötte labdarúgókkal 10. oldal mint az Országo él: t Fekoszorút, virágot szervezet kor is tovább található tria- vetség nevében Schmid dési házban s játszotta el nyelvünka múzeum előtt mlékezőket, dár ánkban, a

Ötven esztendő szép emlékei

Várpalotai Hírek  

2013. 07. 10.

Várpalotai Hírek  

2013. 07. 10.

Advertisement