Page 6

MAGISTERBLADET 13 · OKTOBER 2013

6

D E T D A N S K E S P R O G af Lisbeth Ammitzbøll · la@dm.dk · foto: Scanpix

Jelved i samråd om ordnet.dk Ordet på bordet. Dansk Folkepartis kulturordfører kalder kulturministeren i samråd. Marianne Jelved skal forklare, hvorfor ministeriet i år ikke vil støtte ordnet.dk. “Hvis vi ikke har modersmålet, så er vi ikke danske længere”, siger Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen.

SAMRÅD MED TO PUNKTER Kulturminister Marianne Jelved er kaldt i samråd om ordnet.dk. Kulturministeren bliver bedt om svar på to spørgsmål stillet af Dansk Folkepartis kultur- og uddannelsesordfører, Alex Ahrendtsen: 1. Ministeren bedes forklare, hvorfor ministeriet har givet afslag på en ansøgning om tipsmidler, der skulle bruges til at holde sproghjemmesiden ordnet.dk kørende. 2. Ministeren bedes gøre rede for, hvilken digital og internetstrategi regeringen har for det danske sprog, og om regeringen agter at opprioritere dette.

Som forlægger, forfatter og oversæt50.000 daglige brugere risikerer fremter er Alex Ahrendtsen daglig bruger over at klikke forgæves, når de går ind af den digitale indgang til Danmarks på ordnet.dk for at blive klogere på et to største betydningsordbøger. ords betydning, oprindelse eller dagli“Jeg bruger ofte ordnet.dk på min ge brug. iPhone eller iPad eller på computeren. Det Danske Sprog- og LitteraturMin datter bruger den, andre skoleselskab, der driver ordnet.dk, har i år børn bruger den, lærerne bruger den. fået afslag på tipsmidler, og derfor er Selvfølgelig skal portalen truet af vi i Danmark lukning. have digital ad“Det er så gang til en ordsølle, hvis vi bog over danske ikke kan opretords betydning. holde en så væRegeringen vil sentlig kilde til gerne have enviden om det gelsk i folkeskodanske sprog”, len og flere ensiger Alex gelsksprogede Ahrendtsen, der Alex Ahrendtsen, kulturordfører for Dansk uddannelser på Folkeparti er kulturordføuniversiteterne rer for Dansk Folkeparti. Han kalder nu kulturmini- og flere internationale gymnasieklasser. Det danske interesserer ikke ret ster Marianne Jelved i samråd for at få mange. Jeg synes, det er forkert. Hvis en forklaring på ministeriets afslag til vi ikke har modersmålet, så er vi ikke ordnet.dk.

“Det er så sølle, hvis vi ikke kan opretholde en så væsentlig kilde til viden om det danske sprog”.

Magisterbladet132013  

magister,DM,Dansk Magisterforening

Advertisement