Page 1

ONLINE MAGAZINE voor de VLAAMSE HOORBRANCHE

TINNITUS betekent mentaal overbelast

EDISON voor PHONAK MARVEL?

ALLE INFO OVER DE HOORBRANCHE

GEBARENTAALAPP breidt uit

KLANT­BELEVING belangrijk


Het is tijd voor een revolutie in horen. Bent u er klaar voor?

Ervaar Livio AI - ’s werelds eerste healthable hoorsysteem met technologie die onze markt voor altijd zal veranderen.

Coming soon 1 april 2019

Bezoek StarkeyPro.com voor meer informatie. Starkey Hearing Technologies - KIND HOREN - Distributeur voor Nederland en BelgiĂŤ +31 (0)55 360 2111

info@kindhoren.nl

www.starkey.nl

KIND HOREN is lid van vereniging GAIN


OORSUIZEN Tot 15 procent van de bevolking lijdt aan oorsuizen of tinnitus. Dit leidt soms tot slaapstoornissen, depressie of nog erger. Earline had een interview met klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar die stelt dat tinnitus uitsluitend komt door mentale overbelasting. Voor onze nieuwe rubriek Audioloog aan het woord zoeken wij u! Vertelt u graag over uw ondernemerschap? Onze Vlaamse redacteur Dave komt graag bij u langs met een fotograaf! Veel leesplezier! Anneke Pastoor Adjunct Hoofdredacteur


TINNITUS

SELF-FULFILLING PROPHECY plotseling is het daar, tinnitus. miljoenen mensen in de benelux hebben hier last van. er is zelfs een groep mensen die er ziek van wordt. bij deze mensen is het niet per se harder dan bij hun lotgenoten, maar ze reageren er emotioneel heftiger op. nederlands klinisch neuropsycholoog olav wagenaar is tinnitusdeskundige en auteur van de bestseller ‘eerste hulp bij oorsuizen’. hij pleit voor stapsgewijze zorg bij tinnitus; te beginnen met educatie. daarmee kan veel leed worden voorkomen. TEKST Marie-Catrien van Deijck BEELD Loek Peters “Iemand die oorsuizen ervaart en dit gaat googelen, vindt de meest vreselijke verhalen van mensen die dood willen. Ook horen mensen met tinnitus van hulpverleners dat ze ermee moeten leren leven. Terwijl ze dat niet willen én er heel veel aan te doen is! Wanneer je in een vroeg stadium uitlegt wat het is, hoe het werkt, wat je brein doet en waarom, weet je dát je er iets aan kunt doen en wát je eraan kunt doen. Aan tinnitus kun je werken en in de meeste gevallen voorkom je daarmee nare psychiatrische gevolgen”. En dat die gevolgen heftig kunnen zijn, ervaart Olav Wagenaar in zijn dagelijkse werk als neuropsycholoog in een psychiatrisch kliniek.

“Mensen met tinnitus worden angstig, maar er gaat iets aan vooraf: een fase van machteloosheid. In mijn optiek is het die machteloosheid die we moeten bestrijden. Dit kan door het geven van educatie in de eerstelijns zorg. Meestal wordt er gewerkt aan de angst, maar dan ben je alweer een paar stappen verder en kom je terecht in de tweede- of derdelijns zorg. En waarom zouden we met het starten van therapie wachten tot mensen angstig worden? Laten we meteen ingrijpen en die angsten voorkomen; educatie is stukken goedkoper dan cognitieve gedragstherapie die bij angstverschijnselen wordt toegepast”.


“OP HET MOMENT DAT JE TINNITUS KRIJGT, WEET JE DAT JE MENTAAL OVERBELAST BENT” OLAV WAGENAAR, KLINISCH NEUROPYSCHOLOOG


Olav pleit voor stepped care: uitleg en educatie vormen stap 1. Mocht er dan toch angst optreden, volgt stap 2, waarbij wordt gekeken wat er aan de oorzaak van de overbelasting gedaan kan worden en of dat nog opportuun is. Stap 3 is het wegnemen van de emotionele reactie op tinnitus en dit gaat meestal via cognitieve gedragstherapie. Leidt de angst voor oorsuizen - of de reactie erop - tot psychiatrische symptomen, is individuele therapie en soms psychiatrische behandeling nodig. Direct een bromtol “Tinnitus is een breinfenomeen, een symptoom van mentale overbelasting. Het brein compenseert verlies aan informatie. Verminderd gehoor wordt met het brein aangevuld, maar als je mentaal fit genoeg bent, merk je daar helemaal niets van. Je krijgt pas oorsuizen op het moment dat de compensatie voor het gehoorverlies niet meer gemakkelijk gaat omdat je mentaal niet fit bent. Zo kan het gebeuren dat mensen met een behoorlijk gehoorverlies nergens last van hebben, maar pas wanneer ze iets ergs meemaken waardoor ze overbelast raken, wél ongemak krijgen van tinnitus. Gehoorverlies is een ‘sitting duck’: het is de voorbeschikkende factor, maar voor de ontwikkeling van tinnitus is méér no-

dig dan gehoorverlies alleen. Wel kun je acuut tinnitus krijgen door een heel hard concert of een ontploffing. Bij een acute forse beschadiging van je gehoor is het verschil tussen hoe het was en daarna is, zo groot dat het brein in één klap heel veel moet compenseren. Dan is het als het ware direct een ‘bromtol’ en heb je onmiddellijk tinnitus. Vervolgens bepaalt de emotionele reactie erop of het chronisch of progressief wordt”. Self-fulfilling prophecy “Hoe groter het gehoorverlies, hoe groter de kans op tinnitus bij mentale overbelasting. Die overbelasting kan lichamelijk ontstaan door bijvoorbeeld vermoeidheid, alcoholgebruik, slaapmiddelen, hersenletsel of chronische pijn, maar kan ook een psychische overbelasting zijn, zoals een depressie, burn-out of een angststoornis. Op het moment dat je tinnitus krijgt, weet je dat je mentaal overbelast bent door óf gehoorverlies óf een fysieke of psychische zwakke conditie of een combinatie daarvan. Daar is van alles aan te doen, zoals het laten aanmeten van een hoortoestel, het opbouwen van conditie, psychotherapie. Ook een slechte relatie zorgt vaak voor overbelasting. In dat geval: relatietherapie of scheiden. De te volgen therapie tegen tinnitus is dus vooral therapie tegen de oorzaak van overbelasting. Daarnaast is er de therapie tegen de factoren die tinnitus in stand houden en dat is de cognitieve gedragstherapie. Er is dus ontzettend veel tegen tinnitus te doen, maar


dat moet je de patiënt goed uitleggen, anders voelt hij zich niet begrepen. Er is alleen geen curatieve therapie in de vorm van een medicijn of een ingreep tegen tinnitus. Hoe mensen reageren op tinnitus, zegt vaak iets over hun angstgevoeligheid. Mensen die er heftig op reageren, zijn iets tobberiger en angstiger, vaak ook wat perfectionistisch en gestrest. Tinnitus is een self-fulfilling prophecy: op het moment dat je er bang voor bent, omdat je je machteloos voelt, komt het op de voorgrond. Maar als je je niet bedreigd voelt, raakt het op de achtergrond”. Mouwen opstropen “Bij oude mensen kan tinnitus soms een signaal zijn dat er cognitief iets aan de hand is. Oorsuizen kán wijzen op beginnende dementie, maar daar moet je heel genuanceerd over zijn; en goede diagnostiek is natuurlijk essentieel. De belangrijkste risicogroepen wat betreft overbelasting zijn jonge ouders met slapeloze nachten en een drukke baan, mensen met gehoorverlies, mensen in ouderdom – zij hebben gehoorverlies en mentale slijtage – en mensen met reuma en andere pijn- en vermoeidheidssyndromen. Alles wat overbelasting geeft, kan tinnitus geven. Oorsuizen is een fenomeen, een breinmechanisme; geen ziekte. Het is niet ‘omgaan’ met tinnitus, maar werken aan tinnitus: een actief proces. Mouwen opstropen en aan het werk. Dat heeft wel degelijk resultaat”.

WIE IS OLAV WAGENAAR? Als klinisch neuropyscholoog is Olav werkzaam in psychiatrisch ziekenhuis Antes in Rotterdam, Nederland. Hij is gespecialiseerd in de relatie tussen hersenen en gedrag, met de nadruk op gehoor, geheugen en gedrag. Olav houdt zich vooral bezig met ouderenpsychiatrie en neuropsychiatrie. Daarnaast doet Olav wetenschappelijk onderzoek naar de preventie van psychiatrische problematiek ten gevolge van oorsuizen. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Antes en de afdeling psychiatrie van het LUMC in Leiden, Nederland. Olav Wagenaar is auteur van het boek ‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen’, een zelfhulpmethodiek op basis van zijn wetenschappelijk neuropsychologisch model van tinnitus, gepubliceerd in 2010. Het boek - waarvan inmiddels 10 duizend exemplaren zijn verkocht - verscheen in 2012. Onlangs werd de tiende druk gepresenteerd.


W E N D E L I N A’ S

HOORIDEE wendelina timmerman

Brigitte* bonst op mijn deur en vliegt midden in de nacht mijn slaapkamer binnen. Ik was 19 jaar en woonde in een woongroep. Met alle mensen uit ons huis staan we binnen een paar seconden op straat in het donker. Totaal overrompeld en verbijsterd. Brand bij de buren!

Doorgewinterd slechthorend Hoe is het mogelijk dat de audiologen, audiciens en maatschappelijk werkers die ik tot dat moment had gezien en gesproken hier geen aandacht aan hadden besteed? Tot die bewuste brand had geen hoorprofessional mij ooit de vraag gesteld: ‘Wendelina, hoe hoor jij de bel, hoe word je wakker?’ en ‘Als je je hoortoestellen uit hebt en je slaapt, hoe veilig ben je dan?’

BRAND!

Risico’s en gevaar De buren zijn gered. Iedereen is veilig. Langzaam begint tot mij door te dringen wat er gebeurd was. Wat had er wel niet allemaal fout kunnen gaan? Met ons allemaal en met mij? Als ik niets hoor en iedereen rent in paniek weg, wat dan? Als ik alleen thuis ben, hoe dan? Hoe zorg ik voor mijn veiligheid? Met al deze vragen ben ik mij met terugwerkende kracht wild geschrokken. Ik was een dans ontsprongen. Hoe regelde ik lijfsbehoud, onafhankelijkheid en bescherming?

Actie Direct overlegde ik met de audicien en regelde een recept bij de audioloog. Binnen een paar weken werd een compleet waarschuwingssysteem geïnstalleerd. Ik wilde graag een trilelement en geen flitslampen. Dankzij de tril ben ik ook bereikbaar en veilig om het huis en in de tuin. Dit is vrijheid. Hoortoestellen uit Inmiddels vind ik het heerlijk dat, als ik een luisterpauze neem en mijn hoortoestellen niet draag, ik wel de bel en telefoon waarneem (voel).


“iedere dag werk ik met mensen die een nieuwe stap willen zetten, nieuwsgierig zijn en willen weten wat er bestaat, beter kan en welke mogelijkheden er zijn. zij hebben allemaal hun eigen vragen over leven en werken met gehoorverlies. in deze rubriek van earline deel ik ervaringen uit mijn praktijk”.

Alert Als een monteur zegt: ‘Ik kom tussen 10.00 en 16.00 uur, dan hoef ik niet op te letten. Ik kan mijn aandacht besteden aan waarmee ik bezig wil zijn. Dit geeft rust en voorkomt een energie-lek. Dit geeft vertrouwen.

Levensbelang! Mijn tip aan alle hoorprofessionals: Deel de kennis van het waarschuwingssysteem met alle klanten. Er gaat een wereld voor de slechthorende open: het geeft veiligheid en bereikbaarheid. Deze vrijheid en onafhanke-

Allerliefsten Met mijn dierbaren is de relatie gelijkwaar-

* De naam Brigitte is geanonimiseerd

dig. Ik kan net zo goed als iedereen met de buitenwereld communiceren. Ik hoef niet meer te rekenen op een vangnet of te leunen op anderen. Ik ga zelf naar de voordeur en neem, net als de anderen, de telefoon op. En ze weten ook, als zij weg zijn, dat ik veilig ben dankzij het waarschuwingssysteem.

lijkheid is onbetaalbaar.

Wakker Als we op reis gaan en om 4.00 uur ’s ochtends op Schiphol moeten zijn, sta ik net als mijn partner dankzij de trilwekker op tijd naast mijn bed. Op een diep niveau geeft dit rust en vertrouwen. Op de zaak Dankzij het waarschuwingssysteem ben ik op de zaak professioneel. Wat ik ook doe, ik kan mijn klanten professioneel welkom heten als zij aanbellen. Mijn collega-ondernemers in het pand weten dat ik alle signalen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid waar kan nemen dankzij het trilelement aan mijn broekriem.

wendelina timmerman is ervaringsdeskundige en traint met haar team van hooridee professionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, audiologen en audiciens. hooridee geeft workshops en biedt individuele trainingen voor werk­nemers en ondernemers met gehoor­verlies. www.hooridee.nl


GEZONDE OBSESSIE VOOR KLANTBELEVING “een onvergetelijke klantbeleving realiseren, keer op keer. ieder contact met de klant is onderdeel van een groter geheel: van de oriëntatiefase van de klant tot het succesvol aanpassen van het hoortoestel, alles er tussenin en erna. unitron richt zich op de ondersteuning van de audicien, we helpen hem op lange termijn succesvol te zijn. het gaat er bij unitron niet alleen om wat we doen, maar vooral ook hoe we dat doen. unitron heeft een gezonde obsessie voor de klantbeleving. wij lopen zelf ook graag een stapje harder voor onze klant en we zijn ons bewust van de impact van iedere interactie. al mijn col-

lega’s ademen dit, dát voelde ik toen ik hier vijf maanden geleden binnenkwam als sales director benelux. mijn doel is om deze klantgerichte cultuur verder uit te bouwen”. TEKST Anneke Pastoor BEELD Loek Peters Dennis Schreven is ervan overtuigd dat de klantbeleving de belangrijkste factor is waarom een klant bij een audicien binnenstapt, koopt en blijft, maar ook waarom hij juist niet koopt of nooit meer terugkomt. “Unitron vindt dit heel belangrijk. Mijn collega’s die dagelijks contact hebben met onze klanten krijgen in dit kader meer vrijheid en beslissingsbevoegdheid om te doen wat nodig is om een top klantbeleving van onze kant te creëren. Veel audiciens ervaren dit al als zodanig, maar er is ook een groep die nog niet weet dat Unitron heel hard voor hem en de slechthorende klant wil lopen. We moeten het dus meer gaan uitdragen. We zijn bereid hard te knokken om bij de audicien binnen, in én achter het oor van de eindgebruiker, te komen. En te blijven”.

Dennis realiseert zich dat hij wellicht in deze functie als ‘vreemde eend in de bijt’ wordt gezien, omdat zijn roots in de retail liggen. Hij komt uit een ondernemersgezin, zijn ouders hadden een optiek- en juwelierszaak die broer Patrick nu voortzet, en Dennis belandde ‘in de hoortoestellen’. In 1996 startte hij bij het toenmalige Audire en bekleedde diverse managementfuncties bij Beter Horen, in 2012 was hij Key Account Manager Benelux bij Oticon, waarna toch de retail lonkte als Commercieel Manager bij Van Boxtel Hoorwinkels (2013). “De gesprekken die ik nu bij Unitron met audiciens voer, gaan vaak over ondernemen. Door mijn ervaring in de retail - als audicien en bedrijfsvoerend - begrijp ik waarmee ondernemers en audiciens te maken hebben. Ik wil ze graag helpen met


HET GAAT ER NIET ALLEEN OM WAT WE DOEN, MAAR VOORAL OOK HOE WE DAT DOEN DENNIS SCHREVEN, SALES DIRECTOR BENELUX


de uitdagingen die er zijn op het gebied van meer traffic naar de winkel om zoveel mogelijk slechthorenden te helpen; maar dan wel met een beheersbare agenda, personeelsbeleid en méér sales. Een audicien die zegt dat hij zich niet kan onderscheiden vergeet wat zijn toegevoegde waarde is: de klantbeleving! Hij moet zich realiseren dat de oude babyboomer (geboren tussen 1946-1954) een klant met andere behoeftes is dan de jonge babyboomer (geboren tussen 19551964). De jonge babyboomer is bijvoorbeeld minder prijsgevoelig, een snelle volger van digitale ontwikkelingen, veel online en vaak een shopper die efficiënt en adequaat geholpen wil worden en die goed geïnformeerd is. Voor een ondernemer is het belangrijk om te weten wat de continu veranderende behoeften zijn en wat hij kan doen om te zorgen dat zijn bedrijf toekomstbestendig is. Daarover wil ik graag sparren”. Flex:Upgrade tijd vooruit Het innovatieleiderschap van Unitron is heel duidelijk aanwezig in het Flex-ecosysteem, een verzameling technologieën, services en programma’s waarmee de audicien de hooroplossing kan personaliseren door objectieve (log it all) en subjectieve (patient ratingapp) input. “Met Flex is Unitron aantrekkelijk voor audiciens en consumenten die op zoek zijn naar een meer samenwerkende en interactieve ervaring bij het aanschaffen van een hoortoestel”, vertelt Dennis enthousiast. “Met Flex Eco heeft de audicien alles in handen om onderscheidend te zijn. Die innovatie reikt verder dan de eerste aankoop, want met ‘Flex:Upgrade’ kun je de klant na aankoop, een service bieden die onderbenut

is en zijn tijd vooruit is: het upgraden van het technologieniveau! Dit kan zowel binnen als buiten de ZN database. Bij meerdere zorgverzekeraars is er gewoon de mogelijkheid om na verkoop te upgraden. Veel audiciens weten dit niet”. Design onmisbaar Design blijft een onmisbare factor voor een klant om überhaupt overtuigd te zijn om een hoortest te doen. Unitron is zich hiervan bewust en doet er alles aan om eventuele belemmeringen die er voor zorgen dat slechthorenden de hoortest uitstellen, weg te nemen.”Luister naar de klant, hij wil gehoord worden. Daar heeft Unitron de volle focus op. Daarom hebben we nog steeds de allerkleinste RIC en de kleuren van onze hoortoestellen zijn mede ontwikkeld door de kleurdesigners van BMW. En ja, het vertellen van zo’n detail is ook onderdeel van de excellente klantbeleving”.


LIFE MADE EASIER MET

UNITRON

het aanpassen van hoortoestellen voor mensen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies vragen doorgaans meer tijd dan gemiddeld nodig is. er zijn vaak meerdere afspraken nodig om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de slechthorende of om de slechthorende te laten wennen aan nieuwe geluidsbewerkingstechnieken. tot nu.

De T Max van Unitron vergemakkelijkt de aanpassing met nieuwe Super Power Presets: Klassiek, Conventioneel en Modern. Klanten verschillen nu eenmaal, de Pre-sets helpen u daarbij. Kiest u voor Klassiek, dan wordt de T Max omni-directioneel ingesteld, zonder ruisonderdrukking en met ruime Speech Enhancement. Kiest u voor Modern, dan wordt T Max juist moderner ingesteld,

met alle Tempus features actief. De Pre-set Conventioneel zit daar tussenin. Voeg daarbij de mogelijkheid om de keuze te ondersteunen met Unitrons FLEX™ Ecosysteem (waaronder Log It All en Flex:Upgrade) en u kunt uw klanten, op een evidenced based manier van werken, nog meer betrekken bij de aanpassing. De T Max Super Power hoortoestellen op het krachtige Tempus™-platform zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen (SP en UP) en technologieniveaus (500-600-700800-Pro). Verkrijgbaar binnen én buiten de hoortoestellendatabase.

www.unitron.com


ONTDEK STARKEY LIVIO AI ontdek starkey livio ai -‘s werelds eerste healthable hoorsysteem met technologie die onze markt voor altijd zal veranderen. welkom bij de hoor revolutie! Starkey’s Livio AI is een revolutionair, multipurpose hoortoestel. De Amerikaanse hoortoestelfabrikant stelt het best presterende en best klinkende hoortoestel voor*. Maar ook het eerste hoortoestel ooit dat de mentale, fysieke en cognitieve activiteit van de gebruiker kan volgen. Het hoortoestel beschikt hiervoor over unieke 3D biosensoren en kunstmatige intelligentie en heeft functies als valdetectie, een Live Vertaal functie en meer. Starkey noemt het Healthable™ Hearing Technology. Voor het eerst wordt uw klant door zijn eigen hoortoestel proactief benaderd om zijn welzijn en gezondheid te optimaliseren. Livio AI maakt onderdeel uit van een ecosysteem met producten die meer voordelen bieden dan alleen traditionele versterking. De Thrive™ app is een gebruiksvriendelijke, veelzijdige app waarmee gebruikers hun ge-

zondheid kunnen volgen, wijzigingen kunnen maken, programma’s kunnen opslaan en nog veel meer. Dit nieuwe ecosysteem omvat ook een reeks accessoires voor streaming via universele Bluetooth® connectiviteit en programmeren op afstand (hoorzorg waar u ook bent). Hiermee wordt het voor audiologen mogelijk om via programmeren op afstand via internet de prestaties van de hoortoestellen volledig te monitoren en deze prestaties in diverse luisteromgevingen te optimaliseren zodat klanten profiteren van nog meer gemak en een excellente ervaring. Dit ecosysteem overtreft alle mogelijkheden waar hoortoesteldragers tot op heden over beschikten. Het functioneert naadloos en helpt slechthorenden hun gezondheid proactief aan te pakken, hun luisterervaring te verbeteren en belangrijke gezondheidsgegevens te delen met hun audioloog.


Het toevoegen van sensoren aan hoortoestellen, helpt bij het imiteren en kopiëren van de menselijke waarneming. Met behulp van speciale 3D sensoren kan Livio AI het menselijke vestibulaire systeem nabootsen, wat hoortoesteldragers erbij helpt het evenwicht en ruimtelijke oriëntering te bewaren. Toekomstige versies van de Healthable™ hoortechnologie zullen aanvullende mogelijkheden bieden voor het meten van gezondheid en welzijn. Door middel van voortdurende innovatie blijft Starkey het gehele ecosysteem uitbreiden en verbeteren. De moderne technologie maakt grote sprongen en het hoortoestel heeft zich ontwikkeld tot een multifunctioneel apparaat. Naast het bieden van de hoogste geluidskwaliteit aan de gebruikers, maakt Livio AI de weg vrij voor informatie en nieuwe diensten zoals de Thrive Virtueel Assistent, Live Vertaalfuncties, Spraak naar Tekst en Zelfcheck. Starkey Livio AI is in België leverbaar vanaf april 2019. * Een recente onafhankelijke Deense studie, gaf Livio AI hoortoestellen de hoogste score - vergeleken met andere premium hoortoestellen- voor het verminderen van achtergrondgeluid in rumoerige luisteromgevingen. Delta Senselab. (2018, November). Benchmark evaluation of spatial noise management in hearing aids. FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm, Denmark.

KIND HOREN, Distributeur van Starkey Hearing Technologies voor Nederland en België. +31 (0)55-360 2111 info@kindhoren.nl www.starkey.nl - www.kindhoren.com

SIVANTOS EN WIDEX FUSEREN Op 1 maart jl. was het definitief na goedkeuring van de Europese Commissie: de fusie tussen het Duitse Sivantos en Deense Widex. De fusie creëert een bedrijf met gecombineerde inkomsten van meer dan 1,7 miljard euro en heeft de naam WS Audiology gekregen. voor meer info: www.sivantos.com www.widex.com www.eqtpartners.com


HOORZORG

ALS SHOP-IN-SHOP bijzonder is het zeker, een 97-jarig bestaan waar vier generaties met veel plezier en ambitie het optiekvak uitoefenen. na het sluiten van het filiaal van schoonenberg aan de overkant van de straat, plakt er nu een sticker met ‘schoonenberg hoorsupport’ op de voorgevel van rijnders optiek. hoe deze samenwerking tot stand is gekomen? en hoe het honderdjarig bestaan gevierd zal worden? earline vroeg het jorg rijnders en jan van den hurk. TEKST Frits van den Heijkant BEELD Loek Peters

jan van den hurk


Vader Rijnders zet een kop koffie terwijl we aan tafel gaan zitten met audicien Jan van den Hurk en opticien Jorg Rijnders, inmiddels vierde generatie ‘Rijnders’ die het optiekvak voortzet. Al sinds 1922 is Rijnders Optiek in Valkenswaard te vinden, destijds nog onder één dak met Juwelier Rijnders. Nu deze branches steeds verder uit elkaar bewegen en de juwelier en optiekzaak in twee verschillende panden zijn ondergebracht, is er ruimte ontstaan voor uitbreiding van Optiek Rijnders met onder meer een audicien. Jan van den Hurk, inmiddels twee jaar werkzaam, begon na zijn vijftigste aan de opleiding tot audicien nadat hij al enkele jaren zelf een hoortoestel droeg. Nadat Schoonenberg het filiaal in Valkenswaard sloot en er een hoorsupport tot stand kwam in Optiek Rijnders, was dit de kans voor Jan om op de fiets naar zijn werk te kunnen. Een prettige samenwerking met een win-winsituatie was geboren. Win-winsituatie Jorg vertelt: “Nadat we de optiekzaak en juwelier hadden gesplitst in twee aparte panden, ontstond er meer ruimte. Natuurlijk denk je dan na over hoe je die ruimte gaat opvullen. Twee logische opties in de

AUDIOLOOG aan het

WOORD optiekbranche zijn oogzorg en hoorzorg. Op die manier kun je een compleet pakket aanbieden in je zaak. We hadden alleen nog niet de kennis hiervoor en daarnaast werd er in de omgeving al hoorzorg gegeven. Tegenover ons zat Schoonenberg en verderop Beter Horen. Op een dag stapte een regiosalesmanager van Schoonenberg binnen en vroeg of wij Schoonenberg als shop-in-shop in onze zaak wilden onderbrengen als zij uit de straat verdwenen. Deze formule bleek in het buitenland een succes, maar logischerwijs moesten we hier even over denken. Als zelfstandige optiekzaak kan het gek overkomen als we samenwerken met een keten. Maar daartegenover kun je je bestaande klanten ook meer zorg aanbieden, je ontvangt nieuwe klanten in de zaak en je kunt elkaar versterken met marketinguitingen. We hebben de voor- en nadelen afgewogen en zijn met Schoonenberg in zee gegaan. Jan haakt hierop in: “Voor mij als afgestudeerd audicien was het prettig om een eigen vestiging te hebben, zonder de hele zaak runnende te moeten houden. Doordat klanten een kopje koffie wordt aangeboden en ik geen oogje in het zeil hoef te houden, kan ik me volledig focussen op de klant”. 


de optiekzaak en audicien werkt. Voor een bril kun je gaan shoppen, voor een hoortoestel niet. Het komt nauwelijks voor dat een klant voor een bepaald merk hoortoestel komt. Dat heeft te maken met de techniek die steeds beter en beter wordt, ook bij de hoortoestellen die vergoed worden door de zorgverzekeraar. Toch werken wij ook met vrijemarkttoestellen omdat we de klant de keus willen geven om een geavanceerder toestel te nemen”.

vader en zoon rijnders

Toekomst Nu het honderdjarig bestaan dichtbij komt, rijst de vraag hoe dit gevierd zal gaan worden en hoe de toekomst van Rijnders Optiek eruit ziet. Jorg: “Toen we negentig jaar bestonden, hebben we een erg leuk feestje gevierd met après-ski-thema in een skihal met een orkestje. Als we honderd jaar bestaan, zal het feest natuurlijk nóg groter gevierd worden. Ik ben van mening dat je iedere zeven à acht jaar je zaak een opfrisbeurt moet geven en dit valt ongeveer tegelijk met dit jubileum. Het zou erg leuk zijn als we dat kunnen combineren, net als dat het erg fijn is als een eventuele vijfde generatie de zaak overneemt. Zelf heb ik nooit onder druk gestaan om hetzelfde beroep als mijn vader uit te gaan oefenen en die druk zal ik ook nooit mijn kinderen opleggen. Op het moment is de vijfde generatie nog maar 18 maanden, maar ze weet al feilloos de zaak te vinden”.

Vaste formule Jan: “Aandacht voor de klant is van belang en daarom werken we bij Schoonenberg op afspraak. Door reorganisaties intern kwam het bij Schoonenberg voor dat er slechts één audicien aanwezig was. Als je dan een afspraak hebt met een klant en je wilt niet gestoord worden, zou je de zaak iedere keer op slot moeten doen. Iedere dag tussen vier en vijf is er een inloopuur waar we de klant uitnodigen voor de wat kleinere zaken, zoals proble- Wilt u ook praten over ondernemerschap in men met het gebruik van het toestel. Dan is de rubriek 'Audioloog aan het woord'? Stuur het extra fijn dat je in een grotere optiekzaak een e-mail naar anneke.pastoor@ltmedia.nl zit waar je met deze klanten aan tafel kunt gaan zitten en zie je dat de synergie tussen


Life made easier Super Power aanpassen is nu super eenvoudig Nieuwe pre-sets passend bij cliënt voorkeuren

Techniek geperfectioneerd voor Super Power

Maak een keuze uit drie Super Power pre-sets; elk met een eigen combinatie van geluidsbewerking, directionaliteit en gain.

Onze geavanceerde Tempus™ features zijn geoptimaliseerd voor cliënten met ernstige tot zeer ernstige gehoorverliezen.

Super stijlen naar wens Maak de juiste keuze voor elke Super Power cliënt met de nieuwe Max reeks – Max SP en Max UP.

Neem contact op met uw Unitron vertegenwoordiger of ga naar - 6008810 unitron.com om meer te weten te komen over Max. +31 088(0)88 - 6008810

A Sonova Brand


HUAWEI BREIDT GEBARENTAAL-APP STORYSIGN UIT huawei voegt dit jaar vier nieuwe boeken toe aan de storysign bibliotheek. storysign is een app die dove kinderen kan helpen om te leren lezen. op dit moment staat alleen nog het boek ‘waar is dribbel’ in de app. er is een aantal landen waar de boeken gaan verschijnen en die worden allemaal in lokale gebarentaal vertaald.

In totaal zijn er 32 miljoen kinderen op de wereld die doof zijn. Een groot deel daarvan heeft moeite met lezen. Huawei doneert daarom een half miljoen aan de Europese Unie van de Doven. Met StorySign wil Huawei de dovengemeenschap op lange termijn bijstaan, aan de ene kant door ze te helpen leren lezen en aan de andere kant door donaties. Walter Ji, CEO van Huawei’s Consumer Business Group West-Europa, zegt dat Huawei gelooft dat de combinatie van menselijke verbeelding en hun AI-technologie de wereld een beetje beter kan maken.

Mark Wheatley, directeur van de Europese Unie van de Doven, voegt hieraan toe dat de steun die zij hebben gekregen van diverse goede doelen in verschillende landen, veel impact heeft gehad op gezinnen in heel Europa. Ze blijven samenwerken met Huawei om StorySign door te ontwikkelen. De app helpt zowel kinderen als ouders om de gebarentaal te kunnen leren.

www.storysign.com


PHONAK MARVEL

FINALIST VAN EDISON AWARD 2019 phonak marvel is finalist in de categorie consumer electronics & information technology van de 2019 edison awards. deze erkenning dankt ze aan de unieke combinatie van uitzonderlijke geluidskwaliteit en universele ‘made for all’ bluetooth connectiviteit. de edison awards, vernoemd naar thomas alva edison, geven erkenning aan ‘s werelds beste innovaties. tijdens het awards gala op 4 april 2019 in new york city worden de gouden, zilveren en bronzen award winnaars bekend gemaakt. In oktober 2018 slaagde Phonak erin alle meest gewilde eigenschappen voor hoortoesteldragers samen te brengen in één hooroplossing zonder compromissen. Dit omvat: helder en rijk geluid, uitzonderlijk spraakverstaan en minder luisterinspanning, de eerste en enige oplossing voor binauraal direct streamen vanaf een Android apparaat, streamen van alle audio vanaf elk Bluetooth apparaat (incl. iPhone, Android, Macs en PC’s), echt handsfree telefoneren doordat er via

het hoortoestel zelf teruggesproken wordt en toonaangevende lithium ion accutechniek die een volle dag horen garandeert. Een onafhankelijk jurypanel is samengesteld uit meer dan 3 duizend professionals uit uiteenlopende werkvelden zoals product ontwikkeling, design, wetenschap en educatie. www.phonak.com | www.edisonawards.com


WAAROM GEEN HOORTOESTEL? mensen die gehoorklachten ervaren, blijken daar vrij nonchalant mee om te gaan. twee derde van de mensen zonder hoortoestel ervaart weleens problemen met zijn of haar gehoor. opmerkelijk daarbij is dat maar liefst een derde van die mensen deze klachten al langer dan zes, soms zelfs acht jaar, heeft. dat blijkt uit onderzoek van oogvoororen.nl onder ruim 1700 respondenten. Bijna de helft van de respondenten met problemen (en dus zonder hoortoestel) geeft als reden voor het niet gebruiken van een hoortoestel dat zij dat niet echt nodig vinden (46%). Gevolgd door ruim 18% die aangeven dat de kosten een obstakel zijn. Geen snelle actie Ruim 81% van alle respondenten (dus mét en zonder hoortoestel) onderneemt geen snelle actie en zit pas een jaar of veel later bij de audicien. Meer dan 25% van de mensen doet hier vier jaar of langer over. Als reden om niet eerder naar een specialist zoals de audicien te gaan, worden achtereenvolgens genoemd: • Niet echt nodig (44,7%) • Schaamte (12,9%) • Gezien mijn leeftijd dacht ik niet dat ik slechthorend was (11,4%) • De kosten (8,8%)

Schaamte Herman Langstraat, mede-eigenaar van Oogvoororen.nl, is niet verrast door de uitkomst van het onderzoek: “Wij weten al langer dat dit speelt, nu hebben we echter ook de cijfers om het te onderbouwen. Het is een schrijnende situatie, helemaal als je je realiseert dat voor 13 op de 100 mensen schaamte de belangrijkste beweegreden is om niets aan de gehoorproblemen te doen”.


ONDERZOEK WIJST UIT Ruim 1 op de 3 mensen met gehoorklachten wachten 6 jaar of langer voordat zij een specialist opzoeken


KRUIP IN HET HOOFD VAN UW KLANT


bij neuromarketing staan de onbewuste gedachten van de klant centraal. deze marketingstrategie is nieuw en biedt veel kansen in winkels in het algemeen. sommige punten zijn ook toepasbaar in een hoorwinkel. daarom vond earline het de moeite waard om dit artikel met u te delen. Tekst Amanda Morina Het gaat bij neuromarketing niet om de bewuste keuzes van iemand, maar juist wat er onbewust verandert in de hersenen. Maar vijf procent van de beslissingen wordt bewust gemaakt. De rest van de beslissingen worden gemaakt zonder hierbij stil te staan. Deze keuzes worden op simpele vuistregels gemaakt, ook wel heuristieken genoemd. Op=op is hier een goed voorbeeld van. Dit maakt het product schaars en gewild. Een ander voorbeeld is de heuristiek van sociale bewijskracht. Als iemand anders zegt dat een product goed is, dan zal het ook wel goed zijn. Reclames spelen vaak in op deze heuristieken en proberen zo de bezoeker snel een keuze te laten maken. Als een boekingswebsite zegt dat er op dat moment vier anderen naar dezelfde advertentie kijken, proberen ze een bezoeker snel te laten boeken en niet te lang na te laten denken over de aankoop. Het is dus belangrijk om mensen in de winkel niet teveel te laten nadenken. Maak alles dan ook makkelijk vindbaar. In supermarkten hangen vaak plafondborden om de weg te wijzen. Deze mogen niet te hoog hangen

en moeten duidelijke tips geven. Ook borden halverwege het pad helpen om de boodschappen meteen te vinden. Een bezoeker die zijn product niet kan vinden zal geïrriteerd raken en geen behoefte meer hebben om geld uit te geven. Ook als kleine retailer is het van belang om een overzichtelijke winkel te hebben, waarbij producten makkelijk te vinden zijn. Zorg daarbij ook voor een goede sfeer in de winkel met muziek en een fijne geur, met een paar aandachtstrekkers sporadisch door de winkel verdeeld. Ook een verrassend object, dat je niet meteen aan een hoorwinkel koppelt, kan een eyecatcher zijn. De juiste prijs Een andere heuristiek is de ‘duurder is beter’ verwachting. Bij twee producten in dezelfde categorie wordt vaak het duurdere product gezien als beter. Dit effect werd bevestigd in een onderzoek, waarbij de testgroep twee wijnsoorten moest beoordelen. Een dure wijn en de goedkopere variant. De testgroep gaf hun bevindingen op twee manieren, in een vragenlijst en door de duurdere wijn te drinken in een MRI-scan. Mensen zeggen


niet alleen de duurdere wijn lekkerder te vinden, maar ook de MRI toonde aan dat er meer genot plaatsvond tijdens het drinken van de duurdere wijn. Dat terwijl de testpersonen precies dezelfde wijn kregen. De duurdere in de markt zijn, is dus helemaal niet zo erg. Een winkel moet alleen wel de verwachtingen van de klant tegemoetkomen. Consumenten weten vaak helemaal niet hoeveel geld ze een product waard vinden. Als bedrijf is het aan u de waarde van het product te tonen. Het is vaak ook afhankelijk van de vergelijking. Om een voorbeeld te geven, de capsules van Nespresso zijn in verhouding met een zak koffie veel duurder. Een zak bonen van Nespresso zou 60 euro kosten. Maar Nespresso vergelijkt zichzelf niet met een zak bonen, ze vergelijken zichzelf met coffee to go-producten, waar gemiddeld 4 euro voor betaald wordt. Een cup van 13 cent lijkt dan opeens veel meer de moeite waard. Om dit te vertalen naar de winkel: laat een klant duidelijk zien wat de waarde is van het product en zijn veel sneller geneigd een aankoop te doen. Zo loopt de klant met een goed gevoel de winkel uit.

NOG EVEN OP EEN RIJTJE Neuromarketing is de wetenschap achter menselijke beslissingen. Door gebruik te maken van verschillende wetenschappelijke technieken, zoals eyetracking, stemanalyses en elektro-encefalogram (EEG) wordt er onderzocht wat er in de hersenen gebeurt als iemand een keuze maakt. Bij een EEG wordt de hersenactiviteit elektrisch gemeten met een speciale helm. Een testpersoon kijkt hierbij naar een bepaald product of loopt door een winkel. Iedere keer als iets de aandacht grijpt of de aandacht juist verloren wordt, zal dit te zien zijn in de hersengolven. Dit legt heel goed bloot welke plekken in de winkel nog hulp nodig hebben. Bij eyetracking is het mogelijk om te registreren hoe een consument kijkt naar een object, zoals een website, app of een offline advertentie. Hier-

bij draagt een proefpersoon een speciale bril, waar de kijkrichting gemeten kan worden. Dit levert een speciale “heatmap� op, waarbij met verschillende kleuren de meest gekeken hoeken blootgelegd worden. Dit systeem kan zwakke plekken op een advertentie of website aantonen. Zo verwacht een lezer op een advertentie het logo van het merk in de linkerbovenhoek te vinden. Staat het logo daar niet, moet een lezer gaan zoeken naar de informatie. Dit levert frustraties op. Een onderzoek dat gebruik maakte van eyetracking toonde aan dat mensen altijd kijken naar de ogen van een model op een advertentie. Kijkt het model weg van het product, dan volgt de lezer deze kijkrichting en zal ook niet meer naar het product kijken. Kijkt een model wel naar het product, dan heeft de lezer het product ook gezien.


Een stap dichter bij normaal horen

Nieuw bewijs: Oticon OpnTM overwint barrières voor sociale participatie Vergeleken met mensen met een normaal gehoor hebben slechthorenden grote moeilijkheden met communiceren in lawaaiige omgevingen. Buitengewoon nieuw bewijs toont aan hoe Oticon Opn een doorbraak vormt voor deze uitdaging.

Door meer mentale energie te behouden, stelt Oticon Opn mensen in staat actief deel te nemen in dezelfde lawaaiige omgevingen als mensen met een normaal gehoor**, zoals restaurants en vergelijkbare omgevingen die men voorheen te uitdagend vond.

Oticon Opn vermindert op efficiĂŤnte wijze de door lawaai veroorzaakte verstoring, waarmee spraakverstaan toeneemt van 20% tot 75% in restaurantachtige omgevingen. Bovendien neemt de luisterinspanning significant af in een breed scala van alledaagse situaties.*

Lees meer over de onderzoeksresultaten op www.oticon.nl/opn-evidence

Prestaties kunnen verschillen per hoortoesteluitvoering en voorschift * Le Goff and Beck 2017, Oticon whitepaper ** Lunner et al, Aging and Speech Communication Conference, 2017


uitgever LT Media BV creatief directeur Drs. Loes Brussen, loes.brussen@ltmedia.nl hoofdredactie Anneke Pastoor, anneke.pastoor@ltmedia.nl redactie Dave Cuypers Marie-Catrien van Deijck Amanda Morina Frits van den Heijkant webredactie Emma Hofstede, webredactie@ltmedia.nl vormgeving Christel Giezen, Brigitte van Mierlo Loek Peters, Roxanne van Weerden fotografie Loek Peters sales & marketing Eric Smid, eric.smid@ltmedia.nl Mangala Jacobs, mangala.jacobs@ltmedia.nl traffic Dennis Sรถser, traffic@ltmedia.nl, +31 (0)26 3616960 www.earline-magazine.nl www.facebook.com/earline.magazine

Profile for LT Media

Ear@line Vlaanderen 2019  

Ear@line Vlaanderen 2019