Page 1

l7.6gust

2002

,\

,"F

.+ I

*

*!

\.

;

,I

', i'l

v)

-{5,r, ,'f''

-v


t

DV Sport tekur pulsinn a iprottalifinu a hverjum degi

Fjallad er um alla helstu iprotta-

vidb,urdl innan lands sem utan, s,s, knattspyrnu, hesta, sportveidi,utivist, motorsport,

handbolta, fr.lalsar iprott

r skidafprottir og korfubolta, Fessar iprottagreinar og fleiri

skipa veglegan sess iDV Sport

DV er adalstyrktarad

li

ad Reykjavikurmaraponi

2OO-1 hefur lc1 sed DV i dag?


REYKJAviKUR

uppakomum og skemmtiatridum sem bo6id er upp 6 si6ar um daginn og fram 6 n6tt. Stl breyting sem gerd var fyrir tveimur 6rum a6 sameina Reykjavikur maraPon og Menningarn6tt i Reykjavik ii laugardegi hefur

melst vel fyrir. S6rstaka hrifningu hefur

events that are planned throughout the day and into the night. The decision made two years ago combine the Reykjavik marathon with Culture Night in Reykjavik has proved to be a success. The combination of the marathon with Culture Night has been particularly popular among the many foreign guests who come to take part in the marathon. They travel to lceland not only to become run in the race, but also acquainted with the country and the people who inhabit this remote island in the North Atlantic.

breytingin vakid hj6 Feim fjcilmorgu erlendu gestum sem 6r hvert taka p6tt hlaupinu. Feir koma ekki einungis til ad hlaupa, heldur lika til a6 kynnast landi og Fj66 sem bfr 5 pessari afskekktu eylu nor6ur i Atlantshafi. Eg 6ska hlaupurum og skipuleggjendum Reykjavikur marapons velfarnadar og pakka

i

peim gott framlag til eflingar heilbrigds borgarlifs og piitttciku i Menningarn6tt hofudborgarinnar. Megi pi6 nj6ta dagsins.

Velkomin til bdtttiiku i Reykjavikur maraboni 2002 Eg bi6 P6tttakendur i Reykjavikur

maraponi velkomna i mi6borg Reykjavikur pann 17. agust 2OO2 nastkomandi. A peim degi halda Reykvikingar upp 6 sina 6rlegu Menningarn6tt, svo maraponhlauparar munu p6 ekki einungis getaO att kappi vi6 sielfa sig og a6ra 6 g6tum borgarinnar heldur er einnig

bodi6 a6 fylgjast me6 peim fjolmorgu Sti6rn Reykjavikur marapon Board ofdirectors Knrltur 6skarsson, formadur, chairman ofthe Board Sjsf0s lonsson, OTnar'Einarsson, Steinn Ldrusson,

Maria Hrund Marin6sdottir Hulda Styrmisd6ttir

Eramkvemdasti6ri/race Ag0st Forsteinsson

di

rector

I

n gi bj o rg

K;;i" Aila6tii;

- --' '

Gunnar:J6h"annesson

16. 6grist -

and fitness in our daily lives, and for your participation in the capital's Culture Night. I hope you enloy the day.

S6lrln Gislad6ttir The Mayor of Reykiavfk

MRS. Inginbjdrg

fiistudagur

2l:00

Laugardalsholl / Sports Hall Afhending keppnisgagna. Registration center open. Barilla pastaveisla fyri r keppendur. Pasta party for participants.

17. 6gtst - laugardagur August lTth - Saturday I l:00 Starfi Marapon

/ Fun run, 3 og 7 km. onnur en flugmidar, aftrent pegar Utdr6ttarver6laun, Skemmtiskokk

hlauparar koma

l0 Start:

Leikskri/pr.oqram editor Hafsteinri Os'karsson

12:

Afhendine eaena Svava OddHy7sgei rsd6tti r

l8:30

[r

rennu.

H6lfmarapon, l0 km og l0 km

linuskautahlaup.

Verdlaunaafhending/Price ceremony

"

Verdlaunaaftending fyrir sigurvegara i einstaklings- og aldursflokkum og sveitakeppni i R66h0si Reykiavikur. Ver6 lau n fyri r fu rdu egasta h lau Pabri I

Pastaveisla/Pasta oartv

P6tur lngvi Frantison'

M6ttaka erl. bodseesta Srvar F6r Magnris"son KvnninEarmdl Hio rd is" G u6 m u n d sd6tti

I wish the runners and the organizers of the marathon a successful race. I would also like to use this opportunity to thank you for your contribution to the promotion of health

August l5th - Friday

!innsla {rsligr/result processing Fridrik F6r Oskarssoh

Magntis Jakobsson

to

Reykiavikur marapon 2OO2z Dagskre I program

l2:00 Start

Skrdnins/registration

to

I welcome runners and spectators to the Reykjavik city center on August 17,2002. That day, the citizens of Reykjavik celebrate

Malinear/course measurement Sighvaiur Df ri Gudmundsson Einar Pl Gudmundsson

marathon runners have a chance to compete

against themselves and others on city's streets, but are also invited to observe and participate in the various activities and

6tti r

Reykjavik Marathon.

Hlauoalei6arstiori/course director lako6 Forstein'sson

Timatokusti6ri/time keeoins

G is I ad

Welcome to the participants of the 2002

Sigf0s Jbnsson

Marksti6ri/start and fi nish director

36l r0 n

borgarstjori

l8:00 -

Fulur/soeaker

MAm)oN

their annual Culture Night, so not only will

r

Forsidumvndir: Hafsteinn 6skarsson. Einnig myhdir bls. 8, 10, 20,26,28 og33

n

i

ngi

n

n.

Utdr6ttarverdlaun, flugmi6ar i skemmtiskokki og l0 km hlaupi / linuskasutahlaupi. Urslit hengd upp. Prize ceremony for winners in single age grouPs and teams in lOkm, half marathon and marathon, at Cit), Hall, Tjarnargata. Award for the funniest

outfit.

Results pinned up.


REYK,AviKUR HAMFON

VID VILJUM MINNA A

OKKAR FRABARA OG s i v I NS,SLA HAnBc r SvERDARHLADBoRD ALLA VIRKA DAGA FRA 12.14 PrzzuR, PASTA, s0pe, BRAUD, KJOT oG FISKRBTTIR,SALOT OG MARGT FLEIRA VERD ADEINS 7 90- PR . MANN

KOMDU

TIL OKKAR , VID HUGSUM VEL UM Frc oc piNn !

PEACE LOVE HAPPIMSS..

OPID

sUN

:

- FIM : 11 :30-01:OO

rds&LAU:11:30-o3:oo


REYKJAViKUR MAMtsON

MM-dagurinn -

Marapon og Menningarn6tt 6 sama degi

Reykjavikur marapon verdur haldid f 19. sinn laugardaginn 17. dg0st n.k. Hlaupid hefur frd fyrstu tid verid i sifelldri pr6un og alltaf er verid ad leita lei6a til ad gera hlaupid sem mest adla6andi fyrir skokl<ara, almenning og rihugaf6lk um hlaup og heilsurekt. Hlaupaleidum var m.a. breytt d sldasta iiri til a6 auka oryggi hlaupara gagnvart umferd bifreida. Hlaupi6 er n[ ad hluta til d gongustigum borgarinnar og stodugt er unni6 a6 pvi i samvinnu vid logregluyfirvold, ad fri ad lol<a eins morgum gotum og hagt er. Reykjavikur marapon er eitt af upphafsatridum i dagskrd

pdtt i

Menningarnatur

geta

hafa stadid ad hlaup-

p6tttakendur

dag-

i Reykiavik, og teki6 pdtt i o6rum

6byrg6 6 undirb0ningi og framkvamd hlaupsins

Reyl<javikur

maraponi og nj6ta annarra lystissemda Menningarnatur og

3e /-'3)

alls pess sem borgin hefur uppd ad bj6da. Reykjavikur mar-

apon

i

pvi ldni

ad

fagna ad oflugir adilar standa a6 pvi, s.s.

Flugleidir, Dagbladid islandsbanki.

kvamd pessa st6rvidburd-

Sumir pessara a6ila

ar d nastu drum. Eg vil nota petta tekifari og 6ska ollum piitttakendum i Reykiavikur maraponi 2002 g66s gengis og fr6-

fri upphafi og hefur pa6 veri6 mikil gefafyrir pennan st6ra vi6burd og skapad festu i starf Reykiavikur marapons. inu

skrdrli6um Menningarneturinnar eftir skemmtilegt hlaup um gotur og stiga borgarinnar. Einnig getur landsbygg6arf6lk dvalist i borginni yfir helgi og slegid tver flugur i einu hoggi, me6 pvi ad taka

isamt p6tttoku i framkvemd hlaupsins. Eru bundnar miklar vonir vid ad parna s6 verid tryggia enn betri og farsalli fram-

Reykjavikurborg,

og

nestu prj0 6rin. Einnig var gerdur samstar{ssamningur e milli iBR og ipr6ttaf6laganna i borginni vardandi faglega og taknilega ridgiof

Nflega var undirritadur samningur pessara adila vid lpr6ttabandalag Reykiavikur pess efnis ad IBR taki a6 ser faglega

berrar skemmtunar og gle6i i itjrinda Reykjavikur maraponinu. Kndtur Oskorsson, fo

r

m.

Rey kjov iku r m

o

r o p o ns

Reykjavikur marapon pakkar eftirtiildum adilum fyrir gott samstarf

Margf

r.*ttl

ISLANDSBANKI

\roL\ro D I

ToeLgnox

Fltv

e


REYK.IAviKUR

MAmFoN

19. alpio6lega

Reykjavikur maraFon I 7. itgust 2OO2 VERNDARI HLAUPSINS Borgarstj6rinn i Reykjavfk fr0 lngibjorg 5olr0n Gislad6ttir

AgvRcoannorLnR Reyklavikurborg

RAs- oG ENDAMARK iTcrlnRcoru Marapon rest kl 11:00,7 km og 3 km skemmtiskokk rest kl. 12:00 H5lfmarapon, 10 km og 10 km linuskautahlaup (tfmataka) rest kl. 12:10

FATTToKURETTUR Maraponhlaupid er opid ollum 18 ara og eldri, HSlfmaraponhlaupid er opi6 hlaupurum 16 5ra og eldri 10 km og skemmtiskokkid er ollum opid, p6 er ekki askilegt a6 12 6ra og yngri fari 10 km eda 10 km linuskautahlaupid nema med g66um undirb0ningi

SVEITAKEPPNI Imaraponi, hdlfmaraponi og 10 km er bodid upp 5 priggja manna sveitakeppni. Vinnufelagar, felagasamtok og !olskyldur geta myndad sveitir til pdtttoku Konur og karlar geta myndad sveit saman Verdlaun verda veitt fyrstu premur sveitunum 5 hverri vegalengd Dregid verdur 0r h6pi sveitanna i l0 km um tvenn aukaverdlaun

AFHENDING KEPPNISGAGNA P6tttakendur seki keppnisgogn i Laugadalshollina i Laugardal 17 6gust kl l8:00-21:00

fostudaginn

BARILLA PASTAVEISLA F6tttakendum erbodidtil pastaveislufostudaginn'17 6g0st kl 18:00 -2'1 :00 i Laugardagshollinni i Laugardal

VERDLAUN Allir bAtttakendur sem lj0ka vidkomandi vegalengd hll6ta verdlaunapening Frir fyrstu karlar og prj6r fyrstu konur i maraponi og h5lfmaraponi f5 utanlandsflugmi6a fr6 Flugleidum i verdlaun, auk s6rverdlauna Fyrsti karl og fyrsta kona i 10 km hlj6ta einnig s6rverdlaun Fyrir brautarmet i maraponi og halfmaraponi verdur greiddur b6nus Iskemmtiskokkinu, 1O km og 10 km linuskautahlaupi verda dregnir 0t flugmidar fr6 Flugleidum Veitt verda verdlaun fyrir furdulegasta hlaupab0ninginn Dregid verdur um fjdlda aukaverdlauna sem eru bakur fri Eddu midlun og 0tg5fu og ipr6ttavorur fr5 Nike

VERDLAUNAAFHENDING Verdlaunaafhending fer fram i R6dh0sinu kl 1 8:30 Verdlaun verda veitt fyrir einstaklings-, aldursf lokka- og sveitakeppni. |.ltdr5ttarverdlaun, flugmidar f skemmtiskokki og 10 km hlaupi/linuskautahlaupi, afhent, einnig furdulegasta hlaupabUninginn. Urslit hengd upp 5 stadnum

SUND Ollum pStttakendum er bodid i sund

DRYKKJARSToOVNN OG HEILSUGASLA

Drykkjarstodvar verda med u p b 5 km millibili Far verdur bo6id upp 6 vatn og Powerade ipr6ttadrykk Laknar og hj0krunarlid verdur til reidu medan 5 hlaupinu stendur og til adstodar er hlauparar koma i mark

rldc lass.is


-"$l$ilairj d6,,

- 'i.haalj

auo.lr."

I

-.,,

q*rrd "

,, .,.. qdo,rt.<

'"

4rt{r+ ,

-{

t

t

*

"r ' ' !!'

.,.tr

.F

r,'il

Ii

i.-$'"

-

,,rt

'r.

il

-rl{

''/t'

-:b^ ';i1'l'/


REYKJAViKUR MAmtsoN

Hubbard sex sek, Enn fjolgadi pdLtttakendum i

Iri brautarmeti

Laugavegs-

hlaupinu sem haldi6 var 20. jrili s.l. vid g66ar adstadur. Alls logdu ll3 manns af stad 0r Landmannalaugum en I I I skiludu s6r i mark i F6rsmork eftir ad hafa farid 53 km i erfidu,

en fallegu, landslagi. Sigurvegarinn i karlaflokki, Bandarikjamadurinn

Charles Hubbard, kvadst hafa ordid orkulaus eftir 45

km og pannig misst af metinu sem enn i4 klst.,39 mln. og 2l sek. og er i eigu

stendur

tri pvi i fyrra. Sigurvegaranum i kvennaflokki, lrene Gulli frd Noregi, t6kst ad nd nast besta tima fri upphafi en par er metid 5:3 l.l5 klst. ieigu Bryndisar Ernstdottur, frd irinu I 999. hans sjilfs

Urslit Karlar I 8-29 6ra

I 5:38:34 Josep Magn0sson 2 6:07:02 Eirikur F Einarsson 3 6: l6:5 I Uggi Balle 4 5:5 l:38 Nathaniel Matter 5 7:38:59 Ag0st Kristinsson 6 7:48:21 Bjarki Hallsson 7 8: I 5:52 Shane A Siewert 8 8:46:26 Euclides Uribe 9 9:08:44 Michael Anthony Lopez Karlar 30-39

I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 II

1977

tS

t974 tS I 973DAN I 977 USA t973 tS t98

t

ts

979 USA I977 USA I 977 USA I

ira

5:14:53 Biartmar Birgisson t964 5:37:12 Magn[sGottfredsson 1965 6:02:07 Alfred E Gu6mundsson 1968

tS

6:03'.17 Marteinn H Sigurdsson 1956

lS

I 6: I l:59 6: I 0:

I

Gunnar Stef6n Richter Gylfi Gu6nason

6:14:07 Markus Abt 6:36:14 Thomas Schdren 6:39:01 Scom Maunu

lS lS

968 lS t966 tS I 967 SUt I 967 SUt I 966 USA I

6:39:55 Halld6r Savar Halldorsson 1963 lS 6:47:37 Martin Freudenberg I 967 GER 12 6:49:21 Manin Troester I 955 GER

3 6:59: I 3 Sigurdur lngi Ragnarsson l4 6:59:39 Gudni lng6lfsson l5 7:12:12 ,tvar Sveinsson l6 7:57:17 Joshua Schminky l7 8:03:30 lan Le Moigne l8 8:20:3 I Afro Giavald l9 8:20:3 I Giuliano Monticelli 20 9:02:08 David Farley I

965 t967 t959 I 972 I 965 t966 t969 I 963 I

lS tS tS

USA GBR

Laura Sewell, sigurvegari i l8-29 tiraflokki, nytur adstodar starfsmanns hlaupsins yfir

tTA tTA

Prdngci.

USA

Karlar 40-49 6ra

4:39:27 CharlesHubbard t96t usA 4:58:08 SteinarJens Fri6geirsson 1957 lS 5:07:33 Haukur Fridriksson I 955 lS

Valdimarsson Hoskuldsson

5:17:37 Trausti

5 6 7 8 9 lQ ll

5:20:34 Gauti 196l 5:37:24 lvar Audunn Adolfsson 1962 5:50:22 P6tur Haukur Helgason 1957 6:06: 5:

I

I

9

3

Ellert

Sigurdsson

3:08 Halld6r Gudmundsson

6:14:25 Christopher Webb 6:25:49 Karl Gisli Gislason

12 6:37:13 I

1957 lS

6:37:

I

3

J6n F6rir Frantzson P6tur lngi Franuson

I

959

lS lS lS lS

1955 lS I 955 GBR 1960 lS

196l

lS

955

lS

I

14 6:40:20 R0narF6rOskarsson l96l lS 15 6:45:57 SigmundurStefinsson 1953 lS

l6 6:50:05 Karl Gristaf Kristinsson 17 6:58: 18 Olafur lngi Olafsson 8 6:59:06 Sigurdur lngvarsson

1953 lS 1958 lS

956

lS

19 7:02:22 Gunnar PillJ6akimsson 20 7:09:33 b6r6ur G Siguruinsson

1954 1953 7:15:55 Atli Hafsteinsson 1959 7:16:26 Hjorleifur L Hilmarsson 1956 7:19:56 Eidur Sigmar Adalgeirsson 1955 7:23:06 P6tur Valdimarsson 1959 7:26:53 Viktor Arnar lng6lfsson 1955 7:27:25 Arnpor Gylfi Arnason 1962 7:27:26 Pdll Steinp6rsson t96 t

lS

I

2l 22 23 24 25 26 27

I

lS lS lS lS lS lS lS

ts

28 29 30 3I 32 33 34 35 35 37 38

7:27:26 Kristien F6rh. Halld6rsson l96l 7:28:32 Kristinn G Hjaltalin t962 7:3 I :53 F6r Gunnarsson I 96 I 7:38:54 lngvar Gardarsson t958

tS

8:00:56 Erlendur Sturla Birgisson I 956 lS 8:06:39 Bryan O'Meara I96I GBR 8:55:51 Stef6n Orn Bjarnason 1957 lS

5:37:

I

3

ira Ag(st

Kvaran

I

952

lS

6:13:28 BirgirSveinsson 1945 lS 6:36:02 Karl Ludwig Rittel 195 I GER 6:48:02 Gisli Asgeirsson 1949 lS 6:48:56 KdriJ6n Halld6rsson 1952 lS 7:00:09 Gunnlaugur A Jriliusson I 952 lS

7:OO:09 Svanur Bragason 7: l5:08 Ulfar Hinriksson 7:16:13 P6tur H Blondal 7:30:40 Hoskuldur Kriswinsson 7:42:53 Anthony Bell 8:03:54 Gardar Hilmarsson

13 8:25:05 P6ll Arn6r P6lsson 14 8:29:26 Woflgang Schwazeaugl

l5 8:59:58 Martin Ottey 16 9:12:22

Wolfgang Pagel,

Dr.

1945 1949 1944 1949 1945

lS

I

lS

195

Karlar 60 6ra og eldri

I 7:17:45 lngolfur Sveinsson

1939

tS

lS

7:40:36 Charels Diracca 196I FRA 7:53: I 5 Gottskilk Fri6geirsson I 954 lS 7:54:56 Gardar Thor Middleton 1958 lS 8:00:46 Eyj6lfur Eyj6lfsson 196l lS

Karlar 50-59

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 II l2

lS tS

lS lS lS

GBR

1948 lS 1947 AUf 1946 GBR 1945 GER

Konur l8-29 ira I 7:35:29 Laura

Sewell

I

Konur 30-39 6ra I 6:33:07 Susan Candy

8:

I

6:30

Elva Dogg

F6rdard6ttir

8:26:57 Bryndis Baldursd6rtir 8:45:44 S6lveig Birna

Karlsd6ctir

Konur 40-49 6ra I 5:47:35 lrene Gulli 2 6:16:18 Britta Homer

3 4 5 6 7 8 9 l0 II l2

6:3 I :4

|

Hafr0n

6:44:32 Katrin

I957 NOR I962 GBR

Fri6riksd6ctir F6rarinsdottir

7:13:32 ValgerdurEsterJonsd6ttir 7:38:

l0

963 GBR 1963 lS 1966 lS I966 GER 1972 lS 1964 lS 1969 lS I

2 7:06:46 F6raJ6hannaHialtad6ftir 3 7:49:31 Elin Valgerdur Magn0sd6ttir 4 8:01:33 Anita Fertl

5 6 7

976 USA

Gigja

Helga Margr6t Elisabeth Diracca

96 I 1958 1953 1957 I

7:40:36 I952 7:43:10 Fi6laJona Forleifsdottir 1960 p 7:43:38 Gudni Adalsteinsd6tdr 1955 7:44:33 Maj-Britt Haraldsson 1957 8:

I

0:42

8:1 3:1

7

Kristjana Katrin Forgrimsd I 962 Agnes Hansen t954

lS lS lS lS

FRA lS lS

FAE lS tS


IEFF'n i tilefni

ma

af Reykjavfkurm vid

af Leppin vorum. Gildir til 20. 6g(tst.

2OO2

www intersport

INTER 3lh?3i.0J.",t SlHii,t.-J$.B

3;;'14',?ibo.

I00

0/O

is


REYKJAviKUR MAmDoN

btitttttkendur i Laugavegshlaupinu 2002 ad hlaupi loknu.

l3 l4 5 I

8:17:21 Sigrrin Konrddsd6ttir 1956 8:22:54 Hafdis Huld Reinaldsdottir 1962 8:43:52 Bryndis Svavarsd6ttir I 956

lS lS lS

Konur 50 6ra og eldri

I 2 3 4

7:20:57 Aslaug Osp A6alsteinsd6ttir 1952

lS

7:31:53 Hallgerdur Arnorsd6ttir 1949 lS 8:07:49 Ragnhei6urValdimarsdottir 1949 lS 9:45:15 Hedrun Pagel l94l cER

Sveitakeppni

I

15:43:00

iR-skokk Haukur Fridriksson Bjanmar Birgisson Gauti Hoskuldsson

7 3

4 6

2 l7:32:14 Flottastir

3

4

5

Trausti Valdimarsson ivar Audunn Adolfsson Petur lngi Franuson l7:50:52 Tcikum pd

9

3t

J6sep Magnrisson

t0

Alfred râ&#x201A;Źgir Gu6mundsson

t3

Gunnar Stefiin Richter l8:5 l:03 Gislarnir Magnris Gottfredsson Karl Gisli Glslason Gisli Asgeirsson l8:53:38 Vormenn

SteinarjensFridgeirsson

6

5

t7 7 25 38 2 36

Sigmundur Stefdnsson F6rdur Gudni Sigurvinsson 19:26:24 Professorarnir Agrist Kvaran Karl Gristaf Krisrinsson

4t

Sigu16ur lngvarsson

44

8

7 20:18:01 lR-Skokk6 Maneinn H6lm Sigurdsson Olafur lngi Olafsson Hlorleifur L Hilmarsson

t4 43

57

8 20:29:20 Nfli6ar

Frantzson

J6n F6rir

Halld6r Savar Halld6rsson ,lEvar

Sveinsson

9 70:29:45 iR-skokk

Valger6urEsterJ6nsd6tti 20:40:14 HAS-Karlar P6tur Haukur

KdriJ6n

0

I

F6ra J6hanna Hialtad6ftir Aslaug Osp A6alsteinsd6tt Gudn/ Fcill A6alsteinsd6tt 15 22:27:17 M lQ

Arnpor Gylfi Arnason

30 33

52

Helgason Halld6rsson

26 35 53

Kristlin F6rhallur Halld6

l6

P:lll Steinp6rsson 23:17:33 NFR l7 Sigur6ur lngi Ragnarsson Gottskrilk Fridgeirsson Prill

39 86

Arn6r

P6lsson

50 60 78 63 65 64 45

82 t00

17 23:27:46 Gardahlaup P6tur Valdimarsson Eyj6lfur Eyj6lfsson Gardar Hilmarsson

12

Erlendur Sturla Birgisson 20:47:40 lR-Skokk 24 Ellen Sigur6sson I 5 Gunnar Pdll J6akimsson 49 Agrlst Kristinsson 73 12 20:52:ll HSK Halld6r Gudmundsson 19 Svanur Bmgason 48 lngvar Gardarsson 72 13 2l:17:14 lR-Skokk l3 Birgir Sveinsson 20 HallgerdurArn6rsd6ttir 68 F6r Gunnarsson 69 I

l4 22:ll:21 HAS-Konur

I

Hafrtn Fridriksd6ttir Katrin F6rarinsd6ttir

l0

Dr. Wolfgang Pagel ntilgast Hisadal.

5l

l8

24:08:32 iR-St

t

85 89

ZZ

"t Haraldsson Mai-Britt

Kriscjana Katrin Forgrims Agnes Hansen

19 24:26:37

6t

79 92 93

\siur Forleifsd6ctir

77

Elva D6gg Dordard6ttir

95

Fj6la Jona

Bryndis Baldursd6nir 20 74:46:48 Skvisurnar Helga Margr6t Gigla Hafdis Huld Reinaldsd6tti Solveig Birna Karlsd6ttir

t0t 7t 99

Magnis Gottfredsson tekur Agtist Kvaran

t04

ci endasprettinunt.


TNT Hradamet e hveri um degi! Hi6TNT Hradflutningum snfst allt um ad n6 sem mestum hrada og oryggi iflutningum. Med neturflugi til Liege i Belgiu er sendingum komi6 til skila innan s6larhrings

" : [

til

og

fri helstu vidskiptalondum

islendinga.

Rekia og finnaTNT-sendingu 6 Netinu A heimasidu TNT, www.tnt.is, er hegt ad fara inn A leitarvef TNT ogfA um hvar sendingin er stodd 6 hverium tima. "pplfsingar

TNT Hra6flutningar styrkja Reykjavikurmarapon 2002.

Umbodsadili TNT 6 islandi.

H

radflutn ingar

Simi 580 1010. www.tnt.is


REYKJAviKUR MARAboN

UPPLYSINGAR Fyrir hlaupiâ&#x201A;Źl: Kladi6 ykkur me6 tilliti til vedurs. Skokki6 l6tt um og geri6 teygjuefingar til ad hita ykkur upp. Risn0mer fyrir hlaupara i maraponi eru fri I upp i 249 (gren), fyrir hilfmarapon fri 25O upp i 749 (rau6), fyrir lO km og lO km linuskautahlaup frA 75O upp i 1.799 og lyrir

fni l.8OO og upp ir. R66h,isinu ver6a plastpokar, merktir Reyklavikur marapon og Plastos, sem hagt er a6 nota undir fot me6an 6 hlaupinu skemmtiskokk

i

stendur. ihlaupinu: Fylgi6 ollum lei6beiningum brautarvarda og logreglu. Bla strik 6 gotu visa lei6 i gatnam6tum. HlaupiS e gotunni si6lfri.

Notfari6 ykkur drykkjarsto6varnar (merkt me6 D 6 korti), pa6 getur hielpa6 miki6 i seinni hluta hlaupsins. A ollum drykklarsto6vum er bo6i5 upp 5 vatn og ipr6ttadrykk og er vatni6 allaf 6 bordinu sem nar er pegar komi6 er ad stodinni. Ef heitt er i vedri er nau6synlegt frir lO km, linuskautahlaupara

h1lfmarapon- og maraponhlaupara ad drekka n6gan vokva. HlaupiS :i peim hra6a sem pi6 ri6i6 vi6 og for6ist ad fara of geyst af sta6. Logregla og Hlilparsveit skaita ver6a 6 hlaupalei6inni og vid marki6 6samt heilsugasluli6i. Ef hlauparar purla 6 a6hlynningu a6 halda, hafi6 pi samband vi5 pessa a6ila. Letid heilsugeslulidi6 lita ai oll meiSsl pegar komi6 er i mark.

Eftir hlaupi6:

I endamarki ver6ur bo6i6 upp

Hlauparar, athugid

i vatn og Gatorade.

!

Festi6 r6sn0merin a6 framan, og naelid ekki i afrifi6.

INFORM^,\TION Before the race: Dress accordint to weather and don't forget to do your

warm-ups and stretches before the race. Plastic bags will be available for clothes (at Reykjavik City Hall). The race numbers will designate which group is which. Numbers from I up to 249 (green) are for runners in the full marathon, numbers from 25O up to 749 (red) are for the half marathon, numbers from 75O up to 1.799 are for the lO km and inline skating and numbers l.8OO and onwards are for the fun run. During the race: Police and medical staff are available all the time, both along the course and at the start/finish. The lcelandic Rescue Squad has all necessary equipment to assist in both major and minor cases. They can be identified by the yellow colour and green cross. Please follow the directions given by the police and race officials. Please run on the street at all times. Yellow marks on the street at all intersections is your guide. Watch out for cars as only a few of the streets will be completely closed for traffic.

Water and sport drinks will be offered at all drinking

stations.

At the finish:

ln the refreshment area we offer water and Powerade. Results and certificate:

Results and certificate in the marathon and half marathon will be mailed to the foreign participants within two months.

Runners:

Put your numbers at front, and don't pin the control

number.

t Nt Mata ur pokahorni

R

ma

ildar

Plastprent hf. Plastprenthf .Fosshdlsi 17-25.110Reykjavik.Simi: 5805600.Fax: 5805690.E-mail: plastprent@plastprent.isrHttp://www.plastprent.is


l =

U

E

;o 6

M

er ibr6ttadrykkur sem gefur

:orku d medan 5 likamsrakt stendur og

vi|heldur vdkvaiafnvagi i likamanum'

M

er pr6a6 me6 Pa6 i huga a6

endurnlja vi5kva, steinefni og orku sem tapast vi6 hvers konar likamspillfun.

M

in

ni hel d ur fu llkomid iaf nvegi

milli kolvetna, steinefna og v6kva sem tryggir hra6a endurni,iun vdkvabirgda likamans.

M

er fyrir atla sem eru virkir og stunda hreyfingu og hentar vel vi6 afingan likamlega 1reynslu og hvenar sem porsta

sekir a6.


REYKJAViKUR

MAmFoN

R6ttur skofatnaOur dregu

r fir fotav andamilum

Mikid dlag er d f6tunum enda eru pad peir sem bera okkur i gegnum lifid.

peirri stard og logun f6tanna sem hentar

Daglegur pungi, sem leggst d feturna,

hverri og einni konu. Slikt val veldur pvi, a6 fyrr e6a

jafngildir nokkrum hundru6um tonna. Feturnir eru i meiri hattu i a6 verda

fyrir meidslum en nokkur annar

hluti likamans sem varpar skiru ll6si ri porfina i pvi ad verja pi med râ&#x201A;Źttum sk6fatnadi.

Hinir fmsu h6par f6lks

hafa

mismunandi parfir fyrir sk6 allt eftir pvi hvada storfum peir gegna. Nri 6 dogum er til ndnast endalaust Irval afgerdum og

efnum sem notu6 til sk6gerdar sem getur valdid okkur meirihdttar vandradum pegar kemur ad pvi ad velja

s6r nfia sk6. Oll fradsla er

bui sk6kaupandi

karkomin. Vel upplfstur velur s6r vantanlega betri sk6fatnad. R6tt sni6nir og vel passlegir sk6r 0r vondudum efnum, notadir vid r6ttar adstadur, er st6r pilttur i bardttunni vid f6tavandamil. F6taa6ger6afradingar eru heilbrigdisst6tt sem er pjrilfu6 i umonnun f6tarins. Feir geta leidbeint allri fjolskyldunni um

val i r6ttum sk6m og um

almenna

umonnun f6tarins.

SKOR BARNSINS verdandi hlaupara

-

ef

tilvill

Fegar barn byrjar a6 ganga eru sk6r

almennt ekki naudsynlegir. Ad leyfa ungbarninu ad ganga um berfettu eda 6 sokkaleistunum (gjarnan me6 stomum s6la) hjdlpar fetinum ad vaxa edlilega, pi6lfar og styrkir vodvana i fatinum,

jafnframt sem t6gripid pjillfast. Fegar bornin fara ad hlaupa meira um og fetur

peirra proskast eykst porfin fyrir sk6. Fa6 ver6ur nau6synlegt a6 kaupa starri og starri sk6 med millibili sem veldur morgum foreldrum furdu. Naudsynlegt er ad fylgjast vel med vaxtarhra6a f6tanna svo peir hafi alltaf nagjanlegt n/mi i sl<6num. Sk6r sem adrir hafa dtt, m6tast af f6tum fyrri eiganda. Liitid pvi born ekki vera i notudum sk6m.

SKOR FULLORDINNA Konur hafa oft farid illa med fatur sina med pvi ad ganga i sk6m sem peim finnst per verda vera i ritlitsins vegna. Sk6rnir eru pd valdir eftir hofdinu en ekki eftir 4

sidar verda fatur

fyrir

6naudsynlegum ska6a. Sum pessara meina endurtaka sig vegna breytinga og skemmda 6 beinum, li6um og brj6ski. Astadan er oft notkun

ii prongum og litlum sk6m. Kr6niskir sjrikd6mar s.s. gigt og sykursfki hafa slem 6hrif d fetur. Fess vegna parf f6lk me6 pessar fylglur ad vera s6rstaklega vakandi yfir velferd f6ta sinna. Sk6r med halum harri en 3,5 cm og of mj6rri td sem prfsta tinum saman inni i sk6num

g6da hoggvorn. Fad er 966 hugmynd a6 nota "r6tta" sk6 fyrir

hverja ipr6ttagrein p.e. sk6 sem eru

hannadir med ipr6ttagreinina i huga, en p6 er dstand sk6na mikilvagara. Notid

ekki ipr6ttask6 langt umfram "liftima" peirra. Fa6 eykur hattuna ai meidslum pegar sk6rnir eru

hettir ad geta

valda miklu 6lagi 6 ml6bak, mjadmir, hne og ristarbein. Of miki6 iilag verdur lika i

sinu hlutverki vegna slits.

tdbergid og tdli6ina og vid allan pennan

FEGAR trU KAUPIR SK6;

n0ning myndast oft pykkildi sem heglega

geta or6i6 a6 slemum

likpornum. F6taadgerdafradingar tella slika sk6, frii heilbrigdissj6narmidi mlog 6holla. Til ad draga rir pessum skadlegu dhrifum er hagt a6 takmarka notkun peirra med pvi a6 skipta um sk6 yfir daginn og fara i legri hala til ad hvila f6tinn. Hegt er ad fri mjog kledilega sk6 me6 legri halum og breidari td. En f6ll< parf ad mida sl<6fatna6inn vi6 par a6stedur sem henta hverju sinni. Sk6tiska karla hefur il

undanfornum drum veri6 pokkalega f6tavan. Karlar pola verr sdrsauka en konur. Fess vegna velja peir ser sjaldnar sk6 sem eru prongir og of stuttir.

Oryggissk6r med stdltd eru nau6synlegir peim sem vinna par sem aukin hatta er d f6tamei6slum. Bestu sl<6rnir fyrir badi karla og konur eru n6ttirulega formadir f6tlaga sk6r,

reimadir med ml0kum sveigjanlegum s6la og ldgum hal. Gott er ad hafa sk6skipti til a6 hvila ba6i fatur og sk6 og

l. Ldttu mela b66a fatur pina standandi. 2. M:iti6 alltaf bi6a sk6na og gangid um i b0dinni. 3. Kaupid alltaf sk6 d starri f6tinn, fatur eru sjaldan jafnstorir. 4. Kauptu ALDREI sk6 sem parfad ganga til. Sk6r eiga ad vera pegilegir strax.

5. Festu pig ekki vi6 a6 kaupa sama nrlmer af sk6m og sidast. Fatur okkar stakka med irunum 08 sk6nrlmer geta verid mismunandi.

6. Kaupid sk6 seinni hluta dags, fetur

ipnorrarolKs

Mismunandi ipr6ttir kalla i mismunandi sk6 sem verja fatur og okkla og veita

t6num hvorki til hlidanna n6 ofan fri. Mitadu sk6 i somu ger6 af sokkum og prl bfst vid ad vera i pegar p0 notar pii. Ef p0 notar innlegg i sk6na hafdu pau allaf me6fer6is til ad geta pr6fad pau

8. 9. 10.

rir umfer6.

sKoR

hafa tilhneigingu til a6 b6lgna yfir daginn og pad er best ad sk6rnir passi vid per adstedur. Kaupid aldrei sk6 sem prengja a6

7.

ef skor bila, kitid gera vid p6 eda takid pii

Ath. ekki er allt sem sfnist. Skodi6 sk6na ykkar vel, ekki sist slit d s6la, innleggjum og halkappa, preifid pi si6an vel ad innanver6u. H6r md oft finna lykilinn a6 pvi sem kvelur fatur okkar.

gegnt

i nfju sk6na i b0dinni. F6turinn lengist orlitid og breikkar vi6 hlaup og langar gongur. Fess vegna purfa ipr6tta og ritivistarsk6r

ad vera orlitid rfmri en hinir,

c.a.

einu n[meri. I

l. lnnlegg eru morgum f6tum

nau6synleg pau l6tta d of miklu ilagi, retta

rangsto6u og eru dempandi. lnnleggin draga pess vegna ir preytuverkjum. Ekki purfa allir 6 s6rsmidu6um innleggium ad halda. Leitid

ri6a

hjd fagf6lki.

F6toodgerlofredingornir

Evo S6lveig lJlfsd6ttir

og Helgo Stefdnsd6nir t6ku somon.


Sigurgeir Sigurj6nsson opnar okkur n57ja slin d landi6. Ein fallegasta ljosmyndab6k

sem

ft

hefur komid.

Glesileg gjafab6k fyrir vini heima og erlendis.

Adeins 3.990 kr. Fdanleg d islensku, ensku og Pysku.

0

FORLAGID


Ad vera med allt e hreinu Hvad pfdir pad ad vera med

islandsbanki hefur ad undanfiirnu gefid pessu gamalkunna ordtaki nyja merkingu med pvi ad tengja pad pj6nustu bankans vid vidskiptavinina. Inntakid er ad starfs-

folk bankans leggi metnad sinn

i

allt ii hreinu? Degar

ad

hjdlpa vidskiptavinunum ad vera med oll sin ldrmdl d hreinu. Jafnframt sd hagt ad treysta pvi ad bankinn sd lika med allt sitt d hreinu gagnvart vidskiptavinum sinum og veiti peim fram(rskarandi pj6nustu ri cillum svidum bankamdla. Hdr er ekki d ferdinni ny' stefna heldur ny' ndlgun sem sryrkir pd pj6nustustefnu sem verid hefur innan bankans. Lc;gd er

islandsbanka

og reglulegan

sparnad.

Ymsir fleiri pattir voru nefndir, eins og

ad standa vid gefin loford,

dhersla d ad islandsbanki uppS,lli allar parfir vidskiptavina sinna d svidi !drm:ila. Hjd bankanum sd ad finna allt $'rir heim-

ilid og f,rirtrkid, allt frrir pd sem vilja

h6pur folks var spurdur hvad kami

i

hugann pegar ordatiltakid ad vera med allt d hreinu vari nefnt voru svcirin mjog :i einn veg. Allir tengdu pad vid Fyftm61. i pvi samhengi lagdi f6lk dherslu 6 ad vera ekki i vanskilum, hafa hlutina skipulagda, vita hvad pad skuldar og geta horft dhyggjulaus til framtidar. Sumir tengdu setninguna vid greidslupj6nustu

upp

vera

heidarlegur og hafa yfirsy'n yfir tilveruna. Med pvf ad taka med allt d hreinu inn

spara, $.rir f)drfesta,

ndmsmenn, unga folkid og fyrir pd sem standa i framkvrmdum.

i stefnu sina vill islandsbanki koma d framfa,i vilja bankans til ad veita vidskiptavinum sinum adstod vid ad losna vi6 dhyggjur og ridlast oryggi i f :irmdlum.

Spennandi giitf med gialdepinum Undanfarin :ir hefur lslandsbanki Litid y'msa gagnlega hluti fylgja med pegar keyptur er erlendur gjaldeyrir til sumarferdalagsins. Detta hefur fallid i g6dan jardveg hj:i vidskiptavinum bankans og verdur pvi sami hdttur hafdur d i sumar. Gladningurinn med gjaldeyrinum er nd kominn i (tibri bankans. Deir sem kaupa gjaldeyri fyrir 40.000 kr. e6a meira f:i vandadan ferdapoka sem er hvort weggja i senn kalitaska og bakpoki. Hann atti ad koma sdr vel pegar farid er i strandferdina, sumarh/rsid eda hvert sem er.

Allt fyrir athafna_J

f6tk!

J Allt i einu ndmeri

islandsbanki by'dur margar teg-

440 4000

framkvemdahugleidingum. Vid

Med Fvi ad hringja i eilt nnmer, 44O 4000, qeturdu Iengid sahband vid bj6nustuver lslandsbanka eda hvern bann slarfsmann bankans sem bJ barit ad n; tali ar

Vid hl6kkuh til ad heyra ; b6r

undir l:ina sem henta athafnafolki i

ri verdtryggd og ldn ril lengri og

bj6dum upp 6verdtryggd ISLANDSBANKI

skemmri tima. Kynntu pdr kjorin, pau eru hagstad i fslandsbanka.


voLr/o for life

t

UA!

ER PETTA UOTUO?

volvo s60

i,fl

n

*-o,,',?*

wwwbrmb.rss


REYKIaviKUR HAmFoN

f

Drykkjarstodvar

10 KM linuskautahlaup (farid fram og til baka eftir Sabraut)

ToBqERotlE

Margt smdtt ISLANDSBANKI

\ZOL\Z(O

FJfV


REYKJAviKUR MAmtsoN

G<itur i 3 KM:

Reylqfavikur Marapon

Frikirkjuvegu r, Skoth0svegur,

Sudurgata, Hringbraut, Bradraborgarstigu r, Vestu rgata, Haf 1O

Lakjargata.

narstrati og Lakjargata.

KM:

Giitur i 10 KM:

7 KM:

I

Nesvegur, Sudurstrond, Eidsgrandi, Anana ust, Mf rargata, Tryggvagata, P6sthtsstrati, Hafnarstrati og

3 KM:

Gdtur i 7 KM:

Drykkjarst60var

Frikirkjuvegu r, Skoth0svegur, Su6u

rgata, Lynghagi, Egisi6a,

uvegur, Skoth risvegu r, Sudurgata, Lyng hagi, A.gisida, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Myirargata, Tryggvagata, P6sth0sstrati, Friki rkj

Haf

narstrati og Lakjargata.

Gtitur i 21 KM: Friki rkjuvegur, Skoth 0svegu r, Sudurgata, Lynghagi, Egisi6a, Nesvegur, Sudurstrond, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mlrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Kalkofnsvegur og Lakjargata.

Giitur i 42 KM: Frikirkjuvegu r, Skoth 0sveg ur, Sudurgata, Lynghagi, 4.gisi6a, Nesvegur, Sudurstrdnd, Lindarbraut, Nordurstrond, Eidsgrandi, Ananaust, Mlrargata, Geirsgata, Kalkofnsvegur, Sabraut, Kringlumlirarbraut, stigur med Sudurlandsbraut, Sudurlandsbraut, g6ngubr0 yfir Miklubraut, stigur undir Reykjanesbraut inn 6 h6lma i Ellida6rdal, stigur aftur undir Reykanesbraut og I vestur nidur allan Fossvogsdal fram hj5 Fossvogski rkj ugardi Reykjaviku rf ugvelli, medfram og inn 5 Egisl6u, Nesvegur, Sudurstrond, inn 5 gongustig umhverfis Bakkatjorn, framhj5 Grottu, stigur medfram Nordurstrond, Eidsgranda og Ananaustum, Fiskislod, Grandagardur, Mlirargata, Geirsgata og Lakja rgata I

FLOKKASKIPTING

D

Marapon

Hdlfmarapon

18 - 39 6ra 40 - 49 6ra 50 - 59 6ra karlar 50 5ra og eldri, konur 60 5ra og eldri, karlar

40 50 50 60

16 - 39 6ra

- 49 ira - 59 5ra karlar 6ra og eldri, konur 6ra og eldri, karlar

1O KM 1 4 6ra og yngri 15 - 11 6ra

1B-395ra 40 - 49 Ara 50 - 59 5ra 60 5ra og eldri.

9


REYKJAviKUR

HAMpoN

MiOnatur og Olympiuhlaup

it Jonsmessunni Midnatur- og Olympiuhlaup il J6nsmessunni heppnadist mjog vel. Alls luku 169 hlauparar l0 km og 446 luku 3 og 5 km skemmtiskokl<i. Umgjord hlaupsins var nokkud breytt par sem pad hofst nri

vid Frottaraheimili6 og endadi inni i Laugardalsvelli. I l0 km hlaupinu sigradi J6hanna Sk0lad6ttir orugglega i kvennaflokki en SteinarJens Fridgeirsson sigradi i karlaflokki med pagilega forystu.

Ad hlaupi loknu var ad venju bo6id upp d sundferd.

Berglind

frti

World CLass hitar upp med pdtttakendum

Karlar 18 6ra og yngri I 47:53 Johann R. Gunnlaugss. 1989 2 48:35 Halld6r R0narsson 1989 3 53:l I Marteinn Sindri Jonss. 1989 4 54''51 Niels Bjarnason 1985

J 6hanna SktiLaddtr

i

r,

sig

une gar i i flo kki

19-39 dra.

Karlar l9 til 39 6ra I 35:41 Sveinn Ernstsson 1967 7 36:57 Sveinn Asgeirsson 1964 3 38:07 Hikon Hrafn Sigurdss. 1974 4 38:48 Bergpor Olafsson l97l 5 39:34 Rr.inar Sigurdsson 1964 Karfar

Helstu rirslit

i l0 km hlaupinu urdu

4O

ltlaupid.

3 40:28 Magn0s F6rJ6nsson 4 40:58 Gautur Forsteinsson 5 4l:30 Orn Gunnarsson Karlar 50

I 4l:16

2 3 4 5

1957 1960

1988

986

1984 1984

Konur l9 til 39 6ra I 42:49 Johanna Sk0lad6ttir 1977 2 49:00 Erna Svala Gunnarsd. 1968 3 49:30 Sigrrin D6ra Savinsd. 1975 4 50:09 Elisabet K. J6sefsd6ttir 1963 t966 5 50:10 Fj6la J6nsd6ttir

9 farpegar eda 900 - og allt par d milli. Hvernig sem

h6purinn er og hven sem ferdinni er heitid hofum vi6

bilinn og bilstj6rann. Orugg aksturpj6nusta ldraradir.

Konur 40 til 49 6ra

I 48:43 Hildur Rikardsd6ttir 1957 2 49:30 Fl6la J6na Forleifsd6ttir 1960 3 5l:09 Kristin J6na.Vigf0sd. 1954 4 52'21 Lilia Blork Olafsd6ttir 1953 5 53: I I Gudrrln M.L. Run6lfsd. 1958

Konur 50 til 59 6ra

I 46:35 Bryndis Magnrisdottir 2 69:16 Renate Rohlfs

1950 1950

Konur 60 6ra og eldri

I 65:48

Emilia Srisanna Emilsd. 1940

Simi: 587 6000

.

hopf erd

958

196

I

1945 1943

1944 195

I

1938 I 54:.17 Stefdn Briem 2 57:37 Ketill Arnar Hanness. 1937 3 59:00 Sigurdur Bjornsson

1984 I

I

Olav Omar Kristl6nss. 1948

42:20 J6hann H. J6hannss. 44:07 Sigu16ur Kr.J6hannss. 45:02 GunnarJ. Geirsson 46:42 Sigurdur Konridsson

eftirfarandi:

Konur 18 6raogyngri I 45:05 Ylfa Rrin Olad6ttir 2 54:46 Elin Yr Olafsdottir 3 55:06 Tara Lind J6nsd6ttir 4 60:30 Kristr[n T. Gunnarsd. 5 50:3 I Oddnf Anna Klartansd.

1957

til 59 :ira

Karfar 5O 6ra og eldri

til 49 6:ra

I 35:15 SteinarJens Fri6geirss. 2 37:48 Gudmundur Sigurdss.

firir

@

hopf erd.is


REYKJAViKUR HAmtsoN

Tregsti} margverblaunubum islandsmeist ara i kii ku s k r e qttngu m ( qr tr h ati6 ar te r tu nu m qkkar. Grisk,- ( rri nsk,- itti

I

s

k,- F |sk,-

sp 6

nsk,-

d6

nsk o g isle nsk braud .

-

KOKUMEIST4RINN KONDITORI I FI RDI N UM, HAFNARFI SlMl: sss 65ls

VERSLUNARIvIIoSTOoI

NN

RD

I

,,Var sem gobu brauOin fhst" 2


)

Vid hjdlpum

6ssur hf. Grjothdlsi 5 110 Reykjavik S:515 1300 F: 515 1366

www.ossur.com

n!

fiilki

ad njdta s{n til

fulls


REYKJAViKUR

,Hlaupesiilan lJlaaJI hlaap,is

Farna.u

ryrrhaupara

|| t

RddgjafarnrT svara spurningum pinum um hvadeina sem snyir ad hlaupum.

Sigurdur P. Sigmunds_son langhlaupari og islandsmethafi I heilu og hdlfu maraponi Hest er ad pinta r-: mdna6a -nngua--il.ni., nja fionr'n. :!t]l:i-p].,-,91flauqa.9iar1na. FAdu einkapjiitrun hj6 einum

."inrirriJt; h;;p;r; i;.aririli'nonesu

verdi.

HAmDoN


gP's


REYKTaviKUR

HAmFoN

Skulaske Fjolmenni var ad vanda i Sk(laskeidinu iVidey i byriun jrili. Hlaupid var og skokkad um austanver6a eyiuna, um priggja km lei6, og sidan nutu p6tttakendur veitinga ad lokinni hressandi hreyfi ngu.

pdtttakendur leggja af stad i skemmtilegaferd um austanverda eyjuna

Komid i mark ad lokinni ferd um Videy.

Verillaunapeningarni r og -gri pi rnir Reykjavikur maraponi eru frd

i

TANNAR Lrel<jartorgi

Sfmi 55 1 -6488 F ax 552-7 594

HRTINSITAKNI H/F Vdls6pum og h6prystihreinsum bflaplcin, bilageymslur o.fl

Drjfu strrdir s6pa.

.

MARAtrON vltamfn og steinefni. Marabon er atla0 iFrtitta- og

athalnafdlki og tillum seln setja qtf0a heilsu

i tindvegi,

Fa0 er auOugt al lilsnau0synlegum altdoxunarefltuln,

Sfrni: 567 7090

s.s. beta-karftfni, E - 0g C - uttamini.


REYKJAviKUR MARAFON

A vefsl66inni kidsrunning.com er a6 finna vef um born og hlaup sem settur hefur verid upp me6 stu6ningi hlaupatlmaritsins Runner's world. Far er ad finna fmislegt athyglisvert um pad hva6 hagt s6 ad gera

til a6 orva ihuga s6rstaklega

barna d hreyfingu og p6

d hlaupum. Frumkvadid

ad nafni

itti

kona ad Carol Woodrow. H(n er reyndur kennari og hefur greinilega dkvednar sko6anir um nau6syn pess ad born hreyfi sig meira en uppsetningu pessa vefs

gengur og gerist

i

400 m. Si6an m;i auka vegalengdina smdtt og smitt en markmi6i6 mdL a6 sjiilfsog6u samt ekki vera a6 nii pvi ad hlaupa me6 p6r fulla efingu.

Yta par-f undir alla leiki par sem bornin purfa ad hreyfa sig, t.d. eru eltingaleikir mjog vel til pess fallnir. i sta6 pess ad barnid taki baft i pinum afingum, taktu piltt i hlaupunum me6 pvi. Fre6a parf um mikilvagi pess a6 drekka

negan v6kva. Born svitna ekki eins og

sifellt tekniveddara

samf6lagi. Me6al pess sem er ad finna 6 vefnum er br6f fr6 m6dur sem er a6 undirbrla sig rir l0 km keppnishlaup. Br6fid hlj6dar svo:

bor6a. Einnig er i gangi verkefnid 6rsti6irnar hlaupnar par sem hegt er ad sampetta listir og ndtt0rufradi vid hlaupin og vinna s6r inn grena bordann. Rau6a bordann er hagt a6 fii me6 pvi a6 taka pdtt i hlaup, Iestur og skrift verkefninu. Fa6

sampettir lestur, skrift og hlaup. Fd er einnig verkefni6 regnbogahellirinn par sem hagt er ad vinna s6r inn bor6a fyrir hlaup,

lestur og litun.

Fessi verkefni eru hugsu6 til a6 gefa peim bcirnum umbun sem halda sig vi6 sett markmid og skulbinda sig til a6 hreyfa sig

reglulega. Fau

til ad fara a6 hlaupa me6 m6r. Hvernig er best a6 sn0a s6r i pvi mili. Kerar pakkir, Kim

umhverfi sitt gegnum hlaupin.

Taktu pritt

til

fullor6nir pannig ad pau hafa ekki mikla porf fyrir s6rhefdan fatna6

eins sem hins vegar a6

hleypir it svita. Fau purfa drekka oftar en fullor6nir, fyrir og eftir dreynslu og 6 me6an 6 henni stendur. Fa6 par^f ad gefa s6r tima til a6 teygia og gera pa6 a6 vana fyrir lifstid. Born hafa

ekki s6mu porf fyrir a6 teygja eins og fullor6nir (pau eru li6ugri a6 edlisfari), en pa6 er gott ef pau byrja ung. Gata parf pess p6 ad teygjurnar nii ekki sdrsaukamorkum. Hugsanlegt er a6 sk6lar og/eda f6log setli upp verkefni fyrir bcirnin sem felst i

pvi ad hreyfa sig og fl6tta n6mi

og

getur

sin.

A vefsidunni er a6 finna l/singu d pess konar verkefni, BORDA verkefninu. Far er vegalengdaverkefni i gangi, kallad skrddu vegalengdina. I pvi er hagt a6 fylgiast me6 heildarvegalengdinni med pvi ad lita

f6tspor. Hagt er ad f6 nafni6 sitt birt

l6kadu margvislega hreyfingu me6 barninu pinu. Hj6la6u, far6u isund, spila6u kcirfubolta, kenndu pvi tennis, sippadu, dansa6u og taktu pad med i gcingur. Skemmtid ykkur! Mundu eftir ad hvetja, hvetja og aftur hvetja. Vegalengdir: Bcirn d aldrinum 6 til 9 dra eiga a6 geta hlaupid stuttar vegalengdir i keppni/skemmtiskokki frri 50 til 200 m og iafnvel allt upp i 800 m ef pau hafa nii6 farni iad stilla hra6anum i h6f. Hugsanlegt er ad fara 5 km einu sinni ii 6ri en ekki er malt med pvi. Keppni er ekki fyrir alla. Hegt er ad vera hlaupari iin pess a6 taka pritt i keppni. Ef rihugi 6 pvi er hins vegar til sta6ar er hagt ad skri barni6 i ipr6tta- e6a ungmennaf6lag sem hefur reglulegar efi ngar/leikian6mskeid fyrir born. Mataradi: Hollt mataradi helst i hendur vi6 hlaup og a6ra holla hreyfingu. Kenndu

barninu um hollt matare6i, t.d. hva6 se

hollur aukabiti, um mikilvagi

dvaxta,

grEnmetis, heilhveitis og um fituinnihald

listskopun saman vid.

Skokkadu 6 mismunandi hrada og spjalla6u 6 leidinni. Hlaupi6 i mismunandi landslagi

og d mismunandi undirlagi. G66 leid til pess er ad fii barnid med p6r i smi hlaup pegar prl ert a6 skokka ni6ur eftir afingu. Vegalengdin ibyrjun gati veri6 frii 50 upp i

pi

pess vel ad hlaupin fari ekki samtimis fram svo prl getir hvatt pad til dilda.

efti r-farand i punkta og rildleggingar.

a6 preyta segi til

par sem

teki6 pritt i hlaupi etlad bornum. Gattu

pess ad

Samkvamt nfiustu ranns6knum er pad jafn mikilvagt og liklega mikilvegara fyrir born ad hreyfa sig reglulega heldur en fyrir fullor6na. Ldgmarkid er ein klukkustund i dag fyrir born en hiilf klukkustund fyrir fullordna. Fessi klukkustund par-f ekki a6 vera cill i einu heldur samanlagdur tlmi dagsins sem fer i ikafa hreyfingu. Hlaup geta og Ettu a6 vera hluti hreyfingarinnar, en a6 afa beint fyrir hlaup eins og fullor6nir er ekki r6tta lei6in. Hafa parf pad 6 hreinu a6 hlaup eru ekki alltaf keppni. Born purfa a6 lara ad stj6rna hra6anum, a6 stundum s6 best a6 hlaupa hegt og r6lega, stundum p6ttingshratt og stundum ad taka stutta, hrada spretti. Setla parf vi6mid. Finna parf hversu langt og hversu lengi barni6 getur au6veldlega hlaupi6 og tala6 vid pig um lei6, 6n pess a6

i keppni

hlaupi6 pina vegalengd en barni6 pitt getur

hreyfa sig meira samhlida pvi a6 stunda nim og styrkia tengslin vi6 foreldrana og a6ra i ndnasta umhverfi. Hegt er a6 taka hugmyndir hennar og sl6narmid saman i

26

a6

vi6

proska tilfinningar sinar og tiri sig um

i svari sinu vi6rar Carol hugmyndir sinar um pad hvernig best s6 a6 standa a6 pvi

me6ast eda

og listir

hreyfingu. Fyrir bcirn getur veri6 meira gaman ad lara og hlaupa pegar petta tvennt er sampatt. Hagt er ad prenta (t hlaupadagb6k og dagb6karkiipu og si6an skrifa um reynslu sina. Fa6 ad sampetta hlaup vi6 n6m orvar meira en hreyfingin ein og s6r. Fa6 hvetur barnid til a6 hugsa,

Kara Carol, D6ttir min sem er d slounda iiri hefur veri6 a6 fylgjast med m6r undirbrla mig fyrir keppni i l0 km hlaupi. Hana langar n0

fyrir foreldra a6 orva born

eru einnig etlu6 til

sampatta b6kmenntir

f

d

vefsidunni, vidurkenningarskial og bl6an

kjcit- og mj6lkurvara. Huga parf skammtasterdinni, en p6 adallega

a6 ad

fiolbreytileikanum. Ofangreindir pattir m6ta vidhorf barna

var6andi tengsl hreyfingar, heilsu og vellldunar og lifa vonandi med einstaklingnum allt lifid.


\-/l

I{

t

o


REYKIaviKUR MAUFoN

Langhlaup r hin fullkomna iprott Um eins irs aldur komumst vi6 upp 6 faturna og tveggja 6ra vorum vid farin ad

hlaupah6pi Hreyflngar adallega til a6 stj6rna betur vinnutimanum. Frl ske6i

um og fannst F"d

m6r til nokkurrar undrunar a6

hlaupa

gaman.

Heilbrigd born eins og anna6 ungvidi hlaupa s6r

til

skemmtunar. Sum okkar

rekta pessar ipr6ttir ad alla avi.

Stigsmunur

er i

og

ganga

upphitun, teygjur, drykkjarporf, hvad

heilsusamleg dhrif. Eg var alinn upp vi6 a6 smala kindum og helt alltaf a6 6g vari vel far par til eg var um fertugt. Kunningi minn plata6i mig p6 me6 s6r a6 skokka. Eg var ordinn

lafm6dur eftir 500 metra. Eftir pad byrjadi eg ad skokka nokku6 reglulega einn. Annar egâ&#x201A;Źtur kunningi f6kk mig

i annad Reykjavikurmaraponid og nEstu :irin hlj6p 6g rirlega hrilft me6 ser

marapon i rolegum hrada. Fegar 6g var6 fimmtugur mjog 6vent p6tti m6r r6tt ad gd hvort 6g myndi lifa af heilt marapon. Fad t6kst d 4 stundum og 20 min. Um sextugt byrladi 69 ad pjelfa med

PrtEArl --,f

sem

en

til ad fd svipu6

^

f6r ad aukast. Fari

atti timinn i heilu maraponi a6

d/pki

gongu og skokki.

parf heldur lengur

skokkarinn skokkar

hor-fir

ndlgast prl:ir og hdlfa klukkustund um sjotugt! Fjiilfunarh6par gefa margvislegt oryggi. Far safnast reynsla vardandi skynsamlega

ganga og hlaupa

Ganga parf pad rosklega ad ondun

hlaupahradinn

skal gera vi6 meidslum og hvernig skal fyrirbyggja dlagsmeidsl. Reyndir hlauparar hlfda ef likaminn sendir bo6

um ad hlifa. Fannig fer sjrllfvirk vidgerdarpjonusta likamans a6 nj6ta sin. Skokkarah6purinn er einhver hollasti f6lagsskapur sem finnst. Hann veitir stoduga upporvun tvisvar

til

prisvar

i

viku, er alltaftil stadar og fagnar hverjum endurheimtum saud sem villst hefur af leid, lent illa ij6lasteikum eda odru basli. Sd sem metir 6 afingu og sfnir vidleitni nftur fullrar vidurkenningar. Fara m6 rok fyrir pvi ad langhlaup s6u ein heppilegasta ipr6tt sem til er. Hlaup

md stunda nestum hvar sem

er

og

hvenrr sem er 6h16 iprottamannvirkjum,

felagsskap, fj6rhag, tima

-

PULSMTTAR Hlusta6u a 9 Fitt

s6larhrings og flestollu Kostnadur er

vedri.

yfirleitt litill. Vissulega kosta g66ir hlaupask6r nokkur p0sund kr6nur og pd parf a6 endurnfja

um tvisvar d dri

en

hlaupagallinn parf ekki ad vera dfr.

Hlaupaafing prisvar

i

viku i 20 - 40 min0tur er

i nu.n

hradvaxandi heilsuvandi i ollum vestrenum londum og raunar i pr6unarlondunum lika. Bandarikjamenn eiga heimsmet i offitu sem mun br6tt valda meiri skada en reykingar. Um 60% fullordinna Bandarikjamanna teljast pyngri en edlilegt er. Nar l3% barna

pliist einnig af offitu. Fj6rdi hver Bandarikjama6ur telst fatladur af

heilbrigdi. Lifsstill hlauparans lei6ir til pess ad aukakil6um fakkar, beinin styrkjast, hjarta og edakerfi far slna naudsyn-

ofneringu og afleiddum vandamdlum s.s. fullo16inssykursfki, lidaskemmdum og a6aslrlkd6mum alls konar. islendingar eru i somu lei6 og Bandarikjamenn adeins 32 drum d eftir.

legu iireynslu til a6 haldast heilbrigt, svefn batnHeilsuleysi heimsbygg6-

arinnar stafar

a

meir af

hreyfingarleysi og ofdti.

Samkvamt upplfsingum Alpj6da heilbrigdisstofnunarinnar (WHO)

eru

beinpynning

og

hjarta og e6asj0kd6mar

28

i

ein besta trygging fyrir andlegu og likamlegu

ar gjarnan o.s.frv.

Simi 565 1 533 o Fax 565 3258 Netfa ng p.olafsson @ simnet.is

Hdfundur ad ljilka Laugavegshlaupinu

Til ad fyrirbyggja fyrrnefnda sjrikd6ma er likamleg hreyfing a6alatri6i. Fvi m6 treysta a6 enginn skokkari

nennir

til

lengdar

a6 bur6ast

fremur en fordanaringu dfra og feitt fedi. Langhlaup og skokk er lifsstill sem auk dnagjunnar er sj[kratrygging i sl6lfu s6r.

i tveim efstu satum likamlegra sj0kd6ma

d

Vesturlcindum. Offita er

med

aukafarangur oftyngdar. Hann brennir e6lilega miklu og velur sâ&#x201A;Źr gjarnan par tegundir fe6u sem vaxi6 hafa d lordinni

lng6lfur 5. Sveinsson


B@LUR Gudribarstigur 6-8 113 Reykjavik Simi 588 9Q77 .Fax 588 9018 office@margtsmatt is


REYKIAviKUR MAMtsoN

Linuskautarntr

pandir ut i ovissuna

ar ad pvalast

lrir lika, en fram ad pessu hafdi bilaumferd ekki haft truflandi iihrif il hlaupid. Fa6 er hvorki hollt n6 skemmtilegt ad vera 6 fleygifer6 6 linuskautum innan um

eitursp0andi bifreidarnar. Astandid i pessum efnum 6tti eftir ad versna eftir pvi sem

nar dr6 midbanum, og 0r Fad er dkvedin

birefni frrir 49 ira gamlan

mann ad skella ser i l[nuskautakeppni, par sem menn takast d vid hradann, 6jofnur, m6tvind, brekkur og bila. Eg l6t mig hafa

pad pegar keppt var

pridja sinn i

i

pessari grein i Reykjavikurmaraponinu

sidastlidi6 sumar.

Lekjargatan og nerliggjandi brekkur voru fullar af f6lki klukkan r6tt ad verda tolf. Menn d hlaupum h6r og par. Flestir st6du fyrir framan svid par sem hraustlegur kvenmadur stj6rnadi upphitun af miklum krafti. Skemmtiskokkararnir voru kldrir, og voru rastir til dtaka ei minOtunni t6lf. Maraponhlaupararnir b0nir ad vera ad sidan klukkan ellefu. Vi6 linuskautahlaupararnir rodudum okkur upp nokkud fyr-

ir framan tiu-kll6metra-hlauparana.

hfsveginum. Fjoldi f6lks var vid ftgisiluna til ad hvetja keppendur og rann pii upp fyrir mer hvad iihor-fendur og studningsmenn skipta miklu mdli. bad var gaman og orvandi ad heyra hvatningarord peirra og l6fatak, hvort sem petta var ni etla6 m6r e6a einhverjum odrum. Fa6 far6ist bros yfir pipararann minn pegar hann sri mig pj6ta hjii s6r og bornun-

um sinum fyrir utan heimili6

ii

Sudur-

strond, en par st6d hann og var ad horfa d petta brjiilada f6lk sem hetti limum sinum i linuskautakeppninni. Eg var b0inn ad telja m6r tr0 um a6 Lindarbrautin yrdi erfi6ust. Far er long brekka, ad vlsu ekki brott, og

Fa6

dtti ad rasa okkur i hafilegri fiarlegd. Hver hefdi tr0a6 pvi pegar eg labba6i 0t 0r lntersporti med nfja Salomon-linuskauta fyrir tveimur mdnudum, narri fimmtugur ma6urinn, ad eg etti eftir a6 skauta 6 peim l0 kil6metra i Reykjavikurmaraponinu 18. rig0st? Varla konan min,

i pessu linuskautaevintfri.

einn og minnstu munadi a6 hann teki fleiri med s6r ifallinu. Fegar h6r var komid voru peir i fimmdekklunum komnir 0t d Skothrlsveg og engu likara en peir varu med m6tor 6 6nefndum sta6. i Skothrlsvegarbrekkunni byrladi h6purinn ad gli6na talsvert og frrstu I 0 kil6metra-hlaupararnir t6k fram ir m6r og minum skautabra6rum. A Agisi6unni var hegt a6 keyra upp hra6ann, pokk se nflog6u og mj0ku malbikinu fri pvi i sumar. Eg f6r fram rir hlaupurunum sem hlupu mig uppi d Skot30

veg fyrir ad 6g gleypi loft med vatninu eins og d sidustu vatnsstod par sem eg hafdi svelgt i mig vatnid d hlaupum. Reyni a6 safna adeins kroftum fyrir si6asta sprettinn. Fvi midur dr6 bilaumfer6in

nokku6 0r ferdinni. St0lkan sem eg hafdi

fylgt lengi vel i upphafi hlaupsins f6r

nri

fram 0r m6r aftur, en si6ar lenti h0n lika i vandradum vi6 a6 prada sig dfram medfram bilunum fyrir utan JL-hrisid.

Nokkrir sprakir l0 kil6metra-hlauparar

byrju6u lika ad geysast fram 0r. A Grandanum rann upp fyrir m6r ad 69 eitti heilmikla orku eftir. Freytan sem haf6i gert vart vid sig Oti 6 Nesi var hor-fin. N0 var ekki annad ad gera en ad gefa i og lj0ka pessu med stel. Uppfullur af pessum hugsunum d Mfrargotunni vard

m6tum Tryggvagotu og ,â&#x201A;Źgisgotu par

6vinir linuskautahlaupara og geta beinlinis

var bara a6 bida eftir a6 lngibjorg 56l-

r0n Gislad6ttir borgarstj6ri taki i gikkinn. Ve6ur var dgatt, skfja6 og nokkur vindur en purrt. Fremstir st6du nokkrir kappar sem greinilega hof6u teki6 pitt i svona hlaupi 66ur, nokkrir 6 fimmdekklaskautum, sem gaf peim nokkurt forskot d okkur hina sem hof6um l6ti6 duga skauta 6 fi6rum dekkjum. Bang! Resingin var orlitid fumkennd hjd okkur. Fyrir framan Mi6bejarsk6lann datt

Farna er vatnssto6. Her leyfi 69 m6r a6 slaka adeins il og drekka mitt vatn i rolegheitum, medal annars til pess a6 koma i

sem starfsma6ur Maraponsins hleypti bil um gatnam6tin pegar 6g var ad n6lgast pau. Sd fekk heldur 6bli6ar kvedjur. Lekjartorgid reyndist torfari6, brotnar og skakkar gangst6ttarhellur eru mestu

ad vera me6. Fad var skemmtileg tilfinning ad standa parna i r6slfnunni, einn af rrimlega 100 manns sem voru mettir til

Ni

verdur ad

egfyrir eifalli pegar enn einn hlauparinn d venjulegum sk6m hlj6p mig uppi og f6r fram0r. Fetta vard p6 til pess ad 6g gaf enn meira i og fleiri hlupu mig ekki uppi pad sem eftir lifdi hlaupsins. Frdtt fyrir ad 6g pyrfti ad hagja verulega d m6r 6 gatna-

sem spurdi pegar 69 kom heim eftir pessa peningaey6slu: Hvenar atlar pri ad hafa tima fyrir petta? Timinn til ad undirb0a sig fyrir l0 kil6metrana hef6i miltt vera meiri, en hann var p6 n6gu mikill til ad eg treysti m6r til

a6 taka p6tt

pessu

betzlyrir nesta hlaup.

par bj6st eg vid ad vid myndum fyrst ver6a vor vi6 vindinn a6 einhverju ridi.

veri6 peim hettulegar. Fa6 var pess vegna notaleg tilfinning ad koma inn d nflagt malbikid i Lekjargotu med markid framundan. Far var fjoldi f6lks ad taka d m6ti manni og hvatningarhropin svo sannarlega

Fad var langt li6id ri hlaupid og menn farn-

vel pegin. ,,Flottur Sevar," heyrist 0r

ir ad lfjast, og petta med brekkuna reyndist r6tt. Nema hvad, a6 enn verri kafli t6k

dhorfendah6pnum frd gomlum kunningja sem var ad fylgast med. ,,Afram pabbi!"

si6an vid. A gatnam6tum Nordurstrandar og Lindarbrautar r6dst vindurinn gegn

okkur hlaupurunum af fullum krafti. Fad var ekki bara Kiri sem gerdi okkur lifid leitt d pessum stad heldur ld h6r i leyni hlmsk brekka sem latur litid yfir s6r svona venjulega. Hradinn var ekki mikill ii pessum kafla, bilid milli manna or6i6 toluvert og flestir ad skauta einir. H6r voru menn i sinum eigin heimi ad berjast vid vindinn, preytuna og brekkuna. A Eidsgranda sameinudumst vid 7 kil6metra-hlaupurunum og heldur dr6 (r m6tvindinum. Ekki n6g med ad vi6 pyrftum ad taka tillit til hlauparanna heldur f6ru bifrei6-

Sonurinn mattur til ad hvetja karlinn. Feir fdu metrar sem eftir voru hefdu alveg mdtt vera fleiri. M6r fannst hdlfger6

synd pegar 69 kom i mark, ad pessu skemmtilega - 34 minritna og 46 sek-

0ndna - hlaupi veri lokid. Fegar 69 skautadi heim til min vestur i ba 0r Laklagotunni, harla sdttur med irangurinn og reynslunni rikari, h6t eg sjrilf-

um m6r pvi ad mata aftur a6 dri. Fad sannadist pennann laugardag ad pa6 er aldrei of seint a6 byrja. Miilid er ad finna retta formi6 frrir sina likamsrekt. Linuskautar voru sem himnasending fyrir mig. Sevor Gudbjdrnsson


L\N\IHHONL\

xir"


REYKTaviKUR

HAmFoN

Afrekask rh Reykjavikur marapons 20 bestu afrek 1984 - 2OOl H6lfmarapon, kailar/men: 1:05:18 Onesmo Ludago TAN 1:05:36 Kevin Mccluskey GBR 1:05:46 Hugh Jones GBR 1:05:46 Steve Green GBR 1:06:02 JoaquimCardoso POR 1:06:10 Herbert Stetfny GER 1:06:15 TobyTanser GBR 1:06:41 TobyTanser GBR 1:06:43 Hugh Jones GBR 1:07:09 Steve Surridge GBR 1:07:14 Huoh Jones GBR 1:07:20 AkJ Eriksson SWE 1:07:49 Andrew Girling GBR 1:08:03 Alan Rich GBR 1:08:09 Sigur6ur P. Sigmundsson ISL 1:08:10 Jackton Odhiambo KEN 1:08:10 TobyTanser GBR 1:08:14 Sigur6ur P. Sigmundsson ISL 1:08:18 TobyTanser GBR 1:08:59 Bill Foster GBR

:15:02 1:15:26 1:17:19 1:17:43 1 :17:44 1 :18:06 1 :18:36 1 :18:55 1:19:32 1:20:06 1:20:40 1

1998 1996 1993 1997 1994 1985 ,I993 1994

1992 1986 1994 1996 1 987 1 986 1 986 1 995 1 995 1 985 1 992 1 997

1:22:06 1:22:17

:40

Martha

2:23:52 2:24:07 2:24:16 2:24:27 2:25:49 2:25:57

996 1 994 1 999 1 993 1 992 1 997

iStiSt-

1

lStiStISL DAN

GBR

1998 1993 r ggs

FRA

1986

isrisL

r

GBR

tsL isL

GBR

isL isr-

USA

isttsl

LtT

HOL GBR GBR FRA

tRL

TCH

2:22141 Pavel Kryska

Ernstsd6ttir 1:12:01 Marlha Ernstsd6ttir 1:13:13 Martha Ernstsd6ttir 1:13:20 Martha Ernstsd6ttir 1:13:52 Martha Ernstsd6ttir 1:13:52 Gitte Karlshoj 1

tsl

Marabon, karlar/men: 2:17:06 Ceslovas Kundrotas 2:17:50 Aart Stigter 2:19:01 leuan Ellis 2:19:46 Jim Doig 2:20:30 D. Chaibi 2:22:11 Billy Gallagher

Hilf marapon, konur/women: 1:1

:38

1:21

1984 - 2OOl

- 20 best performances

Martha Ernstsd6ttir Teresa Dyer Martha Ernstsd6ttir Sylvie Bornet Martha Ernstsd6ttir Sue Dilnot Martha Ernstsd6ttir Martha Ernstsd6ttir Angie Hulley Martha Ernstsd6ttir Martha Ernstsd6ttir Margaret Koontz Bryndis Ernstsd6ttir Bryndis Ernstsd6ttir

GBR ENG GBR GBR GBR GBR

Andrew Daly Jetry Hall Hugh Jones

leuanEllis Robin Nash

Simon D'Amico

sgo

1992 1988 t

GBR GBR GBR YOG

2i27:OG Ftankqaryet 2127:07 TobyTanset

2:27:09 2:27:27 2:28:14 2:28:25 2:28:57

Hugh Jones

BotulPdgornik Bruce Kilulai Mikael Hill Sigur6ur P. Sigmundsson

1987 1997 1997 1988 2001

GBR

1986 r se+

GBR USA 2i47i23 Kim Marie Goff USA 2:47:25 Wilma Rusman HOL 2:48:38 Sandra Bentley GBR 2:5'l:35 Ruth Kingsborough GBR 2:52:45 Lesley Watson GBR 2:53:47 Lesley Watson GBR

1996 1998 1994 1989

lsL

sas

1995

zoor 1986 1986 1998 1997

1993 1993 1992 1987 1986 1986 1994 1986 1990 1996 1993 1989 1989

llaraPon, konur/women:

2:38:47 Angaharad Mair 2:45:45 Lorraine Masouka

2:55:07 2:56:15 2:56:40 2:57:19 2:58:02 2:58:09 2:59:31 3:00:45 3:00:54

Elisabet

Singer

AUT

lda Mitten Caroline Hunter

CAN Rowe GBR Goff USA

Kim Marie

AnnaCosser Carol Macario Susan Shield Helena Sedivakova Connie Eriksen 3:01 :44 Helle Brogreen 3:02:07 AnnaCosser 3:02:58 Caroline Boyd

ISL

GBR ENG

TCH DAN DAN

iSL

GBR

1991

1997 1985 1984 1993 1999 1995 1998

tss+ 1986 1990 1994 1989 1993

tsss 1990

Helstu urslit i Reykjavikur maraponi 2001 Marabon

Konur

I 2 3

4 5

I til

39 6ra 3: I 3:41 Britta Homer I

1962

3:34:42 Gwenn Flowers 1972 3:36: I 7 Susan Candy t963 3:50:44 Andrea Sigurdsson 1975 3:51:56 Hlin Kristin Forkelsd6ctirl9T2

ira Doris W-Dausman

Konur 40 til 49

I 2 3

4 5

3:14:44 3:36:21 ValgerdurEJ6nsd6ttir 3:50:07 PetnPlewe 3:50:28 ElisabetJ S6lbergsd6dir 3:55:10 Tonny Houtenbos

1956 1953 196l 1958 1954

Konur 50 6ra og eldri

I

3:30:36 Britta Soerensen Hanne-Marie Nilsen

2 3:53:27 3 3:55:55 4 4:03:53

Corowell Larsen 5 4)7:75 Elly Manens 6 4:21:16 Helena Pohjola Paryiz

Karin Valsted

1946 1936 1949 1949 1948 1950

2 3 4 5

3:49:27 Paul Bzenska 3:51:52 lng6lfurSveinsson 3:55:10 RobinCorowell 3:59:48 Nozam Yoshitaka

H6lft marapon Konur I 8 til 39 ira

I 2 3 4 5

l:20:06 MarthaErnstsd6ttir l:27:22 Rannveig Oddsd6nir l:30:46 SamanthaTophill l:32:34 Erla Gunnarsd6ctir l:32:52 Ebba K Baldvinsd6nir

I 2 3 I

2

2:28:14 Joseph Maina Geir Gissunrs. 2:51:52 Ralph Pooler 2:54: 15 Aivars Mmrins

974

3 2:51:23 lng6lfur

4 5

Karlar 40

I 2 3

4 5

2:58:03 2:59:00 2:59:03 2:59:14 3:02:18

til

962 966 964

49 6ra

John Gower

955

Pâ&#x201A;Źtur Haukur Helgxon Trausti Valdimarsson Lothar Geisler Steve Broadbent

957 957 955

959

4 5

l:42:23

HildurRikardsd6nir

7

Gunnur lnga Einarsd6ttir

I

I

til

59 6ra

2

2:55:54 Henning Hansen 2:59:24 Michael Willcox

3

3:

4 5

2:58 Blanch Josep Sorievers I 950 3:15:38 Carlo Rosa l95l I

3:21:53 Magnris Gu6mundsson I 95

I

Karlar 60 6ra og eldri

I

3:43:3

32

I

Kad

Ott

1939

I

ira og eldri :44:02 Bryndis Magnrlsd6ttir

1957 I 955

I

4 5

I 55:17 2 55: 9 I

4 76:45 5 76:46

F6rdis

ivarsd6ttir

I

Kristinsd6ttir

til

1949

t95

3 42:34 Tove

6:

1

6 Guttorm

l:18:37 l:18:52 l:19:36 l:20:14

Sorensen

John Rotich Mike Nolan Siman Hall

6lafurTArnoon

I

:20:37 Orn6lfur Oddsson I :2 l: l0 Gudmann Elisson l:22:56 SteinarJens Fridgeirsson l:23:58 Richard Goad l:24:13 Gauti Hoskuldsson I

l:28:54 BirgirSveinsson l:30:49 J6hann H. J6hannsson l:30:5

I

loannis Kilis

l:32:50 V6ggur Magn0sson

1985 I 985 1984

5 57:35

l:55:20 Matthildur Hermannsd

l :1

l99l

986 Anna M Gudmundsd6ttir I 986

Birgisd6ttir

37:5

I

8

I

I

39 6ra

Fri6a R0n

Bergheim

970 1972 I

1978

4 42:37

Renuka Pr. P. Galhenage

I

5 42:59

Margr6t

1970

Eliasd6ttir

970

968

1968 Konur 40 til 49 Ara 1967 I 43:46 AnnaJeeves 1967 2 48:36 R6sa Forsteinsd6ttir l98l 3 48:37 lngibj6rg EggerLsd6ttir 4 50:14 5 50:27

1954 1954 1959 Gudrrin M. Run6lfsd6ttir 1958 Ol6f Porsreinsd6ttir 1959

1956 I

958

1957

Bjarnad6nir 2 49:47 Elin Hialtad6ttir 3 55:09 lngibjcirg Le6sd6ttir Fri6a

4 55:15 Diana Lee Thompson 5 55:21 ElinJ6hannsd6ttir

1946 1947 1950 1949 1950

1945 Konur 60 6ra og eldri 1950 I 60:54 Emilia S. Emilsd6nir

1940

t957

l96l

I

945

t947

Karlar l4 6raogyngri

I 4l:46 4 :50

2

Gu6mundsson

I

988

Gu6m. R. Gunnarsson

I

989

Solvi

I

Sveinn Elias

Eliasson

4 44:58

Valgeir Valdi Valgeirsson

5 44:59

Solvi

Frastarson

til l7 6ra I 36:I3 Kiri Steinn Karlsson 2 4l:59 Valur Sigur6arson

1989 I 988 I 990

Karlar l5

3 43:54

Hilmar T. Arnarsson

4 44:38 Gardar Stef6nsson 5 45:37 Fridgeir Bergsteinsson

986 984 986 984 985

Karlar l8 til 39 iira

I 32:04 2 3 4 5

33:58 34:17 34:20

J6sep Magn0sson

978 978 979 977

37:l

Tony Wood

962

I

Sveinn Margeirsson Burkni Helgason

GautiJ6hannesson

ira I 40:29 Torfi Helgi Leifsson 2 4l:03 Stef,in Skjaldareon 3 4l:04 SighvaturD.Gudmundss. 4 4l:29 Peter Still 5 4l:48 Jakob Bragi Hannesson Karlar 40 til 49

Karlar 50

I 38:16

til

3

4l:10

4 44:19

Hallgrimsson

J6hann

Karlsson

Hcirdur Benediksson Piill

1959 1956 1953 1956 1956

ira

59

Stefan

2 40:33 Odd Spjuvold 5 46:20

Konur 50 til 59 6ra

I 48:47

Forbiorg Bjarnad6ttir I 936 Gisela Bzenska 1938 Helena Duregger l94l

I 4 7l:50 68:3

3 42:53

Liney H Sandra

F6r6ard6nir 2 40:78 Ger6ur R. Gu6laugsd.

I

1938 1938 I 94 I

3 53:29

I

Else Hager

I

l94l

Konur

Konur

2

1940

Hildur Boga Biarnad6nir I 989 S6lrtn Gu6j6nsd6ttir l99l Matthildur B Biarnad6ttirl990 Gu6fri6ur Bjdrg Moller 1990

I 5 til 17 iira I 39:30 Rakel lng6lfsd6ttir 2 46: I Jean Still

2 68:03 3

Konur I 4 ira og yngri

t94t

I

:5 I :2

1948

0 km hlaup

t945

:44:

Karlar 50 til 59 rira

I 2 3 4

I

950

Karlar 40 til 49 6ra

3

I 2 3 4 5

4 55:41

Karlar l8 til 39 6ra

I 2 3 4 5

l:33:47 Olav 6mar Kristjdnsson ira og eldri l:37:18 Dierich Luthke l:39:13 Sigurj6nAndr6sson l:40:16 HarryHansen l:41:39 FredZulegerlll l:42:12 Jorundur Gudmundsson

Karlar 60

Jane Leveque l:52:08 Elsbeth On I

2 95 I 1948 I

:45:

5

3 65:42

Konur 50

I

Karlar 50

1974

l:32:22 Helga Biornsd6ttir 1952 l:38:58 Jackie Perry I 96 I l:41:19 Gudni F. Adalsteinsd6ttir

I

972

1966 1962

955

Karlar l8 til 39 iira 2:28:14 Bruce Kilulai

1964 1973

Konur 40 til 49 tua

I

I

1939 1939 1938 1940

Olafsson

1948 1943 1948 1947 1945

Karlar 60 6ra og eldri

I 48:39 2 53:32

Eysteinn Forualdsson 1932 Berghreinn G. Forsteinss. I 936

3 53:46 Hoskuldur E. Gudmannss. I 932 4 54:22 UnnsteinnJ6hannsson l93l 5 55:43 Sigf0s Gunnarsson 1937


ClimaCool er ny tekni frd adidas ClimaCool - Teknin Sk6rnir hafa 5 teknileg atri6i sem tryggia h6marks ondun. - Nftt stykki undir ilinni sem hleypir lofti au6veldlega i gegn - Nytt netofi6 efni sem andar i gegnum efri hluta 6 sk6num - Nyja ger6 af innleggi sem hleypir i gegnum sig lofti og raka - Ny tegund af gdmmii, sett saman ft kdlum og hleypir i gegn lofti - Lfti6 plaststykki vi6 ternar me6 loftgotum

honnu6 til a6 halda f6tunum purrum og ferskum. ClimaCool sk6rnir eru 6rangur 5ralangrar pr6unar og samv Hver einasti

teknin sem

ClimaCool - Honnunin

i heildina liti6 ber honnun ClimaCoolpess merki a6 peir

tekn von ondunarefnum Ziu undirsta6a eru hanna6ir me6 Einfold uppbygging me6

s ( huga.

rindandi

pagindi

eru ni6ursta6a lressarar pr6unar.

ClimaCool - Kostirnir feturnir lr(nir purrari er Kerfi6 i ClimaCool. lrannig a6 pa6 streymir ferskt loft inn og (t (r sk6num og leikur um faturnar pina. Purrif fafur minnka hettuna 6 blo6rum, en auka a6 sama skapi moguleg pegindi ipr6ttamannskins. Pegar allt kemur til alls p6 eru

www.hloup.is A hlaupas(6unni er a6 finna (rrslit, fr66leik, r56gjof, afinga6etlanir, kort, umra6ur og fleira. Einnig-er hegt a6 kaupa sk6, fatna6, fe6ub6tarefni, bekur og anna6 furir hlaupara i nefuerslun Hlaupas(6unnar.

VERTU FETI FRAMAR

2

a" : Byltingarkennd nyjung ( hlaupask6m

allt i sama hlutanum af sk6num, lr.e. undir halnum. e

d":Virknin(helnum - Dempunarhlutinn Er s6'hluti par sem f6turinn snertir furst undilagi6. Petta er mj(kur hluti af a3 sem dregui (r hogginu vi6 lendinguna, virkar svipad og adiPRENE stu6p(6i. - Styrishlutinn

Fyrir framan dempunarsve6i6 keryrur styring. Pegqr f6turinn lendir ver6a til hii6arhreyfingar, siu6ningshlutar a3 draga (ri hli6arhreyfingu og hj5lpa fatinum a6 komast ( sina e6liegu sto6u.

- Sto6ugleiki

Stu6ningur vi6 mi6juna d helbeininu ver6ur til lress a6 draga verulega (tr "pronation" og'bver-pronation".

- Flutningsplatan Pessi l6tta plata umlykur helstykki6 og hlutuerk hennar er a6 hj6lpa tilog gefa auka kraft pegar f6hrrinn byrjar ad ferast fram 5 vi6. Platan tengir likh svipa6 og "Torsion" hefur tengt afturhluta og framhluta saman.


REYKIaviKUR MARAFoN

lrroun _ islandsmetsins i

l;i3;i3

lil;i.:":::*:f

ilil:::

ff;;illi London

3?

upi

i:;i:Ai

l;;:5:i;,;;*.;:t,f H.j:t.." :i

Eftirtalin upptalning 6 einungis vi6 um hlaup sem mald hafa veri6 421195 km, sem er hin ldggilta vegalengd.

l:,it::,1)

TJ::,,#:.,'".;;:[jj:j[,

3:30:30

Biira

maraponhli

Karlar:

HSK l7 KR KR KR KR KR 2:38:29 Sigfts J6nsson iR l:04

J6n Gu6laugsson 3: l5: Hogni Oskarsson 3:05:38 Hogni 6skarsson 2:53:05 Hogni 6skarsson 2:50:56 Hogni 6skarsson 2:49:14 Hogni 6skarsson 3:5

2:3

l:33

i''1!:,2i

Sigurdur P. Sigmundsson

Reyklavik Rochester Buffalo Rochester Rochester New York Windsor FH Reykjavik

::::::::i:ii!il;j;;il

2:21:20 Sigur6ur 2:19:46 sigur6ur

P. Sigmundsson P. Sigmundsson

[S"i'.j.il'.."

FH London FH Berlin

84 85

KR New york 79 KR Washington 8l Reyklavik 93 2:58:02 Anna cosser iR Reykjavik 94 2:39:00 Martha Ernstsd6ttir iR r."nrurt 94 2:3g:05 Martha Ernstsd6ttir iR Rotterdam 96 2:35: r6 Martha Ernstsd6ttir iR Hamborg 99 lngunn Benediktsd6ttir

3:24:25 Anna Kristidnsd6ttir 3:02:07 Anna cosser iR

Bestu afrek frd tir t. dgust

zoo2

Berlin Dublin Manchester 2:3044 Reykjavik 2:32:.44 J6hann lngibergsson FH Chicago 2:32.45 Sighvatur Dfri Gudmundsson iR London 2:35:01 J6n Stefiinsson UFA S 2:36:23 Jakob Bragi Hannesson iR L 2:36:39 sveinn Ernstsson iR G 2:37:55 Bragi sigurdsson A E 2:38:29

iR

v

lng6lfur Geir Gissurarson A Reykiavik 2:41:59 Gunnlaugur Skrilason UMSS Berlin 2:43:32 Arnp6r Halld6rsson A Seattle 2:44:47 Lirus Thorlacius A Philadelphia 2:45:08 Gudmann Ellsson Reykiavik 2:46:50 ivar Trausti J6safatsson A New York 2:47:49 Arsall Benediktsson iR Rotterdam 2:49 14 Hogni 6skarsson KR New York 2:39:

18

Sigudur P. Sigmundsson FH Daniel Gu6mundsson A Ag0st Forsteinsson UMSB Steinar Fri6geirsson iR

sigfris J6nsson

2:50:05

J6hann H. J6hannsson

iR

Konur: l6 Martha Ernstsd6ttir iR 2:54:43 Anna Jeeves iR 2:56:09 Bryndis Ernstsd6ttir iR 2:35:

34

J6runn Vidar

Valgardsd6ttir

FH Haag Reykjavik l:09:45 FH Akranes t.t?7t1'^ Daniel S' Gudmundsson A isafior6ur FH Reykiavik l'19']| imss' H'S'K' Atlanta l'19'19 St' Paul l'19'1f l: 10:41 uMsB Haag l:10:47 Daniel Jakobsson UMSE Reykiavik Mir Hermannsson UMFK Haag l'19':1 l: I l:49* lvar J6safatsson A Las Vegas l:12:20 Sigmar Gunnarsson UMSB Sjoboo !:91:0?

l:09:

13

Sigur6ur P' sigmundsson

FH

J6n Didriksson J6hann lngibergsson

upphafi i;i|;il iH:l?3;"1:,:Hil"'* ffil

Maraponhraup Karlar: 2:19:46 2:28'30 2:29:07

l:23

;i oz 99 85

0l 93

89 00 00 99 99 02 95

:3 H',rmaraponh,aup fa1la1

Konur:

3:53:00

Reykjavik 3:32:02 Lillf Vi6arsd6ttir UiA Reykiavfk 3:36:2 I Valgerdur Ester J6nsd6ttir Reykjavik 3:37:41 Ursula Junemann Reykiavik 3:39:55 Sigurr6s Forsteinsd6ttir Reykjavik 3:40:26 Gunnur lnga Einarsd6ttitr Reykiavik 3:47:17 A6albi<lrg Hafsteinsd6ttir Reykiavik 3;44:Q9 ElisabetJ6na S6lbergsd6ttir Reyklavik 3:44:l I Gu6rrln Geirsd6ttir Reykiavik 3:44:50 Hafr0n Fri6riksd6ttir London 3:44:54 Hildur Rikardsd6ttir Reykiavik 3:3

68 75 75 76 76 77 7g 8l

Ketitsd6ttir

i;il:39 ffil'1,:[:;n'fft:il:'l

i;il;?l lHru;::H:t'on^''' 85 93 83

l:13:19 l:13:42 l:13:44

SteinnJ6hannsson FH Gunnlaugur Skrilason UMSS Sveinn Efnstsson iR

ljilil"J.

Hililli Monroe

86 87 92 94

9l 00

9l 86 94 86 97 92

:: 3; Z1

92

Reykjavik Haag

9l

Reykjavik

96 96 98 92 02

93

xilkvedur hadomismunur meiri en reglur seglo ill um.

86

86 94

Reykiavik

97 90 94 97 99 97 90 76 8l

Hamborg London Mfvatn

99 97 99

Konur:

l:l l:40

Martha Erntsd6ttir

iR

'n"t lR,. Hillingdon ,^ tnstsd6ttir lR Akranes 3ryni6lfsd6ttir UMSB Reykiavik

99to:"': Prilsd6ttir lR

Frida R. p6r6ard6ttir

UMFA l:2710 Steinunn J6nsd6ttir iR l:2g:05 Ger6ur i. Crat"ugJO,,i,. iR ' l:2g:24 l:29:00 l:Zg:a2 f ,jO,Oi Lilja Gu6mundsd6mir iR t,fO,Of Ebb" Krirtin Baldvinsd6ttir I :30:4 I Gillian Emelda Sveinsson l:3 l: 12 Erla Gunnarsd6ttir Flolni l:32:34 Lill/ Vidarsd6ttir UiA l:32:59 Frida Bjarnad6ttir UBK l:34: lg lngibjorg Kiartansd6ttir l:34:35 Valgerdur Heimisd6ttir UFA l:26:21

Stokkh6lmur Reykjavik USA Reykjavik Akureyri Reykjavik Akranes Reykjavik Altendorn Akranes Reyklavik Akureyri Reykjavik Reykjavik Reykiavik Reykjavik

93 93

97 93

88 9g O0

g4 02 94 00 90 g7 97 95


>--


6la

il

Gott miil L'5ll;:n*':::il.

Arangur islenskra ipr6ttakappa er okkur hinum hvatning til ad sf na f rekilega frammistcidu ihversdagslifinu. islandsbanki 6skar pdtttakendum i Reykjavikurmaraponi g6ds gengis!

ISLANDSBANKI Utibtj Eignastiring

Eignafjdrmiignun

Fyrirtekjasvid

N4arkadsvidskipti

2002 Reykjavíkurmaraþon  

Blað gefið út í tilefni af Reykjavíkurmaraþoninu 2002.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you