Page 8

6

ZAGREBAČKI MODEL PRAVILNE PREHRANE

piše Zoran Bašić Hrvatska mljekarska udruga

Mlijeko - bijeli valovi zdravlja Upravo u školskoj dobi moguće je utjecati na oblikovanje prehrambenih navika djece s ciljem trajnog povećanja udjela mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj svakodnevnoj prehrani… Učenici 1.a i 1.b razreda Osnovne škole Ljubljanica iz Zagreba obilježili su Svjetski dan školskog mlijeka kao pravi ambasadori pravilne prehrane. Organizirali su svoj Mliječni dan u školi s ciljem da o mlijeku, kao neizostavnoj namirnici na njihovim jelovnicima, saznaju nešto više. Zanimljivo i djeci prilagođeno predavanje pod nazivom Mlijeko - bijeli valovi zdravlja pripremila je doc.dr.sc. Nataša Mikulec sa Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je na znanstveno utemeljenim činjenicama govorila o mlijeku kao zdravoj hrani.

Briga o prehrani briga o zdravlju

Pravilne prehrambene navike

Cilj je ovog predavanja, kao i mnogih do sada, bio podići svijest o važnosti očuvanja zdravlja djece predškolske i školske dobi kroz pravilnu prehranu koja, dakako, neizostavno uključuje mlijeko i mliječne proizvode. - Od osobite je važnosti povezivanje domaće mljekarske industrije i najmanjih potrošača mlijeka i mliječnih proizvoda. Time djecu od najranije dobi potičemo na konzumaciju hrvatskih proizvoda koji nose oznaku Mlijeko hrvatskih farmi. Drago mi je da su djeca OŠ Ljubljanica iz Zagreba svojim aktivnim sudjelovanjem pokazala što sve znaju o mlijeku, a već sada znaju puno, i drago mi je ako su i naučili nešto novo. Primjerice, oni su čuli za Program školskog mlijeka koji omogućuje isporuku mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u školama i povezuje nekoliko vrlo važnih skupina čiji je zajednički cilj - briga o zdravlju, kaže docentica Mikulec.

- Svjesni smo da stvaranjem kvalitetnih prehrambenih navika kod naše djece, a posebno ističemo konzumaciju mliječnog obroka, neposredno utječemo i na mijenjanje navika kod roditelja, a ulažemo u zdravlje društva općenito. Želja nam je bila djecu učiti kako su mlijeko i mliječni proizvodi najvažniji izvor kalcija, koji je ključan za razvoj kostiju i zuba. Osim toga, smatramo da je neophodno ne samo djeci nego i ljudima koji nas okružuju isticati kako mlijeko sadržava visoko vrijedne proteine za izgradnju mišićnog tkiva i vitalnih organa, obiluje vitaminima B i D skupine, da je mliječna mast energijom najbogatiji sastojak, a mliječni šećer lako probavljiv. Konačno, kvalitetan prehrambeni odgoj zapravo predstavlja dobar temelj za zdravu budućnost naših osnovnoškolaca - kažu vrijedne i savjesne učiteljice Vesna Tabak

Mlijeko i ja 1/2017  

Časopis o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you