Page 32

30

TRADICIJSKI MLIJEČNI PROIZVODI

piše Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr. Savjetodavna služba

Mliječno blago Zagrebačke regije Od uspješnih proizvođača mlijeka do uspješnih sirara

Velika ljubav prema uzgoju visokomliječnih krava i proizvodnji mlijeka u obitelji Jurkas prenosi se s generacije na generaciju

U selu Harmici, u neposrednoj blizini proizvodnje sireva, dok je tata Vlado hrvatsko-slovenske granice u općini Br- veterinarski tehničar i brine se za stado dovec, u Zagrebačkoj županiji, smjestilo i proizvodnju hrane. se poljoprivredno gospodarstvo Vlade i Katarine Jurkas. Preradom mlijeka bave se posljednjih nekoliko godina, i to od Svježi mliječni proizvodi svježeg sira pa do današnje palete različitih sireva i drugih mliječnih proizvoda Dnevno na svojoj farmi proizvode oko 1200 litara mlijeka, od čega dio prodaju u moderno opremljenu objektu. kao svježe sirovo mlijeko na kućnom pragu ili na mljekomatu na tržnici ŠpanObiteljska proizvodnja sko u Zagrebu. Oko 800 litara mlijeka dnevno preraProizvodnja mlijeka započela je prije đuju u vlastitoj, moderno opremljenoj desetak godina kada su postojeće tovi- minisirani. Proizvode različite vrste mlilište junadi preuredili u staju za muzne ječnih proizvoda kao što su pasterizikrave. Tada su uvezli i prvih 35 bređih rano mlijeko, čokoladno mlijeko, jogurjunica simentalske pasmine iz kojih je ti obični i s raznim voćnim dodacima, nastalo današnje stado od 60 muznih maslac, meki sir škripavac, mekani sir krava i pomladak svih kategorija - od u salamuri, basu - meki mazivi sir, kuteladi do junica (ukupno 130 grla). Hra- hane sireve obične, dimljene i s raznim nu za životinje proizvode na 140 ha ze- dodacima, nekoliko tipova polutvrdih mljišta u najmu. sireva sa zrenjem, slatko vrhnje, kiselo Na gospodarstvu radi pet članova obi- vrhnje i svježi sir. telji - mama Katarina i otac Vlado te Njihov svježi sir proizvodi se u skladu s njihovih troje djece. Najstarija kći Maja pravilima proizvodnje robne marke “Zazavršila je Agronomski fakultet i radi grebački friški kravlji sir ZG Sirek”, u čiju u preradi i prodaji sireva, sin Nikola je su se proizvodnju uključili prošle godine. informatičar i pomaže u proizvodnji hrane i u brizi za životinje, a najmlađa kći Nikolina studira prehrambenu biotehnologiju i pomaže u preradi. Mama Katarina također je diplomirani agronom i glavna majstorica

Mlijeko i ja 1/2018  

Mlijeko i ja - časopis o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani.

Mlijeko i ja 1/2018  

Mlijeko i ja - časopis o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani.

Advertisement