Page 26

24

MLIJEKO I DJECA

piše Zoran Bašić Hrvatska mljekarska udruga

Mi volimo hrvatsko mlijeko Poruka je s Mliječnog dana, koji je organiziran u Poliklinici SUVAG kao nastavak akcije obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka na zagrebačkom Bundeku

Čaša mlijeka je čaša zdravlja - poručuju vrijedni djelatnici Poliklinike SUVAG

Poliklinika SUVAG i Hrvatska mljekarska poznatu od prvih dana njihova života i udruga organizirali su potkraj prošle go- koja bi im trebala ostati dobra navika dine Mliječni dan povodom Međunarod- za cijeli život. nog dana dječjih prava i humanitarne akcije Hrvatske mljekare daruju djecu s poteškoćama u razvoju, i to mljekare “Mlijeko je najsavršenija Dukat, Vindija i Belje, koje se već dugi prirodna hrana” niz godina uključuju u promotivne kampanje koje provodi Hrvatska mljekarska “Programom smo nastojali ojačati sviudruga. Cilj je ovih kampanja promocija jest javnosti o važnosti pravilne prehramlijeka i mliječnih proizvoda kao viso- ne djece i mladih. Ne smijemo zaboraviti kovrijedne hrane u prehrani ljudi svih kako su najvažniji čimbenici koji izravživotnih dobi, s posebnim naglaskom no utječu na formiranje pravilnih prena prehranu djece i mladih. Stoga je i hrambenih navika djece i mladih upravo svrha održavanja Mliječnog dana bila roditelji, odgojno-obrazovne ustanove, prigodnim dječjim programom mlijeku mediji te svi oni koji svojim pozitivnim u čast, kroz pjesmu, ples i igru čuti što primjerom mogu utjecati na stvaranje djeci znači i kako doživljavaju tu jedin- dobrih prehrambenih navika. Stoga smo stvenu i nezamjenjivu hranu - dobro im danas ponovno poslali poruku upravo

Djeca iz Osnovne škole Poliklinike SUVAG s ravnateljicom prof.dr.sc. Adindom Dulčić - pravi ljubitelji mlijeka i mliječnih proizvoda

Mlijeko i ja 1/2018  

Mlijeko i ja - časopis o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani.

Mlijeko i ja 1/2018  

Mlijeko i ja - časopis o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani.

Advertisement