Page 1

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI

ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA


Nakladnici: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod Hrvatski institut za povijest Zagreb

Recenzenti: Dr. sc. Nikica Barić Dr. sc. Zdenko Radelić


PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946.

DOKUMENTI ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA

Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje SLAVONSKI BROD Hrvatski institut za povijest ZAGREB 2008.


PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946.

DOKUMENTI

knjiga 3 ZAGREB I SREDIŠNJA HRVATSKA Za nakladnike: Dr. sc. Mato Artuković Dr. sc. Stjepan Matković Priredili: Dr. sc. Vladimir Geiger Mate Rupić, prof. Mr. sc. Mario Kevo Egon Kraljević, prof. Zvonimir Despot, dipl. teol. Lektorica: Nikolina Krtalić Obrada slikovnih priloga: Ivan Majdak Izrada kazala: Luka Gavranović Naslovnica: Lidija Janković Slog i tisak: Tiskara Rotim i Market Naklada: 1000 primjeraka

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 672450

ISBN 978-953-6659-36-4 (Podružnica) ISBN 978-953-6324-65-1


SADRŽAJ Predgovor............................................................................................................................. 45 Kratice.................................................................................................................................. 63

• 1943., svibanj 26. - Izjava Inicijativnog odbora ZAVNOH-a i Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o ciljevima i načelima narodnooslobodilačke borbe......................... 67 • 1944., svibanj 9., Topusko - Deklaracija Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske..................................................... 69 1. 1944., ožujak 28. - Povjereništvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku izvješćuje CK KPH o posljedicama neprijateljske ofenzive u zagrebačkoj oblasti, uočenim slabostima partijske organizacije, naime, o primjeni “terorističkih metoda” (samovoljno uhićenje, prebijanje i ubijanje ljudi “za koje su oni pronašli da su banditi”) na području OK Bjelovar u suzbijanju utjecaja neprijatelja, te o stanju u X. korpusu “Zagrebačkom” NOV i POJ................................................................................................................ 71 2. 1944., ožujak 29. - Popis osoba iz Kotara Dugo Selo koje su likvidirane odlukama političkih i vojnih tijela NOB-a 1943. i početkom 1944., prema podacima ROC-a Prigorje..................................................................................................................... 73 3. 1944., travanj 28. - Odjel za sudstvo ZAVNOH-a u vezi s izradom pravilnika za logore za prisilni rad, traži od Vojno-sudskog odsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, da im budući da je “već ranije uredio svoje logore i o tome izdao i pravilnik”, žurno dostavi pravilnik i podatke o uređenju logora.......................................................... 74 4. 1944., svibanj 23. - Okružni NOO Bjelovar u proglasu Podravcima tvrdi da se komunisti “bore za slobodu, demokraciju i pravu narodnu vlast”, te im poručuje da se ne dopuste “zavarati niti plašiti od okupatora i njegovih raznobojnih sluga” i poziva ih da pristupaju u redove NOV-e.............................................................................. 75 5. 1944., lipanj 16. - OZN-a za Baniju dostavlja Glavnom obavještajnom centru Hrvatske podatke o odboru sela Čuntić (Petrinja), koji su strijeljali....................................... 77 6. 1944., kolovoz 29. - Vijeće narodnog suda Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ pri Komandi moslavačkog područja, proglašava “narodnim neprijateljima” 13 osoba i presuđuje da se njihova imovina “kao i njihove obitelji ima (se) konfiscirati u korist N.O.F.”, te da se njihove “ima (se) prognati u neprijateljsko uporište”...... 82 7. 1944., rujan 5. - Sudski odjel Oblasnog NOO-a zagrebačke oblasti izvješćuje Okružni NOO Varaždin, da je potrebno da “najhitnije i najsavjesnije” prikupe podatke o svim stručnjacima na “oslobodjenom” i na “okupiranom” području, jer će popis s karakteristikama, posebno odnos prema NOP-u “biti osnov kasnijeg rasporeda i postupka s dotičnim stručnjacima”........................................................................... 85


8. 1944., rujan 14. - OZN-a II. za Hrvatsku dostavlja načelniku OZN-e za Hrvatsku mogući plan mjera koje bi OZN-a trebala poduzeti nakon ulaska NOV i PO Hrvatske/ Jugoslavije u Zagreb................................................................................................. 86 9. 1944., rujan 18. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ izvješćuje o presudama (na smrt ili prisilni rad, uz konfiskaciju imovine) koje je donio 18. rujna 1944................................................................................................. 88 10. 1944., rujan 23. - Oblasni komitet KP Slavonije izvješćuje CK KP Hrvatske o Mađarima Okruga Bjelovar, napominjući da oni koji namjeravaju odseliti u Mađarsku, oko 1.000 obitelji, “nemogu da ponesu ništa izuzev najnužnijih ličnih stvari”...................................................................................................................... 90 11. 1944., rujan 24. - Oblasni NOO Slavonije izvješćuje ZAVNOH o Mađarima Okruga Bjelovar, napominjući da oko 1.000 obitelji namjerava odseliti u Mađarsku, što su im dopustili “ali da bez imovine sele”, te pitaju da li da Mađare muškarce sposobne za vojsku puste ili interniraju i da li da obitelji interniranih protjeraju, “jer su fašisti, neprijatelji N.O.B.”................................................................................................. 90 12. 1944., rujan 26. - OZN-a za Hrvatsku izvješćuje Povjereništvo OZN-e za Slavoniju da dopusti da se Mađari Okruga Bjelovar isele u Mađarsku, “ali samo sa ručnom prtljagom”, te da Mađare muškarce sposobne za vojsku zadrže i upute u radne bataljune.................................................................................................................. 91 13. 1944., rujan 29. - Mjesečno političko-obavještajno izvješće za rujan 1944. OZN-e za zagrebačku oblast upućeno OZN-i II. za Hrvatsku o prisilnom novačenju i bjegovima iz NOV-e, te o načinu iseljavanja/protjerivanja Mađara iz bjelovarskog i moslavačkog okruga............................................................................................... 91 14. 1944., rujan 29. - Pismo OZN-e za zagrebačku oblast upućeno Oblasnom komitetu KPH i komesaru X. korpusa “Zagrebačkog”, u kojem se izražava nezadovoljstvo radom Vojnog suda Komande bjelovarskog područja............................................ 93 15. 1944., listopad 1. - OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Povjereništvo OZN-e za zagrebačku oblast da je od Vojnog suda Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ primio upute o suradnji vojnih sudova i OZN-e, posebice o ovlastima OZN-e..................................................................................................................... 94 16. 1944., listopad 5. - OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i za Hrvatsku popis Žumberčana koje su uhitili i saslušali, te predlaže da “neke od njih osudimo i bez konkretnog materijala”, jer je “poznato” da su se prema NOP-u isticali “neprijateljski”........................................................................................................ 96 17. 1944., listopad 8. - OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom rujna 1944. te navode zbog čega su, navodno, krivi i prijedloge presuda................................... 100 18. 1944., listopad 10. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i PO Jugoslavije osuđuje Ivanku Potočki (1928.) iz Zagreba zbog “konfidentske službe i


špijunaže” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................................................................................................................. 104

19. 1944., listopad 13. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Tomu Šodeca (1912.) iz Hrebinca (Dugo Selo) zbog “služenja neprijatelju kao špijun i dostavljač” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine.......................................................................................... 106 20. 1944., listopad 16. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom rujna 1944. Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom........................................................................................ 108

21. 1944., listopad 17. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Ivana Topalovića (1911.) zbog “služenja neprijatelju kao špijun” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine..........117

22. 1944., listopad 18. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOVJ osuđuje Roberta Koselja (1914.) i Jurja Karamarka (1909.) iz Zagreba zbog “bjegstva iz radne čete sa prisilnog rada” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine...................................................................................119 23. 1944., listopad 18. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Zlatka Šoštarića (1923.) iz Zagreba zbog “ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine......... 121

24. 1944., listopad 19. - OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu od 18. rujna do 18. listopada 1944............................................. 123

25. 1944., listopad 24., Garešnica - Povjereništvo OZN-e za Kotar Garešnicu izvješćuje “o držanju i radu NOO-a prilikom iseljenja Mađarskih familija sa kot.[ara] Garešnica”............................................................................................................. 124 26. 1944., listopad 28. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Rudolfa Maleca (1920.) iz Zagreba zbog “djela ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine......... 126

27. 1944., listopad 28. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Vladimira Pleterskog (1921.) iz Zagreba zbog “djela narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................................................ 128

28. 1944., listopad 28. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Slavka Rujnića (1918.) iz Zagreba zbog “aktivnog ustaštva i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine..... 130 29. 1944., studeni - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom listopada 1944. Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom........................................................................................ 132


30. 1944., studeni 3. - Povjereništvo OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Pokuplje podatke o javnom suđenju četničkoj i ustaškoj skupini, upućenoj iz OZN-e na suđenje u Komandu pokupskog područja........................................................ 136 31. 1944., studeni 4., Čazma - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ Izvanredno vijeće Vojnog suda osuđuje šest osoba s područja Novog Marofa, jer su se “ogriješili o interese NOB” na kazne smrti strijeljanjem ili na kazne prisilnoga rada....................................................................................................................... 138 32. 1944., studeni 6. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Vladimir Pleterski i Rudolf Malec iz Zagreba osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, te ih upućuju da provedu “konfiskaciju njihove imovine kada se za to ukaže mogućnost”......................... 143 33. 1944., studeni 6. - Upravni odjel Oblasnog NOO-a zagrebačke oblasti dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Zagreb presude kojima su Tomo Šodec, Ivanka Potočki, Zlatko Šoštarić i Ivan Topalović osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem i konfiskaciju imovine u korist NOF-a, te ih upućuju “da se konfiskaciji te imovine pristupi odmah čim to bude moguće, ukoliko se već sada ne može pristupiti”.... 144 34. 1944., studeni 8. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Josipa Nofta (1914.) iz Varaždinskih Toplica zbog “službe neprijatelju i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine................................................................................................................. 145 35. 1944., studeni 9. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Ivana Botko (1905.) iz Radojišća (Novi Marof) zbog “službe neprijatelju kao prokazivač, kao pomagač, kao špijun i organizator i pomagač neprijateljskih naoružanih formacija i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine................................................................. 148 36. 1944., studeni 14. - OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom listopada 1944. te navode zbog čega su navodno krivi i prijedloge presuda..................................... 150 37. 1944., studeni 15. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Dragutina Abramovića (1896.) iz Breznice (Novi Marof) zbog “službe neprijatelju kao agitator” i “pomaganja u osnivanju domaćih terorističkih naoružanih formacija u službi okupatora” na kaznu prisilnog rada u trajanju od šest mjeseci i na gubitak građanskih časti u trajanju od pet godina............................................................. 155 38. 1944., studeni 15. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Petra Joosa (1897.) iz Varaždinskih Toplica, jer je pripadnik Volksgruppe i jer se “odmetnuo (se) od narodne vlasti i javno radio protiv nje” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine.................. 157 39. 1944., studeni 15. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Franju Krsnika (1901.) iz Sračinaca (Varaždin), jer se “kao okorjeli pristalica


Mačekove klike u svom prljavom radu povezivao sa svim neprijateljima NOP, jer nije nikada imao u vidu narodne interese” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine.................................................. 159

40. 1944., studeni 18. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Matu Filipovića (1905.) iz Svetog Ivana Zeline, zbog “službe neprijatelju kao prokazivač i špijun i izdaje NOB” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................... 162

41. 1944., studeni 18. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Slavka Goričkog (1909.) iz Beloslavca (Sveti Ivan Zelina), jer je bio “aktivan ustaša i pomagač u uništavanju i pljački narodne imovine” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine........................................ 164 42. 1944., prosinac 2. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Tomu Cika (1920.) iz Velike Ostrne (Dugo Selo), jer je bio “organizator terorističkih domaćih oružanih formacija u službi okupatora” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak vojničkih i građanskih časti i konfiskaciju imovine................................ 166

43. 1944., prosinac 6. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom studenoga 1944. Vojni sud X. Korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom........................................................................................ 168 44. 1944., prosinac 14. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Ivana Liplina (1909.) iz Babinca (Varaždin), zbog “aktivnog ustaštva i službe neprijatelju” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i na konfiskaciju imovine............................................................................................ 176 45. 1944., prosinac 14. - Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Vjekoslava Slavinića (1909.) iz Majkovca (Sveti Ivan Zelina), jer je bio “aktivni ustaša” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................................................ 178

46. 1944., prosinac 18. - OZN-a za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom studenoga 1944. te navode zbog čega su navodno krivi i prijedloge presuda..................................... 180 47. 1944., prosinac 20. - OZN-a za Baniju izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o stanju na području Banije, o djelovanju OZN-e i vojnih sudova te napominju da je Glavni štab NOV i PO Hrvatske “odobrio da se Zrinj spali što je i učinjeno”........................ 184

48. 1944., prosinac 29. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja Opunomoćeništvu OZN-e zagrebačke oblasti za Okrug Zagreb popis osoba s njihovog područja koje je Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” osudio na kazne smrti ili prisilnog rada.... 185

49. 1945., siječanj 4. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom prosinca 1944. Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom........................................................................................ 187


50. 1945., siječanj 12. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Robert Koselj i Juraj Karamarko iz Zagreba i Tomo Šodec iz Hrebinca (Dugo Selo) osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te ih upućuju da provedu “konfiskaciju njihovog dijela imovine kad se za to ukaže mogućnost”..................... 193 51. 1945., siječanj 21. - Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Tomo Cik, Tomo Strugar, Ivan Strugar i Vjekoslav Slavinić osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, te ih upućuju da provedu “konfiskaciju nad njihovom imovinom kad se za to ukaže prilika”..... 194 52. 1945., siječanj 30. - Izvješće o radu OZN-e IV. za zagrebačku oblast u razdoblju od 8. prosinca 1944. do 30. siječnja 1945., upućeno OZN-i IV. za Hrvatsku, posebice o vođenju evidencija i broju upisanih u njih............................................................ 195 53. 1945., veljača 8. - OZN-a za Hrvatsku izvješćuje VIII. korpus NOV i PO Hrvatske da će kod njih biti strijeljano “više Nijemaca radi represalija”, te im nalažu ako namjeravaju neke zarobljenike slati u Pisarovinu (Jastrebarsko) radi razmjene, da osiguraju transport i biraju zdrave, “jer je od zadnje grupe pola putem pomrlo”................................... 196 54. 1945., veljača 15. - OZN-a za Hrvatsku dostavlja zapovijed XI. korpusu NOV i PO Hrvatske da kao odmazdu za strijeljenje trideset “naših drugova”, u Remetincu strijeljaju šezdeset Nijemaca odnosno da objese “najgore” i one koji im “smetaju”................ 197 55. 1945., veljača 16. - Upravni odjel Kotarskog NOO-a Petrinja dostavlja Komandi mjesta Donja Mlinoga prijedlog za konfiskaciju imovine dvadeset i jedne osobe “koji su izbjegli na stranu neprijatelja”................................................................ 197 56. 1945., veljača 22. - Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Bjelovar izvješćuje OZN-u II. za zagrebačku oblast o planu predstojećeg “čišćenja” u kotarevima Križevci, Koprivnica, Sveti Ivan Žabno, Bjelovar i Đurđevac........................................... 200 57. 1945., veljača 27. - Upravni odjel Kotarskog NOO-a Petrinja dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Banije mjesečno izvješće za veljaču 1945. o radu Upravnog odjela Kotarskog NOO-a Petrinja i stanju na području Kotara navodeći, među ostalim, i podatke o konfiskacijama imovine “narodnih neprijatelja”, “narodnoj miliciji”, mobilizaciji i kontroli kretanja.............................................................. 201 58. 1945., veljača - OZN-a II. za Hrvatsku izvješćuje Karla Mraka, bivšeg narodnog zastupnika HSS-a iz Kraljevca (Kupinec), da mu je “odlukom Načelnika Odjela za zaštitu naroda Hrvatske odredjen prisilni boravak u trajanju od 6 - šest-mjeseci u mjestu Mačešić Potok, Kordun”........................................................................... 204 59. 1945., ožujak 1. - OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu za veljaču 1945.......................................................................... 205 60. 1945., ožujak 2. - OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Moslavinu o planu predstojećeg “čišćenja” u Kotaru Garešnica............ 207


61. 1945., ožujak 5. - Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača ZAVNOH-a, izvješćuje sve okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da trebaju “od sada stavljati predloge za privremeni prelaz imovine ratnih zločinaca i njihovih pomagača, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine, pod upravu i nadzor Države”, te prilaže upute za rad......................................................................................................................... 208

62. 1945., ožujak 17. - Petnaestodnevno izvješće Opunomoćeništva OZN-e zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar upućeno OZN-i II. zagrebačke oblasti o uhićenjima “narodnih neprijatelja”, o nasilnom novačenju u NOV i o iseljavanju njemačkih obitelji u Bjelovar te konfiskaciji njihove imovine.............................................. 214 63. 1945., ožujak 18. - OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Moslavinu o potrebi i načinu poduzimanja mjera protiv “velikosrpskih - protunarodnih elementa” u Kotaru Garešnica....................................... 215

64. 1945., ožujak 24. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Zagreb izvješćuje Štab Posavskog partizanskog odreda, da je potrebno “da najprije očistimo teren od svih petokolonaških elemenata, kočničara i sabotera svih naših akcija tako i mobilizacije” i mole ih da im pri tome, kao i pri “prisilnoj mobilizaciji” pomognu, “kako bi ovaj posao i zadatak izvršili čim uspješnije”................................................................ 216 65. 1945., ožujak 29. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine “narodnih neprijatelja”.......................................................................................... 217

66. 1945., ožujak 30. - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti popis osoba koje su uhitili u ožujku 1945...................................................................................................................... 219

67. 1945., ožujak 31. - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Varaždin dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti “plan rada za preuzimanje grada Varaždina”, prilažući “popise zgrada i ustanova koje pečati i preuzima OZN-a” i “plan o hapšenju narodnih neprijatelja po grupama”........................................... 222 68. 1945., travanj 2. - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti dopunu popisa osoba koje su uhitili u ožujku 1945...................................................................................................................... 238

69. 1945., travanj 12. - OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu za ožujak 1945., osobito o vođenju evidencija i broju osoba upisanih u njih....................................................................................................... 241 70. 1945., travanj 13. - Izvješće OZN-e III. za Hrvatsku upućeno komesaru Glavnog štaba Hrvatske o zapaženim greškama i nedostacima u postrojbama NOV-e, te o ubijanju ratnih zarobljenika.................................................................................. 243

71. 1945., travanj 14., OZN-a za Pokuplje upućuje Vojnom sudu IV. korpusne oblasti NOVJ na suđenje katoličkog svećenika Martina Gecinu (1902.), župnika u Rečici (Karlovac), kojega su uhitili 16. siječnja 1945..................................................... 244


72. 1945., travanj 15. - OZN-a za Karlovac izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o “ustaško mačekovskom problemu” u Okrugu Karlovac..................................................... 246 73. 1945., travanj 16. - Ministarstvo industrije i rudarstva, Zemaljska uprava narodnih dobara Federativne Hrvatske, pojašnjava okružnicom svim okružnim upravama narodnih dobara i svim okružnim NOO-ima (upravnim odjelima) način raspodjele i upotrebe imovine oduzete od njemačke manjine.................................................. 250

74. 1945., travanj 22. - OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja Povjereništvu OZN-e za grad Varaždin “Uputstva za ulazak u gradove” i naputke o preuzimanju vlasti...... 252 75. 1945., travanj 23. - Upravni odjel Oblasnog NOO-a Zagrebačke oblasti dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Zagreb upute “Zadatci upravnih odjela pri oslobadjanju novih krajeva”................................................................................. 255

76. 1945., travanj 24. - Vojni sud IV. korpusne oblasti JA Vijeće kod pokupskoturopoljskog područja, dostavlja OZN-i IV. za Pokuplje popis osoba koje su im uputili tijekom rujna 1944., a koje je Vojni sud osudio na smrtne kazne ili na kazne prisilnoga rada...................................................................................................... 259 77. 1945., travanj 29. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine “Austrije i njezinih državljana”............................................................................ 261 78. 1945., travanj 30. - OZN-a II. za Baniju dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su uhićene od 10. do 30 travnja 1945., navodeći nad kojim osobama istraga nije provedena ili je u toku i nad kojim osobama je istraga provedena i predane su sudu, te koje su osobe nakon istrage puštene................................................................. 262

79. 1945., svibanj 2. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije ili sekvestracije imovine “narodnih neprijatelja”........................................................................... 266

80. 1945., svibanj 5., Topusko - Načelnik OZN-e za Hrvatsku, Ivan KrajačićStevo izvješćuje političkog sekretara CK KP Hrvatske, Vladimira Bakarića i organizacijskog sekretara CK KP Hrvatske, Dušana Brkića, “da bi bilo poželjno dogovoriti se sa Gen.[eral]Štabom o operativnom planu i raspodjeli jedinica koje će napadati na Zagreb”, jer je saznao da su pripadnici II. JA bili “vrlo [...] kruti [...] na svom putu kroz Baniju”........................................................................................ 267 81. 1945., svibanj 7. - Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine “Nijemaca i ‘folksdojčera’”...................................................................................................... 270

82. 1945., svibanj 7. - Izvješće Propagandnog odsjeka Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ o zarobljavanju “u samoj borbi” četvorice “ustaša” u Maloj Buni kod Šiljakovine, te o njihovoj likvidaciji uz cestu za Veliku Bunu............................. 271 83. 1945., svibanj 8. - kolovoz 30., Bjelovar - Presude Divizijskog vojnog suda JA u Bjelovaru od početka svibnja do kraja kolovoza 1945......................................... 271


84. 1945., svibanj 9., Zagreb - Povjereništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti izvješćuje Okružni NOO Zagreb da će se osnovati “kod svakog Okružnog N.O.O.-a jedan sabirni logor iz kojeg će se sva lica koja se u njemu nalaze prepraćivati OZN-i II. pod čiji sektor pojedini spada”............................................................................. 334 85. 1945., svibanj 9., Zagreb - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti privodi Okružnom NOO-u Zagreb Savu Balića i Đuku Blagujevića iz Dalja (Osijek) i Luku Fratrića iz Kostanja (Vrbovec), s nalogom da ih “prema izdanim direktivama” smjeste u sabirni logor “i s njima dalje postupite”.............................................. 335 86. 1945., svibanj 9., Zagreb - Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti privodi Okružnom NOO-u Zagreb Matu Mađera iz Dražice (Grubišno Polje), s nalogom da ga “prema izdanim direktivama” smjeste u sabirni logor “i dalje s njim” postupe....... 336 87. 1945., svibanj 11. - Izvješće Štaba I. JA upućeno Generalštabu JA o neprijateljskim gubicima u bici za Zagreb..................................................................................... 337 88. 1945., svibanj 12., Zagreb - Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 104 upućena Vrhovnom štabu JA o broju zarobljenika u logoru na Kanalu u Zagrebu.............................. 338 89. 1945., svibanj 12., Zagreb - Zapisnik sa sastanka Mjesnog komiteta KP Hrvatske Zagreb................................................................................................................... 339 90. 1945., svibanj 12. - 1946., veljača 22., Zagreb - Smrtne presude Vojnog suda Komande zagrebačkog područja........................................................................... 341 91. 1945., svibanj 15., Petrinja - Izvješće Javnog tužitelja Okruga Banija o stanju u zauzetim mjestima, pljački od strane jedinica II. JA, likvidaciji ranjenika iz sisačke bolnice, zarobljeničkim logorima, te o postupku prema “narodnim neprijateljima”............... 374 92. 1945., svibanj 15. - Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba JA za Hrvatsku upućenih Generalštabu JA o broju zarobljenika na područjima vojnih korpusnih oblasti u Hrvatskoj 15. svibnja 1945................................................................................... 377 93. 1945., svibanj 15., Zagreb - Depeša Vrhovnog štaba JA/Aleksandra Rankovića br. 124 upućena OZN-i za Hrvatsku u kojoj se izražava nezadovoljstvo malim brojem likvidiranih u Zagrebu, kao i o uhićenjima HSS-ovaca........................................ 378 94. 1945., svibanj 16., Zagreb - Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 118 upućena OZN-i za Bosnu i Hercegovinu o broju izbjeglica u Zagrebu.............................................. 380 95. 1945., svibanj 17. - Dopis OZN-e III. za oblast X. korpusa “Zagrebačkog” upućen OZN-i II. za zagrebačku oblast o strijeljanju civila od strane 21. makedonske divizije u Ivanić Gradu...................................................................................................... 380 96. 1945., svibanj 18., Bjelovar - Okružni komitet KPH Bjelovar izvješćuje Oblasni komitet KPH za zagrebačku oblast o stanju u Kotaru Đurđevac te da je u “Podravini (je) politička situacija prilično loša” i navode, između ostalog, mjere koje su poduzeli prema onima koji se nisu odazvali pozivu za “mobilizaciju”, kao i prema “reakciji”............................................................................................................... 381


97. 1945., svibanj 18. - Depeše I. JA upućene Generalštabu JA od 16. do 18. svibnja 1945. o stanju u zarobljeničkim logorima i zarobljavanju skupine ustaša........... 383 98. 1945., svibanj 13.–19., Zagreb – Iz knjige depeša OZN-e za Hrvatsku u vezi s postupkom prema nadbiskupu Alojziju Stepincu................................................. 384 99. 1945., svibanj 15.-19., Maribor - Iz operacijskog dnevnika 40. slavonske divizije III. JA o borbenom djelovanju kod Dravograda, te o sprovođenju zarobljenika do Zagreba................................................................................................................. 385 100. 1945., svibanj 20. - Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 12. krajiške brigade JA od 14. do 20. svibnja 1945. o prihvatu oko 40.000 zarobljenika, njihovom smještaju u logor kod Celja, te njihovom sprovođenju i smještaju u logor Samobor........ 387 101. 1945., svibanj 24. - Iz operativnog izvješća Štaba III. JA upućenog Generalštabu JA o borbenim djelovanjima podređenih postrojbi u razdoblju od 8. do 23. svibnja 1945. te o ukupnom broju zarobljenika.............................................................. 389 102. 1945., svibanj 25. - Uputa OZN-e III. za oblast X. korpusa “Zagrebačkog” o postupku s ratnim zarobljenicima, upućena Opunomoćeništvu OZN-e III. za moslavačko područje.......................................................................................... 396 103. 1945., svibanj 26., Gračani (Zagreb) - Mjesni NOO Gračani obavještava djelatnika Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba, medicinskog tehničara Miroslava Haramiju iz Gračana, da po nalogu Komande grada Zagreba treba “smjesta lješine koje još nisu pokopane na Adolfovcu – kod Gračanskog rezervoara u roku od 24 sata pokopati”..................................................................................................... 398 104. 1945., svibanj 27., Petrinja - Kotarski NOO Petrinja dostavlja Okružnom NO-u Banije mjesečno izvješće za svibanj 1945. o stanju u Kotaru Petrinja i o radu Kotarskog NOO-a Petrinja, navodeći, među ostalim, i podatke o suzbijanju četničke i ustaške promidžbe i obračunu s “narodnim neprijateljima”, te o pljački hrvatskih kuća i “uznemiravanju” hrvatskog naroda od strane Srba nakon ulaska NOV i PO Hrvatske/Jugoslavije u gradove........................................................ 399 105. 1945., svibanj 28., Zagreb - Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 155 upućena Generalštabu JA o namjeri prebacivanja arhive Ministarstva vanjskih poslova NDH u Beograd.................................................................................................. 400 106. 1945., svibanj 28., Zagreb - OZN-a III. za grad Zagreb izvješćuje logor Prečko da im iz logora Kanal upućuju 117 ratnih zarobljenika, časnika zrakoplovaca te da ih uvrste u radne jedinice........................................................................................ 401 107. 1945., svibanj 28., Zagreb - OZN-a III. za grad Zagreb izvješćuje logor Prečko da im iz logora Kanal upućuju 151 ratnog zarobljenika, dočasnika zrakoplovca te da ih uvrste u radne jedinice.................................................................................... 402 108. 1945., svibanj 29., Zagreb - OZN-a III. za grad Zagreb dostavlja Komandi logora Prečko podatke o 13 ratnih zarobljenika, pripadnika Zrakoplovstva NDH,


napominjući da su “ustaški nastrojeni” i da ih treba “detaljnije ispitati” te nalaže da ih “stražarno” upute u logor Kanal................................................................ 403 109. 1945., svibanj 30. - OZN-a za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis “najznačajnijih osoba iz našeg okruga, koje se nalaze kod nas u zatvoru”, uz napomenu da “pojedince koji se skrivaju kod kuće ili u Zagrebu stalno pronalazimo i hapsimo”........................................................................................................... 404 110. 1945., svibanj 31., Zagreb - Opunomoćeništvu OZN-e III. za zagrebačko područje upućuje Komandi logora Božjakovina 25 njemačkih vojnika, ratnih zarobljenika........................................................................................................ 406 111. 1945., svibanj/lipanj, Gračani (Zagreb) - Izvještaj medicinskog tehničara Miroslava Haramije iz Gračana, djelatnika Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba, upućen Mjesnom NOO-u Gračani “o radu na pokapanju lješina i strvina na teritoriju Mjesnog Narodno Oslobodilačkog Odbora u Gračanima”................................. 410 112. 1945., lipanj - OZN-a za Baniju izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o stanju u kotarevima Sisak, Petrinja, Glina, Kostajnica i Dvor, o obračunu s “banditizmom” i političkim protivnicima, o zatvorima i logorima te o radu OZN-e u svibnju 1945..................... 412 113. 1945., lipanj 4., Beograd - Odjel za repatrijaciju Ministarstva socijalne politike DFJ izvješćuje Predsjedništvo Ministarskog savjeta DFJ o zaključku Državne komisije za repatrijaciju o iseljavanju/protjerivanju pripadnika mađarske i njemačke narodnosti........................................................................................................... 414 114. 1945., lipanj 5., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Prečko za Paška Zjačića (1910.) iz Siska...................................................................................... 415 115. 1945., lipanj 6., Zagreb - Presuda Vojnog suda II. JA u Zagrebu visokim dužnosnicima NDH dr. Mili Budaku, Jurju Rukavini, Ivanu Vignjeviću, dr. Nikoli Mandiću, dr. Juliju Makancu, Nikoli Steinfelu, dr. Pavlu Cankiju, Ademagi Mešiću, Lavoslavu Miliću i dr. Bruni Nardelliju, zbog “djela veleizdaje, ratnog zločinstva i narodnog neprijatelja”........................................................................................................ 417 116. 1945., lipanj 6. - Izvješće OZN-e za Okrug Banija upućen OZN-i za Hrvatsku o svojem radu, o masovnoj likvidaciji kod Kostajnice i o radu Oblasnog suda Banije.................................................................................................................. 422 117. 1945., lipanj 12. - Izvješće Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, upućeno Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DFJ, o kretanju kolona ratnih zarobljenika s austrijske granice i iz Slovenije, o logorima u Hrvatskoj i Vojvodini te o broju zarobljenika, ishrani i sanitetskoj službi................................................................................................. 425 118. 1945., lipanj 14. - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod varaždinske komande područja, proglašava, u odsutnosti, Rikarda Pažura (1914.) iz Krapine “narodnim neprijateljem” i donosi odluku o konfiskaciji njegove imovine “u korist Narodno Oslobodilačkog Fonda”....................................................................... 429


119. 1945., lipanj 16., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba časnicima Zrakoplovstva NDH Živku Džalu (1915.) na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine i Velimiru Maksiću (1919.) na kaznu prisilnoga rada u trajanju od četiri godine i na jednu godinu gubitka građanske časti.................................................................................................... 431 120. 1945., lipanj 16., Zagreb - Optužni prijedlog Vojnog tužitelja II. JA i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba domobranskom potpukovniku Belizaru Mikoljiju (1883.) iz Zagreba zbog “krivičnog djela ratnog zločinca” na petnaest godina robije i trajan gubitak građanske časti.................................................... 434 121. 1945., lipanj 16., Zagreb - Anketna komisija Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, na čelu s dr. Ferdom Čulinovićem, izvješćuje Predsjedništvo Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da je “do sada” donijela odluku o “utvrđenju zločina” dr. Ivana Krajača, bivšeg državnog vijećnika i publicista, dr. Vladimira Bazale, sveučilišnog profesora, S. M. Štedimlije, novinara, dr. Stjepana Ivšića, sveučilišnog profesora, dr. Ljudevita Juraka, sveučilišnog profesora, dr. Milana Ivšića, profesora Visoke komercijalne škole, dr. Kvirina Klementa Bonefačića, biskupa u Splitu, dr. Dragutina Šafara, bivšeg povjerenika Odvjetničke komore u Zagrebu i dr. Vinka Kriškovića, sveučilišnog profesora..................................................................... 437 122. 1945., lipanj 16. - Organizacijsko izvješće OZN-e III. za Hrvatsku upućeno načelniku OZN-e za Hrvatsku o ustrojavanju Štaba za zarobljenike za Hrvatsku, o izvršnom aparatu kod OZN-e za “specijalne zadatke”....................................... 439 123. 1945., lipanj 21., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac podnosi izvješće OZN-i III. za Hrvatsku o stanju u Okrugu Karlovac od 16. travnja do 20. lipnja 1945., posebice o pojavi “banditizma”, radu OZN-e i promjenama u “vojnim formacijama i ustanovama”..................................................................................................... 441 124. 1945., lipanj 22., Varaždin - Upravni odjel Gradskog NOO-a Varaždin donosi odluku o sekvestraciji imovine dr. Hijacinta Bišćana (1891.) iz Varaždina....... 444 125. 1945., lipanj 22., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA devet osoba koje su uhitili, navodeći za što su navodno krivi, s prijedlozima za kaznu.............................................................. 445 126. 1945., lipanj 25., Bjelovar - OZN-a II. za Okrug Bjelovar upućuju Vojnom sudu Komande bjelovarskog područja katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, uz navođenje djela zbog kojih ga optužuju................................. 447 127. 1945., lipanj 25., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba osuđuje Stjepana Stipčića (1925.) iz Zagreba zbog “aktivnog ustaštva i pomagača okupatora” na kaznu prisilnoga rada u trajanju od osamnaest mjeseci i jednu godinu gubitka građanske časti.................................................................................................... 448


128. 1945., lipanj 27., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA 11 osoba koje su uhitili, navodeći za što su navodno krivi, s prijedlozima za kaznu............................................................................. 449 129. 1945., lipanj 28., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA osam osoba koje su uhitili, navodeći za što su navodno krivi, s prijedlozima za kaznu.............................................................. 451 130. 1945., lipanj 28., Zagreb - Predstavka pročelnika Odjela zdravstva zagrebačkog Oblasnog NOO-a Stjepana Brlića i člana Komisije za kampanju zagrebačkog NOO-a Ivana Petanjeka upućena predsjedniku Narodne vlade Hrvatske Vladimiru Bakariću, kojom pojašnjavaju brojne nepravilnosti koje su prisutne u vlasti i navode da u “narodu vlada sveopće nezadovoljstvo”......................................... 453 131. 1945., lipanj 29., Zagreb - Presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba Miroslavu Filipoviću-Majstoroviću i “družini”................................................................... 458 132. 1945., lipanj 30., Varaždin - Upravni odjel Gradskog NOO-a za grad Varaždin donosi odluku o prinudnoj upravi nad imovinom ing. Vladimira Damaške iz Varaždina, jer “postoji vjerojatnost, da isti bude od strane suda proglašen narodnim neprijateljem i suđen na konfiskaciju dobra”..................................................... 478 133. 1945., srpanj 2., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba osuđuje Mirka Kovačeca (1884.) iz Zagreba zbog “aktivnog ustaštva” na dvanaest godina robije, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine........................................ 479 134. 1945., srpanj 3. - Dopis načelniku OZN-e za Hrvatsku o procjeni broja domobranskih i ustaških časnika te o njihovoj sudbini.............................................................. 481 135. 1945., srpanj 5. - Izvješće o stanju u postrojbama Hrvatske divizije KNOJ-a i o masovnim likvidacijama..................................................................................... 482 136. 1945., srpanj 6., Zagreb - Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb, održane 6. srpnja 1945., o političkom stanju, najznačajnijim problemima i zadacima...... 485 137. 1945., srpanj 6., Zagreb - Ministarstvo unutarnjih poslova FD Hrvatske izvješćuje oblasne i okružne NOO-e o svojoj odluci o uklanjanju vojničkih grobalja okupatora............................................................................................................ 487 138. 1945., srpanj 6., Karlovac - Prosvjetni odjel Okružnog NOO-a Karlovac izvješćuje Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske o srednjim školama i navodi podatke o nastavnicima u Slunju koji su od strane JA osuđeni i strijeljani kao neprijatelji, koji su uhićeni i nalaze se u logorima ili zatvorima te o onima koji su zbog nepodobnosti odstranjeni iz škole............................................................................................. 489 139. 1945., srpanj 7., Petrinja - Sud za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Petrinji osuđuje katoličkog svećenika Nikolu Soldo (1917.) iz Petrinje, jer je “suradjivao s okupatorom i njegovim pomagačem na propagandnom i kulturnom polju, vršio propagandu u korist okupatora i pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti te osudjivanjem oslobodilačke borbe naroda”, na trajan gubitak nacionalne časti i doživotni prisilni rad................................................. 491


140. 1945., srpanj 7., Zagreb - Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske, izvješćuje upravne odjele oblasnih, okružnih i gradskih NO-a o postupku repatrijacije (iseljavanja/protjerivanja) Nijemaca/folksdojčera........................................................................................ 498 141. 1945., srpanj 8., Zagreb - Prijedlog OZN-e za grad Zagreb o upućivanju na prisilni rad 19 Zagrepčana, Nijemaca............................................................................. 501 142. 1945., srpanj 9., Zagreb - Presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba vojnim dušobrižnicima Oružanih snaga NDH................................................................ 503 143. 1945., srpanj 9. - Vojni sud Vojne oblasti “Zagrebačke” JA, Vijeće kod varaždinske komande područja, osuđuje Đuru Fosina (1897.) iz Kalinovca (Đurđevac) zbog “djela ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja” na kaznu smrti strijeljanjem, trajni gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine.................................................. 506 144. 1945., srpanj 9. - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke, Vijeće komande varaždinskog područja, osuđuje Emila Obsiegera (1902.) iz Ivanca (Varaždin) zbog “djela ratnog zločinstva i narodnih neprijatelja” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................. 508 145. 1945., srpanj 10.-11., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba činovnici Nadi Turkalj (1921.) iz Zagreba, zbog “saradnje sa okupatorom” na šest mjeseci prisilnog rada bez lišenja slobode i pet godina gubitka građanskih prava na državnu službu.................................................................................................... 510 146. 1945., srpanj 11., Zagreb - Izvješće javnog tužitelja II. JA o nepravilnostima u postupku prema ratnim zarobljenicima.............................................................. 512 147. 1945., srpanj 11., Zagreb - Izvješće o radu javnih tužitelja karlovačkog i banijskog okruga................................................................................................................. 514 148. 1945., srpanj 12. - Izvješće Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, upućeno Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, o pregledu ratnih zarobljenika u Jugoslaviji po narodnostima, po mjestima logora/rada i po činovima, te o nekim nedostacima....................................................................................................... 517 149. 1945., srpanj 13., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Savska cesta za Stjepana Puškaša (1893.) iz Zagreba.................................................................. 525 150. 1945., srpanj 14., Zagreb - Javni tužitelj Hrvatske, Zagreb izvješćuje Javnog tužitelja DF Jugoslavije, Beograd o političkim prilikama u Hrvatskoj te ukazuje na niz poteškoća, nastalih uz ostalo i samovoljom JA, OZN-e, Narodne milicije i raznih organa “narodnih” vlasti.......................................................................... 526


151. 1945., srpanj 14., Varaždin - Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Upravu narodnih dobara Varaždin, da je Javni tužitelj za Okrug Varaždin pokrenuo postupak kod Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Varaždinu protiv osoba koje navode, te mole da ih žurno izvijeste “da li je imovina ovih lica već konfiskovana ili sekvestrirana”..................................................................................................... 528 152. 1945., srpanj 15., Bjelovar - Vojni sud Vojne oblasti “Zagrebačke”, Vijeće kod Komande bjelovarskog područja, izvješćuje obitelj Ivančan iz Bjelovara, da je Cvjetko Ivančan iz Bjelovara osuđen 10. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te da je presuda izvršena 10. srpnja 1945......................................................................................................... 530 153. 1945., srpanj 15., Bjelovar - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke, Vijeće kod Komande bjelovarskog područja, izvješćuje obitelj Babić iz Ciglenice (Garešnica), da je Ivan Babić iz Ciglenice osuđen 12. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te da je presuda izvršena............................................................................................. 531 154. 1945., srpanj 17., Bjelovar - Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar, poziva sve gradske i općinske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača “da sa punim marom utvrdjuju zločine okupatora i njihovih pomagača, pošto važni unutarnji, a i vanjsko-politički razlozi zahtjevaju da se taj rad hitno dovrši”, te im pojašnjavaju način rada, uz napomenu da Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar dostave “popise svih domaćih zločinaca i izdajnika, koji se, prema vašem znanju nalaze u bjegstvu u inostranstvu ili u državi sa naznakom gdje se isti nalaze, ako se to znade”.................................................................................................. 532 155. 1945., srpanj 18., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Varaždin, izvješćuje Upravu narodnih dobara Varaždin, da se pred Sudom za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za Okrug Varaždin vodi postupak protiv Josipa Kraljića iz Čakovca, a kako mu “prijeti kazna konfiskacije imovine”, njegovu imovinu treba sekvestrirati.............................. 535 156. 1945., srpanj 18., Varaždin - Javni tužitelj za Okrug Varaždin izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara Varaždin, da je Javno tužiteljstvo pokrenulo kazneni postupak protiv Josipa Muncija iz Čakovca, zbog “djela iz čl. 2. Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji postupak može imati za posljedicu konfiskaciju imovine okrivljenog”..................................................................... 536 157. 1945., srpanj 18., Zagreb - Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb održane 18. srpnja 1945. o najznačajnijim problemima, političkom stanju i zadacima..... 537 158. 1945., srpanj 18., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac upućuje Vojno-sudskom vijeću IV. korpusne oblasti JA šest osoba koje su uhitili, navodeći za što su krivi, s prijedlozima za kaznu......................................................................................... 538


159. 1945., srpanj 18., Zagreb - Prizivni Vojni sud II. JA u Zagrebu donosi rješenje o presudi Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke od 12. srpnja 1945. za Ljudevita Gračanina i rješenje o presudi Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke od 11. srpnja 1945. za katoličke svećenike Mihovila Kanotija, Stjepana Pavunića i Mihovila Kolarića.............................................................................................................. 539

160. 1945., srpanj 18., Zagreb - Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske u Zagrebu, izvješćuje Okružnu komisiju za repatrijaciju pri Okružnom NO-u, Upravni odjel Bjelovar, o internaciji i iseljavanju/protjerivanju folksdojčera.............................................................. 542 161. 1945., srpanj 18., Zagreb - Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske u Zagrebu izvješćuje Okružnu komisiju za repatrijaciju pri Okružnom NOO-u, Upravni odjel Virovitica, o internaciji i iseljavanju/protjerivanju folksdojčera............................................. 543 162. 1945., srpanj 18., Karlovac - Iz izvješća Javnog tužitelja za Okrug Karlovac o radu kaznenog, vojnog i odjela OZN-e....................................................................... 544

163. 1945., srpanj 19., Karlovac - Iz izvješća Odjela za opći nadzor Javnog tužitelja za okrug Karlovac, upućenog Odjelu za opći nadzor Javnog tužitelja Hrvatske, o nepravilnostima u raspodjeli doznaka za hranu, te o greškama OZN-e zbog uhićenja bez dokaza............................................................................................ 546

164. 1945., srpanj 19., Varaždin - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod Komande varaždinskog područja, osuđuje na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih političkih i građanskih prava i na konfiskaciju imovine Antu Škvorca (1917.) iz Zasadbrega (Čakovec)........................................................................ 550 165. 1945., srpanj 19., Bjelovar - Propusnica za odlazak kući za Edu Pichlera (1926.) iz Bjelovara, puštenog iz zatvora Okružnog narodnog suda u Bjelovaru.............. 551

166. 1945., srpanj 20., Bjelovar - Izvješće Javnog tužitelja Okruga Bjelovar, upućeno Javnom tužitelju Hrvatske, o djelotvornosti OZN-e koja je uhitila sve “reakcionare”, o stanju u logorima i zatvorima, te o radu vojnih sudova................................... 552 167. 1945., srpanj 20., Zagreb - Sud za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za grad Zagreb osuđuje Dragutina Sulhofa, upravitelja tiskare “Tipografija” d.d. u Zagrebu, na deset godina gubitka nacionalne časti, dvije godine prisilnoga rada i konfiskaciju imovine, a Milana Sulhofa, tehničkog ravnatelja tiskare “Tipografija” d.d. u Zagrebu, na deset godina gubitka nacionalne časti, pet godina prisilnoga rada i konfiskaciju imovine, zbog suradnje “sa okupatorom na propagandnom, kulturnom i privrednom polju”........................................................................... 556

168. 1945., srpanj 11.-22., Zagreb - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke osuđuje katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, zbog pripadnosti ustaškom pokretu i “ratnih zločina” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, a Vojni sud II. JA preinačio je presudu 18. srpnja 1945. na dvadeset godina lišenja slobode s prisilnim radom i pet godina gubitka građanske časti....................................................................................... 559


169. 1945., srpanj 22., Zagreb - Vojni sud II. JA preinačuje osam smrtnih presuda Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke, Vijeća kod Komande varaždinskog područja, na dugogodišnje kazne lišenja slobode s prisilnim radom i potvrđuje jednu smrtnu presudu................................................................................................................ 562 170. 1945., srpanj 22., Zagreb - Vojni sud II. JA preinačuje šest smrtnih presuda Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke, Vijeća kod Komande varaždinskog područja, na dugogodišnje kazne lišenja slobode s prisilnim radom i potvrđuje jednu smrtnu presudu................................................................................................................ 564 171. 1945., srpanj 22.-23., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba Ivanu Šimetinu (1894.), vijećniku Sudbenog stola iz Zagreba, na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine..................... 566 172. 1945., srpanj 23., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac podnosi izvješće OZN-i III. za Hrvatsku o stanju u Okrugu Karlovac, od 26. lipnja do 20. srpnja 1945., posebice o odmetnutim “ustaškim” i “četničkim” skupinama u Okrugu Karlovac, te o djelovanju OZN-e........................................................................................ 569 173. 1945., srpanj 24., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Kotarsku komisiju za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Novom Marofu, da se određuje popis imovine Franje Posavca i Đure Namjesnika iz Leskovca (Novi Marof), “jer istima kao ratnim zločincima prijeti kazna konfiskacije imovine”............................... 572 174. 1945., srpanj 31., Zagreb - Vojni sud Vojne oblasti “Zagrebačke”, Vijeće kod Komande zagrebačkog područja JA Zagreb, izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara FD Hrvatske Zagreb, da su 30. i 31. srpnja 1945. osudili na kaznu smrti i konfiskaciju imovine tri osobe s područja Kotara Sveti Ivan Zelina, te navode njihova imena i imovinu koju posjeduju............................................................ 573 175. 1945., srpanj 31. - Vojni sud IV. vojne oblasti JA, Vijeće kod banijske komande područja, izvješćuje Mjesni NO Mošćenica, da je Ivica Miškulin iz Mošćenice osuđen 10. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak građanskih časnih prava i konfiskaciju imovine.............................................................................. 574 176. 1945., srpanj 31., Jastrebarsko - Kotarski narodni sud Jastrebarsko na prijedlog Vojnog suda IV. vojne oblasti II. JA, Vijeća kod žumberačko-pokupske komande područja, donosi odluku o konfiskaciji imovine Jure Hrvoja iz Prilipja............ 575 177. 1945., srpanj 31., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir za Euzebija Ljuba iz Zagreba.................................................................................. 576 178. 1945., srpanj - Zapisnik s prvog savjetovanja načelnika i rukovoditelja OZN-e za Hrvatsku, o upućivanju Nijemaca/folksdojčera koji se vraćaju u logore, o likvidacijama, o slabom radu sudova, o OZN-i kao pomoćnom organu Komunističke partije.................................................................................................................. 577


179. 1945., [srpanj/kolovoz], Čakovec - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod Komande grada Čakovca, donosi smrtne, zatvorske presude i presude prisilnog rada petnaestorici Međimuraca........................................................................... 579 180. 1945., [srpanj/kolovoz], Varaždin - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod varaždinske komande područja, donosi smrtne i zatvorske presude šestorici Međimuraca........................................................................................................ 582 181. 1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir za Franju Beleca................................................................................................................. 585

182. 1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir, Komande pozadine II. JA za ratne zarobljenike, za Ivana Dedića (1900.) iz Zagreba....... 586 183. 1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir, Komande pozadine II. JA za ratne zarobljenike, za Matiju Mihalovića iz Buševca (Velika Gorica)................................................................................................................ 587

184. 1945., kolovoz 1., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Maksimir, Komande pozadine II. JA za ratne zarobljenike, za prof. Dragutina Šimunića iz Zagreba...... 588 185. 1945., kolovoz 3., Zagreb - Vojni sud II. JA u Zagrebu dostavlja Kotarskom narodnom sudu za grad Zagreb podatke o presudi od 6. lipnja 1945. “u predmetu Dra Mile Budaka i dr., radi provedbe postupka konfiskacije imovine”............. 589 186. 1945., kolovoz 4., Čakovec - Kotarski NOO Čakovec izvješćuje Okružni narodni sud u Varaždinu o imovini Antuna Goričanca iz Selšćaka (Čakovec) i Jakoba Šimunića iz Gornjeg Kraljevca (Čakovec), a koji se nalaze u zatvoru OZN-e u Varaždinu, jer “postoji vjerojatnost, da će biti vlasnici oglašeni ratnim zločincima”................ 592 187. 1945., kolovoz 4., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu izvješćuje Zemaljsku komisiju za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Zagrebu, da su Franjo Posavec i Đuro Namjesnik iz Leskovca (Novi Marof) presudom Vojnog suda u Varaždinu osuđeni na kaznu smrti, “a presuda je već izvršena”....................................................... 593 188. 1945., kolovoz 4., Virovitica - Upravni odjel Okružnog NO-a Virovitica izvješćuje upravne odjele okružnih NO-a Bjelovar, Nova Gradiška i Osijek o bijegu s prisilnog rada četvorice logoraša....................................................................................... 594

189. 1945., kolovoz 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud u Zagrebu, da je pravoslavni svećenik Serafim Kupčevski (1894.) iz Resničke Trnave (Zagreb) zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine.......... 595 190. 1945., kolovoz 3.-5., Zagreb - Optužni prijedlog Vojno-sudskog istražitelja Vojnog suda Komande grada Zagreba i presuda Vojnog suda Komande grada Zagreba domobranskom pukovniku Ivanu Hennebergu (1875.) iz Zagreba, zbog “učestvovanja u organiziranju neprijateljskih oružanih formacija, dojavljivanja i pomaganja neprijatelju” na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak građanskih i političkih prava i konfiskaciju imovine.............................................................. 596


191. [1945., kolovoz 5.] - Iz zapisnika partijske konferencije 34. udarne divizije II. JA o masovnom ubijanju zarobljenika i civila od strane Karlovačke brigade i brigade Franjo Ogulinac–Seljo........................................................................................ 599 192. 1945., kolovoz 6., Bjelovar - Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar naređuju svim gradskim i općinskim komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da prikupljaju statističke podatke “o svim zločinima okupatora i njihovih pomagača za vrijeme okupacije”, pojašnjavaju im način rada, uz napomenu da prikupljene podatke žurno dostave Okružnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar.............................................................................................................. 600 193. 1945., kolovoz 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud Zagreb, da je Aurel Klemenčić (1898.) iz Zagreba, osuđen 9. srpnja 1945. na smrt strijeljanjem i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena...... 602 194. 1945., kolovoz 7., Vršac - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Vršac, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Stjepana Vrbanovića (1915.) iz Siska................................................................. 604 195. 1945., kolovoz 7., Vršac - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Vršac, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Stjepana Vukašića (1922.) iz Garešnice............................................................. 605 196. 1945., kolovoz 7., Kovin - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Kovin, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Vladimira Martinovića (1924.) iz Petrinje......................................................... 606 197. 1945., kolovoz 8., Kovin - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Kovin, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Milana Bradića (1907.) iz Svetog Martina (Samobor)....................................... 607 198. 1945., kolovoz 8., Karlovac - Izvješće opunomoćenika OZN-e za grad Karlovac o “zapažanjima i informacijama” koje je “stekao [...] obilazeći gradom i kvartom radničkog naselja na Selcu”................................................................................ 608 199. 1945., kolovoz 8., Varaždin - Okružna Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu nalaže kotarskim narodnim sudovima u Novom Marofu i Ludbregu da žurno prikupe “podatke glede cjelokupne pokretne i nepokretne imovine narodnog neprijatelja Vidačić Miroslava” iz Novog Marofa, jer je predložila Vojnom sudu zagrebačkog vojnog područja da se njegova imovina sekvestrira........................................................................................................... 610


200. 1945., kolovoz 9., Kovin - Odjeljenje za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, logor Kovin, na temelju Ukaza AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945., donosi objavu o otpustu iz zarobljeništva Mirka Baričevića (1899.) iz Bjelovara................................................................611 201. 1945., kolovoz 9., Bjelovar - Otpusnica iz logora Bjelovar, Odjeljenja za ratne zarobljenike Komande pozadine II. JA, za Stjepana Bertovića (1922.) iz Zagreba............................................................................................................... 612 202. 1945., kolovoz 9., Bjelovar - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Bjelovar za Nevenka Devčića (1921.) iz Zagreba................................................................. 613 203. 1945., kolovoz 10., Bjelovar - Otpusnica iz logora Bjelovar, Odjeljenja za ratne zarobljenike Komande pozadine II. JA, za Zdravka Kovača (1924.) iz Zagreba............................................................................................................... 614 204. 1945., kolovoz 10., Bjelovar - Otpusnica iz logora Bjelovar, Odjeljenja za ratne zarobljenike Komande pozadine II. JA, za prof. Dušana Vujića (1904.) iz Zagreba............................................................................................................... 616 205. 1945., kolovoz 14., Zagreb - Izvješće o brojnom stanju zarobljenika u logorima Bjelovar, Čemernica, Prečko, Dubovac i Maksimir, prije i nakon Ukaza o općoj amnestiji i pomilovanju od 3. kolovoza 1945..................................................... 617 206. 1945., kolovoz 18., Varaždin - Izvješće Javnog tužitelja za Okrug Varaždin o stanju u logoru Maruševac i zatvoru OZN-e u Zlataru................................................. 618 207. 1945., lipanj 20. - kolovoz 18, Zagreb - Vojni sud II. JA odobrava smrtnu presudu, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine katoličkom svećeniku dr. Ivanu Šimunoviću iz Ivanić Grada, Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke JA.................................................................................................... 619 208. 1945., kolovoz 19., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je dr. Mira Ille (1888.) iz Zagreba zbog “ratnog zločinstva” osuđena 15. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine........... 621 209. 1945., kolovoz 19., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Mirogoj za Stjepana Majseca (1896.) iz Jakuševca (Zagreb)............................................... 622 210. 1945., kolovoz 21., Zagreb - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Mirogoj, OZN-e Komande zagrebačkog vojnog područja, za Mladena Engelsfelda (1900.) iz Mirnovca (Samobor)........................................................................................... 624 211. 1945., kolovoz 24., Varaždin - Okružna OZN-a Varaždin nalaže Vojnom sudu Komande zagrebačkog vojnog područja, da obnovi postupak protiv Antuna Bubnjara iz Vojnovca (Zlatar), osuđenog od Vojnog suda Komande varaždinskog područja na petnaest godina prisilnog rada, jer je “imenovani teški zločinac, [te] zaslužuje kaznu smrti”........................................................................................ 625


212. 1945., kolovoz 25., Zagreb - Vojni sud II. JA, Zagreb izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Janko Relić (1920.) iz Jastrebarskog osuđen 26. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine.......................................................................................... 626 213. [1945., kolovoz 26.], Varaždin - Izvješće Upravnog odjela Okružnog NO-a Varaždin “o radu upravnog odjela od oslobođenja do danas”............................ 627 214. 1945., kolovoz 27., Varaždin - Javni tužitelj za Okrug Varaždin izvješćuje Javnog tužitelja FD Hrvatske, Zagreb, o stanju u Okrugu u kolovozu 1945.................. 629 215. 1945., kolovoz 27., Zagreb - Upravni odjel Gradskog NO-a Zagreb, Komisija za repatrijaciju Nijemaca, potvrđuje da je Njemica Ludmila Vuser 25. kolovoza 1945. otpuštena iz logora.............................................................................................. 633 216. 1945., kolovoz 29., Zagreb - OZN-a za Zagreb, Odsjek kvartova, dostavlja Opunomoćeništvu OZN-e III. za Zagreb popis deset “problematičnih” građana kojima je zabranjeno glasovanje, te napominje da za ostale za koje su tražili podatke, provjeru obave sami i donesu odluku.................................................. 634 217. 1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je učitelj Krsto Butorac (1920.) zbog “ratnog zločinstva” osuđen 20. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine...................................... 636 218. 1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Biškupcu (Varaždin), da je ustaški pukovnik Mijo Bzik (1907.) iz Zagreba zbog “ratnog zločinstva” osuđen 20. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine....................... 637 219. 1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je sveučilišni profesor Ljudevit Jurak (1881.) iz Zagreba zbog “ratnog zločinstva” osuđen 9. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine....... 640 220. 1945., kolovoz 30., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud Zagreb, da je Murat Rizvanbegović (1903.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 12. lipnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom od dvije godine, pet godina gubitka svih političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 641 221. 1945., kolovoz 31. - Izvješće Opunomoćeništva OZN-e Hrvatske divizije KNOJ-a, upućeno OZN-i za Hrvatsku o bacanju “bandita” u jamu kod Slunja................ 642 222. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je nastavnik građanske škole u Zagrebu Stjepan August (1897.), zbog “ratnog zločinstva” osuđen 25. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine...... 643


223. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Gospiću, da je ustaški bojnik Ivan Brkljačić (1917.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 14. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine.................... 644 224. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Donjem Miholjcu, da je pravoslavni svećenik Joco Cvijanović (1894.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 645 225. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Zora Grbac (1926.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................................................ 646 226. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Šibeniku, da je katolički svećenik Ivan Guberina (1897.) iz Šibenika, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine.................... 647 227. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Pregradi, da je katolički svećenik Stjepan Kramar (1883.), zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine...................................... 648 228. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Slavonskom Brodu, da je pravoslavni svećenik Dimitrije Mrihin (1898.), zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................ 649 229. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Ogulinu, da je časna sestra Blanda Stipetić (1889.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................ 650 230. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je katolički svećenik i profesor Kerubin Šegvić (1867.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 651 231. 1945., rujan 1., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Našicama, da je učiteljica Anica Zbornik (1894.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđena 29. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................ 653


232. 1945., rujan 3., Zagreb - Gradska uprava narodnih dobara Gradskog NO-a Zagreb nalaže Upravnom odjelu VI. rajona Gradskog NO-a Zagreb, da ispitaju gdje se nalazi Zvonimir Ograjšek iz Zagreba, koji je, navodno,“pobjegao je s okupatorom kao narodni neprijatelj”, kao i njegova obitelj, te da ih o tome izvijeste, a da je potrebno provesti konfiskciju njegove imovine................................................. 654 233. 1945., rujan 3., Prelog (Čakovec) - Opunomoćeništvo OZN-e za Kotar Čakovec potvrđuje da je Franjo Jambrović (1887.) iz Svete Nedjelje (Prelog) u zatvoru OZN-e Čakovec “tokom istrage obolio i predan u bolnicu u Čakovec na liječenje gdje je umro”...................................................................................................... 655 234. 1945., rujan 4., Varaždin - OUND Varaždin izvješćuje Komandu XVII. udarne brigade u Varaždinu, da je iz stana ing. Vladimira Damaške u Varaždinu, dok je bio u pritvoru, Štab 51. divizije “nasilno” odnio pojedine stvari, koje se moraju vratiti vlasniku koji je “pušten ispod istrage i na slobodu kao nevin”, te mole “mjerodavne vojne vlasti da ovakve postupke zabrane jer bacaju ružno svjetlo na narod i kod istog stvaraju neraspoloženje”............................................................................ 656 235. 1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Bong (1897.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 9. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................... 658 236. 1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je studentica Alma Zamola (1923.), kao “ratni zločinac” osuđena 23. svibnja 1945. na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak svih političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine.................. 659 237. 1945., rujan 4., Velika Pisanica (Bjelovar) - Otpusnica Komande sabirnog logora Velika Pisanica i propusnica Okružnog NO-a Bjelovar za obitelj Bandl iz Bosanskog Šamca.................................................................................................................. 661 238. 1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je kućanica i primalja Anka Peris (1884.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđena 7. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............... 662 239. 1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je dr. Ratko Ratković (1919.) kao “narodni neprijatelj” osuđen 21. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine........... 663 240. 1945., rujan 4., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je bolničar Tomo Šoić (1916.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 3. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................................................ 664


241. 1945., rujan 5., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje obitelj Kniewald iz Zagreba, da je Hinko Kniewald (1912.) “zbog djela narodni neprijatelj” osuđen 31. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine............. 665 242. 1945., rujan 5., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Bogumil Roter (1908.) kao “narodni neprijatelj” osuđen 30. svibnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine........... 666 243. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je student Petar Božić (1923.) iz Zagreba, kao “ratni zločinac” osuđen 17. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................... 667 244. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je ravnatelj Hrvatske udružene banke Emil Dinter (1887.) iz Zagreba, “zbog djela ratnog zločinstva i narod. neprijatelja” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................ 669 245. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je prof. Milan Dujnić (1912.) iz Petrinje, kao “narodni neprijatelj” osuđen 3. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................ 670 246. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Đakovu, da je pravoslavni svećenik Miroslav Federer (1913.) iz Zagreba, zbog “ratnog zločinstva” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................. 671 247. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je akademski slikar Josip Horvat (1904.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 2. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava te konfiskaciju imovine............................................................................................................... 672 248. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je učitelj Stanislav Ivančić (1908.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 2. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava te konfiskaciju imovine.......... 674 249. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je student Vjekoslav Podvoršak (1923.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 4. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava te konfiskaciju imovine............................................................................................................... 675


250. 1945., rujan 6., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Vućak (1913.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 3. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine............ 676 251. 1945., rujan 7., Varaždin - Okružna OZN-a Varaždin dostavlja Okružnom NO-u Varaždin podatke koji se odnose na “organe Narodne vlasti t.j. Narodne odbore i činovnički aparat u njima”, uz napomenu da provedu “čišćenje Narodnih vlasti od elemenata koji su služili neprijatelju a postoji čak i mogućnost da mu još i sada služe”.................................................................................................................. 677 252. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljski upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Aršulić (1908.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 14. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine............................................................................................................... 679 253. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Križevcima, da je katolički svećenik Valent Bocak (1913.) iz Križevaca, zbog “masovnog hapšenja i ubijanja” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 680 254. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljski upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Henneberg (1875.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 16. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih, prava osim roditeljskih te konfiskaciju imovine............................................................................................................... 681 255. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Zdenko Ivošević (1906.), zamjenik državnog tužitelja u Zagrebu, zbog “masovnog ubijanja i odvodjenja u logore” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava te konfiskaciju imovine.......................................................... 684 256. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je učitelj Ivan Karlović (1910.) iz Korčule, kao “narodni neprijatelj” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih politički i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine.......................................................................................... 685 257. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Požegi, da je katolički svećenik Josip Klapšić (1911.) zbog “aktivnog ustaštva i suradnje sa neprijateljem” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 686


258. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je dr. Franjo Pihać (1902.), predsjednik Sudbenog stola u Zagrebu, zbog “masovnog ubijanja i odvodjenja u logore”, osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................ 687 259. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je trafikant Ferdo Pintarić (1893.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 4. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih te konfiskaciju imovine.......................................................................................... 688 260. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Valerija Paradžik (1926.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđena 11. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................ 689 261. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Makarskoj, da je katolički svećenik, franjevac, Bone Radonić (1888.) iz Vrgorca, zbog “suradnje sa neprijateljem” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 690 262. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje obitelj Sallopek iz Zagreba, da je ljekarnik Josip Sallopek (1891.) “zbog dosl.[uha] sa okupatorom” osuđen 3. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................ 691 263. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Rudolf Šaka (1920.), kao “ratni zločinac” osuđen 7. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................ 692 264. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je trgovac Josip Turk (1905.) iz Zagreba, zbog “suradnje sa neprijateljem” osuđen 16. lipnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom od pet godina i gubitak svih političkih i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih, i konfiskaciju nekretnina............................................. 693 265. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ivan Vogrinc (1896.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 16. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, osim roditeljskih, i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 694 266. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je studentica Božena Zobec (1922.) iz Zagreba,


kao “narodni neprijatelj” osuđena 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................... 695 267. 1945., rujan 7., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je domobranski časnik Oto Župan (1917.) kao “ratni zločinac” osuđen 7. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................ 696 268. 1945., rujan 8., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je učitelj Dragutin Grgičević (1911.) zbog “ustaštva” osuđen 13. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih prava i konfiskaciju imovine.............................................................................. 697 269. 1945., rujan 8., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje obitelj Jazbec iz Zagreba, da je Andrija Jazbec (1883.) “zbog aktivnog ustaštva” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih prava i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 698 270. 1945., rujan 8., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je dirigent ruskog umjetničkog zbora u Zagrebu Aleksandar Kosmainkov (1888.) zbog “djela ratnih zločinaca” osuđen 10. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine.............................................................................. 699 271. 1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je katolički svećenik Antun Đurić (1912.) iz Nove Kapele, kao “narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine................ 700 272. 1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je novinar Ivan Maronić iz Zagreba, zbog “aktivnog ustaštva i služenja neprijatelju” osuđen 17. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine............... 700 273. 1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je prof. Vladimir Prestini (1890.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine.......................................................................................... 701 274. 1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ante Sušić (1912.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine............ 703


275. 1945., rujan 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je student Marijan Zuvić (1921.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 28. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine............... 704 276. 1945., rujan 11., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je katolički svećenik Mirko Didović (1886.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine........................ 705 277. 1945., rujan 11., Samobor - Upravni odjel Kotarskog NO-a Samobor izvješćuje obitelj Regović iz Samobora, da je Stjepan Regović presudom Vojnog suda zagrebačkog vojnog područja, Vijeća u Jastrebarskom, osuđen 29. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem i gubitak građanskih časnih prava.............................. 706 278. 1945., rujan 11., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je dr. Maksimilijan Stepinac (1900.) iz Zagreba, kao “narodni neprijatelj” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................................................................... 707 279. 1945., rujan 11., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Franjo Šafranec (1922.) iz Zagreba, zbog “djela špijunaže” osuđen 11. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................ 708 280. 1945., rujan 11., Varaždin - Upravni odjel Gradskog NO-a Varaždin izvješćuje Kotarski narodni sud u Varaždinu o imovini dr. Hijacinta Bišćana (1891.) iz Varaždina, “koji je u vrijeme ulaska J.A. u grad Varaždin nestao te se do danas za njegovu sudbinu nezna”...................................................................................... 709 281. 1945., rujan 14., Varaždin - Okružni narodni sud u Varaždinu, na prijedlog Okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Varaždinu, donosi odluku o sekvestraciji imovine Ivana Šebreka iz Varaždinskih Toplica, protiv kojeg se vodi postupak zbog “krivičnog djela iz čl. 3 Zakona o kaznenim djelima protiv naroda i države”.................................................................................................. 710 282. 1945., rujan 18., Zagreb - Izvješće Ministarstva pravosuđa FD Hrvatske upućeno Javnom tužitelju Hrvatske, o radu sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj..........................................................................................................711 283. 1945., rujan 19., Beograd - Ministarstvo prosvjete DF Jugoslavije izvješćuje Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske, da su svim narodnim manjinama u Jugoslaviji “obezbedjena sva nacionalna prava”, te da “imaju sve manjine pravo na svoje škole”, uz napomenu da “ta prava ne važe za njemačku manjinu”.................... 719 284. 1945., rujan 19., Zagreb - Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA donosi odluku, da se molba za pomilovanje katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz


Koprivnice, osuđenog na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od dvadeset godina, ne uvaži................................................................................... 720 285. 1945., rujan 26., Zagreb - Ministarstvo pravosuđa FD Hrvatske, dostavlja predsjedništvima svih okružnih i kotarskih narodnih sudova tumačenje Odluke Predsjedništva AVNOJ-a od 21. studenoga 1944. o konfiskaciji imovine osoba njemačke narodnosti i o odnosu prema Austrijancima....................................... 721 286. 1945., svibanj - rujan, Krapina - Iz Kazala urudžbenog zapisnika OZN-e Krapina 1945.................................................................................................................... 723 287. 1945., listopad 4., Zagreb - Vojni sud II. JA potvrđuje odluku Vojnog suda Vojne oblasti zagrebačke JA, da se molba za pomilovanje katoličkog svećenika Stjepana Pavunića (1875.) iz Koprivnice, osuđenog na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od dvadeset godina, ne uvaži, naime, žalba S. Pavunića se “kao neosnovana odbacuje”........................................................................................ 725 288. 1945., listopad 12., Zagreb - Ponovljeni poziv Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača FD Hrvatske svim okružnim i gradskim komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, o potrebi prikupljanja podataka i sastavljanju izvješća o folksdojčerima.......................... 727 289. 1945., listopad 13., Zagreb - Ministarstvo prosvjete FD Hrvatske moli Sekciju za ratne zarobljenike Komande grada Zagreba, da im produže rok za 10 ratnih zarobljenika, Nijemaca, koji su im dodijeljeni na rad iz zarobljeničkog logora Trešnjevka........................................................................................................... 728 290. 1945., listopad 15., Zagreb - Zemaljska uprava narodnih dobara FD Hrvatske, Zagreb nalaže Okružnoj upravi narodnih dobara Varaždin, da im dostave “popis imovine svih Austrijanaca bez obzira da li su za vrijeme okupacije saradjivali ili ne sa okupatorom”, jer se “imovina Austrijanaca ima tretirati kao ona Nijemaca te se prema tome ima konfiscirati”, izuzev u “slučajevima previdjenim u autentičnom tumačenju tačke 2 čl. 1 Odluke AVNOJ-a od 21.XI.44.”................................... 730 291. 1945., listopad 18., Zagreb - Izvadak iz presude Vojnog suda Komande zagrebačkog vojnog područja Zdravku Berkoviću (1908.) iz Varaždina, kojom je kao “ratni zločinac” osuđen 20. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine............................................................. 731 292. 1945., listopad 19., Zagreb - Izvješće pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske, Odjela OZN-e, o stanju u zatvorima OZN-e u Zagrebu................................................. 732 293. 1945., listopad 26., Zagreb - Vojni sud II. JA u Zagrebu izvješćuje Štab I. kažnjeničkog bataljona Radnog logora u Velikoj Pisanici, da je molba za pomilovanje katoličkog svećenika Mihovila Kolarića (1880.) iz Koprivnice [osuđenog od Vojnog suda II. JA 18. srpnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od deset godina], odbijena................................................................................................ 735 294. 1945., listopad 26., Kajmakčalan (Makedonija) - Rješenje na temelju odluke Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije o otpustu iz zarobljeništva/prisilnoga rada u 10. radničkom bataljunu V. JA Nikole Vedriša (1920.) iz Garešnice...... 736


295. 1945., listopad 30., Koprivnica - Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača u Koprivnici, izvješćuje Okružnu komisiju za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar, o vlasniku tiskare i knjižare u Koprivnici Đuri Loborcu (1904.), koji se nalazi na izdržavanju kazne prisilnog rada u trajanju od deset godina, te iznose mišljenje da mu je knjižaru, koja je pod sekvestrom, trebalo konfiscirati........................................ 737 296. 1945., studeni 3., Petrinja - Iz izvješća Javnog tužitelja Banije o radu Vojnog odjela te o stanju u zarobljeničko-kažnjeničkom logoru u Glini................................... 738 297. 1945., studeni 3. - Iz izvješća pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske o stanju u logorima Valpovo, Orlovnjak i Lepoglava......................................................... 740 298. 1945., studeni 6., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Varaždin, da je dr. Hijacint Bišćan (1891.) iz Varaždina, kao “narodni neprijatelj” osuđen 24. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava, osim roditeljskih, i konfiskaciju imovine.......................................................................................... 741 299. 1945., studeni 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara za okrug Varaždin, da je Zdravko Berković (1908.) iz Varaždina, kao “ratni zločinac” osuđen 9. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 3. studenoga 1945................................................................................. 742 300. 1945., studeni 10., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Kotarski narodni sud Zagreb, da je Gabrijel Kompanec (1890.), Ukrajinac pravoslavne vjere iz Zagreba, osuđen 31. srpnja 1945. na smrt strijeljanjem i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 3. studenoga 1945.............................................................. 743 301. 1945., studeni 12., Zagreb - Iz izvješća Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, upućenog Centralnom komitetu KPH, o brojnosti i aktivnosti odmetnika i križara, te o stanju u kažnjeničkim logorima i kaznionicama u Hrvatskoj............................................................................................................ 744 302. 1945., studeni 13., Zagreb - Vojni sud Komande grada Zagreba izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Ante Buć (1890.) iz Dubrovnika/ Zagreba, zbog “djela ratnih zločinaca” osuđen 26. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 10. studenoga 1945........................................................ 749 303. 1945., studeni 13., Prelog (Čakovec) - Upravni odjel Kotarskog NO-a Prelog dostavlja Okružnoj upravi narodnih dobara Varaždin podatke o osobama osuđenim na konfiskaciju imovine, a i popis četrdeset osoba, koje su “kao narodni neprijatelji, špijuni, madjarskog okupatora [...] u toku rata ubijeni od naše vlasti bez svake presude i koji su sa presudom za vrijeme oslobodjenja ubijeni i sudjeni na konfiskaciju”.................................................................................................. 750


304. 1945., studeni 14., Zagreb - Odluka Gradske komisije za konfiskaciju pri Gradskom NO-u Zagreb, o konfiskaciji imovine Eduarda Dostala..................................... 752 305. 1945., studeni 14., Zagreb - Odluka Gradske komisije za konfiskaciju pri Gradskom NO-u Zagreb, o konfiskaciji imovine Njemice Rose Beissmann (1913.).......... 753 306. 1945., studeni 15., Varaždin - Okružni narodni sud u Varaždinu donosi odluku o sekvestraciji imovine Andre Novosela, “70. godina starog, ustaškog milicionera” iz Svibovca (Novi Marof), protiv kojega se vodi postupak zbog “krivičnog djela iz čl. 3. Zakona o krivičnim djelima proti države i naroda”................................... 755 307. 1945., studeni 16., Zagreb - Izvješće Centralne gradske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za grad Zagreb upućeno Zemaljskoj komisiji za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača, o Nijemcima grada Zagreba............................................................................................................... 756 308. 1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Varaždin, da je Antun Broš (1923.) iz Varaždina, kao “rat.[ni] zloč.[inac] i nar.[odni] nepr.[ijatelj]” osuđen 17. srpnja 1945. na dvadeset godina lišenja slobode s prisilnim radom, pet godina gubitka političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine......................................... 760 309. 1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Zagreb, da je Viktor Horvatić (1894.) iz Zagreba, zbog “djela rat.[nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 11. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine.............................................................................. 761 310. 1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Gradsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je Aleksandar Mirt (1914.) iz Zagreba, zbog “djela narodnih neprijatelja” osuđen 5. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 17. lipnja 1945................................................ 762 311. 1945., studeni 16., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je prof. Mato Sokolić (1917.) iz Zagreba, zbog “djela rat.[nih] zločin.[aca] i nar.[odnih] neprijatelja” osuđen 20. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak svih političkih i pojedinih građanskih prava bez konfiskacije imovine, te da je kazna izvršena 10. studenoga 1945............................................................................... 763 312. 1945., studeni 17., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Zagreb, da je katolički svećenik Josip Müller (1883.) iz Zagreba, zbog “djela rat.[nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 19. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine......................................... 764


313. 1945., studeni 17., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Zagreb, da je katolički svećenik Franjo Tetkić (1912.) iz Zagreba, zbog “djela rat.[nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 19. srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine......................................... 765 314. 1945., studeni 19., Zagreb - Vojni sud Komande zagrebačkog vojnog područja izvješćuje Upravu narodnih dobara za Okrug Varaždin, da je dr. Bazil Baricki (1913.) iz Varaždina, zbog “djela rat.[nih] zloč.[inaca] i nar.[odnih] nepr.[ijatelja]” osuđen 11. kolovoza 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine............................................................ 766 315. 1945., studeni 22., Varaždin - Otpusnica iz zatvora OZN-e u Varaždinu za Rudolfa Kutnjaka (1899.) iz Varaždina............................................................................ 768 316. 1945., studeni 26., Varaždin - Okružna uprava narodnih dobara Varaždin dostavlja Zemaljskoj upravi narodnih dobara Federalne Hrvatske Zagreb, podatke o konfiskacijama prema podacima kotarskih narodnih sudova............................. 769 317. 1945., prosinac 2., Varaždin - Upravni odjel Okružnog NO-a Varaždin izvješćuje sve upravne odjele kotarskih i gradskih NO-a i Komandu Narodne milicije Okruga Varaždin, o nepravilnim postupcima Narodne milicije, te naglašava potrebu ispravljanja nepravilnosti u rada Narodne milicije............................................. 771 318. 1945., prosinac 3., Bjelovar - Iz izvješća Javnog tužitelja za okrug Bjelovar upućenog Javnom tužitelju Hrvatske o stanju u logorima i zatvorima OZN-e..................... 773 319. 1945., prosinac 12., Zagreb - Okružni narodni sud za grad Zagreb osuđuje tiskarskog obrtnika Milana Kralja (1876.) iz Zagreba, jer je “za vrijeme rata u svom tiskarskom poduzeću proizvodio predmete, koji su omogućavali uredno funkcionisanje vojne administracije okupatora – i prema tome jačali njegov ratni potencijal”, na gubitak političkih i građanskih prava na vrijeme od tri godine i konfiskaciju tiskare i ostale njegove pokretne i nepokretne imovine................. 775 320. 1945., prosinac 13., Varaždin - Okružna uprava narodnih dobara Varaždin dostavlja Zemaljskoj upravi narodnih dobara Zagreb, popis osoba kojima je imovina konfiscirana po čl. 30. Zakona o konfiskaciji..................................................... 777 321. 1945., prosinac 15., Zagreb - Ministarstvo pravosuđa Narodne vlade Hrvatske izvješćuje okružne narodne sudove da će Javno tužiteljstvo Hrvatske uputiti javnim tužiteljima okruga nalog, “da u najkraće vrijeme završe sve istrage po pitanju istražnog zatvora i naprave optužnice te predmet predaju sudu na daljnji postupak”, naglašavajući da se pitanje velikog broja zatvorenika mora u najskorije vrijeme riješiti..................................................................................................... 783 322. 1945., prosinac 17., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, Zagreb odbija molbu Rose Beissmann (1913.) iz Zagreba, za puštanje iz logora Krndija............................................................... 785


323. 1945., prosinac 21., Zagreb - Školski odbor Narodnog saveza omladine II. klasične gimnazije u Zagrebu izvješćuje nadležne da su učenici Željko Dupelj (1929.) i Radovan Grgec (1929.) “svojim protudržavnim istupom narušili ugled ove gimnazije, te se ogriješili o državnu vlast”, te ih mole “da se prema istima povede kazneni postupak po disciplinskim pravilima”................................................... 786

324. 1945., prosinac 31., Petrinja - Prosvjetni odjel Okružnog NO-a Banije predlaže Ministarstvu prosvjete FD Hrvatske, da otpusti iz službe učiteljicu Jelenu Petračić iz Donjeg Grabovca (Petrinja), jer je bila “istaknuta ustašica kao i cijela njezina familija”, koja “neprestano” ističe “da ovo neće dugo potrajati”....................... 787 325. 1946., siječanj 4., Bjelovar - Otpusnica iz zarobljeničkog logora Bjelovar za poručnika Oružanih snaga NDH Božidara Biankinija (1902.) iz Sulkovaca (Pleternica).......................................................................................................... 788 326. 1946., siječanj 5., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova Narodne vlade Hrvatske, dostavlja oblasnim i okružnim odjelima unutarnjih poslova tumačenje o krivičnom progonu osoba koje nisu njemačke narodnosti i podrijetla, a koje su se iskazivale kao Nijemci................................................... 789 327. 1946., siječanj 5., Varaždin - Upravni odjel, Odsjek za narodni red i sigurnost Okružnog NO-a Varaždin, dostavlja Odjelu narodne sigurnosti Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske Zagreb, izvješće o općem stanju u Okrugu Varaždin u prosincu 1945................................................................................... 791

328. 1946., siječanj 11., Zagreb - Odjel osnovne nastave Ministarstva prosvjete Narodne vlade Hrvatske, Zagreb, izvješćuje Oblasni NO Dalmacije i sve okružne i kotarske NO-e u NR Hrvatskoj, da se “u vezi sa negativnim radom nekih vjeroučitelja u našim školama ukazala (se) potreba da se sakupe podaci u tom njihovom radu”, te nalaže da prosvjetni odjeli “ministarstvo o tome obavijeste navađajući konkretne primjere negativnog rada vjeroučitelja u školi i narodu”................................... 793

329. 1946., siječanj 18., Varaždin - OZN-a Varaždin dostavlja Okružnom NO-u Varaždin podatke o Josipu Nebesniju (1920.), namješteniku GLAVNOPROD-a u Varaždinu, koji je “neprijateljski raspoložen prema našoj državi”, te predlažu da ga se “odpusti iz službe, a ako treba i privede kazni”................................................................ 795 330. 1946., siječanj 22., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad ratarom Lovrom Lončarićem (1902.) iz Maje (Glina), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................ 797

331. 1946., siječanj 31., Zagreb - Zemaljska uprava narodnih dobara Zagreb traži od svih okružnih i gradskih uprava narodnih dobara u NR Hrvatskoj, da žurno dostave podatke o imovini “Njemačkog Reicha i njemačkih državljana” na njihovom području.............................................................................................................. 798 332. 1946., veljača 7., Dvor na Uni - Kotarski sud u Dvoru na Uni presuđuje da se konfiscira “celokupna imovina pokretna i nepokretna svih stanovnika mjesta Zrinj Narodnih neprijatelja i to bez obzira gdje se takova nalazi imovina”................ 801


333. 1946., veljača 13., Valpovo - Otpusnica iz Radnog logora Valpovo za Višnju Kifer (1918.) iz Zagreba............................................................................................... 804 334. 1946., veljača 18., Varaždin - Okružna uprava narodnih dobara Varaždin izvješćuje Zemaljsku upravu narodnih dobara Zagreb, da na području Okruga Varaždin “nema niti jedan slučaj konfiskacije imovine Njemačkog Reicha i njegovih državljana”, odnosno da su “izvršene (su) konfiskacije za 50 slučajeva njemačke imovine, ali su isti naši državljani, po podrijetlu Njemci (većinom Austrijanci) koji su se za vrijeme rata deklarirali kao Njemci”.................................................................. 805

335. 1946., veljača 19., Glina - Učenici Realne gimnazije u Glini, sudionici II. konferencije Narodnog saveza omladine u Glini, traže od nadležnih da se iz škole “odstrane” učenici, čija imena navode, “zbog njihova protunarodnog rada”........................ 806 336. 1946., veljača 20., Krašić (Jastrebarsko) - Kotarski narodni sud u Krašiću proglašava Josipa Mahovlića (1915.) iz Mahovljića (Jastrebarsko) “narodnim neprijateljem, jer se borio protiv NOB-e, te je pri oslobođenju zemlje od okupatora s ovim pobjegao” i donosi presudu o konfiskaciji njegove imovine.................. 807 337. 1946., veljača 21., Varaždin - Okružna OZN-a Varaždin izvješćuje Okružnu upravu narodnih dobara Varaždin o presudama Vojnog suda Komande varaždinskog područja Antunu Goričancu (1892.) iz Selšćaka (Čakovec) i Jakobu Šimuniću (1897.) iz Donjeg Kraljevca (Čakovec).............................................................. 808 338. 1946., veljača 22., Karlovac - Učenici Učiteljske škole u Karlovcu, sudionici II. konferencije Narodnog saveza omladine u Karlovcu, traže od ravnatelja Učiteljske škole u Karlovcu da se iz škole “udalje đaci čiji rad za vreme okupacije kao i poslije oslobođenja nije bio u skladu s interesima i tekovinama Narodno-Oslobodilačke borbe”................................................................................................................. 809 339. 1946., ožujak 1., Novi Marof - Predsjedništvo Kotarskog narodnog suda Novi Marof izvješćuje Ministarstvo pravosuđa NR Hrvatske Zagreb o provedenim konfiskacijama imovine na području Kotara Novi Marof u veljači 1946.......... 812 340. 1946., ožujak 4., Karlovac - OZN-a za Okrug Karlovac izvješćuje Javnog tužitelja za Okrug Karlovac, o bijegu 15 osoba osuđenih na smrt iz zatvora Okružnog narodnog suda u Karlovcu, od kojih su desetorica u bijegu ubijena.................. 813 341. 1946., ožujak 12., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske, dostavlja okružnim odjelima unutarnjih poslova načelno uputstvo o upućivanju u logore osoba njemačke narodnosti................................................ 814 342. 1946., ožujak 14., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad ratarom Markom Šarićem (1911.) iz Timaraca (Sunja), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku........................................................... 817 343. 1946., ožujak 17., Koprivnica - Kotarski narodni sud u Koprivnici donosi odluku o obustavi konfiskacijie imovine Viktora Gajskog iz Koprivnice, koji se prema podacima gradskog NO-a Koprivnica “imade smatrati narodnim neprijateljem”, jer je utvrđeno da “nema nikakve ni pokretne ni nepokretne imovine”............. 818


344. 1946., ožujak 18., Zagreb - Odjel za školstvo Ministarstva narodne prosvjete NR Hrvatske Zagreb izvješćuje Prosvjetni odjel Gradskog NO-a Zagreb, o isključenju iz škole učenika II. klasične gimnazije u Zagrebu Željka Dupelja (1929.) i Radovana Grgeca (1929.).................................................................................................... 819 345. 1946., ožujak 20., Zagreb - Kotarski narodni sud u Zagrebu potvrđuje rješenje Gradske komisije za biračke spiskove u Zagrebu, kojim se Stjepanu Bertoviću (1922.) iz Zagreba ne priznaje glasačko pravo................................................... 820 346. 1946., travanj 3., Varaždin - Odjel za narodnu imovinu Okružnog NO-a Varaždin izvješćuje Odjel za narodnu imovinu pri Predsjedništvu Vlade NR Hrvatske Zagreb, da su od kotarskih NO-a tražili popis svih Austrijanaca koji žive na području varaždinskog okruga, ali da im niti jedan kotar nije odgovorio, no napominju da se “ovo pitanje iscrpno pretreslo prigodom konfiskacije njemačke imovine”, pa su mišljenja da je “sva imovina i Austrijanaca i Nijemaca konfiscirana po čl. 30. Zak.[ona] o konfiskaciji”.................................................................................... 821 347. 1946., travanj 17., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne vješanjem nad Antunom Alapovićem i Mijom Perkovićem i kazne strijeljanjem nad Jandrom Berićem, Matom Boltužićem, Đurom Šarićem i Stjepanom Sigurom, osuđenima na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku.............................................. 822 348. 1946., travanj 27., Varaždin - Izvješće Okružnog komiteta KPH Varaždin upućeno Centralnom komitetu KPH o likvidaciji četvorice mještana Lepoglave od strane članova Kotarskog komiteta KPH Ivanec.......................................................... 823 349. 1946., travanj 30., Krapina - Pomoćnik Javnog tužitelja Okruga Varaždin za kotareve Krapina, Zlatar i Pregrada, dostavlja Javnom tužitelju za Okrug Varaždin prilog mjesečnom izvješću o političkom stanju za travanj 1946........................ 825 350. 1946., svibanj 2., Krndija (Đakovo) - Komanda logora Krndija potvrđuje da je u logoru 2. siječnja 1945. umro Ivan Alih (1909.) iz Brestače (Novska) te da je sahranjen na logorskom groblju 3. siječnja 1945............................................... 828 351. 1946., svibanj 4., Beograd - Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije, Beograd odbija molbu za pomilovanje katoličkog svećenika Mihovila Kolarića (1880.) iz Koprivnice [osuđenog od Vojnog suda II. JA 18. srpnja 1945. na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od deset godina]........................... 829 352. 1946., svibanj 4., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Julkom Paropatić i Stjepanom Grudenićem i kazne vješanjem nad Matijom Rožankovićem i Stjepanom Šilobadom, osuđenima na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................................. 831 353. 1946., svibanj 5., Slavonski Brod - Otpusnica iz logora Krndija, Odjela unutarnjih poslova Okruga Slavonski Brod, za Antona Hibnera (1890.) iz Siska............... 832


354. 1946., svibanj 7., Babin Potok (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Mijom Blaževićem iz Utolice (Kostajnica), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................ 833 355. 1946., svibanj 8., Varaždin - Izvješće Odjela unutarnjih poslova Okruga Varaždin upućeno Okružnom NO-u Varaždin “o radu i organizaciji”............................... 835 356. 1946., svibanj 8., Varaždin - Izvješće o radu Odjela za narodnu imovinu Okružnog NO-a Varaždin.................................................................................................... 840 357. 1946., svibanj 9., Slavonski Brod - Otpusnica iz logora Krndija, Odjela unutarnjih poslova Okruga Slavonski Brod, za braću Stjepana (1922.) i Zvonimira (1929.) Holcman iz Zagreba........................................................................................... 843 358. 1946., svibanj 18., Zagreb - Okružni narodni sud u Zagrebu osuđuje ustašu Janka Matoka (1917.) iz Laza (Donja Stubica), jer je “za vrijeme rata i neprijateljske okupacije radio kao neposredni izvršilac hapšenja i ubijstava stanovništva Jugoslavije”, na kaznu smrti strijeljanjem.......................................................... 844 359. 1946., lipanj 5., Vratnik (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Jurajem Jurićem iz Dvora, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku................................................................................................................... 847 360. 1946., lipanj 8., Zagreb - Vrhovni sud NR Hrvatske Zagreb preinačuje presude Okružnog suda Banije u Sisku, od 4. svibnja 1946., izrečene katoličkom svećeniku Vjekoslavu Venku (1885.), župniku u Dubici, zbog “ratnih zločina” odnosno kao “podstrekač”, na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 15 godina i gubitkom političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od 10 godina, na kaznu smrti strijeljanjem i na trajan gubitak političkih i građanskih prava, te pravoslavnom svećeniku Stojanu Saviću (1870.), parohu u Dubici, zbog uvrede “časti Vrhovnog rukovodioca FNRJ”, na kaznu izgona iz mjesta prebivanja u trajanju od 3 godine u mjesto rođenja, Podum (Otočac), na kaznu izgona iz mjesta prebivanja u trajanju od 3 godine u Beograd........................................................................................ 848 361. 1946., lipanj 12., Luščani (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne vješanjem nad Draganom Knezićem iz Divuše (Dvor), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................................. 854 362. 1946., srpanj 9., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Nikolom Jurenovićem, Aleksom Gavranovićem, Martinom Paležcem i Josipom Mitošem, osuđenima na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku........... 855 363. 1946., srpanj 11., Prelog (Čakovec) - Tajništvo Kotarskog NO-a Prelog predlaže Izvršnom odboru Kotarskog NO-a Prelog, da Maju Lazar, učiteljicu u Hodošanu, odgojenu “u klerofašističkom i ustaškom duhu” premjeste “po potrebi službe van našeg Okruga”.................................................................................................... 856 364. 1946., srpanj 13., Zagreb - Odjel unutarnjih poslova, Odsjek za izvršenje kazni referada za zatvore, Gradskog NO-a Zagreb, izvješćuje MUP NR Hrvatske, Javnog


tužitelja za grad Zagreb, Okružni narodni sud za Okrug Zagreb i Odjel unutarnjih poslova Gradskog NO-a Zagreb, da je nad Jankom Matokom (1917.) iz Laza (Donja Stubica), kojega je Okružni narodni sud u Zagrebu osudio na smrt strijeljanjem, kazna izvršena 13. srpnja 1946. te prilažu i zapisnik o strijeljanju...................... 857 365. 1946., srpanj 15., Zagreb - Divizijski vojni sud u Zagrebu dostavlja Gradskom NO-u Zagreb podatke o osam osoba koje je Vojni sud Komande grada Zagreba osudio tijekom svibnja, lipnja i srpnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, uz navođenje dana izvršenja smrtne kazne........................................................................................ 858 366. 1946., kolovoz 3., Novo Selo (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad radnikom Filipom Borkovićem iz Jaske (Karlovac), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku........................................................... 861 367. 1946., kolovoz 4., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju kazne strijeljanjem nad Josipom Jurićem, 3. kolovoza 1946., osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije........................................................................................ 862 368. 1946., kolovoz 4., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju kazne strijeljanjem nad Lovrom Komlinovićem, 3. kolovoza 1946., osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije........................................................................ 863 369. 1946., kolovoz 6., Gornja Bačuga (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Milanom Liscem (1900.) iz Mušaluka (Gospić), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................ 864 370. 1946., kolovoz 6., Beograd - Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije donosi odluku o pomilovanju dirigenta Lovre pl. Matačića (1899.) iz Zagreba, osuđenog 17. srpnja 1945. zbog “kulturne suradnje s neprijateljem” od Vojnog suda Komande grada Zagreba na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom i gubitkom građanskih prava u trajanju od pet godina.......................................................... 865 371. 1946., kolovoz 7., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju smrtne kazne nad Ivanom Radeckim iz Privlake (Vinkovci) 6. kolovoza 1946. [osuđenog presudom Okružnog suda Banije]...................................................................... 866 372. 1946., kolovoz 9., Gornji Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad katoličkim svećenikom Vjekoslavom Venkom (1885.), župnikom u Dubici, osuđenom na smrt presudom Vrhovnog suda NR Hrvatske u Zagrebu.............. 867 373. 1946., kolovoz 23., Kostajnica - Odsjek unutarnjih poslova pri Kotarskom NO-u Kostajnica, izvješćuje Okružni sud Banije u Sisku, da je Antun Šimčić iz Dubice prilikom uhićenja “pokušao da bježi”, te ga je milicija “u bjegstvu” ubila........ 868


374. 1946., rujan 5., Zagreb - Odjel za izvršenje kazni MUP-a NR Hrvatske, Zagreb nalaže upravama KPD Lepoglava, Zavoda za prisilni rad Stara Gradiška i Ženskog zavoda za prisilni rad Slavonska Požega, da je potrebno primjenjivati “naročito izolovanje politički pokvarenih i fašističkom ideologijom zadojenih osudjenika – intelektualaca”................................................................................................. 869 375. 1946., rujan 19., Sisak - Uprava Narodne milicije Odjela unutarnjih poslova pri Okružnom NO-u Banije, izvješćuje Okružni sud Banije o izvršenju smrtne kazne nad liječnikom dr. Antunom Najžarom (1900.) iz Sunje 18. rujna 1946., osuđenom presudom Okružnog suda Banije........................................................................ 871 376. 1946., listopad 9., Mošćenica (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad radnikom Andrijom Matakom (1903.), osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................................. 872 377. 1946., listopad 14., Petrinja - Kotarski sud u Petrinji potvrđuje rješenje Gradske komisije za biračke spiskove u Petrinji, kojim se Danici Fabac (1917.) iz Petrinje ne priznaje glasačko pravo................................................................................. 873 378. 1946., listopad 20., Ivanec (Varaždin) - Kotarski NO Ivanec izvješćuje Okružni NO Varaždin da je 11. listopada 1946. UDB-a uhitila Stjepana Rupeca, učitelja iz Maruševca, “radi svojih protunarodnih djela”.................................................... 874 379. 1946., studeni 9., Pračno (Petrinja) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Matom Prpićem (1897.) iz Kostajnice, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................................. 875 380. 1946., studeni 12., Zagreb - II. rajonski odbor Narodne omladine Hrvatske, Zagreb dostavlja Ministarstvu prosvjete NR Hrvatske karakteristiku za učenika Zdenka Markovića iz Zagreba, koji je rješenjem Ministarstva prosvjete NR Hrvatske od 3. travnja 1946. isključen na dvije godine iz svih škola u Hrvatskoj, a koji moli ublaženje kazne i nastavak školovanja............................................................... 876 381. 1946., studeni 19., Lepoglava (Varaždin) - Upravnik KPD Lepoglava Josip Špiranec, izvješćuje Odjel za izvršenje kazni MUP-a NR Hrvatske Zagreb, da je 19. studenoga 1946. milicajac Milan Žakula, “stražar koji se nalazio na bunkeru upotrebio i suviše rigoroznu mjeru za očuvanje reda za kretanje na krugu”, da je naime “pucajući iz ‘Šarca’ ranio petoricu osuđenika”, od kojih su “dvojica navodno nakon kračeg vremena umrli”, ali pravdajući stražarev postupak zalaže se da dobije “što blažu kaznu”............................................................................ 877 382. 1946., prosinac 4., Zagreb - Divizijski vojni sud u Zagrebu izvješćuje Odjel za suzbijanje kriminaliteta MUP-a NR Hrvatske, da je Vojni sud Vojne oblasti zagrebačke JA, Vijeće kod komande grada Varaždina, osudio Katicu Dobša (1922.) iz Varaždina 12. srpnja 1945. zbog “kriv.[ičnog] djela narodnih neprijatelja [i] ratnih zločinaca” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine, te da je kazna izvršena 25. srpnja 1945.............. 879


383. 1946., prosinac 7., Zagreb - Glavni kontrolor Ministarstva financija FNR Jugoslavije za NR Hrvatsku ne daje suglasnost na rješenje Ministarstva prosvjete NR Hrvatske o dodjeli porodične mirovine Antoniji Smolković iz Zagreba, jer je njen suprug kao domobranski pukovnik bio presudom Vojnog suda Komande grada Zagreba 15. lipnja 1945. osuđen na kaznu smrti strijeljanjem......................................... 880 384. 1946., prosinac 10., Varaždin - Na zahtjev Predsjedništva Vlade NR Hrvatske, Zagreb da im žurno dostave podatke o broju katoličkih župa i župnika, pravoslavnih parohija i paroha i drugih vjerskih zajednica u Okrugu Varaždin, kako bi Vlada NR Hrvatske “mogla proučiti pitanje eventualne pomoći /a u smislu čl. 25 Ustava/ onim dušebrižnicima, koji vrše dušebrižničku službu u narodu /župnici, parosi i sl/ a nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje”, Okružni NO Varaždin iskazuje i navodnu političku usmjerenost vjerskih službenika........................................... 881 385. 1946., prosinac 14., Grabovac (Glina) - Zapisnik o izvršenju kazne strijeljanjem nad Mihovilom Novakom (1914.) iz Siska, osuđenom na smrt presudom Okružnog suda Banije u Sisku............................................................................................. 890 386. 1946., prosinac 14., Bjelovar - Okružni narodni sud u Bjelovaru osuđuje Martina Nemeca (1896.) iz Koprivnice, zbog pripadnosti ustaškom pokretu i “ratnih zločina”, na kaznu smrti vješanjem, trajan gubitak političkih i građanskih prava i konfiskaciju imovine.......................................................................................... 891 387. [1946., Zagreb] - Izvješće MUP-a NR Hrvatske, Zagreb “o radu na suzbijanju banditizma na okruzima Brod, Bjelovar i Zagreb”............................................. 901 Imensko kazalo.......................................................................................................... 905 Mjesno kazalo............................................................................................................ 958


PREDGOVOR Najveći broj objavljenih radova o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u Hrvatskoj potkraj i nakon Drugog svjetskog rata nastao je na temelju iskaza sudionika tih događaja, u prvom redu onih s poražene strane, te rezultata naknadno utvrđenih brojeva i osobnih podataka osoba nestalih ili stradalih u tom razdoblju, a tek u manjoj mjeri istraživanjem na izvornom arhivskom gradivu. Stoga se i nametnula potreba sustavnog prikupljanja, izučavanja i objavljivanja dokumenata postrojbi i ustanova NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, organa KP Jugoslavije/Hrvatske, te DF/ FNR Jugoslavije odnosno FD/NR Hrvatske, koji bi obuhvatili najznačajnije dostupno izvorno gradivo što se odnosi na represiju i zločine partizanskog pokreta predvođenog Komunističkom partijom Jugoslavije nad poraženim vojnim i političkim protivnicima u Drugom svjetskom ratu, kao i nad onima koje su komunističke vlasti smatrale stvarnom ili mogućom prijetnjom u ostvarenju potpune vlasti u novoj jugoslavenskoj državi. Dokumenti o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u središnjoj Hrvatskoj potkraj i nakon Drugog svjetskog rata prikupljeni u ovoj zbirci, nalaze se u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, te u državnim arhivima u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru, Sisku, Petrinji, Karlovcu, Osijeku i Vinkovcima. Uvršteni su i dokumenti iz stranih arhiva, ponajprije iz Vojnog arhiva Vojnoistorijskog instituta u Beogradu i Arhiva Jugoslavije u Beogradu, te dokumenti koji se nalaze u privatnom vlasništvu u Hrvatskoj i inozemstvu. Od ukupno 406 dokumenata (17 u preslici) prikupljenih u ovoj zbirci, samo je manji broj do sada objavljen. Prikupljeni dokumenti iz razdoblja su kad se Komunistička partija Jugoslavije izborila za vlast djelovanjem svojih vojnih, policijskih i pravosudnih institucija. Prilikom izbora priređivači su nastojali uvrstiti dokumente koji potječu iz svih dijelova središnje Hrvatske. Osim masovnih i pojedinačnih zločina, većina dokumenata navodi i različite oblike represije – konfiskaciju imovine, masovna protjerivanja pripadnika pojedinih naroda ili društvenih skupina, zlostavljanja, mučenja, ponižavanja. Posebno je pitanje pljačka privatne imovine, koju vlasti nisu poticale, ali su je često tolerirale odnosno nisu kažnjavale. Radilo se zapravo o banditizmu u redovima pobjednika svojstvenom svakom ratu, posebice građanskom. Prikupljeni dokumenti mogu pripomoći razjašnjavanju je li riječ o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinu kao procesu i sustavu ili, pak, samo o pojavama, kako to mnogi zagovaraju. U zbirku je uvršten i manji broj dokumenata koji partizansku i komunističku represiju i zločine ne navode izravno, ali su važni za razumijevanje sveukupnog stanja i ozračja u razdoblju koje prikazujemo. Sve do izbora ujesen 1945., a djelomično i kasnije, Narodna fronta odnosno Komunistička partija Jugoslavije javno je poštivala formalne oblike demokratskog sustava. Navedeni dokumenti, kao i zakoni, odluke, uredbe i

45


tumačenja doneseni u to vrijeme trebali su upućivati na htijenje partizanskog pokreta i komunista da vlast izgrađuju i namjeravaju izgrađivati na demokratskim načelima, poštujući ljudska, građanska, nacionalna i etnička prava i međunarodne građanske i vojne zakone, te da nastoje uspostaviti pravni okvir za kažnjavanje ratnih zločinaca i “narodnih neprijatelja”. No, većina dokumenata u ovoj zbirci svojim sadržajem svjedoči da je provedba bila potpuno drukčija, štoviše suprotna. Ne samo da su odredbe kaznenih zakona bile slobodno tumačene pri kažnjavanju, već su u većini slučajeva primjenjivana izvansudska uklanjanja stvarnih ili mogućih neprijatelja (ubojstva, protjerivanja, zatvaranja) i pljačke njihove imovine. * U nakani da se riješi nepoželjnih suparnika u borbi za vlast još se tijekom, a posebice potkraj rata i u neposrednom poraću, KPJ/KPH služila radom posebnih službi i jedinica NOV-a i PO-a. U poznavanju i razumijevanju partizanske i komunističke represije i zločina potkraj i nakon Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji i Hrvatskoj veoma je važna dokumentacija nastala pri radu postrojbi NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, organa KP Jugoslavije/ Hrvatske i organa unutarnjih poslova (posebice Odjeljenja za zaštitu naroda/OZN-e i Korpusa narodne obrane Jugoslavije/KNOJ-a), jer su oni pri organizaciji i izvođenju represije i zločina imali presudnu ulogu. OZN-a pri Povjereništvu narodne odbrane Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije osnovana je 13. svibnja 1944. po zapovijedi predsjednika NKOJ-a i vrhovnog zapovjednika NOV i PO Jugoslavije Josipa Broza Tita. Zadatak OZN-e bio je politička sigurnosna, obavještajna i protuobavještajna služba na okupiranom teritoriju Jugoslavije i u inozemstvu, te protuobavještajna služba na oslobođenom teritoriju i u vojsci. Načelnik OZN-e za Jugoslaviju bio je general-lajtnant Aleksandar Ranković, a OZN-e za Hrvatsku general Ivan Krajačić-Stevo. OZN-a za Hrvatsku počela je djelovati potkraj svibnja 1944., a početkom lipnja 1944. počeli su djelovati i odjeli na operativnim područjima. Potkraj ljeta i početkom jeseni 1944. osnovana su opunomoćstva OZN-e za oblasti i okružja. OZN-a je djelovala u četiri odnosno pet odsjeka: Prvi odsjek bio je zadužen za organiziranje obavještajne djelatnosti u stranim državama i njihovim ustanovama na jugoslavenskom prostoru. Drugi se odsjek bavio organiziranjem protuobavještajne mreže na područjima pod partizanskim nadzorom. Treći odsjek obavljao je protuobavještajnu djelatnost u partizanskim jedinicama i ustanovama. Četvrti odsjek bavio se statističko-tehničkim pitanjima, kao što su bile šifre, tajna pisma, fotografije i slično. Peti odsjek osnovan je 3. svibnja 1945. i preuzeo je dio poslova Prvog i Drugog odsjeka, a zadaća mu je bila borba protiv inozemnih obavještajnih službi i nadzor stranih državljana, kao i državljana Jugoslavije “strane nacionalne pripadnosti”. OZN-a je djelovala i pri glavnim štabovima, armijama i korpusnim oblastima s istovjetnim ustrojem kao i OZN-a pri NKOJ-u.

46


KNOJ je osnovan 15. kolovoza 1944. s osnovnom zadaćom osiguranja pozadine NOV-a i održavanje reda na oslobođenom teritoriju, te “likvidacije četničkih, ustaških, belogardejskih i drugih antinarodnih bandi”. KNOJ je bio neposredno podčinjen predsjedniku NKOJ-a i Vrhovnom zapovjedniku NOV i PO Jugoslavije J. Brozu Titu, koji je zapovijedao preko načelnika OZN-e. Korpus je u svom sastavu do 15. svibnja 1945. imao sedam divizija. Hrvatska divizija narodne obrane (1. divizija KNOJ-a) osnovana je 5. kolovoza 1944. U svom je sastavu imala pet brigada razmještenih na području Hrvatske. Prva brigada djelovala je na području Banovine, Korduna, Like i Pokuplja, Druga brigada na području Slavonije, Treća brigada na području Hrvatskog zagorja, Moslavine i Kalnika, Četvrta brigada na području Istre i Gorskog kotara, a Peta brigada na području Dalmacije. * Dokumenti prikupljeni u ovoj zbirci nedvojbeno potvrđuju: Unatoč u literaturi često navođenim zapovijedima predsjednika NKOJ-a i vrhovnog zapovjednika NOV i PO Jugoslavije J. Broza Tita/Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 6. prosinca 1944. da se “sa svim zarobljenicima ima [se] postupati po međunarodnom pravu” i od 14. svibnja 1945. da se poduzmu “najenergičnije mjere da se po svaku cijenu spriječi ubijanje ratnih zarobljenika i uhapšenika od strane jedinica, pojedinih organa i pojedinaca”, brojni događaji potvrđuju da je ubijanje ratnih zarobljenika potkraj i neposredno nakon Drugog svjetskog rata bilo sasvim uobičajeno i uglavnom nekažnjavano. OZN-a III. za Hrvatsku izvijestila je 13. travnja 1945. komesara GŠ Hrvatske o ubijanju ratnih zarobljenika (“Jedinice 34. divizije i to karlovačka brigada 17. II. o.g. zarobila je 4 ustaše. Saslušao ih je vojno-obavještajni oficir te brigade Ačić Milan te ih svukao do gola, pobio i bacio u Kupu. Voda ih je izbacila kod sela Ljetovaniča i taj se dogadjaj dosta prepričavao.”). Javni tužitelj Okruga Banija izvijestio je 15. svibnja 1945. Javnog tužitelja Hrvatske o likvidaciji ranjenika iz sisačke bolnice (“U Sisku je prvi bataljon ne znam koji, 2 dana kasnije što je Sisak bio oslobođen došao u Bolnicu na večer oko 9 sati i odveli su 19 ranjenika neprijateljskih vojnika i pobili su ih. O tome se malo govori jer vlada strah.”). OZN-a III. za oblast X. korpusa “Zagrebačkog” izvijestila je 17. svibnja 1945. OZN-u II. za zagrebačku oblast o strijeljanju civila od strane 21. makedonske divizije u Ivanić Gradu 10. svibnja 1945. (“[...] Drugovi iz OZN-a 21. Makedonske divizije obratili su se na povjerenika OZN-a II. za kotar Čazmu, Gretić Rudu, da im dade podatke za imenovane hapšenike. Iako drug Gretić znade jako dobro direktive i poznaje lično uhapšene, rekao je drugovima iz OZN-a 21. Divizije, da su to banditi i da su svi aktivni ustaše, što nije tačno i tako su svi prema tim podacima bili streljani u selu Lupoglavu dana 10. V. o.g. Neki od pomenutih bili su čak odbornici u mjesnim NOO-ima, pa je narod jako ogorčen zbog toga dogadjaja. [...].”).

47


OZN-a za Okrug Banija izvijestila je 6. lipnja 1945. OZN-u za Hrvatsku o masovnoj likvidaciji kod Kostajnice (“Usmeno sam Vas upoznao o stanju u II. bat. N.[arodne] Obrane, do danas se nije skoro ništa učinilo, da se nekoji rukovodioci tamo smijene, kao napr. pomoćnik komesara zvani Firga. Moje mišljenje je da on imade podršku iz štaba brigade te Vi trebate nastojati da se već jednom sredi stanje u ovom bataljonu. Ponovno Vas upozoravam o likvidaciji, koja je izvršena unazad 5 – 6 dana. Sa istom likvidacijom rukovodio je Firga, koji je odveo jednu grupu od 194 te ih likvidirao u blizini sela Knezovljana, svega udaljenosti kilometar od sela i 40 – 50 metara daleko od puta, kod same likvidacije bili su odbornici sela tako da za likvidaciju znade cijelo selo, pošto su nekoji dobili i robe od ubijenih. Nedaleko od samoga mjesta gdje su ovi likvidirani imade jedan bunar, u kojemu se pojavila sama krv. Pošto likvidirani nisu bili dobro zakopani, dali smo u zadatak da se odmah nabaca još zemlje, pošto su već počeli smrditi, a ujedno da se sam bunar zatrpa.”). Opunomoćeništvo OZN-e za Hrvatsku diviziju KNOJ-a izvijestilo je 5. srpnja 1945. OZN-u za Hrvatsku o masovnim likvidacijama (“Pojave ‘stručnog’ vodjenja istrage sa strane komandi četa i štabova bataljona su pored našeg stalnog urigiranja česte. Na pr. u II. bataljonu Zagrebačke brigade komandant bataljona, komandir i zamjenik komandira čete su vodeći istragu nad trojicom ljudi uhvaćenih na mitnici iste izmrcvarili i na koncu streljali i zakopali u lauf grabe na periferiji Zagreba. [...] Na Baniji kod Petrinje prilikom izvršenja vodjenja na streljanje jedne veče grupe bandita, odgovorni oficir iz štaba bataljona Narodne Odbrane poveo je za pripomoć i dobrovoljce civile iz okolnih sela. [...] II. bataljon III. brigade osiguravao je na željezničkoj stanici u Djurmancu dva vagona bandita koji su vodjeni na streljanje. Banditi su provalili vrata i 30 ih je pobjeglo. Općenita karakteristika boraca i nižih rukovodioca Narodne Odbrane, u pogledu vojničkih nedostataka, sastoji se u slaboj spremnosti i stručnosti za izvršavanje specijalnih zadataka koje nam nameće situacija, a što je najvažnije u slabom shvaćanju političkih posljedica u užem i širem omjeru, koje nastaju uslijed površno i nepravilno vojničkih izvršenih zadataka.”). Partijska konferencija 34. udarne divizije II. Jugoslavenske armije izvijestila je 5. kolovoza 1945. CK KPH o masovnom ubijanju zarobljenika i civila od strane Karlovačke brigade i brigade Franjo Ogulinac-Seljo (“Naš ulazak u gradove i odnos prema pozadini, uglavnom je bio pravilan, jedino, a to je bila griješka naših rukovodioca neimajući upotpunosti komandu u svojim rukama raštrkanosti jedinica i popustljivosti naše part. organizacije dozvolili su da uslijed samovoljnosti pojedinih rukovodilaca i boraca prilikom pratnje zarobljenika naprave krupnih političkih pogriješaka prema zarobljenicima. Masovno ubijanje zarobljenika koje je napravila Karlovačka brigada, ubijanje čak i civila, koji su izgladnjelima zarobljenicima donosili hranu što je napravila Ud. Seljina brigada, pljačka sitnih stvari i nepravilnosti drugih jedinica, neprijatelj našeg naroda znao je u borbi protiv naše države vješto da iskoristi i krupni propusti koje su učinili pojedinci samovoljno išli su u korist našim neprijateljima.”). Opunomoćeništvo OZN-e Hrvatske divizije KNOJ-a izvijestilo je 31. kolovoza 1945. OZN-u za Hrvatsku o izvansudskoj likvidaciji i bacanju “bandita” u jamu kod

48


Slunja (“Prilikom naše poslednje akcije na neprijateljske grupe, koje su se nalazile na sektoru Slunja, uhvatili su naši borci jednog ustašu Obajdin Nikolu iz Slunja. [...] Nakon sprovedene istrage, poverenstvo OZN-e za kotar Slunj donijelo je odluku, da toga bandita likvidiraju. Prema izjavi toga ustaše, on je tada bio sa još deset bandita otpremljen u Zečevu Varoš, a tamo su ih svu desetoricu pobacali u neki duboki bezdan. Nakon što je bačen u bezdan, on nije ostao mrtav, nego si je malo stukao obraz i čelo i tako nakon što se je osvjestio, uspjeo se je izvući iz toga bezdana. [...]”). Prema Ženevskoj konvenciji o postupanju s ratnim zarobljenicima iz 1929. koja je, naime, u vrijeme događaja o kojima se ovdje raspravlja bila na snazi, i koje su se trebali pridržavati i pripadnici NOV i POJ/JA, čiji je vrhovni zapovjednik bio J. Broz Tito, silom ili dobrovoljno razoružani protivnik više nije neprijatelj, nego ratni zarobljenik i kao takav mora biti pošteđen, - ratni zarobljenik ne potpada više pod vlast vojnika ili jedinice koja ga je zarobila, nego države čijoj vojsci taj vojnik odnosno jedinica pripada, - ubiti razoružanog protivnika u ratu nije dopušteno i predstavlja zločin, a svako zlostavljanje znači kukavičluk i barbarstvo. * Brojni dokumenti pokazuju očitu razliku između propisanoga i činjenoga. Čini se da je i nadalje ostala upitna provedba navedenih zapovijedi predsjednika NKOJ-a i vrhovnog zapovjednika NOV i PO Jugoslavije J. Broza Tita/Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, koje su najvjerojatnije bile samo za “javnu” i “vanjsku” uporabu, a da su tadašnje ozračje i razvoj događaja ostavili dosta slobode i prostora pojedincima na zapovjednim mjestima (zasigurno ne bez znanja najviših vojnih i političkih osoba i ustanova), kako bi se što prije obračunali s mnogim protivnicima i neistomišljenicima novog sustava. “Revolucionarna pravda” prema poraženima i neprijateljima često je u Hrvatskoj i Jugoslaviji, kako to i inače biva u revolucijama, bila istovremeno najobičnija odmazda. Mržnju prema neprijatelju jugoslavenski su komunisti prema staljinističkom uzoru sustavno promicali tijekom rata. Milovan Đilas, glasnogovornik stajališta KPJ, piše u listopadu 1942. o “plemenitoj mržnji” prema neprijatelju: “Imati milosti i sažaljenja prema tim krvoločnim zvijerima – zar to ne znači iznevjeriti ono za šta se dižeš u borbi? [...] Sjetite se da je veliki vođ naprednog čovječanstva drug Staljin rekao: neprijatelja se ne može pobijediti dok se ne nauči - mrzjeti ga...”, a znatno radikalnije istupa u veljači 1943. i kad poručuje: “Ne prevaspitavajte ih, ne trošite vrijeme, ne nadmudrujte se s njima! Oni znaju što čine. Ubijajte ih kao pse, kako su i zaslužili, osvetite naše nevine žrtve, u zgarište pretvorena sela i gradove! Neka svaki od njih zna da će za zločine biti kažnjen. Budite bez milosti prema rulji kojoj je jedini cilj ubijanje i pljačkanje tuđeg, mukom stečenog dobra! [...].” Mržnju prema neprijatelju jugoslavenski komunisti sustavno promiču i potkraj rata i u neposrednom poraću. Očito ne bez razloga, početkom travnja 1945. objavljene su u prijevodu s ruskog, najprije u Beogradu knjiga Ilje Erenburga “Rat”, a nedugo zatim i u Zagrebu knjižica Mihaila Šolohova “Nauk mržnje”, koje predstavljaju antologijske tekstove “govora mržnje”.

49


U “Posljednjem pozivu svim zavedenim slugama okupatora” da prijeđu na stranu NOV i PO Jugoslavije od 30. kolovoza 1944., predsjednik NKOJ-a i vrhovni zapovjednik NOV i PO Jugoslavije J. Broz Tito naglašava da će nakon isteka roka oni koji se ne odazovu biti “izvedeni pred ratni sud, suđeni kao izdajnici naroda i kažnjeni najstrožijom kaznom”, te da “nitko ne će sprječavati da kaznimo izdajnike naroda i sluge okupatora.” Nedvosmislen je i proglas maršala J. Broza Tita/Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 8. rujna 1944. upućen svim oficirima, podoficirima i politkomesarima NOV i PO Jugoslavije: “Udarajte nemilosrdno po neprijateljskim kolonama i uništavajte njihovu živu silu. Čim više fašističkih kostiju ostane u našoj zemlji više ćete se odužiti onim bezbrojnim žrtvama koje su pale od zločinačke ruke fašističkih osvajača.” Nakon svega, ne bez razloga, J. Broz Tito spominje 26. svibnja 1945. u svom govoru u Ljubljani “ruku pravde, ruku osvetnicu”, koja je dostigla “ogromnu većinu”. Pojave “čišćenja” bilo je i u zapadnoj Europi, ali su ona uglavnom provođena sudskim i upravnim mjerama. Dio izvansudskih likvidacija u zapadnoj Europi bila su i osvećivanja, do kojih je sporadično dolazilo u prvim danima oslobađanja pojedinih zemalja. No, osnova denacifikacije u demokratskoj Europi bila je da se postupci moraju utemeljiti na pravu i regularnim sudskim postupcima, te da je potrebno na sve načine izbjegavati i sprečavati osvetu. U Sovjetskom Savezu i u Jugoslaviji taj je proces bio bitno drukčiji, jer je masovna ubojstva neposredno poslije rata organizirala i izvela država, a ne osvetoljubivi pojedinci ili skupine. Osveta je u Jugoslaviji u neposrednom poraću bila na sve načine poticana od najviših struktura vlasti. Tako je, primjerice, Marko Belinić, član Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije, na Prvoj konferenciji zagrebačkih radnika u transportu, saobraćaju i željezničkim radionicama, održanoj 18. svibnja 1945. u Zagrebu, neskriveno pojasnio: “[…] Ova država je naša. U noj imamo pravo mi. Ona će biti onakva kakvu ćemo je urediti sami. (Povici: Tako je!) Nemamo se, drugovi, čega plašiti. Ja bih vam preporučio, da zgrabite sve fašističke elemente sutra ujutro, ili još sada, ako se neki nalazi ovdje među vama, za vrat, treba ih maknuti. […] Fašističke tipove, koji su skriveni po kojekakvim rupama, naša je dužnost, radnička dužnost, da ih pronađemo i uništimo. (Povici: Tako je!) Svima treba biti jasno da će u našoj državi postojati pravda i zakonitost, ali za fašiste zakona u našoj državi nema. (Povici: Tako je!) Jedini zakon koji ćemo primijeniti na njih jest - kuršum. (Povici: Tako je!) Nema pravde za one, koji su stvarali bezakonje, koji su rezali grudi majki, koji su palili naša sela. Oni nemaju nikakva prava, da se pozivaju na demokraciju. (Povici: Tako je!) Drugarice i drugovi! Hoću da vam kažem da je u vašim rukama sve, da pročistite odmah danas, vaša poduzeća od fašističkih zlotvora. Radnici imaju puno pravo, da ih na licu mjesta likvidiraju, bez obzira na to, da li će netko reći da li imaju dozvolu od komande grada. Mi smo tu dozvolu stekli tokom teške i krvave borbe.” * Zarobljeničke logore i logore za prisilni rad na području središnje Hrvatske NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske osnivaju odmah nakon uspostavljanja svoje vlasti na pojedinom području već tijekom ljeta i jeseni 1944., što će i kasnije do kraja rata i u

50


neposrednom poraću biti učestalo i uobičajeno. Odjel za sudstvo ZAVNOH-a u vezi s izradom pravilnika za logore za prisilni rad zatražio je 28. travnja 1944. od Vojnosudskog odsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, da im, budući da je “već ranije uredio svoje logore i o tome izdao i pravilnik”, žurno dostavi svoj pravilnik i podatke o uređenju logora. Potkraj 1944. i početkom 1945. u Hrvatskoj na područjima pod partizanskom vlašću postoje tri vrste partizanskih logora: zarobljenički logori (pri svakoj komandi područja), kažnjenički logori i logori za internaciju. Kažnjeničkim logorima rukovodi neposredno OZN-a III. Kažnjenički su logori pod komandom Korpusne vojne oblasti i Vojnog suda, a logori za internaciju pod rukovodstvom su OZN-e II. Na području Hrvatske do 30. travnja 1945. osnovano je 19 partizanskih zarobljeničkih logora i u njima se nalazilo oko 80.000 zarobljenika koji su bili u nadležnosti Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske/ Generalštaba za Hrvatsku. Predsjednik NKOJ-a i vrhovni zapovjednik JA, maršal J. Broz Tito tek je 30. lipnja 1945. izdao naređenje da se kod svake armije ustanovi Odsjek za ratne zarobljenike. Prije toga postupanje sa zarobljenicima bilo je, očito, samovoljno i neujednačeno. Odjel za ratne zarobljenike Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije bio je od tada nadležan za ratne zarobljenike i logore u Jugoslaviji. Nakon završetka ratnih djelovanja i na području središnje Hrvatske osnovani su u svim većim mjestima zarobljenički logori. OZN-a za Hrvatsku izvijestila je 12. svibnja 1945. Vrhovni štab JA da u Zagrebu, na Kanalu, “ima 7000 zat[vorenika] i zaroblj[enika]”. Prema navodima Mjesnog komiteta KPH Zagreb, od 12. svibnja 1945. “Logori hapšenika puni su pohapšenih domobrana i drugih krivaca. Na Kanalu ima oko 10000 a na Aerodromu oko 7000 Njemaca. U Vrapče dolazi 2000 ustaša”. Prema podacima Glavnog štaba JA za Hrvatsku upućenih Generalštabu JA o broju zarobljenika na područjima vojnih korpusnih oblasti u Hrvatskoj od 15. svibnja 1945., na području središnje Hrvatske najviše je zarobljenika u Karlovcu 5.000, Prečkom 15.000 i Zagrebu 4.190. Prema podacima Generalštaba JA od 18. svibnja 1945. u zarobljeničkim logorima u Zagrebu nalazi se 2.500 Nijemaca, 1.800 ustaša i 12.000 domobrana, a iz Zagreba je za Bjelovar upućeno 7.000 zarobljenih Nijemaca. Broj zarobljenika u pojedinim je logorima ubrzo postao znatan, uglavnom sprovođenjem zarobljenika iz Slovenije. Primjerice, 12. krajiška brigada JA prihvatila je i sprovela od 14. do 20. svibnja 1945. iz logora Celje u logor Samobor oko 40.000 zarobljenika. Većina zarobljenih u završnim ratnim djelovanjima u Hrvatskoj i Sloveniji, upućena je tijekom svibnja 1945. preko Slavonije i Srijema u zarobljeničke logore u Vojvodini i Srbiji. Prema izvješću Dimitrija Georgijevića, opunomoćenika OZN-e za Jugoslaviju, od 12. lipnja 1945., upućenom Aleksandru Rankoviću, načelniku OZN-e Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije, u Hrvatskoj postoji 12 logora u kojima se ukupno nalazi 50.175 zarobljenika Nijemaca. I na području središnje Hrvatske u logorima je znatan broj njemačkih zarobljenika (u Sisku 5.086, u Bjelovaru 5.000, u Lepoglavi 5.000, u Petrinji 4.817, u Karlovcu 4.367 i u Popovači 3.000), koji su manjim dijelom ovdje ostali na prisilnom radu.

51


Ratni zarobljenici Hrvati, pripadnici Oružanih snaga NDH, uglavnom su prebačeni u logore izvan Hrvatske, u Vojvodinu. Prema izvješću D. Georgijevića, od 12. lipnja 1945., u Pazovi je 5.000, u Apatinu 5.001, u Somboru 6.025 i u Glogonju 5.000 ustaša. Nedvojbeno, mnogobrojni pripadnici Oružanih snaga NDH, u prvom redu pripadnici ustaških postrojbi, tijekom svibnja 1945. su likvidirani na “križnom putu”, što potvrđuju i dokumenti za središnju Hrvatsku. Prema izvješću D. Georgijevića, od 12. srpnja 1945., upućenom A. Rankoviću, u logorima u središnjoj Hrvatskoj nalaze se njemački zarobljenici, u Karlovcu 4.569, u Petrinji 4.878, u Sisku 5.000, u Zagrebu 3.890, u Ludbregu 514 i u Bjelovaru 1.948. Ustaše se, pak, nalaze u zarobljeničkim logorima u Apatinu (5.866), Vršcu (68), Senti (226), Zemunu (2), Novom Sadu (1.960), Rumi (68), Pančevu (4.793) i Petrovgradu (Zrenjaninu) (3.047), a domobrani u zarobljeničkim logorima u Mariboru (7), Vršcu (1.734), Rumi (83), Vukovaru (118), Pančevu (2), Bačkoj Palanci (420), Beogradu (211), Bosanskom Petrovcu (429) i Prijedoru (486). Znatan broj ratnih zarobljenika Hrvata, u prvom redu domobrana, pušten je iz logora na slobodu na temelju Ukaza Predsjedništva AVNOJ-a o općoj amnestiji i pomilovanju donesenog 3. kolovoza 1945. (koji je stupio na snagu objavljivanjem u “Službenom listu Demokratske Federativne Jugoslavije” 5. kolovoza 1945.). Primjerice, prema podacima OZN-e za Hrvatsku Ministarstva narodne odbrane, Zagreb od 14. kolovoza 1945. u logorima Bjelovar, Čemernica, Prečko, Dubovac i Maksimir, prigodom amnestije od 3. kolovoza 1945. zatečeno je 6.227 zarobljenika, od kojih je 5.846 otpušteno. Potkraj 1945. bilo je u zarobljeničkim logorima u Jugoslaviji ukupno 355.785 ratnih zarobljenika, od toga 114.000 “Jugoslavena”, očito najviše Hrvata. Predsjednik NKOJ-a i vrhovni zapovjednik JA, J. Broz Tito, naredio je 8. rujna 1945. raspuštanje radnih bataljuna hrvatskih i slovenskih domobrana i njihovo puštanje na slobodu, a zatim 2. ožujka 1946. i otpuštanje “iz logora lica jugoslovenske narodnosti – pripadnici neprijateljskih vojnih formacija, osim onih protiv kojih je proveden krivični postupak.” U međuvremenu, od završetka ratnih djelovanja u svibnju 1945. u zarobljeničkim kolonama, prolaznim logorima i zarobljeničkim logorima te na prisilnom radu, ubijene su ili umrle tisuće vojnika. To potvrđuju i slikovito prikazuju i dokumenti za središnju Hrvatsku. Mnogobrojni zarobljenički logori ubrzo su ukinuti, a u preostalima je smanjen broj zarobljenika. Početkom 1947. u Hrvatskoj još postoji 12 logora u kojima se nalaze njemački ratni zarobljenici. Na području središnje Hrvatske zarobljenički su logori u Zagrebu (logor br. 101 i 106), Velikoj Gorici (logor br. 103), Prečkom (logor br. 107), Bjelovaru (logor br. 118), Turnju (logor br. 141) i Sisku (logor br. 145). Osobe s područja Zagreba i središnje Hrvatske osuđene 1945. i 1946. od strane vojnih sudova, sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, kasnije od okružnih (narodnih) sudova, kaznu su pretežito izdržavale u Kažnjeničkom logoru (zavodu) u Staroj Gradiški, Kaznionici u Lepoglavi, Zarobljeničko-kažnjeničkom logoru u Glini, Ženskoj kaznionici u Zagrebu i Ženskoj kaznionici u Požegi.

52


Na području Hrvatske nakon Drugog svjetskog rata, od svibnja 1945. do početka 1947. osnovan je niz logora za folksdojčere, koji su bili u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova FD/NR Hrvatske. Nijemci Zagreba i središnje Hrvatske upućivani su nakon kraćeg boravka u mjesnim sabirnim logorima uglavnom u logore Velika Pisanica kod Bjelovara i Krndija kod Đakova. Logoraši, pretežno starije osobe, žene i djeca, korišteni su kao radna snaga izvan logora, uglavnom u poljoprivredi. Uvjeti boravka u logorima, posebice higijenski uvjeti i prehrana, bili su više nego oskudni i nedostatni. Prema svim pokazateljima, umiralo se većinom od bolesti (posebice tifusa), premorenosti, zime i gladi, ali je bilo i zlostavljanja i ubijanja. Prema dosadašnjim spoznajama, najmanje oko 10, a moguće i do 18.000 od ukupno 20.000 u zavičaju preostalih hrvatskih Nijemaca, internirano je tijekom 1945. u logore, u kojima je najmanje nekoliko tisuća izgubilo život. * Tijekom Drugog svjetskog rata Komunistička partija Jugoslavije/Hrvatske i partizanski pokret izričito su tvrdili kako im je strano nasilje i nezakonitost. U poslijeratnoj Jugoslaviji komunističke vlasti iskazuju iste stavove. Nasuprot tomu, mnogobrojni događaji opisani u dokumentima prikazuju znatno drukčije stanje. Sudbina mjesta Zrina i njegovih stanovnika tijekom Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću, paradigmatska je za razumijevanje partizanske i komunističke represije i zločina. Zrin su nakon borbe zauzeli i spalili partizani 9. rujna 1943. Tada je, 9. i 10. rujna 1943. poginulo ili, pak, nakon zarobljavanja pobijeno i stotinjak branitelja i stanovnika Zrina, a ostali su izbjegli ili prognani. OZN-a za Baniju izvijestila je 20. prosinca 1944. OZN-u II. za Hrvatsku da je Glavni štab NOV i PO Hrvatske “odobrio da se Zrinj spali što je i učinjeno”. Štoviše, nakon rata je Kotarski sud u Dvoru na Uni presudio 7. veljače 1946. da se konfiscira “celokupna imovina pokretna i nepokretna svih stanovnika mjesta Zrinj Narodnih neprijatelja i to bez obzira gdje se takova nalazi imovina”. Represija i zločini nad poraženima i neprijateljima činjeni su na temelju donesenih odluka, uredaba i zakona ili izravnog ili neizravnog naloga sudionika partizanskog pokreta i članova Komunističke partije Jugoslavije. No, istovremeno su česta pojava i izvansudske represije i zločini. Odnos vlasti, od najviših do najnižih razina, prema samovoljnim represijama i zločinima na temelju osobnih, političkih ili nacionalnih razloga, posljedica je i ratnog i revolucionarnog ozračja u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Nekažnjavanje počinitelja proizlazilo je i iz nemoći vlasti zbog masovnosti takvih djela i velikog broja onih koji su ih činili, ali često i zbog nezainteresiranosti vlasti, jer počinitelji su ipak “naši”, a žrtve su ionako “njihovi”. Javni tužitelj FD Hrvatske ukazuje 14. srpnja 1945. javnom tužitelju DF Jugoslavije na niz poteškoća nastalih uz ostalo i samovoljom JA, OZN-e, Narodne milicije i raznih tijela “narodnih” vlasti, koji su “u danima velikih zarobljavanja, a i poslije, naredjivali i dopuštali ubijanje bez suda, javno ili čak po nekim neodgovornim elementima nevine ljude, ubijene ostavljali skoro nezakopane i sl. [...].”

53


Masovne likvidacije “neprijatelja” tijekom 1944. i 1945., kojih su brojni primjeri poznati i za središnju Hrvatsku, izvođene su očito na temelju prethodnih odluka najužeg partizanskog/partijskog vodstva. Iako dosad nije utvrđeno postojanje dokumenata/ odluka Glavnog štaba NOV i PO Jugoslavije/Generalštaba JA, CK KPJ o načinu uklanjanja ne samo “ratnih zločinaca” i “narodnih neprijatelja”, već i ideoloških i političkih suparnika ili protivnika, što brže i bez previše skrupula (pitanje je jesu li takve odluke ikada i donesene u pisanom obliku), dokumenti prikupljeni u ovoj zbirci, upućuju na navedenu mogućnost. Načelnik OZN-e za Jugoslaviju, A. Ranković, nezadovoljan radom OZN-e za Hrvatsku i brojem likvidiranih u Zagrebu, 15. svibnja 1945. je istaknuo: “[...] Za 10 dana u oslobođenom Zagrebu streljano je samo 200 bandita. [...] Radite suprotno od naših naređenja jer smo rekli da radite brzo i energično i da sve svršite u prvim danima.” Dokumenti iz različitih krajeva središnje Hrvatske svjedoče o masovnim likvidacijama provođenima od raznih postrojbi i ustanova NOV i POJ, koje se u takvom broju sigurno ne bi mogle događati bez “direktiva” najvišeg rukovodstva ili barem njegova prešutnog odobravanja. U pojedinim pak slučajevima moguća je i nemoć struktura vlasti u zaustavljanju i sprječavanju odmazde. Na Prvom savjetovanja načelnika i rukovoditelja OZN-e za Hrvatsku u srpnju 1945., načelnik OZN-e za Hrvatsku general I. Krajačić-Stevo govori o OZN-i kao “pomoćnom organu komunističke partije” (“Svi članovi OZN-e su ujedno i članovi Partije. Oni moraju da misle politički, ne da naprave aparat agenata i žandara, nego da budemo zbilja pomoćni aparat partije, koja ima ugleda u svijetu.”). Masovne i pojedinačne likvidacije provode pripadnici partizanskih postrojbi i ustanova, prije svega pripadnici OZN-e i KNOJ-a. Naredbodavci i izvršitelji, svjesni nelegalnosti takvih postupaka, nastoje provesti likvidacije “konspirativno”. Iskazane zamjerke masovnih likvidacija od strane viših zapovjedništava odnose se u pravilu na način provođenja, a ne na njihovu osudu. Nedvojbeno, masovne i pojedinačne likvidacije bile su nelegalne i prema općim civilizacijskim, a i domaćim i međunarodnim zakonima. Ubijanja bez suđenja i utvrđivanja individualne krivnje nerijetko se izvode na neprimjeren i okrutan način, katkada uz sadističko iživljavanje nad žrtvama. Na navedenom Prvom savjetovanju načelnika i rukovoditelja OZN-e za Hrvatsku u srpnju 1945., general I. Krajačić-Stevo u završnoj riječi napominje: “Drugovi, prestanite konačno sa likvidacijom!”, a i to objašnjava, ne činjenicom da su takvi postupci zločin, već zbog uznemirenosti u narodu. Zanimljivo je da je potkraj studenoga 1944. OZN-i dana “direktiva po kojoj oni više nemaju ovlaštenje da vrše likvidaciju bez suda, osim naročitih izuzetaka”, a većina dokumenata svjedoči da najmasovnije likvidacije izvode upravo pripadnici OZN-e ili se izvode po njihovim naredbama i poslije ove “direktive”. Posebice beskompromisno i nemilosrdno nova se jugoslavenska komunistička vlast obračunala preko OZN-e (kasnije UDB-e) s tzv. križarima (pripadnici poraženih

54


Oružanih snaga NDH, koji su bili većinom ustaše, a mnogo manje domobrani ili Hrvati pripadnici postrojbi Wehrmachta i Waffen-SS-a, ali i članovi ustaškog pokreta izvan vojnih postrojbi, koji su u poraću osnivali gerilske skupine, koje su se borile protiv nove komunističke vlasti radi obnove NDH ili su se skrivali zbog straha od odmazde, kao i oni koji su dezertirali iz JA i oni koji su izbjegavali mobilizaciju). Slično se dogodilo i s četnicima, koji su u poraću nastavili borbu protiv komunističkog sustava u Jugoslaviji. Uz Hrvatsku seljačku stranku i njezine pristalice, najznačajnija oporbena snaga novom sustavu na udaru vlasti u središnjoj Hrvatskoj bila je Katolička crkva, komunistima svjetonazorski opasna, jer je okupljala sve protukomuniste i općenito stanovništvo, o čemu svjedoče brojni događaji i dokumenti. Očito su novim jugoslavenskim komunističkim vlastima velike poteškoće svojim neodgovornim postupcima stvarala i njihova tijela vlasti, osobito Narodna milicija i OZN-a, u kojima je raširena pojava najobičnijeg kriminala, a nerijetko i šovinizma. U poslijeratnom vremenu, u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, milicija je trebala osiguravati red i mir, obranu od odmetničkih skupina, utvrđivanje krivičnih postupaka i izvršavanje kazni, a istovremeno je provodila represiju i počinila brojne zločine nad stanovništvom. Javni tužitelj DF Hrvatske ukazuje 14. srpnja 1945. javnom tužitelju DF Jugoslavije na niz poteškoća nastalih uz ostalo i samovoljom JA, OZN-e, Narodne milicije i raznih tijela vlasti, te navodi kako je u Narodnu miliciju “ušao u najvišem postotku ološ, koji [...] čini zločine pljačke, ubijstava i sl.”. Javni tužitelj za Okrug Karlovac izvijestio je 18. srpnja 1945. Odjel za opći nadzor Javnog tužitelja Hrvatske o greškama OZN-e zbog uhićenja bez dokaza. Kako su se uhićenja i privođenja osumnjičenih osoba javnim tužiteljstvima obavljala preko OZN-e i Narodne milicije, nije teško naslutiti na koji se način provodila “narodna vlast” i zakonitost. * U početku rata partizansko je pravosuđe djelovalo na revolucionaran način bez nekih ustaljenih oblika. Naime, nije bilo jedinstvenih propisa o organizaciji vojnih sudova, njihovoj nadležnosti i djelatnosti. Međutim, rukovodeći se istim ciljem izraženim u krilatici “Smrt fašizmu – sloboda narodu!”, vojni su sudovi kao revolucionarna tijela jedinstveno ostvarivali svoju namjenu, smatrajući da “treba osuditi sve ono što nanosi štetu interesima naroda i narodnooslobodilačke borbe”. Primjerice, nakon što je 29. kolovoza 1944. Vijeće narodnog suda Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ pri Komandi moslavačkog područja, proglasilo “narodnim neprijateljima” 13 osoba, presuđuje da se njihova imovina “kao i njihove obitelji ima (se) konfiscirati u korist N.O.F.”, te da se njihove “ima (se) prognati u neprijateljsko uporište”.

55


OZN-a II. za Pokuplje dostavila je 5. listopada 1944. OZN-i za Hrvatsku popis Žumberčana koje su uhitili i saslušali te predložila da “neke od njih osudimo i bez konkretnog materijala”, jer je “poznato” da su se prema NOP-u isticali “neprijateljski”. U Kotaru Prelog, prema navodu Upravnog odjela Kotarskog NO-a Prelog od 13. studenoga 1945. Okružnoj upravi narodnih dobara Varaždin, četrdeset je osoba, koje su “kao narodni neprijatelji, špijuni, madjarskog okupatora [...] u toku rata ubijeni od naše vlasti bez svake presude i koji su sa presudom za vrijeme oslobodjenja ubijeni i sudjeni na konfiskaciju”. O većini presuda, osobito onih na smrt, koje su donijeli vojni sudovi pri partizanskim postrojbama, malo je sačuvanih dokumenata i podataka. Iz tih malobrojnih sačuvanih dokumenata vidljivo je da su često izricane smrtne presude za koje nije bilo pravog razloga. Takav je postupak omogućavao i nedostatak potrebnih i valjanih zakona i uputa. Iako je Uredba o vojnim sudovima Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 24. svibnja 1944. značila napredak u vojnom sudstvu, i dalje je pri izvođenju presuda dolazilo do kršenja osnovnih pravnih načela te nerijetko, kao i ranije, do samovolje pojedinaca. Sve do donošenja Zakona o vojnim sudovima od 24. kolovoza 1945. vojni su sudovi bili nadležni za najvažnija krivična djela bez obzira da li je počinitelj bio vojna ili civilna osoba. Od tada se vojni sudovi ograničavaju na vojne osobe i ratne zarobljenike odnosno na sve “koji slabe narodnu obranu i odaju vojne tajne”. U sustavu revolucionarnog sudstva i vojni i civilni sudovi dobili su posebnu ulogu, koja je u Hrvatskoj došla do izražaja naročito tijekom 1945. i 1946. u mnogobrojnim političkim i montiranim sudskim procesima. Rukovodstvo partizanskog pokreta istodobno s osnivanjem tijela “narodnih vlasti” oblikuje i novi pravni sustav u Hrvatskoj. Novi pravni propisi i načela koje je donio ZAVNOH, posebice njegov Odjel pravosuđa, utvrdili su osnovna “revolucionarna” načela sudskog sustava u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata i u neposrednom poraću. Odluka Predsjedništva ZAVNOH-a o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj od 24. travnja 1945., kao i nešto kasnije donesen Zakon o krivičnim djelima protiv naroda i države od 25. kolovoza 1945., konačno su utanačili kako zaštititi “osnovne tekovine NOB-e”. Iako su sudovi za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj djelovali u neposrednom poraću samo nekoliko mjeseci, donijeli su niz često neutemeljenih, teških presuda s dalekosežnim posljedicama, najviše Hrvatima, ali i drugim građanima FD Hrvatske. To potvrđuju i brojne sačuvane presude sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji su djelovali na području središnje Hrvatske. Ipak, očito je nezadovoljstvo i nepovjerenje zapovjedništava NOV i PO Jugoslavije/ JA, OZN-e i KNOJ-a prema radu vojnih sudova, sudova za zaštitu nacionalne časti i okružnih sudova. U većini dokumenata koji opisuju masovna i pojedinačna ubojstva, navodi se da je jedan od razloga zašto se ona provode, nepovjerenje u rad sudova koji ne izvršavaju svoju zadaću.

56


Prema tumačenju istaknutog člana CK KP Hrvatske Duška Brkića, u srpnju 1945., na Prvom savjetovanja načelnika i rukovoditelja OZN-e za Hrvatsku: “Sudovi za zaštitu nacionalne časti nisu odgovorili svojim zadacima, zato što nisu shvatili naši okružni komiteti i sudovi njihov značaj kao revolucionarnih sudova, nisu shvatili da su to forme za brzo i energično čišćenje neprijatelja iz naših redova. Nama se dao jedan kratki period vremena za trajanje tih revolucionarnih sudova, kao što je Sud nacionalne časti i Vojni sudovi, da bi u najkraće vrijeme očistili zemlju od neprijateljskih elemenata, bilo kaznom smrti ili robijom, kako bi neprijatelja onemogućili i zahvatili stvar u svoje ruke.” Bezuvjetno neprihvaćanje “direktiva” od vojnih i političkih ustanova NOB-a kako osuditi “narodne neprijatelje” ili odbijanje sastavljanja sudskih presuda za osobe koje su prethodno ubijene, opljačkane i izmrcvarene, tumači se “političkom neizgrađenošću”, “nesaživljenošću s pokretom i borbom” i “malograđanštinom” članova sudova. Nezadovoljstvo ide tako daleko da pojedina tijela OZN-e usuđuju prijetiti kako će podignuti “optužnicu protiv takovoga suda zbog sabotaže NOB-e”. Odlukom Predsjedništva ZAVNOH-a 18. svibnja 1944. osnovana je Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (skraćeno nazivana i Zemaljska komisija za ratne zločine, odnosno ZKRZ), te su donesene upute za njezin rad. Naime, nova je vlast u Hrvatskoj i Jugoslaviji za sve stvarne i pretpostavljene “neprijatelje naroda” i “ratne zločince” nastojala prikupiti podatke i potkrijepiti svoj stav i odnos prema njima. Pokazalo se da novoj vlasti i tijelima koja su imala zadaću registrirati ratne zločine, tragati za počiniteljima i prikupljati dokazni materijal, nije bilo potpuno jasno što je ratni zločin. Političko ozračje kojemu su pridonijeli takvi stavovi i postupci, bilo je sve prije negoli normalno stanje. Protivnici ili pretpostavljeni protivnici nove vlasti uklanjani su po kratkom postupku ili su suđeni na sudskim procesima. Osim “ratnih zločinaca” ubijaju se ili uhićuju i osuđuju i politički protivnici, stvarni ili pretpostavljeni, na temelju paušalnih optužbi. Primjerice, Anketna komisija Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Zagrebu, na čelu s dr. Ferdom Čulinovićem, izvijestila je 16. lipnja 1945. Predsjedništvo Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da je “do sada” donijela odluku o “utvrđenju zločina”, među ostalima i dr. Ljudevita Juraka (1881.), sveučilišnog profesora iz Zagreba. Anketna komisija ZKRZ-a imala je za cilj “pronaći i utvrditi kao zločince one, koji su svoje umne sposobnosti dali u službu neprijatelja i time mu najbolje poslužuju u porobljavanju, razjedinjavanju našeg naroda: koji su intelektualni začetnici zločina, koji su drugi kasnije provodili.” U kratkom opisu i kvalifikaciji zločina prof. dr. Lj. Juraka, Odluke o utvrđivanju zločina okupatora i njihovih pomagača sastavljene 9. srpnja 1945., inkriminirajuće je što je bio “članom t.zv. Medjunarodnog povjerenstva o nalazima u Vinici, koje je imalo zadatak da masovni pokolj u Vinici pripiše prijateljskoj Sovjetskoj Rusiji, te je nakon toga u ‘Hrvatskom narodu’ od 25. VII 1943. br. 790 str. 3 napisao članak ‘Skupni grobovi u Vinici. Razmatranje o nalazima u Vinici prigodom rada medjunarodnog povjerenstva’, i u tom članku publicirao fotografiju tendencioznog

57


karaktera vršeći pri tom svijesno i zlonamjerno propagandu protiv prijateljske Sovjetske Rusije, a po tom posredno i protiv interesa našeg naroda. Time je počinio zločin iz čl. 13 Uredbe o vojnim sudovima od 5 maja 1944.” Uz to, i kronologija slučaja Jurak ogledni je primjer načina rada novih vlasti. Vojni sud Komande grada Zagreba izvijestio je 30. kolovoza 1945. Zemaljsku upravu narodnih dobara u Zagrebu, da je sveučilišni profesor Ljudevit Jurak zbog “ratnog zločinstva” osuđen 9. lipnja 1945. na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine. Iako je smrtna presuda nad prof. dr. Lj. Jurakom izvršena 10. lipnja 1945., OZN-a za Zagreb uputila mu je 15. kolovoza 1945. pisani poziv da se “ima prijaviti” u sjedište OZN-e za Zagreb u Đorđićevoj ulici 2 “radi davanja podataka”. Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača FD Hrvatske, Zagreb donijela je za prof. dr. Lj. Juraka tek 9. srpnja 1945. Odluku o utvrđenju zločina kulturnom suradnjom s neprijateljem, te je i dostavila istog dana Vojnom sudu Komande grada Zagreba s prijedlogom “da se okrivljeni odmah uhapsi, jer postoji opasnost bijega”. * Pri provođenju masovnih zločina i represalija nad poraženim neprijateljima, zapovjednu partizansku hijerarhiju ne vodi toliko iracionalni osjećaj osvete, koliko racionalna težnja uklanjanja političkih protivnika u osvajanju vlasti. Neprijatelje ili pretpostavljene neprijatelje trebalo je ukloniti fizički, materijalno i politički. Masovna protjerivanja, upućivanja u logore i razvlašćivanja pripadnika narodnih skupina (Mađari i osobito Nijemci) u manjoj je mjeri osveta za njihovo priklanjanje, stvarno ili pretpostavljeno, fašističkoj i nacionalsocijalističkoj ideologiji, a više način za promjenu nacionalne/etničke, a slijedom toga i vjerske strukture stanovništva na pojedinim područjima i pokušaj rješavanja socijalnih problema. Nova je vlast bila svjesna činjenice da se konfiskacijom imovine svih stvarnih i pretpostavljenih neprijatelja otvara mogućnost za cjelovitu provedbu agrarne reforme i kolonizacije, podržavljenja privatnog vlasništva općenito, i to u skladu s komunističkom ideologijom. Konfiskacija imovine “narodnim neprijateljima” predviđena najprije Odlukom Predsjedništva AVNOJ-a od 21. studenoga 1944. o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih osoba i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile, te provedena Zakonom o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945., bila je i sredstvo njihova onemogućavanja u budućem sukobu, ali ujedno i stjecanje materijalnih privilegija za viši sloj sudionika NOB-a. Nakana je novih komunističkih vlasti očito bila gospodarski uništiti sve društvene slojeve koje je smatrala glavnim neprijateljima novoga društvenog poretka. Predsjedništvo AVNOJ-a proglasilo je odlukom od 21. studenoga 1944. pripadnike njemačke manjine kolektivnim krivcima. U svrhu protjerivanja Nijemaca (folksdojčera) osnovana je u neposrednom poraću u Hrvatskoj i Zemaljska komisija za repatrijaciju Nijemaca pri Ministarstvu unutarnjih poslova FD Hrvatske. No, uz konfiskaciju imovine i oduzimanje svih građanskih i političkih prava, u sabirnim i radnim logorima koji su trebali prethoditi njihovu protjerivanju iz Hrvatske (Jugoslavije), završili su

58


mnogobrojni pojedinci, muškarci i žene, kao i cjelokupne obitelji od djece do staraca, samo zbog toga što su imali njemačko podrijetlo i prezime, iako je bila riječ o stvarno pohrvaćenim osobama. Mnogobrojne su presude donesene, očito samo zato, da bi se osuđeniku mogla konfiscirati imovina. Nekoga tko je bio primjerice vlasnik tvornice, tiskare ili ljekarne, trebalo je optužiti da je bio “narodni neprijatelj i pomagač okupatora”, osuditi ga i oduzeti mu imovinu. Tako je, primjerice, Vojni sud Komande grada Zagreba osudio 3. srpnja 1945. Josipa Sallopeka (1891.) ljekarnika iz Zagreba “zbog dosl.[uha] sa okupatorom” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih prava i konfiskaciju imovine (ljekarne na Zrinjevcu i vile na Gvozdu). Dokumenti u ovoj zbirci pokazuju da je KP znatno ograničila građanske i političke slobode, privatno vlasništvo, slobodno tržište, a potiskivala je tradicionalne vrijednosti poput religije i nacionalne/etničke baštine. Svi oni koji to nisu shvatili na vrijeme, progonjeni su politički i sudski. Komunistički obračun sa stvarnim i pretpostavljenim protivnicima bez razlike, institucionalan ili izvaninstitucionalan, tijekom rata ili u poraću, bio je masovan i nemilosrdan. Namjeru potpunog i radikalnog obračuna s neprijateljem imala je i naredba Ministarstva unutarnjih poslova DF Jugoslavije od 18. svibnja 1945. te Ministarstva unutarnjih poslova FD Hrvatske od 6. srpnja 1945., o “Uklanjanju vojničkih groblja okupatora”, koja je obuhvatila groblja i nadgrobne spomenike vojnika njemačke, talijanske i mađarske vojske te ustaša. Da je naredba provođena, potvrđuju suvremenici događaja i sačuvani dokumenti. Iz dokumenata u ovoj zbirci, ali i inače dostupnih dokumenata, vidljivo je da su pojedini slučajevi partizanske i komunističke represije i zločina nailazili na osudu pojedinaca iz ustanova i postrojbi nalogodavaca i izvršitelja takvih djela. Brojni slučajevi nepravilnosti, represije i zločina spominjani su i na sjednicama CK KP Hrvatske. Dugo vremensko razdoblje u kojemu su se represija i zločini provodili, broj stradalnika i žrtava, kao i broj nalogodavaca i izvršitelja represije i zločina, uglavnom upućuje na nekažnjeno provođenje. Poznati su samo pojedini slučajevi partijskih kazni ili sudskih presuda izvršiocima zlodjela. Očita su i nastojanja poslijeratnih jugoslavenskih komunističkih vlasti, od najniže do najviše razine, a što potvrđuju i dostupni dokumenti, da se represija i zločini provođeni nad stvarnim ili pretpostavljenim protivnicima prikriju. Ogledni je primjer slučaj likvidacije četvorice mještana Lepoglave 6. travnja 1946. na poticaj članova Kotarskog komiteta KPH Ivanec, o čemu je Okružni komitet KPH Varaždin izvijestio 27. travnja 1946. Centralni komitet KPH, Zagreb (“[...] inicijativa za takovo obračunavanje nije potekla samo od drugova u Lepoglavi, već je i Kotarski komitet donio takav zaključak na svojoj sjednici 27. ožujka, koji je omogućio ovakav postupak. U vezi sa kampanjom čišćenja naše zemlje od banditskih naoružanih grupica drugovi su održali sjednicu, ali se nisu pridržavali samo onoga, što je postavljeno, da

59


se ubijaju samo oni ljudi, koji se zateknu sa oružjem u šumi ili iz sela bježe sa oružjem, već su na sastanku postavili, da se može ubiti i pojedine ljude u selu za koje se zna, da imadu vezu sa križarima i rovare protiv pokreta. Kod toga su postavili da to mogu izvršiti samo dobri članovi Partije, da bi to ostalo konspirativno. Na osnovu takovog zaključka Komiteta drug Špiranec je učinio plan sa navedenom dvojicom drugova, kojeg je uz pomoć narodne odbrane proveo u djelo. [...] Za ubijenu četvoricu po dogovoru sa sekretarom našeg Komiteta drugom Ivicom Gretić drugovi iz K.K. Ivanec preko Fronte objasnili su narodu u Lepoglavi da su to ubijanje izvršili ustaše, koji su isti dan pobjegli iz Lepoglave i razoružali jednog milicionera, a da je to priznao jedan od pobjegle četvorice ustaša, koji je uhvaćen u Novom Marofu. Narod u Lepoglavi uopće više ne postavlja pitanje za ubijenu četvoricu, po čemu izgleda da vjeruje objašnjenju.”). * Danas je teško, pa i gotovo nemoguće rekonstruirati količinu i sudbinu dokumentacije vojnih i civilnih postrojbi i ustanova NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, organa KP Jugoslavije/Hrvatske, te DF/FNRJ Jugoslavije odnosno FD/NR Hrvatske koja se odnosi na sustav komunističke represije i zločina tijekom i neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata. Pojedini dokumenti iz ove zbirke navode i potvrđuju da je produkcija dokumenata NOP-a i u razdoblju do 1943. bila na zavidnoj razini. Tijekom 1944., a naročito 1945., kada NOV i PO Jugoslavije raspolažu stabilnom pozadinom i popriličnom logistikom, količina dokumenata nedvojbeno je znatno veća. U tom razdoblju vlastitoj, ali i neprijateljskoj dokumentaciji i arhivskom gradivu, ustanove NOP-a posvećuju punu pozornost. Uglavnom zbog toga što se nova država izgrađivala na centralističkim načelima, a ne zbog nacionalističkih motiva, iako ni ta činjenica nije zanemariva, najveći je dio arhivskoga gradiva NDH i gradiva NOV i PO Hrvatske završio u Beogradu, gdje se i danas nalazi. Treba napomenuti da je odavno objavljen i poznat popis tog gradiva, međutim, tim popisima nije obuhvaćeno gradivo OZN-e i UDB-e, te KNOJ-a, naredbodavaca i izvršilaca represije i zločina. Što se s tom dokumentacijom dogodilo, nezahvalno je i teško pretpostavljati. Uvid u dostupnu dokumentaciju u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu donekle omogućuje rekonstrukciju sudbine dokumentacije OZN-e za Hrvatsku. Primjerice: Opunomoćstva Uprave državne bezbjednosti Državnog sekretarijata unutarnjih poslova NR Hrvatske izvješćuju tijekom studenoga 1954. o nepostojanju gradiva Komisiju za prikupljanje i sređivanje materijala o historijatu resora unutrašnjih poslova 2. uprave Državnog sekretarijata za unutarnje poslove NR Hrvatske. UDB-a DSUP NRH za kotar Petrinja javila je, da nije poznato gdje se nalazi arhiva, ali da “[...] postoji velika vjerojatnoća da je sa ostalim starim papirima predana poduzeću otpad u nekoj od posleratnih godina.” UDB-a DSUP NRH iz Varaždina javila je da nema dokumenata, ali da bi mogli biti u arhivu UDB-e NRH ili “je spaljeno”. Nedvojbeno je da se gradivo OZN-e koje je sadržavalo podatke i navode o represiji i zločinima postupno i sustavno uništavalo kao nepoćudno i kompromitirajuće

60


za vlast. Nakon svega, do danas nije ni stručnoj, a kamoli ostaloj javnosti poznato koliko se takvog “nepoćudnog” arhivskog gradiva još uvijek nalazi po arhivima državnih ustanova, u prvom redu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije, a i drugdje, naročito u arhivima u Beogradu. Naime, nepoznato je gdje se nalazi dokumentacija MUP-a FD/NR Hrvatske za razdoblje od 1944. do 1953., koji je od Ministarstva pravosuđa u ljeto 1945. preuzeo brigu o logorima u Hrvatskoj. * Dokumenti postrojbi i ustanova NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, organa KP Jugoslavije/Hrvatske, te DF/FNR Jugoslavije odnosno FD/NR Hrvatske o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u središnjoj Hrvatskoj u razdoblju od 1944. do 1946., objavljeni u ovoj zbirci, nedvojbeno svjedoče da su se masovna represija i zločini nad poraženim neprijateljima u središnjoj Hrvatskoj, kao uostalom i drugdje u Hrvatskoj i Jugoslaviji, provodili planski i sustavno, institucionalno, ali još više izvaninstitucionalno, po zapovijedima najviših partijskih, vojnih i državnih vlasti. To potvrđuju i manje-više istovjetni “rukopisi” prikupljenih dokumenata bez obzira na kojoj vojnoj i političkoj razini ili području Hrvatske/Jugoslavije nastali. Dokumenti prikupljeni u ovoj zbirci, koja je rezultat istraživanja trojice povjesničara i dvojice arhivista i nastavka rada započetog zbirkama “Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti” (Slavonski Brod, 2005.) i “Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja” (Slavonski Brod, 2006.), prikupljani su više godina u okviru različitih znanstveno-istraživačkih projekata i stručne obrade arhivskoga gradiva vezanog uz razdoblje Drugog svjetskog rata i neposrednog poraća. Istraživanje i rad na ovoj, kao i prethodnim zbirkama dokumenata, ostvareno je u sklopu znanstvenoistraživačkog projekta Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću” (019-0190609-0584). Zbirke dokumenata za ostala područja Hrvatske, koje će uslijediti, u mnogočemu mogu razjasniti okolnosti i razmjere partizanske i komunističke represije i zločina u Hrvatskoj i Jugoslaviji potkraj Drugog svjetskog rata i u neposrednom poraću. *** Arhivskim gradivom, dokumentima, literaturom i drugim izvorima podataka, korisnim mišljenjima, uputama, primjedbama i savjetima, nezaobilaznim u istraživanju o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u Zagrebu i središnjoj Hrvatskoj potkraj Drugog svjetskog rata i u poraću, umnogome su pripomogli: dr. sc. Zdenko Radelić, dr. sc. Nikica Barić, mr. sc. Martina Grahek Ravančić, dr. sc. Mario Jareb, dr. sc. Zdravko Dizdar i dr. sc. Ivica Golec (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Dino Mujadžević, prof. i Šimun Penava, prof. (Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod), Milan Pojić, prof. i Zvonko Baričević (Hrvatski državni arhiv, Zagreb), Mirjana Gulić, prof., Katarina Horvat, prof. i Mladen Čumbrek (Državni arhiv u Zagrebu), Željko Pleskalt, prof. (Državni arhiv u

61


Bjelovaru), Marko Landeka, prof. (Državni arhiv u Osijeku, Arhivski sabirni centar Vinkovci), te Bruno Bandl (Osijek), Anna Beissmann (Marbach, Njemačka), prof. dr. sc. Stjepan Bertović (Zagreb), Alojz Buljan (Novska), Vlado Čutura (Zagreb), Pero Šola (Đakovo), dr. sc. Augustin Franić (Dubrovnik), Stjepan Holcman (Zagreb), Zvonko Ivanković, prof. (Zagreb), mr. sc. Janja Kovšca-Obsieger (Koprivnica - Zagreb), mr. pharm. Ivo Lovrić (Zagreb), Blanka Matković, prof. (Zagreb), mr. pharm. Mira Matagić (Sisak), Berislav Pervan (Zagreb), Stipo Pilić, prof. (Zagreb), Michael A. Schardt (Toronto, Kanada), Josip Tukara, prof. (Garešnica) i Vesna Zadravec Kifer (Zagreb). I ovom prilikom im iskazujemo zahvalnost.

62


KRATICE a.a. – ad acta Abt. – Abteilung AFŽ – Antifašistički front žena Arm. – Armija AU – Austro - Ugarska Monarhija AVNOJ – Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije Bat(al). – Batalion B. H. – Bosna i Hercegovina biv. – bivšoj Br./br. – broj cit. – citirano CK – Centralni komitet CK KP(H/J) – Centralni komitet Komunističke partije (Hrvatske/Jugoslavije) č. – čas (sat) čhv. – četvorni hvat Čl./čl. – članak D.D./d.d. – dioničko društvo DFJ(ugoslavija) – Demokratska Federativna Jugoslavija Din./din. – Dinar Div./div. – divizija Divkomitet – Divizijski komitet dok. br. – dokument broj dom. – domobranski DSUP – Državni sekretarijat za unutarnje poslove ES – Einsatzstaffel fasc. – fascikl FDH(rvatska) – Federalna Država Hrvatska FNRJ(ugoslavija) – Federativna Narodna Republika Jugoslavija g.g.p. – gubitak građanskih prava g(od). – godina Gen. Štab – Generalštab Gestapo – Geheime Staatspolizei GEŠA – Glavni štab GK Križevci – Gradska komisija (za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača GLAVNOPROD – Glavna narodna prodavaona

GNO – Gradski narodni odbor G(rad.)NO – Gradski narodni odbor građ. prava – građanska prava GŠH – Glavni štab Hrvatske gub. građ. i polit. prava – gubitak građanskih i poltičkih prava GUND – Gradska uprava narodnih dobara GUZ – Glavni urudžbeni zapisnik h. – sati HDA – Hrvatski državni arhiv, Zagreb HRS – Hrvatski radnički sindikat Hrv. – Hrvatski HSS – Hrvatska seljačka stranka HSZ – Hrvatska seljačka zaštita I. S. – Intelligence Service Inv. br. – inventarni broj J(ug). Arm(ija). – Jugoslavenska armija JA – Jugoslavenska armija Jedinica NO – Jedinica Narodne obrane JNOF – Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta JTH(rvatske) – Javno tužiteljstvo/tužitelj Hrvatske KBP – Komanda bjelovarskog područja k.(br). – kućni broj K(n). – Kuna (novac) k. d. – krivično djelo k-dant – komandant kg. – kilogram KK – Kotarski komitet KK KPH – Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske KMP – Komanda moslavačkog područja Komp. – Kompanie K(otar.)NO – Kotarski narodni odbor KNOJ – Korpus narodne obrane Jugoslavije KNOO – Kotarski narodno oslobodilački odbor knj. – knjiga k. o. – katastarska općina kom. – komad(a) konf. – konfiskacija kor. – korpus/korpusne

63


Kot. – Kotar/kotarski KOTRNAPROD – Kotarska narodna prodavaona KP – Komunistička partija KPD – Kazneno popravni dom KP(H/J) – Komunistička partija (Hrvatske/Jugoslavije) Kulturbund – Schwäbisch-deutscher Kulturbund kut. – kutija KVO – Komanda varaždinske oblasti KVP – Komanda varaždinskog područja KZ – Kazneni zakon KZP – Komanda zagrebačkog područja liš. slob. – lišenje slobode M.P. – mjesto pečata mj. – mjesec M(j).NO – Mjesni narodni odbor ml. – mlađi M(in.)NO – Ministarstvo narodne obrane MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova N. republika – Narodna republika Nar. Milicija – Narodna milicija NDH – Nezavisna Država Hrvatska NF – Narodna fronta NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije NN – Narodni neprijatelj/neprijatelji No – broj NO – Narodni odbor NOB – Narodnooslobodilačka borba NOF – Narodno oslobodilačka fronta NO Fond – Narodno oslobodilački fond NOO – Narodnooslobodilački odbor NOP – Narodnooslobodilački pokret NOV – Narodnooslobodilačka vojska NOV i PO(H/J) – Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi (Hrvatske/ Jugoslavije) NOVJ – Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije NR(H) – Narodna Republika (Hrvatska) NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSO – Narodni savez omladine o. m(j). – ovog mjeseca ob. služba – obavještajna služba

64

Obl. – Oblasni Obl. kom. – Oblasni komitet Odjel un. pos. – Odjel unutarnjih poslova OJNOF – Oblasna/okružna Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta o(v). g(od). – ove godine OK – oblasni/okružni/općinski komitet OK KPH – oblasni/okružni/općinski komitet Komunističke partije Hrvatske Ok. NS – Okružni narodni sud Okr(iv)./okr(iv). – okrivljeni,okrivljena Okr. NOO – Okružni Narodno oslobodilački odbor ONOO – Oblasni/Okružni narodno oslobodilački odbor Opć. – Općina Or. Pov. Br. – Organizacijski Povjerljivo Broj org. – organizator OZN-a – Odjeljenje za zaštitu naroda p.a. – protuavionski pješ. – pješački p(o)k. – pokojnog polit. ob. – politički obavještajni pom. – pomoćnik p. oficir – podoficir p. pukovnik – potpukovnik p. s. – post scriptum Part. – partija Pers. – personalni pod. of. – podoficir pom. – pomilovanje Pov. – povjerljivo Pov. Br. – Povjerljivo Broj PPK – Protiv pete kolone Pres. – presuda prir. – priredio/priredila pris(il). rad – prisilni rad Priv. N. Sk. – Privremena Narodna skupština prop. – propagandni Prov. – provincija PTS – Poglavnikovi tjelesni zdrugovi PTT – Pošta, telefon, telegraf r(ođ). – rođen/rođen rkt. – rimokatolik rob. – robija


ROC – Rajonski obavještajni centar SA – Sturmabteilung S.O./s.o. – službeno odsutan s. – selo S.F. S.N. – Smrt fašizmu sloboda narodu sl. – slično S.O. Broj – Sudski odjel Broj s.r. – svojeručno SD – Sicherheitsdienst SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije Spec. vj. VSH – Specijalno vijeće Vojnog suda Hrvatske Srb. – Srpski SS – Schutzstafel SSSR – Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika st. – stariji Str. Pov. – strogo povjerljivo Stup – Statistički upisnik za krivične predmete Sud. br. – Sudski broj sv. – svezak Svj./svj. – svjedok, svjedokinja t.g. – tekuće godine t. mj. – tekućeg mjeseca t(oč). – točka UDB-a – Uprava državne bezbjednosti U(d). Divizija – Udarna divizija ud. pok. – udova pokojnog ul. – ulica UNS – Ustaška nadzorna služba uvj. – uvjetno ur. – urednik/urednica Ur(edba). o v.(oj.) s(ud). – Uredba o vojnim sudovima USAOH – Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske Ust. ob. služba – ustaška obavještajna služba UVS – Uredba o vojnim sudovima u.z. – u zamjenu v.d. – vršilac dužnosti v.r. – vlastoručno Voj. obl. – Vojna oblast Voj. sud – Vojni sud VS – Vojni sud

VŠ – Vrhovni štab VVS – Viši vojni sud Z(ak). o k(onf). – Zakon o konfiskaciji zav. – zavičajan/zavičajna ZAVNOH – Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Hrvatske Zgb. – Zagreb ZKRZ – Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (Zemaljska komisija za ratne zločine) z. k. ul. – zemljišno knjižni uložak zv. – zvani/zvana ŽAP – Živio Ante Pavelić

65


1943., svibanj 26.

Izjava Inicijativnog odbora ZAVNOH-a i Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o ciljevima i načelima narodnooslobodilačke borbe _____________

Smrt fašizmu – Sloboda narodu! I Z J A V A O CILJEVIMA I NAČELIMA NARODNO-OSLOBODILAČKE BORBE

Neprijatelji Narodno-Oslobodilačke Borbe, počam od njemačko-talijanskih fašističkih okupatora i njihovih slugu Pavelićevih ustaša i četnika Draže Mihajlovića, pa do izdajničkog vodstva HSS-a i agenata izbjegličke jugoslavenske “vlade” u Londonu, pokušavaju na sve načine da unište naš pokret. Usporedo s najbrutalnijom vojničkom silom i najstrašnijim terorom, koji poznaje historija naših naroda, oni, preko svoje lažne propagande, nastoje oklevetati naš pokret u očima neupućenih ljudi. Jednom optužuju naš pokret da je inspiriran i vođen iz Londona i Washingtona, drugi put iz Moskve, čas da je komunistički, pa židovski, velikosrpski, velikohrvatski, jugoslavenski, protuvjerski i tako dalje. Zbog toga smatramo potrebnim dati slijedeću izjavu o ciljevima i načelima naše Narodno-Oslobodilačke Borbe. 1.) Narodno-Oslobodilački Pokret Hrvatske na čelu s Glavnim Štabom NarodnoOslobodilačke Vojske Hrvatske i Inicijativnim Odborom Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobođenja Hrvatske jest opće narodni pokret, u kojem sudjeluju svi hrvatski i srpski rodoljubi, bez obzira na stranačku, socijalnu i vjersku pripadnost. On je dio NarodnoOslobodilačkog Pokreta Jugoslavije, koji se pod rukovodstvom druga Tita, Vrhovnog Štaba Narodno-Oslobodilačke Vojske i Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobođenja Jugoslavije bori za oslobođenje svih Srba, Hrvata, Slovenaca, Crnogoraca i Makedonaca. 2.) Stojeći na stanovištu demokratskih ideja i prava narodnog samoodređenja NarodnoOslobodilački Pokret Hrvatske bori se za potpuno oslobođenje Hrvatske ispod jarma zakletih neprijatelja hrvatskog i srpskog naroda – njemačkih i talijanskih osvajača; za priključenje Hrvatskoj svih krajeva, koje je Pavelić prodao Italiji i Mađarskoj, t.j. Hrvatskog Primorja, Sjeverne Dalmacije i otoka, Gorskog Kotara i Međimurja, kao i onih dijelova koje su talijanski imperijalisti prisvojili nakon prvog imperijalističkog rata, t.j. Istre, Zadra, Lastova i svih kvarnerskih otoka. 3.) Nakon oslobođenja od fašističkih okupatora i njihovih slugu i pomagača, hrvatski i srpski narod Hrvatske, samostalno će – na temelju najšire narodne demokracije i prava narodnog samoodređenja – odlučiti kako o svom unutrašnjem uređenju, tako i o odnosima s ostalim narodima i zemljama. 4.) Narodno-Oslobodilački Pokret ne uvodi nikakvih radikalnih promjena u pogledu društvenog (socijalnog) života, osim zamjene reakcionarnih općinskih uprava, načelnika i žandara, koji su se stavili u službu okupatora, s pravim, slobodnom narodnom voljom izabranim predstavništvima, koji imaju istinski demokratsko-narodni karakter. Sve najvažnije mjere, kako u družtvenom životu i u državnoj organizaciji riješavat će nakon rata predstavnici, koje izabere sam narod.  

Dr. Ante Pavelić. Josip Broz Tito.

67


5.) Narodno-Oslobodilački Pokret bori se za socijalizam i demokratska prava, te je prema tome daleko od svakog nasilja i nezakonitosti. On priznaje nepovredivost privatnog vlasništva kao i najšire mogućnosti ispoljavanja inicijative u industriji i ostalim privrednim djelatnostima. On poštuje slobodu savjesti i vjeroispovjesti. 6.) Oficirima, koji stupe u Narodno-Oslobodilačku Vojsku, jamče se njihovi činovi i položaj, koji odgovaraju njihovim sposobnostima. 26. V. 1943. Inicijativni Odbor Glavni štab Zemaljskog Antifašističkog Vijeća Narodno-oslobodilačke Vojske Narodnog Oslobođenja i Partizanskih Odreda Hrvatske Hrvatske _____________ Izvornik, strojopis i stampata Nedeljni pregled naše štampe, br. 5, 26. lipnja 1943., str. 3. – S. Hrečkovski (ur.), Građa za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji, knj. 5, Slavonski Brod, 1966., str. 401.-402. (403.) – M. Patković (prir.), Izbor iz štampe narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji 1941-1945, Slavonski Brod, 1968., str. 200.-201. – V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 47.-48.

***

68


1944., svibanj 9. Topusko

Deklaracija Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske _____________

DEKLARACIJA O OSNOVNIM PRAVIMA NARODA I GRAĐANA DEMOKRATSKE HRVATSKE 1. Hrvatski i srpski narod u Hrvatskoj potpuno su ravnopravni. Nacionalnim manjinama u Hrvatskoj osigurat će se sva prava na nacionalni život.

2. Svi građani Federalne Države Hrvatske jednaki su i ravnopravni bez obzira na narodnost, rasu i vjeroispovijest. 3. Žene uživaju sva prava jednako kao i muškarci. 4. Svakom građaninu zajamčena je sigurnost ličnosti i imovine. Zajamčeno je pravo vlasništva i privatna inicijativa u gospodarskom životu. 5. Svim građanima zajamčena je sloboda vjeroispovijesti i sloboda savjesti. 6. Svim građanima zajamčena je sloboda govora, štampe, zbora, dogovora i sloboda udruživanja. Ova prava vrše građani za vrijeme rata u okviru narodnooslobodilačkog pokreta. 7. Izborno pravo u demokratskoj Hrvatskoj vrše birači tajnim glasanjem na osnovi općeg, jednakog i neposrednog izbornog prava. Pravo birati i biti biran u sva izborna tijela narodne vlasti ima svaki građanin i svaka građanka, koji navrši 18 godina života. Borci Narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda imaju pravo birati i biti birani bez obzira na godine života. Od načela neposrednog i tajnog glasanja može se po odluci Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske odstupati za vrijeme narodno oslobodilačkog rata. Maloumna lica kao i lica, koja se ogriješe o interese narodno oslobodilačke borbe lišavaju se prava predviđenih u točki 6-oj i 7-oj ove Deklaracije. 8. Dužnost je i čast svakog za oružje sposobnog građanina, bez razlike narodnosti i vjere, da kao vojnik Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda aktivno učestvuje u oslobodilačkom ratu. Izdajstvo domovine, služba neprijatelju i špijunaža u korist neprijatelja kažnjava se smrću. 9. U interesu osiguranja i učvršćenja demokratskog poretka i bratstva naroda Jugoslavije kao njihovih najvećih tekovina, u interesu osiguranja svih tekovina narodno oslobodilačke borbe, zabranjuju se i progone sve fašističke i profašističke organizacije i djelatnosti, jer su uperene protiv slobode, nezavisnosti i bratske zajednice naroda Jugoslavije.

69


10. Svakom građaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, na čin predviđen zakonom, ako se tim rješenjima smatra oštećen ili povrijeđen u pravu. Svaki građanin ima pravo molbe i pritužbe na sve državne vlasti. Nitko ne može biti suđen bez prethodnog sudskog postupka. 11. Narodna državna vlast brine se za uklanjanje nepismenosti i podizanje narodne kulture, te osigurava svim građanima besplatno prosvjećivanje. Topusko 9. svibnja 1944. ZA ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE

Tajnik: Dr Pavle Gregorić s.r.

_____________

Predsjednik: Vladimir Nazor s.r.

HDA, Zagreb, 207, 6 - XIX/226 – 1944. Narodne novine. Službeni list Federalne Hrvatske, god. I, br. 2, Zagreb, 7. kolovoza 1945., str. 1. – Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 33.-34.

***

70


1. 1944., ožujak 28.

Povjereništvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku izvješćuje CK KPH o posljedicama neprijateljske ofenzive u zagrebačkoj oblasti, uočenim slabostima partijske organizacije, naime, o primjeni “terorističkih metoda” (samovoljno uhićenje, prebijanje i ubijanje ljudi “za koje su oni pronašli da su banditi”) na području OK Bjelovar u suzbijanju utjecaja neprijatelja, te o stanju u X. korpusu “Zagrebačkom” NOV i POJ _____________

POVJERENSTVO C.K. K.P.H. ZA SJEVERNU HRVATSKU Br. 98./44. Dne 28. III. 1944. IZVJEŠTAJ CENTRALNOM KOMITETU KPH O PRILIKAMA U ZAGREBAČ. OBLASTI Dragi drugovi!

U prošlom našem izvještaju javili smo Vam o pogoršanju političke situacije na terenu zagrebačke oblasti. Agenti Mačekove klike i ustaše razvili su vrlo upornu i obimnu propagandu na tom terenu, naročito u vezi sa zakonom o amnestiji. Agenti Mačekove klike agitiraju za odilazak u Pavelićevu vojsku, a jedan dio njih i samih je otišao u uporišta. Do sada nismo uspjeli od partijskih organizacija dobiti o svemu konkretne podatke s imenima i prezimenima, ali nastojati ćemo da to pokupimo. Neprijatelj je i vojnički prešao u ofanzivu i drži potpuno inicijativu u svojim rukama. Stalno vrši ispade, s manjim grupama prodire duboko u oslobođeni teritorij i hapsi tamo odbornike i naše simpatizere. Zaposjeo je i niz prije oslobođenih mjesta i od njih stvorio svoja uporišta. Od većih vojnih akcija izveo je ofenzivu na Kalnik, a sada na dio teritorija O.K. Bjelovar (Sredinec, Đelekovec itd.). Naše vojne jedinice takovom vojničkom aktivnošću neprijatelja nisu se snašle i dale su se natjerati u defanzivu. Posljedica svih tih činjenica, a naročito posljedica otvorenog rada Mačekovih agenata da se ide u vojsku jeste odilazak preko 4.000 ljudi u zadnjih 2 mjeseca s ovog terena u Pavelićevu vojsku. Slična je situacija i kod naših NOO-a. Bez obzira na to što do sada nismo došli do točnih podataka sigurno je, da su se stotine naših NOO-a raspale, naročito skoro svi NOO-i na predjelima ugroženih od neprijatelja. U najnovije vrijeme situacija se počinje opet popravljati, nema više odilaska u neprijateljsku vojsku, a jedan dio otišlih opet se vraća kućama. Neke naše partijske organizacije naročito na terenu O.K. Bjelovar dale su se izbaciti iz ravnoteže uspjesima, koje je imao neprijatelj i nisu shvatile, da je jedini put za prelazak 

Dr. Vladko Maček.

71


u ponovnu našu ofanzivu, potpuno savlađivanje linije naše Partije, a naročito pravilno raskrinkavanje Mačeka i njegove klike. Te organizacije htjele su da terorističkim metodama suzbiju uticaj neprijatelja. Na terenu O.K. Bjelovar formirana je na inicijativu O.K. kod Okružnog NOO-a neka “upravna komisija”, koja si je uzela neka izvanredna ovlaštenja. Rad te komisije sastojao se u samovlasnom hapšenju, prebijanju i ubijanju ljudi, za koje su oni pronašli da su banditi. Ta komisija je na pr. u Novigradu uhapsila 13 ljudi i predvela ih na Komandu područja, koja je 9 odmah pustila, a jednoga je čovjeka ta komisija tako isprebijala, da je “morao biti” strijeljan. Od 7 ljudi koji su uhvaćeni prigodom jedne akcije na Kalinovac “upravna komisija” putem do Komande područja ubila je četvoricu. Bjelovarski Odred prigodom sprovođenja 20 hapšenika nekoliko njih isprebijao je na mrtvo ime i onako isprebijane i crne vodili su ih po danu selima. Prigodom povlačenja iz Koprivnice ubijeno je 15 ljudi, koji su bili u zatvoru, od njih neki ne zaslužuju smrtnu kaznu. Mi smo vrlo oštro postavili pred bjelovarsku partijsku organizaciju tu samovolju. “Upravnu komisiju” smo raspustili. U vezi sa svime time formirana je partijska komisija, koja će sve te slučajeve ispitati, a Korpus će formirati posebnu komisiju i krivce kazniti. Prema izvještaju pojedinih drugova koji dolaze iz Zagorja tamo ima također dosta samovolje. Organizaciono pitanje. Partijska organizacija u zagrebačkoj oblasti ima skoro sve one slabosti kao i u Slavoniji samo u još većoj mjeri. Oblasni Komitet nije uspio da ostvari rukovođenje sa nižim partijskim organizacijama. Kao Komitet za sada još u stvari ne djeluje. Nema gotovo nikakvog pregleda nad partijskim organizacijama, nad stanjem i pitanjima NOO-a, nad problemima i stanjem na svom terenu, tako da se iz izvještaja Oblasnog Komiteta ne može dobiti jasna slika o stanju na čitavoj oblasti. Slično vrijedi i za Okružne Komitete izuzev možda O.K. Krapina, kojeg ne poznamo, ali prema izvještajima radi bolje. Osjećaj odgovornosti kod naših funkcionera vrlo je malen. Dešavaju se krupni propusti, a nitko nikoga za to ne zove na odgovornost. Zdrave partijske mase često na to reagiraju na nezdrav način. Na pr. na terenu O.K. Čazma vladala je krajnja pomirljivost prema neprijatelju. Uroić, jasenovački ustaše itd. šetali su se kraj naših drugova, a da protiv njih nije ništa poduzimano. Mnoge koje se hapsilo, a zaslužili su kaznu puštalo se, neki su pobjegli i slično. To je urodilo jednom nezdravom pojavom, da su mnogi partijci gdjegod su stigli izražavali nezadovoljstvo prema Komandi područja, a ponegdje čak pristupili samostalnoj likvidaciji ljudi, koje su sami hapsili. Pojavila se samovolja po kojoj je također trebalo udariti. /.../ Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P. _____________

Drugarski pozdrav Savo [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1221, 33/2215. M. Rupić, B. Vojnović-Mutavdžić (prir.), Građa za povijest narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941 - 1945., knj. IX, Zagreb, 1988., str. 154.-157.  Stjepan. O S. Uroiću, usp. D.[arko] S.[tuparić], Uroić, Stjepan, u: Tko je tko u NDH. Hrvatska 1941.1945., Zagreb, 1997., str. 409.  Okrugli pečat: Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka).  Zlatić, rukovodilac Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku.

72


2. 1944., ožujak 29.

Popis osoba iz Kotara Dugo Selo koje su likvidirane odlukama političkih i vojnih tijela NOB-a 1943. i početkom 1944., prema podacima ROC-a Prigorje _____________

R.O.C. Prigorje 29-III-44 ob. br. 20

Popis likvidiranih lica iz kotara Dugo selo.

Gjuro Ivančan likvidiran 1943, zato što je ubio Mato Djidu. Obojica iz Oborova. Stjepan Ivančan likvidiran 1943, bio zakleti ustaša, iz Oborova. Tomo Stipan, ustaša i zamjenik logornika, iz sela Lupoglava. Vladko Hanš, ustaša i poslije konfident, isto iz Lupoglava. Vjekoslav Crnić, legionar sa istočnog bojišta, iz sela Prečeca (1943g.). Gjuras Stjepan, dobrovoljac na istočnom bojištu, te je ubio druga Kavan Mirka i ranio drugaricu Marjanović Ljerku, isti je iz sela Tarna. U selu Opatincu likvidirani su po NOV-u 1942 godine sledeći banditi: Nikola Knezić, Sović Mato, Petar Malec, Ivan Kunovac, a Nikola Knezić 1943. Gjuro Letec, iz sela Breška Poljana likvidiran je 1944. kao bjelogardijac. 1944. god. likvidirani su: Ivan Ivoš, zato što je bio u vezi sa ustašom Štajcerom i jer je bio švercer, isti je iz sela Topolja. Stjepan Antolek je likvidiran 1943, kao bjelogardejac, isti je iz sela Breška Poljana. Za sve ove likvidirane mi nismo prije znali da će to biti, jer kod svih onih, koji su likvidirani 1943 i ranije nije uopće naša služba još postojala. Za te akcije je isključivo odgovoran KKKPH Dugo Selo odnosno OKKPH Zgb. Može biti da baš kod svih slučajeva nije tako, ali to će onda oni znati tko je. 1944 god. likvidirani: Stjepan Šimaga iz sela Posavski Bregi, zato što je kao predsjednik NOO-a sabotirao rad i otpremio 40 mladića u bandu, a na koncu se i sam spetljao sa sadanjim logornikom Kunovcem i zajedno sa njim išao na sastanak kotarskom predstojniku (Ust. Poručniku krvoloku). Što je tražio da se u njegovo selo naseli žandarmerija i što je raspustio NOO-. Isto tako je likvidiran zajednom sa njim Martinek Franjo koji je bio njegov suradnik i koji je zajedno sa njim išao na sastanak i Ivanić i dugo selo. Tu dvojicu je dao uhapsiti Okružni NOO i on ih je osudio na Smrt. Postoji velika mogućnost da je Šimaga radio po direktivama izdajničke klike već onda kada je ušao u NOO za predsjednika. 1944 g. Likvidirani su Ramljak Mato i Bakalar Mirko, agenti UNS-a, za koje šaljemo posebne podatke /izvještaj/. Koliko je takovih koji nisu iz ovoga kotara likvidirano mi neznamo nego ćemo se obratiti na druge institucije koje bi mogle imati podatke. Iz drugih kotara još nismo dobili takovih podataka.

73


Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________

Za R.O.C.: Mirko [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 0.5., kut. 14. J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 304.

3. 1944., travanj 28.

Odjel za sudstvo ZAVNOH-a u vezi s izradom pravilnika za logore za prisilni rad, traži od Vojno-sudskog odsjeka Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, da im budući da je “već ranije uredio svoje logore i o tome izdao i pravilnik”, žurno dostavi pravilnik i podatke o uređenju logora _____________

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA HRVATSKE ODIO ZA SUDSTVO S.O. Broj 279/44 od 28. IV. 1944. Predmet: Logor za prisilni rad. VOJNO – SUDSKOM ODSJEKU GLAVNOG ŠTABA HRVATSKE  Zarobljeničke logore i logore za prisilni rad na području Hrvatske, NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, osnivaju odmah nakon uspostavljanja svoje vlasti na pojedinom području, već tijekom ljeta i jeseni 1944., što će i kasnije, do kraja rata i u neposrednom poraću, biti učestalo i uobičajeno. Na području Hrvatske do 30. travnja 1945. u partizanskim zarobljeničkim logorima nalazilo se oko 80.000 zarobljenika koji su bili u nadležnosti Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske/Generalštaba za Hrvatsku. Zatim je Ministarstvo narodne obrane DF Jugoslavije osnovalo poseban Odjel za ratne zarobljenike pod čijom su nadležnošću bili ratni zarobljenici i logori u Jugoslaviji nakon Drugoga svjetskog rata. Usp. J. Jareb, Titove naredbe o hrvatskim ratnim zarobljenicima i uništavanju hrvatskih domovinskih pobunjenika od 30. lipnja 1945. do 2. ožujka 1946., Hrvatska revija, god. 39, br. 3, München - Barcelona, 1989., str. 609.-618.; B. Vlašić, A. Vojinović, Križni put – povijest, svjedočanstva, dokumenti, Zagreb, 1991., str. 21., 158.-161.; [S. Leček], Koncentracijski logori, u: Hrvatska enciklopedija, 6, Zagreb, 2004., str. 85.; J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 339.-360. Uz to, na području Hrvatske nakon Drugog svjetskog rata, od svibnja 1945. do početka 1947. osnovan je niz logora za folksdojčere, koji su bili u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova DF/NR Hrvatske. Usp. V. Geiger, Logori za folksdojčere u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata 1945.-1947., Časopis za suvremenu povijest, god. 38, br. 3, Zagreb, 2006., str. 1081.-1100. Dokumente o logorima u Hrvatskoj, potkraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću, usp. u: Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005. i V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., te u ovoj zbirci.

74


Kod ovog Odjela izradjuje se pravilnik za Logore za prisilni rad. Kako je taj Otsjek već ranije uredio svoje logore i o tome izdao i pravilnik, poželjno bi bilo radi jednoobraznosti uredjenja ove ustanove, da se dobije uvid u taj pravilnik. Moli se Otsjek da dostavi ovom Odjelu svoj Pravilnik za logore i sve ono što je u pogledu uredjenja tog logora do danas tamo objavljeno. Moli se ovaj dopis smatrati vrlo žurnim.

Smrt fašizmu – sloboda narodu ! _____________

… [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 0207, 18/2042 C 0313. V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 51.

1944., svibanj 23.

4.

Okružni NOO Bjelovar u proglasu Podravcima tvrdi da se komunisti “bore za slobodu, demokraciju i pravu narodnu vlast”, te im poručuje da se ne dopuste “zavarati niti plašiti od okupatora i njegovih raznobojnih sluga” i poziva ih da pristupaju u redove NOV-e BRAĆO PODRAVCI

_____________

Vas plaše Mačekovi agenti s komunizmom. To isto rade i agenti kralja Petra medju srpskim narodom. To rade i Nijemci i ustaše. Govor da su Narodno-oslobodilačka vojska komunistička i da su Narodno-oslobodilački odbori komunistički. Boje se oni narodne vojske koja tjera okupatora iz naše zemlje i kažnjava narodne izdajice. Ne svidjaju se njima Narodno-oslobodilački odbori kao organi narodne vlast jer te Narodno-oslobodilačke odbore vi sami birate. Nitko Vas ne prisiljava da za članove Narodno-oslobodilačkih odbora birate samo komuniste, bilo samo radićevce ili ostale rodoljube. Plaše se oni takve slobode, i takvih prava naroda. Oni bi htjeli staro stanje kada se je iz raznih ministarstava i banskih ureda postavljalo žandare, lugare, bilježnike, finance, sreske načelnike, koji su za račun vladajuće klike ubirali poreze i tlačili narod. KOMUNISTI SE KAO I SVI ONI KOJI NISU KOMUNISTI, A UČESTVUJU U NOB-I BORE ZA SLOBODU, DEMOKRACIJU I PRAVU NARODNU VLAST. To je cijelom svijetu poznato jer je velik dio naše zemlje već, dugo oslobodjen i na njemu je USPOSTAVLJEN DEMOKRATSKI POREDAK. Ali upravo te narodne demokracije boje se pokvarena i hrvatska i srpska gospoda i zato bi htjeli narod odvratiti od Narodnooslobodilačke borbe. Toj gospodi možemo reći: Ne laje kuja radi sela, već radi sebe...  

Potpis nečitak. Petar II. Karađorđević.

75


HRVATI PODRAVINE! Nedajte se zavarati niti plašiti od okupatora i njegovih raznobojnih sluga. Ne odazivajte se u njihovu vojsku, zvala se ona bilo kako. One pojedince koji su silom ili prevarom stupili u službu okupatora vratite kućama dok se nisu još jače ogriješili o narod. DAN POBJEDE I DAN OBRAČUNA JE BLIZU! Kazna za sve koji bilo u kojem obliku služe neprijatelju naše zemlje biti će pravedna i strašna. Ne nasjedajte agentima okupatora koji se prave vašim prijateljima i govore da treba ići u domobranstvo, jer da ćete na taj način očuvati svoju imovinu i svoje familije od progona ustaša i Nijemaca. To nije pravi put. Time se samo produžuje rat i nanose nove žrtve našem narodu. I domobrani su neprijateljska vojska. I oni će odgovarati pred narodnim sudom zbog služenja okupatoru. Naprotiv svoju imovinu i svoje familije MOŽETE OBRANITI JEDINO STUPAJUĆI U REDOVE NARODNO OSLOBODILAČKE VOJSKE. DUŽNOST JE I ČAST SVAKOG MUŠKARCA SPOSOBNOG ZA VOJSKU, DA SE S ORUŽJEM U RUCI BORI PROTIV OKUPATORA NAŠE ZEMLJE, DUŽNOST JE I SVIH OSTALIH DA SVESTRANO POMAŽU NARODNU VOJSKU I NARODNO OSLOBODILAČKI POKRET. ŽIVJELA SLOBODNA FEDERALNA HRVATSKA U FEDERATIVNOJ JUGOSLAVIJI! ŽIVJELA NARODNO OSLOBODILAČKA VOJSKA I KOMANDANT MARŠAL TITO! SMRT OKUPATORU I NJEGOVIM SLUGAMA!

DEMOKRATSKOJ NJEN

VRHOVNI

23 svibnja 1944. Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 0907, inv. br. 5507.

76

Okružni Narodno-oslobodilački odbor za okrug Bjelovar. _____________


5. 1944., lipanj 16.

OZN-a za Baniju dostavlja Glavnom obavještajnom centru Hrvatske podatke o odboru sela Čuntić (Petrinja), koji su strijeljali _____________

OTSJEK ZA ZAŠTITU NARODA Banije Broj ........./1944. 16.VI.1944.g. GLAVNOM OBAVEŠTAJNOM CENTRU H R V A T S K E U prilogu dostavljamo vam Elaborat o odboru sela Čuntić koji je streljan sa naše strane kao i njihov optužni materijal na osnovu kojega su osudjeni, na nadležnost. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Za Otsjek: ...10 [v.r.] __________________________________________ OTSJEK ZA ZAŠTITU NARODA .................... B a n i j e ................ Broj 586/1944. ............... 15.-VI.-1944. g. Glavnom Obaveštajnom Centru H r v a t s k e.Elaborat: O odboru Čuntić koji je streljan. Prije nego se je R.O.C. sa istima povezao oni su već dotada radili za mjesni N.O.O. Srpski Čuntić i Opštinski Jabukovac. Za njih su nabavljali neke stvari kao i za Stevu Alugu lično kao ondašnjeg predsednika Kotarskog N.O.O. Petrinja. Komanda mjesta Tremušnjak kao ni K.K. Petrinja sa istima se nisu služili za ništa. ROC Petrinja stupio je u vezu sa njima preko seoskog NOO-a Srpski Čuntić /Marković Ilije/, koji ih je upoznao da ovi rade za njih da mogu slobodno odlaziti u Petrinju. ROC da iste isproba par puta kada su isti odlazili u Petrinju stavio im je u zadatak, da im nabave neke stvari, kao na pr. mast za cipele, pertle itd. U mjesecu siječnju 1944 Barić Nikola kao ondašnji odbornik donio je jedno pismo od ustaškog nadporučnika Hajdinovića članu centra drugu Miši u kojem Hajdinović ukratko interveniše za uhvaćenog Petračića koji je uhvaćen od strane III. brigade, VII. U. Divizije 10

Potpis nečitak.

77


prilikom borbe u selu Gornjoj Bačugi. Drug Mišo je istom odpisao da je intervencija nemoguća za istoga pošto se nalazi u diviziji, a pored ostalog je rekao, da ako ustaša Petračić nije se okaljao o interese NOP-a, da mu se neće ništa dogoditi, a u koliko bude kriv da će ga stići kazna kao sve ostale narodne neprijatelje. Drug Mišo član centra nije se ranije poznavao sa Hajdinovićem, nego mu je za njega rekao odbornik Nikola Barić, a ovaj mu je na osnovu toga i pisao pismo. Član centra drug Mišo postavio je neke zadatke kojemu je Nikola donesao iz Petrinje, ali su bili skroz netačni, servirani od strane Hajdinovića tako se može pretpostaviti, jer se Nikola sa Hajdinovićem stalno sastajao kad je god išao u Petrinju. Da su izveštaji bili netačni tačno je, jer je ROC iste provjeravao preko drugog povjerenika kojega je imao u Petrinji i čiji su izveštaji bili tačni. Sumnja na iste pala je iz razloga toga što su se stalno sastajali sa Hajdinovićem, postavljene zadatke nisu izvršavali, nego su stalno lagali što smo se osvedočili kako je napred navedeno. Hajdinović ustaški nadporučnik je šef ustaške nadzorne službe u Petrinji, a oni su kod njega stalno odlazili, vozili mu živežne namirnice, a isti kada je dolazio u Čuntić sa vojskom samo se je kod njih navraćao gdje su ostajali duže vremena u razgovoru samo se nije moglo ustanoviti šta su govorili, tu je bio prisutan ceo odbor i to: Nikola Barić, Lovreković Antun kao odbornici i Barić Dragan kao pretsednik mjesnog N.O.O-a Čuntić. Jednom prilikom kad je Hajdinović bio u Čuntiću sa jednim ustaškim agentom bili su sa celokupnim odborom, a kada su odlazili natrag za Petrinju, onda ih je odbornik Lovreković Antun odvezao sa svojim kolima. Hapšenje je nad istima izvršeno u sporazumu sa ovim Centrom, sekretarom K.K. Petrinja i ROC-em Petrinja, a sve na osnovu iznijetog materijala. Tom prilikom su hapšeni Barić Nikola, Anton Lovreković kao odbornici, zatim Petar Barić i Pepo Marković osumnjičeni kao njihovi tajni kuriri, dok je Dragan Barić za istima sam došao kao pretsednik NOO-a sa rječima, što njima to i meni. Za Dragana taj puta nije bilo toliko materijala da se hapsi, i nebi se bio hapsio, nego kako smo naveli sam je došao. Istraga je u glavnom vodjena nad Nikolom i Antonom odbornicima, zatim na Petrom i Pepom kao njihovim kuririma, dok je Dragan kao preetsednik svega jednom saslušan i odmah pušten kući iz političkih razloga. Na istrazi imenovani su sve priznali po materijalu kojega je ROC imao, samo nije Nikola hteo priznati da je ubio jednog čovjeka u Mlinogi. Poslije Draganovog puštanja isti je otišao u Petrinju i dana 6.VI. obukao se kao Gestapovac i otišao za Osijek. Sud je odobrio streljanje Nikole i Antuna, dok ostali su pušteni. Petar Barić koji je bio upućen u brigadu, ali poslije 5 dana utječe u Dvor pošto se je ta brigada nalazila na Dvorskom kotaru i iz Dvora produžuje za Petrinju i prijavljuje se kod Hajdinovića gdje se oblači kao ustaša i ostaje kod njega. U prilog vam šaljemo njihov optužni materijal kao i isledni materijal što su na sudu priznali. Prednje se dostavlja s molbom na nadležnost, i na uvidjaj, pošto neki drugovi drugačije tumače. Napominje se da je jedan član Kotarskog NOO-a Petrinja znao da je Nikola ubio jednog čovjeka u Mlinogi, dok o tome nije izvjestio ROC, dok god isti nisu bili uhapšeni, a premda je znao da je odbornik, što kao takav nije smio da bude. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Za otsjek: __________________________________________

78


R.O.C. PETRINJA Pov. Broj: 82/44. 7.VI.1944.g. Predmet: Barić Dragan iz sela Hrv. Čuntića, podatci. Vojno-sudskom isledniku Kom. mjesta Tremušnjak Barić Dragan bio je jedno vrijeme u vojsci u Njemačkoj (na kursu) a potom se izvukao i došao kući gdje se je većinom nalazio. Za vrijeme dok su ostale ustaše išle u pljačku, on je išao za njima kao civil i pljačkao u manjoj mjeri. U jeseni 1943. g. izabran je za pretsednika NOO-a Hrv. Čuntić, ali se u radu pokazao dosta loš i često puta je vršio sabotažu. Zaštićavao je ustaške porodice, da se od njih ne konfiskuje i ne odvozi sijeno, a isto kad se odredjivalo za kiriju dok je druge prekoredno odredjivao. Najviše se družio sa Nikolom i Antunom i kao njihov najbolji prijatelj znao je za njihov rad i vezu sa Hajdinovićem sa kojim se lično poznavao i ranije je često puta odlazio u Petrinju i bio zaštićen od vojske zaslugom Hajdinovića. Dana 4.X.1943. bio je zajedno sa Hajdinovićem u društvu koji je toga dana došao u Čuntić i pili i jeli kod Antuna Lovrekovića. Dana 26.11.1944. sastao se sa Hajdinovićem u Hrv. Čuntiću i zadržao se s njim duže vremena u razgovoru u kome su prisustvovali Nikola i Antun. Za vrijeme boravka Čerkeza u selu sakupljao je zajedno sa ostalim dobrovoljni prilog i to krompir, kupus i ostalo. U zadnje vrijeme nije odlazio u Petrinju, ali je bio u uskoj vezi sa Nikolom i Antunom, a takodjer i sa Hajdinovićem. Za vrijeme boravka Hrv. bataljona u Čuntiću oko 20.III. o.g. bespotrebno je vodao po selu partizane na hranu, a takodjer je i na druge načine vršio sabotažu svog rada. Prema gornjem vidi se da je bio usko povezan sa Nikolom Barićem i Antunom Lovrekovićem i pri preslušavanju treba skrenuti naročitu pažnju, da se što više sazna o njihovom radu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Šef ROC-a: Tarzan, v.r.

Da je prepis vjeran svome originalu, tvrdi i overava 15.VI.1944. g. Za Otsjek: __________________________________________

79


R.O.C. PETRINJA Pov. Broj: 81. 7.VI.1944. g. Predmet: Lovreković Antun (Kedjo) iz Hrvatskog Čuntića, podatci. Vojnom isledniku Komande mjesta Tremušnjak

Lovreković Antun ustaša (u civilu) stupio u ustaški pokret odmah u početku N.D.H. Kao ustaša bio je najviše u Hrv. Čuntiću. Pljačkao je u obližnjim selima u velikoj mjeri, samo je to radio neprimjetno t.j. sakrio se da ga nebi tko vidio. Išao je u pljačku u Vlahović, Luščane i Babinu Rijeku. Bio je sa ostalim ustašama u Čuntiću sve do pada 1942. g. kada je uspio pobjeći u Petrinju i poslije toga bio ustaša u Sunji i Capragu do proljeća 1943. kada ga je Hajdinović odpustio da ide kući na dopust. Tako je uz pomoć Hajdinovića izvukao se iz vojske i stalno se zadržavao kod kuće. U jesen 1943. pozvao ga je Hajdinović i morao je ići s njim kao ustaša u Ljubuški u Hercegovinu, gdje se je zadržao 15 dana. Po povratku iz Hercegovine bio je u Hrv. Čuntiću izabran u N.O.O. i on je izabran za odbornika koju dužnost je vršio do hapšenja. Dana 4.X.1943. došlo je u Hrv. Čuntić 120 SS-ovaca sa 15 kamiona i 2 automobila u kome se istoga dana dovezao iz Petrinje kao vodič Nijemaca Lovreković Marko iz Hrv. Čujtića ustaški tabornik, Hajdinović i Cvetković žandar. Navedeni su se sastali sa Nikolom Barić i otišli Antunu, gdje su se zadržali duže vremena razgovarajući se i bili počašćeni jelom i pićem. S njima u društvu bio je još Dragan Barić. Prilikom naleta neprijateljske vojske 26.III.o.g. bili su u Hrv. Čuntiću Čerkezi oko 5 dana, i za to vrijeme Antun kao odbornik zajedno sa odbornikom Nikolom Barićem i Draganom Barićem predsjednikom odbora, kupili su dobrovoljni prilog kao krumpir, kupus, grah itd. za Čerkeze. Tada je bio i Hajdinović 1 dan kod Nikole Barić, zatim ga je Antun odvezao u Petrinju na saonama, te njegovu ženu i detektiva. Imenovani pored svega poznat je kao švercer, jer kupuje u našim selima vino i rakiju, te odvozi u Petrinju i tamo prepordaje. Prema gornjem vidi se da je Antun ustaša, te kao takav silno pljačkao, jer ima kod kuće još sakrivene opljačkane robe, zatim švercer i pored toga u vezi sa Hajdinovićem koji ga je namjerno ubacio u naše redove. Takodjer ima propusnicu od Hajdinovića za slobodno kretanje u Petrinji, kome za uzvrat nosi živežne namirnice, rakiju i slično. Kako za njega, tako i za Nikolu i Dragana Hajdinović zna da vrše odborničku dužnost i od istih doznaje o radu NOP-a i kretanju naših jedinica, jer mu služi kao obaveštajac. Napominje se da je Antun par puta dobio od ove Komande propusnicu za odlazak u Petrinju, radi izvjesnih podataka i nabavke, a ujedno da se bolje upozna njegov rad i tako dodje do konkretnih činjenica.

80

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Šef ROC-a: Tarzan, v.r. Da je prepis vjeran svome originalu, tvrdi i overava 15.VI.1944. g. Za Otsjek: __________________________________________


R.O.C. PETRINJA Pov. Broj: 80 7.VI.1944. g. Predmet: Barić Nikola iz Hrv. Čuntića, podatci. Vojnom isledniku Komande mjesta Tremušnjak Barić Nikola iz Hrv. Čuntića ustaša (u civilu) stupio u ustaški pokret 1941. g. Za vrijeme Jugoslavije bio je najbolji prijatelj ustaškog nadporučnika Hajdinovića Stjepana, koji je bio učitelj u Hrv. Čuntiću i stanovao kod Nikole jednu godinu dana. Kao ustaša u početku N.D.H. išao je u Sunju i Dubicu gdje je zalazio u obližnja sela radi traženja oružja. Prilikom pretrage tukao je ljude i zasukivao im ruke koji mu nisu htjeli dati novaca, a od koga je primio novac, te je puštao. Poslije Dubice i Sunje došao je kao ustaša u Hrv. Čuntić i tada je vodio vojsku sa ostalima čuntičanima i ustašama na Šamaricu pod zapovjedništvom Hajdinovića. Bio je u akcijama u Gradcu, gdje je pljačkao robu i kukuruze, te odvozio svojoj kući. U Gornjoj Mlinogi je pljačkao robu Adamović Jovana kojega je ubio kosom odrubivši mu glavu, tako da može mirnije pljačkati, a potom metnuo ljestve na njega. U Jabukovcu je pljačkao meso, robu i to odvozio svojoj kući. U D. Mlinogi opljačkao je plug, brnaču i kola Dragaša, ali iste stvari predao je partizanima. U Srb. Čuntiću opljačkao je robu Piljković Stane kojoj je priznao za jedan komad robe i povratio joj ga. U proljeće 1942. govorio je ljudima iz Hrv. Čuntića koji su išli na rad u polje sledeće: Od opljačkanih stvari nešto je potrošio, a veći dio otpremio pekaru Muru. Posle pada Hrv. Čuntića u srpnja 1942. g. utekao je u Petrinju, a potom kao ustaša bio u Sunji i Capragu. Tu se zadržao do proljeća 1943. kada ga je Hajdinović otpustio, da ide kuće na dopust. Uz pomoć Hajdinovića koji mu je dao potvrdu, Nikola nije više morao ići u vojsku, nego se stalno zadržavao kod kuće, te malo po malo počeo je potpomagati N.O.B.U jeseni 1943. Hajdinović ga je ponovo pozvao i morao je ići s njim kao ustaša u Ljubuški u Hercegovinu, gdje se zadržao 15 dana. Po povratku kući u Hrv. Čuntiću bio je osnovan N.O.O. i on je izabran kao odbornik u kome se nalazio sve do hapšenja. Dana 4.V.1943. došlo je u Čuntić 120 SS-ovaca sa 5 kamiona i 2 automobila radi pljačke, a istoga dana dovezao se je u autu iz Petrinje kao vodič Nijemaca ustaški tabornik Marko Lovreković iz Hrv. Čuntića i Hajdinović, i tom se prilikom sastali sa Nikolom i otišli kući Lovreković Antuna, gdje su pili i jeli. S njima u društvu bio je Barić Dragan iz Hrv. Čuntića. Prilikom naleta neprijateljske vojske 26.II.1944. došli su u Hrv. Čuntić Čerkezi, kojima je Nikola kao odbornik, zajedno sa pretsednikom NOO-a Barić Draganom i drugim odbornikom Lovreković Antunom sakupljao dobrovoljni prilog i to kupus, krumpir i grah. Za to vrijeme došao je Hajdinović sa ostalim ustašama, sa svojom ženom i jednim detektivom, te se svratio kući Nikolinoj gdje se zadržao jedan dan. Pred odlazak bili su sa Hajdinovićem na ulici osim Nikole još Lovreković Antun, Barić Dragan, Osić Jandro, te su duže vremena razgovarali, nakon čega je Hajdinovića, njegovu ženu i nepoznatog detektiva odvezao Lovreković Antu u Petrinju. Kad je Hrv. bataljon došao u Hrv. Čuntić 17.III.o.g. otišao Nikola Petru Markoviću i poslao ga u Petrinju, koji je u noći dojavio taborniku Lovrekoviću, da su partizani u Čuntiću. Petrovima sinovima Josi i Miji rekao je Nikola da se sakriju od partizana, jer da bi ih hrv.

81


bataljon mogao mobilisati. Dana 26.III.o.g. Hrv. bataljon otišao je u akciju u Komarevo našto je Nikola poslao odmah svoga drugog kurira Barić Petra koji je odmah otišao u Petrinju i odlazak partizana javio Hajdinoviću. Barić Nikola je lično sam često puta odlazio u Petrinju i sastajao se sa Hajdinovićem. Odvozio mu je živežne namirnice i piće, jer ga je odpustio iz vojske i poslao kući da se ubaci u naše redove. Dobio je od Hajdinovića propusnicu za slobodno kretanje u gradu kao i ulazak i izlazak iz grada. Svoju odborničku dužnost povjerio je Hajdinoviću koji inače zna i za ostale odbornike i njihov rad. Prema svemu gornjem vidi se, da je Nikola još i danas ustaša, te kao takav pljačkao i ubijao, a osim toga je u najužoj vezi sa Hajdinovićem kome je služio kao špijun i obavještavao ustašku vlast o radu N.O.B. i kretanju NOV. Nikola imade u Petrinji oca Josipa koji je kao ustaša pljačkao zajedno sa njim. Napominje se da je isti par puta dobio od strane Komande propusnicu za odlazak u Petrinju, radi izvjesnih podataka i nabavke, a ujedno da se njegov rad može bolje otkriti i tako doći do konkretnih činjenica. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Šef ROC-a: Tarzan, v.r. Da je prepis vjeran svome originalu, tvrdi i ovjerava 15.VI.1944. g. Za Otsjek: _____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 7.0.

6. 1944., kolovoz 29.

Vijeće narodnog suda Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ pri Komandi moslavačkog područja, proglašava “narodnim neprijateljima” 13 osoba i presuđuje da se njihova imovina “kao i njihove obitelji ima (se) konfiscirati u korist N.O.F.”, te da se njihove “ima (se) prognati u neprijateljsko uporište” _____________

K-broj: 555/44 U

82

i m e

P r e s u d a n a r o d a J u g o s l a v i j e


Vijeće narodnog suda Vojne oblasti X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ pri komandi Moslavačkog područja u sastavu drugova Utješinović Matije, komesara moslavačkog područja kao predsjedatelja vijeća, te Stanivuk Luke, komandanta mjesta Berek i Rabek Zvonka, redova KMP., kao članova vijeća u prisutnosti Vlahović Dragutina, sekretara suda, u krivičnom predmetu protiv Jušić Ivana i drug., radi proglašenja narodnim neprijateljima i konfisciranja imovine, povodom određene nejavne rasprave dna 29.IX.111944. u odsutnosti optuženih, donio je ovu: Presudu! Jušić Ivan, Vuger Antun, Keiser Herman, Kovač Franjo, Gold Nikola, Vinceković Josip, svi iz Popovače, Križanić Josip iz Stružca, Doželenčić Ivan iz Okola, Hurčak Mato iz Vel. Ludine, Adrinek Slavko i Belinić Josip iz Osekova i Grđan Nikola iz Stružca i Gold Pajo iz Popovače. Proglašuju se narodnim neprijateljima. Imovina njihova kao i njihove obitelji ima se konfiscirati u korist N.O.F.a obitelj u kojoj živi u kućnoj zajednici, ima se prognati u neprijateljsko uporište. RAZLOZI

Prema izvještaju Kotarskog N.O. Kutina U.S. odjel broj: 152 od 14.VII.1944 predloženi su kao slijedeći: Jušić Ivan stupio u ustaše 1941. bio u Jasenovcu i Karlovcu sudjelovao u svim akcijama, zapalio bazu kotarskog komiteta Kutina i ističe se kao veliki ustaša. Vuger Antun od prvih dana prisiljavao ljude da moraju biti ustaše, bio ustaški tabornik išao u akcije i zlostavljao koji nisu pristupili u ustaše, optuživao simpatizere N.O.B. i isticao se terorom. Keiser Herman istaknuti Nijemac, održaje sastanke kod Nikole Golda s njemačkim oficirima i optužuje simpatizere N.O.B. Nijemcima. Kovač Franjo, simpatizer ustaša, a naročito se izlagao kad su ustaše došli u Popovaču i optuživao simpatizere N.O.B. zlostavljao kada je netko došao iz vanjskih sela nešto tražiti, šaljući ih neka traže od partizana, tjerao ljude u neprijateljsku vojsku, grozio se logorom i sl. Gold Nikola i Pajo, od prvih dana protivnik našeg pokreta i veliki simpatizer Nijemaca i ustaša. Navodno Nikola imade neke ljude kao izvidnike, koji Nijemcima daju podatke, a on slaže tužbe. Kod njega se održavaju sastanci, svi njemački oficiri navraćaju se k njemu, koji daje podatke, imade dan i noć njemačku stražu koja ga čuva. Sve tužbe kod njega se slažu zajedno sa bratom Pajom. Veliki su protivnici. N.O.P-a. Vinceković Josip, ustaša, većinom se oblači u civil i vodi špijunažu i sudjeluje u svim akcijama, pljačke i paleža. Križanić Josip, otišao u ustaše u prosincu 1943. od tada sudjelovao u svim akcijama, pljačke i paleža. Prema dobivenim podacima ubio je našeg druga Kozjak Franju kojega su dočekali u zasjedi od Okola prema Potoku. Doželenčić Ivan, otišao u ustaše u mjesecu prosincu 1943, ranije je bio u Jasenovcu. Učestvovao je u svim akcijama pljačke i paleža, naročito pravi teror nad obiteljima naših boraca. 11

U nadnevku je, očito, greška u prijepisu i trebalo bi, najvjerojatnije, pisati: 29.VIII.

83


Hurčak Mato otišao u ustaše 1943. bio organizator ustaša tako zv. osvetničke bojne. Najistaknutiji u izvršenju terora nad stanovništvom. Sudjeluje u svim akcijama do danas. Batina ljude i već je ubio nekoliko ljudi. Adrinek Slavko, od prvih dana bio je organizator ustaša i logornik, pravio teror nad pučanstvom, grozio se sa logorom narodu i strpao u logor našeg narednika Sruka, optuživao i dao zatvoriti mnogo ljudi, iza toga odselio u Kutinu. Belinić Josip, otišao u ustaše u mjesecu siječnju 1944 od tada sudjeluje u svim akcijama pljačke i paleža. Grđan Nikola, otišao u ustaše u mjesecu siječnju 1944 od tada sudjeluje u svim akcijama pljačke i paleža. Na osnovu gornjih izvještaja Kotarskog N.O. Kutina Okružni N.O.O. Moslavina stavio je predlog, da se navedeni proglase narodnim neprijateljima i postupio kako je u dispozitivu navedeno. Izvještaj koji navodi smatra sud dovoljnim za donošenje gornje osude, jer su svi navedeni u kotaru Kutina poznati, a odluka u smislu čl. 14. Uredbe o vojnim sudovima od maja mjeseca 1944, na zakonu osnovana, a po načelu N.O.B. provedena. Položaj 29.VIII.1944.

Sekretar: potpis nečitljiv

Predsjedatelj: potpis nečitljiv

Za točnost prepisa jamči Okružni N.O. Moslavina. M.P. potpis nečitljiv 639-2256/44 Da je ovaj prepis potpuno suglasan sa svojim ovjerovljenim prepisom jamči

M.P.

Predsjednik suda: (Milosavljević Stevo, v.r.)

Suglasnost ovog prepisa sa ovjerovljenim prepisom ovjerava:

M.P. _____________

Prijepis, strojopis Politički zatvorenik, god. XIII., br. 138, Zagreb, 2003.

84

Upravitelj kancelarije: (Benčić Marko, v.r.)


7. 1944., rujan 5.

Sudski odjel Oblasnog NOO-a zagrebačke oblasti izvješćuje Okružni NOO Varaždin, da je potrebno da “najhitnije i najsavjesnije” prikupe podatke o svim stručnjacima na “oslobodjenom” i na “okupiranom” području, jer će popis s karakteristikama, posebno odnos prema NOP-u “biti osnov kasnijeg rasporeda i postupka s dotičnim stručnjacima” Oblasni NOO zagrebačke oblasti Sudski odjel Broj: 330 5.IX.1944.

_____________

O K R U Ž N I

N O O ,

Varaždin

Dragi drugovi! Molimo Vas, da najhitnije i najsavjesnije prikupite podatke o svim stručnjacima kako na oslobodjenom području, tako i na okupiranom, naročito u uporištima. Sastavite popis sa karakteristikama svih liječnika, veterinara, agronoma, profesora, apotekara, inžinjera strojarstva, gradjevinarstva, geodezije, rudarstva, šumarstva i ostalih, te učitelja, stručnjaka sa srednjotehničkom spremom, poreznih financijskih i upravnih činovnika, advokata, sudaca, sudskih i advokatskih činovnika, javnobilježničkih i općinskih činovnika, kao i svih drugih raznih stručnjaka, koji postoje na Vašem okrugu. Ispitajte za svakog savjesno njegov odnos prema NOP-u i to unesite u njegovu karakteristiku. Potrebno je posvetiti osobitu pažnju ovoj karakteristici, jer će ona biti osnov kasnijeg rasporeda i postupka s dotičnim stručnjacima. Smatrajte ovo vrlo važnim i vrlo hitnim. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Pročelnik M.P.12 13 … [v.r.] _____________

Predsjednik: Stjepan Prvčić [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 330/44.

12 13

Okrugli pečat: Oblasni Narodno oslobod. odbor zagrebačke oblasti (u sredini zvijezda petokraka). Potpis nečitak.

85


8. 1944., rujan 14.

OZN-a II. za Hrvatsku dostavlja načelniku OZN-e za Hrvatsku mogući plan mjera koje bi OZN-a trebala poduzeti nakon ulaska NOV i PO Hrvatske/Jugoslavije u Zagreb _____________

NAČELNIKU Odjela zaštite naroda za Hrvatsku.14 U vezi s usmeno dogovorenim pripremama i planom za slučaj ulaska u veća mjesta, konkretno Zagreb, podnosimo slijedeće mjere i napomene, koje prethodno treba uzeti u obzir, da bi se plan u cjelini uspješno dovršio: 1./ Već je sada potrebno izraditi 100-150 iskaznica za organe OZN-e, kako bi u odredjenom času nesmetano mogli vršiti svoju dužnost i po potrebi intervenirati i zatim, da bi im odredi Ozn-e kada to organi zatraže izišli ususret ukazivanjem potrebne pomoći sa izvršnim organima. S naše strane učiniti će se sve, da ove iskaznice dodju u ruke samo pouzdanim i iskusnim organima - dok bi preko divizije Ozn-e trebalo objaviti nižim jedinicama, da ta i takova iskaznica predstavlja to i to. 2./ Borci divizije OZN-e morali bi bezuvjetno pored vanjskog znaka, koji pokazuje, da su to organi koji smiju i trebaju uredovati, morali bi imati još i neki znak - broj, po kojem bi ih se moglo kontrolirati sa strane pretpostavljenih i gradjanstva u spornim slučajevima itd. 3./ Nama bi svakako već sada trebalo znati, da li se prihvata naša zamisao, da se sve uhapšene špijune, narodne neprijatelje i petokolonaše u Z.[agrebu] može koncentrirati u nekoliko koncentracionih logora - n. pr. ustaške u popravilištu u Glini, gestapo i sl. u Sisku ili Karlovcu i slično. Ukoliko se takova zamisao ne prima kao nepopularna, trebalo bi nam kazati kako se zamišlja riješenje tog pitanja. Treba pri tom imati na umu: da je poželjna sistematska koncentracija “po strukama”, da budu u sigurnosti te da se bez gubitka vremena u jednom mjestu vrši i istražni postupak nad svim koji su medjusobno povezani. Poželjno da to bude u blizini sjedišta Odjela. 4./ Nas pored toga treba pravovremeno obavjestiti kakav postupak treba primjeniti prema licima iz redova biv. HSS, koja su stajala “po strani” formalno i formalno se nisu vezivala s okupatorom i ustašama. Isto tako pitanje pripadnika klera koji su se tako držali, dok se u stvari znalo i raspolagalo s podatcima o neprijateljskom radu prema NOP. Kako je usmeno dogovoreno, i normalno - predvidja se u času ulaska proglas-obavjest gradjanstvu od strane Načelnika OZN-e u pogledu držanja pučanstva i režima koji će u prvim časovima vladati u gradu. S naše strane smatramo potrebnim naglasiti, da bi u proglas pored ostalog trebalo unijeti i slijedeće: 14 Ivan Krajačić-Stevo, načelnik OZN-e za Hrvatsku, član Politbiroa CK KPH, član Predsjedništva ZAVNOH-a, vijećnik AVNOJ-a.

86


a/ obustava ulaska i izlaska iz grada i u grad - izuzev NOV, OZN-e i lica snabdjevenih spec. dozvolama te seljaka iz nekih rejona, iz kojih se unose u grad neophodne živ. namirnice za ishranu pučanstva b/ ograničenje noćnog kretanja, zabrana točenja alkohol. pića kroz 3-5 dana c/ predaja oružja i vojničke imovine vlastima d/ svi pazikuće da obavezno izvjese table na vratima zgrade sa popisom svih lica koja stanuju u zgradi e/ zabrana kretanja i upotrebe privatnih i državnim motornih vozila do obavjesti o registraciji i daljnjem postupku f/ zabrana diranja, prisvajanja, oštećenja itd. državnih zgrada i imovine te privatnih napuštenih zgrada i imovine g/ svi činovnici ostaju na svojim mjestima do daljnjega, isto i javni službenici h/ neprekinut rad u svim radnjama itd. izuzev tih i tih /koje se zatvaraju, napuštene ili sl./. Uporedo s tim mjerama naši će organi na bazi privremenog usvajanja dosadanje administrativno-tehničke podjele Zagreba na stražarnice, rejone, i kvartove - sprovadjati popis - izdavanje iskaznica o identitetu po rejonima i abecednom redu svim licima od 15-do 60 god. I to na temelju dotadanjih dokumenata, koji se oduzimaju /privremeno/ i na bazi svjedočenja 2 lica već snabdjevenih s takovim iskaznicama, da je to i to lice doista pravo. Ovo jer se predvidja masovno falsificiranje identiteta. Za trajanja tih kontrolnih mjera a napose nakon njih, tj. nakon 5-8 dana provadjale bi se široke racije, blokade itd., dok bise prema sada postojećim spiskovima tražilo lica kroz cijelo vrijeme od samog ulaska pa dalje. Uz te mjere odmah u prvi mah poduzele bi se i ove: organi OZN-e sa uniformiranim organima zauzeti sve državne i javne zgrade, zapečatiti ih i predati odnosnim organima ZAVNOH-a ili inače, kojima to pripada, a dotle stražarno čuvati ih. Na javnim mjestima zauzeti će mjesto odmah uniformirani organi OZN-e, patrole daje svaka stražarnica u svom rejonu, dok bi se pripremljeni organi /kursisti i ostali/ odmah uputili u predvidjene krajeve grada na svoju dužnost na način kako je to uobičajeno. .......................................................................... Pošto sve te mjere i uopće plan OZN-e logično zavisi od plana op. Jedinica NOV i od situacije vojničke u tom momentu, to bi trebalo u suglasnosti s tim planom izgraditi nekoliko varijanti plana OZN-e. Ovo dosadanje izgradjeno je na dvjema pretpostavkama: a/ da će se u mjesto ulaziti “normalno”, t. j. bez većih uporednih borbi i bez borbi u neposrednoj blizini grada b/ da će se jedinice NOV po ulasku u grad kasarnirati, te će se održanje javnog reda prepustiti OZN-i, dok će se tek u slučajevima potrebe jedinice NOV pojaviti na ulici kao asistencija – pojačanje organima OZN-e pod rukovodstvom vojničkim divizije OZN-e. U protivnom slučaju neće se moći izbjeći pljačka i nered a i nešto što bi se moglo nazvati “dvovlaščem”, što bi svakako bilo od najveće štete. .......................................................................... Naše unutrašnje pripreme teku prilično sporo. Kurs je u punom toku, ali ljudski materijal nije najsretnije odabran. Kao popunu trebalo bi nam bar 15 još drugova i drugarica podjednako i to pretežno intelektualaca, koji bi odgovarali potrebama službe u centru grada.

87


Za izradu cjelovitog, zaokruženog plana, koji bi obuhvatio sve pojedine mjere za predvidjeni čas potrebno je to izraditi zajednički sa divizijom OZN-e i event. prestavnicima vojnih pozad. vlasti /sudstva itd./ te event. i operat. vojske i konačno upravnih odjela Zavnoh-a, kako bi se sve saglasilo već prije pristupanju rada na terenu. Smrt fašizmu sloboda narodu

16/IX 44 M.P.15 _____________

II OTSJEK ...16 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 0.1, kut. 3. J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 343.-344.

9. 1944., rujan 18.

Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ izvješćuje o presudama (na smrt ili prisilni rad, uz konfiskaciju imovine) koje je donio 18. rujna 1944. _____________

........... Vojni sud vojne oblasti

X. Korpusa Zagrebačkog NOV.i POJ. ........................ K. br. O B AV I E S T Presudom vojnog suda vojne oblasti X. Korpusa zagrebačkog NOV. i POJ. od 18-IX1944 osudjeni su: Štimac Vladimir iz Carevdara sin Josipa i Milke rod. Bukvić, Hrvat trgovac Knapić Djuro iz Sokolovca, sin Matije i Doroteje rod. Jelak, Hrvat Tolnaj Tomo iz V. Mučne, Hrvat. Na smrt streljanjem, trajan gubitak gradjanskih prava te konfiskaciju njihova dijela imovine u korist N.O.V. onda ta[kodjer] Pintar Antuna iz Malih Grabičana sin Djure i Ljube, Hrvat. na kaznu prisilnog rada u trajanju 6 mjeseci i gubitka gradjanskih časti u trajanju od jedne godine. Gore navedeni kažnjeni su radi sljedećeg: Štimac Vladimir što je organizirao vatrogasno društvo i narodnu zaštitu kao Ustašku formaciju i s njima se povezao aktivno s Ustašama u radu. Poznato je da je bio suradjivo 15 Okrugli pečat: Odjel zaštite naroda za Hrvatsku Povjereništva na narodnu obranu NKOJ II odsjek (u sredini zvijezda petokraka). 16 Potpis nečitak.

88


s neprijateljem i bavio se švercom te stime pomogao neprijatelja u ishrani. Isti je zatajio skrivenu robu pred N.O.V. i uopće nastojao da borbu naroda za svoju slobodu iskoristi u svoje svrhe pomažući u tom narodnog neprijatelja, s kojim je bio usko povezan. Radi ovoga počinio je zločin i izdaju prema narodu i Narodno oslo. borbi. Knapić Djuro što je kao zapovjednik seljačke zaštite razoružao narod u korist okupatora. Poslije je postao Ustaša, i bio pomoćnik tabornika. Namjeravao je da formira ustašku bojnu u okolnim selima Sokolca, te održavao veze s ustaškim funkcionerima i podnašao im izvještaje. tako je dana 12-VIII-1944 prokazao 8 Srba iz Velike Mućne koji su bili streljani od strane ustaša, čime je počinio zločin prema narodu i Narodno oslobodilačkom pokretu. Razer Viktor, što je kad je neprijatelj upao u Koprivnicu preuzeo dužnost starješine time bio stradalnik17 neprijatelja. Isti je bio član N.O.O.a sakupljao podatke o kretanju partizana u kalniku i bilogori. i ujedno ih dostavljao u Koprivnicu. Bio.je organizator špijunske mreže, te prokazao suradnike i simpatizere N.O.V. ustaškim vlastima. Što je dana 12-VIII-1944 otišao u Koprivnicu da intervenira kod ustaškog zapovjednika da uapse Srbe koji su bili uhapšeni u njegovom selu, a prokazao je 8 Srba iz V. Mučne. Što je zatražio od ustaškog zapovjednika da iste treba pustiti jer da on neće drugačije moći da i dalje radi u njihovom interesu. To je učinio zato da bi se pokazao pred drugim narodom a u interesu narodnih neprijatelja, i izdajica. Time je počinio podmukla djela i izdaju svog vlastitog naroda i narodno oslobodilačke borbe. Tolnaj Tomo što je od 10-IX-1944 aktivno sudjelovao u progonima Srba odnosno od istog dana bio aktivni ustaša te je pomagao kod iseljavanja Srba, isto je dne 12-VIII-1944, dao izvještaj ustašama o kretanju partizana, pa su tako krenuli u V. Mučnu i izvršili streljanje 8 Srba. Isti je bio u službi neprijatelja kao špijun i održavao veze s Koprivnicom. Stime je počinio krivično djelo aktivnog ustaštva u službi neprijatelja kao agitator izdajica naroda i narodno oslobodilačke borbe. Pintar Antun, što je kao mlinaru vidu nabavke ulja i kao slično za potrebe mlina odlazio u neprijateljsko uporište te tom prilikom izvještavao neprijatelju u Lepavini o partizanima i okolnim selima. Time je vršio špijunsku službu u korist neprijatelja. Zatim je nagovarao ljude na suradnju s neprijateljskim vlastima i širio alarmantne vjesti naštetu narodno oslobodilačke borbe što je omogućio neprijatelja da odveze od njega za potrebe neprijateljske vojske žitarica dok je istovremeni opljačkani narod Kalničkih sela bio. ZA TAČNOST PREPISA JAMČI! M.P. _____________

Kotarski pretstojnik Potpis nečitljiv

Prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 1549, III – 15/909.

17

Trebalo bi pisati: suradnik.

89


10. 1944., rujan 23.

Oblasni komitet KP Slavonije izvješćuje CK KP Hrvatske o Mađarima Okruga Bjelovar, napominjući da oni koji namjeravaju odseliti u Mađarsku, oko 1.000 obitelji, “nemogu da ponesu ništa izuzev najnužnijih ličnih stvari”18 _____________

Za C.K. Madjari okruga Bjelovar neće da se odazivlju pozivima za našu vojsku. Izjavljuju da nisu naši državljani i da hoće u Madjarsku, dje da će se i onako djeliti veleposjednička zemlja. Svega izgleda da će odseliti 1.000 porodica. Mi ih ne spriječavamo. Od onih koji žele ostati tražimo da se odazovu pozivu za Narod. oslob. vojsku isto onako kao Hrvati i Srbi iz njihovih sela. Sa sobom nemogu da ponesu ništa izuzev najnužnijih ličnih stvari. 23/9-44. 14.18 s. br. 88. 101 grupa Savo19 _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Depeše, 1944.

11. 1944., rujan 24.

Oblasni NOO Slavonije izvješćuje ZAVNOH o Mađarima Okruga Bjelovar, napominjući da oko 1.000 obitelji namjerava odseliti u Mađarsku, što su im dopustili “ali da bez imovine sele”, te pitaju da li da Mađare muškarce sposobne za vojsku puste ili interniraju i da li da obitelji interniranih protjeraju, “jer su fašisti, neprijatelji N.O.B.”20 _____________

Zavnoh-u. Madjari na našoj oblasti odbijaju da stupe u N.O.V. Ne priznaju se našim državljanima. Uporno traže da se isele u Madjarsku. Dozvolili smo im to, ali da bez imovine sele. Ima ih oko 1.000 porodica. Dali da pustimo i muškarce sposobne za vojsku ili da ih interniramo. U tom slučaju vjerojatno se i njihove porodice neće iseliti. Dali bi porodice interniranih protjerali jer su fašisti, neprijatelji N.O.B.24/9-44. 13.52 s. 108 grupa Obl. N.OO. Predsjednik: Prvčić21 _____________ Izv A, Zagreb, 1220, Depeše, 1944.

Usp. dok. br. 11., 12. i 13. Zlatić, član Politbiroa CK KP Hrvatske, vijećnik ZAVNOH-a. 20 Usp. dok. br. 10., 12. i 13. 21 Stjepan. 18 19

90


12. 1944., rujan 26.

OZN-a za Hrvatsku izvješćuje Povjerenstvo OZN-e za Slavoniju da dopusti da se Mađari Okruga Bjelovar isele u Mađarsku, “ali samo sa ručnom prtljagom”, te da Mađare muškarce sposobne za vojsku zadrže i upute u radne bataljune22 _____________

Povjerenstvu. Dozvolite da se isele Madjari, ali samo sa ručnom prtljagom, a muškarce sposobne za vojsku zadržite i pošaljite u radne baraljone. 26/9-44. 10.10 sati 34 grupa Stevo23 _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Depeše, 1944.

13. 1944., rujan 29.

Mjesečno političko-obavještajno izvješće za rujan 1944. OZN-e za zagrebačku oblast upućeno OZN-i II. za Hrvatsku o prisilnom novačenju i bjegovima iz NOV-e, te o načinu iseljavanja/protjerivanja Mađara iz bjelovarskog24 i moslavačkog okruga25 _____________

ODJELU ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU, ODSJEK II. Otsjek zaštite naroda za Zagrebačku oblast Br. 135 / 29. IX. 1944. Predmet: Mjesečni polit. ob. izvještaj za mjesec rujan 1944. god. Usp. dok. br. 10., 11. i 13. Ivan Krajačić-Stevo, načelnik OZN-e za Hrvatsku, član Politbiroa CK KPH, član Predsjedništva ZAVNOH-a, vijećnik AVNOJ-a. 24 O protjerivanju mađarskog stanovništva na bjelovarskom području od strane NOV i PO Hrvatske/ Jugoslavije i novouspostavljenih vlasti potkraj 1944., usp. M. Kolar-Dimitrijević, Isterivanje Mađara iz okolice Bjelovara 1944. godine, Časopis za suvremenu povijest, god. 27, br. 1, Zagreb, 1995., str. 125.136. 25 Usp. dok. br. 10., 11. i 12. 22 23

91


ODJELU ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU, ODSJEK II. U posljednjih mjesec dana, krenula je mobilizacija za NOV novim poletom. Posljednji vojni i politički dogadjaji očito su uplivisali na poboljšanje političke situacije i uvjetovali mobilizaciju. Odziv za našu vojsku bio je vrlo dobar. Tako se na pr. u Zagrebačkom okrugu odazvalo 90% svih pozvanih. Na svim okruzima vršila se mobilizacija, ali najviše u Moslavini i Bjelovarskom okrugu. Naše brigade su se time ojačale i brojno popunile. Kad se tome doda još priliv od nekoliko hiljada domobrana i gradjana iz uporišta, onda ispada, da se danas u našim jedinicama nalazi veći dio novih boraca. Naravno, da naši nisu imali dovoljno oružja da naoružaju sve te borce i broj nenaoružanih svakog dana se sve više penje. Djelomično zbog toga, a i zbog drugih razloga kao n. pr. špekulacije neprijateljskog uticaja i sl., nastalo je na Zagrebačkom okrugu masovno dezerterstvo. Čitave grupe dezertera vratilo se svojim kućama, otvoreno govoreći “Nema oružja, što ćemo tamo?” Oni se nisu ni sakrivali, nego su pijančevali po selima, neki, koji su otišli s puškama, puškarali su i pravili razne ispade. Mi smo poslali tamo jednu četu naše brigade, koja je otpočela da tamo pravi red i pohvatala glavnije dezertere, iz čega zaključujemo, da će se ta pojava svesti na manju mjeru. I na ostalim okruzima bilo je dezerterstva, ali u manjoj mjeri, a sa naše strane se energično postupilo. U nekim selima Moslavine izvršila je naša brigada hapšenje dezertera i ostali su se odazvali. Protjerali smo neke familije u uporište, od takvih koji su organizatori ili koji su otišli u uporište, ali su se tada gotovo svi vraćali i molili da ih se ne dira, što su nekima i udovoljili. Medjutim kasnije su opet pobjegli i priča bi počinjala iz nova. Da se to spriječi mi smo energično tražili od Suda da ne pravi takove ustupke, a ko se vrati od dezertera ide takodjer pred sud, pa će se vidjeti kako će se osuditi. Takav slučaj amo imali u selu Gornja Petrička u Moslavini, gdje je 23 dezertera na nagovor nekih HSS-ovaca otišla u bandu. Kad su pohapšene po OZN-i familije, neki su se vratili, a neki su tražili rok za vraćanje. Medjutim mi stojimo na stanovištu, da se osuda mora izvršiti. U vezi sa posljednjim pozivom maršala Tita i našom mobilizacijom, uprli su reakcionari iz HSS-a sve sile da nam ometu mobilizaciju i da zadrže domobrane, govoreći već svoju staru pjesmu o sukobu Engleza i Rusa o trećemu i ulozi domobranstva, okomljuju se na naš pokret kao na komunistički i.t.d. Oni su u svom radu postali vrlo aktivni i iznalaze sve moguće načine, da naškode našem pokretu. Terenom kruže njihovi letaci, koji se dijele iz ruke u ruku samo povjerljivim ljudima. Njihovi istaknuti predstavnici i ako su se formalno opredijelili za naš pokret još uvijek održavaju veze sa uporištima. /…/ Na okruzima Moslavina i Bjelovar nastala je medju Madjarima organizacija za selenje u Madjarsku. Mi smo sa brigadom preuzeli organizaciju tog iseljavanja, a postupili smo ovako: Koji Madjari imaju nekog u partizanima, tima ne dozvoljavamo selenje iz razloga, što bismo im morali dati i njihov imetak, kojeg bi im Švabe opljačkali i upotrijebili za rat; oni Madjari, koji imaju nekog u neprijateljskoj vojsci proglašuju se narodnim neprijateljima i iseljava ih se bez razlike da li to oni hoće ili ne. Svi muškarci sposobni za vojsku od takovih idu u konc. logor, oni pak koji nemaju nikoga ni u bandi ni kod nas, a hoće da sele, mogu da sele, ostavljajući imetak, a muškarci idu u logor; oni, koji od takovih ne će da sele, moraju poslati sposobne muškarce u NOV-u. /…/

92


Smrt fašizmu – sloboda narodu ! M.P.26 _____________

Za odsjek:

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.0. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 44.-46.

14. 1944., rujan 29.

Pismo OZN-e za zagrebačku oblast upućeno Oblasnom komitetu KPH i komesaru X. korpusa “Zagrebačkog”, u kojem se izražava nezadovoljstvo radom Vojnog suda Komande bjelovarskog područja _____________

ODSJEK ZAŠTITE NARODA ZA ZAGREBAČKU OBLAST Br. 145 / 29. IX. 1944.

Oblasnom komitetu K.P.H Komesaru X. Korpusa Zagrebačkog

Dragi drugovi ! Vojni sud komande Bjelovarskog područja pokazao se skroz oportunistički čak toliko daleko, da to ide na štetu naše borbe. U posljednji mjesec i pol dana isti sud nije izrekao ni jednu smrtnu kaznu, premda je bilo više slučajeva, da su optuženi zaslužili smrt. Slučajeve špijunaže, posve dokazane, sudi isti sud na dva mjeseca prisilnog rada ili jedno svinjče /slučaj Pezer Drine/. Svaki sud u mirno doba sudi špijunažu smrću, odnosno teškom i dugogodišnjom robijom, a ovaj sud može da si priušti da sudi špijunažu sa jednim debelim prasetom. Osim toga ovih dana u vezi sa selenjem Madjara izjavio je jedan bezobrazni i neprijateljski raspoloženi Madjar, da će zapaliti svoju kuću, kad bude selio, samo da ne ostane na korist partizana, te se pored toga derao protiv našeg pokreta. Isti se zove Keselica Eugen iz sela Vel. Pisanice. Komanda mjesta ga je na temelju toga uhapsila, ali je on potrgao rešetke i htjeo pobjeći iz zatvora. Naši drugovi su to primjetili i preveli ga u zatvor OZN-a. Kad je išao da vrši nuždu oborio se na stražara, kojem je zatajio šmajser, oteo mu šmajser i htjeo da ga ubije, ali nije znao rukovati i u tom momentu udario ga je jedan drugi drug kolcem po 26 Okrugli pečat: Odsjek zaštite naroda za Zagrebačku oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka).

93


glavi, tako, da mu je šmajser ispao i nije uspio da izvrši svoju nakanu. Nakon toga je bježao preko kilometar i pol, dok su za njim naši pucali i konačno ga uhvatili živoga. Doveden u zatvor pokušao je opet da bježi, ali je bio i ovaj put sprijećen. OZN-a ga je predala sudu komande bjelovarskog područja tražeći najenergičnije za istoga smrtnu kaznu. Medjutim sud ga je osudio na 5 godina prisilnog rada, što je posve sigurno, da ne će izdržati, jer ako nije već pobjegao, ono će sigurno pobjeći. Mi ćemo istoga ponovno uhapsiti i predati ga sudu Korpusne oblasti, koja će mu suditi po zasluzi. Molimo Vas, da poduzmete mjere da se ovakovi slučajevi ne dešavaju, inače ćemo biti prisiljeni, da podignemo optužnicu protiv takovoga suda zbog sabotaže NOB-e. Smrt fašizmu – sloboda narodu ! M.P.27 _____________

Za odsjek Marijan28 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.0. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 46.-47.

15. 1944., listopad 1.

OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Povjereništvo OZN-e za zagrebačku oblast da je od Vojnog suda Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ primio upute o suradnji vojnih sudova i OZN-e, posebice o ovlastima OZN-e _____________

Otsjek Zaštite Naroda II za zagrebačku oblast dne, 1. X.1944 Povjereništvu OZN-a zagrebačke oblast okrug Zagreb

Vojni sud vojne oblasti X. Korpusa “zagrebačkog” Nov i Poj uputio nam je slijedeći dopis: U vezi sa već prije datim uputama o suradnji vojnih sudova i Ozne dajemo ovim još i 27 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za Zagrebačku oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka). 28 Lačan.

94


slijedeće upute za što tjesniju medjusobnu suradnju: Istragu po političkim krivicama vršit će u glavnom organi OZN-a, a kada oni završe istragu uputit će dotično lice na dalji postupak i sudjenje pred nadležno vijeće vojnog suda. Sa pritvorenikom uputiće prijavu, iz koje će biti vidljivo za kakove krivice je dotični terećen, te zapisnik o saslušanju koji je sa dotičnim okrivljenikom učinjen kod OZN-a. Osim toga će OZN-a u popratnom pismu saopćiti kakvu kaznu za njega predlaže sa odgovarajućim obrazloženjem. Najčešće se dogadja da je za sada još teško dobiti svjedoka koji je u organizma OZNa dao podatke o krivici dotičnoga da svjedoči pred sudom, jer je to iz raznih opravdanih razloga često nemoguće ili to dotični svjedok neće. Organi OZN-a su medjutim odgovorni za to da se u prilogu unose samo oni podaci o krivnji i djelima optuženoga koji su strogo provjereni i utvrdjeni kao točni. Prema tome treba tim podacima posvetiti punu pažnju i vjeru te isti treba da budu temelj za donošenje presude a ne da se kruto drži za temelj presudi lažni iskaz okrivljenoga koji on daje u toku istrage. Zapisnik o preslušanju okrivljenoga treba da bude slika karaktera optuženoga i njegovoga odnosa prema počinjenima djelima, istrazi i NOB uopće. Sudska će vijeća prema tome kod ispitivanja i donošenja odluke o krivici i kazni optuženoga imati u vidu u prvom redu podatke o krivnji i počinjenim zločinima koje je dao OZN-a, te na temelju tih podataka, uzevši u obzir i iskaz optuženoga u toku istrage, donijet će konačnu presudu o kazni. Pri tome će se poslužiti ovlašću iz člana 27 alineja 1. uredbe o vojnim sudovima t.j. slobodnom ocjenom imajući u vidu čuvanje tekovina i promicanje interesa NOV i NOP. Odnos izmedju sudskih istražitelja i sekretara s jedne te povjerenika OZN-a s druge strane treba da bude taka da u skladnoj suradnji i pružajući si medjusobnu pomoć dobiju od uhapšenoga lica što više materijala za dokazivanje materijalne istine i subjektivne krivnje kako bi se mogla donijeti što pravilnija presuda. Sa ovim upoznajte sve članove sudskog vijeća i njihove zamjenike te sekretara i istražitelja vijeća vojnog suda, s tim da se sekretar sudskog vijeća što tijesnije poveže sa povjerenikom OZN-a u cilju što bolje medjusobne suradnje i što uspješnijeg rada. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.29

P.S. Dostavljamo gornji akt s time da ga proučite tako da bi se upoznali sa direktivama koje je dobio vojni sud. _____________

Za otsjek: …30 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, kut. 14. 29 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za Zagrebačku oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka). 30 Potpis nečitak.

95


16. 1944., listopad 5.

OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i za Hrvatsku popis Žumberčana koje su uhitili i saslušali, te predlaže da “neke od njih osudimo i bez konkretnog materijala”, jer je “poznato” da su se prema NOP-u isticali “neprijateljski” _____________

Otsjek zaštite naroda za Pokuplje II. sekcija 5.X.1944. Odjelu za zaštitu naroda za Hrvatsku Šaljemo Vam zapisnike i kratke podatke za žumberčane. 1. Burić Janko priznaje u zapisniku da je dobivao letke belogardijske koje je dijelio civilima i čitao u jedinici medju vojnicima NOV- Nagovarao je druge da idu u bjelu gardu. Širio je nezadovoljstvo u svojoj vojnoj jedinici, govoreći i ističući nepravilne postupke komandnog kadra u raspodjeli dužnosti i dodjeljivanju odjeće i obuće. Podatke koje imamo su uglavnom isti. Na saslušanju je to priznao bez batina. Od ostalih zatvorenika svako priznanje je vrlo teško išlo tako da se može reći za njega da je ovdje iskreno nastupio. Stoga smo mi bili mišljenja da je pošteniji od drugih i da čak treba druge prije strijeljati nego njega, jer ima izgleda da bi se mogao popraviti. Mi smo ga i pored toga predložili na duži prisilni rad. 2. Šembrek Nikica priznao je u zapisniku da je dezertirao iz NOV-a /iako je samo bio 3 mjeseca/, da se je do odlazka u vojsku stalno izvlačio i izmotavao iz NOV-a, da je švercovao, zatim da su u njegovu kuću zalazili četnički elementi kao Janko Badovinac, Perus i Miloš Nosetić /posljednja dvojica nalaze se u B.G./ i da su se tamo kartali, te govorio za svog komandanta da je loš i naposljetku je u zatvoru nagovarao svoga suzatvorenika Burić Janka da ništa ne priznaje /to mu je Burić rekao u lice/. Za njega imademo sljedeće podatke: Kao borac medju vojnicima govorio je kako se kod nas ne radi pravo, da se s jedne strane diže ustanak /to se je odnosilo na bjelu gardu/, a s druge nam se strane za komandanta postavljaju ustaše. Dalje, kako je NOB-a nešto drugo nego se prikazuje. To je pokušao objasniti na sljedeći način: ustanak na Geri, ustaški komandanti, a ti im dolaziš u vojske. U vojsci je bio u grupi koja je raspravljala o dolasku kralja Petra sa 200.000 vojnika. Poznat kao četnički, kao takav se i ispoljavao, samo što je to znao vrlo dobro da prikrije. Šembrek odaje sliku vrlo prepredenog tipa, neko konkretnije priznanje od njega nismo mogli dobiti unatoč tome što smo ga tukli. On uporno stoji na tome da je on za NOP dao sve. Šembrek sa svojom grupom vrlo je negativno djelovao na svoju okolinu, jer su svojim primjerom djelovali na borce iz jedinice, tako da su neki dezertirali.

96


Predložili smo ga, da se kazni smrću. 3. Latković Petar, priznaje da je zajedno sa svojim bratom uhapšen po B.G. i odveden u Kostanjevicu. On da je pušten, a brat zadržan navodno da će mu se suditi. Dezertirao je iz NOV i nije imao namjeru da se povrati u NOV, već da je uhapšen po ustašama i odveden u Samobor, gdje ga je pop Rapljenović izvadio i odveo u Zagreb. Za njega imademo sljedeće podatke: 1942 god, bio je po nama mobiliziran, ali je nakon kratkog vremena dezertirao. Dao se po ustašama uhapsiti i odvesti u Samobor. To je bilo u stvari sve dogovoreno, kako mu nebi stradala porodica. Poslje otišao u domobranstvo u Karlovac, a zatim se vratio kući. Za svake naše mobilizacije on se je na sve načine izvlačio, tako je kupio naočale sa običnim staklom, tvrdeći da je kratkovidan. Njegovo hapšenje po bjelima bilo je fingirano. Sigurno je da je on poslan natrag na Žumberak da izvrši neki zadatak. Čitava njegova porodica četnički je nastrojena, vrlo je aktivna u vršenju propagande za bjele. Latković se pravi naivan i odbija sve što bi ga teretilo. Tukli smo ga da bi iznudili priznanje, ali nismo uspjeli. Predložili smo da ga se kazni prinudnim radom. 4. Bulić Nikola, priznaje da je sudjelovao u četničkim sastancima u stanu učiteljice Zlate Demšer. Osim stvari koje su u vezi tog sastanka ne priznaje ništa. Za njega imademo sljedeće podatke: poznat je kao četnički nastrojen, kao takav se i ispoljava. Bavio se švercom i crnom burzom. U početku ustanka on pomaže, ali uvjek nastoji da izvuče neku korist. Kroz čitavo vrijeme NOB-e, on vrlo spretno sabotira i ubacuje parole. Bio je povezan sa samim poznatim četničkim elementima sličnima njemu. Priznati da je bio na četničkim sastancima nije htio nikako priznati, već je uporno odbijao. Njegovo priznanje iznudili smo batinama. Poslje je nekoliko puta pokušao da povuče priznanje, ali smo ga uvjek uspjeli bez batina, da potvrdi svoje prvo priznanje. Predložili smo da se ga strelja. 5. Janko Badovinac, priznaje da je dolazio na sastanke k Nikici Šembreku i da se je htio izvući iz vojske na taj način što je sakupljao glasove, kako bi postao povjerenik za rad po HSS. Mi imademo za njega sljedeće podatke: 1942 god bio je u belokranjskom odredu intendant, ali se poslje nekoliko mjeseci izvukao. Od onda pa sve do pred nekoliko mjeseci dok nije pozvan u vojsku skitao se Žumberkom. U vojsci je bio svega tri mjeseca. Prilikom povlačenja divizije sa Žumberka on je dezertirao i sa Juricom dogovorio da će on raditi po HSS-u, kako bi se izvukao iz jedinice. Dolazio je na sastanke k Šembreku. To su u stvari bili četnički sastanci koje su oni zamaskirali kartanjem. Činjenica je da su na te sastanke dolazili sami četnički elementi kao Peru i Jovo Kralović, koji su otišli u bjele. Svojim primjerom skitalica loše su djelovali na okolinu. Njega nismo batinali, već smo na ljepi način nastojali dobiti priznanje. Badovinac je prevejanec kao i Šembrek. Predložili smo ga na prisilni rad. 6. Pavao Heraković, priznaje da je po popu Rapljenoviću izvadjen iz logora i da ga je popularizirao. Da je nagovarao Nikolu Herakovića, partizana da se ne vraća nazad u vojsku, jer da će izgubiti glavu. Zauzimao se za Janka Kekića da se ga oslobodi iz vojske, isti je prebjegao bjelima. Poslije Grubačevog hapšenja govorio je njegovoj ženi da je to nepravedno i za njega se zauzimao. Povezan sa Dragom Rapljenovićem. Za njega imademo sljedeće podatke: Za vrijeme Jugoslavije podsticao je nacionalnu mržnju. Isticao se je kao Srbin. Radi toga su ga ustaše strpali 1942. godine u logor. 1943.

97


g. njegov brat je streljan po nama, to iskoristio pop Rapljenović i izvadio ga je iz logora. Po dolasku kući na veliko je hvalio popa kao spasioca naroda Žumberka. Propagirao je staru Jugoslaviju. Rodbinski je povezan sa Milaković Tadijom koji je prilikom našom mobilizacijom pod uticajem Pavla pobjegao bjelima. Bio je vezan sa Milošom Nosetić koji je takodjer pobjegao bjelima. Širio je parolu da se neide u NOV, da se čuva glava. U raznim prilikama isticao je svoje neprijateljstvo prema NOB. Dali smo mišljenje da ga se sudi na prinudni rad. 7. Milan Karlović priznaje da je klevetao NOP i švercao. Sakrivao se poslije odlaska svog brata Jove bjelima. Njemu su bile poznate namjere njegovog brata, ali to nije javio. Za njega imademo sljedeće podatke: Četnički nastrojen kao i čitava obitelj. Klevetao je NOP. Vezan na Brzovića koji je u bjelima. Zalazio Milošu Nosetiću, koji je preko Pavla Herakovića imao vezu sa popom Rapljenovićem. Bjelima je prebacio nešto blaga u Sloveniju. 8. Grubač Milan. Priznaje da je bio ustaški pobočnik, da je priredjivao zborove i upisivao ljude u ustaški pokret. Povezan sa Milošem Nosetićem i Pavlom Herakovićem i da je opravdao odlazak Miloša Nosetića u bjele. Za njega imademo sljedeće podatke: Osnutkom NDH postavljen je za ustaškog pobočnika općine Kalje. Nagovara ljude da stupe u ustaški pokret i pripremnu bojnu. Tomo Rašić njegov susjed suradjivao je sa prvim partizanima u Žumberku. Grubač ga je denuncirao i uspjelo mu je da ga strpa u logor. 1942. godine došao u partizane njegov brat Pero, nekoliko puta dezertirao i otišao u ustaše i opet se vratio. Bio je pod utjecajem Milana. Mi smo ga strijeljali. Za vrijeme dok je u općini Kalje bila naša prva jedinica Milan je sam lično dojavljivao u Krašić kretanje partizana. Tako se je jednom prilikom naši iznenadjeni od ustaša na prekopanju ceste, što je djelo Milana Grubača. Povezan je sa Pavlom Herakovićem, Milošem Nosetićem, Mitrom Grubačom, koji su svi četnički orjentirani. Ugurao se u seoski NOO i sabotirao rad. U svom dućanu javljao je pred narodom - kritikovao “partizansku pravdu”, jer da je ona kriva što je Nosetić morao pobjeći u bjele. Dalje je govorio da od partizana mnogo strada nevinih ljudi. Na saslušanjima Grubač je uporno odbijao da je on bio što čini protiv NOP-a. Pokušaj po batinama da iznudimo priznanje, ali nismo uspjeli. Predložili smo ga da ga se kazni smrću. 9. Pavle Pavić. Priznaje da narodu krivo tumačio cilj NOP-a, govoreći da su ciljevi NOP-a komunistički. Mi imademo sljedeće podatke o njemu. Četnički orijentiran, ubacivao stalno četničke parole. Narodu je govorio da je ova politika koja se danas vodi za zidare, koji nemaju ni posjeda ni zemlje, ali da iz toga neće biti ništa, jer da to vode komunisti. Govorio je o dolasku četnika, koji će raspršiti partizane. Bavio se švercom. Bio je povezan sa Nikicom Šembrek, Mile Magovac /pobjegao u bjele/ i ostalim četničkim elementima. Nismo ga tukli, već je gornje priznanje dao dobrovoljno. Dali smo prijedlog da ga se kazni prinudnim radom. 10. Rapljenović Dragutin. Priznaje da je odilazio svome bratu popu Rapljenoviću bez propusnica naših vlasti. Popularizirao je svog brata kao spasioca Žumberčana. Povezan je sa Milošem Nosetićem. Mi imademo o njemu sljedeće podatke. Podržavao je vezu sa svojim bratom popom u Samoboru preko kojeg je on slao upute, parole i drugo četničkim elementima na Žumberku. Klevetao je NOP i neprijateljski se odnosio. Na saslušanju nije htio ništa da prizna unatoč toga što smo ga tukli.

98


Predložili smo ga da ga se kazni smrću. 11. Gabro Žučak. Priznaje da je ljudima govorio da će se na kraju rata ujediniti bijela garda i četnici. Bio je u grupi četničkih elemenata koji su radili na tome da se smijeni Nikola Bogdanović kao pretsjednik seoskog NOO-a, a da na njegovo mjesto dodje Gabro Žučak. Da je simulirao bolest izvlačeći se iz NOV i bavio se švercom. Mi raspolažemo slijedećim podacima o njemu. Bio je mobiliziran u NOV, ali se simulirajuć izvukao i otpušten kao nesposoban. Bavio se švercom. Ove je godine ponovo mobilisam, ali se je i dalje bavio švercom kao partizan. Dne 7.VII. ov. god., bio je na četničkom sastanku kod Ilije Rajakovića. Ubacivao je parole kojima je unašao paniku u narod o ujedinjavanju ustaša, četnika i bjele garde, koji će nakon rata otići u šumu i osvećivat će se. Bio je u grupi četnika koja je srušila seoskog odbornika, kandidata K.P. a na njegovo mjesto postavlja njega. Predložili smo ga da ga se kazni smrću. 12. Janko Smiljanić. Priznaje da se bunio da Mara Beg bude odbornica. I da je učestvovao u njezino smjenjivanje. Podatci; Kleveta NOP i neprijateljski se odnaša. Na jednom sastanku seoske JNOF-e istupio da oni neće narodnu vlast, već vlast koju će oni izabrati. Populariše Brzovića i govori koliki bili bi streljani da nije bilo njega. Četnički orijentiran kao i njegova obitelj. Predložili smo ga da ga se strijelja. 13. Gabre Smiljanić. Priznaje da je govorio da će si izabrat vlast koju će oni htjeti tj. najbolje ljude. Opravdavao je bombardiranje Slovenske bolnice zato što je na Hrvatskom Teritoriju. Podaci; Kleveće NOP i četnički je orijentiran. Popularizira bijelu gardu. Na sastanku JNOF-e istupio da oni ne priznaju narodnu vlast, već će oni birat koje će oni htjeti. 27.V. ov. god., bio je na četničkom sastanku kod svog rodjaka Ilije Rajakovića. Nismo ga prinudjivali batinama. Dali smo prijedlog da ga se kazni prisilnim radom. 14. Ilija Rajaković. Ne priznaje ništa. Podaci; Četnički orijentiran kao takav djelovao, ali se vješto maskirao. Bio mobilizan u NOV, ali se uvijek izvukao simulirajući da je bolestan. Klevetao je NOP. Zajedno sa svojom četničkom kompanijom poveo akciju da se smijeni seoski odbornik Nikola Bogdanović. U njegovoj kući 7.V. ov. god., održan je četnički sastanak. Nismo ga tukli. Svi gore navedeni uhapšeni su poslije napada na Komandu mjesta u Sošicama kao represalija na napad, gdje je ubijeno 38 drugova partizana. Uhapšenici su bili smješteni svi u jednu prostoriju. Za njih se nije bilo nikakovih podataka, već su uhapšeni na temelju toga, što su od prije poznati kao neprijateljski raspoloženi prema NOP-u. Uhapšenici su bili u Žumberku preko 2 tjedna zajedno u zatvoru a poslije toga dopraćeni su ovamo. Odmah u početku po njihovu dolasku faktično da se istraga otegla i sami zatvorenici nisu ništa priznavali. I ova saslušanja izvršena su brzo, te se vidi i iz samih zapisnika da nema mnogo konkretnog optužujućeg materijala, ali budući da je u napadu poginulo 38 drugova možemo da neke od njih osudimo i bez konkretnog materijala, ako je poznato da su u NOP isticali neprijateljski. Za četvoricu njih i to: Bulić Nikolu, Grubač Milana, Dragutina Rapljenovića, Gabru Žučaka, mislimo da imade dovoljno optužujućeg materijala, a za Šembrek Nikicu i Janka

99


Smiljanića ne postoji takav materijal, ali su poznati kao najgori medju njima i dojam naš je takav. Sud je bio mišljenja da nema dovoljno optužujućeg materijala za navedenu šestoricu, već samo za Bulić Nikolu i Janka Burića, za kojeg stvarno postoji materijal, da se mogu kazniti najstrožijom kaznom, dok svi ostali otpadaju tj. da se blaže kazne. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! OZNA - POKUPLJE P.S. Zapisnike za Bulić Nikolu i Janka Burića poslat ćemo Vam tokom sutrašnjeg dana. _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 5.03.

17. 1944., listopad 8.

OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom rujna 1944. te navode zbog čega su, navodno, krivi i prijedloge presuda _____________

Otsjek zaštite naroda za Pokuplje II. sekcija Broj: 182/1944. g. Dana 8.X.1944. god Odjelu za zaštitu naroda Hrvatske II. otsjeku Dostavljamo vam mjesečni prikaz o osobama koje su prošle kroz naš zatvor kroz mjesec septembar 1944. g. LUKETIĆ FRANJO, iz Donje Kupčine. Uhvaćen po patroli OZN-e na oslobodjenom teritoriju, bio je protjeran u neprijateljsko uporište, jer je održavao vezu sa sinom koji je ustaša i obavještavao ga o kretanju naših jedinica. Predali smo ga vojnom sudu sa podatcima i predlogom da ga kazni prisilnim radom. PAJAS HUGO, iz Kraljevca i FRANJO TOMAŠKO iz Kraljevca. Jednog partizana nagovarali da se predaju ustašama u Brezovici. Nagovarali su i ostale da ne idu u NOV., već u ustaše. Poslani na vojni sud sa podatcima.

100


GOLUBIĆ PAVA, iz Mrzlog-polja, Žumberak. Odilazila na neoslobodjeni teritorij, bez propusnice naših vlasti. Neprijateljski se odnosila prema NOP-u. Kočila rad omladine, ismjehivala je partizane. Predali smo je vojnom sudu sa podatcima i predlogom kazne prisilnim radom. STJEPAN POSAVEC iz Gladovca, općina Kravarsko, kotar Vel. Gorica. Bio ustaša od osnutka NDH. 1942. godine stupio u ustašku vojsku. Došao kući 1943. godine. Na naš poziv za NOV., nije se odazvao, već je pobjegao u uporište Buševac, tamo dobio čin razvodnika i povjereno mu je čuvanje zatvora. Loše je postupao sa zatvorenicima i narodom. Poslan vojnom sudu sa podatcima i predlogom da ga se kazni smrću. ČEBRAJEC JOSIP, iz Jakuševca, kotara Vel. Gorica. Uhapšen je kad je došao u NOV., prema podatcima koje smo imali za njega. Ustaša od osnutka NDH. Učestvovao u pokolju i pljački na Kordunu. U svom selu pokazivao krvav nož i hvalisao se koliko je ljudi poklao. Poslan vojnom sudu sa podatcima i predlogom kazne smrti. ŠIPEK RUDOLF, agent bojnog zrakoplovstva u Zagreba, došao u partizane i po nama hapšen, te nakon istrage likvidiran. ŠPIŠIĆ IMBRO, Dvoranjaci, kotar Pisarovina. Uhvaćen prilikom likvidacije Zdenčine od naših jedinica. Za vrijeme ofenzive 7.V. na Pokuplje, organizator je odlaska ljudi u neprijateljsku vojsku. Predali smo ga vojnom sudu sa zapisnikom. MIOKOVIĆ DRAGUTIN, iz Pisarovine. Uhvaćen kod likvidacije Zdenčine, kuda je bio iselio. Neprijateljski se odnosio prema NOP., predan vojnom sudu sa podatcima i predlogom kazne prisilnim radom. MIOKOVIĆ JOŽA, iz Pisarovine. Uhvaćen u Zdenčini prilikom zauzeća. Bio zakupac Zajednice za promet stokom i za to vrijeme prisilno otkupio preko 500 pari volova. Za vrijeme dok je bio u Zdenčini izlazio sa ustašama i prisilno otkupljivao stoku. Tako je oduzeo volove jednom drugu moji se nalazi u NOV., govoreći da je on partizan. Predali smo ga vojnom sudu sa podatcima i predlogom da ga se kazni smrću. MIOKOVIĆ PAVLE, iz Pisarovine ustaški tabornik, uhvaćen kod akcije na Zdenčinu. Sa podatcima predan je vojnom sudu i predložen je za kaznu smrti. MIOKOVIĆ MIJO, iz Pisarovine, uhvaćen prilikom akcije na Zdenčinu. Neprijateljski je bio raspoložen prema NOP-u, sa podatcima predan vojnom sudu sa predlogom za prisilni rad. GALOVIĆ VJEKOSLAV, iz Vukomerića, kotara Vel. Gorica. Kao predsjednik seoskog NOO-a organizirao je odlazak ljudi u neprijateljsku vojsku za vrijeme pavelićeve amnestije 6.V. Pravio popis simpatizera NOP-a i članova KP., i prijetio da će biti streljani. Za vrijeme dok se je nalazio u uporištu, takodjer je slao preteće poruke o akcijama ustaša na oslobodjeni teritorij. Predan vojnom sudu, sa predlogom kazne smrti. KADEČKA ALBERT, iz Grede, kotara Sisak. Obavještajac Gestapo-a. Izdao ustašku ob. mrežu u Gredi, da bi na taj način stekao povjerenje kod nas. Mi smo ga hapsili i po izvršenoj istrazi likvidirali. LOKHAJNER STANISLAV iz Brežice. Uhvaćen po našim kuriru na cesti Zagreb-Vel. Gorica. Bio na istočnom bojištu godinu dana kao mitraljezac na avijonu. Po izvršenoj istrazi likvidiran. MARA HARABAJSA iz Kraljevca. Obavještavale ustaše o kretanju naših jedinica. Bila vezana za ustaškog poručnika Ramića, čija je bila i ljubavnica. Sa ustašama postavila zasjedu drugu Pandaku članu KNOO-a i članu KP. koji je tom prilikom poginuo. Po izvršenoj istrazi likvidirana.

101


OREČIĆ KATA iz Desni Štefanki. Pobjegla u neprijateljsko uporište Rečicu. Vratila se kući da digne još neke stvari, uhapšena po patroli OZN-e. Uputili smo je na komandu područja, s time da je se uputi za Bihać. OREČIĆ JAGA, iz Desni Štefanki. Poslije bjega svog muža u uporište, sakrivala se po šumi i s njime održavala vezu. Uhapšena po patroli OZN-e. Poslana na komandu područja, da je se protjera u Bihać. BARIŠIĆ ANTUN, policajac iz Zagreba. Uhvaćen u Odri po kuriru ROC-a Vel. Gorica. Po završenoj istrazi likvidiran. ANTOLČIĆ JAGICA, iz Gladovca. Uhvaćena na oslobodjenom teritoriju. Bila zajedno sa svojim mužem u uporištu Žažina, koji je dezertirao od partizana. Poslali smo je ONOO-u, da je dodjeli na rad. PUDINA JANDRO iz Šišljavića. Obavještavao je ustaše o kretanju naših jedinica. Obavjestio ustaše u Blatnici o napadu koji će naša vojska izvršiti i o brojnom stanju i naoružanju naših jedinica. To je učinio na način što se popeo na drvo u šumi kuda su prolazile naše jedinice. Za taj svoj podvig hvalisao se pred ljudima. Prvi puta kad je trebao biti hapšen uspio je pobjeći, medjutim hapšen je drugi puta. Predali smo ga vojnom sudu sa predlogom da ga se kazni smrću. HORVAT TOMO iz Pisarovine. Za vrijeme ofenzive na Pokuplje, pobjegao u Zdenčinu. Prilikom prepada ustaša na komandu mesta Pisarovina 11. i 12.V. Horvat je služio kao vodič. Došao je sam kući posle napada na Zdenčinu i po nama hapšen. Dali smo ga vojnom sudu. KUČMANIĆ DRAGO iz Karlovca. Bio u V. ustaškoj bojni. Poslije gestapovac i stražar u logoru Jankomir. Uhvaćen po kuriru ROC-a Vel. Gorica. Nakon istrage likvidiran. FRANKOVIĆ MILAN i EGEDOŠ FRANJO, došli u NOV., nekoliko dana prije 15.IX. iz neprijateljske vojske. Dodjeljeni u Karlovačku brigadu iz koje su pokušali dezertirati. Uhvaćeni su na putu od patrole OZN-a. Uputili smo ih OZN-i divizije. BRCKOVIĆ SLAVKO, iz Kupčine. Istupao je protiv Jedinstvene fronte. Priznaje svoje pogreške iskreno. Mi smo ga uputili na ONOO Pokuplje, da ga dodjeli nekuda na rad. TOMIČEK BARA iz Kraljevca, odlazila u Zagreb, gdje je održavala vezu sa dvojicom ustaških agenata, koji su rodom iz njezinog sela. Obavještavala ih je o prilikama u selu, o ljudima simpatizerima NOP-a, te ljudima koji su odlazili u NOV. Što sve ona priznaje. Poslali smo je vojnom sudu sa podatcima i predlogom da je se kazni prisilnim radom. ČANČAR MARA, iz Peščenice. Prilikom dolaska čerkeza u selu, informirala ih je koje su partizanske kuće. Čerkezi su ih opljačkali. Kazala im je kuću gdje dolazi partizan Ivan Šetek. Tom prilikom je oni uhvaćen, ali je uspio pobjeći. Mara priznaje gore navedeno. Poslali smo je vojnom sudu sa podatcima i predlogom da je se kazni prisilnim radom. VRANEŠA DRAGUTIN, ustaša iz XIII. bojne. Uhvaćen po diverzantima kod Karlovca. Preslušan i likvidiran. LJUBA POSAVEC, iz Lekenika. Odlazila u Sisak i imade muža u neprijateljskoj vojsci. Poslana ONOO-u Pokuplje, da je rasporedi na rad. KLEPAC MIJO, iz Kupinca. Tast ustaškog špijuna Čaruge. Sa njime održavao vezu i odlazio u Zdenčinu. Poslan vojnom sudu sa podatcima i predlogom kazne prisilnim radom. GRAŠINEC JURICA iz Kupinca. Uhvaćen kao domobran kod kuće. Poslan u vojsku jer nije bilo optužujućeg materijala. SMOLKOVIĆ STJEPAN, iz Bukovčaka, kotar Vel. Gorica. Bježao je i skrivao i sakrivao se ostalim dezerterima po šumi, a kod sebe je imao sakriveni pušku svog brata, koji je dezertirao iz NOV. Poslan je vojnom sudu. Na dezertere je učinjena akcija, uhvaćeno je desetak koji su predani komandi područja. Tom akcijom smo ih potpuno razbili.

102


ŠPIŠIĆ ANA iz Desni Štefanki. Odlazila u neprijateljsko uporište Rečicu. Poslana vojnom sudu sa podatcima, i predlogom kazne prisilnim radom. KOVAČIĆ MIJO iz Kupčine. Otišao u ustaše za vrijeme neprijateljske ofenzive. Povratio se kući i po OZN-i uhapšen. Nije bilo optužujućeg materijala poslan vojsci. PERUŠA MIJO, iz Kupčine. Otišao u ustaše za vrijeme neprijateljske ofenzive. Povratio se kući i po OZN-i uhapšen. Nije bilo optužujućeg materijala pa je poslan u vojsku. DROBNJAK JELA i IVAN, iz Ribnice, kotara Vel. Gorica. Odlaze u V. Goricu, sastajali se sa ustašama. Uhapšeni su zbog toga što su išli bez propusnice sa oslobodjenog teritorija u uporište Vel. Goricu. Ispitani i poslani su ONOO-u Pokuplje, da ih odredi na rad. BREZINŠČAK SOFIJA i FRANJO, iz Zablatja kotara Vel. Gorica. Odlazili su u uporište Vel. Goricu bez propusnice. Ispitani, poslani ONOO-u na rad. CIMER PETAR, iz Stupnika, kulturbundovac. Radio je na aerodromu Lučko. Seljake koje je namještavao tražio je da rade po ob. službi za njega. Nakon istrage je likvidiran. U mjestu Odri kotara Vel. Gorica uhapsili smo 10 poznatih velešvercera, koji su se inače neprijateljski odnosili prema NOP-u. Poslali smo ih ONOO-u za Pokuplje, da ih se materijalno kazni i povrh toga prisilnim radom. DAMJANOVIĆ DAKO, bivši član KNOO-a Žumberak. Bjelogardistički špijun koji je uhapšen, priznao je da je njemu predao pismo od bjelih, što on ne priznaje. Kao član KNOOa bio je velika ljenčina. Na terenu Žumberak bio je nepoželjan zbog svojih veza sa četničkim elementima. Prebacili smo ga u Pokuplje i dali ONOO-u Pokuplje, koji rasporedio na rad, s time da se nad njim vodi nadzor. RAJAKOVIĆ DANIJEL, veterinar kotarskog NOO-a Žumberak. Četnički orijentiran. Njegovo prisustvo na Žumberku nije bilo poželjno te smo ga prebacili za OZN-u Kordun, koja ga je rasporedila kao veterinara na rad, a što je učinjeno sporazumno sa OK. i ONOO Pokuplje. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________

OZN-a Pokuplje,

Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 5.03.

103


18. 1944., listopad 10.

Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i PO Jugoslavije osuđuje Ivanku Potočki (1928.) iz Zagreba zbog “konfidentske službe i špijunaže” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine31 _____________

VOJNI SUD OJNE OBLASTI X. KORPUSA V “ZAGREBAČKOG” NOV i POJ ............. BROJ: Sud 9/44 ......... DNE: ......./........194... U

I M E

P R E S U D A N A R O D A J U G O S L AV I J E !

Vojni sud X. Korpusa Vojne Oblasti “Zagrebačke” NOVJ vijeće kod te Oblasti pod predsjedanjem predsjednika suda kapetana Ranogajec Vladimira, te članova vijeća Blažić Josipa blagajnika ekonomskog odsjeka ove oblasti i Jurić Antuna stražara kod te oblasti, a u prisutnosti sekretara ovog vijeća Štok Franje kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv Potočki Ivanke radi špijunaže na svom zasjedanju od 10. listopada 1944 presudilo je POTOČKI IVANKA, zvana ČUČA, kći Janka i Terezije rodj. Krajcer, rodjena 23.III.1928 u Zagrebu, gdje i živi u Zagorskoj ulici iza broja 29, pismena, svršila 4 razreda puške škole i dva razreda stručne škole, neudata, rkt. vjere, Hrvatica nekažnjavana članica ustaške mladeži, kućanica stupila u NOV 16.IX.1944 k r i v a

j e :

1. što je početkom oktobra 1943 postala policijski konfident i stupila u službu UNS-a, 2. što je krajem mjeseca studenoga 1943 prokazala Tomašić Branka protuzrakoplovca iz Zagreba i od policije dobila nagradu 2.000 kuna što je sa Ružom Bosnar konfidenticom prokazala Soršak Slavicu djaka iz Zagreba i za to primila nagradu sa istom 6.000 kuna, a to je izvršila krajem veljače 1944. što je krajem ožujka prokazala Sumor Andjelu iz Zagreba sa konfidenticom Bosnar Ružom i za to primila nagradu sa istom 6.000 kuna što je u travnju ov. god prokazala Romih Zvonka trgov. pomoćnika iz Zagreba i za to primila nagradu od 4.000 kuna što je u travnju o.g. sa konfidenticom Ružom Bosnar prokazala Gorički Ljudevita automehaničara iz Zagreba i primila sa istom nagradu od 8.000 kuna što je početkom svibnja o.g. sa konfidenticom Ružom Bosnar prokazala Švegel Štefka trg. pomoćnika iz Zagreba i za to sa istom primila nagradu od 10.000 kuna 31

104

Usp. dok. br. 33.


što je početkom lipnja o.g. prokazala Škabar Marijana iz Zagreba što je početkom rujna o.g. prokazala Javornik Julku iz Zagreba, 3. što je 16.IX. o.g. stupila u NOV po nalogu agenta UNS-a Gjure Pajdaša sa zadatkom da vrši špijunažu u korist neprijatelja za obećanu nagradu od 20.000 do 30.000 kuna, dakle, što je počinila djelo služenja neprijatelju kao špijun tj. krivično djelo narodnih neprijatelja navedeno u čl. 14 Uredba o Vojnim sudovima, pa se stoga na temelju člana 5 i 16 navedene Uredbe p r e s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njezinog djela imovine u korist N.O. Fonda. Ova presuda postaje izvršnom nakon odobrenja višeg Vojnog suda, a u smislu čl. 29. Uredbe o Vojnim sudovima. O B R A Z L O Ž E N J E : Okrivljena je priznala da se početkom oktobra 1943 upoznala sa policijskim agentima Bedeniković Mirkom, Djukom Pajdaš, Jembrih Milanom i Danom Rogić, te da je na njihovu ponudu stupila u UNS kao policijski agent sa mjesečnom plaćom od tri tisuće kuna. U toku 1943 i 1944 god. da je kao konfidentica prokazala policiji u dispozitivu navedene osobe i da je kod svakog prokazivanja od policije primala novčanu nagradu kako joj je to bilo obećano kod stupanja u UNS. Priznaje nadalje da je 16.IX.1944 po nalogu policijskog agenta Gjure Pajdaša prebačena u redove NOV u cilju da u našoj vojsci vrši špijunažu te da prikupi podatke o brojnom stanju, naoružanju, o ustanovama NOV o aerodromima, da sazna imena vidjenijih partizana tj. rukovodioca, a u tu svrhu da se stavi u vezu sa Jambrih Rudolfom, Gustom Kapustom i Jazbec Rudolfom policijskim agentima, koji su takodjer već ranije stupili u redove NOV u cilju špijunaže u korist neprijatelja. Za izvršenje toga zadatka da joj je obećana nagrada od 20.000 do 30.000. Okrivljena se brani da se primila konfidentske službe i špijunaže zato što je kao malodobna bila pod uplivom sredine koja je neprijateljski raspoložena prema N.O.B. te da zbog toga nije poznavala ciljeve N.O.B. Kako je sud stekao uvjerenje da je okrivljena bistra i svjesna svih posljedica djela koja je počinila, pa joj stoga ni njezinu mladost nije mogao uzeti kao olakšavajuću okolnost, budući da su posljedice krivičnih djela vrlo teške naravi, a motivi iz kojih je ova djela počinila prljavi. Radi toga sud je donio gornju presudu na temelju ovlaštenja člana 27. Uredbe o Vojnim sudovima kao odmazdu za sva djela koja je okrivljena počinila. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Na položaju dne 10. listopada 1944

Zapisničar: Štok Franjo [v.r]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

M.P.32 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Vlado Ranogajec [v.r]

32 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

105


19. 1944., listopad 13.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Tomu Šodeca (1912.) iz Hrebinca (Dugo Selo) zbog “služenja neprijatelju kao špijun i dostavljač” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine33 _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ. ..... VIJEĆE KOD X. KORPUSNE VOJNE ....... OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ ............................Sud 19-44. U

I M E

P R E S U D A N A R O D A J U G O S L AV I J E !

Vijeće Vojnog suda X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. kod ove oblasti, na svom zasjedanju od 13. listopada 1944. pod predsjedanjem podpredsjednika ovoga suda kapetana Kezele Slavka, te uz sudjelovanja članova vijeća Santo Gabrijela, šefa mobilizacionog odsjeka i Jurić Antuna stražara kod te oblasti, u prisutnosti sekretara ovog vijeća Štok Franje kao zapisničara i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv Šodec Tome, radi služenja neprijatelju kao špijun i dostavljač, presudilo je: Šodec Tomo, sin pok. Tome i Marice r. Skrbljan, rodjen 26.III.1912. u Gračecu, kotar Dugo selo, zadnje boravište Hrebinec, kotar Dugo selo, oženjen rastavljen, rkt. vjere, pismen, Hrvat, svršio 4. razr. pučke škole, radnik, posjeduje 2 i pol rali zemlje s kućom i gospodarskim zgradama u Gračecu, neporočan, k r i v

j e :

što je u dogovoru sa ustašom Dumić Dragutinom 26. svibnja 1944. u pismu naslovljenom na zapovjednika hrvatske policije sa ugovorenom oznakom “I.K.4” dao podatke protiv uhapšenih partizana odnosno simpatizera i suradnika NOB Lučić Vida, Lučić Mate, Lučić Stjepana, Batiževac Drage, Škobljanec Stjepana, Sladarec Josipa i Lisičjak Marije, navodeći izmedju ostalog za Lučić Stjepana i Matu da su hranili i vodili partizane, za Lučić Vida da je djelatni partizan, za Škobljanec Stjepana i Batiževac Dragu da su raznašaći komunističkih letaka a za Sladarec Josipa da je partizanski kurir, da je prebacivao šestoricu partizana u mjesecu prosincu 1943. preko Prikraja, te je ujedno obećao da će u buduće uvijek slati nove podatke, pa je za ovaj posao od ustaše Dumića primio nagradu od 50 tisuća kuna,

33

106

Usp. dok. br. 33. i 50.


dakle što je počinio djelo služenja neprijatelju navedeno u čl. 14. Uredbe o vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 spomenute uredbe o s u d j u j e na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegovog dijela imovine u korist NOFonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg vojnog suda u smislu čl. 29. Uredbe o vojnim sudovima. O B R A Z L O Ž E N J E Okrivljeni je priznao da je počinio gore opisano djelo, a brani se da mu je pismo diktirao Dumić a on ga je samo pisao, te da je 30.V.1944. pisao još jedno pismo policiji u kojem je htio opravdati nevinost lica koje je optužio. Iza 5.VII.1944. da je prestao raditi i družiti se sa Dumićem. Sud nije mogao uvažiti obranu okrivljenog, jer je notorno da je prvim pismom upropastio navedena lica, pa kada bi uistinu i pisao drugo pismo policija ne bi uvažila takovu obranu i time ne bi spasio optužene suradnike NOB. Sud je na temelju takovog činjeničnog stanja uvjerio se u krivnju okrivljenog, pa ga je stoga u smislu ovlaštenja čl. 27. Uredbe o vojnim sudovima osudio na gornju kaznu imajući u vidu da je okrivljeni svojim protunarodnim i izdajničkim radom svjesno nanio mnogo štete NOB, te da je u NOV došao iz čiste računice da spasi glavu. Obzirom na težinu počinjenog djela kao i uvjerenja koje je sud stekao da je okrivljeni nepopravljiv, sud je primjenio najstrožu kaznu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Na položaju 13.X.1944.

Zapisničar: Štok Franjo [v.r]

M.P.34 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r]

Izvornik i ovjereni prijepis, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

34 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

107


20. 1944., listopad 16.

OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom rujna 1944. Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom _____________

OTSJEK ZAŠTITE NARODA II. ZA ZAGREBAČKU OBLAST Br. 23 16.X.1944. Izvještaj o narodnim neprijateljima predanih sudu u mj. septembru 1944. Odjelu zaštite naroda za Hrvatsku Otsjek II. 1./ Kz br. 24 - Sulejmanec Josip iz Djurdjevca Isti je bio član ustaškog općinskog odbora u Djurdjevcu. Nepovoljno se izražavo o NOP-u. Dne 9.IX.1944. predan je vojnom sudu X. Korpusa. Kažnjen je se 1 godinom prisilnog rada i 2 god. gubitka časnih prava. 2./ Kz br. 25 - Urbanke Robert iz Zagreba Rodjen 20.XI.1910. u Zagrebu. Zanimanjem pozamenter. U kolovozu 1943. naišao je na partizane kod Lipika i stupio u XVI. Brigadu. Kasnije, kada je ista bila na Kalniku prešao je u kalnički odred, odakle je pobjegao u Zagreb i povezao se sa Josipom Škrablom i ostalima iz njegove grupe. Kasnije je otišao u Njemačku i nalazio se u grupi oko Lissinga. Na povratku došao je u Posavinu i namjestio se kod popa u Ščitarjevu. Uhapšen je u Ščitarjevu. Dne 13. IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 3./ Kz br. 32 - Grakalić Mila iz Zagrebu Rodjena 6.IV.1921. u Medulinu - Pula - Istra. Ista je bila u I. Moslavačkoj brigadi i otišla u Zagreb. Na povratku dovela je sobom dijete koje je imala sa jednim talijanom. Dne 7.IX. upućena je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ju je sudio na 3 mjeseca prisilnog rada. 4./ Kz br. 33 - Toplak Željko iz Djurdjevca Rodjen 23.III.1923. u Lepoglavi kod Ivanec. Krivotvorio je žig Bojne narodne obrane u Djurdjevcu i pisao potvrdu na Kn. 10.000.- za naplaćenu pušku od Vinković Djure i Kn. 500.- za naplaćenu članarinu Bijele Garde. Krivotvorio je pozivnicu, u kojoj se poziva Vinkovića da dodje na sastanak B.G-e zajedno sa po njemu preporučenim članovima iz Hampovice u Djurdjevac. To je radio u vezi sa lugarom Butlić Lukom iz Hampovice. Dne 10.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je sudio na 3 godine prisilnog rada i 5 god. gubitka časnih prava.

108


5./ Kz br. 34 - Šatalić Olga iz Zagreba Bila je optužena po Krmpotić Milanu i Bognar Mirjani, da je po zagrebačkoj policiji ubačena u partizane kao špijunka. Medjutim se strogim saslušanjem ustanovilo, da to ne stoji, da je dapače obratno, pa je upućena Štabu X. Korpusa “Zagrebačkog” time, da se uputi u Zagrebački odred, gdje je i do hapšenja i služila. 6./ Bojnec Antun - fra Bono iz Bjelovara. Ovaj fratar bio uhapšen na našem teritoriju bez ikakovih dokumenata, pa je pod sumnjom špijunaže dopraćen k nama radi saslušanja. Uspostavilo se da je poznat po ovdašnjem župniku, po župniku iz Štefanja i mnogim civilnim licima. Kod nas je preslušan ali se nije moglo ustanoviti da je došao s namjerom da špijunira, pa je pušten na slobodu. 7./ Kz br. 36 - Šnider Dušan iz Krasice kraj Sušaka Rodjen u Krasici 9.V.1905. On je čovjek, koji je bio u Americi i onamo živio misterioznim životom, te izgleda da je mnogo puta bio u raznim amerikanskim zatvorima. Po povratku iz Amerike u biv. Jugoslaviji falsificirao je novčanice i bio sudjen na 4 godine zatvora, koji je održavao do 13. srpnja 1943. u Lepoglavi, kada je Lepoglava po partizanima bila osvojena. Time je došao na slobodu. Po tom je došao u partizane, jer kući nije mogao. On govori engleski. Bio je tumač kod Engleza. Štabu X. Korpusa bio je sumnjiv i stavljen je pod pasku.- Ustanovilo se da u Brigadi Braće Radića razorno djeluje sa svojim izjavama medju borcima i medju narodom. Nekoliko njegovih izjava: novopridošlim borcima: “Vi ste ludi što ste došli ovamo”, u civilnim seljačkim kućama: “Najbolje je biti neutralan i povladjivati i jednoj i drugoj strani.” “Nas će Englezi ipak na koncu prevariti, a kralj Petar će opet doći, ja to pozitivno znam, pošto sam to čuo od Engleza.” “Za federalnu državu Hrvatsku malo me boli glava, jer ja ću i onako iči u Ameriku.” U momentu kada je trebao biti hapšen dezertirao je zajedno sa kurirom Korpusa nepoznatim pravcem. Kasnije uhapšen. Englezi su mu dali jedno pismo u kojem je stajalo, da je radio za Englesku misiju 3 mjeseca, te ukoliko bi sastao kojeg Engleza ili Amerikanca ili kada dodje u njihove zemlje, da mu se mora pružiti svaka pomoć. Inače je notorna pijanica i bezkarakteran čovjek i parazit. Strijeljan je 16.IX.1944. 8./ Kz br. 37 - Hajduković Ivan iz Zagreba Rodjen 25.II.1921. U Djurdjevcu kot. Djurdjevac. Ustaški nadporučnik. Odlikovan je željeznim trolistom I. Časničke škole Ustaške vojnice. Ustašku zakletvu položio je 1939. od god. 1941. borio se protiv partizana oko Gline u pravcu Sumarice. God. 1942. išao je u akcije protiv partizana u Žumberku. Oko Gline Hajduković je učestvovao u vršenju paleža, pljačke i ubijanja Srba zajedno sa ostalima. U NOV-u došao je navodno, dobrovoljno, ali za vrijeme dok je kod nas bio na saslušavanju i promatranju, pokušao je bijeg, koji mu nije uspio. Dne 8.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 9./ Kz br. 38 - Štimac Vladimir iz Carevdara Rodjen 23.III.1907. u Carevdaru. Komandant i organizator ustaške zaštite po nazivom “vatrogasnog društva”. Na jednom sastanku takvog društva u prisutnosti nekog gospodina iz Zagreba i ustaškog nadporučnika Grubaševa govorio je: “Mi se danas moramo svi upisati u vatrogasno društvo prvo zbog toga, jer ćemo koristiti narodu, a drugo da čim više ljudi spasimo od vojske...” Po tom je nadporučnik Grubašev ponudio prisutnima oružje, ali seljaci to nisu prihvatili.- Štimac se prikazivao kao prijatelj NOP-a, ali je u stvari podmukli neprijatelj. Dne 13.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem.

109


10./ Kz br. 39 - Popović Jovo iz Vel. Sesveta Rodjen god. 1903. Lugar. Srbin - prekršten. Podržavao je veze sa čuvenim ustašama iz Križevaca i vozio im je živežne namirnice. Plaćao im piti. Zapisnički je to priznao, dok nije priznao, da je ustašama davao bilo kakova obavještenja pa je upućen Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 godine prisilnog rada i 3 god. gubitka časnih prava. 11./ Kz br. 40 - Pinter Anton iz Malog Crabičana kot. Koprivnica Rodjen 21.V.1899. u Bukevju opć. Orle kot. Vel. Gorica. Ustanovljeno je da je veliki neprijatelj NOB-e. Podržavao je stalne veze sa uporištima neprijatelja i sumnja se, da je odnosio vijesti. On ima mlin. Jednom je u razgovoru s jednim našim drugom, kad je bio razgovor u popaljenim selima izmedju ostaloga rekao na primjedbu svoga kompanjona Paljevića: “Izgradit ćemo Vam nove kuće, druže.” On i Paljević su se kod toga podsmjehivali. Pintar je dodao “...jest kada voda podje uz breg ušivci jedni. Tko je bez čega ostao neka se ne nada da će mu tko vratiti i.t.d.” Dne 13.IX.1944. upućen je vojnom sudu sa mišljenjem, da ne će nikada postati našim prijateljem i da ga treba kazniti najtežom kaznom. Vojni sud X. Korpusa kaznio ga je sa 6 mjeseci prisilnog rada i sa 1 godinom gubitka časnih prava. 12./ Kz br. 41 - Tolnaj Tomo iz Vel. Mućne Rodjen 13.V.1907. Bio je ustaša od početka NDH. Kao član povjerenstva za iseljavanje Srba dao je iseliti Bijeljak Milana iz Mućne Rijeke. Bio je član ustaškog savjetodavnog odbora u Vel. Mućnoj. Tolnaj se bavio špijunažom u korist neprijatelja, te je podržavao veze sa Martinčić Ivanom iz Mućne Rijeke koji je bio ustaški izvidnik. Tolnaj je i sam izvidjao teren po njegovom izvještaju ušli su ustaše u Mućnu Rijeku, te su istoga dana ustrijelili 8 Srba iz Vel. Mućne. Poslije toga povukao se Tolnaj u Koprivnicu zajedno sa ustašama pa se kasnije opet vratio u Mućnu. Zapisnički je Tolnaj priznao, da je radio za neprijatelja i davao im obavještenja o kretanju partizana. Za vrijeme istrage stalno je mijenjao iskaze, te se vidilo da je bio stvarno neprijatelj NOP-a i da je svjesno pomagao ustaše. Dne 15.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 13./ Kz br. 42 - Knapić Gjuro iz Sokolovca Rodjen 9.IV.1907. u Sokolovcu zanimanje kovač. Bivši ustaša, koji je to navodno prestao biti kada su partizani oslobodili Kalnik i okolicu, ali je po dolasku neprijatelja ponovo aktivizirao svoj izdajnički rad. Knapić je u raspadu biv. Jugoslavije razoružavao jugoslavensku vojsku i stavio se u službu okupatora i ustaša. Uz Viktora Razera on nosi najveću krivicu za ubistvo 8 ljudi u Vel. Mućnog. U Koprivnicu je išao tajno svakog tjedna, a ustaše su rekli da je on najzaslužniji da postane tabornik kada to prilike budu dozvoljavale. Po slomu Jugoslavije bio je pomoćnik tabornika i imao je glavnu riječ. Isti je vrlo lukav i prepreden. Malo govori i spretno se izgovara. Dne 13.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 14./ Kz br. 43 - Plentaj Ljudevit iz Sv. Petra Čvrsteca Optužen je da je radio za neprijatelja i da je neke partizane. Povedenom istragom ustanovilo se obratno pa je zajedno sa Čakija Maricom upućen natrag našem Povjereništvu za okrug Bjelovar time da bolje i podrobnije ispita predmet te neka ga sami do kraja riješe. 15./ Kz br. 44 - Razer Viktor iz Sokolovca Rodjen 16.VII.1894. u Sokolovcu. Budući da je optužen kao neprijatelj NOP-a da je saradjivao sa ustaškim vlastima, da je sa ustašama podržavo stalne veze i njima

110


nosio vijesti sa teritorija Sokolovca, te Kalnika i Bilogore po kretanju partizana, te da je bio glavni organizator i špijun i budući da je to istragom utvrdjeno, upućen je 13.IX.1944. Vojnom sudu, X. Koropusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 16./ Kz br. 45 - Obračević Dušan iz Severina Rodjen 6.XII.1921 u Severinu. Bio je kažnjen na mjesec dana prisilnog rada. Sa pris. rada je pobjegao. U medjuvremenu Obračević je svukao jednog banditskog narednika. Dne 10.IX.1944. upućen je Vojnoj oblasti X. korpusa. Osudjen je na 6 mjeseci prisilnog rada i 1 godinu gubitka časnih prava, po sudu. 17./ Kz br. 46 - Krsnarić Nikola iz Vel. Kutine Uhvaćen po patroli kao sumnjiv. Istragom se nije moglo ništa sumnjivoga ustanoviti, pa je upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. 18./ Kz br. 47 - Crnković Vinko iz Zagreba Rodjen 15.VII.1895. u Apatiji opć. i kotar Ludbreg. Nadsavjetnik kod Ravnateljstva željeznica u Zagrebu. Uhapšen po našim drugovima kada se sa svoje dužnosti vraćao iz Koprivnice za Zagreb. Ovdje preslušan. Nije se moglo ustanoviti ništa sumnjivoga, pa je upućen vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. 19./ Kz br. 48 - Birt Stjepan iz Gradeca Rodjen 2.VIII.1880 u Gradecu kotar Križevci. Podržavao je veze sa nekim čerkeskim oficirima i bio im tumač. Sa još trojicom učestvovao je sastancima milicije. Održao je nadgrobni govor Fiškušu, narodnom neprijatelju. Davao je hapsiti naše simpatizere. Upućen je vojnom sudu X. Korpusa 11.IX.1944. Sud ga je osudio na smrt strijeljanjem. 20./ Kz br. 49 - Kuzmić Ivan iz Gradeca Rodjen 1.IV.1895. u Gradcu kotar Križevci. Optužio je dvojicu željezničara, koji su podmetali mine pod vlak i sudjelovao kod premetačine istih zajedno sa ustašama. Ustaše, koji su bježali pred NOV-om primao je i davao im je stan. Potpomagao je miliciju u Gradecu i stalno je saradjivao sa neprijateljima NOV-e. Dne 11.IX.1944. upućen je vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 21./ Kz br. 50 - Jembri Stjepan iz Gradeca Rodjen 18.IX.1899. u Gradecu kot. Križevci. Formirao je miliciju u svome selu. Izdao je neke naše saradnike Nijemcima. Bio je u dobrim odnosima sa Čerkezima i s njima pio. Dne 11.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 22./ Kz br. 51 - Vinceković Pavo iz Gradeca Rodjen 30.IV.1900. u Gradecu kotar Križevci. Davao je sobu neprijateljskim vojnicima i u razgovoru s njima klevetao je partizane. Kod njega se u sobi održavao sastanak milicije dne 8.IV.1944. Kod njega je stanovao njemački komandant. Dne 11.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 6 mjeseci prisilnog rada i 1 godinu gubitka časnih prava. 23./ Kz br. 52 - Krznec Ivan iz Selnica Rodjen 1927. god. u Selnici. opć Sesvete kotar Zagreb. Dne 3.IX.1944. došao je u NOV-u, ali je od 2.VIII.1943. do 12.II.1944. veći bio u NOV-i. Onda je dezertirao. Prijavio se policiji u Zagrebu i pristao da za istu radi tj. da špijunira u korist neprijatelja. Prijavio je drugaricu Katicu Pudjak iz Relejne stanice, koja je uhapšena i odagnana u logor. Otkrivao je poznate partizane. U NOV-i je prije dezertiranja bio četni delegat. Dne 9.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem.

111


24./ Kz br. 53 - Burlic Luka iz Hampovice Rodjen 9.X.1909. u Djurdjevcu. Lugar. Sudjelovao je u krivotvorenju potvrda sa Toplak Željkom. 11.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa koji ga je osudio na 5 godina prisilnog rada i trajan gubitak časnih prava. 25./ Kz br. 54 - Korbus Blaško iz Koprivničkih Brega optužen da je bio aviatičar i da je bombardirao Siciliju i Koprivnicu. U istrazi se ustanovilo, da to sve nije istina, pa je vraćen našem Povjereništvu za okrug Bjelovar, da ga uputi Komandi bjelovarskog područja na svoju dužnost. 26./ Kz br. 55 - Ferenčak Ivan iz Dol. Miklouša Rodjen 12.XII.1919. u Dol. Mikloušu. Dne 27.IV.1944. otišao je u ustaše. Kao ustaša hapsio je Klašića Blaža odbornika, ali ga nije dospio uhapsiti, jer ga nije našao pošto je s familijom na vrijeme pobjegao. Onda su mu otjerali blago i opljačkali mu sve. Borio se aktivno protiv partizanskih jedinica. U Galovcu je takodjer bio u akciji. Potom je prešao u domobranstvo u Bjelovaru. Dne 14.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 27./ Kz br. 56 - Matić Stjepan iz Krapja Rodjen 6.IX.1918. u Krapju kotar Novska. Uhapšen je u Dubravi kraj Zagreba. Bio je policijski agent za III. kotar i priznao je da je imao zadatak da hapsi sumnjiva lica i vojne bjegunce. Dne 17.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 28./ Kz br. 57 - Duča Petar iz Zagreba Rodjen 14.II.1910. u Biskupiji kotar Knin. Uhapšen u dubravi kraj Zagreba. Policijski je agent. Imao je nalog da hapsi naše simpatizere i domobrane koji idu u NOV-u. Dne 17.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 29./ Kz br. 58 - Špehar Mile iz Zagreba Rodjen 12.IV.1914. u Saborskom kotar Ogulin. Uhapšen u Dubravi kraj Zagreba. Ustaša. Pokvaren tip. Učestvovao u mnogim borbama protiv partizana. Švercer. Poznaje krvnike u Zagrebu, Dne 17.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 30./ Kz br. 59 - Karamarko Jure iz Zagreba Rodjen 11.V.1909. u Kruševu kotar Benkovac. Uhapšen u Dubravi kraj Zagreba. Isti je domobran. Pokvaren tip, koji se bavi švercom, pije i mnogo karta. Kartanjem je došao u dodir i sa agentima. Nakon preslušanja upućen je 17.IX.1944. Vojnom sudu X. Korpusa koji ga je osudio na 3 godine prisilnog rada i 10 god. gubitka časnih prava. 31./ Kz br. 60 - Dr. Ing. Marks Ernest iz Zagreba Rodom iz Sarajeva. Optužen da je u “Spremnosti” pisao članke protiv NOP-a. Ovdje je preslušan te je otputovao 1.X.1944. 32./ Kz br. 61 - Bošnjak Antun iz Harkovaca Rodjen 1904. u Harkovcima. Bio je intendant II. Bojne I. Zdruga u Garešnici. Kada je neprijatelj otišao iz Garešnice prijavio se vlastima NOV-e, ali je zatajio novac, koji je imao kod sebe t.j. Kn. 460.000.- i koji je bio pohranio kod trgovca Pere Štimca u Garešnici t.j. Kn. 380.000.- Dne 20.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 33./ Kz br. 62 - Šušković Juraj iz Zagreba. Rodjen 29.I.1920. u Medvedskom Bregu opć. Sesvete kot Zagreb. Bio je ustaški

112


konfident. Prokazao je drugove Majpros Ivana, Tomu Pračića i Ivana, koji su od ustaške policije bili uhapšeni i zatvoreni. U svojem je selu bio predsjednik USAOH-a a glavni mu je zadatak bio, da prokazuje simpatizere NOP-a. Dne 21.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 34./ Kz br. 63 - Kordešić Luka iz Dragotinaca Rodjen u Sušnjaru opć. Glina. Bio je u svojem selu do dolaska NOV-e Onda je pobjegao u Petrinju, javio se u neprijateljsku vojsku i ondje služio sve do 17.IX.1944. kada je došao u IV. Brigadu VII. Udar. Divizije. God. 1942. u svojem je selu, odnosno kraju obilazio i pljačkao srpske seljake. Dne 20.IX.1944. upućen je, osudjen je na smrt i strijeljan 35./ Kz br. 64 - Šimik Slavko iz Sarajeva Rodjen 27.VIII.1921. u Sarajevu. Bio je u domobranstvu aviatički pilot-bombarder. Sudjelovao je u borbama na istočnom bojištu i to oko Orela, Gorkog i Ivanova, te kod Staljingrada uvjek kao bombarder. Onda kod nas protiv partizana u IV. i V. ofenzivi. Bombardirao je Jablanicu i druga mjesta. Ističe se kao precizni gadjač. Dne 20.IX.1944. osudjen je na smrt i strijeljan. 36./ Kz br. 65 - Glišić Vasilije iz Očure kraj Golubovca Rodjen 2.V.1906. u Parac opć. Parac kot. Temišvar. U zajednici sa Pajom Langusom, koji je ubijen od bande, poslije hapšenja neprijateljskih špijuna Rački Dragutina, Barešić Pepe i Antolić Ljubice, bez odobrenja višeg foruma izvršio je strijeljanje istih, te ih opljačkao zadržavši njihov novac i ručni sat, koji je nosio Glišić na svojoj ruci. Dne 23.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. 37./ Kz br. 66 - Turek Dragutin iz Zlatara optužen radi pljačke krojača Ruperta u Garešnici. Dne 20.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 6 mjeseci prisilnog rada i 6 mjeseci gubitka časnih prava 38./ Kz br. 67 - Ugarković Milan iz Pašijana Optužen isto kao Turek Dragutin i osudjen na 3 mjeseca prisilnog rada i 3 mjeseca gubitka časnih prava 39./ Kz br. 68 - Roter Franjo iz Brezine kot. Bjelovar Optužen isto kao i Turek Dragutin i osudjen na 4 mjeseca prisilnog rada i 4 mjeseca gubitka časnih prava 40./ Kz br. 69 - Filipović Mato iz Zagreba Rodjen 26.X.1915. u Brezinama kot. Bjelovar. Bio je stražar u Zagrebu, a kasnije je postao agent 1941. na policiji u Zagrebu a kasnije u UNS-u. Dne 23.IX.1944. osudjen je na smrt i strijeljan. 41./ Kz br. 70 - Mohorta Pjotr iz Budimpešte Osumnjičen radi špijunaže upućen je 29.IX.1944. Odjelu zaštite naroda II. Otsjek. 42./ Kz br. 71 - Franjetić Krešimir iz Zagreba Rodjen 6.I.1907. u Djakovu. Uhapšen pod sumnjom da je ubačen kao špijun. Ustanovljeno je obratno t.j. da je sasvim ispravan, pa je 23.IX.1944. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa “Zagrebačkog” na raspored. 43./ Kz br. 72 - Kovačić Boris iz Zagreba Bio je svojevremeno agent UNS-a. Preslušan dao je interesantne podatke. Nije sudjen, jer će nam u Zagrebu u svoje vrijeme vrlo dobro doći. Dne 29.IX.1944. upućen je Komandi područja Moslavina na raspored, ali sa potrebitim upozorenjem.

113


44./ Kz br. 73 - Oružec Mato iz Sesveta kraj Zagreba Rodjen 5.XI.1909. u Sesvetama. Jednom je već bio partizan. Onda je otišao je k bandi t.j. na dužnost općinskog stražara u Sesvetama. Dne 24.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 3 mjeseca prisilnog rada. 45./ Kz br. 74 - Stambolija Milan iz Zagreba Rodjen 28.XII.1910. u Dvoru na Uni. Sumnjiv kao špijun. Saslušan. Nije moglo biti ništa utvrdjeno pa je 24.IX.1944. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. 46./ Kz br. 75 - Galić Mehmed iz Bihaća Rodjen 15.IV.1915. u Bihaću. Bio je pod sumnjom, da je, kao član Jadranske legije radio u korist neprijatelja, ali se istragom to nije moglo utvrditi, pa je 1.X.1944. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored, ali time da ipak bude pod paskom. 47./ Kz br. 76 - Šimić Zvonimir iz Zagreba Rodjen 26.I.1923. u Brčkom. Bio je agent UNS-a, a kasnije Gestapa. Bio na pouzdanim i krvavim dužnostima. Dne 26.IX.1944. upućen je Vojnom sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt strijeljanjem. Povjereništvo OZN-a - za okrug Bjelovar 48./ Cila Pečar iz Orovca opć. Severin odgovara radi douškivanja. Presudom Vojnog suda sudjena je na uvjetan izgon i gub. čas. prava na 10 god. 49./ Ziselić Antun izi Lasovca opć. Severin Odgovara za petokolonaštvo. Sudjen na 10 mj. pris. rada i 2 god. gub. gradj. prava. 50./ Zglavnik Mato iz Orovca Odgovara zbog izdaje sudjen na 3 mj. prisilnog rada i imovinsku kaznu 10 g. pšenica i 1 kravu. 51./ Beneta Ivan iz Čadjavica mobiliziran je u NOV-u. 52./ Kiselić Slavica iz Lasovca Radi podržavanja veza sa neprijateljem osudjena je na 6 mjeseci prisilnog rada. 53./ Novaković Lucija iz Severina Radi održavanja veze sa neprijateljem osudjena na izgon, konfiskaciju imovine i 5 god. gub. gradj. prava. 54./ Pezer Drina iz Lasovca Radi veze sa neprijateljem osudjena na 6 mj. pris. rada, uvjetno na 3 mjeseca, 1 god. gub. gradj. prava i imovinski 1 svinja. 55./ Lengelić Vid iz Drnja Bio je ustaša ali je nenormalan, 42 godine star. Mobiliziran za rad. 56./ Škvorc Ivan iz Sv. Petra Čvrsteca Radi podržavanja veze sa neprijateljem osudjen na godinu i pol dana pris. rada i 5 god. gub. časnih prava. 57./ Budrovčan Ivan iz Vel. Pisanice Bivši žandar, uhapšen po patroli. Stoga mobiliziran. 58./ Bošnjak Bara iz Ravneša opć. Severin Odgovara radi veze sa neprijateljem. Osudjena je na 4 mjeseca prisilnog rada i godinu dana gub. časnih prava.

114


Povjereništvo OZN-a za okrug Moslavina 59./ Hrlić Jana iz Gornje Šušnjare Zabunom patrole zatvorena, a zatim puštena. 60./ Canjek Josip iz Obedišća Sumnjiv radi šurovanja sa neprijateljem. Nije mu se moglo dokazati, te je riješen krivnje i ušao u K.N.OO Čazma na raspolaganje. 61./ Landa Vladimir iz Male Ludine Bio je naš ob. povjerenik za općinu Ludina. Bio je osumnjičen radi sabotaže u Obavještajnoj službi. Ustanovljeno je, da je sumnja neopravdana, te je oslobodjen i ponovno zadužen na drugom sektoru. 62./ Žakar Ivan iz Zagreba Pogrešno upućen Povjereništvu za Moslavinu, mjesto Vojnom Sudu X. Korpusa, kamo je naknadno upućen. 63./ Fućkalo Vid iz Bojane. Optužen radi organiziranja dezerterstva iz NOV-e. Pošto mu se nije moglo dokazati, riješen je optužbe i upućen Komandi Moslavačkog Područja radi rasporeda. 64./ Katkić Marija iz Dubrave Optužena radi održavanja veza sa neprijateljem, te bavljenja švercom i špijunažom bila je kažnjena od Vojnog Suda Kom. Mosl. Područja sa prisilnim radom, ali pošto joj se veza sa neprijateljem i špijunaža nije mogla dokazati, to je puštena kući. 65./ Repnjak Milka iz Farkaševca Optužena radi veze sa Bjelovarom i davanja podataka svome mužu taborniku općina Farkaševac. Usljed pomanjkanja dovoljnih dokaza i jer njen muž ima drugu priležnicu u Bjelovaru to je Repnjak Milka kao majka troje djece puštena kući uz najstrožiju opomenu. 66./ Martinjak Panika iz Vel. Zdenaca Optužena radi špijunaže ali bez konkretnih dokaza puštena kući. 67./ Brajkovič Valent iz Babinjca Došao u NOV-u i upućen k nama bez ikakove popratnice od strane komande Mosl. Podr. pa je pušten i upućen K.M.P. na raspored. 68./ Bradić Josip, Šafran Tomo, Popović Blaž i Crnojević Nikola svi iz Sloboćana Bili su milicioneri u Ivanić Gradu. Odatle pobjegli i došli u NOV-u. Nakon prikupljenih podataka upućeni OZN-a III. a odatle rasporedjeni u NOV-u. 69./ Cikač Franjo iz Štefanjskog Brda Uhvaćen kao domobran bez da se prijavio našim vlastima. Postoji sumnja, da je bio ustaša u Gudovcu, pa je još pod istragom dok se prikupe podaci. 70./ Hižak Mijo i Nemec Antun iz Gradečkog Pavlovca Pod sumnjom su, da su organizirali miliciju. Oni su uhapšeni i stvar je u istrazi Povjereništvo OZN-a za okrug Varaždin

71./ Remenar Blaž iz Kopriv. Ivanca Optužen kao narodni neprijatelj, predan je sudu Okružnog NOO-a sudjen na smrt streljanjem. 72./ Lešćak Dragutin iz Zblatja, općina Djelekovac kotar Koprivnica Optužen kao narodni nep. predan sudu Okr. NOO-a Varaždin i sudjen na smrt streljanjem.

115


73./ Bebek Martin iz Koprivničkog Ivanca Optužen kao narodni neprijatelj, predan je sudu Okružnog NOO-a Varaždin i sudjen na smrt streljanjem. 74./ Pandur Petar iz Podravskih Brega, kotar Koprivnica Optužen kao narodni neprijatelj, predan sudu Okružnog NOO-a Varaždin, osudjen na smrt streljanjem. 75./ Lešćak Vinko iz Zablatja opć. Djelekovac kotar Koprivnica Optužen kao narodni neprijatelj, predan sudu Okr. NOO-a Varaždin i osudjen na smrt. 76./ Jambreuš Imbro iz Zablatja opć. Djelekovac kotar Koprivnica. Optužen kao narodni neprijatelj, predan sudu Okružnog NOO-a Varaždin i osudjen na smrt streljanjem. 77./ Pereković Josip iz Koprivničkih Bregi Optužen kao narodni neprijatelj, predan sudu Okr. NOO-a Varaždin i osudjen na smrt streljanjem. 78./ Hrlec Rudolf iz Kamešnice opć. Sv. Petar Orehovac kotar Križevci Optužen kao narodni neprijatelj, predan sudu Okr. NOO-a Varaždin i osudjen na smrt. 79./ Šajatović Djuro iz Šegovine opć. Rasinja kotar Ludbreg Optužen radi podržavanja veze sa neprijateljem, te je upućen Voj. sudskom otsjeku Komande Kaln. Područja sa predlogom da ga se osudi na prisilan rad. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.35 _____________

Za Otsjek: ...36 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30.14.2.

35 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za “Zagrebačku” oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka). 36 Potpis nečitak.

116


21. 1944., listopad 17.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Ivana Topalovića (1911.) zbog “služenja neprijatelju kao špijun” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine37 _____________

Vojni sud X. Korpusne Vojne oblasti ............ “Zagrebačke” NOVJ. Vijeće kod X. korpusne Vojne oblasti .............“Zagrebačke” NOVJ .................... Sud 20-44. U

I M E

P R E S U D A N A R O D A J U G O S L AV I J E !

Vijeće Vojnog suda X. Korpusne Vojne oblasti Zagrebačke NOVJ kod ove oblasti, na svom zasjedanju od 17. listopada 1944. pod predsjedanjem podpredsjednika suda kapetana Kezele Slavka, te uz sudjelovanja članova vijeća Santo Gabrijela, šefa mobilizacionog odsjeka i Jurić Antuna, stražara kod te oblasti, a u prisustvu sekretara ovog vijeća Štok Franje kao zapisničara i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv Topalović Ivana radi službe neprijatelju kao špijun presudilo je: TOPALOVIĆ IVAN, sin pok. Ivana i Jane rodjene Djoić rodj. 14.V.1911 u Komletincima, kotar Vinkovci rkt. vjere Hrvat, pismen, svršio 6 razreda osnovne škole i privatni trgovački tečaj, privatni namještenik, neoženjen, služio u domobranstvu u reflektorskoj bitnici, neporočan, k r i v

j e :

1. što je nakon pada Jugoslavije 1941 god. pristupio ustaškom pokretu. 2. što je s Jaglić Petrom iz Vinkovaca, Čevirović Lukom iz Jasenovca i Klobučarić Josipom iz Trnja, sada ustašom, organizirao špijunsku mrežu u reflektorskoj bitnici u Zagrebu, a zatim u spomenutoj bitnici vršio propagandu u korist neprijatelja i sprečavao slušanje vijesti Saveznika pripadnicima bitnice, psovao pogrdnim riječima N.O.P. i nastojao spriječiti prilaženje njegove bitnice u N.O.V. 3. što je opljačkao imovinu onih, koje je neprijatelj deportirao u logore i u svoju korist prodavao stvari iz te imovine. dakle što je počinio krivična djela aktivnog ustaštva, služenja neprijatelju kao špijun, agitator i pljačke tj. krivična djela narodnih neprijatelja navedena u članu 14 Uredbe o Vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 spomenute Uredbe

37

Usp. dok. br. 33.

117


o s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegovog dijela imovine u korist N.O. Fonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg Vojnog suda, a u smislu čl. 29. gore spomenute Uredbe. O B R A Z L O Ž E N J E : Okrivljeni je priznao počinjena djela opisana u dispozitivu ove presude djelomično, a u svoju obranu navodi da nije imao prilike da se upozna sa ciljevima N.O.P., a ustaška propaganda da je toliko na njega uticala da nije mogao biti sklon N.OB. niti njen simpatizer, te da ne bi dopao u redove N.OV. da ga drugovi iz njegove bitnice nisu na to prisilili. Obranu okrivljenog sud je odbacio kao neumjesnu i neistinitu. Dokazano je svjedokom Klarić Jakobom mladjim vojnikom, da se je okrivljeni u Zagrebu sastajao sa ustaškim oficirima od kojih je dobivao propagandni materijal, koji je pred drugovima u bitnici više puta na glas čitao, izvatke iz pojedinih ustaških knjiga, te ih objašnjavao vršeći tako ustašku propagandu. Isto tako psovao je mater partizanima i onome tko njih simpatizira, a samog Klarića da je prijavio zapovjedniku majoru Božičkoviću, zato što je jedne zgode prilikom ulaska u gostionicu u selu Kozarima kraj Zagreba pozdravio s pesnicom te da okrivljeni kod ostalih drugova iz bitnice nije uživao povjerenje radi svog špijunskog rada. Sud se je na temelju takovog činjeničnog stanja uvjerio u krivnju okrivljenog za počinjena krivična djela, pa ga je stoga kaznio gornjom kaznom našavši da bi svojim daljnjim životom i radom bio štetan N.O.P.-u, budući da je okorjeli protivnik i neprijatelj Narodno-oslobodilačke borbe. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Na položaju 17 listopada 1944 god.

Zapisničar Štok Franjo [v.r]

M.P.38 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

38 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

118


22. 1944., listopad 18.

Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOVJ osuđuje Roberta Koselja (1914.) i Jurja Karamarka (1909.) iz Zagreba zbog “bjegstva iz radne čete sa prisilnog rada” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine39 _____________

VOJNI SUD VOJNE OBLASTI X. KORPUSA “ZAGREBAČKE” NOVJ. VIJEĆE KOD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ Sud 22-44. U

i m e

P R E S U D A n a r o d a J u g o s l a v i j e !

Vijeće Vojnog suda X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ kod ove oblasti, na svom zasjedanju od 18. listopada 1944. pod predsjedanjem podpredsjednika suda kapetana Kezele Slavka, te uz sudjelovanja članova vijeća Santo Gabrijela, šefa mobilizacionog odsjeka ove oblasti i Jurić Antuna, stražara kod te oblasti, a u prisutnosti sekretara ovog vijeća Štok Franje, kao zapisničara, i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv KOSELJ ROBERTA i KARAMARKO JURAJA, radi bjegstva iz radne čete sa prisilnog rada presudilo je: I. Koselj Robert, sin Lovre i Josipe r. Starić, rođen 1.II.1914. u Zagrebu, zadnjeg prebivališta u Zagrebu, Maksimirska cesta 39., rkt. vjere, Hrvat, pismen, svršio 4. razr. osn. škole, trg. pomoćnik, oženjen, bez djece, služio biv. jugoslavensku vojsku i neprijateljsku kao legionar, bez imetka, kažnjen sa 3 godine prisilnog rada i pet godina gubitka građanskih časti po ovom sudu radi službe neprijatelju, II. Karamarko Jure, sin Grge i Lucije r. Vrkić rođen 11. [...]40 1909. u Kurševcu, kotar Benkovac, rkt. vjere, Hrvat, nepismen, brijački pomoćnik, oženjen, zadnjeg prebivališta u Zagrebu, kažnjen u hrvatskoj vojsci sa 134 dana zatvora i po vijeću vojnog suda sa 3 godine teškog prisilnog rada i 10 godina gubitka građanske časti radi službe neprijatelju, k r i v i

s u :

što su 6. listopada 1944. pobjegli iz radne čete Komande Moslavačkog područja sa prisilnog rada u namjeri da se prebace u neprijateljsko uporište u Kutinu, 39 40

Usp. dok. br. 33. Nečitko.

119


dakle što su počinili krivično djelo bjegstva sa prisilnog rada navedeno u čl. 14. Uredbe o vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5., 16., 17. i 27. spomenute Uredbe o s u đ u j u : I. Okr. Koselj Robert i II. okr. Karamarko Jure na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i na konfiskaciju njihovog dijela imovine u korist NOFonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg Vojnog suda, a u smislu čl. 29. gore spomenute Uredbe. O B R A Z L O Ž E N J E Okrivljeni Koselj bio je osuđen po ovome sudu na kaznu teškog prisilnog rada od 3 godine i na gubitak građanskih časti od 5 godina radi službe neprijatelju, jer je kao legionar dobrovoljno borio se u sastavu 369 vražje divizije od 5.VII.1941. do 1.III.1942. na istočnom bojištu protiv Sovjetskog saveza, a po povratku iste divizije u Hrvatsku u njenom sastavu u okolici Gline, Sv. Nikole i Kupresa protiv NOV od 8.I. do 8.III.1943., te je upućen na izdržavanje kazne u radnu četu Komande moslavačkog područja. Okrivljeni Karamarko bio je osuđen po ovom sudu na kaznu teškog prisilnog rad u trajanju od 3 godine i gubitak građanskih časti u trajanju od 10 godina radi služenja neprijatelju kao doušnik i radi pomaganja okupatoru, jer je kao domobran služio u neprijateljskoj oružanoj formaciji, te što je 12.IX.1944. kao domobran pošao u Dubravu kraj Zagreba sa dvojicom policijskih agenata u namjeri da hvataju domobrane i civile koji idu iz Zagreba u NOV na poziv maršala Tita i što je služio neprijatelju kao špijun u redovima domobranstva, pa je bio upućen u radnu četu Komande Moslavačkog područja na izdržavanje kazne. Obojica okrivljenih sastali su se 6. listopada o.g. u Podgariću, te su odlučili da vlakom odputuju prema Garešnici i da se zatim prebace u neprijateljsko uporište Kutina, ali su po patroli Komande mjesta Garešnice uhapšeni. Okrivljeni u svojoj obrani navode da su imali namjeru ići u Garešnicu kako bi Koselj nabavio odijela i novaca od svog poznatog, a Karamarko da kupi cigaret papira, te da se nakon obavljenog posla vrate u radnu četu. Priznali su da su samovoljno napustili radnu četu uz navod da to rade i ostali kažnjenici, koji odlaze čak i svojim kućama na nekoliko dana. Poriču da bi imali namjeru pobjeći u uporište Kutinu, jer u tom slučaju išli bi šumom, a ne prugom. Nakon temeljito provedene istrage sud se je uvjerio da su okrivljeni imali namjeru pobjeći sa prisilnog rada što dokazuje činjenica da su išli prugom samo zato da zaobiđu šumu i da se probiju do terena koji nije tako strogo kontroliran po našim jedinicama. Okrivljeni su bili nakon upućivanja na prisilan rad u radnu četu upućeni u posljedice samovoljnog napuštanja radne čete i bjegstva sa prisilnog rada, te su znali da mogu u slučaju nužne potrebe dobiti sve ono što im je neophodno potrebno, te da mogu sa poznatima saobraćati pismenim putem. Isto tako dokazano je da kažnjenici ne mogu samovoljno napuštati radnu četu i da se nad kažnjenicima vodi stroga kontrola iz čega proizlazi da su okrivljeni u svojoj obrani dali lažne podatke kako bi sud zaveli u bludnju. Radi svega toga sud ih je osudio na najtežu kaznu koja ima služiti ujedno kao opomena svima onima koji bi se poveli za okrivljenima i koji bi se na takav način ogriješili o interese Narodno oslobodilačke borbe. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

120


Položaj, 18. listopad 1944.

Zapisničar: Franjo Štok, v.r.

M.P.

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele, v.r.

Da je ovaj prepis vjeran originalu jamči:

_____________

M.P.41

Sekretar: ...42 [v.r.]

Ovjereni prijepis, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

23. 1944., listopad 18.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Zlatka Šoštarića (1923.) iz Zagreba zbog “ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine43 _____________

Vojni sud X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ. Vijeće kod X. korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ Sud 21/44. U

I M E

P R E S U D A N A R O D A J U G O S L AV I J E !

Vijeće Vojnog suda X. Korpusne Vojne oblasti Zagrebačke NOVJ kod ove oblasti, na svom zasjedanju od 18. listopada 1944. pod predsjedanjem podpredsjednika suda kapetana Kezele Slavka, te uz sudjelovanja članova vijeća Santo Gabrijela, šefa mobilizacionog odsjeka i Jurić Antuna, stražara kod ove oblasti, a u prisustvu sekretara ovog vijeća Štok Franje kao zapisničara i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv Šoštarić Zlatka radi ratnog zločina presudilo je:

41 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka). 42 Potpis nečitak. 43 Usp. dok. br. 33.

121


ŠOŠTARIĆ ZLATKO, sin pok. Nikole i Dragice rodj. Horvatić rodjen 7.VI.1923. u Sv. Ivanu Zelini, rkt. vjere Hrvat, oženjen, pismen, svršio 7 razreda gimnazije bez imetka doreferent redarstvene oblasti za grad Zagreb, neporočan, vojsku nije služio. k r i v

j e :

1/ što je 1.V.1942 stupio u UNS kao činovnik, a u lipnju 1943 u redarstvenu oblast za grad Zagreb gdje je bio doreferent referade 1/IV ustaškog redarstva do polovice kolovoza 1944 kada je razriješen te dužnosti, pa je u tom svojstvu vršio istrage protiv onih, koji su vrijedjali Pavelića i njegovu državu, 2/ što je kao doreferent sudjelovao u redarstvenom povjerenstvu krajem veljače 1944 u Popovači kod hapšenja 40 gradjana simpatizera N.O.P. i provadjanju istrage protiv njih na terenu i u Zagrebu, 3/ što je početkom ove godine za uhapšene simpatizere N.O.P-a Tratnik Josipa i Buhenik Dragutina iz Popovače i Beleta Josipa iz Potoka primio za svakoga po 100.000 kuna, a za Novačec Franju, Malinovski Rudolfa i Knežić Anu iz Popovače neustanovljenu svotu novaca kao uvjenu da ih pusti na slobodu, 4/ što je sa Novačec Franjom, Malinovski Rudolfom i Knežić Anom grubo postupao tako da su isti bili isprebijani, dok nije primio i za njih ucjenu, dakle što je počinio krivično djelo ratnog zločinstva sudjelujući u masovnim stradanjima naroda, tj. krivična djela ratnih zločinaca navedena u članu 13 Uredbe o Vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 spomenute Uredbe o s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegovog dijela imovine u korist N.O. Fonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg Vojnog suda, a u smislu čl. 29. gore spomenute Uredbe. O B R A Z L O Ž E N J E Okrivljeni je priznao djelomično da je počinio gore u dispozitivu opisana djela, te u svojoj obrani navodi da su iznosi novca, koji je u odsjeku primljen kao ucjena ili mito, podijeljeni izmedju njega i referenta Fabria tako da je on primio samo manji dio od toga, a ostatak Fabrio dok je jedan dio od toga zadržao za sebe i posrednik Šojat Ivan. Brani se nadalje da je u redarstvenu službu stupio nakon završenog sedmog razreda gimnazije radi siromaštva i zato što je u toj službi bio oslobodjen od vojne dužnosti. Sud je obranu okrivljenog odbacio kao neumjesnu, budući da i sam priznaje da je prilikom stupanja u UNS bio simpatizer ustaškog pokreta, te da je povjerenu mu službu u ustaškom redarstvu obavljao savjesno. Na temelju gornjeg činjeničnog stanja sud se je uvjerio u krivnju okrivljenog za počinjena krivična djela, pa ga je stoga kao ustaškog zločinca koji je sudjelovao u hapšenjima i stradavanjima našega naroda i ostalim zvjerstvima kaznio najtežom kaznom imajući pri tome u vidu i činjenicu, da je političke uhapšenike, odnosno uhapšene simpatizere NOB ucjenjivao i primao kao mito znatne iznose u novcu, iz čega proizlazi da je potpuno pokvaren, te da kao takav ne bi nikada bio koristan član ljudske zajednice. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

122


Na položaju 18. listopad 1944.

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.44 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

24. 1944., listopad 19.

OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu od 18. rujna do 18. listopada 1944. _____________

Odsjek Zaštite Naroda za Zagrebačku Oblast IV sekcija Broj....17../44. Dne: 19.X.../44. IV Odjelu Zaštite Naroda za Hrvatsku Izvještaj o radu IV sekcije u vremenu od 18.IX.-18.X.44. U vremenu od 18.IX.-18.X.44. rad ove sekcije sastojao se u sljedećem u kartoteku je unešeno daljnih 447 lica i to od broja 1296-1743. Evidencija lica iz svih poverenstava ovog odsjeka iznaša 3241 dok je u prošlom mjesecu iznašala 2273 pa je prema tome povećana za 1168 lica. Evidencija istražnog materijala ima 59 brojeva. Evidencija lica kažnjenih na smrt, a koji su bili pod istragom kod ovog odsjeka iznaša 48 brojeva. Evidencija lica sa susjednog odsjeka iznaša 87 brojeva. Za odsjek Slavonija poslana su dva dopisa u vezi sa licima koja bi se mogla kretati na njihovom teritoriju. Izdane su dvije potjernice /jedna sa slikom/. Prikupljena je sva neprijateljska tajna arhiva /po rukovodiocu ove sekcije/ u kotarskoj oblasti Gjurgjevac i sada se vrši pregled iste. 44 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

123


Sve fotografije koje su donesli dvojica činovnika iz ureda ustaške obavještajne službe u Zagrebu, prekopirane su sa po 6 primjeraka od kojih smo mi sebi zadržali po 3 kopije, a 3 kopije i originale šaljemo naslovu. Jedan primjerak od naših slika biti će odaslan Odsjeku Zaštite Naroda za Slavoniju radi potrage na njihovom teritoriju, te će im biti stavljeno u dužnost da primitak istih jave vama. Osim vodjenja evidencije prepisana je veća količina evidentnog materijala koji je poslan ili se sada šalje naslovu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 27/44., kut. 14.

M.P.45 _____________

Milan [v.r.]

25. 1944., listopad 24. Garešnica

Povjereništvo OZN-e za Kotar Garešnicu izvješćuje “o držanju i radu NOO-a prilikom iseljenja Mađarskih familija sa kot.[ara] Garešnica” _____________

R e f e r a t o držanju i radu NOO-a prilikom iseljenja Madjarskih familija sa kot. Garešnica Općenito se pokazalo ovako: U većini drugovi iz NOO-a mjesnih nijesu aktivni u dovoljnjoj mjeri kada naidje riješavanje krupnijeg zadatka ili problema, nemaju dovoljno samo-inicijative kao i elastike. Aljkavost istih pokazala se kod mjesnog NOO-a u Popovcu, gdje nijesmo mogli dobiti kola za prebacivanje Madjara odnosno njihovih familija do najbližeg uporišta, dok nijesmo dali vojsničku intervenciju i tek onda dobili potreban broj kola (foringe). Prilikom dizanja Madjarskih familija na kotaru Garešnica dolazile su skoro iz svakog sela mjesni NOO-i radi intervencije a s njima i dobar broj ljudi sa sela, da bi zaštitili pomenute Madjarske familije. U većini slučajeva sve intervencije zaštićivale su ona lica koja su morala izseliti jer je bilo konkretnog razloga za iseljenje, no pojedine Madjarske familije bile su u dobrim odnosima sa pojedinim ljudima iz mjesnih NOO-a te je na temelju gornjeg i pravljena intervencija. Samo par slučajeva zaštičeno je, odnosno popravljeno je obzirom na manjkavost dobivenih podataka. Komisije koje su bile odredjene od Okružnog NOO-a da rade uz komisije za iselenje a po pitanju ekonomskom slabo su se snašle i slabo su organizovali svoj posao. Povjerenici koji su postavljani za čuvanje imovine iseljenih familija nijesu čuvali nepokretnu imovinu, 45 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za “Zagr.” oblast Odjela Zaštite naroda za Hrvatsku IV sekcija (u sredini zvijezda petokraka).

124


već u više slučajeva bilo razvlačenja, kradje i trošenja u većoj mjeri alkoholnih pića. Razlog radi neizvršenja u potpunosti svojih zadataka jest u većini piće. Vidljivo je bilo da su u većini kako članovi komisija tako i povjerenici na svojim poslovima bili u pripitom stanju. Po selima Garešničkog kotara osjeća se slab autoritet mjesnih NOO-a naspram naroda, što je vidljivo kada se neki zadatak krupniji mora izvršiti. Napominjem da mjesni NOO-i ne izvršavaju ni naredjenja viših NOO-a što se je konkretno utvrdilo pri popravljanju cesta koje podpadaju pod obćinu jer do danas nijesu ni najgrublji poslovi na cestama izvršeni, a kamo li da su se ceste popravile. Ovo je samo jedan primjer od mnogih. Politički isto tako slabo su izgradjeni drugovi iz NOO-a što se opaža kod razgovora i kod izvršavanja zadataka. Opaža se da drugovi iz NOO-a kao i narod stoje pod uticajem režima za bivše Jugoslavije što se pokazuje u mnogo primjera pri ophodjenju. Mnogi drugovi iz općinskog NOO-a Garešnica nijesu odgovorni za svoju dužnost niti vode dovoljno računa za postavljene zadatke, konkretno jedan slučaj: Dana 22.X.1944. došao sam u općinski NOO Garešnica ostavio sam konja kod dežurnog u općini i po naredjenju tajnika iste općine dežurni je smjestio konja na odredjeno mjesto. Sutra dan zamolio sam da se konj dovede kod općine, medjutim dežurni nije znao gdje se konj nalazi i na intervenciju druga tajnika opet nije uspjelo da se konja pronadje, već je sam tajnik sa dva druga iz općine išao od štale do štale i teškom mukom je pronašao konja. Po ovome vidi se aljkavost i nemarnost drugova. Jedini drug koji drži cijeli općinski NOO Garešnica u rukama koji radi i koji ima smisla za rad i volje jeste tajnik tog NOO-a drug Milaković. Čuje se od dosta ljudi iz mjesnih NOO-a da se boje što se Madjarske familije iseljavaju, jer ako dodje banda da će oni stradati. Ovdje se vidi da su pojedinci iz NOO-a bili povezani sa Madjarima i time sebe zaštićavali, dok je narod bio prepušten samom sebi, umjesto da drugovi iz NOO-a primjerom pokazuju kako se radi. Konkretno ovde ne može se iznijeti jer nije bilo dovoljno vremena za provjeravanje. Mišljenja sam da bi trebalo posvetiti više pažnje od mjerodavnih općenito, naspram drugova u mjesnim NOO-ima, a i u općinskim u političkoj izgradnji i upoznavanju i primjenjivanju kod sovjih dužnosti, kako bi narod video u našim NOO-ima pravu narodnu vlast i pomoć, a ne pijanice i ljude koji rade samo za vlasititi interes. Drugo, potrebno bi bilo da Okružni NOO povede preko svojih komisija ili odredjenih drugova više računa o ekonomskom pitanju t.j. o pitanju imovine od iseljenih Madjara, da bi se ta imovina pravilno iskoristila i raspodjelila jer, dok jedni hodaju pijani, siti i odjeveni, mnogi drugi drugovi i drugarice i u vojsci i u pozadini hodaju i rade pol goli i bosi, to baca ružnu sliku i pravi neraspoloženje kod ovih zadnjih. Mišljenja sam, da bi narodu na rejonu sa koga su dizane Madjarske familije na zborovima i slično trebalo objasniti potrebu tog koraka, kako narod nebi imao loš sud o rukovodstvu napose u NOO-ima, jer NOO-i neće moći a naročito mjesni i općinski da u tom pogledu zadovolje već će trebati da to objasne drugovi politički zreliji i jači. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

24.X.1944. _____________

Član Odsjeka: …46 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.8.2. 46

Potpis nečitak.

125


26. 1944., listopad 28.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Rudolfa Maleca (1920.) iz Zagreba zbog “djela ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine47 _____________

Vojni sud X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ. Vijeće kod X. korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ Sud 38/44. U

I M E

P R E S U D A N A R O D A J U G O S L AV I J E !

Vijeće Vojnog suda X. Korpusne Vojne oblasti Zagrebačke NOVJ kod ove oblasti, na svom zasjedanju od 28. listopada 1944. pod predsjedanjem predsjednika suda kapetana Ranogajec Vladimira, te uz sudjelovanja članova vijeća ing. majora Goranić Vilka, šefa tehničkog odsjeka ove oblasti i Jurić Antuna, redova stražara kod ove oblasti, a u prisustvu sekretara ovog vijeća Štok Franje kao zapisničara i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv Malec Rudolfa radi ratnog zločinstva presudilo je: Malec Rudolf, sin Dragutina i Viktorije rodjene Pjetski, rodjen 26.I.1920 u Zagrebu gdje i živi, rkt vjere, Hrvat, neoženjen, pismen, svršio maturu i 4 semestra veterine, nasljednik 2 gradilišta, služio u domobranstvu kao nadporučnik u 369 Diviziji, nekažnjavan k r i v

j e :

1. što je od 21.VII.1941 do 5.X.1944 služio kao oficir u neprijateljskoj vojsci i to kao izobrazitelj ustaških i domobranskih jedinica u Sto[c]kerau i Brucku, 2. što je godine 1943 kao oficir i zapovjednik jedinice u “Vražjoj Diviziji” sudjelovao u IV. ofenzivi na našu zemlju vršeći nasilje nad narodom i njegovom imovinom, dakle, što je počinio krivična djela ratnog zločinstva kao naredbodavac, pomagač i neposredni izvršitelj navedena u čl. 13 Uredbe o Vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 iste Uredbe o s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegovog dijela imovine u korist N.O.Fonda. 47

126

Usp. dok. br. 32.


Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg Vojnog suda, u smislu člana 29. gore spomenute Uredbe. O B R A Z L O Ž E N J E : Tokom istrage okrivljeni je priznao da je 21.VII.1941 stupio u oficirsku domobransku akademiju kao student veterine sa 4 semestra. Akademiju je završio u svibnju 1942, a nakon toga je kao zastavnik dodijeljen za izobrazitelja u Bruck u 370 pukovniju. Početkom 1943 g. pošao je u sastavu “Vražje Divizije” kao zapovjednik voda u Hrvatsku, te je sudjelovao u borbama protiv NOV od Sunje preko Banije i Grmeča sve do Maglaja dok nije obolio od malarije. Nakon bolovanja od 4 mjeseca vratio se je u kolovozu 1943 u svoju jedinicu na osiguranje pruge Sarajevo-Mostar, gdje je sudjelovao u odbijanju napada jedinica NOV. Početkom 1944 ponovno je otišao za izobrazitelja domobranskih i ustaških podoficira u Sto[c]kerau, odakle se je vratio u Zagreb 17.IX.1944, a 5.X.1944 pošao je u NOV. Okrivljeni u svojoj obrani navodi, da je kao oficir uvijek postupao ljudski sa narodom, da je njegov bataljon strijeljao tri uhvaćena partizana pred Grmečom na nalog ustaškog satnika Šarić iz Zagreba, te da u redove NOV nije ranije stupio iz bojazni da mu ustaše ne bi progonili roditelje. Ovakovu obranu okrivljenog sud je odbacio kao neumjesnu. Okrivljeni je kao oficir pune tri godine služio okupatoru i njegovim slugama ustašama u porobljivanju našega naroda. Kao oficir izobrazitelj osposobljavao je nekoliko generacija mladića za borbu protiv svoje braće, koja se bore u redovima NOV, a kao zapovjednik jedinice “Vražja Divizija” i sam je sudjelovao u krvavim zločinima, koje je neprijatelj izvršio u našoj zemlji za vrijeme IV. ofenzive poznate u historiji NOB. On je kao tumač za vrijeme IV. ofenzive neprijatelja sudjelovao u istragama protiv zarobljenih pripadnika NOV i suradnika NOB na terenu, pa je i tim sudjelovao u zločinima izvršenim nad našim narodima, koji su baš u to vrijeme bili najsvirepiji. Sud se je na temelju takvog činjeničnog stanja uvjerio u krivnju okrivljenog, te ga je stoga osudio na osnovu ovlaštenja čl. 27. Uredbe o Vojnim sudovima na najtežu kaznu, našavši, da za njega nema olakšice, koja bi se mogla uzeti u obzir kod odmjeravanja kazne, jer su djela koja je počinio svirepa i neoprostiva. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Na položaju dne 28. listopada 1944

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.48 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

48 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

127


27. 1944., listopad 28.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Vladimira Pleterskog (1921.) iz Zagreba zbog “djela narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine49 _____________

Vojni sud X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ. Vijeće kod X. korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ Sud 39/44. P R E S U D A U I M E N A R O D A J U G O S L AV I J E ! Vijeće Vojnog suda X. Korpusne Vojne oblasti Zagrebačke NOVJ kod te oblasti, na svom zasjedanju od 28. listopada 1944. pod predsjedanjem predsjednika suda kapetana Ranogajec Vladimira, te uz sudjelovanja članova vijeća ing. majora Goranić Vilka, šefa tehničkog odsjeka ove oblasti i Jurić Antuna, redova stražara kod ove oblasti, a u prisustvu sekretara ovog vijeća Štok Franje kao zapisničara i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv Pleterski Vladimira radi služenja neprijatelju kao pripadnik oružanih formacija i ratnog zločinstva presudilo je: Pleterski Vladimir, sin Vere Pleterski, rodjen 26.V.1921 u Zagrebu gdje i živi, Vinogradska 48, rkt. vjere, Hrvat, neoženjen, pismen, svršio 4 razreda pučke i tri razreda šegrtske škole, zanimanjem ličilac, nekažnjavan, služio u domobranstvu 13 mjeseci, bez imovine. k r i v

j e :

što je od 24.IV.1942 do 26.V.1943 služio kao domobran u IV. Gorskom zdrugu, sudjelujući u borbama i ratnim zločinstvima protiv NOV u Bučju, Pakracu, Daruvaru, Lipiku i Grubišnom Polju, te je u borbi u Bučju i ranjen, dakle, što je počinio krivična djela služenja neprijatelju u oružanim formacijama i ratnog zločinstva tj. krivična djela narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca navedena u čl. 13 i 14. Uredbe o Vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 iste Uredbe o s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegovog dijela imovine u korist N.O.Fonda. 49

128

Usp. dok. br. 32.


Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg Vojnog suda, u smislu člana 29. gore spomenute Uredbe. O B R A Z L O Ž E N J E : Okrivljeni je priznao da je punih 13 mjeseci sudjelovao u borbama protiv NOV u sastavu IV. Gorskog zdruga u zajednici s ustašama po okolnim selima Daruvara, Lipika, Pakraca i Grubišnog Polja. Brani se, da je bio prisiljen da sudjeluje u borbi protiv NOV. Medjutim notorno je i ovom sudu poznato, da je IV. Gorski zdrug počinio mnoga zločinstva po slavonskim selima u vrijeme kad je okrivljeni služio u toj jedinici i na tom terenu paleći sela, oduzimajući hranu i stoku i ubijajući mirno stanovništvo. Njegov zločinački stav prema NOB očituje se i na činjenici, da se je u Grubišnom Polju 24.V.1943 borio protiv NOV u bunkeru sa još devetoricom puna 4 sata, nakon koje borbe se je povukao s neprijateljem. Postoje indicije, da je okrivljeni došao na oslobodjeni teritorij iz Zagreba u namjeri da vrši špijunažu u korist neprijatelja NOV, ali mu se to nije moglo dokazati uslijed pomanjkanja dokaza, ali je isti u toku istrage često mijenjao iskaz o razlogu njegovog dolaska na oslobodjeni teritorij, tako da postoji osnovana sumnja, da njegov dolazak nije bio dobronamjeran. Na temelju svega gore izloženog sud je stekao uvjerenje da je okrivljeni kriv za djela opisana u dispozitivu, pa ga je stoga osudio na gornju kaznu našavši da za okrivljenog ne postoje olakšice koje bi se mogle uzeti u obzir kod omjerivanja kazne, i jer je nepopravljiv, a počinjenim djelima teško se ogriješio o svoj narod i interese NOB. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Na položaju 28. listopada 1944

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.50 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

50 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

129


28. 1944., listopad 28.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Slavka Rujnića (1918.) iz Zagreba zbog “aktivnog ustaštva i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

Vojni sud X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ. Vijeće kod X. korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ Sud 36/44. U

I M E

P R E S U D A N A R O D A J U G O S L AV I J E !

Vijeće Vojnog suda X. Korpusne Vojne oblasti Zagrebačke NOVJ kod ove oblasti, na svom zasjedanju od 28. listopada 1944. pod predsjedanjem predsjednika suda kapetana Ranogajec Vladimira, te uz sudjelovanja članova vijeća ing. majora Goranić Vilka, šefa tehničkog odsjeka ove oblasti i Jurić Antuna, redova stražara kod ove oblasti, a u prisustvu sekretara ovog vijeća Štok Franje kao zapisničara i suca istražitelja ovoga vijeća Matulović Jerka, kao tužitelja, u krivičnom predmetu protiv Rujnić Slavka radi aktivnog ustaštva i ratnog zločinstva presudilo je: RUJNIĆ SLAVKO, sin Mije i Kate rodjene Skala, rodjen 8.VI.1918 u Ferdinadovu, kot. Gjurgjevac, zadnje prebivalište Zagreb Kačićeva 4, rkt. vjere, Hrvat, pismen, svršio 4 razreda pučke i tri razreda stručne trgovačke škole zanimanjem trgovački pomoćnik, sada redarstvni agent, oženjen, otac jednog djeteta, nasljednik u jednoj polovini na tri rali zemlje sa kućom i gospodarskim zgradama, služio bivšu Jugoslavensku vojsku i u domobranstvu 2 mjeseca, kažnjen sa 10 dana zatvora radi ne vršenja dužnosti k r i v

j e

1. što je od listopada 1941 do siječnja 1942 bio u logoru ustaške mladeži u Gjurgjevcu namješten sa mjesečnom plaćom od [...]51.500 kuna. 2. što je od mjeseca svibnja 1942 do kraja mjeseca kolovoza 1944 bio policijski agent u Zagrebu, a kasnije do 4.X. 1944 u istom svojstvu u Sisku i vršio hapšenja, mučenja i ostala zlodjela nad simpatizerima i suradnicima NOB. 3. što je u gornjem vremenskom razdoblju ocjenjivao pojedince koji žive u mješovitom braku sa židovima i Srbima, koristeći se evidencijom koja se vodila u njegovom odsjeku. dakle što je počinio krivično djelo aktivnog ustaštva i ratnog zločinastva tj. krivična djela 51

130

Nečitko.


narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca navedena u čl. 13 i 14 Uredbe o Vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 spomenute Uredbe o s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegovog dijela imovine u korist N.O.Fonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg Vojnog suda, a u smislu čl. 29. gore spomenute Uredbe. O B R A Z L O Ž E N J E

Tokom istrage dokazano je priznanjem okrivljenoga da je od kolovoza 1941 pa do listopada 1944 bio u službi neprijatelja. Najprije kao namještenik logora ustaške mladeži u Gjurgjevcu, a zatim kao policijski agent u Zagrebu i Sisku. Kao policijski agent rukovao je urudžbenim zapisnikom, učestvovao je u racijama, pregledima stanova i hapšenjima po Zagrebu, a ujedno je imao dužnost da prisluškuje i prati javno mišljenje. Brani se, da je u logoru ustaške mladeži u Gjurgjevcu bio samo namještenik, a kao policijski agent da nije nikoga uhapsio niti prijavio, već da je naprotiv obavještavao Židove i Srbe kada im je prijetila opasnost od progona, budući da se je u njegovom odsjeku vodila za njih evidencija, a od njih nije za to tražio nagrade. U Gjurgjevac da je došao u namjeri da posjeti roditelje i svoju obitelj, a zatim da je stupi u redove NOV. Obranu njegovu sud nije mogao uvažiti, jer je suviše naivna. Kao policijski agent sa svršenim policijskim kursom vršio je najpovjerljiviju dužnost ustaških vlasti, doušnikovanje, hapšenja, preslušavanja i s tim u vezi i mučenja simpatizera i suradnika NOP, koji su nakon toga odvedeni u logore i tamo na najzvjerskiji način mučeni i ubijeni. Može se vjerovati da je okrivljeni obavještavao Srbe i Židove da im prijeti opasnost od progona, jer je imao uvid u evidenciju, no može se sa sigurnošću tvrditi, da je to činio iz lične koristi izmamljujući od njih novac. Njegova namjera da stupi u NOV može se tumačiti ili kao obična laž, jer se prijavio vlastima nakon oslobodjenja Gjurgjevca tek poslije dva dana, ili u najpovoljnijem kao akt špekulacije da se uvuče u redove NOV da prikrije sve one zločine, koje je počinio protiv svog naroda i NOB, a nije isključena ni špijunaža u korist neprijatelja NOB. Na temelju takvog činjeničnog stanja sud je, uvjerivši se u njegovu krivnju, donio gornju osudu našavši, da je ona najpravednija obzirom na težinu počinjenih djela i subjektivne odgovornosti počinitelja. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Na položaju dne 28. listopada 1944

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.52 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034. 52 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

131


29. 1944., studeni

OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom listopada 1944. Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom _____________

OTSJEK ZAŠTITE NARODA II. ZA ZAGREBAČKU OBLAST Br. [...]53 [...]54 XI.1944. Izvještaj o narodnim neprijateljima predanih sudu u mj. oktobru 1944. ODJELU ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU Otsjek II.

1./ Kz br. 77 - Solarić Mate iz Cerja općina Šašinovac, kotar Sv. Ivan Zelina Optužen radi špijunaže i izdavanja naših ljudi. Upućen 3.X. ov. g. Vojnom Sudu X. Korpusa “Zagrebačkog”, koji ga je osudio na 1. g. prisilnog rada i 3 godine gubitka gradj. prava. 2./ Kz br. 78 - Žakman Stjepan iz Cerja, općina Šašinovac, kotar Sv. Ivan Zelina Optužen radi špijunaže. Upućen 3. X. je Vojnom Sudu X. Korpusa, gdje je dobio strogi ukor. 3./ Kz br. 79 - Keselj Robert iz Zagreba. Optužen radi špijunaže i bio u neprijateljskoj vojsci. 28.IX. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 4./ Kz br. 80 - Grubić Momčilo iz Lepavine, kotar Koprivnica. Optužen radi dezerterstva iz NOV-e i suradnje sa neprijateljem. 1.XI. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 5./ Kz br. 81 - Potočki Ivanka “Čuča” iz Zagreba Optužena radi špijunaže. 6.X. ov. g. predana Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na smrt. 6./ Kz br. 82 - Štefek Boža iz Zagreba optužena radi špijunaže. 6.X. predana Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 1 godinu prisilnog rada i 2 godine gubitka gradj. prava. 7./ Kz br. 83 - Rusan Ljudevit iz Karivaroša, kotar Donja Stubica Optužen radi prokazivanja naših ljudi neprijatelju. 6.X. ov. g. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 godinu prisilnog rada i 2 godine gradj. prava. 53 54

132

Nečitko. Nečitko, najvjerojatnije početkom mjeseca studenoga.


8./ Kz br. 84 - Šodec Tomo iz Gračeca kotar Dugo Selo Optužen radi špijunaže. 6.X. t.g. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 9./ Kz br. 85 - Šoštarić Zlatko iz Zagreba Bivši agent UNS-a, optužen da je hapsio naše ljude. 12.X. t.g. predan je Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 10./ Kz br. 86 - Belvitić Žarko iz Bjelovara Optužen radi špijunaže. 20.X. t.g. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1. g. prisilnog rada i 3 g. gubitka gradj. prava.. 11./ Kz br. 87 - Skender Pavao iz Vel. Zdenaca. Optužen da je bio ustaša. 20.X. t.g. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 12./ Kz br. 88 - Pejašinović Jandro iz Vel. Zdenaca Optužen radi špijunaže. 20.X. t.g. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 13./ Kz br. 89 - Ban Ivan iz Prugovca, kotar Djurdjevac Optužen kao bjelogardijac. Radi pomanjkanja dokaza 24.X. pušten na slobodu. 14./ Kz br. 90 - Ban Stjepan iz Prugovca, kotar Djurdjevac Optužen kao bjelogardijac. 20.X. t.g. predan Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 godine prisilnog rada i 5 godina gubitka gradj. prava. 15./ Kz br. 91 - Danček Martin iz Sirove Katalene, kotar Djurdjevac Optužen kao bjelogardijac. U pomanjkanju dokaza upućen 21.X. t.g. Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 16./ Kz br. 92 - Zlatec Josip iz Prugovca, kotar Djurdjevac Optužen kao bjelogardijac. 21. X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 17./ Kz br. 93 - Zlatec Mara iz Prugovca Optužena kao bjelogardijka i radi šverca. 21.X. t.g. upućena Vojnom Sudu X. Korpusa. Vojni Sud je obustavio postupak, te ju je uputio radi šverca sudu Okružnog NOO-a Bjelovar. 18./ Kz br. 94 - Brenner Feri iz Pitomače Optužen, osumnjičen radi suradnje sa neprijateljem. Radi pomanjkanja dokaza 8.XI. t.g. pušten na slobodu. 19./ Kz br. 95 - Zdeličan Kazimir iz Pitomače Optužen kao bjelogardijac. 23.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 20./ Kz br. 96 - Sargać Valent iz T[...]55, kotar Novi Marof Optužen kao bjelogardijac. Radi pomanjkanja dokaza 21.X. t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 21./ Kz br. 97 - [...]56 22./ Kz br. 98 - [...]57 23./ Kz br. 99 - Kakša Filip iz Orovanca, općina Pitomača Optužen kao bjelogardijac. 21.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. Nečitko. Nečitko. 57 Nečitko. 55 56

133


24./ Kz br. 100 - Lazar Franjo iz Križovljana, općina Pitomača Optužen radi špijunaže. Radi pomanjkanja dokaza upućen na raspored Štabu III. Brigade, I. Divizije KNOJ. 25./ Kz br. 101 - Gavez Josip iz Turčišća kotar Prelog. Optužen radi špijunaže. 12.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 26./ Kz br. 102 - Srbljan Milko iz Šegovine kotar Ludbreg. Optužen radi špijunaže i veze sa neprijateljem. 12.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. prisilnog rada i 5 godina gubitka gradj. prava. 27./ Kz br. 103 - Vlah Jakob iz Ivančeca, kotar Ludbreg Bio je već osudjen na smrt, ali je pobjegao. Sada uhvaćen, opet je upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je streljao. 28./ Kz br. 104 - Polak Miloš i Nada iz Bjelovara Optuženi radi veze sa njemačkim oficirima. 12.X. upućeni Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ih je osudio po 1. g. prisilnog rada i 3 god. gubitka gradj. prava. 29./ Kz br. 105 - Dončević Stjepan 30./ Kz br. 108 - Dončević Franjo Josipov 31./ Kz br. 109 - Dončević Franjo Ivanov Sva trojica k nama krivo upućena, pa smo ih radi istrage uputili našem Povjereništvu OZN-a za okrug Moslavinu. 32./ Kz br. 106 - Kiš Anuška iz Petrovgrada Optužena radi špijunaže. 16.X. t.g. osudjena na smrt strijeljanjem. 33./ Kz br. 107 - Korenić Marko iz Bosiljeva Osumnjičen kao švercer. Upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa 19.X. t.g. na raspored. 34./ Kz br. 111 - Bogić Katica iz Djurdjevca Optužena kao ustaškinja i špijunka. Upućena 22.X. Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 35./ Kz br. 112 - Lovreković Josip iz Pitomače Optužen radi špijunaže. 22.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 g. prisilnog rada i 5 g. gubitka gradj. prava. 36./ Kz br. 113 - Jambrec Andrija iz Kostanjca kotar Novi Marof Optužen kao narodni neprijatelj, u NOO-u sabotirao rad. 8.XI. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa za javno sudjenje, gdje je osudjen na smrt. 37./ Kz br. 114 - Nofta Josip iz Varaždinskih Toplica Optužen kao narodni neprijatelj. Upućen na Vojni Sud, osudjen na smrt. 38./ Kz br. 115 - Ferenšćak Stjepan iz Dol. Rijeke Optužen kao narodni neprijatelj, sabotirao rad u NOO-u 8.XI. predan Vojnom Sudu za javno sudjenje, gdje je osudjen na smrt. 39./ Kz br. 116 - Jerković Tomo iz Belinca, kotar Čazma Optužen kao ustaša. 25.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 40./ Kz br. 117 - Rujnić Slavko iz Ferdinandovca Optužen kao ustaški redarstveni izvidnik 25.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 41./ Kz br. 118 - Beljak Barica iz Podortja, kotar Samobor Optužena kao švercerka i špijunka. 25.X. t.g. osudjena na smrt.

134


42./ Kz br. 119 - Dumić Ivan iz Gradec, kotar Dugo Selo Optužen radi špijunaže i izdaje naših drugova. Osudjen i streljan 27.X. ov. g. 43./ Kz br. 120- Mikec Rudolf, Rmk. pop iz Novigrada Podr. Optužen kao ustaša, narodni neprijatelj. 8.XI. ov.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa za javno streljanje, gdje je osudjen na smrt. 44./ Kz br. 121 - Pleterski Vladimir iz Zagreba Optužen kao špijun i borac gorskog zdruga protiv partizana. Upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 45./ Kz br. 122 - Novosel Ivan iz Osekova, kotar Kutina Optužen da je podržavao vezu sa ustašama i žandarima. 26.X. t.g. upućen našem Povjereništvu za okrug Moslavinu. 46./ Kz br. 123 - Šarić Nikola iz Grahova živio u Zagrebu Optužen da je sakupljanjem hrane pomagao neprijateljsku vojsku. Bio je šofer. 26.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1. g. prisilnog rada. 47./ Kz br. 124 - Pavlović Stevo iz Vel. Poganca, kotar Koprivnica Optužen radi veze sa neprijateljem. Ovamo upućen od Vojnog Suda X. Korpusa kamo je nakon preslušanja ponovno upućen radi ponovnog postupka. 48./ Kz br. 125 - Pavlin Stanko iz Kandije Slovenija, Optužen da je radio u UNS-u kao agent. 28.X. t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je osudio na smrt. 49./ Kz br. 126 - Štimac Josip iz Pitomače Optužen kao agent Gestapo-a. 11.XI. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 50./ Kz br. 127 - Gaži Cvetko iz Hlebina kotar Djurdjevac Optužen da je radio za UNS. 31.X. upućen Vojnom Sudu, koji ga je osudio na smrt. 51./ Kz br. 128 - Šimunac Martin iz Medjurače, kotar Bjelovar Optužen da je špijun i švercer. 31.X. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1. g. prisilnog rada i 3 g. gubitka gradj. prava i konfiskacijom 1 prasca i 3 praščića. 52./ Kz br. 129 - Šojat Ivan iz Šojatov Dolca, kotar Senj Optužen da je prisvojio novac. 7.XI. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 53./ Kz br. 130 - Lipokar Mato iz Pitomače Sumnjiv kako nar. neprijatelj 1.XI. t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 54./ Kz br. 131 - Milaković Djuro iz Zagreba Sumnjiv. 1.XI. t.g. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. [...]58

_____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30.14.2.

58

Nedostaje završetak dokumenta.

135


30. 1944., studeni 3.

Povjereništvo OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Pokuplje podatke o javnom suđenju četničkoj i ustaškoj skupini, upućenoj iz OZN-e na suđenje u Komandu pokupskog područja Povjerenstvo OZN-e Pokuplje II. sekcija Broj 207/ 3.XI.1944.

_____________

Otsjeku za zaštite naroda II. Sekcija P o k u p l j e Predmet: Javno sudjenje narodnih izdajica

Od 15 listopada do 22 vršile su se pripreme za sudjenje četničkoj grupi od 13 osoba, 4 milicionera iz Draganića, ustaškom agentu Mihalić Naceku, ustaškom krvniku Falici Nikoli i Noršić Stjepanu, svi poslani iz OZN-e na sudjenje u Komandu Područja. Sudjenje je trebalo otpočeti u 11 sati prije podne u koje je vrijeme narod bio na okupu. Sudjenje je otpočelo tek po podne oko 3 sata. Naroda je došlo oko 200 osoba te kako je trebao čekati ta se iz daljnjih općina razišli svojim kućama. Sudjenjem se je razvuklo sve do noći do kada se svi razišli osim onih koji su u srodstvu sa optuženim. Kad se je otpočelo sa sudjenjem zapazilo se da u opće nije masa bila pripremljena i sve je šutjelo osim nekoliko osoba koje su dobacivale parole ili da ih se sudi ili da ne, jer su njihovi pristaše dobacivali da ih ne treba suditi i da onaj laže koji ih tereti. U pretsjedništvu suda takodjer su ušli Milko Gajski, Luka Čačić i Nikica Šajatović, koji cijelo vrijeme sudjenja nisu progovorili ni jednu riječ ni protiv niti za sudjenje. Omladina u opće nije pripremljena te se omladinke i omladinci bunili zašto ih se nije obavjestilo o sudjenju jer ovako nisu znali o čemu se radi. Omladina nije na svoju ruku izvikivala protiv narodnih izdajica, a kad im se objasnilo kasnije omladina je tražila smrt narodnim izdajicama. To je bila sabotaža od Kotarskog NOO-a, odnosno od upravnog odjela koji su se pokazali pomirljivci prema izdajicama čija je podrška kriva onim žrtvama u Sošivcama koji su pali od bjelogardističke bande. Članovi Kotarskog NOO-a o kojima je bila riječ gore čisto su birokratskog držanja i oni prosto sabotiraju. Tako na primjer kad je trebao biti zbor u Žamariji gdje je došlo oko 400 osoba čekao je 3 do 4 sata do otvaranja jer su trebali zbor otvoriti neki članovi Kotarskoga NOO-a ali nažalost oni su gospodski spavali sve do podne kad su objedovali i tek došli oko 4 sata po podne. Narod se je bunio i veći dio se ga razišao da neće oni kotarsku gospodu čekati do noći. U kotarskom NOO-u stvorili su familijarnu grupu koja radi ili ne to se oni medju sobom već razumiju i jedan drugoga opravdava. Na njih se članovi općinskog NOO-a kao što su članovi općine Kalje bune da rade nepravilnosti, drže se birokracije i čisto ih zafrkavaju. Takodjer mladje osoblje koje radi u kotarskom NOO-u žale se na njih i dolaze u OZN-u pričati o njihovoj gospštiji i birokraciji itd. Na pr. cigarete koje kupuju imadu ih svakog dana dok ostalo osoblje ne dobiva ništa za pušenje i u opće u radu im ne daju volje i ljubavi za borbu već se čisto drže po strani tako da je ljudima postalo čisto sumnjiva stvar. U familijarnoj grupi koju su stvorili jeste pretsjednik

136


Šajatović, potpretsjednik Gajski, tajnik Luka Čačić i Dušan, takodjer i Magovac. To su ljudi čisto neozbiljnog karaktera i na zborovima se drže neozbiljno zbivajući šale za djecu tako da ljudima izgledaju jedna grupa neozbiljnih, šaljivih i cirkusantskih ljudi. Medju njima nalazio se je jedan jedini odani član Partije, našoj borbi, ozbiljan i požrtvovan, koji im je sve nepravilnosti iznašao i zbilja se vidlo da čovjek imade neobično puno ljubavi prema partiji. On je njima smetao, u njihovoj sabotaži i oni su ga poslali u vojsku za koju nije bio sposoban. Naime to je bio drug Stevo Vlašić četrdesetih godina na jedno oko ne vidi, boležljiv i tako je kroz kratko vrijeme poginuo. Iza sebe je ostavio šestero sitne djece. Kud god se prodje izmedju naroda svugdje se govori da su oni tako htjeli ovoga riješiti se, koji je bio pravedan za sirotinju i nije se prijateljio sa petom kolonom kao što je to kod ostalih članova, dok su ovi nepravedni i td. Poznato je i to narodu da je istovremeno trebalo se nekoliko članova NOO-a javiti u NOV što se je prijavio pretsjednik kotarskog NOO-a Šajatović i Damjanović, što nisu otišli u vojsku već su naglašavali izmedju naroda da su oni to učinili iz tih razloga da ostale povuku u vojsku. Kasnije poslali su Vlašića koji je poginuo, dok narod o tome mnogo govori zašto se je ovog poslalo u vojsku koji je bio slabog zdravlja, i kratkovidan a pozadinsku dužnost je bio sposoban a što je najvažnije bio je odan i pravedan za našu borbu, dok Damjanović i Šajatović koji su bili mladi, zdravi i jaki ko konji njih se je ostavilo kao da su se vjenčali sa sjedištem kotarskog NOO-a, da sabotiraju i populariziraju svoju ličnost kod petokolonaša dok ih sirotinja koji 100% simpatiziraju naš pokret gledaju sa mržnjom kao nametnike. Pretsjednik kotarskog NOO-a još je postavio sada svojeg svaka u magacin kotarskog NOOa a koji je dobio poziv u NOV. To je jedan argument radi kojeg se narod buni i kažu zar ćemo mi ovakve tipove hraniti koji su do jučer služili fašistima dok naši borci gladovati će na položaju. U posljednje vrijeme vrši se kampanja za sakupljanje hrane za Gorski Kotar i druge siromašne krajeve. Članovi kotarskog NOO-a o tome ne vode računa da se uredno vrši sakupljanje, čuvanje i praćenje kao na pr. sakupilo se žita na vagone kao kukuruza, pšenice, ječma i zobi što su porazmještali po vlažnim podrumima poderanim stanovima gdje je to žito proklijalo i veći dio se ga upropastilo radi čega narod prigovara i buni se da zašto otrgava svoj zalogaj od usta za svoju vojsku, što ne razumiju ovakvi ljudi i upropaštavaju narodni dar svojoj vojsci. Još govori narod mi dajemo sve svoje svojoj vojsci, ali neka to ide preko ljudi koji to znaju cijeniti a ne kao ovi koji su tako upropastili hranu sabranu za NOV. Toliko o kotarskom NOO-u i o javnom sudjenju tipova kao narodnih izdajica. Što se tiče samog sudjenja isti članovi kotarskog NOO-a uticali su na drugove odgovorne kao na sekretara kotarskog komiteta drugaricu Mariju i druga Božu komesara Područja da se Dejanović Iliju ne strelja što im je uspjelo i kažnjen je na 10 godina prisilnog rada. Strmac Nikola koji je učestvovao u napadu osudjen je na smrt, organizator milicije u Draganiću Jazavac takodjer, Falica Nikola i Mihalić Ignac dok su ostali više ili manje kažnjeni prisilnim radom. Sudjenje je dobro odjeknulo jedino što prigovara narod za Dejanovića. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 5.0.3.3. 59

M.P. 59

_____________

Za povjerenstvo: Bastašić Ilija [v.r.]

Okrugli pečat: Povjerenstvo OZN-e Pokuplje II sekcija (u sredini zvijezda petokraka).

137


31. 1944., studeni 4. Čazma

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ Izvanredno vijeće Vojnog suda osuđuje šest osoba s područja Novog Marofa, jer su se “ogriješili o interese NOB” na kazne smrti strijeljanjem ili na kazne prisilnoga rada _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ. IZVANREDNO VIJEĆE VOJNOG SUDA X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ Sud 80-44. U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Izvanredno vijeće kod Korpusne vojne oblasti, sastavljen od kapetana RANOGAJEC VLADIMIRA, predsjednika ovoga suda kao predsjedatelja vijeća, majora ing. GORANIĆ VILKA, šefa tehničkog odsjeka te oblasti, redova JURIĆA ANTUNA, stražara kod te oblasti, ČIKOVIĆ TOME, predsjednik Okružnog NOO-a Bjelovar i MANOJLOVIĆ DUŠANA, člana Okružnog NOO-a Bjelovar, kao članova vijeća, na svom zasjedanju održanom 12. studenog 1944 u Čazmi, uz prisustvo RIHTER PETRA, sekretara suda oblasnog NOO-a zagrebačke oblasti kao tužitelja, JANJIĆ VJEKOSLAV, komesara štaba Istočne grupe POH X. Korpusa Zagrebačkog kao zastupnika javnih interesa i ZMAJEVIĆ MARIA, sekretara suda Okružnog NOO-a Moslavina, kao branitelja, Štok Franje, sekretara ovoga suda kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv Jambrec Andrije i drugova radi djela službe neprijatelju i rada protiv NOB donio je slijedeću P R E S U D U 1) JAMBREC ANDRIJA, sin Vida i Mare, rodj. Mundja, rodjen 6.IX.1894. god. u Kostanjevcu, kotar Novi Marof, gdje i živi, vjere rkt. Hrvat, zemljoradnik, oženjen, otac dvoje djece, sa posjedom u Kostanjevcu, kotar Novi Marof, 2) FERENČAK STJEPAN, sin Grge i Jalže r. Kušić, rodjen 1.XII.1896 g. u Gor. Rijeci, kotar Novi Marof, zemljoradnik, Hrvat, vjere rkt., oženjen, otac 1 djeteta, posjednik 8 rali zemlje, 3) VUJICA GABRO, sin Marka i Terezije r. Fišter, rodjen 21.III.1905. u Tkalcu kotar N. Marof, Hrvat, vjere rkt. oženjen, otac 2 djece, postolar, ratar, vlasnik 5 jutara zemlje, 4) KAJFEŠ JULIO, rodjen 6.V.1900 g. u Sv. Petru Orehovcu, zadnje boravište Gor. Rijeka, kotar N. Marof, oženjen, Hrvat, rkt. vjere, općinski bilježnik, vlasnik kuće i 5 jutara zemlje,

138


5) MATEKOVIĆ MATIJA, sin Luke i Jele r. Kuzmić, rodjen 29.III.1901 u Visokom, kotar Novi Marof, oženjen, otac 5 djece, vjere rkt. Hrvat, ratar-opć. načelnik, vlasnik 18 jutara zemlje, 6) GOTIĆ VID, sin Mate i Terezije r. Horvatić, rodjen 1.VI.1908 g. u Ljubeščici, gdje i živi, Hrvat, vjere rkt., oženjen, bez djece, ratar, vlasnik 3 jutra zemlje, k r i v i

s u :

I. okr. Jambrec Andrija i II. ok. Ferenčak Stjepan, 1) što su usko povezani sa Mačekom i njegovom reakcionarnom klikom iskoriščavali svoj politički položaj za stvaranje protunarodnih organizacija uperenih protiv NOP, 2) što su odlazili u Zagreb i Varaždin i tamo dobivali od dr. Jančikovića, ing. Vučkovića, ing. Košutića, Petrovića, pukovnika Babića, Boroše i ostalih usmeni i pismeni propagandni materijal uperen protiv NOP i širili propagandu protiv NOP u korist fašizma i njegovih pomagača u zemlji, 3) što su medju narodom lažno prikazivali medjunarodnu političku i vojnu situaciju i na taj način odvraćali narod on NOP, 4) što su u toku 1943 i 1944 god. rasturali u narod pismenu propagandu protiv NOP i to “Pravicu”, “Veritas”, “Vijesnik”, “Božičnicu” i “Hrvatska i Hrvati” s namjerom da tim rade protiv interesa NOB, 5) što su svojim labavim radom u NOV od listopada 1943 do veljače 1944 g. djelovali na rad ostalih članova NOV i prouzrokovali slabi rad tih odbora i što su to činili svjesno i u duhu direktiva dobivenih u Zagrebu i Varaždinu, 6) što su nagovarali obitelji partizana iz kotara N. Marof, da iste nagovore na predaju ustaškim vlastima te tako vršili demobilizaciju i razbijanje redova NOV u korist neprijatelja, 7) što su povodom Pavelićeve “amnestije” u svibnju 1944 širili propagandu, da se svi vojni dezerteri jave u Pavelićevo domobranstvo te na [...]60 8) što su prema dobivenim uputama od Jančiković Tome, Tomašić Ljudevita i pukovnika Babića radili na tom, da ponovno organiziraju zaštitu, da istu putem domobranstva i žandarmerije naoružaju i da ju u danom času upotrebe za borbu protiv NOB. II. optuženi Ferenčak Stjepan kriv je osim za napred navedena krivična djela od 1 do 8 i zato, što je: 1) u travnju 1941 kao zapovjednik zaštite za kotar N. Marof organizirao razoružavanje jugoslavenske vojske i hapšenje Srba i predaju njihovu u ruke njemačkih fašista i ustaša i sam u tom učestvovao, 2) u svibnju ili lipnju 1941 organizirao i učestvovao u hapšenju Srba u selu Radojiće, od kojih su dvojica odvedeni u N. Marof te se za njihovu daljnju sudbinu ne zna. III. okr. Vujica Gabro što je 1) u svibnju ili lipnju 1941 u zajednici sa ustaškim povjerenikom dr. Kvesićem i Ferenčak Stjepanom učestvovao u organizaciji i hapšenju Srba u selu Radojišće, od kojih se za sudbinu dvojice više ne zna. 2) što je od okrivljenih Jambreca i Ferenčaka primao direktive za rad uperen protiv NOP i u duhu tih direktiva radio, 3) što je svojim labavim radom u NOO-u koncem 1943 i početkom 1944 god. skrivio slab rad toga odbora, i što je sve to radio po uputama dobivenim od Jabreca i Ferenčaka. 60

Nečitko.

139


IV. okr. Kajfeš Dragutin, što je: 1) kao općinski bilježnik u travnju 1941 učestvovao u razoružavanju jugoslavenske vojske i predaju oružja okupatoru i ustašama, 2) zdušno obavljao poslove općinskog bilježnika a naročito poslove mobilizacije u korist ustaša ili okupatora. V. okr. Matković Matija što je: 1) vršio dužnost ustaškog tabornika i općinskog načelnika općine Gor. Rijeka, kao takav izvršavao sve dobivene naloge i širio ustašku propagandu u narod, 2) što je bio povezan u protunarodnom radu sa okrivljenim Jambrecom i Ferenčakom, te je od njih dobivao propagandni materijal, koji je usmeno dalje širio. VI. okr. Gotić Vid što je bio u vezi sa I. okr. Jambrecom i II. okr. Ferenčakom te pod njihovim utjecajem i rukovodstvom radio protiv NOB, a u interesu klike oko Mačeka.

Time su naprijed navedeni ogriješili o interese NOB, i to: Jambrec Andrija počinio je krivična djela narodnog neprijatelja kao organizator terorističkih organizacija u korist neprijatelja NOB, kao agitator u korist neprijatelja NOB, djelo razaranja NOVlasti i NOVojske iz čl. 14 Uredbe o vojnim sudovima, te pod toč 7 djelo mobilizacije u korist neprijatelja, tj. djelo ratnih zločinca iz čl. 13. navedene Uredbe. Ferenčak Stjepan počinio je u zajednici sa Jambrec Andrijom sva napred navedena djela narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca, a pored toga je počinio i djela organizacije i aktivnog učešća u ubijanju Srba i predaje oružja neprijatelju, predvidjena u čl. 13 i 14 Uredbe o vojnim sudovima. Vujica Gabro počinio je pod 1) krivično djelo organizacije i učešća u ubijanju Srba i predaje oružja neprijatelju, pod 2) krivično djelo agitacije protiv NOB, a pod 3) krivično djelo razaranja NOVlasti, tj. krivična djela ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja iz člana 14 i 13 navedene Uredbe. Kajfeš Dragutin počinio je krivična djela služenja neprijatelju vršenja mobilizacije u korist neprijatelju, tj. krivična djela ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja iz čl. 13 i 14 navedene Uredbe, Mateković Matija počinio je krivično djelo aktivnog ustaštva i agitacije u korist neprijatelja, tj. djela narodnih neprijatelja iz čl. 14 navedene Uredbe. Gotić Vid počinio je krivično djelo agitacije protiv NOB, tj. djelo narodnih neprijatelja iz čl. 14 navedene Uredbe. Stoga se naprijed navedeni na temelju člana 5, 16, 17 i 27 navedene Uredbe p r e s u d j u j u : i to: Jambrec Andrija, Ferenčak Antun i Vujica Gabro na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanske časti i na konfiskaciju pokretne i nepokretne imovine u korist NOFonda. Kajfeš Dragutin na kaznu prisilnog rada u trajanju od 9 mjeseci i gubitak gradjanske časti kroz 3 godine. Mateković Matija na kaznu prisilnog rada u trajanju od 1 godine i gubitak gradjanske časti kroz 3 godine. Gotić Vid, na kaznu prisilnog rada u trajanju od 6 mjeseci uvjetno na 1 godinu. Kralj Mirko i Novosel Stjepan oslobadjaju se svake krivnje iz optužnice. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja po Višem vojnom sudu u smislu čl. 29. Uredbe o vojnim sudovima.

140


O B R A Z L O Ž E N J E

Krivica Jambreca i Ferenčaka za djela iz toč. 1. 2. 3. 4 i 6 dispozitiva utvrdjena je vlastitim priznanjem okrivljenih, a krivica pod toč. 5 utvrdjena je djelomično njihovim priznanjem, da su im, bile dane direktive za saboterski rad u NOO-ima a djelomično njihovim priznanjem da nisu dosta aktivno učestvovali u radu NOO-a i priznanje, da su ostali članovi NOO-a svoj rad uspravili sa njihovim radom priznavajući njih dvojicu kao političke rukovodioce i predstavnike. Krivice pod toč. 7 i 8 dispozitiva utvrdjena je djelomično vlastitim priznanjem, a djelomično iskazom svjedoka Nofta Josipa. Krivica Ferenčak Stjepana za djela aktivnog učešća u razoružavanju jugoslavenske vojske, predaji oružja neprijatelju i hapšenje Srba dokazano je vlastitim priznanjem okrivljenoga. Krivica Vujica Gabre pod toč. 1 dispozitiva utvrdjena je vlastitim priznanjem okrivljenoga i iskazom svjedoka Bolte Ivana, a za djelo pod 2 i 3 dispozitiva djelomično vlastitim priznanjem te izjavama okrivljenih Jambreca i Ferenčaka te Nofta Josipa. Krivica Kajfeš Dragutina utvrdjena je vlastitim priznanjem i činjenicom da je od dana dolaska okupatora u našu zemlju do uhapšenja vršio dužnost općinskog bilježnika. Krivica Mateković Matije dokazana je vlastitim priznanjem i izjavama okrivljenog Jambreca i Ferenčaka. Krivica Gotić Vida dokazana je izjavama okrivljenih Jambreca i Ferenčaka. Obrana Jambreca i Ferenčaka da su jedan dio iskaza dali iz straha ne stoji, jer i sami izjavljuju, da nisu u toku istrage siljeni na bilo kakav odredjeni iskaz, dok se unakrsna pitanja ne mogu niti se smatraju prisilom. Ferenčak i Jambrec su kao 20-godišnji političari svjesni svoga rada i posljedice takovog rada. Kao takovi oni su svjesno odvraćali narod od aktivnog učešća u NOP i upućivali ga na pokornost ustaškim vlastima u službi okupatora. Povezani sa izdajničkom klikom Mačeka, ing. Košutića, ing. Vučkovića, Jančikovića., Petrovića te njihovim predstavnicima u domobranstvu pukovnikom Babićem, pukovnikom Borošom, pukovnikom Grumom, i pukovnikom Begićem radili su na tom, da hrvatsko domobranstvo upotrijebe kao sredstvo za provadjanje mobilizacije hrvatskog naroda u korist okupatora. Ujedno su radili na osnivanju zaštite u namjeri, da zaštitu i domobranstvo u času pobjede NOP nad okupatorom i ustašama upotrebe kao oružanu snagu, koja bi omogućila toj kliki da preuzme vlast u toj zemlji i da tekovine ove borbe iskoriste u lične svrhe i u interesu medjunarodne reakcije te da zemlju ponovno bace u rat i krvoproliće. U tom svom protunarodnom radu služili su se usmenom i pismenom propagandom, kojom su nastojali sebe i svoje poslodavce u očima naroda prikazati kao istinske narodne predstavnike i vodje, a NOP prikazivali su kao komunistički pokret i odvraćali narod od NOBorbe. Na poziv svojih ranijih suradnika u HSS-u koji su javno osudili izdajnički rad Mačeka i njegove klike, da se i oni javno izjasne o svom stanovištu, odbili su dati izjavu o izdajničkom radu te klike, te nisu htjeli pristupiti NOP. Da bi prikrili svoj izdajnički rad i da bi onemogućili pravilan razvitak NOP uvukli su se u NOO, da bi na taj način kočili njihov rad i da bi bili upoznati sa smjernicama rada NOP o čemu su izvještavali svoje poslodavce. U tom radu služili su se ranijim suradnicima HSS-a i HSZ kojima su lažno prikazivali političku situaciju, a naročito su nastojali prikazati kao da Maček i njegova klika imaju veze sa službenim engleskim krugovima te su ih na taj način uvjeravali u svoju pobjedu i predvidili ih kao buduće zapovjednike zaštite. Vujica Gabro je zajedno sa Ferenčak Stjepanom u prvim danima okupacije naše zemlje učestvovao u organizaciji i provodjenju u život razoružavanja jugoslavenske vojske i hapšenu

141


Srba. Obrana njihova, da se je radilo samo o trojici uhapšenih, ne može se prihvatiti, jer su oni bili spremni i na veće žrtve te samo slučaju a ne njihovoj volji treba pripisati, što broj žrtava nije bio veći. Osim toga Vujica je pristao da aktivno sudjeluje u organizaciji zaštite s namjerom, da ista posluži kao sredstvo borbe protiv NOV u danom času. Sva trojica ne pokazuju nikakovih znakova, da bi u buduće promijenili svoj protunarodni stav, a i svojim ponašanjem pred sudom pokazuju, da su svjesni svoje krivnje i da zajednica od njih ne bi imala nikakve koristi nego samo štetu. Sva trojica su navikli na potajni politički rad i prikrivanje svojih protunarodnih namjera. Olakšica nemaju. Rad Kajfeša kao opć. bilježnika bio je usmjeren protiv naroda i NOB te je tu dužnost obavljao savjesno i svjesno, da tim omogućava mobilizaciju sinova svoje zemlje u borbi protiv vlastitog naroda i saveznika. On nije bio ekonomski ovisan od te službe, a mogao je u dodiru s predstavnicima NOB upoznati štetnost svoga rada, pa ga je radi toga trebalo kazniti. Mateković Matija pristupio je u ustaški pokret kao tabornik te širio ustašku propagandu medju narod, a nije htio ni potajno suradjivati u NOP, dok je s druge strane potajno radio i bio povezan s Jambrecom i Ferenčakom a preko njih s klikom oko Mačeka, čime je pokazao svoj protunarodni odnos, radi čega ga je trebalo kazniti. Kao olakšica uzeto je, što svoj položaj nije upotrebio za teža djela. Gotić Vid ogriješio se je o interese NOB time, što je bio spreman raditi po direktivama Jambreca i Ferenčaka, ali nije još aktivno pristupio radu, pa ga je radi toga trebalo uvjetno kazniti kao bi ga ta kazna odvratila da u buduće počini nešto što bi se protivilo interesima NOB. Za Kralja i Novosela nije u toku postupka utvrdjeno svjesno sudjelovanje u protunarodnom radu. Ako se uzme u obzir njihova ekonomska ovisnost i služba na kojoj su bili trebalo je postupiti kao u dispozitivu. Ocjenivši sve gornje momente i posljedice, koje su iz rada napred navedeni proizašle za NOB, sud se je uvjerio u subjektivnu krivnju osudjenih, i našao da je kazna primjerena krivici i donesena u duhu postojećih propisa. Kod ocjene krivnje i kazne sud je imao u vidu odredbe čl. 17, 17 i 27 Uredbe o vojnim sudovima od 24.V.1944 godine. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Čazma, 4. studenog 1944 g. Zapisničar: M.P.61 Štok Franjo [v.r.] _____________

Predsjedatelj - kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 55a/45., Spisi Komisije za utvrđivanje ratnih zločina

61 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

142


32. 1944., studeni 6.

Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Vladimir Pleterski62 i Rudolf Malec63 iz Zagreba osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, te ih upućuju da provedu “konfiskaciju njihove imovine kada se za to ukaže mogućnost” _____________

[...]64 VOJNI SUD VOJNE OBLASTI X. KORPUSA “ZAGREBAČKOG” NOV I POJ Vijeće Sud. 38 i 39/44 Dne 6.XI.1944.65 OKRUŽNOM NOO-u ZAGREB N E G D J E . Dostavljamo Vam presude ovoga suda za Pleterski Vladimira iz Zagreba, Vinogradska 49 i za Malec Rudolfa iz Zagreba, koji su po ovom sudu osudjeni na kaznu smrti strijeljanjem, time da provedete konfiskaciju njihove imovine kada se za to ukaže mogućnost. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Sekretar: M.P.66 Štok Franjo [v.r.] _____________

Predsjedatelj-kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034, OZN-a, sign. 18.

Usp. dok. br. 27. Usp. dok. br. 26. 64 Zvijezda petokraka. 65 Pečat. 66 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka). 62 63

143


33. 1944., studeni 6.

Upravni odjel Oblasnog NOO-a zagrebačke oblasti dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Zagreb presude kojima su Tomo Šodec67, Ivanka Potočki68, Zlatko Šoštarić69 i Ivan Topalović70 osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem i konfiskaciju imovine u korist NOF-a, te ih upućuju “da se konfiskaciji te imovine pristupi odmah čim to bude moguće, ukoliko se već sada ne može pristupiti” _____________

OBLASNI NARODNO OSLOBODILAČKI ODBOR ZAGREBAČKE OBLASTI U PRAV N I O D J E L Broj: 678-46/44. Dne 6 studenoga 1944.

OKRUŽNOM NARODNO OSLOBODILAČKOM ODBORU Upravni odjel ZAGREB

Dragi drugovi! Šaljemo Vam presude kojima su Šodec Tomo, Potočki Ivanka, Šoštarić Zlatko i Topalović Ivan osudjeni na kaznu smrti strijeljanjem i konfiskacijom njihovog dijela imovine u korist NOF-a, time da se konfiskaciji te imovine pristupi odmah čim to bude moguće, ukoliko se već sada ne može pristupiti. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Pročelnik: S.O.

M.P.71 _____________

Predsjednik: ...72 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034, OZN-a, sign. 18.

Usp. dok. br. 19. i 50. Usp. dok. br. 18. 69 Usp. dok. br. 23. 70 Usp. dok. br. 21. 71 Okrugli pečat: Oblasni narod. oslobod. odbor zagrebačke oblasti (u sredini zvijezda petokraka). 72 Potpis nečitak. 67 68

144


34. 1944., studeni 8.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Josipa Nofta (1914.) iz Varaždinskih Toplica zbog “službe neprijatelju i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ. VIJEĆE KOD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ Sud 54-44. 8. studeni 1944

U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Vijeće kod te oblasti, sastavljen od KEZELE SLAVKA, kapetana, podpredsjednika ovoga suda kao predsjedatelja, te MIHELČIĆ DRAGE, šefa PTT sekcije kod ove oblasti i vodnika MUSTAPIĆ JOZE, vodnika straže ovoga suda kao članova vijeća, te ŠTOK FRANJE sekretara ovoga suda kao zapisničara, a u prisutnosti MATULOVIĆ JERKA suca istražitelja ovog vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Nofta Josipa iz Varaždinskih Toplica, radi djela službe neprijatelju i ratnog zločinstva nakon održanog glavnog pretresa u prisustvu okrivljenog donio je dana 8.XI.1944 slijedeću: P R E S U D U Okrivljeni NOFTA JOSIP, sin Andre i Julijane r. Vugrinec, rodjen 3.I.1914 g. u Varaždinskim Toplicama, kotar Novi Marof, gdje i živi, rkt. vjere, Hrvat, pismen, svršio 5 raz. pučke škole i 3 raz. šegrtske, postolarski pomoćnik, povjerenik podružnice osiguranja radnika Var. Toplice, oženjen, bez djece, nekažnjavan, vojsku služio u biv. Jugoslaviji i neprijateljsku 10 mj. kao domobran, bez imovine, k r i v

j e :

1) što je u travnju 1941 kao član Hrvatske seljačke zaštite sudjelovao u razoružavanju biv. jugoslavenske vojske, i što je kao podpredsjednik mjesnog odbora HSS-a sudjelova u postavljanju ustaškog logornika za kotar Novi Marof. 2) što je od 1.III.1945 pa do svog uhapšenja služio u neprijateljskoj vojsci kao obavještajac zapovjednika mjesta u Varaždinu za sektor Novi Marof te je dao podatke o jakosti, kretanju, rukovodstvu i planovima partizana, što se je kao obavještajac ubacio u redove suradnika

145


NOP i konačno što ih je povodom ustaške racije u travnju o.g. provalio i ubacio se u zatvor izmedju njih sa ustaškim agentom Šimek Antunom kao provokator i prokazivač. 3) što se je u proljeće o.g. povezao sa Mačekovim agentom Petrović Vladom, carinskim posrednikom u Varaždinu radi širenja razornog rada reakcije protiv NOB i što se je u ljetu o.g. povezao sa Šimek Ivanom, zrakoplovnim bojnikom iz Varaždinskih Toplica, radi organizovanja oružanog odpora protiv NOB, što je bilo u saglasnosti sa primljenim zadatkom od zapovjednika mjesta u Varaždinu Begića o osnutku milicije. dakle što je počinio krivična djela pod 1) službe neprijatelju predavanjem oružja okupatoru i organizovanjem ustaštva, a pod 2) i 3) ratnog zločinstva kao pomagač masovnih ubijstava, mučenja, paleža, uništavanja, pljački narodne imovine, kao organizator terorističkih naoružanih formacija domaćih u službi okupatora i izdaje NOB, koja su sadržana u čl. 13 i 14. Uredbe o vojnim sudovima, pa se stoga na temelju čl. 4, 16, 17 i 27 spomenute uredbe o s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanske časti i na konfiskaciju njegovog dijela pokretne i nepokretne imovine u korist NOFonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg vojnog suda a u smislu čl. 29. Uredbe o vojnim sudovima. O b r a z l o ž e n j e Optuženi je u travnju 1941 kao član Hrvatske seljačke zaštite razoružavao biv. jugoslavensku vojsku, čuvao oduzeto oružje i pomagao tovariti u kamione za odpremu okupatoru. U jesen 1941 sudjelovao je na sastanku u Varaždinskim Toplicama na kome su bili prisutni istaknuti predstavnici HSS-a Andrija Jambrec, Stjepan Ferenčak, Zlatko Kagl i Slavko Pokos i na kome su sporazumno izabrali Pokos Slavka za logornika. 1.III.1943 optuženi je dobrovoljno stupio u službu zapovjedništva mjesta Varaždin kao obavještajac za sektor Novi Marof. Stajao je uvijek u vezi sa samim zapovjednikom mjesta. Tako je do kraja kolovoza 1943 vršio preuzetu dužnost pod zapovjedništvom pukovnika Boroše i kroz to vrijeme primio nagradu od 5000 Kuna, do veljače 1944 pod zapovjedništvom pukovnika Gruma i primio je nagradu od oko 35000 Kuna, pod zapovjedništvom pukovnika Begića i primio nagradu od 10.000 Kuna i do 17.X.o.g. dakle do svog uhapšenja pod zapovjedništvom podpukovnika Stögera i primio nagradu od 10.000 Kuna. Kao obavještajac vršio je špijunažu u korist neprijatelja na taj način što je pod vidom obilaženja kotara kao povjerenik osiguranja radnika sabirao podatke o raspoloženju naroda, o kretanju, jačini, organizaciji i planovima partizana, te ih podnosio spomenutim zapovjednicima mjesta Varaždin, koji su ujedno bili i organizatori operacija protiv NOV na tom terenu. Ujedno je vršio propagandu najprije pasivnog stava, a kasnije odpora prema NOB. Da bi lakše i uspješnije vršio povjerenu mu dužnost ušao je u red suradnika NOP povodom organizacije narodne vlasti u Varaždinskim Toplicama. U travnju o.g. povodom ustaške racije u Var. Toplicama sudjelovao je u provali saradnika NOP, te se povodom njihovog uhapšenja dao i sam uhapsiti kao provokator, te je kasnije sa ustaškim agentom-provokatorom Šimek Antunom dao podatke o uhapšenim saradnicima ustaškom nadsatniku Švecu. Od početka oslobodilačke borbe u svom kraju, optuženi je usko povezan sa istaknutim predstavnicima Mačekove reakcije Jambrec Andrijom, Vujica Gabrom, Ferenčak Stjepanom i Petrović Vladom. Dobiveni propagandni materijal “Pravica” i “Hrvatska Hrvatom” širio

146


je u narodu. Po direktivama pukovnika Bogića i Šimek Ivana, rak. bojnika iz Var. Toplica od ljeta o.g. radio je osnivanju milicije nastojeći u tom smislu usmjeriti i rad vatrogasnih društava. Borošu i Petrovića glavne organizatore zaštite u Varaždinu i podpukovnika Stögera zapovjednika mjesta Varaždin doveo je u vezu sa saradnicima NOB-e navodno radi predaje domobranske posade u Varaždinu, a stvarno radi obične špijunaže. Optuženi u cijelosti priznaje učinjena djela kao što su naprijed opisana. Brani se da je to sve učinio samo u namjeri da očuva glavu. Ovakovu obranu optuženog sud je odbacio kako neumjesnu s obzirom da je okrivljeni od osnutak NDH pa sve do svoga uhićenja revno služio okupatoru i domaćim izdajicama kao špijun i agent provokator u neprijateljskoj vojsci i po terenu, te što je radio na osnivanju milicije i ako je bio dobro upoznat sa njenim ciljevima. Iz svega gore iznesenog može se zaključiti da je optuženi svojim radom dokazao da je neprijatelj NOB i da je svjesno služio neprijatelju svoga naroda, a kada bi se čak i obrana optuženoga, da očuva glavu, uzela kao istinita onda bi okrivljeni spadao u grupu onih ljudi koji radi zaštite svojih osobnih interesa žrtvuju i rad protiv općih interesa - dakle u grupu asocijalnih tipova, a kako takovim nema mjesta u zdravoj ljudskoj zajednici, to je i u ovom slučaju izrečena kazna u dispozitivu ove osude pravedna i u interesu NOB, a ujedno treba da posluži kao primjer svima onima koji spašavaju glavu služeći neprijatelju NOP. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Položaj 8.XI.1944.

Zapisničar: M.P.73 Štok Franjo [v.r.] _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 55a/45. i 97a/45., Spisi Komisije za utvrđivanje ratnih zločina

73 Okrugli pečat: Vojna oblast X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

147


35. 1944., studeni 9.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Ivana Botko (1905.) iz Radojišća (Novi Marof) zbog “službe neprijatelju kao prokazivač, kao pomagač, kao špijun i organizator i pomagač neprijateljskih naoružanih formacija i ratnog zločinstva” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ Sud 62-1944. Položaj 9.XI.1944. U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ - Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti - sastavljen od kapetana Kezele Slavka, potpredsjednika ovoga suda kao predsjedatelja, te Mihelčić Dragutina, šefa PTT sekcije kod ove oblasti i vodnika Mustapić Joze, komandira straže ovoga suda kao članova vijeća, te Štok Franje, sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovog vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Botko Ivana radi djela službe neprijatelju kao prokazivač, kao pomagač, kao špijun i organizator i pomagač neprijateljskih naoružanih formacija i ratnog zločinstva - donio je dana 9.XI.1944 slijedeću: P R E S U D U : Okrivljeni Botko Ivan, sin pok. Franje i Ane r. Ščuric rodjen 1905 u Loboru kotar Zlatar, zadnjeg prebivališta Radojišće kotar Novi Marof rkt. vjere, Hrvat, nepismen, oženjen otac četvero djece, ratar, kažnjen, sa 1 mjesec prisilnog rada po Vojnom sudu Komande kalničkog područja radi služenja neprijatelju kao prokazivač, vlasnik 3 jutra zemlje k r i v

j e

1. što je g. 1941. neposredno iza propasti biv. Jugoslavije bacio bombu u dvorište Nikole Ranilović iz Radojišća i prokazao ga ustašama tako da je isti bio uhapšen, a isto tako sudjelovao je u prokazivanju Milana, Save, Joze, Ljubomira i Jove Ranilović, te Dušan Besedić, koji su takodjer po ustašama uhapšeni, te se za njihovu sudbinu do danas ne zna, dakle bio u službi neprijatelja kao prokazivač, pa je time počinio z ločin upisan u čl. 14. Ur. o voj. sud. 2. što je u siječnju 1944. prokazao Ljubu i Dragicu Ranilović iz Radojišća ustašama kao partizanke, te su bile prisiljene da voze stvari ustaše Bedalec Vida iz Breškovca u Sv.

148


Ivan Zelinu i nakon toga putem i u samom Sv. Ivanu Zelini po ustašama silovane, zaklane i konačno bačene u Lonju, dakle bio u službi neprijatelja kao prokazivač i saučesnik u ubistvu stanovništva, pa je time počinio zločine opisane u čl. 13 iste uredbe, 3. što je u lipnju 1944. prokazao Besedić Gaju iz Radojišća kao partizana misleći da ga prokazuje ustašama s namjerom da bude uhapšen, a u kolovozu ili rujnu 1944. prokazao je ustašama partizanku Katu Besedić, tako da je bila zatvorena i zlostavljana, dakle bio je u službi neprijatelja kao prokazivač, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. iste uredbe, 4. što je 20.VI.1944. povodom neprijateljske ofenzive pobjegao iz istražnog zatvora u Apatovcu i sakrivao se pred organima narodne vlasti, dakle pobjegao iz istražnog zatvora i time počinio krivično djelo opisano u čl. 15 iste uredbe, 5. što je 12.VIII. ili 12.IX.1944. sudjelovao sa ustašama u pljački u Radojišću kola, hamova i dvoje svinja od Gaje Besedić, jedne ždrebice od Anke Ranilović i 2 kobile od druge Anke Ranilović, dakle bio pomagač u pljački narodne imovine, pa je time počinio zločin opisan u čl. 13 iste uredbe, 6. što je u srpnju 1944. trčao za djecom Besedić Kate iz Radojišća i psujući im partizansku mater vikao je da treba sve partizanske obitelji potući, dakle bio u službi neprijatelja kao agitator, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. iste uredbe, 7. što je neustanovljenog dana održavao u šumi sastanke sa domaći ustašama iz sela Radojišća, Drdaškovca, Prenza i Tomaševca sa namjerom da organizira miliciju, te što je iste ustaše prebacivao na kurs trupova koji se održavao negdje u Zagorju, dakle bio u službi okupatora kao organizator i pomagač terorističkih naoružanih formacija, pa je time počinio zločin opisan u čl. 13 iste uredbe, 8. što je neustanovljenog dana nagovarao partizana Besedić Gaju iz Radojišća da se preda ustaškim vlastima i da mu se neće ništa dogoditi pošto medju ustašama ima mnogo domaćih, dakle bio u službi neprijatelja kao agitator, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14 iste uredbe, 9. što je stalno upozoravao ustaše kad su dolazili u njegovo selo, da partizani često dolaze iz Preseke i da ih se čuvaju, dakle bio u službi neprijatelja kao dostavljač, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. iste uredbe. Radi toga se na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 iste uredbe o s u d j u j e na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegove imovine u korist NOFonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg vojnog suda a u smislu čl. 29. Uredbe o vojnim sudovima. O b r a z l o ž e n j e : Da je počinio krivična djela pod toč. 1., 3., 4., 6., 8. i 9. dispozitiva dokazano je vlastitim priznanjem okrivljenoga, a djela pod toč. 1., 3. i 6. dispozitiva podkrijepljena su svjedocima Gajom i Katom Besedić.

149


djela pod toč. 2., 5. i 7. dokazana su iskazom svjedoka Gaje Besedić kojemu je sud poklonio punu vjeru. Okrivljeni se brani da je krivična djela počinio pod prisilom ustaša, ali inače da nije radio ni za ustaše ni za partizane. Prokazujući Ranilović Nikolu da nije imao namjeru uništiti ga, a prokazao ga je radi toga što ga je isti prijavio žandarima radi pjevanja hrvatskih pjesama za biv. Jugoslavije. Prijavljujući partizana Gaju Besedić ustašama da nije imao namjeru da bude ovaj uhapšen. Ranilović Ljubu i Dragicu da uopće nije prijavio ustašama, jer se toga dana nalazio u šumi i sjekao je kolje. Obranu okr. sud je odbacio kao neosnovanu i podpuno lažnu. Sud nije imao razloga da ne vjeruje iskazima svjedoka Gaje i Kate Besedić, jer su isti posvjedočili većinu djela koja je okr. počinio, a koja je on sam u cjelosti i priznao. Sud ga je na temelju takovog činjeničnog stanja po ovlaštenju čl. 27 uredbe o voj. sud. proglasio krivim i osudio na gornju kaznu kao najpravedniju obzirom na težinu počinjenih djela.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Zapisničar: M.P.74 Štok Franjo [v.r.] _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 55a/45., Spisi Komisije za utvrđivanje ratnih zločina

36. 1944., studeni 14.

OZN-a II. za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom listopada 1944. te navode zbog čega su navodno krivi i prijedloge presuda _____________

OTSJEK ZAŠTITE NARODA ZA POKUPLJE Broj: 213. 14.XI.1944. god Odjelu za zaštitu naroda za Hrvatsku II. otsjeku

74 Okrugli pečat: Vojna oblast X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

150


Dostavljamo vam mjesečni prikaz o osobama koje su prošle kroz naš zatvor i zatvor Povjerenstva u Žumberku, kroz mjesec oktobar. VRANEŠA DRAGUTIN - iz Mekušja kod Karlovca. Ustaša iz 13. bojne. Uhvaćen po diverzantima, kada je došao kući na dopust. Po preslušavanju likvidiran. SRŠEN-CAR NIKOLA- iz Babinog polja, otok Mljet. Zamijenjen iz logora Beograd. Na temelju izjave logoraša da je u logoru bio policajac i batinaš, uhapšen je i nakon istrage predan vojnom sudu. BABURIĆ JOSIP - iz Blatnice, kotar Pisarovina. Kao domobran učestvovao u ofenzivi na Kozaru, gdje se je istakao. Odlikovan medaljom za hrabrost. U svom selu i okolici zajedno sa svojim ocem spriječavao našu mobilizaciju. Baburić je predan vojnom sudu, otkuda je uspio pobjeći, prethodno podmitivši četvoricu stražara. Zapisnik vam je poslan. RODIĆ STANA - iz Vrginmosta. Odlazila na poluoslobodjeni dio kotara Pisarovina Kraljevac, bez propusnice. Poslana OZN-i Kordun. JEROSIMIĆ MILKA - iz Vrginmosta. Sa Korduna često putovala u Zagreb. Propusnicom do Pisarovine, a odatle za Kraljevac i Zagreb. Poslana OZN-i Kordun. TEPŠIĆ ANKA - iz Vrginmosta. Putovala često sa Korduna u Zagreb, gdje je podizala penziju za svog pokojnog muža, koji je bio podvornik u kotarskom sudu Vrginmostu. Poslana OZN-i Kordun. LUKIĆ STJEPAN - iz Šišljavića. Bio u legiji u Njemačkoj. Došao kući na dopust i stupio u ustaše. Kao takav uhvaćen. Preslušan i likvidiran. NOVOSEL JOSIP - iz Male Mlake. Bio dvadeset mjeseci u Tigar diviziji. Učestvovao u IV. i V. ofenzivi. Likvidiran. VRANE MIJO - iz Šišljavića. Po ustašama je slan u izvidjanja u Kupčinu, gdje su se nalazile naše jedinice, od kojih je uhvaćen. Isti je sa neoslobodjenog teritorija. Likvidiran. JANKOVIĆ SLAVA - iz Poljane, Posavina. Vezana je na ustaške špijune u Velikoj Gorici, sa kojima je radila dajući im podatke. Poslana vojnom sudu. BANIĆ MATO - Iz Vratečkog, kotar Sisak. Kao ustaša 1941 g. učestvovao u hvatanju srpskog življa. Izašao iz ustaša. Sada se nalazi u mjesnom NOO-u u Vrtečkom. Poslan vojnom sudu. MRAK KARLO - iz Kraljevca, kotar Pisarovina. Bivši narodni zastupnik. Mačekovac. Poslan vam je sa materijalom. TATAR STJEPAN - iz Kraljevca. Bivši satnik seljačke zaštite za kotar Pisarovinu. Reakcionar, mačekovac. Poslan vam je sa materijalom. LOJEN TOMO - iz Kraljevca. Mačekovac. Bio vezan sa ustašama, kojima je davao podatke o kretanju partizana i o ljudima koji s njima suradjuju. Poslan vojnom sudu. HOBLIĆ JOSIP - iz Kraljevca. Mačekovac. Klevetao NOP. Za vrijeme posljednje mobilizacije istu je nastojao zapriječiti, ubacujući razne alarmantne vijesti. Poslan vojnom sudu. DERVENŠEK JAGA - iz Roženice, kotar Pisarovina. Održavala vezu sa dezerterima. Poslana ONOO-u. AUGUSTIĆ MIJO - iz Mraclina. Od 1942 g. u Njemačkoj vojsci. Zadnjih deset mjeseci u Tigar diviziji. Likvidiran. ANTOLČIĆ JOSIP - iz Odre kraj Siska. Od 1941 g. u ustašama i kasnije domobranima. U Bosni silovao tri djevojke koje je zaklao. Likvidiran. RUŠEVLJAN BLAŽ - iz Vrtečkog, kotar Sisak. Kao ustaša učestvovao 1941 g. u hvatanju Srba. Sada se uvukao u mjesni NOO sela Vrtečko. Poslan vojnom sudu.

151


MARKOVIĆ STJEPAN - Iz Novigrada kod Koprivnice. Zastavnik iz Tigar divizije. Nakon preslušavanja likvidiran. KERIN STJEPAN - iz Brezovice. Bio u Njemačkoj na radu, kasnije u domobranima a u posljednje vrijeme ustašama. Poslan vojnom sudu. ANTOLOVIĆ STJEPAN - iz Gladovca, kotar Pisarovina. Bio u legiji 11 mjeseci. Poslije došao kući. 1943. bio u partizanima i dezertirao. Ove godine prilikom Pavelićeve “amnestije” organizirao odlazak ljudi u uporište. U Buševcu bio u “osvetničkoj” bojni i tukao ljude. Za 15.IX. vratio se u NOV i opet dezertirao. Prilikom prepraćenja pokušao bježati i ubijen. STUPARIĆ IVAN - iz Pešćenice, kotar Sisak. Agent Gospodarskog redarstva i izvidnik. Šaljemo njegovo saslušanje. Likvidiran.. JANKEŠ JANKO - iz Roženice, kotar Pisarovina. Neprijateljski raspoložen prema NOP-u. Za vrijeme Pavelićeve “amnestije” organizirao odlazak ljudi u uporište. Bio u “osvetničkoj” bojni u Buševcu, tukao u akcijama seljake. Nedavno se vratio kući i nastavio svoj protunarodni rad. Poslan vojnom sudu. BEDEKOVIĆ MIJO - iz Jakuševca, Posavina. Osnutkom NDH bio ustaški rojnik. Bavio se švercom i nabavkom konja za njemačku vojsku i zajednicu za promet stokom. Uhvaćen je kada je dijelio ustaške propagandne brošure. Kod njega je zaplijenjen iznos od 1,000.000 kuna koji je imao kod sebe kao predujam od zajednice za kupovinu konja. Poslan ONOO-u, zajedno sa svojim sinom Jurom, takodjer švercerom. PRIGORAC IVAN - iz Desnih Štefanki. Odbornik mjesnog NOO-a. U pijanom stanju napadao druga Starog, radi čega je uhapšen. Poslan ONOO-u, zajedno sa Karas Barom koja je odbila da dade kola za prevoz i psovala. ROKOT IVAN - iz Donjih Čeha, kotar Velika Gorica. Ustaški organizator, učestvovao u hvatanju drugova koji su pobjegli iz Kerestinca. Špijun. Ponudio nam suradnju i mi smo ga pozvali da dodje i uhapsili ga. Šaljemo zapisnik. Likvidiran. ŠESTAK TOMO - iz Šestak Brda, kotar Pisarovina. Osnutkom NDH bio ustaša, poslije se povukao. Saboter NOP-a. Prilikom “amnestije” organizator odlaska ljudi u uporište. Za vrijeme dok je bio u “osvetničkoj” bojni u Buševcu kao vodnik tukao simpatizere NOP-a. Nedavno došao u NOV odakle je dezertirao. Predan vojnom sudu. LUKŠIĆ ANTON - iz Kostanjevca, kotar Samobor. Odlazio ustašama u Samobor i dojavljivao im simpatizere NOP-a, odbornike i kretanje naše vojske. Poslan vojnom sudu. BAKETIĆ STJEPAN - iz Donjeg Pribića, kotar Žumberak. Neprijateljski se odnosio prema NOP-u. Bavio se švercom na veliko. Uhvaćen po patroli OZN-e, kada je vozio vino na oslobodjeni teritorij. Predan vojnom sudu. RUPČIĆ JAKOB - rodom iz Senja, živi u Draganiću. Radio na ciglani Trepo u Karlovcu. Ustašama prijavljivao radnike u tvornici koji su simpatizirali NOP. Povezan sa organizatorima milicije u Draganiću. Poslan vojnom sudu. JAZAVAC JOSIP - iz Draganića. Postankom NDH postaje ustaški zbirnik i organizator u svom kraju. Spriječava mobilizaciju za NOV. 1943 g. povezao se sa nekim mačekovcima u Karlovcu, dijelio mačekovske letke i kao mačekovac aktivno radio, protiv NOP-a. Pokušavao osnovati miliciju za obranu sela od partizana. Poslan vojnom sudu. STRMAC NIKOLA - iz Kovača, općina Sošice. Bjelogardijac, učestvovao u napadu na Komandu mjesta Sošice. Uhvaćen je kada je nosio neka pisma bijelih u Žumberak iz Slovenije. Predan vojnom sudu. BENE FERDO - iz Draganića. Bio ustaša 35. bojne. Jazavac ga je nagovorio da stupi u miliciju. Bio na sastanku milicionera. Predan vojnom sudu.

152


BAN ANDRIJA - iz Rastoka, općina Petrovina, kotar Jaska. Neprijatelj NOP-a. Izdavao ustašama kretanje partizana, prijavljivao naše simpatizere, ometao mobilizaciju. Htio je u općini organizirati miliciju, u medjuvremenu je uhapšen. Poslan vojnom sudu. KOVAČIĆ VILIM - iz Samobora. Ustaša iz 13. bojne. Izlazio sa agentom Lojnom na izvidjanja. Uhvaćen je kod svoje kuće i likvidiran. SMIČIKLAS ILIJA - iz Sopota, općina Sošice. Neprijatelj NOP-a. Izbjegao bijelima u Št. Jernej. Prije toga nagovarao ljude da idu u bijelu gardu. Poslao je i svog sina u Bijela. Nakon toga što se vratio kući uhapšen i predan vojnom sudu. VUKOBRAT JANKO - iz Kordića, općina Sošice. Bio vodič bijelima prilikom napada na Sošice, te ih razvodio na položaj. Likvidiran. HRANILOVIĆ DRAGA - iz Reštova, općina Sošice. Odlazila bijelima u Št. Jernej i veza Brzovićeva sa Žumberkom. Predana vojnom sudu. PLAVAC PAVAO - iz Visočja, Žumberak. Neprijateljski se odnosio prema NOP-u. Nastoji spriječiti mobilizaciju za NOV. Nagovarao da se ide u bijele. Poslan vojnom sudu. DEJANOVIĆ ILIJA - iz Visočja, Žumberak. Bio je član seoskog i općinskog NOO-a. Četnički orijentiran i kao takav sabotirao rad NOO-a. Organizirao seljake da rade protiv NOP-a. Dopisivao se sa Brzovićem, pisma je nosio Strmac, kurir bijelih koji je uhapšen. Poslan vojnom sudu. FALICA NIKOLA - iz Kupeš dola, općina Sv. Jana. Kao ustaša učestvovao u mnogim borbama protiv partizana. Izašao iz vojske i živio kod kuće. Držao vezu sa ustaškim špijunima iz Jaske, kojima je dojavljivao kretanje partizana i simpatizera NOP-a. Poslan vojnom sudu. ILJEČIĆ FRANCA - iz Brezara, kotar Jaska. Jednog dezertera iz NOV-a odvela u Jasku, u ustaše. Prethodno se o tome sporazumila sa ustašama. Neprijateljski raspoložena prema NOP-a. Predana vojnom sudu. GRGAS MARA - iz Hutina, općina Krašić. Ista je žena zamjenika ustaškog tabornika općine Krašić. Muž je izbjegao u Jasku, kuda mu stalno nosi hranu i izvještaje. Ljudima koji suradjuju sa NOP-om prijeti sa ustašama. Donaša ustaški propagandni materijal i dijeli ga. Predana vojnom sudu. JEZERINAC MIJO - iz općine Vivodina, Žumberak. Odlazi u Jasku sa oslobodjenog teritorija. Vrši propagandu za osnivanje milicije. Predan vojnom sudu. STEPINAC PETAR - iz Bresarića, Krašić. Neprijateljski se odnosi prema NOP-u i agitira za stvaranje milicije. Poslan vojnom sudu. SPRETNJAK STJEPAN - iz Petrovine, kotar Jaska. U njegovoj kući održan je sastanak milicionera. Vezan za ustaškog logornika Mrakužića iz Jaske. Poslan vojnom sudu. PERKOVIĆ STJEPAN - iz Prilipja, kotar Jaska. Pred mobilizacijom pobjegao u Jasku sa čitavom obitelji. Vratio se kući i nadalje se neprijateljski odnosio prema NOP-u. Odlazio u Jasku, gdje se sastajao sa ustaškim špijunima, davajući im podatke. Isti je sa neoslobodjenog teritorija. Likvidiran. BOJIĆ JANKO - iz Bojića, općina Sošice. Prilikom dolaska bijelih u Sošice, zadržali se kod njega. Davao bijelima podatke. Poslan vojnom sudu. KEKIĆ JANKO - iz Kekića, Žumberak. Bivši lugar, neprijateljski se odnosio prema NOP-u. Uhvaćen kada je došao kući iz bijelih, kuda je pobjegao kratko vrijeme prije napada bijelih na Sošice. Iz zatvora uspio je pobjeći. PALJUG JURA - iz Brezara, kotar Jaska. Odilazio u Jasku, gdje se je sastajao sa ustaškim agentima, kojima je davao podatke. Prilikom rekvizicije hrane otišao u šumu pokraj sela i opalio dva metka iz vojničke puške u pravcu sela na rekvizicionu komisiju. Pušku je imao sakrivenu. Poslan vojnom sudu.

153


PRŠČAK ŠIMUN - iz Draganića. Radio je kao obavještajac ustaši Jurčiću i šefu policije u Karlovcu Celinščaku. Likvidiran. CVETAN JOSIP - iz Petrovine, kotar Jaska. Još za vrijeme Jugoslavije bio je frankovac. Postankom NDH bio je ustaški zbirnik. Povezan sa ustaškim špijunima u Jaski kojima daje podatke. U posljednje vrijeme povezuje se sa mačekovcima i radi na stvaranju milicije. DUDUKOVIĆ BOŠKO - iz Karlovca. Bio na gestapovskom kursu u Njemačkoj. Došao u Karlovac, gdje je bio zadužen da radi sa našim oslobodjenim teritorijem. Uhvaćen kada je došao u partizane. Likvidiran. RIBIĆ ZORA - iz Kostanjevca, općina Sošice. Odlazila u Jasku i Zagreb, gdje je davala podatke o partizanima. Poslana je vojnom sudu. BOTIČKI STJEPAN - iz Klinča sela, kotar Jaska. Odlazio ustašama u Zdenčinu noseći im podatke i prijavljujući im simpatizere NOP-a. Isti je sa neoslobodjenog teritorija. Likvidiran. Fenš Nikola - ustaški koljač, Vokićev kurir. Uhapšen kada je došao u partizane. Zabunom je likvidiran. Zapisnik je uzeo drug Stari od nas. Osim toga imali smo sitnih slučajeva i to 11 koje smo poslali ONOO-u radi daljnjeg postupka i kazne, kući je pušteno 12 dok je 9 upućeno u vojsku. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 5.0.3.1.

75

154

Potpis nečitak.

OZN-a Pokuplje …75 [v.r.]


37. 1944., studeni 15.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Dragutina Abramovića (1896.) iz Breznice (Novi Marof) zbog “službe neprijatelju kao agitator” i “pomaganja u osnivanju domaćih terorističkih naoružanih formacija u službi okupatora” na kaznu prisilnog rada u trajanju od šest mjeseci i na gubitak građanskih časti u trajanju od pet godina _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ Sud 61-1944. Položaj dne 15.XI.1944. U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ - sastavljen od kapetana Kezele Slavka, potpredsjednika ovoga suda kao predsjedatelja, te Majora Ing. Goranić Vilka, šefa tehn. otsjeka ove oblasti, i redova Jurić Antuna stražara kod ove oblasti kao članova vijeća, te Štok Franje sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovog vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Abramović Dragutina, radi službe neprijatelju kao agitator i pomaganja u osnivanju domaćih terorističkih naoružanih formacija u službi okupatora - donio je nakon održane usmene rasprave dana 15. studenog 1944. slijedeću P R E S U D U Okrivljeni Abramović Dragutin, sin Djure i Marije rodj. Černe, rodjen 1896. u Kuželju kotar Delnice, zadnjeg prebivališta u Breznici kotar Novi Marof, vjere rkt. Hrvat, pismen, zanimanjem trgovac, oženjen, navodno nekažnjavan, k r i v j e : 1. što je u lipnju 1944. kao veza klike oko Mačeka predao Jambrec Andriji iz Gor. Rijeke nekoliko primjeraka letaka “Pravice” da se rasture u narod, 2. što je kao pretsjednik vatrogasnog društva u Breznici u svrhu ostvarenja protunarodne zamisli nastojao da tobožnjim oslobadjanjem članova društva od vojne dužnosti u domobranstvu provede i demobilizaciju NOV, dakle što je počinio krivična djela pod 1. službe neprijatelju kao agitator i pod 2. pomaganja u osnivanju domaćih terorističkih naoružanih formacija u službi okupatora, tj. krivična djela ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja navedena u čl. 13 i 14. Ur. o voj. sud., pa se stoga na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 spomenute uredbe

155


o s u d j u j e : na kaznu prisilnog rada u trajanju od 6. mjeseci i na gubitak gradjanskih časti kroz 5 godina. Ova presuda postaje izvršna odmah. O b r a z l o ž e n j e Okrivljeni je priznao djelo pod 1. u cjelosti, a djelimično i djelo pod 2. kako su to opisana u dispozitivu. Po djelu pod 2. nije priznao da je u svrhu ostvarenja protunarodne zamisli nastojao da provede demobilizaciju NOV. Tvrdi da je društvo dobilo direktive u pogledu pružanja prve pomoći palim avijatičarima, a dali je društvo primilo i kakove druge direktive. Ne zna za direktivu Župe, da treba što više ljudi prikupiti u društvo. Namjeravano je, da se kupi još jedna štrcaljka, kako bi se iz domobranstva u civilnu zaštitu moglo prevesti još 11 osoba. Sakupljen je u selu u tu svrhu i novac, pa je on u Zagrebu i naručio tu drugu štrcaljku. Dalje navodi da kao pretsjednik spomenutog društva nije primio neke posebne zadatke za pomaganje neprijatelja. Gornje navode u obrani okrivljenoga sud nije uvažio, jer je očigledno, da je bio povezan uz reakcionarnu kliku oko Mačeka, a u borbi protiv NOB. Nadalje je poznata činjenica, da su vatrogasna društva po zamisli ustaša i reakcije oko Mačeka trebala poslužiti kao jedan od važnijih faktora u organizovanom oružanom otporu protiv NOB i da su društva Novi Marof trebala, da pruže punu pomoć neprijateljskoj vojsci u akcijama protiv NOP po direktivama ustaše Crnički Joispa, trgovca iz Novog Marofa i to blokadom pojedinih sela i davanjem podataka najbližoj neprijateljskoj komandi o kretanju partizana. Iz iskaza okr. proizlazi, da su pred kratko vrijeme u Breznici nabavili i drugu štrcaljku, kako bi posluga ove štrcaljke bila oslobodjena od vojne službe u NDH i ostala kod kuće. Time je reakcija oko Mačeka domobranima spomenutoga sela prućila mogućnost, da ostanu kod kuće u mjesto da se u smislu poziva maršala Tita jave u NOV. Sve gore navedeno moralo je biti poznato i okrivljenome, jer je nevjerojatno da on u svojstvu pretsjednika i blagajnika društva nije bio upoznat sa ovim činjenicama. Na temelju gore iznešenog činjeničnog stanja sud se je uvjerio u subjektivnu krivnju okrivljenoga za počinjena djela, pa mu je i kaznu odmjerio prema težini tih djela njegove krivične odgovornosti, imajući pri tome u vidu da je bio povezan sa reakcionarnom klikom oko Mačeka, a u borbi protiv NOV.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Zapisničar: M.P.76 Štok Franjo [v.r.] _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 97a/45., Spisi Komisije za utvrđivanje ratnih zločina

76 Okrugli pečat: Vojna oblast X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

156


38. 1944., studeni 15.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Petra Joosa (1897.) iz Varaždinskih Toplica, jer je pripadnik Volksgruppe i jer se “odmetnuo (se) od narodne vlasti i javno radio protiv nje” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Sud 84-1944. dne 15.XI.1944. U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ - sastavljen od kapetana Kezele Slavka, potpredsjednika ovoga suda kao predsjedatelja, te Ing. Goranić Vilka, šefa tehn. otsjeka ove oblasti, i redova Jurić Antuna stražara kod ove oblasti kao članova vijeća, te Štok Franje sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovog vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Joos Petra, radi službe neprijatelju kao špijuna, kao pripadnik nepr. oružane formacije i odmetnuća od narodne vlasti u i rada protiv nje, donio je dana 15.XI.1944. slijedeću P R E S U D U Okrivljeni Joos Petar sin pokojnog Huberta i Ane r. Freber, rodjen 1897 u Dobrlinu kotar Kostajnica, mjesto stalnog boravka Varaždinske toplice, vjere rkt. Hrvat, oženjen, otac dvoje djece, zanimanjem priv. činovnik i poljodjelac, pismen, navodno nekažnjavan, k r i v j e : 1. što je kao član Deutsche Volksgruppe ih Kroatien, Volksgruppe Varaždinske toplice sakupljao zimsku pomoć za njemačku vojsku i za njemački crveni križ, te agitirao u korist okupatora, dakle bio u službi neprijatelja kao pripadnik neprijateljske oružane formacije, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. Ur. o voj. sud. 2. što je u ožujku 1944. javno u gostioni Gluhak rekao da je čuo od Kanežić Stjepana i njegove žene, da se je iz kuće Cecelja Antuna pucalo na gestapovce tako, da je to mogao čuti jedan ustaša, koji je ovo i prijavio, pa su Cecelja Antun, Ivan i Josip uz ostale bili uhapšeni, te što je komandantu gestapoa u Varaždinu satniku Wagneru dao karakteristike uhapšenih, tako da je Cecelja Ivan zadržan u zatvoru oko 3 mjeseca, dakle bio u službi neprijatelja kao špijun, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. spomenute uredbe,

157


3. što je stalno u gostioni Gluhak nazivao partizane pljačkašima i razbojnicima, a u listopadu 1944. kada je čuo za djelovanje “bijele garde” u Podravini, rekao je da je to dobro i odobrio je ovaj protunarodni rad, jer da će se jedino na taj način sela očuvati od partizana, dakle odmetnuo se od narodne vlasti i javno radio protiv nje, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. spomenute uredbe. Stoga se na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 spomenute uredbe o s u d j u j e : na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegove imovine u korist NOFonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg vojnog suda a u smislu čl. 29. spomenute uredbe. O b r a z l o ž e n j e Dokazano je tokom istrage samim priznanjem okrivljenoga da je počinio djela opisana u dispozitivu. On doduše na naknadnom preslušavanju kod suda poriče neke pojedinosti, ali u glavnom ostaje kod svog prvog iskaza. Tako se brani: da je istupio iz Volksgruppe čim je čuo da njezini članovi moraju služiti njemačku vojsku, da nije bio član njemačkog crvenog križa, da je napadajući partizane u gostioni Gluhak pogrdnim riječima mislio domaće partizane koji su ga opljačkali, o “bijeloj gardi” da je dao izjavu zato što mu nisu bili poznati ciljevi ove organizacije, te da je pobjegao pred NOV zato što se je bojao progona i hapšenja kao Nijemac, što mu je sin u Gestapou i što je prijavio suradnike NOB. Obranu okr. sud je odbacio kao neumjesnu. Ako je u istinu istupio okr. iz Volksgruppe, kako on tvrdi nakon 10 dana što je malo vjerojatno, onda je to učinio iz špekulativnih razloga da ne služi njemačku vojsku. Što nije bio član njemačkog crvenog križa to nije važno, jer je kao član grupe aktivno sabirao zimsku pomoć za njemačku vojsku. Napadajući partizane pogrdnim riječima bacao je ljagu na cijeli NOP, a ako su mu neki partizani odnijeli neke predmete, onda je trebao iste prijaviti i žigosati ih, što čini svaki iskreni simpatizer NOB. Da mu nisu bili poznati ciljevi “bijele garde”, onda nebi dao izjavu baš u duhu tih ciljeva tj. da je potrebno osnivanje bijele garde u Podravini “jer samo tako će sela ostati miran od ustaša i partizana.” Razlog njegovog bjegstva i sakrivanja pred NOV dokazuje da je bio svjestan svog izdajničkog i protunarodnog rada, pa se je zato i sakrivao, kako bi izbjegao odgovornosti pred narodnim vlastima. Okrivljeni je još prije okupacije naše zemlje bio član društva “Prijatelja Njemačke” a poslije okupacije je član Volksgruppe, a poznato je da je i jedna i druga organizacija upotrebila sva sredstva špijunaže, agitacije i propagande da porobi našu zemlju i uništi naše narode. Sud je na temelju priznanja optuženog, koje je u skladu sa istražnim i dokaznim materijalom, utvrdio da je okrivljeni počinio djela opisana u dispozitivu pa ga je kaznio kaznom kako je gore navedeno našavši da kod njega nema olakotnih okolnosti, jer je svojim radom dokazao da je otvoreni i nepomirljivi protivnik NOB. Kao takovom nema mu mjesta u budućoj društvenoj zajednici tako, da je izrečena kazna primjerena krivičnoj odgovornosti okrivljenog, a ima poslužiti ujedno i kao primjer svim petokolonašima, izdajnicima i slugama okupatora, koji nastoje uništiti krvlju stečene tekovine NOB. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

158


Zapisničar: M.P.77 Štok Franjo [v.r.] _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 97a/45., Spisi Komisije za utvrđivanje ratnih zločina

39. 1944., studeni 15.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Franju Krsnika (1901.) iz Sračinaca (Varaždin), jer se “kao okorjeli pristalica Mačekove klike u svom prljavom radu povezivao sa svim neprijateljima NOP, jer nije nikada imao u vidu narodne interese” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ Sud 85-1944. dne 15.XI.1944

U

I M E

_____________

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni sud X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti, sastavljen od Kezele Slavka, kapetana, potpredsjednika ovoga suda kao predsjedatelja, te majora Ing. Goranić Vilka, šefa tehn. otsjeka ove oblasti kao članova vijeća, te Štok Franje sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovog vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Krsnik Franje radi ratnog zločinstva, aktivnog ustaštva, službe neprijatelju, odmetnuća od narodne vlasti i rada protiv nje, donio je dana 15. studenog 1944. slijedeću P R E S U D U : Okrivljeni Krsnik Franjo sin pokojnog Franje i Justine rodj. Ceboci, rodjen 16.X.1901 u Golubovcu kotar Zlatar, redovno prebivalište Sračinci kotar Varaždin, rkt. vjere, Hrvat, ratar, oženjen, otac dvoje djece, navodno nekažnjavan, 77 Okrugli pečat: Vojna oblast X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

159


k r i v

j e :

1. što je kao kotarski zapovjednik HSZ za kotar Varaždin optužio krajem 1939. radnike Djuru Kuhara i o Uskrsu 1940. Majcen Andru iz Sračinca kao antidržavne elemente, a 11.IX.1940. Majcen Ivana i Kuhar Djuru, kao aktiviste radničkog pokreta u Sračincu, što je u travnju 1941. organizirao u Varaždinskom kotaru razoružavanje bivše jugoslavenske vojske sakupivši tako u Sračincu 90 pušaka, 2 mitraljeza i veliku količinu municije, te je sve to predao preko zaštitnika Križanec Pavla i Ladić Stjepana okupatoru u Varaždinu a sam je predao dvojicu zarobljenih i ranjenih Srba iz Gornjeg Ladanja u Varaždin, što je 14.I.1944. sastavio i predao ustaškom povjereniku Frković Ivici u Varaždinu popis protivnika ustaštva u koji je uvrstio Kuhar Djuru, Majcen Andriju i Martina, Golubić Ivana, Kovačec Stjepana i Djordjević Čedomira iz Sračinca, što je krajem 1941. pristupio formiranju jedne satnije HSZ za uspostavljanje reda u Bosni a ove godine nastojao okupiti zaštitu kao oružanu formaciju za preuzimanje vlasti u Hrvatskoj protiv NOP te je na sastanku u mjesecu srpnju kod Petrović Vlade u Varaždinu preuzeo zadatak da u tu svrhu nabavi iz žandarmerijske postaje oko 40 pušaka i potrebnu municiju, što je ove godine aktivno radio na mobilizaciji neprijateljske vojske šireći u narodu parolu da je domobranstvo jedina narodna vojska na koju se može u svako doba računati i koje će biti priznato, da će NOV nestati, te zato neka vojni obveznici ulaze u domobranstvo, neka se ne razilaze i neka ne odbacuju oružje. Dakle bio je funkcioner domaće terorističke naoružane formacije u službi okupatora i vršio je mobilizaciju našeg naroda za neprijateljsku vojsku pa je time počinio ratno zločinstvo opisano u čl. 13. Uredbe o vojnim sudovima

2. što je kao aktivni ustaša vršio propagandu u travnju 1941. u Varaždinskom i Ludbreškom kotaru vozeći se oboružan u ustaškom autu sa njemačkom propusnicom nastojeći organizirati i učvrstiti ustašku vlasti, što je u srpnju 1941. položio ustašku zakletvu nagovarajući ostale funkcionere i članove HSS da to učine, te je u delegaciji Paveliću predao spisak članova HSS koji su pristupili ustaškom pokretu, dakle što je vršio kao aktivni ustaša agitaciju te se odmetnuo od narodne vlasti i radio protiv nje, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. spomenute uredbe. 3. što je od mjeseca rujna 1942. stajao u vezi sa Petrović Vladom iz Varaždina, te od njega dobijao propagandni materijal klike oko Mačeka “Pravicu”, “Hrvatska i Hrvati” i.t.d. koji je rasturivao u narod, te je krajem srpnja 1944. sudjelovao u dogovorima za organizaovanje naroda radi preuzimanja vlasti protiv NOP i sa Dombaj Stjepanom predvidio je načelnike pojedinih općina Varaždinskog kotara, te što je ove godine prikupljao oružje i to dvije karabinke sa 200 metaka, pištolj i lovačku pušku i brinuo se za naoružanje seljaka za borbu protiv narodne vlasti, dakle radio je protiv narodne vlasti pa je tim počinio zločin iz čl. 14. Ur. o voj. sud. Stoga se na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 spomenute uredbe o s u d j u j e na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegove imovine u korist NOFonda.

160


Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg vojnog suda a u smislu čl. 29. Uredbe o vojnim sudovima. O b r a z l o ž e n j e : Krivica okrivljenoga za sva počinjena krivična djela utvrdjena je njegovim priznanjem. Obranu okrivljenog da je krivična djela počinio zadojen idejom i zaveden klikom oko Mačeka prije sporazuma Tito-Šubašić, te zato obećaje da će u buduće služiti NOP svim svojim silama, sud nije mogao usvojiti iz ovih razloga: Okrivljeni se ovako brani, jer se boji odgovornosti i kazne. On je stajao od početka na strani fašizma vjerno mu služeći protiv slobodarskog nastojanja svog naroda sudjelujući pri tom u ratnim zločinima okupatora i domaćih izdajica. Okrivljeni se je kao okorjeli pristalica Mačekove klike u svom prljavom radu povezivao sa svim neprijateljima NOP, jer nije nikada imao u vidu narodne interese. Ovo najbolje dokazuje njegova izjava u zapisniku od 10.1. 1944. u kojoj govoreći o prilaženju svog sina NOP navodi, da i ako je bio protivan tom njegovom koraku, mislio je da će mu dobro doći što imade sina u partizanima. Kada se uoče posljedice njegovog rada jasno proizlazi da je okr. jedan od glavnih krivaca za sve žrtve koje je NOP dao na tom terenu. Ovo najbolje dokazuje činjenica, što je okr. znao za veze Petrovića sa šefom župskog redarstva u Varaždinu Batušićem i agentom Dupićem, a koje su mu konvenirale jer su bile usmjerene protiv NOP. Dakle sve ono što je bilo tako usmjereno imalo je da posluži jedinoj njegovoj svrsi: dovesti na vlast u Hrvatsku kliku oko Mačeka a s njim i sebe. Ocjenivši krivična djela i posljedice, koje su iz ovog rada proizašle za NOP, sud se je uvjerio u subjektivnu krivnju okrivljenoga, te ga je kanio primjereno u duhu postojećih propisa, a na osnovu ovlaštenja čl. 27. spomenute Uredbe. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.78 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 55a/45., Spisi Komisije za utvrđivanje ratnih zločina

78 Okrugli pečat: Vojna oblast X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

161


40. 1944., studeni 18.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Matu Filipovića (1905.) iz Svetog Ivana Zeline, zbog “službe neprijatelju kao prokazivač i špijun i izdaje NOB” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ. - VIJEĆE KOD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZGB. Sud. br. 93 - 1944. dne 18. studenog 1944. U

i m e

N a r o d a

J u g o s l a v i j e !

Vojni suda X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ - Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti - sastavljen od kapetana Ranogajec Vladimira, pretsjednika ovog suda kao pretsjedatelja, te Santo Gabrijela, šefa mobilizacionog otsjeka ove oblasti i redova Jurić Antuna, stražara kod ove oblasti kao članova vijeća, te Štok Franje, sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovoga vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Filipović Mate iz Zadrkovca radi aktivnog ustaštva i službe neprijatelju, nakon održanog glavnog pretresa u prisutnosti okrivljenog donio je dana 18. studenog 1944. slijedeću p r e s u d u Okrivljeni Filipović Mato, sin Stjepana i Mare rođ. Gluhak, rođen 18.II.1905. u Zadrkovcu kotar Sv. Ivan Zalina, gdje i živi, Hrvat, rkt. vjere, pismen, ratar, oženjen, otac dvoje djece, suposjednik 15 jutara zemlje, kuće i gospodarskih zgrada, navodno nekažnjavan, k r i v

j e

1. što je u svibnju 1941. pristupio ustaškom pokretu i postao zbirnik u Zadrkovcu, te što je kao takav u zajednici sa zbirnicima okolnih sela označio kao protivnike ustaštva Barulec Stjepana iz Komina, Antolković Stjepana iz Pretoplja, Špinderk Đuru iz Pretoka, Antolkovič Katicu iz Hrastja, Mihalić Stjepana, Nizek Valenta i Adama iz Polonja, dakle što je bio u službi neprijatelja kao ustaški funkcioner i prijavljivao protivnike ustaštva, pa je time počinio zločin opisan u čl. 14. Uredbe o voj. s. 2. što je u svibnju 1942. služio kao borac u ustaškoj pripremnoj bojni u Sv. Ivanu Zelini, a od 24.II.1943. do kolovoza iste godine u V. ustaškoj bojni u Zagrebu, Bedekovčini i Sv. Ivanu Zelini,

162


dakle počinio je ratno zločinstvo kao pomagač i izvršitelj masovnih ubistava, mučenja, paleža, uništavanja i pljačke narodne imovine služeći u domaćoj terorističkoj naoružanoj formaciji u službi okupatora, pa je time počinio zločine opisane u čl. 14 Uredbe o v.s. 3. što je ustaškim logornicima Gorički Antunu, Beušić Ivanu, Šimunec Šimunu i Jantolek Stjepanu podnosio izvještaje o partizanima i simpatizerima NOB, te što je u veljači 1944. rekao ustašama Bogdan Ivanu, Horvatinković Mati, Živković Juri i njegovom rođaku, da je čuo da se partizan Zorec Franjo iz Črečena nalazi kod kuće, pa su ovi otišli da ga uhapse, ali ga navodno nisu našli kod kuće, dakle što je time počinio djelo službe neprijatelju kao prokazivač i špijun i izdaje NOB pa je time počinio zločine opisane u čl. 14. Uredbe o v. s. stoga se na temelju člana 5, 16 17 i 27 navedene Uredbe o s u đ u j e na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i na konfiskaciju njegove imovine u korist NO Fonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja višeg vojnog suda, a u smislu člana 29 Uredbe o v.s. O b r a z l o ž e n j e Krivnju okrivljenoga za počinjena djela opisana u dispozitivu sud je utvrdio na temelju priznanja okrivljenoga koje je u skladu sa ostalim istražnim materijalom. Obranu okrivljenog da je bio zaveden i da u posljednja četiri mjeseca nije nikoga prijavio sud je odbacio kao neumjesnu i neistinitu. Okrivljeni je neprekidno od dolaska okupatora i ustaša na vlast pa do dana uhapšenja služio neprijatelju bilo u ustaškim oružanim formacijama bilo u civilu kao prokazivač pristaša NOB i špijun. Upravo to neprekidno služenje okupatoru dokazuje da on nije bio zaveden, već naprotiv da je potpuno ogrezao u pokvarenosti i izdaji svog naroda. Poznato je da su ustaške bojne svaka na svom terenu vršile masovne zločine nad našim narodom, ali sve to nije moglo odvratiti okrivljenog od ustaša već im on služi u svim prilikama. Sud je našao da kod okrivljenog nema olakotnih okolnosti, pa mu je za njegova zlodjela odmjerio kaznu izrečenu u dispozitivu našavši da je ista primjerena njegovoj krivičnoj odgovornosti i da je na zakonu osnovana. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.79 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034. 79 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

163


41. 1944., studeni 18.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Slavka Goričkog (1909.) iz Beloslavca (Sveti Ivan Zelina), jer je bio “aktivan ustaša i pomagač u uništavanju i pljački narodne imovine” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ. - VIJEĆE KOD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI sud. br. 97 - 1944. dne 18. studenog 1944. U

i m e

N a r o d a

J u g o s l a v i j e !

Vojni suda X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ - Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti - sastavljen od kapetana Ranogajec Vladimira, pretsjednika ovog suda kao pretsjedatelja, te Santo Gabrijela, šefa mobilizacionog otsjeka ove oblasti i redova Jurić Antuna, stražara kod ove oblasti kao članova vijeća, te Štok Franje, sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovoga vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Gorički Slavka iz Beloslavca radi djela aktivnog ustaštva - nakon održanog glavnog pretresa u prisutnosti okrivljenog donio je dana 18. studenog 1944. slijedeću p r e s u d u Okrivljeni Gorički Slavko, sin Vinka i Roze rođ. Tuković, rođen 15.XI.1909. u Beloslavcu kotar Sveti Ivan Zalina, gdje i živi, Hrvat, rkt. vjere, pismen, ratar, oženjen, otac dvoje djece, posjednik 15 jutara zemlje, kuće i gospodarskih zgrada, navodno nekažnjavan, k r i v

j e

1. što je u srpnju 1941. pristupio ustaškom pokretu, a u siječnju i veljači 1942. bio je u sastavu ustaške pripremne bojne u Bedekovčini, zatim od 19.I.1944. do 3.VIII.1944. u V. ustaškoj bojni u Svetom Ivanu Zelini, Krapinskim toplicama i Turopolju, te je u veljači 1944. sudjelovao u hapšenju i ubistvu Griger Alojza iz Sertovca kao i u svim akcijama u Bedenicu, Draškovac, Kladušćicu, Bisag, Rokovac, Preseku, Gornju rijeku Žitomir, a iz Turopolja u zajedničkim akcijama sa čerkezima koji su pljačkali narodnu imovinu, dakle bio je aktivan ustaša i pomagač u uništavanju i pljački narodne imovine, pa je time počinio zločine opisane u čl. 13. i 14. Uredbe o voj. sud. stoga se na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 navedene Uredbe

164


o s u đ u j e na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i na konfiskaciju njegove imovine u korist NO Fonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja Višeg vojnog suda, a u smislu člana 29 Uredbe o voj. sud. O b r a z l o ž e n j e Priznanjem samog okrivljenog dokazana je krivnja njegova za počinjena djela opisana u dispozitivu. U svojoj obrani navodi da je u ustaše prišao iz bojazni da mu ne popale kuću i ostalu imovinu, a kao ustaša da nije vršio zločine. Ovakovu obranu okrivljenoga sud je odbacio kao neumjesno. Nelogična je obrana njegova, jer onaj koji se nečega boji, od onoga i bježi i traži zaštitu. Okrivljeni je naprotiv prišao ustašama i svjesno im služio te sudjeluje aktivno u svim njihovim zločinima nad mirnim stanovništvom, a što i sam priznaje, da je primio cipele kod dijeljenja plijena nakon ubistva Grigera i da je sudjelovao u akcijama sa čerkezima. Na temelju takvog činjeničnog stanja sud se je uvjerio u subjektivnu krivnju okrivljenog, te je našao da nema olakšica koje bi mu sud mogao uzeti u obzir kod odmjere kazne, pa je stoga na osnovu ovlaštenja iz čl. 27. Uredbe donio presudu kao u dispozitivu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.80 _____________

Predsjedatelj - kapetan: Vlado Ranogajec [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

80 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

165


42. 1944., prosinac 2.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Tomu Cika (1920.) iz Velike Ostrne (Dugo Selo), jer je bio “organizator terorističkih domaćih oružanih formacija u službi okupatora” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak vojničkih i građanskih časti i konfiskaciju imovine81 _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ. Vijeće kod X.Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Sud 119 - 1944. dana 2.XII.1944. U

i m e

N a r o d a

J u g o s l a v i j e !

Vojni suda X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ - Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti - sastavljen od kapetana Kezele Slavka, potpretsjednika ovog suda kao pretsjedatelja, te Ing. Goranić Vilka, šefa tehn. otsjeka ove oblasti i Mustapić Joze, komandira straže ovoga suda kao članova vijeća, te Štok Franje, sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovoga vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Cik Tome iz Vel. Ostrne, radi ratnog zločinstva i službe neprijatelju nakon održanog glavnog pretresa u prisutnosti okrivljenog donio je dana 2.XII.1944. slijedeću P R E S U D U Okrivljeni Cik Tomo, sin Jane Cik, rođen 18.I.1920. u Vel. Ostrni, gdje i živi, Hrvat, vjere rkt., pismen, svršio 4 razr. osn. škole, neoženjen, ratar, nekažnjavan, nasljednik jednog jutra zemlje, kuće štale, k r i v

j e :

1. što je u listopadu i studenom 1944. sudjelovao s Rosić Stjepanom u organizaciji milicije u Vel. i Maloj Ostrni, dakle bio je organizator terorističkih domaćih oružanih formacija u službi okupatora, pa je time počinio zločin opisane u čl. 13. Uredbe o voj. sud., 2. što se nije odazvao mobilizaciji u NOV u Rujnu 1944., već se skrivao i bježao pred patrolama, 81

166

Usp. dok. br. 51.


dakle, bio u službi neprijatelja kao odmetnik od narodne vlasti pa je time počinio zločin opisane u čl. 14. Ur. o voj. sud. Stoga se na temelju čl. 5., 16., 17. i 27. Uredbe o voj. sud. presuđuje na kaznu smrti strijeljanjem, gubitak vojničkih i građanskih časti za uvijek i konfiskaciju njegovog dijela imovine u korist NO Fonda. Ova presuda postaje izvršnom nakon odobrenja Višeg vojnog suda, a u smislu čl. 29. Uredbe o vojnim sudovima. O B R A Z L O Ž E N J E : Priznanjem okrivljenog dokazano je, da je počinio djela opisana u dispozitivu, a u svojoj obrani navodi, da je bio zaveden od Rosića, te je pristupio miliciji, ali da nije bio organizator. U NOV. nije stupio zato što je siromašan te je morao raditi kućne poslove. Obranu okrivljenog sud je odbacio kao neumjesnu. Okr. je sam priznao da je služio u neprijateljskoj vojsci od 16.XII.1941. do 22.VII.1942. u Požegi, te od 28.I.1944. do 22.VIII.1944. u Zagrebu, Klašnici, Banja Luci i Dvoru na Uni odakle je pobjegao s oružjem i opremom kući, te da je oružje i opremu predao NOVi. Dakle okrivljenom nije smetalo siromaštvo da služi 14 mjeseci u neprijateljskoj vojsci, već mu je to zapreka kad treba da stupi u redove NOV. Njegov otvoreni neprijateljski stav prema NOB očituje se također iz činjenice što je po povratu iz neprijateljske vojske pristupio organiziranu milicije s Rosićem u Vl. i Maloj Ostrni povezujući se sa svim reakcionerima Mačekove klike na selu, te iz njegove izjave “neću ići u NOV, već ću prije ubiti 5 do 6 partizana u Vel. Ostrni kao milicioner”. Radi takvog njegovog protunarodnog rada i stava sud ga je osudio na gornju kaznu našavši da je ona najpravednija, obzirom na težinu počinjenih djela, te da za njega nema olakšica koje bi mogao uzeti u obzir kod odmjeravanja kazne. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.82 _____________

Pretsjedatelj: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

82 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

167


43. 1944., prosinac 6.

OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom studenoga 1944. Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom _____________

Otsjek zaštite naroda II. za zagrebačku oblast Dne, 6.XII.44 broj: [...]83 Izvještaj o narodnim neprijateljima predanih sudu u mj. novembru 1944. ODJELU ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU Otsjek II.

1./ Kz. 132 - Lipnjak Zvonko iz Djurdjevca Optužen da je imao veze sa neprijateljem. 5.XI.1944 pušten na slobodu. 2./ Kz. 133 - Basariček Zvonko iz Djurdjevca Aktivni ustaški dužnosnik. 11.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa “Zagrebačkog” koji ga je osudio na smrt. 3./ Kz. 134 - Mohr Sofija iz Pitomače, kotar Djurdjevac Gestpovska doušnica. 8.XI. t.g. upućena Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 6 mjes. prisilnog rada i 3 god. gubitka časnih prava. 4./ Kz. 135 - Trulec Ankica iz Suvaje, općina Čazma Optužena da je krala odjevne predmete. 1. XI.t.g. upućena Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 3 mjes. prisilnog rada uvjetno na 6 mjeseci. 5./ Kz. 136 - Samardžić Vikica iz Zagreba, rodj. u Banjaluci Suradjivala i družila se sa Nijemcima. Upućena Okružnom NOO-u Moslavina na raspored. 6./ Kz. 137 - Gavrilović Nenad pravoslavni pop iz Lepavine, kotar Križevci Suradjivao sa četnicima. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na javno sudjenje, gdje je osudjen na smrt, osuda još nije izvršena, jer se čeka odobrenje višeg vojnog suda. 7./ Kz. 138 - Jelak Ivan iz Donje Rijeke, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 8./ Kz. 139 - Jambrec Stjepan iz Kostanjevca, općina gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 9./ Kz. 140 - Orejaš Ivan iz Gornje Rijeke, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 83

168

Nečitko.


10./ Kz. 141 - Kos Franjo iz Sudovca, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 11./ Kz. 142 - Bercek Pavao iz Vinična, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 12./ Kz. 143 - Kos Karlo iz Kolarca, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 13./ Kz. 144 - Vodopija Andrija iz Radojića, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof 4.XI.t.g. puštena na slobodu. 14./ Kz. 145 - Štriga Marko iz Fajerovca, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Pogrešno uhapšen. 15./ Kz. 146 - Floršec Srećko iz gornje Rijeke, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 16./ Kz. 147 - Ferenšćak Franjo iz Gornje Rijeke, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 4.XI.t.g. pušten na slobodu. 17./ Kz. 148 - Halidović Osman iz Zagreba Optužen radi špijunaže i šverca. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je osudio na 2 god. prisilnog rada i 5 god. gubitka časnih prava. 18./ Kz. 149 - Halidović Zorka iz Zagreba Optužena radi špijunaže i šverca. 5.XI.t.g. puštena na slobodu. 19./ Kz. 150 - Kralj Mirko iz Gornje Rijeke, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je poslao na javno sudjenje, gdje je pušten na slobodu. 20./ Kz. 151 - Novosel Josip iz Gornje Rijeke, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je poslao na javno sudjenje gdje je pušten na slobodu. 21./ Kz. 152 - Vujica Gabro, iz Gornje Rijeke, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je osudio na javno sudjenje, gdje je osudjen na smrt. Osuda nije izvršena, jer se čeka odobrenje Višeg vojnog suda. 22./ Kz. 153 - Mateković Matija iz Visokog, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je osudio na javno sudjenje, gdje je osudjen na 1 god. prisilnog rada i 3 god. gubitka časnih prava. 23./ Kz. 154 - Gotić Vid iz Ljubešćice, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je osudio na javno sudjenje, gdje je osudjen na 6 mjes. prisilnog rada uvjetno na 1 godinu. 24./ Kz. 155 - Kajfeš Julio iz Gornje Rijeke, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 8.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na javno sudjenje, gdje je osudjen na 9 mjes. prisilnog rada i 3 god. gubitka časnih prava. 25./ Kz. 156 - Havik Petar iz Vel. Ludine, općina i kotar Kutina Optužen radi špijunaže. 6.XI.t.g. upućen Komandi Moslavačkog Područja, gdje je rasporedjen na rad kao šumski radnik. 26./ Kz. 157 - Sunko Viktor iz Djurdjevca Podržavao veze sa neprijateljem i belom gardom, bio vojni izvjestitelj. 6.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt.

169


27./ Kz. 158 - Krušnjak Vilko iz Djurdjevca Održavao vezu sa neprijateljem i belom gardom, vojni izvestitelj. 6.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Kropusa, koji ga je osudio na smrt. 28./ Kz. 159 - Carević Dragutin iz Virja Optužen da je suradjivao sa neprijateljem, milicioner. Upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. prisilnog rada i 3 god. gubitka časnih prava. 29./ Kz. 160 - Lenardić Mijo iz Djurdjevca Suradjivao sa neprijateljem, milicioner. 7.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je pustio na slobodu. 30./ Kz. 161 - Vimer Ignac iz Farbarov Brega 8 .XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je uputio sudu Okružnog NOOa Bjelovar. 31./ Kz. 162 - Kovačić Ivan iz Djurdjevca Optužen da je podržavao vezu sa neprijateljem. 7.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je pustio na slobodu 32./ Kz. 163 - Flameceta Djuro iz Djurdjevca Ustaša, učestvovao u razoružavanju partizana. 6.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 33./ Kz. 164 - Vinkoci Dragutin iz Djurdjevca Zamjenik logornika ustaške mladeži. 6.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 34./ Kz. 165 - Djurdjević Nada iz Knežića Sumnjiva jer je došla iz Njemačke. 9.XI.t.g. upućena Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 35./ Kz. 166 - Abramović Dragutin iz Breznice, opć. Gor. Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je suradjivao sa reakcijom HSS-a. 7.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 6 mjes. prisilnog rada i 5 god. gubitka časnih prava. 36./ Kz. 167 - Abramović Božena iz Breznice, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužena da je podržavala veze sa ustašama. 7.XI.t.g. puštena na slobodu. 37./ Kz. 168 - Mihaljević Dragan iz Vinične, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Optužen da je podržavao veze sa neprijateljem. 6.XI.t.g. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. 38./ Kz. 169 - Horvat Ivan iz Virja Sumnjiv, dezerter. 10.XI.t.g. upućen Otsjeku zaštite naroda sek. III. 39./ Kz. 170 - Pukec Andrija iz Donje Rijeke, općina Gornja Rijeka, kotar Novi Marof Imao vezu sa reakcijom HSS-a. 11.XI.t.g. upućen ONOO-u Moslavina na raspored. 40./ Kz. 171 - Petraš Djuro iz Prugovca, općina Kloštar, kotar Djurdjevac Optužen radi ubijstva Presećan Ivana. 14.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je poslao Sudu Okružnog NOO-a Bjelovar. 41./ Kz. 172 - Trulec Josip iz Gornjeg Tkalca, općina Ravno, kotar Križevci Prisustvovao kod neke kradje. 11.XI.t.g. pušten na slobodu. 42./ Kz. 173 - Joos Petar iz Var. Toplica, rodj. u Dobrlinu Suradjivao sa ustašama i gestapovcima, osnivao bijelu gardu. 14.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 43./ Kz. 174 - Fuks Paul iz Zagreba Sumnjiv radi špijunaže. 9.XI.t.g. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored.

170


44./ Kz. 175 - Mažgon Vilko iz Zagreba Sumnjiv radi špijunaže. 9.XI.t.g. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. 45./ Kz. 176 - Palfi Franjo iz Zagreba Madjarski špijun. 46./ Kz. 177 - Botko Ivan iz Radojišća, općina Gor. Rijeka, kotar Novi Marof Organizirao miliciju. 7.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 47./ Kz. 178 - Djuranec Pavao iz Gornjeg Tkalca, općina Ravni, kotar Križevci Optužen da je sakrivao vojničke stvari i ubijstva jednog seljaka. 11.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 48./ Kz. 179 - Livančić Vanca iz Sv. Ivana Zeline Optužena da je špijunka. 11.XI.t.g. upućena Komandi Moslavačkog Područja, na raspored. 49./ Kz. 180 - Krkeša Petar iz Vukovja Prema NOP-u neprijateljski raspoložen. 17.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 5 god. prisilnog rada i 10 god. gubitka časnih prava. 50./ Kz. 181 - Hamin Drago iz Zagreba Sumnjiv radi veze sa neprijateljem. 16.XI.t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 51./ Kz. 182 - Kleišćak Franjo iz Strugare, općina Čakovec Sumnjiv. 12.XI.t.g. Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 52./ Kz. 183 - Štimac Martin iz Ličkog Osika, kotar Gospić Sumnjiv. 12.XI.t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 53./ Kz. 184 - Acanski Georgije iz Braženca, kotar Pakrac Sumnjiv, došao iz Njemačke, živčano rastrojen. 11.XI.t.g. upućen Komandi Moslavačkog područja na raspored. 54./ Kz. 185 - Špijonak Mijo iz Slav. Šamca Oružnik, učestvovao u akcijama protiv partizana. 10.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 55./ Kz. 186 - Sadak Ivan iz Sišćana, kotar Čazma Pucao po našoj vojsci, bio ustaša i milicioner. 16.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 56./ Kz. 187 - Vranić [...]84 iz Sišćana, kotar Čazma Optužen da je [...]85 vojsci. 14.XI. t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 57./ Kz. 188 - Lončarić Ivan iz sišćana, općina Čazma Bio aktivan ustaša i sakrivao se pred partizanima. 14.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 god. prisilnog rada i 5 god. gubitka časnih prava. 58./ Kz. 189 - Lavrić Franjo iz Sišćana, kotar Čažma Aktivni ustaša, sakrivao se pred partizanima 14.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 3 god. prisilnog rada i 5 god. gubitka časnih prava. 59./ Kz. 190 - Britvić Marko iz Sišćana, kotar Čazma Dezerter, ranije bio ustaša. 14.XI.t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 84 85

Nečitko. Nečitko.

171


60./ Kz. 191 - Salaj Ivan iz Sišćana, kotar Čazma Dezerter, ranije bio ustaša. 14.XI.t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 61./ Kz. 192 - Devčić Ivan iz Gornjeg Draganca, kotar Čazma Dezertirao iz Dopunskog bataljona. 16.XI.t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 62./ Kz. 193 - Sudarević Mato iz Vučana, kotar Čazma Širio neprijateljsku propagandu. 14.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je uputio Sudu Komande moslavačkog Područja. 63./ Kz. 194 - Nadjari Atila iz Budimpešte, Madjarska Špijun. 64./ Kz. 195 - Krsnik Katica iz Gornjeg Prnjarovca, općina Križ, kotar Čazma Sumnjiva da je u službi neprijatelja. 12.XI.t.g. puštena na slobodu. 65./ Kz. 196 - Sudarević Stevo iz Vučana, kotar Čazma Neprijatelj NOP, psovao partizane. 13.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je predao Sudu Kom. Moslavačkog područja. 66./ Kz. 197 - Sudarević Jela iz Vučana, kotar Čazma Loše je govorila o partizanima. 13.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je uputio Sudu Kom. Moslavačkog područja. 67./ Kz. 198 - Kovačević Josip iz Gor. Mikleuša, kotar Čazma Povlačio se sa ustašama i sa njima suradjivao. 16.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je uputio Sudu Kom. Moslavačkog područja. 68./ Kz. 199 - Krsnik Franjo iz Sračinca, općina Petrijanec, kotar Varaždin Raspačavao letke reak. HSS-a, organizator zaštite, suradjivao sa ustašama. 14.XI. t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 69./ Kz. 200 - Bušić Antun iz Zagreba Špijun za ustaše i Nijemce. 70./ Kz. 201 Koletić Ivan iz Hrstelnice, općina Križ, kotar Čazma Sumnjiv. 15.XI.t.g. upućen Opunomoćeništvu OZN-a za okrug. Moslavinu, jer je u ovaj otsjek pogrešno upućen. 71./ Kz. 202 - Sudarević Andre iz Vučana, kotar Čazma Psovao partizane. 15.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je uputio Sudu Komande Moslavačkog Područja. 72./ Kz. 203 - Ivanović [...]86 iz [...]87, općina Ivanjska, kotar Bjelovar Dezertirao iz [...]88 Moslavačke brigade 16.XI.t.g. upućen komandi mjesta Čazma. 73./ Kz. 204 - Hip Marko iz Marćana, općina Vinica, kotar Varaždin Špijun 74./ Kz. 205 - Posavec Josip iz Sišćana, kotar Čazma Ustaša, milicioner, učestvovao kod ubijstva naših drugova. 16.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 75./ Kz. 206 - Brnjak Blaž iz Omamna, kotar Sv. Ivan Zelina Održava vezu sa neprijateljem. 17.XI.t.g. pušten na slobodu. 76./ Kz. 207 - Filipović Mato iz Zadrkavca, kotar Sv. Ivan Zelina Aktivni ustaša, učestvovao u akcijama protiv partizana, prijavljivao naše simpatizere i političke radnike. 17.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. Nečitko. Nečitko. 88 Nečitko. 86 87

172


77./ Kz. 208 - Gorički Slavko iz Beloslavca, kotar Sv. Ivan Zelina Aktivni ustaša, ustaški doušnik. 17.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 78./ Kz. 209 - Šeb Franjo iz Kalinje, kotar Sv. Ivan Zelina Aktivni ustaša, ustaški špijun. 17..XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 god. prisilnog rada i 10 god. gubitka časnih prava. 79./ Kz. 210 - Gorički Luka iz Beloslavca, kotar Sv. Ivan Zelina Aktivni ustaša, ustaški doušnik. 17.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 80./ Kz. 211 - Nizek Stjepan iz Donjeg Polonja, kotar Sv. Ivan Zelina Ustaški doušnik. 17.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 god. prisil. rada i 10 god. gubitka časnih prava. 81./ Kz. 212 - Vitasović Libuša iz Zagreba Sumnjiva da podržaje vezu sa neprijateljem. 16.XI.t.g. upućena Kom. Moslavačkog područja na raspored. 82./ Kz. 213 - Kovačina Ivan iz Sišćana, kotar Čazma Aktivni ustaša, hapsio saradnike NOP-e. 18.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 83./ Kz. 214 - Kovačina Marko iz Sišćana, kotar Čazma Suradjivao sa ustaškim logornikom 19.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa. 84./ Kz. 215 - Sabo Ernest iz Draganca, kotar Čazma Suradjivao sa ustašama i neprijateljima, slao ljude u uporišta. 17.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 85./ Kz. 216 - Padjen Antun iz Sišćana, kotar Čazma Ustaški špijun. 18.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 86./ Kz. 217 - Kolarić Dragan iz Gornjeg Draganca, kotar Čazma Suradjivao sa ustašama i obavještavao ih o kretanju partizana. 19.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. prisil. rada i 2 god. gubitka časnih prava. 87./ Kz. 218 - Livančić Vanca iz Sv. Ivana Zeline Špijunka. 88./ Kz. 219 - Mraković Stevan iz Vlahovića, kotar Glina Sumnjiv. 18.XI.t.g. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. 89./ Kz. 220 - Marinković Savka iz Lepavine, kotar Križevci Sumnjiva da održaje veze sa neprijateljem. 21.XI.t.g. upućena Komandi Moslavačkog područja na raspored. 90./ Kz. 221 - Blaško Ljubica iz Djurdjevca Sumnjiva jer je išla 2 puta u Njemačku Postupak u toku. 91./ Kz. 222 - Lazar Marija iz Pitomače, kotar Bjelovar Špijunka. 92./ Kz. 223 - Pijavac Stjepan iz Milaševca, kotar Čazma Optužen da je ustaški doušnik. 22.XI.t.g. pušten na slobodu. 93./ Kz. 224 - Fućkalo Mato iz Bojane, kotar Čazma Krnjio ugled partizana. 22.XI.t.g. upućen ONOO-u Moslavina. 94./ Kz. 225 - Kelemen Slavko iz Dedine, kotar Križevci Milicioner, išao u akcije protiv partizana. 25.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 god. prisilnog rada i 5 god. gubitka časnih prava.

173


95./ Kz. 226 - Martinčić Drago iz Dedine, kotar Križevci Ustaša, vršio neprijateljsku propagandu. 25.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 96./ Kz. 227 - Bočkaj Djuro iz Kapilice, kotar Garešnica Ustaški tabornik. 25.XI.t.g. upućen Komandi Moslavačkog Područja. 97./ Kz. 228 - Vrač Dmitar, Mićo iz Vukovja, kotar Garešnica 1.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 98./ Kz. 229 - Kovačić Mijo iz Sračinca, kotar Varaždin Suradjivao sa HSS-om 5.XII.t.g. pušten na slobodu. 99./ Kz. 230 - Križanec Pavao iz Sračinca, kotar Varaždin Suradjivao sa HSS-om. 5.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 100./ Kz. 231 - Križmarić Pavao iz Sračinca, kotar Varaždin Suradjivao sa HSS-om. 5.XII.t.g. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 101./ Kz. 232 - Tarandek Valent iz Peklenice, kotar Čakovec Madjarski špijun. 5.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 102./ Kz. 233 - Mužinić Ivan iz Gornje Rijeke, kotar Novi Marof Suradjivao sa HSS-om, radio protiv NOP-a. 5.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 103./ Kz. 234 - Treščec Kata iz Donjeg Mikleuša, kotar Čazma Sakrivala padobrane. 27.XI.t.g. upućena Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 4 mjes. prisilnog rada i 1 god. gubitka časnih prava. 104./ Kz. 235 - Kovačević Ivan iz Donjeg Mikleuša, kotar Čazma Sakrivao padobrane. 27.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa. 105./ Kz. 236 - Zrinjski Jela iz Novog Sela, općina Čazma Sakrivala padobrane. 29.XI.t.g. upućena Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 3 mjes. prisilnog rada i 1 god. gubitka časnih prava. 106./ Kz. 237 - Papić Jalža iz Novog Sela, općina Čazma Sakrivala padobrane. 29.XI.t.g. upućena Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 1 mjes. prisilnog rada i 1 god. gubitka časnih prava. 107./ Kz. 238 - Papić Valent iz Novog Sela, općina Čazma Sakrivao padobrane. 29.XI.t.g. upućen Vojnom Sudu, koji ga je pustio na slobodu. 108./ Kz. 239 - Rafaj Anka iz Donjeg Mikleuša, općina Čazma Sakrivala padobrane. 30.XI.t.g. puštena na slobodu. 109./ Kz. 240 - Jeleniček Danica iz Donjeg Mikleuša, općina Čazma Sakrivala padobrane. 1.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 110./ Kz. 241 - Gandiraža Roza iz Donjeg Mikleuša, općina Čazma Sakrivala padobrane. 1.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 111./ Kz. 242 - Gandiraža Tadija iz Donjeg Mikleuša, općina Čazma Sakrivao padobrane 1.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 112./ Kz. 243 - Posavec Ivan iz Daskatice, kotar Čazma Dezerter. 3.XII.t.g. upućen Vojnoj oblasti X. Korpusa na raspored. 113./ Kz. 244 - Lončarić Slavica iz Pitomače, kotar Djurdjevac Špijunka. 114./ Kz. 245 - Košić Tomislav iz Varaždina Ustaški doušnik ima vezu sa reakcijom HSS-a, postupak u toku. 115./ Kz. 246 - Dr. Odić Ante iz Zagreba Suradjivao sa reakcijom HSS-a. Postupak u toku.

174


116./ Kz. 247 - Raškaj Rajmund iz Vrbovca, kotar Križevci Održavao vezu sa neprijateljem. 1.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 3 mjes. prisilnog rada i 3 god. gubitka časnih prava. 117./ Kz. 248 - Komerički Jakob iz Vrbovca, kotar Križevci Održavao vezu sa neprijateljem. 1.XII.t.g. upućen Vojnom Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 3 mjes. prisilnog rada i 3 god. gubitka časnih prava. 118./ Kz. 249 - Kucelj Janko iz Prnjarovca, kotar Čazma Sakrivao padobrane. 6.XII.t.g. pušten na slobodu. 119./ Kz. 250 - Marenčić Vinko iz Zaistovca, kotar Križevci Suradjivao sa neprijateljem. 2.XII.t.g. upućen Opunomoćeništvu OZN-a za okrug Bjelovar. 120./ Kz. 251 - Zelenić Ivan iz Prgomelja, kotar Bjelovar Održavao vezu sa neprijateljem. Postupak u toku. 121./ Kz. 252 - Sudarević Tomo iz Gornjeg Mikleuša, kotar Čazma Sakrivao vojničke stvari. 1.XII.t.g. pušten na slobodu. 122./ Kz. 253 - Matijević Stevo iz Gornjeg Mikleuša, kotar Čazma Sakrivao vojničke stvari. 1.XII.t.g. pušten na slobodu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.89 _____________

Za Otsjek: Marijan [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30.14.2.

89 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za “Zagrebačku” oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka).

175


44. 1944., prosinac 14.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti zagrebačke NOVJ osuđuje Ivana Liplina (1909.) iz Babinca (Varaždin), zbog “aktivnog ustaštva i službe neprijatelju” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i na konfiskaciju imovine _____________ VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI ZAGREBAČKE NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ Sud 134-1944. dana 14.XII.1944.

U

I M E

N A R O D A

J U G O S L AV I J E !

Vojni suda X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOV. sastavljen od kapetana Kezele Slavka, potpredsjednika ovoga suda kao predsjedatelja, majora Ing. Goranić Vilka šefa tehn. otsjeka ove oblasti i Mustapić Joze, komandira straže ovoga suda kao članova vijeća, te Štok Franje sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovog vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Liplin Ivana iz Babinca, radi krivičnog djela aktivnog ustaštva i službe neprijatelju, nakon održanog glavnog pretresa u prisustvu okrivljenog donio je 14.XII.1944 slijedeću: P R E S U D U Okrivljeni Liplin Ivan, sin Mirka i Terezije r. Daljevac, rodjen 12.XI.1909. u Babincu, općina Križovljan-cestica, kotar Varaždin, Hrvat, rkt. vjere, oženjen, otac troje djece, pismen, svršio 4 razr. osn. škole, ratar, nasljednik 6,5 rali zemlje kući i gosp. zgrada, služio vojsku u biv. Jugoslaviji, član ustaškog pokreta, kažnjen na jednu godinu strogog zatvora jer je u jeseni 1933. omogućio bijeg ustaši Pižeta Stjepanu90 iz Ladanja Gornjeg u Madjarsku, k r i v

j e :

1. što je kao član HSZ od travnja 1941. vršio sa žandarmerijom i domobranstvom stražu kroz 2 i pol mjeseca na granici, dakle kao pomagač oružanih formacija u službi neprijatelja, pa je time počinio kriv. djelo iz čl. 14. Ur. o voj. sud. 90 O S. Pižeti, usp. M.[ilan] P.[ojić], Pižeta, Stjepan, u: Tko je tko u NDH. Hrvatska 1941.-1945., Zagreb, 1997., str. 324.-325.

176


2. što je kao funkcioner HSS u jeseni 1941. sudjelovao na skupštini Tortića i Lorkovića u Varaždinu na kojoj su prisutni donijeli zaključak prilaženja ustaškom pokretu, a u veljači 1942. postavljen je za ustaškog tabornika, položio ustašku zakletvu pred ust. logornikom Gazdek Šimom i tu dužnost vršio do kolovoza o.g., Kao takav podnosio je izvještaje o kretanju NOV, organizirao ustaške organizacije, pa i ustašku pripremnu bojnu. Za vrijeme vršenja njegove dužnosti kao ustaškog tabornika hapšene su obitelji partizana, te tako i Hedviga Košić žena partizana Josipa Košić. dakle bio pokretač i organizator ustaštva, pa je time počinio zločin ratnih zločinaca iz čl. 13. Ur. o voj. sud. 3. što je za vrijeme njegovog javnog djelovanja Njemačka ocijepila od Hrvatske tri sela i to Brezje, Lovrečan i Virje, a da pri tome isti nije poduzeo sve kako bi spriječio ocjepljenje narodnog teritorija, dakle radio protiv interesa svoje zemlje, pa je time počinio zločin izdaje naroda sadržan u čl. 14. Ur. o voj. sud. Stoga se okrivljeni Liplin Ivan, presudjuje na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak gradjanskih časti i na konfiskaciju njegove dijela imovine u korist NOFonda. Ova presuda postaje izvršna nakon odobrenja po Višem vojnom sudu a u smislu čl. 29. Uredbe o voj. sud. O B R A Z L O Ž E N J E

Okr. priznaje da je počinio opisana djela gore u dispozitivu, osim djela pod 3. za koje navodi da je poduzeo sve što je mogao t.j. da je pošao s načelnikom Kutnjak Tomom do vlastelina Dolanski Marijana da se posavjetuje s njime o tom pitanju, ali da g nije našao kod kuće. Na temelju priznanja okr. i ostalog istražnog materijala proizlazi da j okr. bio vrlo istaknuti ustaški eksponent u Varaždinskom okrugu. Još za vrijeme biv. Jugoslavije, on je bio povezan s ilegalnim radnicima ustaškog pokreta, što se vidi iz njegovog priznanja da je g. 1934. presudjen po tadašnjim vlastima na jednu godinu strogog zatvora koji je izdržao u Lepoglavi radi prebacivanja poznatog ustaškog zlikovca Pižete u Madjarsku. On je jedan od onih izdajnika programa Braće Radića koji je odmah po dolasku ustaša na vlast pristupio ustaškom pokretu i aktivno u njemu suradjivao. Primivši dužnost tabornika u općini Križovljani cestica, on je tu dužnost vršio od početka 1942. do kolovoza 1944. Počeo je odmah organizirati medju narodom ustaški pokret i ustašku pripremnu bojnu, te je na svaki način nastojao da uguši NOP. Kao tabornik podnosio je redovito izvještaje ustaškim vlastima o radu NOP i kretanju NOV u njegovoj općini, te je u tu svrhu organizirao doušničku službu. Radi takovog njegovog protunarodnog rada, sud ga je našao krivim i osudio ga na kaznu smrti strijeljanjem, koja je obzirom na težinu počinjenih djela najpravednija.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Predsjedatelj - kapetan: Zapisničar: M.P.91 Štok Franjo [v.r.] Slavko Kezele [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, 55a/45., Spisi Komisije za utvrđivanje ratnih zločina

91 Okrugli pečat: Vojna oblast X. Korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

177


45. 1944., prosinac 14.

Vojni sud X. korpusne vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ osuđuje Vjekoslava Slavinića (1909.) iz Majkovca (Sveti Ivan Zelina), jer je bio “aktivni ustaša” na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine92 _____________

VOJNI SUD X. KORPUSNE VOJNE OBLASTI “ZAGREBAČKE” NOVJ. Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti Zagrebačke NOVJ. Sud 149 - 1944. dana 14.XII.1944. U

i m e

N a r o d a

J u g o s l a v i j e !

Vojni suda X. Korpusne Vojne oblasti “Zagrebačke” NOVJ - Vijeće kod X. Korpusne vojne oblasti - sastavljen od kapetana Kezele Slavka, potpretsjednika ovog suda kao pretsjedatelja, majora Ing. Goranić Vilka, šefa tehn. otsjeka ove oblasti i Mustapić Joze, komandira straže ovoga suda kao članova vijeća, te Štok Franje, sekretara ovoga vijeća kao zapisničara, a u prisutnosti Matulović Jerka suca istražitelja ovoga vijeća kao zastupnika optužbe, u krivičnom predmetu protiv Slavinić Vjekoslava iz Majkovca, radi aktivnog ustaštva i službe neprijatelju nakon održanog glavnog pretresa u prisutnosti okrivljenog donio je dana 14.XII.1944. slijedeću P R E S U D U Okrivljeni Slavinić Vjekoslav, sin Ivana i pok. Jagice r. Grižinovec, rođen 15.VI.1909. u Majkovcu, općina Donja Zelina, kotar Sv. Ivan Zelina, Hrvat, ratar, rkt. vjere, pismen, sa jednim razr. osn. škole, oženjen, bez djece, posjeduje 3,5 jutara zemlje, služio neprij. vojsku kao ustaša 3. mjeseca, nekažnjavan, imade 5 rođaka u NOV i nikoga u neprij. vojsci, k r i v

j e :

1. što je od 10.X.1941. do 20.I.1942. bio aktivni ustaša ustaške pripremne bojne u Sv. Ivanu Zelini, a zatim u Francetićevoj legiji u Zagrebu i Ogulinu, te je sudjelovao u akcijama u Kordunu i Baniji, dakle služio u neprijateljskoj vojsci, pa je time počinio krivično djelo aktivnog ustaštva navedeno u čl. 14. Uredbe o voj. sud., 92

178

Usp. dok. br. 51.


2. što je 1943. g. vodio ustaše u Štakorovec da uhapse drugove Tonija i Vladu, ali u tome nije uspio jer su oni pravovremeno pobjegli, što je u veljači o.g. prokazao svog susjeda Mihaljek Stjepana suradnika NOV, a poslije nekoliko dana Cazin Stjepana iz Štakorovca, također suradnika NOP, koji su bili uhvaćeni, a Mihaljek živ zakopan, što je u travnju o.g. doveo ustaše i dao uhapsiti Horvat Rudolfa iz Majkovca kao suradnika NOP, što je u ljetu o.g. doveo ustaše u svoje selo Majkovac te s njima uhapsio i ubio Đuretec Franju koji je ima kćer u NOV. dakle bio prokazivač i ubojica suradnika NOP, pa je time počinio krivična djela kao prokazivač iz čl. 14. navedene Uredbe, 3. što je u proljeće o.g. vodio Nijemce iz Brckovljana u Štakorovec u akcije protiv NOV i s njima se zadržao u tom selu oko 3 sata te ih pomagao kao poznavaoc terena u opkoljavanju sela, dakle služio neprijatelja, pa je time počinio krivično djelo kao vodič neprijatelja sadržano u čl. 14. navedene Uredbe. Stoga se na temelju čl. 5, 16, 17 i 27 Uredbe o vojnim sudovima presuđuje na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i na konfiskaciju njegove imovine u korist NO Fonda. O B R A Z L O Ž E N J E : Da je okr. počinio inkriminirana djela opisana u dispozitivu dokazano je djelomično priznanjem okr. i podatcima Komande mjesta Dubrava. Okr. u svojoj obrani poriče da je bio kao ustaša u Francetićevoj legiji i ako je nosio crnu uniformu, te tvrdi da je bio u ustaškoj pripremnoj bojni. Također poriče djela pod 2., a djela pod 3. opravdava silom. Sud je odbacio obranu okr. kao neistinitu. Na temelju cjelokupnog istražnog materijala proizlazi da je okr. pune tri godine bio u službi neprijatelja i aktivno ga pomagao u borbi protiv NOP sudjelujući ujedno u njegovim zločinima nad našim narodom. Radi takvog njegovog protunarodnog rada sud ga je osudio na gornju kaznu, koja je primjerena njegovoj krivnji, jer za ustašu zločinca opravdanja ni olakšice nema. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Zapisničar: Štok Franjo [v.r.]

M.P.93 _____________

Pretsjedatelj: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034.

93 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka).

179


46. 1944., prosinac 18.

OZN-a za Pokuplje dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su prošle kroz zatvor OZN-e II. za Pokuplje tijekom studenoga 1944. te navode zbog čega su navodno krivi i prijedloge presuda _____________

OTSJEK ZAŠTITE NARODA ZA POKUPLJE 18.XII.1944. god Odjelu za zaštitu naroda za Hrvatsku II. Otsjek Dostavljamo vam mjesečni prikaz uhapšenih sa kratkim podatcima. 1. GLAVAČEVIĆ VINKO - Beravci kod Djakova. Ustaški dovodnik iz ustaške prosvjetne bojne u Gorici. Došao u partizane zato što je u svadji ubio jednog ustaškog poručnika. Likvidiran. Istražni materijal nalazi se kod Vas. 2. RIBAR ANDRO - iz Šišljavića, kotar Karlovac. Nagovarao borce Karlovačke brigade da prebjegnu k ustašama. Predan vojnom sudu. 3. KUHAR IVAN - pop grkokatoličke biskupije Pribić-Žumberak. Organizator bijele-garde. Materijal Vam je poslan. Njega ćemo poslati u Žumberak na sud. 4. BOLKOVAC PETAR - Gornji Čehi, opć. Odra-Velika Gorica. Godine 1941 bio ustašama svjedok protiv jednog druga, koji je poslije po ustašama streljan. Poslan vojnom sudu. 5. CERJAN IMRO - Odra-Velika Gporica. Od 1941 g. bio u domobranstvu sve do prije mjesec dana. Uhvaćen je kod kuće. Upućen Komandi Područja da se pošalje u vojsku. 6. ŽUNEC IVAN “DJIVAN” - Bratina, kotar Pisarovina. Iz domobranstva poslan kući da izvještava ustaše o kretanju naših jedinica i sa zadatkom da organizira mrežu. Poslan vojnom sudu. 7. VUKČEVIĆ NIKOLA - iz Kupčine, kotar Pisarovina. Održavao vezu sa ustaškim uporištem Rečica. Poslan Komandi Područja da se rasporedi u vojsku. 8. JELEKOVAC MARKO - Strezojevo, opć. Pokupsko. Za vrijeme Pavelićeve amnestije otišao u osvetnike u Buševac. Tukao je naše simpatizere, koji su bili uhapšeni po osvetnicima. Poslan Komandi Područja. 9. PLEŠE KATA - Kupinec, kotar Pisarovina. Htjela da sa ustašama organizira da provede muža iz partizana u ustaše. Prilikom akcije njemaca na Kupinec obavjestila ih o položaju naših jedinica. Poslana vojnom sudu. 10. STIPČIĆ JANA - Mraclin, - Velika Gorica. Bila vezana sa čerkezima sa kojima se vucarala. Jednog našeg simpatizera tužila ustašama. Isti je poslan u logor. Poslana vojnom sudu. 11. IVŠEK NIKOLA - iz Tregarjeva, kotar Sisak. Zarobljen na cesti Zagreb-Sisak. Ustaša,

180


učestvovao u borbama u Bosni, pljačkao po Posavini, tukao roditelje naših boraca. Likvidiran. 12. BUDIMSKI ADAM - Turopolje - kotar Velika Gorica. Zarobljen na cesti Zagreb-Sisak. Radio u uporištu kao pilanski radnik Obilazio okolnim selima sakupljajući podatke koje je davao ustašama. Likvidiran. 13. GRAHOVAC MILE - iz Siska. Ustaški koljač. Uhvaćen na cesti Zagreb-Sisak. Poslan komandi područja od kuda je upućen u Glinu na sudjenje. 14. JURAJEC MIJO - L. Sredičko. Neprijatelj NOP-a. Širitelj alarmantnih vijesti. Poslan O.NOO-u Pokuplje. 15. GRUBIĆ FRANJO - iz Kupčine, kotar Pisarovina. Ustaša kriv je za smrt dvojice naših drugova. Poslan vojnom sudu. 16. JAKŠIĆ JOSIP - Iz Farkašića, kotar Sisak. Dezerter. Predan OZN-i XXXIV Divizije. 17. GALJAN IVAN - Iz Farkašića, kotar Sisak. Dezerter. Predan OZN-i XXXIV Divizije. 18. JANKOVIĆ IVAN - iz Farkašića - Sisak. Dezerter. Predan OZN-i XXXIV Divizije. 19. VUKOVIĆ BRANKO - iz Crne Drage, opć. Lasinja. Dezertirao iz dopunskog bataljona. Predstavljao se da vrši dužnost obavještajca, te je u tu svrhu načinio jednu značku koju je nosio. Poslan Komandi Područja. 20. DVORNEKOVIĆ STEVO - Brkiševina, opć. Letovanić, kotar Sisak. Dezerter. Predan OZN-i XXXIV Divizije. 21. RADIVOJEC STJEPAN - Brkiševina. Dezerter. Kao ustaša 1942 godine učestvovao u hvatanju srpskog življa. 22. ILIJEVIĆ BLAŽ - iz D. Ruševca, opć. Pokupsko, kotar Pisarovina. Bio je vezan sa ustašom Lovrom Panižićem komandirom udarnog voda. Po vojnom sudu kažnjen na 2 godine prisilnog rada i upućen u vojsku odkuda je pobjegao ustašama u V. Goricu. Poslan vojnom sudu sa podacima, 23. ZGURIĆ IMBRO - iz Zgurić Brda, općina Pokupsko, kotar Velika Gorica. Odbornik nagovarao je dezertera da ubije muža svoje ljubovce. Predan vojnom sudu. 24. JANKOVIĆ IVAN - Farkašić, kotar Sisak, dezerter. Predan OZN-i XXXIV Divizije. 25. VRAČAR MATO - iz Brkiševine. Dezerterstva /organizator/ Poslan vojnom sudu. 26. PLEŠE IVAN - iz Kupinca, trgovac. Poslao sina u neprijateljsku vojsku. Održavao vezu sa švabama. Protjeran u Sisak. 27. PJEVAČ MOMČILO- iz Zgurić Brda. Dezerter. U zajednici sa Zgurić Imbrom htio da ubije muža Zgurićeve ljubovce. 28. MUŠTOVIĆ FEJZO - iz Bileća. Održavao vezu sa polit. radnicima kotara Samobor. Prebacivao ljude u partizane. Poslan k Vama zajedno sa materijalom. 29. MALOVIĆ IVAN - iz Sisačkog Cerja. Dezerter. Predan OZN-i XXXIV Divizije. 30. ROBIĆ BLAŽ - iz Buševca. Radio u Turopolju kao pilanski radnik. Bio ustaški obavještajac. Poslan vojnom sudu. 31. SLUNJSKI STJEPAN - Grdanjci, opć. Bregana, kotar Samobor. Poslan od ustaša iz Samobora sa zadatkom da na tom terenu ubije neke polit. radnike. Likvidiran. 32. ČUČIĆ MILOŠ - iz Čučića, opć. Kalje-Žumberak. Za vrijeme ustanka u Žumberku obavještavao ustaše o kretanju partizana. Kriv je za smrt španjolca Stića, kojeg je tužio žandarima. Poslan je vojnom sudu. 33. HERAKOVIĆ JANKO - iz Novog Sela. Odlazio je u bjelo-gardističko uporište Kostanjevicu-Slovenija. Predan vojnom sudu. 34. HRANILOVIĆ NIKOLA - iz Sošica. Znao je dan prije za napad na Komandu mjesta Sošice. Učestvovao je u napadu, a poslije je otišao u bjelu gardu. Predan vojnom sudu.

181


35. DEMŠAR ZLATA - iz Radatovića-Žumberak. Vezana sa popom Kuharom. Materijal smo o njima poslali Vama. Predana vojnom sudu. 36. BULIĆ MARA - iz Radatovića-Žumberak. Bila je služavka kod Demšar Zlate. Znala je za sav rad svoje gazdarice. Poslana vojnom sudu. 37. DRAGOZET PAVAO - iz Pekleka,-opć. Kalje. Često odlazio u bjelogardističko uporište Kostanjevicu, te održavao vezu sa Žumberkom. Poslan vojnom sudu. 38. LUKAŽIĆ JURAJ - iz Podbrežja, opć. Krašić. Bio ustaša i poslan sa zadatkom na teren Krašića, da obavještava ustaše o partizanima. Likvidiran. 39. LOVRETIN STJEPAN - iz Slavetića. Bio u vražjoj diviziji. Prilikom napada švaba i ustaša na Slavetiće išao je u izvidjanje naših položaja. Likvidiran. 40. CRNKOVIĆ JOSIP - iz Krašića. Odlazio u Jasku, odkuda je donosio alarmantne vijesti, te razne parole. Poslan vojnom sudu. 41. DREŠAR KLARA - iz Petrovine. Odilazila u Jasku, gdje je davala podatke ustaškim obavještajcima o NOV. Poslana vojnom sudu. Od Povjerenstva nismo primili podpun izvještaj, već nas izvještavaju da su kroz XI. /jedanajsti/ mjesec uhapsili 73 osobe. Od toga su poslali 36 osoba vojnom sudu, OZN-i Komande Područja 5, Kotarskom NOO-u 3, likvidiranih 19, od toga 17 iz neprijateljskih uporišta, a dvojicu domaćih koji su došli iz neprijateljske vojske. Zatražili smo da nam pošalju kompletan izvještaj sa materijalom. Kad isti stigne poslat ćemo naknadno. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

_____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 5.0.3.1.

94

182

Potpis nečitak.

OZN-a POKUPLJE …94 [v.r.]


47. 1944., prosinac 20.

OZN-a za Baniju izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o stanju na području Banije, o djelovanju OZN-e i vojnih sudova te napominju da je Glavni štab NOV i PO Hrvatske “odobrio da se Zrinj95 spali što je i učinjeno”96 _____________

OTSJEK ZA ZAŠTITU NARODA Banije Broj: 720/1944.g. 20.XII.1944. ODJELU ZA ZAŠTITU NARODA H R V A T S K E. II. Šaljemo vam tjedni izveštaj, kao i priloženo pismo Radiću i drugu Vladi Bakariću. Pošto smo primjetili u gradu Glini da nekoji civili nose oružje na koje nemaju dozvole, molimo vas da nam odgovorite dali naše Povjerenstvo u Glini imade pravo da proglasom pozove gradjanstvo da svi koji nemaju dozvole na držanje oružja predaju Povjerenstvu. Ujedno nam javite tko imade pravo izdavati dozvole za nošenje oružja. U izveštaju vam pišemo da je u gimnaziji uhvaćen Radočaj Rudolf za vreme dok je pisao neprijateljske parole, ovaj čas saznajemo da gradski NOO Gline doneo odluku da njegovu mater protera u rodni kraj Slunj i to na predlog OZN-e Korpusa. Mi smo obustavili ovo protjerivanje, te vas molimo da nam dadete upute da li bi bilo dobro da mi nju isteramo, ne u Slunj, već na neprijateljsku teritoriju skupa sa sinom koji je pisao ove parole, a njezin muž se nalazi kod neprijatelja. Ujedno vas molimo da nam pošaljete upute u pogledu amnestije koju je drug Tito dao za domobrane i četnike, pošto smo mi tu amnestiju shvatili za četnike i domobrane koji se nalaze u njihovim formacijama i dolaze na poziv amnestije, dok u stvari ne vidimo da je potrebno davati amnestiju pojedinim četničkim organizatorima na oslobodjenom teritoriju i to naročito onima koji unatoč amnestije i danas rade. Razgovarao sam sa Sekretarom suda Banijskog područja i on mi kaže da je dobio upute da ponovo uzme u pretres i ona lica koja se nalaze na izdržavanju kazne, a takodjer je Vojni Sud GŠH odbio smrtne presude koje smo mi predložili, a koje je takodjer Vojni sud Banijskog područja osudio. Mi imademo desetak lica sa kojima smo dovršili istragu i nećemo ih predavati sudu dok ne dobijemo od vas upute pošto vjerujemo da bi sud riješio u vezi nove direktive. Kako vidite iz našeg tjednog izveštaja rad neprijateljskih elemenata unatoč amnestije nije se smanjio već rade kao i prvo amnestije. U koliko ovakova lica ne budemo mogli davati na sud, mišljenja smo da ćemo obustaviti daljnja hapšenja, a njihov rad pratiti do konačnog datuma amnestije. Prilažemo vam zapisnik od Nožinić Stane koju je naš vojni sud Banijskog područja na naš predlog osudio na smrt, smrtna osuda od Višeg suda je odbijena. Kako vidite iz samog zapisnika da je Stana Nožinić na svakom koraku izdavala partizane, 95 96

184

Ispravno bi bilo: Zrin. Usp. dok. br. 147. i 332.


a čak što više nanesla je žrtava partizanima što je pravovremeno javila neprijatelju u Divuši da će partizani te noći napadati, tu noć ustaše su spremno dočekali, te unatoč partizanskih žrtava nisu uspjeli osvojiti Divušu. Vama je Dobro poznato da je GŠH odobrio da se Zrinj97 spali što je i učinjeno98, pošto unatoč svih napora dve i pol god. rata nije se moglo naći ni jednog čovjeka ni žene koji bi držali vezu s partizanima. Zrinjske ustaše su poznate sa svojim zvjerstvima da ni jedna duša srpskoga porjekla nije se pred njima smjela pojaviti, dok je Stana Nožinić šta više 1941. g. ilegalno odlazila k njima. Ostalo će te vidjeti iz zapisnika. Molimo vas da nam ovaj zapisnik vratite nazad i u koliko je potrebno da vam pošaljemo i ostale zapisnike koje je viši vojni sud odbio potvrdjenje smrtnih presuda. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.99 _____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 7.0.196.

OZN-a. Putnik [v.r.]

48. 1944., prosinac 29.

OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja Opunomoćeništvu OZN-e zagrebačke oblasti za Okrug Zagreb popis osoba s njihovog područja koje je Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” osudio na kazne smrti ili prisilnog rada _____________

Otsjek zaštite naroda II. za zagrebačku oblast dne 29. XII.1944 br. 734 Opunomočeništvu OZN-e zagrebačke oblasti za okrug Zagreb Šaljemo Vam prepis presuda osudjenika, koji spadaju pod vaše područje: 1. Krapec Mijo iz Dugog Sela optužen radi špijunaže i organizator milicije, streljan.Ispravno bi bilo: Zrin. Zrin je spaljen 9. rujna 1943. Usp. I. Bunjevac, Istina o tragediji Zrina i Zrinskog grada, Zrin, god. II, br. 5, Zagreb, 1993., str. 12.-13.; A. Milinović, Istina o srpskom genocidu nad Hrvatima Zrinskog Pounja, Zrin, god. IV, br. 2, Zagreb, 1995., str. 8.-11.; J. Lončarević, Zrin kao opomena iz prošlosti za budućnost, u: J. Lončarević (ur.), Hrvatska Kostajnica i Zrin, Zagreb, 1992., str. 13.-19.; Ž. Valentinčić, Propast Zrinjskog kraja, u: J. Lončarević (ur.), Hrvatska Kostajnica i Zrin, Zagreb, 1992., str. 71.-73.; Lj. Đurić, Zrinj 19411943, Otadžbina, god. 2, br. 4, Glina, 1995., str. 89.-94. Popis stanovnika Zrina, poginulih i ubijenih, 9. i 10. rujna 1943., usp. u: J. Lončarević (ur.), Hrvatska Kostajnica i Zrin, Zagreb, 1992., str. 275.-276. 99 Okrugli pečat: Odsjek za zaštitu naroda Banije (u sredini zvijezda petokraka). 97 98

185


2. Bolonjek Djuro iz Novaka, suradjivao sa neprijateljem, prijavio druga Šalamon Miju i Dokuš Josipa - osudjen po Vojnom sudu X. Korpusa “Zagrebačkog”, na 1 god. prisilnog rada. 3. Šodac Tomo iz Gračaca, općina Brckovljani, Dugoselo optužen radi špijunaže, osudjen po Voj. Sudu X. Korpusa na streljanje.4. Šoštarić Zlatko iz Sv. Ivana Zeline, optužen da je bio u službi UNS-a, po Voj. Sudu X. Korpusa osudjen na smrt.5. Dumić Ivan iz Gračeca, Brckovljani, Dugoselo, optužen radi špijunaže, osudjen na smrt.6. Brnjak Blaž iz Omamna, Sv. Ivan Zelina, optužen da je održavao veze sa neprijateljem, pušten kući. 7. Filipović Mato iz Zadrkavca, općina Sv. Ivan Zelina, optužen kao aktivni ustaša, prijavljivao naše ljude, bio u akcijama protiv partizana, po Voj. Sudu X. Korpusa streljan. 8. Gorički Slavko iz Beloslavca, Sv. Ivan Zelina, aktivni ustaša, ustaški doušnik, po Voj. Sudu X. Korpusa osudjen na smrt. 9. Šeb Franjo iz Kalinje, Sv. Ivan Zelina, aktivni ustaša, prijavljivao naše ljude. Po Voj. Sudu X. Korpusa osudjen na 2 g. pris. rada i 10 god. gubitka časnih prava.10. Gorički Luka iz Beloslavca, Sv. Ivan Zelina, ustaša, ustaški doušnik, učestvovao u akcijama protiv partizana. Po Voj. Sudu X. Korpusa osudjen na smrt. 11. Nizek Stjepan iz Donjeg Polonja, Sv. Ivan Zelina, ustaški doušnik, učestvovao u akcijama protiv partizana. Po Voj. Sudu X. Korpusa osudjen na 2 god. prisilnog rada i 10 god. gubitka časnih prava.Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.100 _____________

Za otsjek: …101 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30.14.2.

100 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za “Zagrebačku” oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka). 101 Potpis nečitak.

186


49. 1945., siječanj 4.

OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis narodnih neprijatelja koje su tijekom prosinca 1944. Vojni sud X. korpusa “Zagrebačkog” i drugi vojni i “narodni” sudovi osudili na smrtne ili vremenske kazne s prisilnim radom _____________

OTSJEK ZAŠTITE NARODA II. za zagrebačku oblast dne 4.I.1945.- Br. 34 Izvještaj o narodnim neprijateljima, predanih sudu u mjesecu prosincu 1944. ODJELU ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU Otsjek II. 1./ Kz. 255 - Šegović Ivan iz Zdenčeca, Čazma Optužen kao milicioner. 1.XII.1944 upućen OZN-i za okrug Moslavinu. 2./ Kz. 256 - Slavinić Vjekoslav iz Majkovca, Sv. Ivan Zelina Bio u Francetićevoj legiji, ustaški doušnik. 12.XII.1944 upućen Vojnom Sudu X. Korpusa “Zagrebačkog”, koji ga je osudio na smrt. 3./ Kz. 257 - Pavleković Djuro iz Gudovca, Bjelovar Član zaštite, širio ustašku propagandu. 9.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. pris. rada i 3 god. gub. čas. prava. 4./ Kz. 258 - Šimek Mirko iz Gudovca, Bjelovar Ustaša, sudjelovao kod pokolja Srba. 9.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 5./ Kz. 259 - Štimac Vinko iz Gudovca, Bjelovar Ustaša, sudjelovao kod pokolja Srba. 9.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 6./ Kz. 260 - Golubić Andrija iz Gudovca, Bjelovar Ustaša, sudjelovao kod progona ljudi u logore, pljačko imovinu od Srba. 9.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 7./ Kz. 261 - Pavlović Ignac iz Gudovca, Bjelovar Ustaša, učestvovao kod pokolja Srba. 9.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 8./ Kz. 262 - Varjačić Ivica iz Gudovca, Bjelovar Služio u neprijateljskoj vojsci. 8.XII. Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 9./ Kz. 263 - Karlovčan Franjo iz Blatnica, Štefanje, Čazma Sakrivao se pred NOV-om, neprijateljski raspoložen prema NOV. 7.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored.

187


10./ Kz. 264 - Pavleković Čedo iz Gudovca, Bjelovar Služio u neprijateljskoj vojsci. 8.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 11./ Kz. 265 - Varga Josip iz Vel. Korenova, Gudovac, Bjelovar Održavao veze sa neprijateljem. 7.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 12./ Kz. 266 - Kišandi Stjepan iz Mal. Korenova, Gudovac, Bjelovar osumnjičen da služi neprijatelju. 7.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 13./ Kz. 267 - Godina Josip iz Boslana, Gudovac, Bjelovar Bježao pred mobiliziranjem u NOV, učestvovao u akcijama protiv partizana. 7.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. pris. rada i 3 god. gubitka časnih prava. 14./ Kz. 268 - Najdauer Vjekoslav iz Grmovčice, Kustošija, Zagreb Špijun. 19.XII. otputovao. 15./ Kz. 269 - Lakota Antun iz Tomaša, Prespa, Bjelovar Učestvovao u akcijama protiv partizana. 8.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa koji ga je osudio na smrt. 16./ Kz. 270 - Albert Stevo iz Zrinjske, Grubišno Polje Sakrivao se pred NOV. 8.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 17./ Kz. 271 - Šimunec Ivan iz Vagovine, Čazma Podržavao veze sa neprijateljem. 7.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 18./ Kz. 272 - Slavinić Slavko iz Bolča, Farkaševac, Bjelovar Bio na radu u Njemačkoj, sakrivao se pred NOV. 7.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 19./ Kz. 273 - Slavinić Mato iz Donje Bolče, Farkaševac, Bjelovar Uhvaćen po NOV-sci u Gudovcu, sumnji. 17.XII. pušten kući. 20./ Kz. 274 - Vidović Emerik rodj. u Benkovcu, živio u Zagrebu Sumnjiv da je ubačeni špijun. 19.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 21./ Kz. 275 - Rakuš Milan iz Cerina Čazma Govorio protiv NOV-e. 8.XII. pušten kući. 22./ Kz. 276 - Liplin Ivan iz Babinca, Križevljan Čestice, Varaždin Ustaški tabornik, organizirao ustašku doušničku mrežu. 10.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa koji ga je osudio na smrt. 23./ Kz. 277 - Lorbek Josip iz Brezje, Varaždin Ustaški doušnik, sumnjiv da je organizirao miliciju. 9.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 god. pris. rada i 3 god. gubitka časnih prava. 24./ Kz. 278 - Magdić Josip iz D. Prnjarovca, Voni Križ, Čazma Prisvajao nar. imovinu, padobrane, odjeću itd. 12.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 6 mjes. pris. rada. 25./ Kz. 279 - Matijević Ivan iz Prnjarovca, Čazma Sumnjiv da podržava veze sa Bjelom Gardom 9.XII. pušten kući. 26./ Kz. 280 - Mandekić Djuro iz D. Prnjarovca, Čazma Sumnjiv da je podržavao veze sa milicijom 9.XII. pušten kući. 27./ Kz. 281 - Pavešić Stevo iz Končana, Čazma Sakrivao vojničke stvari. 12.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. pris. rada i 3 god. gubitka časnih prava.

188


28./ Kz. 282 - Magdić Ivan iz D. Prnjarovca, Križ, Čazma Sakrivao vojničke stvari. 12.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 mjes. prisilnog rada. 29./ Kz. 283 - Gavrilović Nevenka iz Lepavine, Križevci Četnički nastrojena. 12.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 2 god. pris. rada i 5 god. gubitka časnih prava. 30./ Kz. 284 - Kostadinović Draga iz Lepavine, Križevci Četnički nastrojena. 1.XII. puštena kući. 31./ Kz. 285 - Delac Milan iz Malog Kamenova, gudovac, Bjelovar Ustaša. 11.XII. upućen Vojnoj Oblasti X. Korpusa na raspored. 32./ Kz. 286 - Ocvirk Mirko iz M. Korenova, Gudovac, Bjelovar Ustaša i organizator milicije. 11.XII. upućen Voj. Sudu, koji ga je osudio na teški prisilni rad od 3 god. i 5 g. gubitka časnih prava. 33./ Kz. 287 - Šimunović Ivan iz Vel. Korenova, Gudovac, Bjelovar Milicioner, prijavljivao naše ljude, učestvovao kod ubijanja naših ljudi. 11.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 34./ Kz. 288 - Bosanac Drago iz Štefanja, Čazma Učestvovao u akcijama protiv NOO-a u Korenovu. 9.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 35./ Kz. 289 - Pulpan Pavle iz Orlovca, Čazma Održavao veze sa ustašama, sakrivao voj. spremu. 13.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. pris. rada i 3 g. gub. časnih prava. 36./ Kz. 290 - Šiptar Andija iz Klokočevca, Gudovac, Bjelovar Bio u ustaš. bojni, držao stražu, dok su drugi klali Srbe. 15.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 i pol g. pris. rada i 3 god. gub. časnih prava. 37./ Kz. 291 - Magić Stjepan iz Rajića, Gudovac, Bjelovar Služio u domobranstvu, sumnjiv. 14.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 38./ Kz. 292 - Vasilević Ostoje iz Rajića, Gudovac, Bjelovar Radio za neprijatelja. 14.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 39./ Kz. 293 - Pleša Milan iz Klokočevca, Gudovac Ustaša, vodio ljude na streljanje. 15.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 40./ Kz. 294 - Muhvić Andrija iz Klokočevca, Gudovac, Bjelovar Služio neprijatelja. 14.XII. upućen Korpusa, koji ga je osudio na 1 god. pris. rada i 3 god. gubitka časnih prava. 41./ Kz. 295 - Tomanek Franjo iz Klokočevca, Gudovac, Bjelovar Položio ustašku zakletvu, sudjelovao kod progona Srba. 15.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 1 g. pris. rada i 1 g. gubitka časnih prava. 42./ Kz. 296 - Bačić Marija iz Klokočevca, Gudovac, Bjelovar Odlazila u uporište, održavala vezu sa neprijateljem. 15.XII. upućena Voj. Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 2 mjes. pris. rada i 1 g. gubitka časnih prava. 43./ Kz. 297 - Rudić Katica iz Gor. Vlahinićke, Ludine, Kutina Neprijateljski raspoložena prema NOV. 11.XII. puštena kući. 44./ Kz. 298 - Horšićka Marija iz Gor. Vlahinićke, Ludine, Kutina Održavala vezu sa ustašama. 11.XII. puštena kući.

189


45./ Kz. 299 - Petrec Mijo iz Konščine, Vojni Križ, Čazma Sakrivao vojničku spremu. 12.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 3 mjes. pris. rada i 1 g. gubitka časnih prava. 46./ Kz. 300 - Varjačić August iz Gudovca, Bjelovar Sudjelovao kod klanja Srba, organizirao miliciju. 16.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 47./ Kz. 301 - Dragašević Pepica iz Prgomelja, Gudovac, Bjelovar Ustaški doušnik. 20.XII. upućena Voj. Sudu X. Korpusa, koji ju je osudio na 3 mjes. pris. rada uvjetno na 6 mjes. 48./ Kz. 302 - Boltižar Franjo iz Prgomelja, Gudovac, Bjelovar Ustaša, učestvovao kod ubijanja Srba. 16.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 49./ Kz. 303 - Horvat Josip iz Prgomelja, Gudovac, Bjelovar Član Bijele garda. 21.XII. pušten kući. 50./ Kz. 304 - Horvat Mato iz Gudovca, Bjelovar Kao starješina tjerao ljude da idu ubijati Srbe. 16.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 51./ Kz. 305 - Bilek Petar iz Gudovca, Bjelovar Ustaša, učestvovao kod ubijanja Srba. 16.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na smrt. 52./ Kz. 306 - Juren Valent iz Gudovca, Bjelovar Učestvovao kod ubijanja Srba. 16.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 6 mj. pris. rada i 3 god. gubitka časnih prava. 53./ Kz. 307 - Šoš Valent iz Gudovca Učestvovao kod ubijanja Srba. 16.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 6 mj. pris. rada uvjetno na 1 god.. 54./ Kz. 308 - Sterman Djuro iz Prgomelja, Gudovac Ustaša i ustaški špijun. 16.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je osudio na 2 god. pris. rada i 5 god. gubitka časnih prava. 55./ Kz. 309 - Kedmenec Ivan iz Prgomelja, Gudovac Ustaški doušnik. 20.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, koji ga je poslao u radni logor Kom. Mosl. Područja. 56./ Kz. 310 - Mrčić Zdravko iz Garešnice Izvršio niz novčanih prevara kao upravnik pošte u Garešnici 19.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 57./ Kz. 311- Roman Vlado iz Vel. Pisanice, Bjelovar Ustaški špijun. 20.XII. otputovao. 58./ Kz. 312 - Štetić Josip iz Garešnice Ustaški simpatizer. 21.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 59./ Kz. 313 - Pekać Stjepan iz Sušnjare, Čazma Bio u crnoj legiji kod Bobana, prijetio se partizanima. 18.XII. upućen Otsjeku zaštite Naroda Sek. III. 60./ Kz. 314 - Markus Josip iz Šušnjare, Čazma Dezerter, sakrivao se pred partizanima. 18.XII. upućen Otsjeku zaštite naroda sek. III. 61./ Kz. 315 - Imbrišak Ivan iz Šušnjare, Čazma Sakrivao se pred partizanima. 18.XII. upućen Otsjeku zaštite naroda sek. III.

190


62./ Kz. 316 - Ježić Tomo iz Šušnjare, Čazma Bio ustaša, sakrivao se pred partizanima. 27.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 63./ Kz. 317 - Forijan Ivan iz Šušnjare, Čazma dezerter iz XXXIII. Divizije. 27.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 64./ Kz. 318 - Krčmarić Miško iz Šušnjare, Čazma Sakrivao se pred NOV. 27.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 65./ Kz. 319 - Hilc Ivan iz Štefanjski Brega, Čazma Sakrivao Voj. Oružje. 27.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 66./ Kz. 320 - Hrlić Ivan iz Šušnjare, Čazma Sakrivao se pred NOV. 18.XII. upućen Otsjeku zaštite naroda sek. III.. 67./ Kz. 321 - Djunčić Josip iz Martinca, Čazma Dezerter. 27.XII. upućen Komandi Mosl. Područja na raspored. 68./ Kz. 322 - Saćerić Pavao iz Šušnjare, Čazma Sakrivao se pred NOV. 27.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 69./ Kz. 323 - Forjan Mato iz Šušnjare Sakrivao se pred NOV. 27.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 70./ Kz. 324 - Risi Valent iz Šušnjare, Čazma Sakrivao se pred NOV, bio u miliciji. 27.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 71./ Kz. 325 - Slavinić Imbro iz Bolča, Farkaševac, Bjelovar Član zaštite, učestvovao kod hapšenja Srba. 19.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa koji ga je osudio na 1 god. pris. rada i 3 god. gubitka časnih prava. 72./ Kz. 326 - Obraz Mijo iz Komuševca, Čazma Dezerter. 24.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 73./ Kz. 327 - Benger Josip iz Stubičkih Toplica Održavao vezu sa špijunima. 27.XII. pušten kući. 74./ Kz. 328 - Vujnović Alojz iz Vel. Gorice Suradjivao sa ustaškim pokretom. Postupak u toku. 75./ Kz. 329 - Franjo Marijan iz Marte, Bjelovar Ustaški tabornik. 28.XII. upućen Komandi Mosl. Područja na raspored. 76./ Kz. 330 - Ortolan Adela iz Ciglene, Čazma Suradjuje sa neprijateljem. Postupak u toku. 77./ Kz. 331 - Štefica Ortolan iz Ciglenice, Čazma Suradjuje sa neprijateljem. Postupak u toku. 78./ Kz. 332 - Radak Katica iz Pakraca Ustaška špijunka. 79./ Kz. 333 - Kovačević Anica iz Jurjevca, Djakovo Ustaška špijunka. 26.XII. otputovala. 80./ Kz. 334 - Vranić Vjekoslav iz Laminca, Čazma Sakrivao se pred NOV. 27.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 81./ Kz. 335 - Juha Ivan iz Komuševca, Čazma Sakrivao se pred NOV. 27.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 82./ Kz. 336 - Bužak Branjo iz Laminca, Čazma Sakrivao se pred NOV. 27.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored.

191


83./ Kz. 337 - Murlin Ivan iz Bojane, Čazma Sakrivao oružje. 27.XII. pušten kući. 84./ Kz. 338 - Rovišćavec Franjo iz Bojane, Čazma Sakrivao oružje. 27.XII. pušten kući. 85./ Kz. 339 - Fućkalo Stjepan iz Bojane, Čazma Sakrivao oružje. 27.XII. pušten kući. 86./ Kz. 340 - Vuksan Jakob iz Bojane, Čazma Sakrivao oružje. 27.XII. pušten kući. 87./ Kz. 341 - Orlović Ivan iz Štefanja, Čazma Sakrivao se pred NOV. 28.XII. upućen Voj. Sudu X. Korpusa koji ga je poslao sudu Komande Mosl. Područja. 88./ Kz. 342 - Slapić Stevo iz Pobijenika, Čazma Odlazio u uporište. 31.XII. pušten kući.. 89./ Kz. 343 - Treščec Ivan iz Pavličana, Čazma Sumnja se da održaje vezu sa neprijateljem. 31.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 90./ Kz. 344 - Gecan Ljuban iz Vrtlinske, Čazma Sumnja se da održaje vezu sa neprijateljem. 31.XII. upućen Voj. Oblasti X. Korpusa na raspored. 91./ Kz. 345 - Trušić Stjepan iz Garešnice Sumnjiva da pripada organizaciji Podzemne Hrvatske 4.I.1945. upućen Sudu X. Korpusa, postupak u toku. 92./ Kz. 346 - Papierovski Anžej /Andrej/ iz Hamborna, Reiland, Poljska Sumnjiv da je špijun gestapoa. Postupak u toku. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.102 _____________

Za Otsjek: ...103 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 30.14.2.

102 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za “Zagrebačku” oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka). 103 Potpis nečitak.

192


50. 1945., siječanj 12.

Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Robert Koselj104 i Juraj Karamarko105 iz Zagreba i Tomo Šodec106 iz Hrebinca (Dugo Selo) osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak građanskih časti i konfiskaciju imovine, te ih upućuju da provedu “konfiskaciju njihovog dijela imovine kad se za to ukaže mogućnost” _____________

[...]107 VOJNI SUD VOJNE OBLASTI X. KORPUSA “ZAGREBAČKOG” NOV I POJ Vijeće Sud. 19 i 22/44 Dne 12.I.1945.108 Okružnom NOO-u Zagreb

N e g d j e

U prilogu dostavljamo Vam primjerak presude Koselj Roberta i Karamarko Juraja oba iz Zagreba, te Šodec Tome iz Hrebineca, koji su po ovom sudu osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubit. građ. časti i na konfiskaciju imovine, s tim da provedete konfiskaciju njihovog dijela imovine kad se za to ukaže mogućnost. Stavite se u veza sa X. Korpusnom voj. oblasti, kako bi u suglasnosti s istom proveli konfiskaciju, jer smo u tu svrhu i njima poslali presude. Izvjestite nas o provedenoj konfiskaciji uz prilog zapisnika. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.109 _____________

Podpredsjednik-kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, rukopis Državni arhiv u Zagrebu 0034, OZN-a, sign. 18. Usp. dok. br. 22. Usp. dok. br. 22. 106 Usp. dok. br. 19. i 33. 107 Zvijezda petokraka. 108 Pečat. 109 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka). 104 105

193


51. 1945., siječanj 21.

Vojni sud Vojne oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ dostavlja Okružnom NOO-u Zagreb presude kojima su Tomo Cik110, Tomo Strugar, Ivan Strugar i Vjekoslav Slavinić111 osuđeni na kaznu smrti strijeljanjem, te ih upućuju da provedu “konfiskaciju nad njihovom imovinom kad se za to ukaže prilika” _____________

[...]112 VOJNI SUD VOJNE OBLASTI X. KORPUSA “ZAGREBAČKOG” NOV I POJ Vijeće Sud. 119, 143, 144, 149 Dne 21.I.1945.113 OKRUŽNOM NOO-u ZAGREB POLOŽAJ

Dostavljaju se presude na smrt osudjenih Cik Tome, Strugar Tome, Strugar Ivana i Slavinić Vjekoslava, da u suglasno s Vojnom Obl. X. Korpusa provedete konfiskaciju nad njihovom imovinom kad se za to ukaže prilika. O učinjenom izvijestite nas sa prilogom zapisnika o konfiskaciji. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.114 _____________

Podpredsjednik-kapetan: Slavko Kezele [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034, OZN-a, sign. 18.

Usp. dok. br. 42. Usp. dok. br. 45. 112 Zvijezda petokraka. 113 Pečat. 114 Okrugli pečat: Vojna oblast X. korpusa “Zagrebačkog” NOV i POJ Vojni sud (u sredini zvijezda petokraka). 110 111

194


52. 1945., siječanj 30.

Izvješće o radu OZN-e IV. za zagrebačku oblast u razdoblju od 8. prosinca 1944. do 30. siječnja 1945., upućeno OZN-i IV. za Hrvatsku, posebice o vođenju evidencija i broju upisanih u njih _____________ Odsjek Zaštite Naroda Za Zagrebačku oblast IV. sekcija Broj 20/1945. Dne 30. siječnja 1945.

Odjelu Zaštite Naroda Hrvatske IV. odsjek

Izvještaj o radu od 8. XII. 1944. – 30. I. 1945. Poslovanje ove sekcije za vrijeme od 8. XI. 1944. do 30. I. 1945. kretalo se kako slijedi: U kartotečne listove unešeno je daljnjih 822 lica tako, da isti sada broje 2828; U evidencije po okruzima uneseno je novih 393 lica t.j. od rednog broja 3946 do red. broja 4339; U vojnoj evidenciji, koja obuhvaća cijeli teritorij uključivo i grada Zagreba, uvedeno je novih 1882 lica, od rednog broja 4164 do 6046; Spisak za provjeravanje lica grada Zagreba povečao se za daljnjih 164 lica tako da isti sada sadrži 906 lica; Spisak istražnog materijala obuhvaća sada 103 predmeta t.j. u gornjem razdoblju unešeno je 19 novih. Za lica osudjena na prisilni rad kao i za streljana lica osnovane su nove evidencije po abecednom redu, budući da stare evidencije radi većeg broja ovih lica nisu više bile pregledne. Prva evidencija broji 524, a druga 458 lica; u evidenciju streljanih unešna su lica streljana do konca 1943. godine. Osim ovih evidencija vodi se evidencija lica, za koje su podaci uzeti iz neprijateljske štampe i Narodnih novina, koja broji 244 stavke, zatim evidencija židovskih i srpskih radnji u Zagrebu, preuzetih po ustašama ili drugim osobama. Obavljeni su nadalje još slijedeći poslovi: sredjene su i sa popisom odaslane nadležnim opunomoćeništvima karakteristike novopridošlih u NOV; sredjene su i unesene u album sve slike agenata s kojima je raspolagala ova sekcija. Slike su snabdjevene potrebnim podacima i rednim brojevima spiska agenata. Za lica puštena ispod sudjenja osniva se takodjer evidencija, sva se takova lica slikaju.

195


Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! M.P.115

_____________

Za odsjek: Janko [v.r

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.0.6. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 89.-90.

53. 1945., veljača 8.

OZN-a za Hrvatsku izvješćuje VIII. korpus NOV i PO Hrvatske da će kod njih biti strijeljano “više Nijemaca radi represalija”, te im nalažu ako namjeravaju neke zarobljenike slati u Pisarovinu (Jastrebarsko) radi razmjene, da osiguraju transport i biraju zdrave, “jer je od zadnje grupe pola putem pomrlo” _____________

8. II. 1945. S. 97 - 65

VIII Korpusu Kod vas će biti streljano više Nijemaca radi represalija. Vaš je štab sigurno obavješten. Ako nešto šaljete u Pisarovinu radi razmjene, osigurajte im transport i pratnju i birajte zdrave, jer je od zadnje grupe pola putem pomrlo. _____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, Depeše, 0.6/8, kut. 28. J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 317.

115

196

Okrugli pečat (otisak nečitak).


54. 1945., veljača 15.

OZN-a za Hrvatsku dostavlja zapovijed XI. korpusu NOV i PO Hrvatske da kao odmazdu za strijeljenje trideset “naših drugova”, u Remetincu strijeljaju šezdeset Nijemaca odnosno da objese “najgore” i one koji im “smetaju” _____________

15. II. 1945. R. 109

Za XI Korpus Nijemci su strijeljali u Remetincu 30 naših drugova. Vi strijeljajte kao odmazdu 60 Nijemaca. Objesite one najgore što se kod vas nalaze i one što vam smetaju. Izvjestite o učinjenom. 14. II. 1945. / Ž. / Br. 13 _____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, Depeše, kut. 7. J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 317.

55. 1945., veljača 16.

Upravni odjel Kotarskog NOO-a Petrinja dostavlja Komandi mjesta Donja Mlinoga prijedlog za konfiskaciju imovine dvadeset i jedne osobe “koji su izbjegli na stranu neprijatelja” Kotarski NOO Petrinja Upravni odjel Broj: 251/1945. Dne: 16.II.1945.

_____________

Predmet: Antolčić Stjepan iz Komareva i dr. Predlog za izvršenje konfiskacije šalje.

Komadni Mjesta.

D . M l i n o g a

Dostavlja Vam se popis tj. predlog kod onih lica koji su izbjegli na stranu neprijatelja kod kojih se treba vršiti konfiskacija i to: 1. Antolčić Stjepan, kbr. 62. iz Komareva, pobjegao u Petrinju 10.X.1944. gdje se i sada nalazi u civilu, žena Katica, sin Ivica, sin Zvonko i kći Dragica pobjegli 5.XII.1944. k

197


njemu u Petrinju i njegova familija loše se odnosi prema N.O.B. od imovine imade 1. kuću i 5. rali zemlje. 2. Brodarac Mijo, kbr. 111. iz Komareva pobjegao 10.X.1944. u Caprag i sada se nalazi kao željezničar u Capragu, žena Jaga i kći Maca nalaze se s njime, a koji se loše odnose prema N.O.B., od imovine imade 1. kuću i pola rali zemlje. 3. Kovačić Gjuro, kbr. 11. iz Komareva pobjegao 27.XII.1944. u Sisak i nalazi se u civilu, sin Ivo ustaša od početka N.D.H. sin Mato ustaša u Bosni od 12.IX.1942. g. žena Gjurina Kata nalazi se kod kuće, žena Ivanova Jaga, sin Ivica, kći Marica pobjegli 10.XI.1944. u Prelošnicu, od imovine posjeduje 1 kuću, 1 kravu, 100 kg. kukuruza, 1 sijač, 1 berač, 3 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 4. Kovačić Stjepan, kbr. 44 iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Topolovac i nalazi se u civilu, žena Jaga isto se nalazi s njime, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 1 ral zemlje, loše se odnosi prema NOP. 5. Mitar Janko br. 28 iz Komareva, pobjegao 5.X.1944. u Caprag, a sada se nalazi kao cestar, žena Mara, sin Ivo i kći Barica nalaze se s njime, od imovine imadu 1 kuću, 1 štalu, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 6. Domitrović Ivo kbr. 25 iz Komareva, pobjegao 10.X.1943. u Petrinju i obukao se u ustaše, žena Kata, sin Joso ustaša u Petrinji, kći Bara i žena pobjegli u Brest, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 7. Domitrović Janko kbr. 70 iz Komareva, pobjegao 16.X.1943. u Petrinju i obukao se u ustaše, žena Ana, mati Jaga obadvije kod kuće, sin Pavao ustaša u Petrinji od 10.X.1943, sin Alojz u bolnici u Petrinji, od imovine imade 1 kuću, 6 rali zemlje, 2 konja, 1 kravu, 1 kola, 1 plug, 1 brnaču, 500 kg. kukuruza, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 8. Benčić Pavao kbr. 64 iz Komareva, žena Mara obadvoje kod kuće, sin Štefo ustaša u Petrinji od 10.V.1944. g., žena Štefina Kata, sin Mato i Ivo pobjegli k njemu u Petrinju 6.VI.1944, od imovine imadu 1 štalu, 1 kravu, 2 prasca, 300 kg. kukuruza, 1 plug, 1 brnaču, 1 sijač, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 9. Kovačić Stjepan kbr. 66 iz Komareva, od početka na fabrici u Capragu, žena Jaga s njime, od imovine imadu 1 kuću, 1 plug, 1 brnaču, 4 rali zemlja, familija se loše odnosi prema NOP. 10. Šipuš 113 Mato iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Sisak kao ustaša, žena Kata, sin Josip, sin Antun, sin Mato, kći Marija nalaze se svi s njime u Sisku, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 1 kravu, 1 plug, 7 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 11. Kasun 114 Janko iz Komareva, pobjegao 6.X.1944. u Caprag, a sada se nalazi u civilu, žena Jaga kod kuće, mati Jaga kod ćeri u Krivaji, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 1 kravu i 3 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 12. Kovačić Janko kbr. 67 iz Komareva, pobjegao 16.X.1944. u Crnac i sada se nalazi u civilu, žena Mara s njime se nalazi, od imovine imade 5 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 13. Mitar Joso kbr. 2 iz Komareva, pobjegao 15.VII.1944. u domobrane u Vel. [...]116, žena Jana kod sestre u Komarevu, mati Mara kod kuće, sin Lojz, kći Kata, kći Ljuba, kći Marica sa materom kod tetke, od imovine imadu 1 kuću, 1 kravu i 5 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 14. Mitar 105 Ivo iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Sisak i nalazi se u civilu i radi u staklani, žena Kata, kći Mara, kći Ljubica kod kuće, sin Rudolf kod babe i djeda u 116

198

Nečitko.


Prelošćici, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 2 krave, 1 plug, 1 brnaču, 13 rali zemlje, 500 kg. kukuruza, familija se loše odnosi prema NOP. 15. Mitar Mato kbr. 72 iz Komareva, od početka ustaša u Petrinji, žena [...]117, kći Kata, otišli k njemu u Petrinju 10.XI.1944., od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 6 rali zemlje. 16. Mitar Mijo kbr. 74 iz Komareva, bio ustaša i poginuo u Mošćenici prilikom napada, žena Kata, kći Ljubica i mati Jaga kod kuće, od imovine imadu 1 kuću, 1 kravu, 500 kg. kukuruza i 5 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 17. Domitrović Franjo kbr. 57 iz Komareva, žena Mara, kći Marta kod kuće, sin Štefo ustaša od početka u Petrinji, žena Štefina Kata kod kuće, od imovine imade 1 kuću, 1 štalu, 2 krave, 1 konja, 500 kg. kukuruza, 100 kg. krumpira i 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 18. Barić Mato kbr. 40 iz Komareva, pobjegao 8.X.1944. u Sisak i sada je kao željezničar, sin Joso domobran u Capragu od 10.XI.1944., sin Ivo bio u NOV mjesec dana i pobjegao 10.XI.1944. u Petrinju i obukao se u ustaše, od imovine imade 1 kuću i 7 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 19. Mitar Ivo kbr. 32 iz Komareva, pobjegao 10.VII.1944. u Caprag i nalazi se u radničkom bataljonu, žena Kata, kći Mara, kći Katica, sin Djuro svi kod kuće, od imovine imadu 1 kuću, 1 kravu, 300 kg. kukuruza, 1 kola, 1 plug, 1 kopač i 9 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 20. Kraljević Mirko kbr. 68 iz Komareva, pobjegao 10.X.1944. u Caprag i radi na prugi, žena Bara, kod kuće, sin Milan kod kuće, od imovine imadu 1 kuću, 1 štalu, 2 krave, 1 kobilu, 1 plug, 1 brnaču, 10 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. 21. Mitar Joco kbr. 77 iz Komareva, kod kuće, žena Jela i baba Jaga kod kuće, sin Ivo ustaša od 22.III.1943. u Topolovcu, od imovine imadu 1 kuću, 2 krave, 2 konja, 500 kg. kukuruza i 7 rali zemlje, familija se loše odnosi prema NOP. Ovaj predlog je izvršen u sporazumu sa svim organizacijama našeg kotara. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Pročelnik: ...118 [v.r.] _____________

Pretsjednik: S.O.

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Opći spisi, kut. 33, 251/45.

117 118

Nečitko. Potpis nečitak.

199


56. 1945., veljača 22.

Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Bjelovar izvješćuje OZN-u II. za zagrebačku oblast o planu predstojećeg “čišćenja” u kotarevima Križevci, Koprivnica, Sveti Ivan Žabno, Bjelovar i Đurđevac _____________

Opunomočeništvo OZN-a ZAGREBAČKE OBLASTI za okrug Bjelovar Br. Sl./ 22.II.1945. O Z N - i II. Zagrebačke Oblasti

Položaj

U vezi našeg jučerašnjeg razgovora bilo bi potrebno da nam se dade na raspolaganje naš bataljon sa kojim bi proveli temeljito čišćenje našega okruga. Mi ne možemo postaviti u napred zbog situacije koja vlada koliki broj možemo pohapsiti, jer se to može tek na terenu vidjeti, ali prema podatcima sa kojima raspolažemo možemo čistiti sela od dezertera i milicionera na čitavom okrugu, a njihov broj tj. popis imademo. Bataljon je potreban zbog osiguranja i transporta čitav što se je najbolje osjetilo u akciji na kotar Sveti Ivan Žabno gdje je poslana četa bila premalo i mogla je pohvatati i transportirati tek 25 N.N. a da je bio bataljon čitav mogao je pohvatati u toj akciji oko 100 N.N. o čemu nas je izvjestila i sama komanda čete. Mi ćemo čišćenje provesti na taj način da ćemo štabu bataljona dati popis oko 300 N.N. i dati ćemo tri do četiri člana Opunomočeništva koji će ih u tome pomoći. Na Križavčkom kotaru i uopće na Kalniku imade organiziranih grupa Milicije koje će se moći pohvatati vršeći na njih akcije. U razgovoru sa drugovima iz Okružnog JNOF-a oni su nas isto zamolili i podvukli potrebu čišćenja okruga kako bi teren osposobili za rad tj. slobodno kretanje. Čistićemo kotar Križevci, Koprivnicu, Sveti Ivan Žabno dijelovi Bjelovar i dijelovi Gjurgjevac. Štab bataljona će si samostalno na terenu rasporedjivati svoje snage. Primili smo provjerene izvještaje da neprijatelj vrši popis, a gdje i prolazi i mobilizira sve muškarce od uključivo 16 do 55 godina, a vrši i popis žena za rad. Na taj način veže još ono što je ostalo kod kuće uz sebe. Mi smo se sporazumili sa O.JNOF-om da to sprečavamo na taj način što ćemo čistiti sela i tako onemogućiti neprijatelju da odvodi narod. Molimo Vas da nam svakako omogućite da dobijemo bataljon koji neka dodje odmah k nama i mi ćemo ga uputiti na zadatak. Drug Palac će ostati za sada kod nas jer nam je neophodno potreban za izvršavanje zadataka, poznato vam je da mi nemamo dovoljno drugova i molimo vas da kod oblasnog NOO-a ukažete na to. Izvještaje ćemo vam poslati o sada učinjenom radu i stanju na okrugu. Molimo Vas da nam pošaljete jednu ili dve vrpce za pisaći stroj.

200


U akciji na kotaru Sv. Ivan Žabno drugovi iz KNOJ-a su iz mitraljeza smrtno ranili lugara Marka Bikešić iz Kapele, koji je pokušao prilikom hapšenja bježati. On je pobjegao pred našom mobilizacijom u uporište Bjelovar, a dolazio je kući u Kapelu, služeći neprijatelju kao doušnik. Molimo vas ako imadete pošaljite nam po kuriru nešto petroleuma da možemo raditi i po noći. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.119 _____________

Za Opunomočeništvo ...120 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.10.

57. 1945., veljača 27.

Upravni odjel Kotarskog NOO-a Petrinja dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Banije mjesečno izvješće za veljaču 1945. o radu Upravnog odjela Kotarskog NOO-a Petrinja i stanju na području Kotara, navodeći, među ostalim, i podatke o konfiskacijama imovine “narodnih neprijatelja”, “narodnoj miliciji”, mobilizaciji i kontroli kretanja Kotarski N.O.O. Petrinja Upravni odjel Br. 501/45 27/II-45.

_____________

O K R U Ž N O M - NOO-u B A N I J E Upravnom odjelu M J E S E Č N I – I Z V J E Š T A J:

I. ORGANIZACIONO STANJE: Organizaciono stanje ovog Upravnog odjela jest 8 članova sa pročelnikom, delegatom i vodnikom. Rad, disciplina kao i odgovornost je sada dobra i rad teče svojim tokom. Organizaciono stanje sektora Općinskog Upravnog rada nema promjena od zadnjeg izvještaja, osim na općini Gradusa što je popunjen sa još 1 pomoćnim članom, tako da sada na svim općinama broji 3 člana sa tajnikom. Rad i disciplina upravnog rada na općinama u 119 Okrugli pečat: Odsjek zaštite naroda za Zagrebačku oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka). 120 Potpis nečitak.

201


zadnje vrijeme se popravlja, dok na općini Staro Selo slabo, usljed izmjene tajnika i slabe upute u sektor Upravnog rada. II. OPĆE UPRAVNI ODSJEK: 1. Pravni pododsjek: a. Urudžbeni zapisnici su uspostavljeni po novim uputama tj. centralni na svim općinama i isti se vode pravilno. b. Žalba je podnešena jedan po licima sa općine Mlinoge, koje je kaznio Općinski NOO Mlinoga radi kretanja bez propusnice, a isti su podnijeli žalbu da im je kazna previše odmjerena, a ista žalba je odbijena kao neuvažena. c. Administrativni postupaka pri ovom odjelu bilo 6 od kojih su 3 riješena, a ostala 3 nalaze se u rešavanju. Na općini Jabukovcu bila su 3 administrativna postupka koji su riješeni, a dok na ostalim općinama nije bilo. d. Registracije protiv članova fašističke organizacije nije bilo. 2. Računski pododsjek: a. Proračuna nema. b. Blagajni nema. 3. Pododsjek evidencije stanovništva: a. Popis stanovništva imade i sada se unašaju nastale promjene. b. Stranih državljana nema. c. Matične knjige su uspostavljene na svim općinama i na nekim su počete sa radom. d. Vjerski prelaza nema. 4. Pododsjek za konfiskaciju: a. Radi se na popisu za vršenje novih konfiskacija. b. Konfiskacija je izvršeno kod 13 proglašenih narodnih neprijatelja. c. Žalba je bila 1 u vezi sa konfiskacijom koja je predana Kotarskom Nar. sudu Petrinja na riješenje. d. Ekonomata nema. 5. Pododsjek za mobilizaciju: a. Mobilisano je za NOV 24 druga, dobrovoljaca je bio 1, iz neprijateljskog uporišta prešla su 2 oficira i 3 vojnika. Mobilisano je na javne radove 30 drugova. b. Evidencija mrtvih i ranjenih partizana imade. III. ODSJEK ZA JAVNI RED I SIGURNOST: a. Raznih društava nema. b. Udruženja nema. c. Zakona o štampi nema. d. Priredbe su održane 4 i to na općini Gradusa 1, na općini Blinja 1, a 2je na općini Staro Selo, koje je priredila NOVojska na 23 ovmj. u znak proslave 27 godišnjice rodjendana Crvene Armije, a od ovih 2ju koje su održane na općini Staro selo, jedna je održana 25 ovmj. u znak kao i gore navedene. Iste priredbe su bile dobro posjećene kao i što su protekle u dobrom redu i miru. e. Dozvola za nošenje oružja izdane su 4. f. Svjedočbi o političkom i moralnom vladanju nije izdavano. g. Dozvola za kućarenje nije izdavano. h. Prisilnim radom kažnjena su 4 lica radi kretanja bez propusnica i to po ovom Upravnom odjelu. Na općini Jabukovcu kažnjeno jedno lice radi kretanja bez propusnice, a koje je ista općina kaznila, sa prisilnim radom od 5 do 8 dana.

202


2. Kriminal: a. Kradje je bilo 5 slučajeva od toga na općini Mlinoga 2je koje su pronadjene i postupak sama općina riješila. Na općini Blinja bila su 2 slučaja kradje koji nisu pronadjeni, na općini Jabukovcu 1 slučaj koji nije pronadjen. Pljačke nije bilo. b. Ubojstva i razbojstva nije bilo. c. Istraga je bila 1 na općini Blinja radi kradje, a krivac nije ustanovljen i vodi se postupak. d. Prostitucija i trgovina bijelim robljem nije bilo. e. Šverc u zadnjih mjesec dana se ne pokazuje. f. Falsifikovanja novčanica nije bilo. 3. Narodna milicija: a. Brojno stanje narodne milicije pri ovom kotaru i na općinama jest 25 drugova i to pri ovom kotaru 9 i na 4 općina po 4 druga, od toga se 1 drug nalazi u bolnici, a 1 je pobjegao svojoj kući u Ravno Rašće bez pitanja a to je Zinaja Jovo. Rad milicije sastoji se u hvatanju dezertera, špijuna i švercera, te kontrolisanju prolaznika. Seoska narodna milicija organizovana je u 25 sela sa ukupno 350 članova, a dok u ovih ostalih 11 sela je organizovana, ali ne radi pošto se neki nalaze na javnim radovima, stoga će se na masovnim skupovima prići organizovanju seoske narodne milicije gdje još nije organizovana tj. izvršiti nadopune u selima gdje ih nema dovoljan broj. Na kursu narodne milicije je bilo 6 drugova, a sad je upućeno 8 lica od toga 1 drug i 7 drugarica iz seoske narodne milicije. Rad seoske narodne milicije ne odvija se u dovoljnoj mjeri usljed neupućenosti dovoljno u rad kao u zadnje vrijeme omalovažavajući istu od strane NOV kao i pozivanju drugova iz nar. milicije na javne radove. 4. Nadzor nad tržištima: a. Javnih lokala nema. b. Gostiteljski radnji nema. c. KOTRNAPROD imade u selu Jabukovcu, ali se rad slabo odvija radi nedostatka robe. 5. Kontrola kretanja: a. Propusnica je izdano 247, objava 30, legitimacija nije izdavano. b. Pasoša za inostranstvo nije izdavano. c. Dozvola o uposlenju stranih državljana nije izdavano. d. Dozvola za vožnju nije izdavano. e. Kretanje po gradu i lokalima nije bilo. f. Javnih lokala nema, kontrola nad svima kretanjima po gradu nije bilo u nedozvoljeno vrijeme. 6. Stambeni ured: a. Prijavnog ureda nema. b. Ured za evidenciju stanova nema. S m r t f a š i z m u – S l o b o d a n a r o d u! Pročelnik: Pretsednik: ...121 [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Opći spisi, kut. 33, 501/45. 121

Potpis nečitak.

203


58. 1945., veljača

OZN-a II. za Hrvatsku izvješćuje Karla Mraka, bivšeg narodnog zastupnika HSS-a iz Kraljevca (Kupinec), da mu je “odlukom Načelnika Odjela za zaštitu naroda Hrvatske odredjen prisilni boravak u trajanju od 6 - šest-mjeseci u mjestu Mačešić Potok, Kordun” _____________

br. 234/II-45 9/XI-45122 KARLO MRAK biv. narodni zastupnik biv. HSS iz KRALJEVCA-KUPINEC Ovime vam se saopćava, da vam je odlukom Načelnika Odjela za zaštitu naroda Hrvatske odredjen prisilni boravak u trajanju od 6 - šest-mjeseci u mjestu Mačešić Potok, Kordun. Za ovo vrijeme imate pravo na posjedovanje vlastitog novca u cilju poboljšanja ishrane, na pisanje svojoj obitelji 2 puta mjesečno te na kretanje po mjestu prinudnog boravka. Posjeta za vrijeme trajanja rata nema. Dopisivanje mora proći kroz kontrolu Otsjeka OZN-e za Kordun. Ova se mjera prema vama poduzima iz tog razloga, što ste dosadanjim svojim radom i kretanjem ugrožavali interese Narodno-oslobodilačke borbe Hrvatskog naroda.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________

Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1491. 6.0.125.

122

204

Očito naknadna bilješka, dopisana rukopisom.

II. Otsjek


59. 1945., ožujak 1.

OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu za veljaču 1945. _____________

Odsjek Zaštite Naroda za Zagrebačku Oblast IV. sekcija Broj....39/1945 Dne: 1. ožujka 1945 Odjelu Zaštite Naroda za Hrvatsku IV. odsjek Izvještaj o radu za mjesec veljaču 1945: U vremenu od 30.I. do 28.II. o.g. rad ove sekcije sastojao se u slijedećem: u kartotečne listove za Zagreb i njegovu okolicu unešeno je daljnih 513 lica i to od rednog broja 2828 do red. br. 3341; u evidenciju po okruzima, uključivši ovdje i Medjimurje, unešeno je novih 414 lica t.j. od rednog broja 4339 do red, broja 4753. Od toga otpada na Medjimurje 90 lica; u vojnu evidenciju, koja obuhvaća grad Zagreb, Zagrebačku Oblast i teritorij izvan Zagrebačke Oblasti unešeno je daljnjih 405 lica i to od rednog broja 6046 do red. broja 6441; u spisak za provjeravanje lica u gradu Zagrebu unešeno je daljnjih 68 lica tako da sad ima ukupno 974 lica; Spisak istražnog materijala broji 104 predmeta - unešeno u toku februara samo jedan predmet; Evidencija streljanih broji 505 lica; Evidencija kažnjenih na prisilni rad i gubitak časnih prava broji 525 lica. Spisak lica puštenih nakon istrage na slobodu iznaša 117 lica. Evidencija lica izvadjenih iz Narodnih novina i neprijateljske štampe broji 253 lica. Evidencija neprijateljske zapljenjene arhive broji 76 predmeta. Osim redovitog posla t.j. popunjavanje evidencije, radilo se u toku mjeseca uglavnom na prepisivanju zagrebačke evidencije u spiskove, koji se nakon dovršetka trebaju dostaviti IV. odsjeku za Hrvatsku. U njih je unešeno ukupno 3756 lica. Pregled zapisnika i novina ovog se mjeseca nije vršio, jer nam I. i II sekcija nisu taj materijal dostavljale. Isto tako u spiskove kažnjenih nije unašano ništa, pošto nijesu primljeni spiskovi od druge sekcije, za koje se sad urgiralo. U toku ovog mjeseca predano je odnosno primljeno te šifrirano odnosno dešifrirano 64 depeše. Depeše su primljene odnosno predane: Odjel Hrvatske 31 kom, Kalnik 19 kom,

205


Slavonija 14 kom. U ovaj broj uračunato je i 10 depeša, koje se tiču ove sekcije. Počelo se na izradi spiska oduzetih legitimacija i dokumenata od uhapšenih lica na teritoriju ove Oblasti. Takodjer je u toku prepis Oblasne evidencije u kartice koje se izradjuju u dva primjerka, od kojih će jedan primjerak ostati u ovoj sekciji, a drugi primjerak bit će predan II. sekciji na upotrebu. Kartice će biti složene po abecednom redu, za svaku grupu neprijatelja posebno tako, da će svaki referent istražnih organa imati pri ruci onu evidenciju, koja se njega tiče. Pod konac svakog mjeseca prepisivat će se daljnja unešena u evidenciju lica i dostavljati sekciji II. radi ulaganja u svoje grupne evidencije. Nakon povratka rukovodioca ove sekcije iz Slavonije održan je radni sastanak ove sekcije 26.II. o.g. na kome se podijelio rad unutar rukovodstva, a predvidjena je i podijela rada medju kancelarijsko osoblje nakon izvjesnog osposobljenja novih kancelarijskih sila. Rad u rukovodstvu uglavnom podijeljen je ovako: rukovodic nadzor nad sveopćim radom sekcije sa ukazivanjem pomoći, radioslužba i šifranti, evidencija karakteristika sekcijskog osoblja te dopisivanje. Zamjenik rukovodioca: ekonomija, pregled zapisnika uhapšenika koji su bili pod istragom u II. sekciji, pregled službene i informativne neprijateljske štampe lično vodjenje evidencije I.S. te nadzor nad radom kancelarijskog osoblja po odsustvu rukovodioca. Pomoćnik: rukovodjenje svim kancelarijskim radom, te nadzor nad slikarskim odjeljenjem, lična odgovornost nad pregledom zapisnika Okružnih opunomoćeništava OZN-e Zagrebačke Oblasti i karakteristike novo pridošlih u NOV. Ostalog važnijeg rada u toku ovog mjeseca nije bilo. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 75/45., kut. 14.

M.P.123 _____________

Za sekciju: Milan [v.r.]

123 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za “Zagr.” oblast Odjela Zaštite naroda za Hrvatsku IV sekcija (u sredini zvijezda petokraka).

206


60. 1945., ožujak 2.

OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Moslavinu o planu predstojećeg “čišćenja” u Kotaru Garešnica _____________

Otsjek zaštite naroda II za zagrebačku oblast Dne: 2. ožujka 1945. Broj: 491/1945. Opunomočeništvu OZN-e za okrug

Moslavinu

Plan o ranijem čišćenju vašeg teritorija će se donekle izmijeniti. Narta odpada obzirom na dolazak divizije na taj sektor. Bataljoni N.O prebaciti će se sutra 3. ožujka na sektor Popovac. Za 5 i 6. ožujka pripremiti će čišćenje terena na Garešničkom kotaru od dezertera. Neka naši organi pripreme u tom pravcu akciju, a kotarski povjerenik neka sa svim podacima dođe 4. na večer u Štabove bataljona koji će se nalaziti u Popovcu. Uzmite najprije čišćenje najvažnijeg sektora. 7. ožujka će se cernirati kako je bilo dogovoreno. Samarica ostaje kako smo se dogovorili. Prilikom racije u Garešnici treba da stvar teče brzo t.j. da drugovi koji će pregladavati ljude u našem povjereništvu brzo rade i da ne zadržavaju predugo one, koji nisu ništa krivi. Treba ići malo brže nego je išlo u Dubravi, gdje bi se stvar bila i dulje zategnula da nije pružena pomoć od Štaba brigade N.O. Za to neka bude dovoljan broj drugova tamo, tako da mogu brzo sami svršavati. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.124 _____________

Za Otsjek: Brković Nikola [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 3/61, kut. 14.

124 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za Zagrebačku oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka).

207


61. 1945., ožujak 5.

Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača ZAVNOH-a, izvješćuje sve okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, da trebaju “od sada stavljati predloge za privremeni prelaz imovine ratnih zločinaca i njihovih pomagača, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine, pod upravu i nadzor Države”, te prilaže upute za rad _____________

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE ARODNOG OSLOBODJENJA HRVATSKE N ZEMALJSKA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA Broj: 565/45 - dne 5 marta 1945

SVIMA OKRUŽNIM KOMISIJAMA za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Članom 4 stav 2 Odluke Predsjedništva AVNOJ-a o prolazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i.t.d. od 21. novembra 1944 povjeren je Državnoj i Zemaljskim komisijama za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača nov i vrlo važni zadatak. Uz svoj dosadanji zadatak, da utvrde ratne zločine i iz njih proizašle štete, komisije će od sada stavljati predloge za privremeni prelaz imovine ratnih zločinaca i njihovih pomagača, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine, pod upravu i nadzor Države. Priložena Uputstva od 22 februara 1945 br. 564/45125 sadržavaju upute za rad na tom zadatku. Uputstva umnožite i dostavite svim vašim područnim Općinskim komisijama. Uz Uputstva se primjećuje: 1/ kod ocjene, da li se radi o djelu, radi kojeg počinitelju prijeti kazna konfiskacije imovine /Čl. 6 stav 1/ bit će mjerodavna težina djela i posljedice, koje su iz njega proizašle. 2/ kad okružna komisija stavi prijedlog, da se pokrene sudski postupak dostavit će sudu odnosno javnom tužiocu jedan primjerak preslušnih zapisnika i “Podataka”, dok će ovaj zemaljskoj komisiji dostaviti drugi primjerak preslušnih zapisnika i 2 125 Uputa je kasnije nadopunjena i, uz priloženi Zakon o konfiskaciji i izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. i Objašnjenje Zakona o konfiskaciji i izvršenju konfiskacije od 21. srpnja 1945., Odjeljenje za neprijateljsku imovinu Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Zagreb dostavilo ju je 1. kolovoza 1945. svim okružnim i gradskim Komisijama za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Usp. V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 347.-363.

208


primjerka “Podataka”. U prijedlogu sudu odnosno javnom tužiocu za pokretanje sudskog postupka treba navesti kojemu Okružnom NOO-u i kada je stavljen prijedlog za privremeni prelaz imovine pod upravu i nadzor. 3/ prvenstveno i naročitu pažnju treba posvetiti ustanovljenju, popisu i osiguranju imovine narodnih neprijatelja, koja je od veće važnosti za narodno gospodarstvo kao što su industrije, trgovine, obrtnička i druga preduzeća, veliki posjedi i. t.d. 4/ treba postupati što opreznije, da osumnjičeno lice ne bi bilo upozoreno da mu prijeti sekvestracija, te da ne bi prije nego što se izvrši popis sakrilo i otudjilo imovinu. Prigodom popisa imovine treba osumnjičenog vlasnika upozoriti na kaznenopravne posljedice sakrivanja ili otudjenja opisane imovine. Okružna komisija neka odmah poduzme slijedeće: 1/ osnuje “Otsjek za neprijateljsku imovinu”, a o njegovom osnutku izvjestiti ovu Zemalj. komisiju. 2/ zatražiti od svih područnih NOO-a, da ju izvjeste o imovini na svom području ratnih zločinaca i njihovih pomagača, te lica koja su se ogriješila o nacionalnu čast. 3/ zatraži od svih vojnih i narodnih sudova svoga okruga popis ratnih zločinaca i njihovih pomagača, protiv kojih je poveden postupak, a koji su počinili djela, radi kojih im prijeti kazna konfiskacije imovine. Prepis primljenog popisa treba hitno dostaviti “Otsjeku za neprijateljsku imovinu” ove Zemaljske komisije. Okružna komisija neka se ne ograniči na pismeni poziv sudovima, nego neka održava lični kontakt na taj način, što će barem jedan put mjesečno izaslati jednog svog člana sudovima, da ustanovi protiv kojih lica, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine, je postupak u tečaju. 4/ uputi Opć.[inske] komisije, da zaduže jednog svog člana radom na ustanovljenju neprijateljske imovine i izvijeste Okružnu komisiju o njegovom izboru. Izvještaje Opć.[inske] komisije o izboru treba dostaviti “Otsjeku za neprijateljsku imovinu” ove Zemalj. komisije. Ako u kojoj općini nema opć.[inske] komisije, jer je završila rad, ili iz bilo kojih drugih razloga, treba odmah zadužiti jedno lice u toj općini radom na ustanovljenju neprijateljske imovine. Ovome vrlo važnom zadatku posvetite najveću i najhitniju pažnju. Potvrdite primitak ove okružnice i Uputstava, te nam saopćite vaše eventualne primjedbe. Smrt fašizmu-Sloboda narodu!

Za zemaljsku komisiju: _________________________ ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBODJENJA HRVATSKE Zemaljska komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Broj: 564/1945 dne 22 februara 1945 Na osnovu čl. 4 stav. 2 Odluke Predsjedništva AVNOJ-a od 21/11.1944 o prelazu u Državnu svojinu neprijateljske imovine, državnoj upravi imovinom neprisutnih lica i

209


o sekvestru nad imovinom, koji su okupatorske vlasti prisilno otudjile, raspisa Državne komisije za utvrdjivanje zločinaca i njihovih pomagača od 9/12.1944 br. 245/44. Zemaljska komisija na svojoj sjednici od 22. februara 1945 donijela je slijedeća UPUTSTVA za rad u vezi sa stavljanjem predloga za privremeni prelaz neprijateljske imovine pod upravu i nazor Državne uprave narodnih dobara. Čl.1 Pored utvrdjivanja ratnih zločina i iz njih proizašle štete Zemaljska komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača dužna je pronalaziti i ustanoviti imovinu ratnih zločinaca i njihovih pomagača te stavljati prijedloge za privremeni prelaz te imovine pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara odnosno njenih federalnih organa. Cilj ovog zadatka je obezbijedjenje i racijonalno iskoršitavanje sredstava za obnovu zemlje i naknadu ratne štete. Čl.2 Pod ratnim zločincima i njihovim pomagačima razumijevaju se lica, koja su se ogriješila o interese narodno oslobodilačke borbe, a čija djela su obuhvaćena a/ u čl. 13 Uredbe o vojnim sudovima, koji glasi: “Ratnim zločincima, bili oni gradjani Jugoslavije, okupatorskih ili drugih zemalja, imaju se smatrati pokretači, organizatori, naredbodavci te pomagači i neposredni izvršitelji masovnih ubijanja, mučenja, prisilnog iseljavanja, odvodjenja u logore i na prisilni rad stanovništva, zatim paleža, uništavanja i pljačke narodne i državne imovine, svi pojedini posjednici imanja i preduzeća u Jugoslaviji, okupatorskim i drugim zemljama, koji su nečovječno eksploatirali radnu snagu na prisilni rad odvedenih ljudi, funkcioneri terorističkog aparata i terorističkih naoružanih formacija okupatora i domaćih u službi okupatora, oni koji su vršili mobilizaciju našeg naroda za neprijateljsku vojsku.” b/ u čl. 14 Uredbe o vojnim sudovima, koji glasi: “Narodnim neprijateljima imaju se smatrati: svi aktivni ustaše, četnici i pripadnici ostalih oružanih formacija u službi neprijatelja i njihovih organizatora i pomagača: svi oni koji su u službi neprijatelja ma u kom vidu kao špijuni, dostavljači, kuriri, agitatori i slično: koji su nateravali narod da okupatorima preda oružje: svi oni su izdali narodnu borbu i bili u dosluhu s okupatorom: svi oni koji razaraju narodnu vojsku ili su na drugi način pomagali i pomažu okupatora: svi oni koji izvrše teške slučajeve ubistva, pljačke i slično. c/ u čl. 2 Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj koji glasi. “Zločinom ili prestupom u smislu ove Odluke smatrat će se naročito

1/ Svaka saradnja s okupatorom ili njegovim pomagačima: 2/ Vršenje akcija i propaganda u korist okupatora ili njegovih pomagača širenjem nacionalne, vjerske ili rasne netrpeljivosti i unošenjem defetizma u narodne redove, bilo prije sloma Jugoslavije u cilju ubrzanja kapitulacije ili poslije njega u svrhu slabljenja otporne snage naroda u narodno oslobodilačkoj borbi: 3/ Svako održavanje prisnih i prijateljskih odnosa sa pripadnicima okupatorske vojske i vlasti 4/ Izravno ili neizravno razgrabljivanje imovine osoba progonjenih po okupatoru i njegovim pomagačima:

210


5/ Služenje u činovničkom aparatu na mjestu naročito važnom za okupatora ili njegovih pomagača, kao i istodobno vršenje više javnih ili privatnih službi naročitim pogodovanjem u bilo kom obliku: 6/ Dobrovoljno privredno pomaganje okupatora i njegovih pomagača: 7/ Svako djelovanje koje je išlo za tim da posluži okupatoru i njegovim pomagačima, uzevši u obzir posebne uslove u razvitku narodno oslobodilačke borbe u pojedinim krajevima zemlje, naročito stepen razvitka narodno oslobodilačkog pokreta u vrijeme izvršenja djela, posebne vojničke i političke prilike mjesta izvršenja, kao i ličnu sposobnost učinioca, da shvati prirodu i značaj počinjenog djela i njegove posljedice. Čl. 3 Pod imovinom ratnih zločinaca i njihovih pomagača smatra se njihova nepokretna dobra, pokretna dobra i prava, zemljišni posjedi, kuće, namještaj, rudarska prava, preduzeća sa svojim postrojenjima i zalihama, hartije od vrijednosti, dragocijenosti, udjeli, dionice, društva i udruženja svake vrsti, fondovi, prava uživanja, svakovrsna platežna sredstva, potraživanja, učestvovanje u radnjama i preduzećima, autorska prav, prava industrijske svojine, kao i sva prava na napred spomenute predmete. Čl. 4 Zemaljska komisija predlaže privremeni prelaz neprijateljske imovine pod upravu i nadzor Državne uprave narodnih dobara odnosno njegovih federalnih organa u ovim slučajevima: a/ Kad proti ratnom zločincu ili pomagaču ratnog zločinca ne postoji još presude t.j. postupak pred sudom je pokrenut, ali još nije dovršen. b/ kad proti ratnom zločincu ili pomagaču ratnog zločinca postupak pred sudom nije još uopće pokrenut. Prijedlog će se u slučajevima pod a/ i b/ staviti i prema tome imovina ratnog zločinca ili njegovog pomagača pronalaziti i utvrditi samo, ako je počinjeno djelo, za koje počinitelju prijeti kazna konfiskacije imovine. Prijedlog se neće staviti i Zemaljska komisija nije ovlaštena preduzeti bilo koje radnje u smislu ovih Uputstava, kad je sud već donio pravomoćnu presudu. Čl. 5 Komisija prikuplja podatke i dokazala o imovini obuhvaćenoj u čl. 3 ovih Uputstava i to o sadanjoj imovini ratnih zločinaca i njihovih pomagača, te njihovoj imovini, koji su oni otudjili od 6 aprila 1941, pošto su svi pravni poslovi zaključeni od ratnih zločinaca i njihovih pomagača od 6 aprila 1941 čl. 5 Odluke Pretsedništva AVNOJ-a od 21/11.1944 o prelazu u Državnu svojinu neprijateljske imovine i t.d. oglašeni ništetnim. Čl. 6 Popis imovine vršit će se uz sudjelovanja stručnjaka naročito kad se radi o industrijskim postrojenjima ili stvarima ili pravima, čiji opis traži stručno poznavanje. Popis treba da je potkrijepljen po mogućnosti izvadcima iz zemljišne knjige, trgovačkog registra i sl. Popis ima biti sastavljen u dva primjerka po obrascu pod a) koji se prilaže.

211


Čl. 7 Zemaljska komisija postupa u smislu ovih upustava sama ili preko svojih organa Okružnih, Općinskih i Gradskih komisija. Kod Zemaljske komisije osnovat će se “Otsjek za neprijateljsku imovinu”. S ovim otsjekom zadužit će se jedan član Zemaljske komisije, kojemu će se dodijeliti potrebno pomoćno osoblje. Kod Okružne komisije osnovat će se “Otsjek za neprijateljsku imovinu”, koji će se zadužiti jedan član Okružne komisije, kojemu će se dodijeliti potrebno pomoćno osoblje. Kod Općinske /Gradske/ komisije zadužit će se jedan član Općinske /Gradske/ komisije prikupljanjem podataka i dokazala o imovini ratnih zločinaca i njihovih pomagača. Općinska /Gradska/ komisija izvjestit će “Otsjek za neprijateljsku imovinu Okružne komisije o licu, koje je zaduženo radom oko ustanovljenja neprijateljske imovine. Okružna komisija izvjestit će Zemaljsku komisiju o rukovodiocu Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije kao i o članovima svojih područnih Općinskih /Gradskih/ komisija, koji su zaduženi sa radom u smislu ovih Upustava. Čl. 8 Van snage br. 292/I. Ni119 Odj.[el] za nepr.[ijateljsku] imov.[inu] / Zem.[aljska] kom.[isija]126 Okružna komisija ocjenjuje na temelju dokaznog materijala, kojim raspolaže, da li je utvrdjeni ratni zločinac ili njegov pomagač počinio djelo, radi kojeg mu prijeti kazna konfiskacije imovine. Kad ocijeni da takav slučaj predleži, odredit će se da Općinska / Gradska/ komisija izvrši popis imovine. U važnijim slučajevima t.j. kad se radi o imovini veće vrijednosti ili veće važnosti za narodno gospodarstvo, izaslat će “Otsjek za neprijateljsku imovinu” okružne komisije delegata, koji će izvršiti popis zajedno sa članom Općinske /Gradske/ komisije zaduženim u smislu ovih uputstava i eventualno uz sudjelovanje stručnjaka. Član Općinske /Gradske/ komisije zadužen popisom neprijateljske imovine obavlja popis - ako kod utvrdjivanja imovine ne sudjeluje delegat “Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije - s jednim članom NOO‑a i eventualno stručnjakom. Kad je popis izvršen, dostavlja ga Općinska /Gradska/ komisija “Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije. “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije, nakon što je primio popis imovine podnest će Upravnom odjelu Okružnog NOO-a prijedlog, da se imovina stavi pod privremenu upravu i nadzor. Prijedlogu će priklopiti jedan primjerak popisa imovine sastavljenog po obrascu A. Istovremeno će Okružna komisija pokrenuti postupak protiv vlasnika imovine kod nadležnog kaznenog suda, u koliko taj postupak nije već pokrenut. preko javnog tužioca127 Ujedno će “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije priposlati “Otsjeku za neprijateljsku imovinu” Zemaljske komisije drugi primjerak popisa imovine uz izvještaj, kad je upravnom odjelu Okružnog NOO‑a stavio prijedlog za privremenu upravu i nadzor, te da li, kad i kod kojeg suda je pokrenuo postupak. Ako je utvrdjeni ratni zločinac ili njegov pomagač umro naravnom smrću ili poginuo, a počinio je djelo, radi kojeg bi mu da je živ prijetila kazna konfiskacije imovine, predložit će 126 127

212

Dopisano rukom. Dopisano rukom.


“Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije Upravnom odjelu Okružnog NOO‑a, da se njegova ostavina stavi pod privremenu Upravu i nadzor istovremeno će “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije dostaviti nadležnom javnom tužiocu dokazni materijal, da na temelju istoga ishodi presudu o konfiskaciji imovine. Kod ustanovljenja ostavine, stavljanja predloga Upravnom odjelu Okružnog NOO-a pokretanja sudskog postupka putem javnog tužioca i izvještavanja “Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Zemaljske komisije postupit će Okružna komisija u smislu uputa u prednjim stavovima ovoga člana. Zemaljska komisija konačno odlučuje, imali mjesta prijedlog da se imovina stavi pod privremenu upravu i nadzor i pokretanju postupka kod suda. Čl. 9 Svi organi vlasti, svako vojno lice i svaki gradjanin dužni su na zahtjev komisije ili njenih pomoćnih organa davati sva obavještenja, te pružiti im u radu bez posebnog zahtjeva svaku potrebnu pomoć. Naročito su dužni organi narodne vlasti i sva lica, ako znaju gdje se nalazi imovina narodnih neprijatelja, o tome odmah izvjestiti Zemaljsku komisiju ili njezine organe. Okružna komsija zatražit će od svih vojnih i civilnih sudova na svom području izvještaj o visećim postupcima protiv ratnih zločinaca i njihovih pomagača, kojima za počinjena djela prijeti kazna konfiskacije imovine, kao i da ju sudovi u buduće izvještavaju o svim visećim postupcima ove vrsti, ako postupak nisu pokrenule same komisije već druge ustanove. Čl. 10 “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Zemaljske komisije vodi će katastar neprijateljske imovine t.j. knjigu u koju će se upisivati svi ratni zločinci i njihovi pomagači, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine. Katastar ima da sadrži rubrike kao obrazac pod A. “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije vodit će takav katastar za svoje područje, te će mjesečno slati izvadak iz svog katastra “Otsjeku za neprijateljsku imovinu” Zemaljske komisije. Čl. 11 Ova Uputstva stupaju odmah na snagu. Smrt fašizmu - Sloboda Narodu! _____________

Za Zemaljsku komisiju:

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 306, OK Virovitica, kut. 699. V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 123.-129.

213


62. 1945., ožujak 17.

Petnaestodnevno izvješće Opunomoćeništva OZN-e zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar upućeno OZN-i II. zagrebačke oblasti o uhićenjima “ narodnih neprijatelja”, o nasilnom novačenju u NOV i o iseljavanju njemačkih obitelji u Bjelovar te konfiskaciji njihove imovine _____________

Opunomoćeništvo OZN-a Zagrebačke Oblasti Za okrug Bjelovar Broj: 71 Dana 17. III. 1945. Predmet: Petnaestdnevni izvještaj O.Z.N. – a II. Zagrebačke Oblasti

Položaj

Tokom zadnjih petnaest dana izvršilo je ovo opunomoćeništvo sljedeće akcije u kojima je sudjelovalo 4 člana opunomoćeništva. 1. Izvršeno je hapšenje na kotaru Sv. Ivan Žabno 28 narodnih neprijatelja. /…/ 2. Izvršno je iseljavanje 12 njemačkih familija iz sela Velika Pisanica sa ukupno 34 člana familije. Od iseljenih članova nije bio nitko za zadržavanje na radu ili za mobilizaciju. Paralelno s time izvršile su organizacije NOP-a konfiskaciju cijelokupne njihove imovine. Četa pri opunomoćeništvu prebacila je te familije za Bjelovar. 3. Izvršena je racija na dezertere u selu Velika Pisanica kojom prilikom je vršen pretres svih kuća i pohapšeno je 28 ljudi sposobnih za vojsku koji su upućeni u mobil-centar komande Bjelovarskog Područja za mobilizaciju. /…/ _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.10.4. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 90.-91.

214


63. 1945., ožujak 18.

OZN-a II. za zagrebačku oblast izvješćuje Opunomoćeništvo OZN-e za Okrug Moslavinu o potrebi i načinu poduzimanja mjera protiv “velikosrpskih - protunarodnih elementa” u Kotaru Garešnica _____________

OTSJEK ZAŠTITE NARODA II ZA ZAGREBAČKU OBLAST BROJ: 613/1945. Dne: 18. ožujka 1945. OPUNOMOČENIŠTVU OZN-E ZA OKRUG

M O S L AV I N U

Iz Vaših dosadašnjih izvještaja vidi se da su pojedini veliko-srpski-protunarodni elementi na Garšničkom kotaru stupili otvoreno u oružanu borbu protiv NOP-a. Vidimo da su tome dali povod protunarodni elementi okupljeni oko klika Draže, Nedića i Mačeka, koji su povezani sa gestapom. Svi oni udružili su se u jednu cjelinu pod rukovodstvom gestapa te nastoje da se koriste preko nacionalnih manjima i drugih nezadovoljnika da ometaju pravilan rad NOP-a. Kod vas je to naročito došlo do izražaja u općini Vukovije /Stupovača i Veliko Vukovije/, gdje je takovim elementima uspjelo okupiti dezertere iz naših jedinica i oformiti ih u oružanu borbu protiv NOP-a. Da ne bi to obuhvatilo širi zamah u narodu, trebat ćete izvršiti slijedeće: 1./ Napraviti popis svih dezertera kao i onih, koji su ometali našu mobilizaciju, a to su razni organizatori neraspoloženja naroda prema NOB-i. 2./ Izvršite popis svih ljudi od 1900 zaključno do 1929. godine koje će trebat mobilizirat. 3./ Izvršite popis familija od onih ljudi, koji su danas otvoreno stupili u oružanu borbu protiv NOP-a, a isto tako i svih onih, koji su organizirali tu borbu na gore spomenutom sektoru. Kod porodica organizatora trebati će izvršiti konfiskaciju i njih otpremiti u logor, dok će se kod porodica dezertera, koji se bore otvoreno protiv NOP-a, izvršiti osjetljiva rekvizicija uz priznanice. U pogledu konfiskacije i rekvizicije potrebno je da se dogovorite sa NOO-om, koji će po mogućnosti trebati istovremeno, kad ćemo i mi izvršiti akciju, da izvrše nad gore spomenutim ljudima već prema slučaju konfiskaciju ili rekviraciju. Podvlačimo da se to odnosi na sela: Stupovača i Veliko vukovije. Svakako da ćemo hapšenje izvršiti prvo u selu Stupovači, a nakon toga provesti ćemo isti postupak i u Velikoj Vukoviji. Radi toga sredite sav materijal i u najkraćem vremenu izvjestite nas o izvršenom sređivanju materijala, tako da bi mogli predvidjeti potreban broj vojske za izvršenje toga zadatka. Kod izvršavanja toga zadatka neka učestvuje jedan član vašeg Opunomočeništva kao i povjerenik sa toga kotara. Pošto u istim selima postoje veće grupe dezertera, a neki od njih su i naoružani /grupa Spori/, trebat ćete biti oprezni i da prethodno doznate, gdje se nalaze njihovi bunkeri i

215


eventualno sakriveno oružje. U koliko pokušaju dati otpor ili bježati, treba ih nemilosrdno likvidirati. Poželjno je da se Sporog uhvati živog. Napominjemo vam, da je stvar hitne naravi i da požurite sa sređivanjem materijala, tako da bi se akcija protiv gore navedenih čim prije izvršila. Ako vojnička situacija ne bi dozvoljavala, da se ovaj plan u cijelosti izvrši, onda izvršite akciju samo na grupu Sporog. Budite u stalnom kontaktu sa organima sa te općine, tako da znate kretanje i zadržavanje te grupe. Po tom pitanju doći će kod vas jedan član Otsjeka kao i jedan drug i Štaba brigade Narodne obrane, koji će se s vama o svemu dogovoriti Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.128 _____________

Za Otsjek Jovo Čović [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, kut. 14.

64. 1945., ožujak 24.

Upravni odjel Okružnog NOO-a Zagreb izvješćuje Štab Posavskog partizanskog odreda, da je potrebno “da najprije očistimo teren od svih petokolonaških elemenata, kočničara i sabotera svih naših akcija tako i mobilizacije” i mole ih da im pri tome, kao i pri “prisilnoj mobilizaciji” pomognu, “kako bi vi ovaj posao i zadatak izvršili čim uspješnije” _____________

Okružni NOO. Zagreb Upravni odjel Broj: 149/1945. Dne 24. ožujka 1945. Štabu Posavskog Partizanskog Odreda. Drugovi! Kako se približava svršetak rata i kako naša zemlja svakog dana, bude konačno oslobodjena, tako se i pred nas postavlja pitanje sveopće mobilizacije svih sposobnih snaga za našu Armiju t.j. mobilizacije kojom bi uvećali našu Armiju. Da bi mogli sa što uspješnijim zadatkom izvršiti mobilizaciju potrebno je da najprije očistimo teren od svih petokolonaških elemenata, kočničara i sabotera svih naših akcija tako i mobilizacije. Zato smo odlučili da prisilno mobilišemo izvjestan broj ljudi, za koje smatramo i imamo izvjestnih podataka, da 128 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za Zagrebačku oblast Odjela zaštite naroda za Hrvatsku (u sredini zvijezda petokraka).

216


su neprijateljski neraspoloženi da su kočničari i saboteri, da ih prisilno mobilišemo u našu Armiju. I stoga se obraćamo na Vas na nam Vi u tome izadjete u susret, i pomognete kako bi ovaj posao i zadatak izvršili čim uspješnije. I to tako, mi ćemo iste t.j. o kojima smo donijeli zaključak da ih prisilno mobilišemo, pokupiti sa našom stražom i dovesti ih do Kotarskog NOO-a, a Vas molimo da Vi pošaljete jedan vod drugova koji bi iste pratili za Štab 34. Divizije. Mi ćemo k istom poslu pristupiti vjerojatno sutra a Vi, da pošaljete taj vod sutra navečer ili preko sutra ujutro, medju istima će biti neki koji su kažnjavani i to jedan 14 dana prisilnog rada sa konjima, kolima, plugom i branama koji će raditi i orati u Baniji. Drugo dvije žene koje su ispraćene u neprijateljsko uporište 1944 god. tako po prilici u listopadu mjesecu čiji su muževi proglašeni narodnim neprijateljima, a koje žive u svom selu t.j. koje su se povratile iz uporišta kamo su bile prognane, pomažu svoje muževe živežnim namirnicama, davaju obavještenja o kretanju naših jedinica i o našem radu. Iste nisu se obratile na našu vlast, kada su se povratile u svoje selo zbog toga što je isto selo kontrolisala ustaško-švapska banda kojoj su iste i služile. Iste će biti uhapšene i odpraćene na prisilni rad sve do svršetka rata. Mi se nadamo da čete ovo ozbiljno shvatiti i pomoći nam izvršiti ovaj zadatak.

Pročelnik: Ban Đuro [v.r.]

Sa drugarskim pozdravom! Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________

Predsjednik: Geres Toma [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034, Opći spisi, 149/45.

65.

1945., ožujak 29.

Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine “narodnih neprijatelja”129 _____________

OKRUŽNI NOO BANIJE UPRAVNI ODJEL BROJ: 1279/45. Dne: 29.III.1945. Predmet: Način izvršenja konfiskacije.

K O T A R S K O M N O O-u /Upravni odjel/

P e t r i n j a Na temelju raspisa presjedništva ZAVNOH-a Povjereništva unutarnjih poslova od 21.II.1945.g. broj: 283/45. dostavlja se naslovu sledeće: 129

Usp. dok. br. 79.

217


U vezi s dosadašnjim upustvima za provadjanje konfiskacije, ponovo se priopćuje a obzirom na način provodjenja konfiskacije na tamošnjem području, da se konfiskacije mogu izvršavati samo na temelju presude vojnih i civilnih sudova. Takve presude izvršavat će Upravni odjeli kotarskih NOO-a. Prilikom izvršavanja konfiskacije izdat će se odluka, u kojoj će biti navedeno koja imovina će se konfiscirati. Osim toga konfiskacija će se vršiti u prisustvu svjedoka, a načinit će se i zapisnik o uredovanju. Protiv odluke o konfiskaciji dopuštena je i žalba, ali samo u pogledu načina izvršenja konfiskacije. U koliko su u pitanju vlasnička prava trećih, oni mogu podnijeti izlučnu tužbu Narodnom sudu. Kod izvršenje konfiskacije mnogo se griješi kod pitanja, koliko će se ostaviti porodici osudjenog. Da se kod ovog pitanja ne dogadjaju nepravilnosti potrebno je pridržavati se naredbe Vrhovnog štaba od septembra 1942, koja je izdata po samom Vrhovnom komandantu NOV i POJ Maršalu Jugoslavije drugu Titu o zaplijeni imovine narodnih neprijatelja, ne smije se uništavati proizvodna moć konfisciranog dobra. Isto tako nesmije se porodicama osudjenih oduzimati stan, pokućstvo i gospodarsko orudje, koji su im potrebni da mogu živjeti. Potrebno je da nam javite u detalje kako se na području naslova provadjaju konfiskacije, te tko je donašao odluke o izvršenju konfiskacija, i kako su takve odluke izgledale? Dali je prilikom izvršenja uredovanja bio načinjen popisnik i dali je bilo žalbi povodom provodjenja konfiskacije i tko je i kako je te žalbe riješio? Osim toga izvjestite gdje i kojoj mjeri konfiskacije provadjaju vojne vlasti, kao i kome se predaje konfiscirana imovina? Sve ove podatke neka se dostave ovome odjelu do 14.IV.1945. te neka se ne dozvoli da se od strane ovog odjela ista stvar nepožuruje. Ovu okružnicu treba dobro proučiti i upoznati se sa istom, tako da se prigodom vršenja konfiskacije nebi dešavale kakove nepravilnosti. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Pročelnik: ...130 [v.r.]

M.P.131 _____________

Predsjednik: S.O.

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Opći spisi, kut. 33, 1059/45.

130 131

218

Potpis nečitak. Okrugli pečat: Okružni narodno oslobodilački odbor Banije (u sredini zvijezda petokraka).


66. 1945., ožujak 30.

Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti popis osoba koje su uhitili u ožujku 1945.132 _____________

Opunomočeništvo OZN-a II zagrebačke oblasti za okrug Bjelovar Broj: 204/ 45 Dne: 30.III.1945. Predmet: Popis uhapšenika. Otsjeku Zaštite Naroda II Zagrebačke oblasti

Dostavljamo vam popis uhapšenih u mjesecu ožujku 1945.

1/ Jakšeković Gjuro iz Kozarevca, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1880, ratar, uhapšen 17.III.1945. veza milicija. Poslan V.S. 2/ Jakšeković Ana iz Kozarevca, Kloštar, Gjurgjevac, rodjena 1908, kućanica, uhapšen 17.III.1945. veza milicija, poslana V.S. 3/ Jakšeković Slava, rodjena 1930, iz Kozarevca, Kloštar, Gjurgjevac, kućanica, uhapšen 17.III.1945. veza milicija, poslana V.S. 4/ Santo Imro, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1914, ratar, uhapšen 17.III.1945, domobran poslan V.S. 5/ Santo Mara, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjena 1923, kućanica, uhapšena 17.III.1945, veza milicionera 6/ Santo Ladislav, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1882, ratar, veza milicije, poslan V.S. uhapšen 17.III.1945 7/ Santo Manda, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjena 1914, kućanica, uhapšena 17.III.1945, poslana V.S. 8/ Santo Slava, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjena 1919, kućanica, uhapšena 17.III.1945, žena milicionera. Poslana V.S. 9/ Žižek Jalža, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjena 1910, kućanica, uhapšena 17.III.1945, žena milicionera, poslana V.S. 10/ Žižek Mara, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjena 1930, kućanica, kći milicionera, uhapšena 17.III.1945. poslana na V.S. 11/ Žižek Kata, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, kućanica, kći milicionera, rodjena 1931, uhapšena 17.III.1945. poslana V.S. 132

Usp. dok. br. 68.

219


12/ Kendjel Rudolf, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1906, kolar, uhapšen 17.III.1945 milicioner, Poslan Mob. otsjeku K.B.P. 13/ Kukučka Vendel, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1905, rudar, uhapšen 17.III.1945, milicioner, poslan V.S. 14/ Rudolf Bayer, Gjurgjevac, rodjen 1899 trgovac, uhapšen 25.III.1945, veza s neprijateljem, poslan V.S. 15/ Ferenčaba Ana, Lipovo Brdo, Kapela, Bjelovar, rodjena 1907, kućanica, uhapšena 19.III.1945, doušnik. Poslana V.S. 16/ Ferenčaba Stjepan, Lipovo Brdo, Kapela, Bjelovar, rodjen 1903, ratar, uhapšen 19.III.1945, doušnik. Poslana V.S. 17/ Kokor Marko, Bjelovar, rodjen 1907, mesar, uhapšen 15.III, dezerter, poslan OZN-i III. 18/ Lukčić Marko, Starčevljani, Kapela, Bjelovar, rodjen 1902, stolar, domobran mobiliziran, poslan mob. otsjeku K.B.P. 19/ Ferenčić Ivan, Kapela, Bjelovar, rodjen 1907, ratar, uhapšen 17.III.1945 u zatvoru 20/ Raščan Stevo, Botinac, Kapela, Bjelovar, rodjen 1909, časnički namjesnik u mirovini uhapšen 18.III.1945, poslan V.S. 21/ Rupić Ivan, Srednji Mosti, Kapela, Bjelovar, rodjen 1901, ratar, uhapšen 17.III.1945. doušnik. Poslan OZN-i Zagreb. Oblastni. 22/ Veličan Gjuro, Botinac, Kapela, Gjurgjevac, rodjen 1897, ratar, uhapšen 19.III.1945. doušnik poslan V.S. 23/ Veličan Mara, Botinac, Kapela, Bjelovar, rodjena 1901, kućanica, uhapšena 19.III.1945. poslana V.S. 24/ Pandu Gjuri, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1906, ratar uhapšen 19.III.1945, Mob. Otsjeku K.B.P. 25/ Fušić Tomo, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1908, stolar poslan C.S. 26/ Pongračić Stjepan, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1901, ratar, uhapšen 19.III.1945, poslan MOB. Otsjeku K.B.P. 27/ Sabadjija Antun, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1919 godine, stolar, poslan mob. otsjeku 28/ Čajkulić Stevo, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1919 rudar, poslan Mob. Otsjeku. 29/ Dardić Josip, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1905, ratar, otpremljen mob. otsjeku. 30/ Sušanj Mijo, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1900, ratar, uhapšen 19.III. upućen Mobil. Otsjeku. 31/ Mustovljan Tomo, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1903, ratar, otpremljen Mob. Otsjeku. 32/ Haleuš Ivan, iz Kozarevca, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1905, ratar, uhapšen 19.III.1945. Poslan Mob. otsjeku. 33/ Imbrišić Josip, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1908, ratar, uhapšen 19.III.1945. poslan Mob. Otsjeku. 34/ Sušanj Franjo, Kozarevac, Kloštar, Gjurgjevac, rodjen 1905, ratar, uhapšen 19.III.1945. Poslan Mob. otsjeku. 35/ Jasenko Mato, Dražica, Vel. Grdjevac, Grubišino Polje, rodjen 1899, ratar, doušnik, poslan V.S. 36/ Crkvenac Josip, Dražica, Vel. Grdjevac, Grubišino Polje, rodjen 1908, ratar, uhapšen 18.III.1945. doušnik, poslan OZN-i III.

220


37/ Horvat Vid, Luka, Vrbovec, Križevci, rodjen 1903, ratar, uhapšen 18.III.1945, poslan OZN-i III. 38/ Grbaš Nikola, Dautan, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 1910, ratar, uhapšen 18.III.1945, poslan V.S. 39/ Lalić Marko, Dautan, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 1914, ratar, uhapšen 18.III.1945, otpremljen V.S. 40/ Tekaić Anka, Polum, Vel. Pisanica, Bjelovar, rodjena 1922, kućanica, narodni neprijatelj, poslana V.S. 41/ Popović Milka, Bedenička, Severin, Bjelovar, rodjena 1924, kućanica, narodni neprijatelj, poslana V.S. 42/ Katana Marija, Gornja Kovačica, Vel. Grdjevac, Grubišino polje, rodjena 1905, kućanica, uhapšena 20.III.1945. vratila se iz Madjarske, poslana na OZN-u Grubišino polje. 43/ Čima Ana, Zrinska, Vel. Grdjevac, Grubišino polje, rodjena 1900, kućanica, uhapšena 20.III.1945, vratila se iz Madjarske, poslana OZN-a Grubišino polje. 44/ Rep Marko, Lalići, Kapela, Sv. Ivan Žabno, rodj. 25.IV.1929. ratar, uhapšen 20.III.1945. dezerter O Z N -a III 45/ Sedjak Josip, Petrov Grad, živio u Skučanima, rodj. 23.I.1929. kovač uhapšen 20.III.1945. dezerter. Poslan O Z N III. 46/ Šelović Božo, Mali Grdjevac, Grubišino Polje, rodj. 22.8.1922. ratar uhapšen 22.III.1945. pušten kući 22.III.1945. 47/ Bajović Savo, Mali Grdjevac, Vel. Grdjevac, rodj. 1930. ratar uhapšen 22.III.1945. pušten kući 22.III.1945. 48/ Oberan Mato, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 25.II.1900. ratar uhapšen 24.III.1945. milicioner. Nalazi se u zatvoru. 49/ Manjkaz Antun, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 10.VI.1907. ratar, uhapšen 24.III.1945. milicioner. Nalazi se u zatvoru. 50/ Čajkulić Jozo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 23.II.1913. ratar uhapšen 24.III.1945. milicioner, nalazi se u zatvoru. 51/ Čajkulić Josip, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 15.III.1905. ratar, uhapšen 24.III.1945. milicioner, nalazi se u zatvoru. 52/ Kostelac Vlado, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 15.X.1923. ratar uhapšen 24.III.1945. mobiliziran. Upućen Mobilni centar K.B.P. 53/ Sabo Šandor, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 25.VII.1903. ratar, uhapšen 24.III.1945. mobiliziran, upućen Mobilni centar K.B.P. 54/ Torbašinović Stjepan, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 16.VII.1899. ratar, hapšen 24.III.1945. mobiliziran, upućen Mobilni centar K.B.P. 55/ Oberan Luka, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodj. 10.I.1896. ratar, uhapšen 24.III.1945. mobiliziran, upućen Mobilni centar K.B.P. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________

Za opunomočeništvo:

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.60.

221


67. 1945., ožujak 31.

Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Varaždin dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti “plan rada za preuzimanje grada Varaždina”, prilažući “popise zgrada i ustanova koje pečati i preuzima OZN-a” i “plan o hapšenju narodnih neprijatelja po grupama”133 _____________

Opunomoćeništvo OZN-a II. zagrebačke oblasti za okrug Varaždin. Broj: 105/45. Dne 31.III.1945. Otsjeku zaštite naroda II. zagrebačke oblasti Šaljemo Vam plan rada za preuzimanje grada Varaždina. Mi smo uglavnom predvidjeli ono što bi OZN-a trebala u prvim momentima da zapečati i pregleda i pred koje bi se trebalo postaviti osiguranje. Za ostalo što preuzima vojska, mi nismo unašali u naš plan ustanova koje preuzima vojska odnosno kasarne itd. Od našeg plana po jedan primjerak poslat ćemo okružnom NOO-u i Komandi Područja. Kako ste nam javili da predvidimo drugove koji će rukovoditi sa pojedinim sektorima rada, to još do sada nismo predvidili pošto nemamo još svih drugova koji za to dolaze u obzir, pak ćemo Vam to naknadno javiti depešom. Zatim šaljemo Vam popis narodnih neprijatelja svrstanih po grupama za hapšenje i jednu kopiju predloga134 o konfiskaciji imovine narodnih neprijatelja. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.135

Za opunomoćeništvo: ...136 [v.r.]

P.S. Prilažemo Vam prepis137 provedbe zakonske odredbe o općoj narodnoj obrani izdane od ustaške vlasti. __________________________ Usp. dok. br. 74. Prilog nije pronađen. 135 Okrugli pečat: Opunomoćeništvo Otsjeka zaštite naroda okr. Varaždin OZN-a za “Zagrebačku” oblast (u sredini zvijezda petokraka). 136 Potpis nečitak. 137 Prilog nije pronađen. 133 134

222


PLAN RADA ZA PREUZIMANJE GRADA VARAŽDINA Red. Broj Opis zgrada i ustanova koje pečati i broj na planu preuzima OZN-a

Kome se predaje nakon pregleda OZN-e Definitivno preuzima OZN-a za svoje prostorije

1

41

Nova policija - Ugao Anine i Radićeve ulice

2

40

Stara policija - Tyršova ulica /smještena gradska straža/

-“-

3

50

Ustaški stožer: Ulica Stjepana Radića

-“-

4

55

Plac komanda. /Njemačko zapovjedništvo mjesta/ Preradovićeva ulica

-“/Otsjek/

5

47

Žandarmerija - Anina ulica - Garaža za 2 automobila

-“-

6

48

Zatvor okružnog suda. Upotrebljavao UNS za svoje potrebe - Milička ulica

-“-

7

53

Njemačka škola - Ugao Radićeve i Frankopanske ulice

-“-

8

52

Ustaška promičba - Jagićeva ulica

Predaje se NOO-u

9

1

Gradska vijećnica sa gradskim ustanovama - Tomislavov trg

Predaje se NOO-u

a ako ne bude potrebno NOO

10

3

Okružni sud i držav. tužioštvo u prizemlju i I. katu. Gestapo uredi, zatvori i poslovnica za primitak dobrovoljaca SS. i Gestapo u II. katu - Tomislavov trg.

11

6

Dom narodnog zdravlja - Magdićeva ul.

-“-

12

19

Porezni ured - Ugao Gundulićeve i Draškovićeve ulice

-“-

13

21

Velika župa, kotar i tehnički odeljak te kotarski sud - Petrovićev trg

-“-

14

30

Zempro skladište

-“-

15

33

Gradska klaonica - Međimurska cesta

-“-

16

31

Vatrogasni dom - Ugao Trenkove i Kurelčeve ulice

-“-

Gradska ubožnica - Bolnička ulica

-“-

17

-“-

223


18

Podružnica Narodne banke - Jagićeva ulica

-“-

19

Podružnica I. Hrvatske štedionice Tomislavov trg

-“-

20

Podružnica Sveopće kreditne banke Petrovićev trg.

-“-

21

Podružnica napretkove zadruge

-“-

22

Gradska štedionica

-“-

23

45

Tekstilna industrija Varaždin - Zagrebačka cesta. Židovski kapital.

24

37

Varaždinska industrija svila Žid. kapital

25

54

Mariborska tkaona - Jelačićev trg. Vlasništvo nepoznato.

26

15

Pošta - Trg Slobode

Predaje se NOO-u, a telefonsku telegraf. centralu Jugoslavenskoj Armiji

27

18

Radnički dom - Jagićeva ulica

Predaje se NOO-u

28

46

Tvornica kože Martinušić /Gjuro/ Koprivnička cesta. Vlasnik kao i cijela porodica ustaše.

-“-

29

32

Vunatekstil - Međimurska cesta. Židov. kapital

-“-

30

44

31

49

Tvornica konzerviranog voća Juraj Ehl Njemac, veliki fašista kao i cijela obitelj.

-“-

32

9

Hotel Novak - Kukuljevićeva ulica Vlasnik Luka Novak vođa Kultur-bunda za okrug Varaždin.

-“-

33

8

Thonet Mundus, tvornica pokućstva iz savijenog drveta - Zagrebačka cesta. Inostrani kapital.

Hotel Janje - Vlasnik Kukuljević domobranski bojnik, fašista, sin Ambroz ustaški zastavnik, kćer Sinda ustaška tabornica.

-“-

Prostorije za smještaj vojske Jugosl. armije

Predaje se NOO-u -“-

-“-

-“-

34

Tabor muške ustaške mladeži Preradovićeva ulica

-“-

35

Tabor ženske ustaške mladeži Preradovićeva ulica

-“-

224


36

Kesegi Nikola, trgovina špeceraja Kukuljevićeva ulica. Vlasnik član Kulturbunda, istaknuti neprijatelj NOB-e, sin Nikola ustaški časnik.

-“-

37

Mato Samac, trgovina špeceraja - Šenoina ulica. Član Kulturbunda.

-“-

38

Franjo Kanovnik i sin Viktor, mehanička radnja - Magdićeva ulica. Član Kulturbunda, veliki fašista, kćer Rajka prije osnutka NDH raspaćavala Pavelićevu štampu

-“-

39

Tiskara Stifler, vlasnik Dragutin Herceg Tomislavov trg. Član Kulturbunda, istaknuti neprijatelj NOP-a. Sin Miroslav djelatni ustaša.

-“-

40

Košić Tomislav, trgovina manufakturne robe - Gundulićeva ulica. Ustaški dužnosnik. /zamjenik logornika/

-“-

41

Gostiona “Vlado”. Vlasnik Vlado Matičić - Anina ulica. Šef gestapoa i tumač njemač. jezika.

-“-

42

Trgovina kožom Popovčić Stjepan - Šenoina ulica. Ustaški tabornik.

-“-

43

Hary, trgovina kožom. Židovska radnja. Sadanji vlasnik nepoznat. - Vidovski trg

-“-

44

Braća Žganec, trgovina manufakturne robe - Gajeva ulica. Ustaše, hapsili su židove. Ratni bogataši. Sada sagradili kuću u Koprivničkoj ulici jednokatnicu.

-“-

45

Kovačević, zakupnik šetališne restauracije. Ustaša.

46

Poslončec, restauracija - Gundulićeva ulica. Židovska radnja.

-“-

47

Klein, noćni lokal - Franjevačka ul. Židovska radnja. Vlasnik nepoznat.

-“-

48

Košutić, gostiona - Milička ulica. Ustaša

-“-

49

Martinčević, gostiona - Milička ulica. Ustaša i neprijatelj NOB-e.

-“-

50

Vilim Polak, trgovina manufakturne robe - Gajeva ulica. Židovska radnja. Sadanji vlasnik nepoznat.

-“-

Predaje se NOO-u

225


51

Drechsler, trgovina manufakturne robe Gundulićeva ulica. Židovska radnja. Sadanji vlasnik nepoznat.

-“-

52

Micky, židovska radnja. Draškovićeva ulica. Sadanji vlasnik Tišlerić. Ustaša.

-“-

53

Schönvald i Leitner, trgovina manufakturne robe - Tomislavov trg. Židovska radnja. Sadanji vlasnik nepoznat.

-“-

54

Schönvald Zlata, trgovina manufakturne robe - Gajeva ul. Sadanji vlasnik nepoznat. Židovska radnja.

-“-

55

Leitner, veletrgovina željeza Kukuljevićeva ulica. Židovska radnja. Sadanji vlasnik Berković, ustaša.

-“-

56

Gregl Božidar, trgovina kratke robe Šenoina ulica. Bivši šef ustaškog redarstva. Prijatelj Njemačke.

-“-

57

Trgovina Hauser, Kukuljevićeva ulica. Židovska radnja. Sadanji vlasnik nepoznat.

-“-

58

Trgovina Schvarz, trgovina mješovite robe. Kukuljevićeva ulica. Židovska radnja. Sadanji vlasnik nepoznat.

-“-

59

Slavko Šimek, trgovina elektro potrebština - Tomislavov trg. Vlasnik ustaša.

-“-

60

Strahonja Antun, trgovina željezne robe - Gundulićeva ulica. Član Kulturbunda.

-“-

61

Obsieger Emil, veletrgovina brašna Jelačićev trg. Vlasnik ustaša i govornik na proslavama. Član Kulturbunda.

-“-

62

Zabavnik, brijački salon - Gajeva ul. Ustaški tabornik.

-“-

63

Trgovina kože Lazar - Draškovićeva ul. Ustaša. Sinovi ustaški časnici.

-“-

64

Trgovina Strauss - Anina ulica. Židovska radnja. Vlasnik Jakopović Milan. Polit. orijentacija nepoznata.

-“-

65

Laizer, zubar - Franjevačka ulica. Član Kulturbunda. Sinovi njemački časnici.

-“-

66

Apoteka Krajanski - Gundulićeva ulica. Židovska radnja. Vlasnik Gregorić simp. NOP-a.

226

Preuzima NOO.


67

Apoteka Ornik Božidar - Tomislavov trg. Član Kulturbunda.

-“-

68

Valter Serlini, rezbarsko graverska radnja. Jelačićev trg. Njemac. Veliki fašista.

-“-

69

Supanc Vlado, rezbarsko graverska radnja - Jelačićev trg. Njemac, fašista.

-“-

70

Krčma “Blas” - Kukuljevićeva ulica. Židovska radnja.

-“-

71

Kreček, limarska radnja - Ustaša. Nakon uspostave NDH hapsio motorom neprijatelje sta. pokreta.

-“-

72

Skladište gradske aprovizacije Kukuljevićeva ulica.

-“-

73

Njemačka aprovizacije - Kukuljevićeva ul.

-“-

74

Fritzhand, trgovina svih vrsti živeža Židovska radnja

-“-

M.P.138 __________________________ Opunomoćeništvo OZN-a II. zagrebačke oblasti za okrug Varaždin. Broj: 103/45. Dne 31.III. /1945. Otsjeku zaštite naroda II. zagrebačke oblasti Prema Vašim uputstvima za ulazak u gradove sastavili smo slijedeći plan o hapšenju narodnih neprijatelja po grupama za grad Varaždin: I. Grupa. 1. Batušić Krunoslav, šef župskog redarstva 2. Hajdarević Josip, pristav župskog redarstva 3. Dubić Dragutin, detektiv kod župskog redarstva 4. Pintarić Josip, detektiv župskog redarstva 5. Šamec Štefica, tajnica Batušića, upravitelja župskog redarstva 6. Fribec Zvonimir, nadstojnik političke očevidnosti 7. Benjak Franjo, izvidnik župskog redarstva 8. Culjak Ivan, -“9. Janjčević Mirko, -“10. Karavida N, -“138 Okrugli pečat: Opunomoćeništvo Otsjeka zaštite naroda okr. Varaždin OZN-a za “Zagrebačku” oblast (u sredini zvijezda petokraka).

227


11. Karčić N, zapovjednik detektiva 12. Križ Andrija, izvidnik župskog redarstva 13. Krog Ivan, izvidnik župskog redarstva 14. Mesić Ivan, -“15. Novak Šimun, -“16. Perišić Franjo, -“17. Spelić Josip, -“18. Šporis Milan, -“19. Topljak Tomo, -“20. Varga Valent, -“21. Trstenjak N, -“22. Naglić Stjepan, nadstojnik pošte 23. Milinković Branko, poštanski činovnik. Klao kao ustaša u Lici. 24. Stipetić Ivo, veliki župan župe Zagorje i stožernik. 25. Dr. Stanko Ilić, podžupan 26. Mance Zvonimir, pravni referent na župi. Veliki ustaša. 27. Heraković Vladimir, namještenik župe. Opasan ustaša. 28. Galinec Franjo, profesor realne gimnazije. Ustaša. 29. Galinec Bosiljka, profesorica realne gimnazije. Ustaškinja. 30. Kaštelan Josip, profesor realne gimnazije. Ustaša. 31. Borković Janko, profesor realne gimnazije. Ustaški časnik. 32. Gerčan Vladimir, profesor realne gimnazije. Ustaški natporučnik. 33. Vančina Božica, ustaška dužnosnica. Profesorica realne gimnazije. 34. Škrobot N, profesorica realne gimnazije. Ustaška dužnosnica. 35. Lazar Vladoje, župski školski nadzornik. 36. Lazar Milivoj, student. Ustaški časnik. 37. Žapčić Vilko, učitelj. Šef promičbe kod velike župe. 38. Vene Marijan, sudac kod drž. tužioštva. Ustaša. 39. Horvat Vladimir, poreski kontrolor. Ustaša i prijatelj Njemaca. 40. Rabadžija N, starješina kotarskog suda. 41. Mesić Nikola, starješina sudbenog stola. Ustaša. 42. Hršak Stjepan, vijećnik sudbenog stola. Bio član prijekog suda. 43. Bišćan Hijacint, vijećnik sudbenog stola. Opasan ustaša. 44. Dr. Vjekoslav Medvedović, načelnik gradskog poglavarstva. 45. Mišćin Dragutin, senator gradskog poglavarstva. 46. Mintas Dragutin, donačelnik grad. poglavarstva. Ustaša. 47. Krčar Josip, dezinfektor kod grad. poglavarstva. Ustaša i 2 sina ustaše. 48. Ivić Franjo, šumarski savjetnik. Opasan ustaša. 49. Kanovnik Viktor, mehaničar. Ustaša i član kulturbunda. 50. Lukman Franjo, bravar. Ustaša hapsio naše drugove. 51. Kreček Josip, limar. Ustaša hapsio naše drugove. 52. Supanc Vlado, vlasnik kovnice. Švabofil 53. Valter Sorlini, vlasnik kovnice. Švabofil, član kulturbunda. 54. Supanc Vlado, vlasnik kovnice. Švabofil i član kulturbunda. 55. Zabavnik, frizer. Ustaški tabornik. 56. Katavić Petar, podvornik tehn. odeljka. Ustaški dočasnik. 57. Krašovec Dido, student. Opasan ustaša.

228


58. Petanjek Ivo. Opasan ustaša. 59. Krašovec Emil, student veterine. Ustaša. 60. Martinušić Đuro, tvorničar kože. Ustaša. 61. Martinušić Ivo, sin tvorničara kože. Ustaša. 62. Martinušić Đuro, sin tvorničara kože. Ustaša. 63. Kurt Uiblager, ravnatelj tvornice “Mundus”. Njemac, član kulturbunda. 64. Korn N, ravnatelj Mariborske tkaone. Njemac, neprijatelj NOP-a. 65. Prica N, povjerenik tvornice vunatekstil. Ustaša. 66. Javorović N, bravar u željezn. radionici. Opasan ustaša. 67. Došen Ivan, nadzornik telefona u ložioni. Klao djecu u Gračacu. 68. Plantak Stjepan, ložač u ložioni. Ustaša. 69. Belošević Josip, prometnik željezn. stanice. Ustaša. 70. Belošević Baja, student, sin prometnika. Ustaški časnik. 71. Špac Ivan, vlakovođa. Opasan ustaša. 72. Bakša Ivan, skretničar. Opasan ustaša, odlikovan. 73. Čep Mirko, vlakovođa. Odlikovan od Pavelića. Još prije NDH. dovažao frankovački materijal u Varaždin. 74. Ožeg Viktor, trgovački pomoćnik. Izvidnik župskog redarstva. 75. Carek Josip, izvidnik župskog redarstva. 76. Markulin Ljudevit, namještenik Visa. Ustaša, veoma opasan. 77. Vučetić-Vimer Lujza, namještenik Visa. Član kulturbunda. 78. Barulek Katarina, radnica Visa. Povjerenik HRS-a, ustaškinja. 79. Ferković N, kondukter. Opasan ustaša, sinovi ustaše. 80. Gašljević Juraj, ustaški zastavnik. 81. Ban Ljudevit, član kulturbunda i ustaškog sabora. 82. Štajcer N, povjerenik HRS-a za okrug Varaždin. Veliki ustaša. 83. Mujkić Salih, tajnik tvornice TIVAR. Ustaša Bosanac. 84. Šunjić N, prokurista u TIVAR-u. Ustaša, Bosanac. 85. Kalenber N, majstor tkalac. Konfident za gestapo. 86. Köterer Englbert, namještenik u TIVAR-u. Zakleti ustaša, povjerenik HRS-a. 87. Jurinec Rudolf, krojač u TIVAR-u. Djelatni ustaša, zbirnik. 88. Zenfner N, tehnički inžinir. Djelatni ustaša, zbirnik. 89. Hanžek N, šef nabavnog odjela. Ustaša. 90. Felzer Franjo, zamjenik zapovjednika feldžandarma. 91. Boroša Eduard, umirovljeni domobr. potpukovnik. U vezi sa Batušićem spremao puć. Širio propagandu protiv NOP-a. 92. Petrović Vlado, carinski činovnik. Širi neprijateljsku propagandu. 93. Kraus N, židov, namještenik kod TIVARa. Doušnik UNS-a. 94. Kukuljević N, domobranski bojnik. Veliki neprijatelj NOP-a. 95. Kukuljević Ambroz, gimnazijalac. Ustaški jurišnik, nosi čin zastavnika. Sa partizanskom kapom na glavi zalazio u sela, kako bi nešto doznao od naših simpatizera. 96. Pizek Juraj, rudarski poduzetnik. Ustaša, stanuje u gostioni “Jadran” konfident. 97. Ehl Juraj, tvorničar. Njemac, veliki neprijatelj NOP-a. 98. Ehl Elizabeta, žena tvorničara. Njemica, fašistkinja. 99. Novak Luka stariji, hoteljer. Član kulturbunda. 100. Novak Luka mlađi, vođa kulturbunda. 101. Kesegi Nikola mlađi, student. Ustaški časnik. 102. Samac Mato, trgovac špeceraja. Član kulturbunda.

229


103. Herceg Dragutin, vlasnik tiskare Stifler. Član kulturbunda, ustaša. 104. Herceg Miroslav, djelatni ustaša. 105. Matičić Vlado, gostioničar. Šef gestapoa. 106. Popovčić Stjepan trgovac kožom. Ustaški logornik. 107. Žganec, suvlasnik trgovine manufakturne robe. Ustaša, hapsio židove. 108. Žganec N II., suvlasnik trgovine manufakturne robe. Hapsio židove. Ratni bogataš. 109. Šimek Slavko, trgovac elektropotrebština. Ustaša. 110. Obsiger Emil, veletrgovac brašnom. Ustaša, te kao takav sudjelovao na ustaškim proslavama kao govornik. Član kulturbunda. 111. Leiser Akserl, član kulturbunda. Sinovi ustaški časnici. 112. Gregl Božidar, trgovac kratkom robom. Bivši šef ustaškog redarstva. 113. Kovačević N., zakupnik šetališne restauracije. Ustaša, konfident. 114. Košutić, gostioničar. Ustaša. 115. Martinčević, gostioničar. Ustaša. 116. Berković, vlasnik židovske trgovine Leitner. Ustaša. 117. Strahonja Antun, trgovac željezne robe. Član kulturbunda, doušnik. 118. Zubanjek Zvonimir, član kulturbunda. Hapsio židove. 119. Tišljerić Slavko, sudjelovao kod hapšenja židova. Ustaša. 120. Zubanjek Zvonimir, član kulturbunda. Hapsio židove, veliki neprijatelj NOP. 121. Ornig Božo, apotekar špijun za Gestapo, član Kulturbunda. 122. 139 123. Cvek Antun, špijun za Gestapo i župsko redarstvo. 124. Bošnjak N. detektiv župskog redarstva. 125. Boj Đuro, ustaša u civilu, ob. organ župskog redarsstva. 126. Bencek, stražar, sudjelovao kod ubojstva Kate iz O.K. SKOJ-a. 127. Bonšek Franjo, najpovjerljiviji agent župskog redarstva. 128. Dumbović Krunoslav, tabornik i špijun. 129. Federer N. istaknuti ustaša, zapovjednik ustaške glazbe. 130. Gložnić Ivan, bio suđen po vojnom sudu K.K.P., ali je pobjegao, sada špijunira za gestapo. 131. Gredelj Vilim, ustaški dopukovnik, organizator špijunske mreže, bio na br. kursu u Italiji. 132. Hrvat Pavao, aktivni ustaša, bio u borbama u Kordunu, sudjelovao kod hapšenja židova. 133. Horvat Vladimir, ustaški poručnik, vrši dužnost raskrinkavanja afera. 134. Kliček Antun, špijun Batušićev /za župsko redarstvo/ 135. Novak Mladen, član S.D. policije. 136. Osko Ante špijun za Gestapo nagovarao jednog fratra da špijunira. 137. Oreški N. trgovac u Var. toplicama, sada opasan špijun. 138. Rošić Tomislav logornik nosi odlikovanje Pavelića, sakriva robu. 139. Upora Matilda vrši špijunažu za gestapo. 140. Veljčić nadzornik zatvora batinaš. 141. Vrbanec Josip špijun za Gestapo, te za oružane snage NDH 142. Matačić Anica veliki neprijatelj NOP-a sastaje špijunira za Gestapo. 143. Supan Lavoslav, agent Gestapoa vrši hapšenja. 139

230

Pod brojem 122. nema navoda.


144. Stefanović ustaški nadporučnik rukovodi sa mučenjem. 145. Salko N. opasan agent UNS-a. 146. Tramšek tumač kod Gestapoa vježba Hitler-Jugend, koaj služi za špijunažu. 147. Merlić Josip ustaški jurišnik. 148. Batušić Krešo ustaški jurišnik 149. Wassebauer N. -”150. Stanković Tomislav ustaški nadporučnik 151. Horvat Mirko, ustaški tabornik za Jalžabet. Stanuje u Varaždinu - Preradovićeva ulica. Bježeći pred partizanima bio je ranjen. 152. Hloupek Otokar, činovnik TIVAR-a, član folks-grupe. 153. Sukal Adolf, šef bojadisaone. Fašista, član Folksgrupe. 154. Pintač Fric, namještenik TIVAR-a. Član Folks-grupe. 155. Pongrac pl. Franjo, obavještajni organ gestapoa za općinu Maruševec. 156. Ožegović barunica, obavješajac gestapoa za općinu Vidovec. 157. Grčević Rajko, član Hitler-jugend-a. 158. Finek Franjo, istaknuti član kulturbunda. 159. Oštrić Božidar, -”160. Slaviček Franc, -”161. Vučetić Dr. pl. Vuk, -”162. Ožegović baron Metil, -”163. Nemet Oto, -”164. Brezovec Stjepan, namještenik grad. poglavarstva. Opasan ustaša. 165. Kanovnik Rajka, kćer Viktora. Ustaškinja, još prije uspostave NDH. raspačavla Pavelićevu štampu. 166. Šestan Jakob, predradnik u željezn. radionici. Ustaša, optuživao naše drugove. 167. Javorović N, bravar u željezn. radioni. Opasan ustaša, došao iz Like. 168. Hrastovec Ivan, činovnik drž. ložione. Ustaški konfident. 169. Cvetko Dragutin, činovnik drž. ložione. Ustaški konfident. 170. Lešnik Vinko, zavirač. Ustaški konfident. 171. Ravnić Miroslav, član kulturbunda, radi sa Felzerom zamjenikom zapovjednika feldžandarma. 172. Glavač Mirko, šuster. Radi obuću za NDH. Vojni špijun. 173. Krušelj Stjepan, bio špijun u Ludbregu. II. Grupa. Marinčić Matija, blagajnik župskog redarstva. Ribić Josip, u gospodarskom otsjeku župskog redarstva. Pokopčić Nada, vježbenica. Uživa povjerenje Batušića. Ustaškinja. Zajec Blanka, manipulant, vježbenica. Uživa povjerenje Batušića. Košutić Vjekoslav, nadničar kod župskog redarstva. Ustaša. Gašljivić Branko, poštanski činovnik. Veliki ustaša. Bišćan Hijacinta, poštanska činovnica. Velika ustaškinja. Nemec N., poštanski namještenik. Ustaša. Beršić Ivan, šef telefonsko-telegrafskog ureda. Ustaša. Švaba doseljen iz Vukovara, član kulturbunda. 10. Žihl Roza, namještenica telefonsko-telegraf. ureda. Njemica. 11. Košutić Katica, profesor realne gimnazije. Simpatizira s ustašama. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

231


12. Drašković N., župski školski nadzornik. Ustaša. 13. Paunović Ivo, sudac kod drž. tužioštva. Ustaša. 14. Shöke Ladislav, šef poreznog ureda. Mađar, prijatelj Njemaca. 15. Lukavec Ivan, namještenik kotarskog suda. Ustaša. 16. Tomas Blaž, vijećnik sudb. stola. Opasan ustaša. 17. Bašić Silva, dočinovnica, supruga velikog ustaše i sama ustaškinja. 18. Stilinović Fran, izvjestitelj. Namještenik gradskog poglavarstva. Ustaša. 19. Hremić Valent, namještenik grad. poglavarstva. Ustaša. 20. Strunjak Bogumil, -”- Član kulturbunda. 21. Gregl Viktor, dočinovnik grad. poglavarstva. Pripadnik njemačke skupine. 22. Tepeš Stjepan, namješt. grad. poglavarstva. Neprijatelj NOP-a - opasan. 23. Petković Dragutin, namještenik grad. poglavarstva. Veliki ustaša, prodavao židovsku imovinu. 24. Vojtjehovski Franjo, namješt. grad. poglavarstva - vojni referent. Ustaša. 25. Divić Rajka, namještenica kot. oblasti. Ustaškinja. 26. Pokopčić Stjepan, bravar. Ustaša. 27. Kristek Makso, frizer. Član kulturbunda. Sinovi u SA. 28. Abramović Slavko, činovnik tehnič, odeljka. Ustaša. 29. Kučan Andrija, nadcestar kod tehn. odeljka. Ustaša. 30. Karavanić Mihajlo, namještenik tehn. odeljka. Ustaški nastrojen, domobr. natporučnik. 31. Krašovec Vlatka, namještenica tehn. odeljka. Ustaška dužnosnica. 32. Martinušić N. kćer tvorničara kože. Ustaškinja. 33. Peharda Dragutin, bravar u željezn. radioni. Ustaša, isticao se protiv NOP-a 34. Ent Vilim, bravar u željezn. radioni. Njemac i član kulturbunda. 35. Hušić Franjo, bravar u željezn. radionici. Optuživao naše drugove. 36. Gaternik Josip, -”- -”37. Gaternik Ivan, strojovođa u ložionici. Ustaša i neprijatelj NOP-a. 38. Keretić Andrija, strojovođa u ložioni. Ustaša. 39. Colštajn N, strojovođa u ložioni. Za Jugoslavije bio četnik, sada član kulturbunda. 40. Šarac Ivan, strojovođa u ložioni. Ustaša, tukao radnike. Opasan. 41. Belošević Jelica, kćer prometnika. Ustaška dužnosnica. 42. Kocijan Filip, kondukter. Ustaša. 43. Kovačić N, vlakovođa. Ustaša. 44. 140 45. Frajtak Josip, nadzornik telefona. Neprijatelj NOP-a. 46. Čep Nikola, kočničar. Ustaša. 47. Mihajlo Fridlender, suvlasnik tvornice svile u Varaždinu. Židov, djelotvorno pomagao ustaše. 48. Brunić Dragutin, namještenik “VIS-a”, ustaša. 49. Kern Rudolf, namještenik “VIS-a”, Njemac, neprijatelj NOB. 50. Schafhauser Eugen, namještenik “VIS-a” Njemac, fašista. 51. Bešenić Danica, radnica “VIS-a” opasna ustaškinja. 52. Dvorščak Anđela, radnica “VIS-a” opasna ustaškinja. 53. Plantić Tomo, povjerenik HRS-a, ustaša, špijun gestapo-a.

140

232

Pod brojem 44. nema navoda.


53.141 Pomper Stjepan, neprijatelj NOB. opasan, radnik “VIS-a” 54. Pomper Stjepan II. radnik “VIS-a”, neprijatelj NOB. 55. Tkalčec Gabrijel, ustaša, radnik “VIS-a”, vrlo opasan. 56. Silvester Vudrog, ustaša, radnik “VIS-a”, vrlo opasan. 57. Slavič N. namještenik Mundus tvornice, opasan ustaša. 58. Vudrog Rok, opasan ustaša, radnik “VIS-a”. 59. Jurić Dragutin, namještenik tvornice Mundus, ustaša. 60. Mintas Ivan, krojač u Tivaru, ustaša, često sa dubićem i štajcerom. 61. Majdak Tomo, krojač u Tivaru, ustaški konfident. 62. Ereš Ivan, krojač u Tivaru, Mađar, ustaški konfident. 63. Posavec Dragutin, krojač u Tivaru, konfident, javno se grozi simpatizerima NOB 64. Kuserman Martin, zamjenik nadstojnika prodaje u Tivaru, ustaški konfident. 65. Štiglić N. direktor banke, švabofil, neprijatelj NOP-a. 66. Kukuljević Sinda, tabornica ustaške mladeži. 67. Hitil Berislav, student, ustaša Gundulićeva 4. Varaždin. 68. Ferkić Tito, student, ustaša. 69. Ferkić Danilo -”70. Gergolet Vladimir, ustaša u Varaždinu. 71. Baneković Stjepan, ustaša u civilu, odlazi u Međimurje, kao švercer. 72. Grgurić Mato, predstavnik župskog redarstva za kriminal, ustaša. 73. Vrček, poslovođa činovničke udruge, ustaša. 74. Halat Ratimir, vrši dužnost raskrinkavanja afera, ustaški časnik. 75. Brđanović Ilija, direktor realne gimnazije, ustaški nastrojen. 76. Martinec Antun, izbjeglica iz Međimurja, ustaša. 77. Matijačić Antun, podržava vezu sa Batušićem. 78. Perko, bivši jugoslavenski pukovnik, sada tumač kod gestapo-a. 79. Trojko. Četkar, neprijatelj NOP-a, javlja naše simpatizere ustaškim vlastima. 80. Damjanović Srećko, ustaški jurišnik i konfident. 81. Margetić Vlado -”82. Zililć Mijodrag -”83. Morgić Ivan -”84. Leschner De Orlovac -”85. Breški N. -”86. Slunjski Boris -”87. Ivanušić Zvonko -”88. Hajek Božo -”89. Antonović Zvonko -”90. Bakšaj Dido -”91. Šaban Krešo -”92. Jurković N. -”93. Stipčić N. -”94. Pavešić Ivan, uvukao se u SKOJ, ustaški jurišnik i konfident. 95. Obsieger Emil, ustaški jurišnik i konfident. 96. Markušić N. -”97. Grušić N. -”98. Čirkvenčić N. -”141

Broj 53. naveden je dva puta.

233


99. Svetić Ivan -”100. Svetić Božo -”101. Strmecki Josip -”102. Reich N. -”103. Dolenčić Zdenko -”104. Apel Dragutin, član Kulturbunda 105. Appel Marija, -”106. Andražić Franjo -”107. Belošević Gustav -”108. Belošević pl. Elfride -”109. Brodar ing. Dr. Nobert -”110. Belošević pl. Amon -”111. Berondinger pl. Žiga -”112. Berondinger pl. Ana -”113. Besak Dragutin -”114. Blažić Miroslav -”115. Burgler Stjepan -”116. Batinčić Anica -”117. Beck Franc -”118. Bestijanić August -”119. Bode Josip -”120. Bric Marija -”121. Brežni Čiril -”122. Barotić Stjepan -”123. Canjuga Koloman -”124. Culjak Anica -”125. Cmešnjak Ivan -”126. Čanjić Dr. Vladimir -”127. Čabrijan Josip -”128. Čanić ing. Zvonimir -”129. Češljaš Ivan -”130. Drašković pl. Pavao -”131. Drašković pl. Ivan -”132. Drašković pl. Klaudina -”133. Dolenc Dragutin -”134. Denko Mirko -”135. Dragisić Đuro -”136. Derković Rudolf -”137. Davidović Žarko -”138. Eckhart Jozefina -”139. Frković Dr. Mato -”140. Ferlin Stanko -”141. Đuranec Josip -”142. Goljevšek Aleksandar -”143. Grabarić Vladimir -”144. Gluhak Antun -”145. Hlopek Dragutin -”-

234


146. Hloopek Antonija 147. Hloke ing. Feliks 148. Horvat Mijo 149. Horvat Pavao 150. Halužan Vjekoslav 151. Horvat Ida 152. Hiršler Alojz 153. Horvat Greta 154. Horvat Stjepan 155. Horvat Josip 156. Horvat Franjo 157. Hrenić Valent 158. Hinner Heinrich 159. Hajski Valent 160. Jambrošić Đuro 161. Horvat Koloman 162. Hrtec Vilim 163. Jakopec Josip 164. Jakopec Stanko 165. Kukuljević Radovan 166. Kanovnik Stjepan 167. Koblišek ing. Hugo 168. Kukolji Pavel 169. Kaiser Herman 170. Klobučar bar. Ludmila 171. Kaderavek ing. Artur 172. Kirinić Ivo 173. Kostić Miroslav 174. Kristek Maksimilijan 175. Kos Dragutin 176. Koprek Ivan 177. Kereži Josefina 178. Kočar Franc 179. Kliček Ignac 180. Kramarić Eugen, Ludbreg 181. Karal Božidar 182. Ključenko Vilma 183. Kampuš Milan 184. Kerle Josef 185. Kanzt Dore 186. Klasić Slavko 187. Karakaš Vida 188. Ključenko dr. Herses 189. Kuković Gabrijel 190. Korn Augustin 191. Klepač Josip 192. Lypold Dr. Branimir 193. Leiser Josip

-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-

235


194. Lang Ernest 195. Leber Juraj 196. Lukman Franjo 197. Labaš Gjuro 198. Medvedović Dr. Vjekoslav 199. Nikac Marija 200. Mikac Josip 201. Mikac Franjo 202. Majerić Dr. med. 203. Mahulka Nikola 204. Nemet Oto 205. Nikol Miroslav 206. Nušić Daniel 207. Novak Josip 208. Novak Stjepan 209. Ornik Božo ph 210. Okreša Josip 211. Poslončec Valent 212. Pučko Mijo 213. Pongrac Elizabeta 214. Pomper Vid 215. Perko Franc 216. Puklavec Vilma 217. Popović Stjepan 218. Polan Štefica 219. Podoreški Milan 220. Peršić Marija 221. Perdivec Hugo 222. Podgorelec Feliks 223. Rabadžija Mihajlo 224. Rijavec Stanko 225. Rupčić Mato 226. Roboz ing. Oskar 227. Redl pl. Katarina 228. Richt Franjo 229. Rakovec Mihajlo 230. Rak Ivan 231. Rudolf Ivan 232. Stakr Rudolf 233. Stegnišek Viktor 234. Supanc Ana 235. Slivar Stepanija 236. Stegnišek Lujz 237. Seidl Stankica 238. Stupnik Mirko 239. Supann Tomislav 240. Soldat Stjepan 241. Selec Juraj

236

-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-


242. Strauss Rudolf 243. Solerti Inoslav 244. Sorjan Antun 245. Svrženjak Stjepan 246. Skender Ivan 247. Šćevak Ivan, senator 248. Šojat Đuro 249. Šilar Mirko 250. Šebašić Aleksa 251. Šćevak Ivan 252. Šemiga Josip 253. Šćevak Oto 254. Šomogyi Dragica 255. Šafarić Marija 256. Šooš Franjo 257. Štrukl Mirko 258. Šulte Vuk 259. Šehedy Ivan 260. Težak Gustav 261. Vernik Ivan 262. Wein Miroslav 263. Weisser Rudolf 264. Wauner Rudolf 265. Vodopija Mato 266. Vaner Darinka 267. Vahl Barica 268. Vahl Karl 269. Zimerman Antun 270. Zadravec Štefanija

-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-

S ovim planom koji Vam predlažemo obuhvatili smo uglavnom najistaknutije narodne neprijatelje, koje smo stavili u I. grupu, dok u II. grupu stavili smo one za koje nemamo tako dobre podatke, koje ćemo nakon dolaska u Varaždin nadopuniti i provjeriti, te one koji su se u samom početku NDH mnogo ogrešili o interese NOP-a, te se povukli. Među ovom drugom grupom nalazi se dosta velik broj narodnih neprijatelja koji ne zaostaju za onima iz I. grupe, ali zbog nepotpunih podataka mi ih nismo ostavili za drugo hapšenje. Među ove neprijatelje koje smo svrstali u obe grupe trebat ćemo uvesti i grupu narodnih neprijatelja oko 80 njih, koje imade drug Brcković u bunkeru ali zbog rada na terenu nije imao vremena da to izvadi i nama preda. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.142 _____________

Za opunomoćeništvo: ...143 [v.r.]

142 Okrugli pečat: Opunomoćeništvo Otsjeka zaštite naroda okr. Varaždin OZN-a za “Zagrebačku” oblast (u sredini zvijezda petokraka). 143 Potpis nečitak.

237


Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.17.3. J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 327.-331.

68. 1945., travanj 2.

Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti za Okrug Bjelovar dostavlja OZN-i II. zagrebačke oblasti dopunu popisa osoba koje su uhitili u ožujku 1945.144 _____________

Opunomočeništvo OZN-a II zagrebačke oblasti za okrug Bjelovar Broj: 204/45 Dne: 2.IV.1945. Otsjeku Zaštite Naroda II Zagrebačke oblasti Predmet: Popis uhapšenika. Naknadno vam dostavljamo popis uhapšenika koje smo zabunom u prošlom popisu za mjesec ožujak izostavili. 56/ Maresić Franjo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 2.VII.1909. ratar, uhapšen 24.III.1945. milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 57/ Kovač Tomo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 11.XII.1890. ratar, uhapšen 24.III.1945, seoski starješina, pušten kući 31.III.45 58/ Maresić Ivo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen lipnja 1918. god. ratar, domobran, 28.III.1945, ubijen u bijegu, uhapšen 24.III.1945. 59/ Horvat Mijo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 12.IX.1899. ratar, uhapšen 24.III.1945. milicioner, pušten kući 31.III.1945. 60/ Kostanjević Franjo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 13.III.1906. ratar, uhapšen 24.III.1945. uhapšen za mobilizaciju, otprem Mobil Otsjeku 26.III.1945. 61/ Frtaljić Tomo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 1.XII.1895. ratar, uhapšen 24.III.1945, milicioner, otpremljen kući 30.III.1945. 62/ Antoljak Tomo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen ožujka 1899 god. ratar, uhapšen 24.III.1945, milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 63/ Čajković Pavao, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 25.I.1897 god. ratar, uhapšen 24.III.1945, milicioner, pobjegao 30.III.1945. 144

238

Usp. dok. br. 66.


64/ Martinčević Mato, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 22.II.1899 god. ratar, uhapšen 24.III.1945, milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 65/ Maresić Marko, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 1910. rudar, uhapšen 24.III.1945 za mobilizaciju, otpremljen V.S. 31.III.1945. 66/ Oberan Franjo, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 1902, ratar, uhapšen 24.III.1945, milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 67/ Lovreković Stjepan, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 13.I.1915 ratar, uhapšen 24.III.1945, milicioner, predan V.S. 31.III.1945. 68/ Gašparić Gjuro, Sedlarica, Pitomača, Gjurgjevac, rodjen 8.IV.1900 god. ratar, uhapšen 24.III.1945. za mobilizaciju, otprem Mobil Otsjeku K.B.P. 26.III.1945. 69/ Ban Petar, Drljanovac, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 27.VI.1910. godine ratar, uhapšen 20.III.1945, doušnik, otpremljen V.S. 25.III.1945. 70/ Rabadjija Martin, Kalinovac, Gjurgjevac, rodjen 10.XI.1907. krojač, uhapšen 24.III.1945, partizan nediscipliniran, otpremljen OZN-i III 25.III.1945. 71/ Horvat Luka, Ferdinanovac, Kalinovac, Gjurgjevac, rodjen 10.XI.1906. strojobravar, uhapšen 24.III.1945, nediscipliniran partizan, otpremljen OZN-i III 25.III.1945. 72/ Solar Josip, Stari Pavljani, Gudovac, Bjelovar, rodjen 6.V.1892 godine, ratar, uhapšen 25.III.1945 milicioner, pušten kući 31.III.1945. 73/ Tomanj Stevo, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen 14.XII.1902, ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, otpremljen mobil otsjeku 25.III 74/ Bačeković Stevo, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen 19.XII.1903, kovač uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen mobil Otsjeku K.B.P. 75/ Škoje Stjepan, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen 2.VII.1902, ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen mobil Otsjeku K.B.P. 76/ Lovašić Tomo, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen 12.XII.1890 godine, ratar, uhapšen 25.III.1945. milicioner, otpremljen V.S. 28.III.1945. 77/ Ormanić Gjuro, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen 13.IV.1900 godine, ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen mobil Otsjeku K.B.P. 78/ Keres Mika, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen kolovoza 1903 god. ratar, uhapšen 25.III.1945, za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil Otsjeku K.B.P. 79/ Dukić Ivan, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen 14.II.1907 godine ratar, uhapšen 25.III.1945, za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil Otsjeku K.B.P. 80/ Skalar Rudolf, Vel. Grdjevac, Grubišino Polje, rodjen 11.IV.1916 krojač, uhapšen 25.III.1945, za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil Otsjeku K.B.P. 81/ Lušičić Bartol, Patkovac, Prijespa, Bjelovar, rodjen 16.XI.1903 zidar, uhapšen 25.III.1945 za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil Otsjeku K.B.P. 82/ Sabljić Josip, Stari Pavljani, Gudovac, Bjelovar, rodjen 11.II.1899 ratar, uhapšen 25.III.1945 nalazi se u zatvoru. 83/ Dolanski Ivan, Patkovac, Prespa, Bjelovar, rodjen 4.VI.1901, ratar, uhapšen 25.III.1945 za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil Otsjeku K.B.P. 84/ Jurić Gjuro, Stari Pavljani, Gudovac, Bjelovar, rodjen 25.III.1883, ratar, uhapšen 25.III.1945, odlazio u uporište bez odobrenja, pušten kući 31.III.1945. 85/ Karajlović Gjuro, Galovac, Gudovac, Bjelovar, rodjen studenoga 1900 god. ratar, uhapšen 25.III.1945 za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 86/ Kramarić Miško, Mala Pisanica, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 28.VII.1904 ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 87/ Bazel Josip, Mala Pisanica, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 12.VI.1904 ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P.

239


88/ Belaj Josip, Mala Pisanica, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 3.I.1900, ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 89/ Kranjčić Miško, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjen 6.VIII.1883, ratar, milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 90/ Frelih Slavko, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjen 17.XI.1901. godine ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 91/ Husak Viktor, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjen 19.III.1908 godine, mlekar, uhapšen 25.III.1945, milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 92/ Ječminek Imbro, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjen 15.VII.1881. godine, ratar, uhapšen 25.III.1945, milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 93/ Dokladal Adalber, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjen 25.IV.1882 godine, ratar, milicioner, otpremljen V.S. 31.III.1945. 94/ Hruška Karlo, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjen 29.X.1901, ratar, uhapšen 25.III.1945. za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 95/ Šplihal Ivan, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjen 20.VI.1898 godine trgovac, uhapšen 25.III.1945, otpremljen OZN-i III 31.III.1945. 96/ Hadjamija Ivan, Drljanovac, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 10.I.1898. god. ratar, uhapšen 25.III.1945 za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 97/ Jakšeković Tomo, Drljanovac, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 7.VII.1904 ratar, uhapšen 25.III.1945, za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 98/ Hanževački Ivan, Drljanovac, Nova Rača, Bjelovar, rodjen 5.VIII.1903, ratar, uhapšen 25.III.1945, za mobilizaciju, istog dana otpremljen Mobil. Otsjeku K.B.P. 99/ Albina Janadl, Bulinac, Severin, Bjelovar, rodjena 4.IV.1912. godine kućanica, uhapšena 25.III.1945, uhvaćena bez propusnice, otpremljena O.NOO-u Bjelovar 31.III.1945. 100/ Štefolinec Jaga, Vel. Grdjevac, Bjelovar, rodjena 1896, kućanica, uhapšena 25.III.1945 doušnik, poslana 27.III.1945 kući. 101/ Šoltajz Ivan, Gjurgjevac, rodjen 24.VI.1903, željezničar, uhapšen 25.III.1945, nalazi se u zatvoru. 102/ Šarkes Josip, Galovac, Gudovac, Bjelovar, rodjen 3.I.1900, ratar, [...]145 _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.60.

145

240

Nedostaje završetak dokumenta.


69. 1945., travanj 12.

OZN-a IV. za zagrebačku oblast podnosi izvješće OZN-i IV. za Hrvatsku o radu za ožujak 1945., osobito o vođenju evidencija i broju osoba upisanih u njih _____________

Odsjek Zaštite Naroda za Zagrebačku Oblast IV sekcija Broj: 56/1945. Datum: 12. travnja 1945. ODJELU ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU IV. odsjek Izvještaj o radu za mjesec ožujak 1945. Rad ove sekcije u vremenu od 28.II. do 31.III.1945 odvijao se u glavnom na prenošenju podataka iz Okružnih evidencija u kartoteku, pošto se uslijed razgranjenja poslova pokazalo potrebno voditi evidenciju u kartotečnim listovima. Posebno će se voditi kartoteka za grad Zagreb a posebno za Oblast. Svaka od njih još će biti složena po grupama zločinaca prema već dobivenim direktivama. Jedan od dalnjih razloga osnivanja kartoteke za sve zločince bio je taj, što je II. sekcija tražila podatke o svim zločincima na teritoriju Oblasti i što bi zato trebalo raspoložive podatke prepisati. Ovako se odmah prilikom prepisa načinio duplikat kartice za njihovu potrebu, dok će unikat ostati u ovdašnjoj evidenciji. Tokom mjeseca ožujka upisano je u kartoteku Oblasti 4.800 daljnih zločinaca, većinom iz Okružnih evidencija a djelomično i novih tako, da ista koncem mjeseca broji 8.141 podatak. Točni broj istih moći će se javiti nakon završetka ovoga posla koji se sada privodi kraju. U vojnu evidenciju nije upisano ništa novo prvo radi toga što su podaci radi povlačenja slabo stizali a drugo radi toga, što je sve vrijeme bilo i korišteno za rad na kartoteci. Isti broji 6441 lica. Spisak za provjeravanje grada Zagreba nije takodjer imao novih upisa. Broj upisanih ostao je 974. Spisak istražnog materijala nije se povećao i broji 104 predmeta. U evidencija streljanih upisano je daljnjih 156 lica tako da ista sada broji 661 lice. Evidencija sudjenih na prisilni rad povećala se od broja 525 na 801, dakle za daljnjih 276 lica. Evidencija puštenih ispod sudjenja povećala se od 117 na 320 lica, dakle je upisano 213 novih. Evidencija proglašenih narodnim neprijateljima osnovana je i upisano je 30 lica. Evidencija lica izvadjenih iz Narodnih novina i druge neprijateljske štampe povećala se od 253 n 345 tj. za daljnih 92 lica.

241


Evidencija zaplijenjene neprijateljske arhive popela se od broja 76 na broj 101 dakle za 25 novih predmeta. Tokom istog mjeseca pregledano je radi vadjenja podataka 116 zapisnika II. sekcije i raznih opunomoćeništava. Takodjer su za to vrijeme pregledane arhive Bjelovarskog, Varaždinskog /zajedno sa Medjimurjem/ i Moslavačkog ROC-a i izvadjeni podaci iz 116 izvještaja. Ovi su podaci unešeni u kartoteku, i na ostalim se sada radi. Tokom istog mjeseca rad radiostanice se veoma povećao. Primljeno je i predano i šifrirano odnosno dešifrirano ukupno 112 depeša sa 9154 grupe. Od toga otpada na Odjel 30, na Kalnik 51 i na Slavoniju 31 depeša. Uslijed povećanja razdaljine izmedju Odjela i Odsjeka depeše su velike, često po 4-500 grupa tako da se ukazala potreba za novim personalom, koji je već i nabavljen. Rad fotosekcije nije bio znatan uslijed čestih preselenja sekcije a i slabih prilika za smještaj. Radilo se najnužnije. Napominjemo da je sekcija pošla na put 8.III.1945 i da se još i sada nalazi izvan svog stalnog sjedišta. U tom vremenu 5 puta je mjenjala mjesto boravka što je takodjer utjecalo na odvijanje poslova. Često su okolnosti za rad bile nepovoljne, ali se sada nalazimo prilično smješteni i rad se odvija normalno. Najvažniji su nam poslovi oko dovršavanja kartoteke za Oblast, koji se približavaju kraju. Podaci za Opunomoćeništvo Varaždin /sa Medjumurjem/ i Bjelovar dovršeni su i predani II sekciji na uporabu. Uskoro će biti i ostala opunomoćeništva dovršena. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.146 _____________

Za sekciju: Milan [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 4.0.6.1, 221/45., kut. 14. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 91.-92.

146 Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za “Zagr.” oblast Odjela Zaštite naroda za Hrvatsku IV sekcija (u sredini zvijezda petokraka).

242


70. 1945., travanj 13.

Izvješće OZN-e III. za Hrvatsku upućeno komesaru Glavnog štaba Hrvatske o zapaženim greškama i nedostacima u postrojbama NOV-e, te o ubijanju ratnih zarobljenika _____________

III. ODSJEK ODJELA ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU Povjereništva za narodnu obranu NKOJ Broj 246/45-6 13. aprila 1945.

KOMESARU GLAVNOG ŠTABA HRVATSKE

Zapažene greške i nedostatci u našim jedinicama U našim jedinicama dešavaju se još dosta česti slučajevi raznih greški i nedostataka, koji su vrlo često razlogom nezdravim i štetnim posljedicama. Raspolažemo sa dosta materijala o sitnijim nedostatcima, a ovdje navadjamo samo nekoje. /…/ Jedinice 34. divizije i to karlovačka brigada 17. II. o.g. zarobila je 4 ustaše. Saslušao ih je vojno-obavještajni oficir te brigade Ačić Milan te ih svukao do gola, pobio i bacio u Kupu. Voda ih je izbacila kod sela Ljetovaniča147 i taj se dogadjaj dosta prepričavao. /…/ Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Za Odsjek, šef major _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 2.26. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 93.

147

Ispravno bi bilo: Letovanić.

243


71. 1945., travanj 14.

OZN-a za Pokuplje upućuje Vojnom sudu IV. korpusne oblasti NOVJ na suđenje katoličkog svećenika Martina Gecinu (1902.), župnika u Rečici (Karlovac), kojega su uhitili 16. siječnja 1945. 148 _____________

DSJEK ZAŠTITE NARODA O ZA POKUPLJE Broj 166 14.IV.1945. VOJNOM SUDU IV. KORPUSNE OBLASTI VIJEĆU PRI KOMANDI P.T. PODRUČJA Šaljemo radi sudjenja Martina Gecinu, bivšeg župnika u Rečici, koji je 16. januara ov.g. uhvaćen kao narodni neprijatelj i koji se do danas nalazio kod nas pod istragom. Imenovani je nakon završetka bogoslovskog fakulteta i nakon zaredjenja za svećenika 1926 godine, bio poslan u D. Stubicu za duhovnog pomoćnika, odakle je poslan 1929 godine, za župnika u Pušću, kotar Zagreb, a 1936. godine za župnika u Rečici, gdje se do hapšenja nalazio. Već 1926. godine, Gecina se ispoljava sa svojim protunarodnim radom, unoseći fašističke tendencije i fašističku ideologiju u narod na koji je djelovao pod vidom jačanja katolicizma u omladini i odraslima. Zbog svog rada u vjerskom društvu “Orao” u D. Stubici, gdje koristi tadanje gibanje hrvatskog naroda, dolazi u sukob sa funkcionerima Hrvatske Seljačke Stranke. Kasnije u Pušći nastavlja sa svojim radom i pod maskom borbe protiv komunizma širi fašističku ideologiju. U Pušći radi u organizacijama “Križara” i “Srca Isusova” gdje okuplja mušku i žensku omladinu i pod vidom produbljivanja nacionalne svijesti truje omladinu sa fašističkom propagandom. Po dolasku u Rečicu, radi u istom vidu u društvima “Katoličke Akcije”. 1941. godine, proglašenjem NDH pristupa odmah ustaškom pokretu, sam se nudi ustaškom stanu za ustaškog tabornika u općini Rečica. Polaže ustašku zakletvu i radi na organiziranju ustaškog pokreta u Rečici. Iako je veći broj politički uticajnih ljudi u Rečici bio u početku rezerviran prema ustašama, Gecina uspijeva da organizira oko 300-tine ljudi u ustaški pokret. Kao ustaški tabornik traži 30. pušaka za obranu od (“pobunjenih bandi” kako sam kaže) i naoružava njima ljude. Kao ustaški tabornik redovito svakog tjedna odlazi u ustaški stan, gdje stoji u neposrednom dodiru sa poznatim krvnikom ustaškim županom Nikšićem. Nakon odlaska Nikšića saradjuje sa Betlehemom, koji je poznat zbog učestvovanja 148 O sudbini vlč. M. Gecine ima nepoznanica. Navodno je ubijen negdje kod Topuskog, u svibnju 1945. Usp. S. Kožul, Martirologij Crkve zagrebačke. Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 1998., str. 61.-63.; A. Baković, Hrvatski martirologij XX. stoljeća: Svećenici - mučenici Crkve u Hrvata, Zagreb, 2008., str. 206.

244


sa krvnikom Cerovskim iz Zagreba, zbog masovnih hapšenja i streljanja u Karlovcu i okolici. Za Betlehema Gecina kaže, da nije bio dosljedan ustaškim načelima. Kao tabornik djelovao je Gecina do kolovoza 1941 godine. Sam navodi da je tada razgovarao sa Stepincem o svojoj ustaškoj dužnosti i da mu je ovaj svojim držanjem pokazao svoje negodovanje, što ipak sigurno nije bio razlog njegovoj ostavci na dužnosti tabornika. Predpostavljamo da je njegova ostavka bila u vezi sa ustaškim nastojanjima da na tu dužnost postave Andriju Pavlića iz Rečice, koji je nema sumnje imao mnogo veći uticaj na narod i kojega je sam Gecina na to nagovarao. Njegovo napuštanje dužnosti ustaškog tabornika nije ni neko razočaranje u ustaški pokret, pošto je Gecina i dalje kako sam navodi ostao dosljedan ustaškim načelima i dalje širi ustašku propagandu. U svojoj izjavi on navodi da je osudio pokolje i paleže u Kordunu, ali se iz samih njegovih izjava vidi, a poznato je to i iz ustaške propagande, da su nastojali pripisati zlodjela nekim pojedincima, koji su sami na svoju ruku ta zločinstva izvršavali, pa je tako i Gecina skidao krivnju sa ustaša. Njegov stav kao ustaše prema NOP-u nije se izmjenio sve do njegovog hapšenja. On čas prikazuje partizane u svojim izjavama kao pobunjeni narod, koji se osvećuje za pokolje i paleže medju kojim vrše pojedine grupice pljačku i otimačinu boreći se protiv privatnog vlasništva, protiv vjere itd. čas opet kao samo pokret komunista, koji žele da iskoriste situaciju i da uvedu komunizam. Priznaje da je u početku gledao na NOP kao ustaša i “patriota” neprijateljski, a takav stav zadržao je Gecina sve do danas. Još u 1944 godini on se zalaže kod nadbiskupa za pomoć obitelji ustaše Popović Josipa iz Rečice. Od početka ustanka pa do hapšenja Gecina je sipao na NOP sav svoj bijes i žuć. U Šišljaviću je koncem prošle godine održao propovjed u kojoj je izmedju ostalog govorio narodu ovo: “Čuvajte se onih koji se nalaze po šumama, to su šumske zvijeri. Njihove su riječi slatke, ali to je baš najopasnije za naš narod. Obećavaju narodu raj na zemlji, obećavaju sve moguće, što postoji i što ne postoji. Kažu da nema boga. Dragi kršćani ne vjerujte im to su komunisti. Oni ne poznaju nikoga, ni brat sestre, ni sin majke”. Ovo posljednje odnosilo se na to da partizani diraju i vlastitu sestru i majku. Iz izjave koju je dao kod nas se vidi da se još 1943 godine upoznao sa ciljevima NOP-a, sa odlukama AVNOJ-a i ZAVNOH-a, i on navodi da je od tada promjenio svoj stav prema NOP-u. Medjutim njegove propovjedi i njegov rad dokazuju protivno. Prije kratkog vremena za Gecinu je poslana iz Karlovca intervencija na Borisa Balaša, sada komandanta Karlovačke brigade, od Ivana Preskara, Karlovčana, inače poznatog ustaše. Šaljemo vam original tog pisma, koje će vam vjerojatno u istrazi koristiti. Prilažemo vam 5 izjava Martina Gecine, koje je tokom vremena dao kod nas i to: Od 21.I., od 25.I., od 6.II., još jednu od 6.II. i od 15.II. ov.g. Mišljenja smo da istog pošaljete radi sudjenja višem vojnom sudu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

_____________

OZN-a II. POKUPLJE:

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 5.0.51.

245


72. 1945., travanj 15.

OZN-a za Karlovac izvješćuje OZN-u II. za Hrvatsku o “ustaško mačekovskom problemu” u Okrugu Karlovac [...]149 OTSJEK ZAŠTITE NARODA ZA OKRUG KARLOVAC Broj 120

_____________

Dne: 15. IV.1945.150

Predmet: Ustaško mačekovski problem, u našem okrugu: ODJELENJU ZAŠTITE NARODA HRVATSKE II. OTSJEK Likvidacijom Rečice kraj Karlovca pobijeno je i zarobljeno nekoliko stotina neprijateljskih vojnika, povodom čega je potreslo i demoralisalo cijelu okolicu i sam grad Karlovac. U vezi s time ustaše su bili prisiljeni t.j. ustaška vlast, da izda nekoliko primjera letaka u kojem govore, o zvjerstvima velikosrpskih partizana nad hrvatskim vojnicima. Bombardovanjem Karlovca i okolnih neprijateljskih uporišta, operacijama naših trupa ustaše se i njihovi saradnici sve više gube iz vida mase naroda. U vezi s tim kod domobranstva je nastalo jače demoralisanje i ustaše svakog dana vrše hapšenje i zatvaranje pojedinaca i većih grupa domobrana. Kod ispada Njemačke vojske u Perjasicu i Primišlju izvadjeno je iz zatvora u Karlovcu jedna veća grupa domobrana, kojim je dato odmah oružje i pred Njemačkim trupama upućeni na front Perjasica-Primišlje. Prvih dana tog ispada nama se predalo 5 domobrana medju njima jedan poručnik i jedan vodnik rodom iz Slunja. Taj uspjeh smo imali preko naših povjerenika. Poslije toga izašlo je još nekoliko domobrana, koji su se predali našim snagama, a pred nekoliko dana zarobljeno je 43 domobrana. Poslije tih predavanja svakog dana se rasipaju i bezorganizovano nastupaju na položaje. Tu se vidi opće rasulo njihovih snaga. Domobrane koji su se predali i koji su zarobljeni nakon provedenih istraga upućeni su u operativne jedinice. U zadnje vrijeme ustaše su počeli stvarati milicije preko kojih vrše teror nad narodom i nepouzdanim svojim vojnicima. Za rukovodioce tih milicija postavljaju većinom neke svoje obavještajce i najkrvavije ustaše. Pored njih uzimaju i istaknute političare, a koji se nisu kompromitovali pred Narodno-oslobodilačkim pokretom. Navodimo nekoliko imena tih milicionera i to: Ferković Mika član milicije vršio hapšenje po gradu Karlovcu, bio vodič Nijemcima na Kordunu početkom 1943 godine. Ferković Zvonko član milicije poznati ustaša, Hauptfel braća vodje gradske milicije koji vrše hapšenje u gradu Karlovcu. Ilić Stipe zapovjednik gradske milicije i logornik za grad Karlovac, od ranije poznat veliki frankovac. Pejter Marijan podvornik muške gimnazije, član 149 150

246

Grb DF Jugoslavije. Pečat.


milicije, zapovjednik radne službe ustaške mladeži, ustaški špijun u toj gimnaziji. Cimerman Dragutin, milicioner u Karlovcu, Starešinić Blaž, opasni ustaša, a sada milicioner, Profuzić Antun šofer gradske uprave, sada milicioner, Šojat gostioničar, Orešković Jure radnik sa internacije i Tomičić Krpan. Svi milicoioneri kako smo već naveli poznati su istaknuti ustaše u Karlovcu. U vezi sa ustašama i dalje nastavlja svoj zločinački rad Baburič Toma iz Banske Selnice član HSS-a i Ivo Vinc iz Karlovca, takodjer HSS-ovac. Baburić stanuje sada u Karlovcu, a stalno djeluje svojom politikom na svoj kraj. U vezi sa Baburićem nalazi se Maslek Stanko, Srbin iz Lasinjskog Sjeničaka, koji se više puta provlači na naš teritorij. Oko 7. ovog mjeseca Maslek je došao u Sjeničak i tamo je bio oko 1 do 2 dana. U vezi sa Maslekom u Sjeničaku imade jedan prosvjetna radnica koju ćemo mi ondale ukloniti, a na njezino mjesto postaviti drugu koja je u vezi sa nama i koja će doći u vezu sa Maslekom, te na taj način bi uspjeli da ćemo ga uhapsiti. U Banskoj Selnici takodjer se nalazi Baburič Ivan, koji stalno prenosi neke stvari iz Karlovca i Zagreba za naš oslobodjeni teritorij. On se maskirao kao naš radnik i nabavlja sve što može. S druge strane dolazi do izražaja da je on u vezi sa UNS-om, to se vidi po tome da je pred neko vrijeme trebao prebaciti u partizane Milić Bogdana. Prije nego što je trebao preći Milić, Baburić je prebacio od Milića neke nevredne stvari na oslobodjeni teritorij. Druge pakete koje je trebao prebaciti nije mogao pod maskom a u kojima je bilo vrednih stvari i to: 1 vojno državni pištolj i 200 metaka. U vezi s tim Milić je bio uhapšen po ustašama i nalazi se u zatvoru zajedno sa svojom familijom. Poslije toga Baburič opet pokušava toboš prebaciti taj pištolj i stvari i šalje po njih svoju ženu i još neku žensku. Kada su te žene stvari nosile ustaše su ih uhapsili i to pronašli, te oduzeli stvari i uhapsili Baburićevu ženu i tu žensku koja je išla s njome. Sada Baburić svake noći pod maskom bježi na spavanje na oslobodjeni teritorij tako kako bi imali što bolje povjerenje u njega. U vezi s tim mi smo dali zadatak povjereniku Vrginmost da ga uhapsi. Rezultate o tome ćemo Vam poslije javiti. Ustaško mačekovska propaganda proteže se preko našeg teritorija od Banske Selnice preko Skakavca-Karlovca do Barilovića “da rat neće dobiti ni ustaše ni partizani, već domobrani.” Šireć vijesti, da će doći Englezi koji će oduzeti vlast i ustašama i partizanima, a predati ju bivšoj Jugoslavenskoj vlasti. Upadom neprijateljskih snaga na Glinu veći dio žena iz općine Topuskog koje imaju muževe u ustašama bile su spremne, ako ustaše dodju u Topusko, da sa njima odu za Petrinju i da tamo stalno ostanu. Iz toga vidimo da na tom sektoru i danas radi ustaško-mačekovska organizacija, a i da su neke ženske rodbinski vezane uz ustaše. Upadom neprijatelja Primišlje - Slunj prešlo je iz Slunjskog kotara na stranu ustaša 122 duše većinom muškaraca i poneka žena. Iz mjesta Slunja prešlo je 8 duša, iz sela Podmelnice 26, iz sela Donjeg Ladjevca 19, iz sela Selišta 9, iz Gornjeg Ladjevca 5, iz Ćamerovca 8, iz sela Popovca i Furjana 8 iz sela Gornja Glina 18, iz sela Kremena 4, iz sela Glinsko Vrelo 5, iz sela Taborište, Marindolsko Brdo i Mali Vuković 5, iz Pavlovca 6, iz Cerovca 3. Bježanje ovog naroda na stranu neprijatelja razlog je djelovanja ustaške organizacije i familijarna povezanost. Na sektoru Komesarca i Gredara nalazi se ustaško-dezerterska grupa od 30 bandita. Medju njima je poznati bandit Kobasica. Ova grupa prebacila se sa sektora Bosne sa ciljem, da ostanu na tome terenu i da sebi stvore utočište. 9. na veče upućena je jedna četa u akciju na ovu grupu, ali ih nismo uspjeli pohvatati, pošto su isti banditi tog istog momenta bili prešli na drugu stranu i razdvojili se. Polovina je te bande njih 15 izvršili su pljačku iste

247


večeri u selu Lukama, opljačkali su neku robu i mast i tukli istu familiju. Nakon izvršene pljačke ta se grupa prebacila za Krajinu (Bosnu). Glavnog organizatora i prebacivanje ljudi na neoslobodjeni teritorij koji je prebacio preko 100 duša za Vaganac i Bihać ubili smo prije 15 dana, a sa njime takodjer Magdić Josu ustašu. Ova dva bandita zadržavali su se najviše u Gredaru i Komesaru, gdje su se povezivali sa ustaškim patrolama t.j. prebacivali ljude za neoslobodjeni teritorij. Grupa ustaša koja se nalazila u Blagaju od njih 5 na čelu sa Bogovićem Jurićem koga smo pri hvatanju te grupe ubili, a nad ostalom četvoricom sprovedena je istraga i upućeni na sud. U tu grupu bilo je okupljeno još 6 pokvarenjaka i bivših pljačkaša od kojih smo jednoga ubili, a ostalu četvoricu pohvatali, koji su takodjer upućeni na sud. U istragi se vidjelo, da su trebali organizovati banditsku grupu koja bi živila na tom terenu i pravila sabotažu. Kod nas se nalazio u zatvoru Katić Anton rodom iz Slunja, a koji je živio u Karlovcu. Isti je bio radnik u tvornici košara Karlovac, a zbog šverca sa kožom prošle godine je bio uhapšen iz ustaškog zatvora pustio ga je rukovodioc UNS-a Cemelšćak sa zadatkom, da provocira radnike koji su u vezi sa partizanima i da to njemu javlja. Isti je Katić dao uhapsiti nekog druga Vladu Rodbergeja koje je saradjivao sa nama. Poslije toga Cemelšćak ga je poslao da ilegalno otidje u kotar Slunj i da se poveže sa tim banditskim grupama i da vide koliko ima partizana u tim selima i dali partizani uopće prolaze kroz šume u tim krajevima. Nakon svog izvidjanja isti se trebao vratiti natrag u Karlovac i Cemelšćaka tačno obavjestiti kakovo je stanje u kotaru Slunju, dali bi ustaše u slučaju zauzimanja Karlovca mogli da se podjele u grupe i prebace na kotar Slunj. Dolaskom toga na naš sektor mi smo uspjeli ga odmah uhapsiti. Grupa ustaša koja se nalazila u Koritima i Saborskom, sada se nagdje prebacila ili je stupila u formacije drugih ustaških snaga, tačno neznamo. Na sektoru Karlovačkog kotara ustaško i mačekovska propaganda dosta je jaka. Česti upadi ustaša preko svojih ljudi ugrožavaju na tom terenu sve naše ustanove. Za podatke koje ustaše prikupljaju služe se preko svojih familija i takodjer preko svojih specijalnih obavještajaca. U Ozlju imadu svoje specijalne obavještajce koji izlaze na teren i to: Ivan i Mika Boldin iz Breznika, Jura Malinarić iz Zaluke, Brušan Podija iz Zakanje, Skaljin Ivan iz Mržljaki, kao i još nekoliko njih iz općine Ribnik. Ustaše tamo često puta ispadaju po noći i hapse naše saradnike. Oko 14.III. ove godine izašli su iz Ozlja i Stativa, te u selu Hrašču ubili našeg odbornika Marković Juru star 45 godina, odbornika Novosel Miju odveli su sa sobom. Partizana Mlacak Juru ranili i odveli sa sobom na istome drugu jedan je ustaša lizao krv i pitao ga, dali bi on to činio od ustaške krvi. Odbornika Marković Marka i [...]151 Stjepana detaljno su opljačkali iz sela Obrh, odveli su odbornika Ivičić Franju iz sela Ribnika partizana Muelić Janka i odbornika Ivičić Franju, uz to su izvršili niz pljački nad našim simpatizerima. Ovo odvodjenje i pljačkanje naših simpatizera mačekovske pristaše koriste za propagandu na slijedeći način: zašto se ti ljudi bore za partizane, kad oni svejedno neće pobjediti, zašto ne bi bili neutralni i da treba svaki čovjek, ako nemore biti neutralan da ide u domobrane, pa da će mu na taj način biti osigurana familija i njegova imovina. Često puta pozivaju ljude da idu u domobranstvo, a da nikako nejdu u Jugoslavensku Armiju. Vidimo iz slučaja od Vinskog Pavla iz Novigrada od općine Netretić, koji je svoga zeta odveo ravno u ustaše u Karlovac, a sina u domobrane. Isti Vinski je u svome kraju istaknuti HSS-ovac. U Bosiljevu nalazi se takodjer takovi elemnat Šibenik Stjepan poznati HSS-ovac, njegova kći radila je za 151

248

Nečitko.


gestapo, a danas se nalazi u Karlovcu, gdje takodjer služi toj organizaciji. Kod istoga bandita dezerteri su imali sklonište 1944 godine, on ih je po noći spremao u podrum na spavanje, a po dana su živili u njegovoj kući. Isti je često ispadao pred narodom, da partizanska banda oduzima hranu narodu, da su takodjer od njega oduzeli malu količinu, jer da je ostalo sakrio. Novosel Ivan iz sela Jančani, općina Bosiljevo, poznati HSS-ovac truje svoje noge da nebi išao u partizane, do sada je skrivao dezertere a danas govori narodu da neće partizani dobiti rat niti ustaše već da će doći netko treći. Ovakovih elemenata imade više na tome sektoru, koji se služe sličnom propagandom. Na sektoru Vukmanića i Knez Gorice djeluje Mačekova propaganda, da će doći kralj Petar i da će biti sve po starome, pozivaju ljude u domobrane i stvaraju nezadovoljstvo kod naroda prema našoj vlasti. Pored tih akcija koje mačekovština poduzima ipak je naš pokret uspio da aktivizira selo Vukmanić uz naš pokret. U zadnje vrijeme to se očituje po stvaranju NOO-a a sad u izborima posvećivanje izbora. Iz sela Vukmanića učestvovalo je na izborima oko 90%. Stvaranjem nove vlade kojoj se na čelu nalazi Maršal Tito niču nove ustaško-mačekovske parole, da su sve Srbi u vladi i da je to ponovljena velikosrpska vlast, kao što je bila za vrijeme bivše Jugoslavije. Uz to podvlače, da će ta vlast propast jer da će saveznici vršiti intervenciju za kralja Petra. U vezi s tim ustaše i ostala banda izdava svakodnevnu štampu i letke. Kod nekih ljudi ta štampa i letci djeluju, što se vidi po tome da još mnogi stoje čvrsto uz ustaški pokret, dočim drugi pasiviziraju i odbijaju potrebe naše armije. Ista parola, isti metod kao i letci svakodnevno se pojavljuju u općini Barilović. Iz te dvije općine Barilović i Vukmanić imade još veći broj u ustašama, dočim u našoj armiji imade par pojedinaca, koji nijesu u stanju da prevladaju još danas sa ostalim masama. Sam narod negleda tako široko, da bi vidio opći pregled situacije i po tom se orjenitsao. Već imade od tih ustaša velik broj ljudi koji se vežu familijarno ili prijateljski sa političarima ustaša i mačekovaca. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Za pododsjek: M.P.152 _____________

Šef II. sekcije: ...153 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 6.1.1.13-15.

152 153

Okrugli pečat: Otsjek zaštite naroda za Okrug Karlovac (u sredini grb DF Jugoslavije). Potpis nečitak.

249


73. 1945., travanj 16.

Ministarstvo industrije i rudarstva, Zemaljska uprava narodnih dobara Federativne Hrvatske, pojašnjava okružnicom svim okružnim upravama narodnih dobara i svim okružnim NOO-ima (upravnim odjelima) način raspodjele i upotrebe imovine oduzete od njemačke manjine _____________

Fed erativna Hrvatska Ministarstvo industrije i rudarstva Zemaljska uprava narodnih dobara. Broj: 73/45-16. IV. 1945. Svim okružnim upravama narodnih dobara Svim okružnim NOO-ima /upravni odjel/ Primjenom propisa Odluke AVNOJ-a od 21. XI. 1944. o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom odsutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otudjile koncentrisati će se u rukama države ogromna i mnogovrstna dobra, koja se moraju najracionalnije iskorišćavati u planskoj proizvodnji u svrhu što bržeg i uspješnijeg dokončanja rata, te u kasnije prekopotrebnoj obnovi, ekonomskom i privrednom razvitku naše zemlje. Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i ova Zemaljska uprava narodnih dobara odposlali su svim okružnim NOO-ima i svim Okružnim upravama narodnih narodnih dobara precizna Uputstva o postupku koji se provode u cilju podržavljenja imovine pripadnika njemačkog Reicha, osoba njemačke narodnosti, te ratnih zločinaca i njihovih pomagača, koji su presudama vojnih ili gradjanskih sudova osudjeni na gubitak imovine u korist države /Čl. 1 Odluke AVNOJ-a od 21. XI. 1944./, zatim o uzimanju pod upravu imovine odsutnih lica koja su u toku okupacije nasilno odvedena od stranih neprijatelja ili su sama izbjegla i konačno o stavljanju pod sekvestar imovine, koja je pod pritiskom okupatorskih vlasti prešla u svojinu trećih lica /Čl. 2 1c/. Tim uputstvima bila je nadalje svim Okružnim NOO-ima i svim Okružnim upravama narodnih dobara nametnuta dužnost najpomnjivijeg i najsavjestnijeg čuvanja imovine, koja definitivno prelazi u vlastnost države ili podpada pod njenu privremenu upravu ili sekvestar. Naročito je bilo naglašeno da se imaju preuzeti sve potrebne mjere i pooštriti odgovornost u cilju, da konfiskovana, upravljana ili sekvestirana imovina bilo koje vrsti ne bude raznošena ili raspačana, a dakako da se samo po sebi razumije, da ta imovina ne može ni u kojem slučaju da bude otudjena ili opterećena bez odobrenja ove Uprave. Opazilo se medjutim da i nakon izdanja gornjih Uputstava, a i nakon propusta koji su se ovdje ondje dogadjali ranije pri rukovanju pomenutom imovinom, na područjima nekih Okružnih NOO-a i dalje se ne vodi računa, da se državna imovina te ona kojom država privremeno upravlja, čuva i sačuva, odnosno da ju se racionalno izkorišćava u cilju ekonomske i privredne obnove zemlje. Što je najgorje, dešava se čak i to da se imovina otudjuje a da za to ne postoji nikakovog ovlaštenja od strane ove Uprave. U svrhu da bi

250


se prekinulo s takvom nepravilnom praksom, kojom država može da bude teško oštećena, te u svrhu da bi se spriječilo nepravilno i neracionalno rukovanje imovinom, koja ima da buduće bude konfiscirana ili sekvestirana, a vlastito u onim krajevima, koji će uskoro biti oslobodjeni, skreće se najozbiljnija pažnja svim Okružnim NOO-ima i svim Okružniim upravama narodnih dobara na teške odgovornosti koje za sobom povlači svaka nepravilnost, nepažnja ili propust, da se državnom imovinom te onom kojom država upravlja rukuje najsavjestnije, najpažljivije i u skladu sa već izdanim gornjim uputstvima. Posebno se svi Okružni NOO-i i sve Okružne uprave narodnih dobara upozoruju na strogo pridržavanje Uputstava ranije Povjereničtva unutarnje uprave br. 839§45. od 19. III. 1945. izdanih Okružnim NOO-ima, te privremenih uputstava za rad i organizaciju Okružnih uprava narodnih dobara ove uprave od 25 III. 1945. br. 5/45. time da se svi drugovi, koji su zaduženi poslovima oko upućivanja postupka za konfiskaciju, upravu ili sekvestraciju, te svi oni kojima je bilo na koji način povjerena briga oko čuvanja upravljanja ili čuvanja, upravljanja ili iskorišćavanja imovine a navlastito postavljeni privremeni staraoci upoznaju sa sadržajem citiranih Uputstava, te strogo opomenu na odgovornost koje im povjerene dužnosti nameću. Ponovo se skreće pažnja da otudjivanje imovine koja prelazi u vlasnost države, kao i one kojom i država privremeno upravlja, te one, koja se nalaze pod sekvestrom, nije nikako dozvoljeno. Za ono otudjivanje koje iziskuje posebne potrebe ili prilike ima se predhodno tražiti dozvola od uprave. U traženju treba navesti razlog predloženog otuđenja i cijenu koja se može postići. Dozvola za otudjenje ili prodaju nije potrebno samo za lako pokvarljivu robu, koja se ima prodati po utvrdjenim ili tržnim cienama. Sav do sada ubrani novac od eventualnih izvršenih prodaja, te novac novčane vrijednosti, dragocjenosti, vrijednostni papiri i sl., koji su zahvaćeni konfiskacijom, upravom ili sekvestrom imaju se smjesta predati Okružnoj upravi narodnih dobara, koja ih mora položiti kod jednog novčanog zavoda koji posluje pod kontrolom narodnih vlasti. O svakom polaganju treba izvjestiti ovu Upravu naznačivši ime ranijeg vlastnika konfiscirane imovine, odnosno vlastnika imovine koja je pod upravom ili sekvestrom dali se radi o konfiskaciji, upravi ili sekvestraciji, kod novčanih iznosa oznaku valute i visina, a kod ostalih predmeta kratak njihov opis i vrijednost, te konačno ime novčanog zavoda kod kojeg su novac ili predmeti položeni. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Zemaljska uprava narodnih dobara M.P. sekretar: podpis nečitljiv v. r. /.../ _____________ Kopija, strojopis Državni arhiv u Osijeku, Sabirni centar Vinkovci, 1008, 1255/45.

251


74. 1945., travanj 22.

OZN-a II. za zagrebačku oblast dostavlja Povjereništvu OZN-e za grad Varaždin “Uputstva za ulazak u gradove” i naputke o preuzimanju vlasti154 _____________

ODSJEK ZAŠTITE NARODA II ZA ZAGREBAČKU OBLAST BROJ: 969/45 Dne: 22. travnja 1945. OPUNOMOČENIŠTVO OZN-e ZA OKRUG Povjereništvo OZN-e za grad Varaždin Uputstva za ulazak u gradove koja su ranije dana pismenim i usmenim direktivama su djelomično izmjenjena. Neke je poslove, koje smo ranije trebali izvršavati mi, preuzeti će vojno pozadinske ustanove, a nekoje upravni odjeli NOO-a. Mi ćemo ovdje iznijeti plan rada, kod ulaska u gradove sa kojim su djelomično upoznatu-: K.V.O., Upravni Odjel Obl. NOO-a i sekcija III kod K.V.O. 1/ Vojska preuzima sve vojničke ustanove. U kolko je za smještaj vojske potrebno više zgrada nego je imala neprijateljska vojska, vojne vlasti će u suglasnosti sa NOO-om uzeti druge zgrade. 2/ Jedinica N.O. će zapečatiti sve javne i državne zgrade a ujedno i radnje narodnih neprijatelja, ranije židovske i srpske trgovine i sve novčane zavode, pod rukovodstvom OZN-a, koji će im dati uputstva gdje treba što učiniti. Organi OZN-e predavati će zapečaćene ustanove narodnoj vlasti čim ona bude spremna da ih preuzima. Moći će se davati postupno. 3/ Članovi OZN-e preuzeti će sve zgrade sa inventarom ustaških redarstva, logora, tabora i sve zgrade upravnih ustaških vlasti i osigurati ih sa jedinicama N.O. Kod toga treba naročitu pažnju posvetiti čuvanju arhive i kartoteke koju je vodila ustaška ob. služba. U koliko u mjestu u koje se ulazi postoji njemačka policija ili zgrada gdje je radio gestapo treba preuzeti i te zgrade sa svim inventarom. I ovdje najveću pažnju posvetiti čuvanju arhive i kartoteke. 4/ Prvih dana kada se udje u mjesto treba osigurati pravilno funkcioniranje električne centrale, vodovoda i neophodno potrebnih tvornica. U vezi s tim izdati će se proglas od upravnog odjela. Organi OZN-e lično se trebaju zauzimati da se to energično i bez odugovlačenja uredi. Narodna vlast će pozvati ljude koji rukovode centralom i vodovodom i s njima se o svemu dogovoriti. 5/ U koliko je stanje u gradu normalno, izdati će se već drugi dan proglas o radu svih poduzeća, trgovina, pekara i mljekara uz zabranu točenja alkoholnih pića. Istim proglasom dozvoliti će se kretanje prema prilikama grada. Proglas će biti potpisan od upravnog odjela. 154

252

Usp. dok. br. 67.


Povjereništvo OZN-e izdati će radnicima koji su sa periferije, a rade u nekom poduzeću u gradu, propusnice za dolazak na rad i povratak kući. To u koliko isti nisu narodni neprijatelji. Svaki kojemu se izdaje propusnica treba imati dva svjedoka koji su poznati. Oni treba da jamče za istinitost njegovih navoda. U koliko stanje u gradu i okolici ne dozvoljava normalizaciju života mogu organi OZNe i upravnih odjela samostalno mijenjati odluke o kretanju i radu. 6/ Svi organi Narodne vlasti koji će ulaziti u novo oslobodjena mjesta trebaju biti snabdjeveni sa propusnicama OZN-e N.O.O. za ulazak u mjesto i van. Kad naša Povjereništva N.O.O. izdaju propusnice treba na njima navesti zadatak organa narodne vlasti radi kojeg mu se odobrava kretanje. Propusnica važi samo za onog kome je izdana. Ono lice koje imade propusnicu ne može nikoga voditi u mjesto ili iz mjesta. Vojna lica - vojno pozadinskih ustanova, trebaju imati propusnicu od svojih ustanova za ulazak u mjesto ili izlaz potvrdjeno od OZN-e III. Vojna lica operativnih jedinica trebaju imati propusnica za ulaz i izlaz izdanu od svojih štabova potvrdjenu od OZN-e III u jedinicama. U koliko neke jedinice putuju, njihovi komandanti ili vodje trebaju imati objavu višeg štaba o pravcu kretanja. Bez takvih isprava ne smije se propustiti ni jedno vojno ili civilno lice. 7/ Odmah či, će to dozvoljavati prilike /drugi ili treći dan/ u mjestu prozvati će upravni Odjel proglasom sve muškarce od 14 do 60 godina starosti da zamjene stare legitimacije novim. Svaki koji zamjenjuje legitimaciju treba izjaviti ime člana svoje obitelji. Svako lice treba imati dvojicu gradjana za potvrdjivanje istinitosti njihovih navoda. Za taj rad može se uzeti dva čestita gradjana koji dobro poznaju sva lica u gradu. Zamjenu legitimacija će vršiti upravni odjel NOO-a, uz pomoć OZN-e. Oblasni NOO. snabdijevati će sa iskaznicama koje će se davati gradjanima za stare legitimacije sve NOO-e, koji će vršiti zamjenu. Prema tome, naše iskaznice koje su ranije štampane otpadaju. Organi OZN-e trebaju dati punu pomoć upravnim Odjelima kod zamjene legitimacija. Taj rad moći će se vršiti u gradu sa mobiliziranim pisarima. Od Upravnog Odjela može biti samo jedan drug za potpisivanje i jedan pisar koji će uvoditi broj izdane priznanice i primiti stare. Sav ostali rad moći će izvršiti mobilizirani pisari. Naš organ biti će prisutan i pomagati će drugu iz Upravnog Odjela. U koliko kod popisa uskrsnu neki sumnjivi momenti izvršiti će se hapšenje i uhapšneo lice predati Povjereništvu na daljnji postupak. Kod popisa treba izbjegavati masovna hapšenja. To će se kod manjih krivaca moći izvršiti nakon popisa jer će se znati gdje se zadržavaju, a teži će trebati biti hapšeni još prije zamjene legitimacije. Naša Povjereništva trebaju poduzeti sve da se gore navedeno na vrijeme i savjesno izvrši. 8/ Kod svakog NOO-a formirati će se logor za sva lica koja su pobjegla sa oslobodjenog teritorija ili smo ih protjerali u uporišta. Tu dolaze u obzir lica za koje momentalno nemamo materijala za sudski postupak. Za takve treba prikupljati podatke i prema tome će se sa njima dalje postupiti. Izbjegle zločince za koje se imade materijala hapsiti, ispitivati i predavati ih sudu. U isti logor kod NOO-a slati će naša povjereništva i Opunomočeništva sva lica koja su došla sa teritorije van naše oblasti. Odatle će se transportirati u mjesta njihovog ranijeg boravka. U koliko su takva lica radila protiv NOP-a na našem teritoriju, a mi o tome imademo dokaza, treba ih ispitati i predati sudu a OZN-u njihovog okruga preko nas o tome obavijestiti. 9/ Komanda područja, organizirati će logore za ona lica, koja su presudjena za rad i ratne zarobljenike.

253


10/ Sa gradjanskim licima voditi će postupak naša Opunomočeništva i Povjereništva, a vojna lica će predavati organima OZN-e III. 11/ Odmah nakon ulaska u mjesto izdati će Komanda mjesta proglas o predaji svega oružja i vojničke spreme. Taj proglas neće važiti za organe Narodne vlasti kojima je oružje izdano od Upravnog Odjela Obl. Okr. ili Kot. NOO-a. Sve osoblje od NOO-a, kojima je izdano oružje imadu označeno na objavi što nosi od oružja ili spreme. Bez takovih objava oduzimati će se svakome oružje i sprema. 12/ Odmah nakon izmjene legitimacija izdati će upravni odjel proglas za gradjanstvo da prijavljuje lica koja se skrivaju u gradu. U proglasu će se podvući kažnjavanje da će svi oni koji bilo koga zakrivaju, biti nemilosrdno kažnjeni. 13/ Sa jedinicama Narodne obrane pokupiti će se sve Nijemce u koliko nama za njih materijala za sudjenje predati će ih se u logor Komande područja. U koliko je neki Nijemac aktivno radio u NOP-u ili se nalazi u jedinicama naše Armije, a njegova porodica nije radila protiv NOP-a neće se nju dirati do daljnjega. Imovinu od Nijemaca poslanih u logor preuzeti će upravni odjel. U koliko ima neki Nijemac iz neutralne zemlje /kao na primjer iz Švicarske itd/, a nije se ogriješio o interese NOP-a, pustiti će se njegova porodica do daljnjeg na miru. 14/ Gradjane naše zemlje, koji su od 1941 godine do oslobodjenja preselili iz kojeg drugog kraja ili grada, a nisu se ogriješili o interese NOP-a pustiti će ih se na miru. Za njih će upravni odjel štampati upitni arak koji će se prodavati u trgovinama. Na njemu će se trebati navesti razloge zašto su preselili u sadanje mjesto stanovanja. Tako ispunjene arke predavati će upravnom odjelu. Naša Povjereništva pregledati će ispunjene arke, uzeti imena svih takovih lica i dostaviti, ako su sa teritorija naše oblasti preko Opunomočeništva onom Opunomočeništvu sa čijeg su teritorija, da ispita njihovo držanje prema NOP-u od 1941 do vremena njihovog preselenja i da ih o tome obavijesti. U koliko je neko lice sa teritorija van naše oblasti poslati će se dopis nama. mi ćemo ispitati preko Otsjeka one oblasti gdje je to lice ranije stanovalo i dostaviti Povjereništvu odnosno Opunomočeništvu. Prema dobivenom materijalu će se prema takovima dalje postupati. Hapšenje narodnih neprijatelja treba vršiti noći i izvoditi planski. Već prvu noć može se hapsiti sve okorjele nepopravljive zločince. Ostala hapšenja će se vršiti postepeno. Odmah nakon izdanih legitimacija prići će se sa jedinicama N.O. pregledavanju grada. Sva lica koja ne posjeduju ove legitimacije treba hapsiti i podmetnuti ispitivanju. Svim izloženim problemima treba prilaziti elastično i rješavati ih prema prilikama u mjestu. Gornja uputstva u prepisu dostavite svim Povjereništvima i sa njima ih razradite.

Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________

Kopija, strojopis Državni arhiv u Varaždinu, 0019, Prosvjetni odjel, Spisi, 1/45.

254

Za Otsjek:


75. 1945., travanj 23.

Upravni odjel Oblasnog NOO-a Zagrebačke oblasti dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Zagreb upute “Zadatci upravnih odjela pri oslobadjanju novih krajeva” _____________

OBLASNI NARODNO OSLOBODILAČKI ODBOR ZAGREBAČKA OBLAST Upravni odjel Broj: 59/1945 Dne: 23.IV.1945.

STROGO POVJERLJIVO!

Predmet: Oslobađanje novih krajeva preuzimanje vlasti.-

OKRUŽNOM NARODNO OSLOBODILAČKOM ODBORU /Upravni odjel/ Zagreb

Nastupanjem naše vojske u ovim krajevima započet će uskoro oslobađanje područja Vašega okruga. Da bi se preuzimanje vlasti u još neoslobođenim krajevima pravilno i u redu izvršilo, šaljemo Vam u prilogu upute, kojih treba da se striktno pridržavate, jer je tako dogovoreno na sastanku s Vojnom oblasti X. korpusa “Zagrebačkog” i OZN-om. Od tih uputa ne smije se ni u kom slučaju otstupati. U tim uputama imadete konkretno navedeno koje zadatke treba da izvršavate prigodom oslobađanja. Potrebno je, da se pročelnici upravnih odjela kotarskih odnosno gradskih NOO-a odmah povežu sa Povjerenstvom OZN-e za dotični kotar odnosno grad, i da se konkretno dogovore o pojedinim zadatcima prema priloženim uputama. Pročelnici upravnih odjela kotarskih, odnosno gradskih NOO-a treba da budu stalno u dodiru sa upravnim odjelom okružnog NOO-a, i treba da se nalaze na takvom mjestu, da može kad dođe vojska u njegov kotar odnosno grad da ide odmah iza vojske, kako je to predviđeno u priloženim uputama. Prigodom započimanja oslobađanja kojeg kotara dotični pročelnik primit će kod upravnog odjela okružnog NOO-a potreban broj milicionera na raspolaganje. Upravni odjel okružnog NOO-a treba da se odmah pobrine i predvidi mjesto za logor, kao i za rukovodstvo i potreban broj milicionera za čuvanje. Proglase, koje treba izdati u smislu tih uputa izdaje Upravni odjel kotarskog odnosno gradskog NOO-a. Prigodom izdavanja “Iskaznica” po točki 7. (priloženih uputa) treba voditi knjigu sa ovim rubrikama: 1. Redni broj 2. Prezime i ime 3. Datum i mjesto rođenja

255


4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zavičajna općina Zanimanje Narodnost Mjesto boravka, ulica i kućni broj Imenično navesti sve članove porodice kao i stanare ako ih ima Primjedba

Za taj rad treba staviti na raspolaganje upravnom odjelu kotarskog ili gradskog NOO-a, 2 pisara koji se nalaze u Narodno oslobodilačkoj borbi. Upitni arci koje treba da ispune svi doseljenici poslije 1941 treba da izgledaju ovako: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

U p i t n i a r a k Prezime i ime Datum i mjesto rođenja Zavičajna općina Zanimanje Narodnost Prijašnje mjesto boravka Sadašnje mjesto boravka, ulica i kućni broj Kada se doselio, datum Zašto se doselio Kako se je držao od dolaska do oslobođenja prema NOB-i Podaci o porodici, navesti imena Primjedba Vlastoručni potpis:

Te upitne arke treba dati štampati i dati na rasprodaju u jednu trgovinu uz 5% zarade. Naziv te trgovine treba navesti u proglasu, kojim se pozivaju doseljenici da te upitne arke ispune i predaju kod Upravnog odjela. Prema tim uputama treba da se odvija rad upravnih odjela kotarskih NOO-a u svim kotarskim mjestima, t.j. u Dugom Selu, Sv. Ivanu Zelini i Dolnjoj Stubici. U koliko smatrate za potrebno, da se te mjere provedu u još kojem mjestu treba isto tako postupiti u sporazumu sa Povjerenstvom OZN-e. Za takova mjesta treba da Upravni odjel nadležnog kotarskog NOO-a odredi u sporazumu sa Povjerenstvom OZN-e delegata sa potrebnim osobljem, da sve to izvrši. Iz samih uputa vidi se, da se taj rad povjerava Upravnim odjelima i oni su odgovorni da se to izvrši i treba da ih svi u tome pomažu. U prilogu šaljemo Vam navedene upute za Upravne odjele kotarskih NOO-a time, da iste odmah dostavite tim kotarskim NOO-ima. Ujedno Vam šaljemo potreban broj Iskaznica, koje također odmah dostavite Upravnim odjelima kotarskih NOO-a. U tome radu treba Upravnim odjelima kotarskih odnosno gradskih NOO-a pružiti punu pomoć. Ujedno Vam svraćamo pažnju na dosadašnje upute po tome pitanju (kao što je postavljanje povjerenika u poduzećima i trgovinama, preuzimanje ljudstva u ustanovama, preuzimanje inventara u ustanovama i t.d.) time, da prema tim uputama treba sve na vrijeme pripremiti. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

256


Pretsjednik: s.o. OKRUŽNI N.O.O. ZAGREB Upravni ODJEL PRIMLJENO DNE: 8 / 5 1945. BROJ: 266157

M.P.155

Pročelnik upravnog odjela: ...156 [v.r.]

Dop., 25.V-1945 Po uzetom znanju, jedan prepis zadržan za Važne naredbe, stoga S.F.S.N. a.a. ...158 [v.r.]

_________________________________________________________________________

Okružni NOO Zagreb159

STROGO POVJERLJIVO!

ZADATCI UPRAVNIH ODJELA PRI OSLOBAĐANJU NOVIH KRAJEVA Oslobađanje teritorija na našoj Oblasti razvija se ovim redom: 1./ nastupa vojska Jugoslavenske Armije, zatim Narodna Odbrana i konačno organi OZN-e i NOO-a. Radi toga treba da pročelnik upravnog dijela ili po pročelniku određen referent kod Okružnog i kod Kotarskog NOO-a odmah se poveže sa članom OZN-e. To važi naročito za pročelnike odnosno delegirane referente upravnih odjela Kotarskih NOO-a. Na osnovi uptstva broj 255/44 od ZAVNOH-a (odjel unutarnje uprave) koje ste ranije primili i dogovora ovoga Oblasnog NOO-a, OZN-a i vojne Oblasti X. korpusa ulazak u gradove i kotarska mjesta ima se odvijati na slijedeći način: 1./ Vojska Jugoslavenske Armije preuzima sve vojne ustanove, a po potrebi i ostale ustanove dogovorno sa NOO-ima. 2./ Jedinice Narodne Odbrane pod rukovodstvom članova OZN-e zapečatit će sve državne i javne zgrade, radnje narodnih neprijatelja, radnje čiji su vlasnici ranije bili židovi ili Srbi, sve banke i novčane zavode. Zapečaćene zgrade i ustanove predavati će se postepeno NOO-ima, kako ih oni budu mogli preuzimati. 3./ Članovi OZN-e preuzeti će sve ustaške ustanove sa inventarom, kao što su: ustaško redarstvo, stožer, logor, tabor i sve zgrade upravnih i sudskih vlasti. Zgrade sudova sa inventarom OZN-a će predati Narodnim sudovima. 4./ Istoga dana, kad se uđe u grad ili kotarsko mjesto, izdati će se proglas: a) Električna centrala, vodovod, pekare, tvornice i preduzeća neophodno potrebna za život ne smiju prekidati rad i da su dosadanji vlasnici i rukovodioci odgovorni za normalan rad. b) Sve ostale radnje moraju biti do daljnjega zatvorene. 155 Okrugli pečat: Oblasni Narodno oslobodilački odbor Zagrebačke oblasti (u sredini zvijezda petokraka). 156 Potpis nečitak. 157 Pečat. 158 Potpis nečitak. 159 Dopisano, rukopis.

257


c) Zabranjeno je svako kretanje po gradu odnosno mjestu. 5./ Drugi dan, u koliko se prilike u gradu, odnosno mjestu normaliziraju izdati će se proglas o radu svih poduzeća s tim, da je zabranjena prodaja alkoholnih pića, i da je dozvoljeno kretanje od 6 sati ujutro do 8 sati na večer. Radnicima sa periferije u koliko nisu narodni neprijatelji izdati će OZN-a naročite propusnice za rad. Za svo ostalo stanovništvo u gradu ili izvan grada zabranjuje se ulaz i izlaz do daljnjega. To važi i za kotarska mjesta. Proglase pod redni broj 4./ i 5./ izdati će upravni odjel u tom gradu, odnosno kotarskom mjestu. 6./ Organi NOO-a, koji će ulaziti u oslobođene gradove odnosno kotarska mjesta moraju imati propusnice od OZN-e. Bez te propusnice neće nitko moći ulaziti niti izlaziti. Propusnica vrijedi samo za lice, kojemu je izdana, a ne za rodbinu ili poznanike. Vojna lica pozadinskih ustanova dobit će propusnice od svojih nadležnih komanda potvrđene po OZN-i-III, a vojna lica operativnih jedinica dobit će propusnice od nadležnih štabova ovjerovljene po OZN-i-III. U koliko neka vojna jedinica putuje, mora imati objavu o pravcu kretanja od nadležnog štaba. Bez takovih isprava ne može se kretati ni jedno vojno lice. 7./ Upravni odjeli (kotarski i gradski) teći dan u koliko su prilike normalne, izdati će proglas po kojem se pozivaju svi muškarci od 14-60 godina starosti da se prijave kod tog upravnog odjela (navesti ulicu i broj kuće) gdje će dobiti iskaznice. Zamjena starih legitimacija odnosno izdavanje Iskaznica vršit će upravni odjel uz pomoć OZN-e, a uz prisutnost dva poznata i pouzdana građana radi utvrđivanja identiteta. U koliko ova dva građana nebi mogli utvrditi identitet lica, potrebno je, da to lice dovede dva poznata građana radi utvrđivanja identiteta. Da bi se ovaj rad pravilno i brzo odvijao, poslati će upravni odjel Oblasnog NOO-a svima kotarskim NOO-ima štampane Iskaznice, u koliko ne bi stigle na vrijeme te Iskaznice, tad će upravni odjeli sami umnožiti prema priloženom obrascu. Pročelnik upravnog odjela ima odmah da odredi druga iz svog odjela i najmanje dva pisara za taj rad. Prilikom izdavanja Iskaznica treba dotično lice da dade podatke o svojoj porodici i stanarima. 8./ Kod svakog okružnog NOO-a ima se osnovati logor za lica koja nisu iz zagrebačke oblasti, a koja će se kasnije upućivati u svoju oblast i za lica koja se zateknu u gradu, odnosno kotarskom mjestu, a pobjegla su od nas, ili smo ih mi potjerali u uporišta, a nema materijala, da bi ih se moglo sudski kazniti. Pročelnik upravnog odjela treba odmah da odredi mjesto logora, postavi rukovodstvo logora (upravnik, komesar i ekonom) i potreban broj narodne milicije za čuvanje. 9./ Komanda područja osnovat će logore za presuđena lica i ratne zarobljenike. 10./ Postupak protiv građanskih lica voditi će OZN-a-II, a protiv vojnih lica OZN-aIII. 11./ Komande mjesta izdati će odmah proglas o predaji oružja i vojne spreme. To se neće odnositi na organe narodne vlasti, koji imaju propisne objave izdane od upravnih odjela kotarskih NOO-a, okružnih NOO-a, ili Oblasnog NOO-a i u kojima je upisano što ima od vojne spreme i oružja. U koliko neki organ NOO-a ima oružja i vojne spreme koja nije upisana u objavi, ima to predati Komandi mjesta. 12./ U gradovima, odnosno kotarskim mjestima upravni odjel izdaje proglas o prijavljivanju lica, koja se skrivaju, kao i o kažnjavanju onih, koji ih skrivaju. Taj proglas izdaje nakon što su u dotičnom gradu ili mjestu izdane Iskaznice. 13./ Sve Nijemce, koji nisu podanici neutralnih država (Švicarska, Švedska i t.d.) i koji nisu aktivno sudjelovali u NOB-u Narodna Odbrana u saglasnosti sa OZN-a-II i upravnim

258


odjelom pokupiti će ih i uputiti u logor Komande Područja, a Upravni odjeli konfiskovat će njihovu imovinu. 14./ Doseljenike u gradu odnosno u kotarskom mjestu, koji su se naselili (normalno) poslije 1941 godine i nisu se ogriješili o interese NOB-e, treba pozvati putem oglasa da ispune “Upitne arke” i predadu upravnom odjelu. Upitne arke prema priloženom obrascu štampat će upravni odjeli u štampariji i ustupiti trgovinama uz 5% zarade. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________ Izvornik i prijepis, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034, Opći spisi, 266/45.

76. 1945., travanj 24.

Vojni sud IV. korpusne oblasti JA Vijeće kod pokupsko-turopoljskog područja, dostavlja OZN-i IV. za Pokuplje popis osoba koje su im uputili tijekom rujna 1944., a koje je Vojni sud osudio na smrtne kazne ili na kazne prisilnoga rada _____________

Vojni sud IV. Korpusne oblasti J.A. vijeća kod Pokupsko-Turopoljskog područja Sud. br: 44/45 Dne 24/IV.1945g.

OTSJEKU ZA ZAŠTITU NARODA P O K U P J E

I V

Dostavljamo ovaj popis presudjenih osoba, koji su upućeni ovom sudu po vama i to samo od rujna 1944. godine. 1. Šilobad Stjepan, Podgradje-Samobor, osudjen na 2 god. pris. rada, 1 god. čast. gradj. prava gubitak, amnestiran. 2. Bešković Milan, Mali Lipovac, Vanjski Samobor, osudjen na smrt. 3. Dumić Vid, Mali Lipovac, Vanjski Samobor, osudjen na smrt. 4. Galović Vjekoslav, Vukomerić, Vel. Gorica, osudjen na smrt. 5. Mioković Pavao, Pisarovina, osudjen na smrt. 6. Čančar Mara, Peščenica, osudjena na 1. god. prisilnog rada, amnestirana. 7. Tomičak Bara, Kraljevac, kotar Pisarovina, osudj. na 6 mj. pris. rada, globe Kn 50.000., izdržala kaznu. 8. Krupić Franca, Kovačevac, opć. Lasinja, kot. Pisarovina, os. 1 god. pris. rada. 9. Djerek Lucija, Kovačevac, opć. Lasinja, kot. Pisarovina, osudj. 1 god. pris. rada.

259


10. Sršen Car Nikola, Mljet, Dubrovnik, osudjen na smrt. 11. Banić Mato, Vratečko, opć. Letovanić, kot. Sisak, osudj. na 5 god. pris. rada, Sredičko. 12. Ruševljan Blaž, Vratečko, opć. Letovanić, kot. Sisak, os. na 5 god. pr. rada, Sredičko. 13. Jonkeš Janko, Rožanica, opć. Pokupsko, kot. Pisarovina, osudjen na smrt. 14. Hoboić Josip, Kraljevac, kotar Pisarovina, os. 6 mj. pris. rada, 1 god. gub. gradj. čas. prava, globa Kn. -50.000., amnestiran. 15. Lojen Toma, Kraljevac, kot. Pisarovina, osudj. 6 mj. pris. rada, 1 god. gub. gradj. čas. prava, izdržao kaznu. 16. Šestak Toma, Šestak Brdo, opć. Pokupsko, kot. Pisarovina, 18 mjeseci prisilnog rada, upućen u 34. Diviziju. 17. Radivojac Stjepan, Stari Brod, kotar Sisak, 1 god. prisil. rada up. u VIII. Diviz. 18. Robić Blaž, Buševac, kot. Vel. Gorica, osudjen na smrt. 19. Gajdek Nikola, Hotnja, opć. Pokupsko, kot Pisarovina, 5 god. pris. rada up. VIII. Diviz. 20. Dolački Ana, Roženica, opć. Pokupsko, kot. Pisarovina, 18. mj. pris. rada Ban. podr. 21. Topolščak Marijan, Zdenčina, 13 god. pris. rada, up. u IV. korpus vojne oblasti. 22. Dolački Mara, Roženica, opć. Pokupsko, kot. Pisarovina, 2 god. pris. rada up. u Banijsko područje. 23. Vranešić Mate, Žažina, kot. Sisak, sudj. na 2 god. pris. rada, na 2 god. gub. gradj. čas. prava, upućen u Banijsko područje. 24. Vukelić Josip, Kovačevac, opć. lasinja, kot. Pisarovina, osudj. na 6 mj. pris. rada i na 1 god. gubitka čas. gradj. prava, izdržao kaznu. 25. Vidović Franjo, Šišljavić, kotar Pisarovina, os. na 6 mj. pris. rada, 1 god. gub. čas. gradj. prava, izdržao kaznu. 26. Djurdjek Ivan, Donja Kupčina, kot. Pisarovina, osudjen na smrt. 27. Dolački Ivan, iz lekenika, 1 god. pris. rada, 2 god. čas. gradj. prava, upućen u Banijsko područje. 28. Perović Štefanija, Lekenik, sudj. na 6 mj. pris. rada, 1 god. gub. gradj. čas. pr. upućen u Sredičko. 29. Kokot Kata, Lekenik, sudj. 1 mj. pris. rada, izdžala kaznu. 30. Bačurin Bara, Mala Buna, osudj. na 2 mj. pris. rada upuć. u Sredičko. 31. Markus Jela, Gor Hruševac, os. na 6 mj. pris. rada, 6 mj. gub. gradj. čas. pr. Sredičko. 32. Markus Jana, Gor Hruševac, os. na 6 mj. pris. rada, 6 mj. gub. gradj. čas. up. u Sredičko. 33. Markus Kata, Gor Hruševac, os. na 6 mj. pris. rada, 6 mj. gub. gradj. čas. up. u Sredičko. 34. Markus Milka, Gor. hruševac, os. na 18 mj. pris. rada, 1 god. gub. gradj. čas. prava upućena u Banijsko područje. 35. Banić Kata, iz Lekenika, os. na 6 mj. pr. rada, 6 mj. gub. čas. gradj. pr. up. u Sredičko. 36. Muža Bara, iz Lekenika, sudj. na 2 mj. pris. rada, izdržala 37. Muškon Andro, iz Leprevice, kot. Dugo Selo, sudj. na 4 mj. pris. rada i 6 mj. gub. gradj. čas. prava, upućen u Sredičko. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Sekretar suda: _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 5.0.3.1.

260


77. 1945., travanj 29.

Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine “Austrije i njezinih državljana”160 _____________

OKRUŽNI NOO BANIJE UPRAVNI ODJEL Odsjek Opće Upravni Broj: 1864 od 29.IV.1945. Predmet: Austrije i njezinih državljana imovine - podržavljenje. K O T A R S K O M N.O.O.u P e t r i n j a Upravni odjel/ Opće Upravni odsjek U vezi sa podržavljenjem imovine Njemačkih državljana, postavljeno je pitanje Ministarstva Unutarnjih poslova dali će se na takav isti način postupati sa imovinom austrijskih državljana odgovoreno je Okružnicom od 19/IV. broj 1234/1945. kako slijedi: Moskovskom deklaracijom, odlučeno je da se opet ima uspostaviti slobodna Austrijska država. Iz toga slijedi, da ujedinjene nacije ne smatraju Austriju i njezine državljane suodgovornima za zločina Njemačkog Rajha i njegovih državljana, pa se stoga odluka AVNOJ-a od 21./XI. 1944. o prijelazu u državno vlastništvo neprijateljske imovine i t.d. nemože automacki odnositi na Austriju i Austrijance. Imovina Austrijskih državljana ne prelazi, dakle, automacki u državno vlastništvo, što dakako ne znači, da pojedini Austrijski državljani ne mogu biti proglašeni ratnim zločincima ili narodnim neprijateljima, te s tim u vezi biti kažnjeni kaznom konfiskacije imovine. Ova okružnica ima vezu sa uputama o konfiskaciji koje su naslovu dostavljene. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Pročelnik: M.P.161 162 ... [v.r.] _____________

Predsednik: ...163 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Opći spisi, kut. 34, 1395/45. Usp. dok. br. 81. Okrugli pečat: Okružni narodno oslobodilački odbor Banije (u sredini zvijezda petokraka). 162 Potpis nečitak. 163 Potpis nečitak. 160 161

261


78. 1945., travanj 30.

OZN-a II. za Baniju dostavlja OZN-i II. za Hrvatsku popis osoba koje su uhićene od 10. do 30 travnja 1945., navodeći nad kojim osobama istraga nije provedena ili je u toku i nad kojim osobama je istraga provedena i predane su sudu, te koje su osobe nakon istrage puštene _____________

Otsjek II. Okružnog Odjela za zaštitu Naroda Banije Broj: K 391 1945. 30.IV.1945. Predmet: Pregled hapšenika kroz mjesec april (od 10.IV. do 30.IV.1945 g.) II. Otsjeku Odjela za Zaštitu Naroda HRVATSKE. Dostavljamo vam kao prilog radom izvještaju ovaj pregled nad hapšenicima koji su bili i koji se sada još nalaze kod nas u zatvoru od 10.IV. do 30.IV. 1945. god. U zatvoru otsjeka nalazili su se i nalaze se sljedeći hapšenici: LICA NAD KOJIMA JE ISTRAGA PROVEDENA I KOJA SU PREDANA SUDU: 1. Pajić Kata starija, iz Bestrme 2. Pajić Kata mladja iz Bestrme 3. Biškupović Stojan iz Bestrme Svi troje priznali su optužni materijal koji ih je teretio. 4. Boltužić Jaga iz Mlinoge na ponovnoj istrazi priznala u potpunosti optužni materijal i otkrila još jedno lice. 5. Begović Sava iz Begovića priznala optužni materijal, i otkrila jedno lice. 6. Begović Mica iz Begovića priznala optužni materijal. 7. Radovan Nožinić (Slatki) iz Bujine priznao optužni materijal u cijelosti. 8. Nikola Nožinić (Mrki) iz Bujine priznao optužni materijal. 9. Cvjetojević Milan iz Javnice priznao optužni materijal. 10. Lazić Mikailo izi Mečenčana priznao optužni materijal LICA KOJA SU UPUĆENA U OPERATIVNE JEDINICE ILI PROPRAĆENA U SVOJA RODNA MJESTA NA DALJNJI POSTUPAK: 1. Carić Dušan iz Umčana upućen u operativnu jedinicu pošto je ustanovljeno da je za vrijeme svoga boravka na neoslobodjenom teritoriju održavao veze se informativnim oficirima VII. divizije. 2. Preradović Miloš iz Umetića po saslušanju upućen za borca u VII diviziju. 3. Komić Halid iz Bos. Novog koji je prebjegao na Baniju, a prema podacima sa kojima smo raspolagali upućen je stražarno OZNI Podgrmeč.

262


LICA KOJA SU OSLOBODJENA U TOKU ISTRAGE: 1. Marinović Joso iz Gora, pušten na slobodu, pošto je dokazano da ne postoji krivica. 2. Hodalj Ivan iz Gora, pušten na slobodu, pošto je dokazano da ne postoji krivica. 1. 2. 3. 4. 5.

LICA NAD KOJIMA SE VODI ISTRAGA: Milovan Štrbac iz D. Dobretina, nad istim je istraga u toku. Dodoš Dragica iz Dodoša, istraga se vodi. Zlonoga Savo iz Majskih Poljana istraga se vodi. Zlonoga Milka iz Majskih Poljana istraga se vodi. Zlonoga Janja iz Majskih Poljana istraga se vodi.

LICA NAD KOJIMA JOŠ NIJE VODJENA ISTRAGA: Jovanović Petar iz Glinskih Poljana, uhapšen kao mačekovski agent Karajčić Mirko iz Četvrtkovca, bio aktivni četnik. Jandrija Djerić iz Paukovca, bio aktivni četnik. Vukosavljević Milan iz Petrinjaca, bivši pretsjednik opć. NOO-a Sunja, a poslije četnički organizator i aktivni četnik. 5. Danica Bajić iz Četvrtkovca, uhapšena kao četnički saradnik. 6. Stelja Desanka iz Praćne uhapšena radi saradnje sa četnicima i ustaške špijunaže. 7. Miladin Joka iz Rujevca. 8. Andasura Stanko iz Rujevca. 9. Jović Jovo iz Jovića. 10. Vasiljević Petar iz Pedlja. 11. Stojša Janjan iz Rujevca. 12. Vule Luka iz Stupnice. 13. Jure Paležac (Grebarević) iz Gvozdanjskog. Od 7 do 13 hapšeni su kao četnički nastrojeni, radi sabotaže i podržavanja četničkih bandita, a Paležac kao ustaški špijun. 14. Krivaja Marica iz Joševice, hapšena radi održavanja veze sa četnicima. 15. Živković Marija iz Stubljana hapšena radi čestog odlaženja u rodbinu koja živi u neprijateljskom uporištu.

1. 2. 3. 4.

KOD POVJERENSTVA GLINA NALAZILA SU SE I JOŠ SE NALAZE SLIJEDEĆA LICA U ZATVORU: 1. Cavrić Tomo i Palaić Mara iz Strašnika presudjeni su na smrt ali još nije potvrdjena osuda od višeg vojnog suda. 2. Hodalj Mara iz Slane presudjena na 7 godina prisilnog rada i gubitak gradjanske časti za 7 godina, te globom od 200.000 kuna. 3. Bunjan Janko iz Graberja presudjen na 10 godina prisilnog rada i toliko na gubitak gradjanskih prava. 4. Sremić Kata iz Jama upućena je kot. narodnom sudu s prijedlogom da se kazni ekonomski.

263


LICA NAD KOJIMA JE ISTRAGA SPROVEDENA I KOJA SU PREDANA SUDU: 1. Bukovac Mara iz Skele, priznala optužni materijal u cijelosti. 2. Bukovac Pavao iz Skele, priznao optužni materijal. 1. 2. 3. 4. 5.

LICA KOJA SU OSLOBODJENA U TOKU ISTRAGE: Bukovac Roža iz Skele. Bukovac Luka iz Skele. Bukovac Jana iz Skele. Bukovac Šimo iz Skele. Vukovac Mara iz Skele.

LICA NAD KOJIMA JE ISTRAGA U TOKU: 1. Stjepan Markulin iz Ilovačka. 2. Kireta Josip iz Ilovačka. 3. Grahovac Mato iz Ilovačka. 4. Šuntić Mijo iz Ilovačka. 5. Kireta Maca iz Ilovačka. 6. Grahovac Ivan iz Ilovačka. 7. Markulin Stjepan drugi iz Ilovačka. 8. Klasnić Ljubica iz Ilovačka. 9. Car Stjepan iz Ilovačka. 10. Grahovac Pavao iz Ilovačka. 11. Bunjan Ivan iz Graberja 12. Šohinger Branko iz Petrinje, (istragu vodi ovaj odjel). 13. Kosanović Milica iz Gline, (istragu vodi ovaj odjel). 14. Ceerjak Mato iz Bučice. 15. Kaulić Milka iz Bučice. 16. Štajduhar Antun iz Skele LICA NAD KOJIMA SE ISTRAGA JOŠ NE VODI: Baćurin Josip iz Slane. Panižić Jandre iz Slane. Kovačević Joso iz Slane. Školneković Stevo iz Glinske Poljane. Školneković Ivan iz Glinske Poljane. Panižić Milan iz Slane Gregurić Antun iz Slane Sva grupa od njih 7 uhvaćena je u šumi dana 15.IV.1945 gdje su se od ranije krili, misleći da ne idu ni k nama ni k neprijatelju. 8. Škrinjarić Ivan iz Novog Sela, uhapšen je što je kao odbornik poslao svoga sina u neprijateljsku vojsku. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KOD POVJERENSTVA DVOR NALAZE SE U ZATVORU SLIJEDEĆA LICA: 1. Borota Ljubica iz Udetina, istraga sprovedena, ali još nije predana sudu. LICA NAD KOJIMA JE ISTRAGA U TOKU: 1. Milovan Borota iz Udetina, hapšen dana 10.III.1945. kao aktivni četnik koji se krio u Šamarici oko 40 dana.

264


2. Šima Barišić iz sela Briševa, opć. Stari Majdan, kot. Sanski Most. 3. Čavić Marija iz Draškovca, hapšena za odlazak bez dozvole u neprijateljsko uporište Dvor. Od 17. do 25. ov. mj. došlo je sa neoslobodjenog područja, sa kotara Sisak 25 lica, koja su sva saslušana kod ovog odjela. Od toga trojica su upućena u operativne jedinice, dok su ostali većinom drugarice i nesposobni drugovi stavljeni na raspolaganju ONOO-u Banije koji ih je rasporedio na razne radove. Od toga je ONOO uputio u logor Slijepčević Milku koja je prilično poznata kao švercerka, a bila je na oslobodjenom području 1943 god. te se vratila nazad u Sisak. Ista je upućena u logor na naš prijedlog. Rezultat njihovih izjava bio je dosta suhoparan, pošto su svi uglavnom govorili o najvećim ustaškim krvnicima i koljačima i koji su poznati kao takovi svakome, te nismo uspjeli dobiti nekih naročitih podataka. Razlog njihovog prelaza sa neoslobodjenog na oslobodjeno područje, jest uglavnom spasavanje glave, a to zaključujemo po tome što su mogli svi ranije prijeći, a to nisu učinili do posljednjeg momenta. Istraga nad islijedjenim nisu dale očekivane rezultate, tako da u nekima nije potvrdjen ni optužujući materijal. A sem nekih, ništa se drugo osim optužujućeg materijala nije otkrilo. Razlog je tomu taj što je dosta kratko vrijeme prisiljavalo drugove da ih prilično površno vode bez svjedoka, a isto tako prema novim direktivama bez pritiska (batinanja). Takodjer je bio i slab optužujući materijal za lica nad kojima je istraga provedena, pošto mi dobar dio nismo ni hapsili već smo ih preuzeli trojicu od VII. divizije koje je ona hapsila i tome sl. Prema dokazanoj krivici do koje se došlo vodjenjem istrage sud je izrekao prilično zadovoljavajuće kazne, ali napominjem da donošenje kazne nije se baziralo na optužujućem materijalu, već više na istražnom, ako na pr. kod Hodalj Mare. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

M.P.164 _____________

Šef otsjeka II.: ...165 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 7.0.282-284.

164 165

Okrugli pečat: Odsjek zaštite naroda Banije (u sredini zvijezda petokraka). Potpis nečitak.

265


79. 1945., svibanj 2.

Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije ili sekvestracije imovine “narodnih neprijatelja”166 _____________

OKRUŽNI NOO BANIJE UPRAVNI ODJEL Odsjek upće upravni BROJ: 1984/45. dne: 2.V.1945. Predmet: Konfiskaciju vršenje Predavanje upravi državni dobara. K O T A R S K O M N O O-u /Upravni odjel/ Opće upravni odsjek

P e t r i n j a

U vezi ranijih izdanih uputa o vršenju konfiskacija koje je naslov već dobio, prema tome od danas kada naslov bude vršio konfiskaciju ili skevestraciju, potrebno je organizovati komisiju i čim odluka izadje bilo od vojnog ili civilnog suda, za vršenje konfiskacije ili sekvestracije od narodnih neprijatelja, potrebno je da ista komisija odmah ide na lice mjesta gdje se bude vršila konfiskacija kod narodnih neprijatelja. Komisija koja bude vršila konfiskaciju treba na licu mjesta da izvrši popis svih konfiskovanih stvari tj. kako pokretne tako i nepokretne imovine. Od svakoga narodnog neprijatelja kod koga se vrši konfiskacija, konfiskuje se individualni dio od nepokretne imovine kao naprimjer pripadajući vlasništva zemlje, dio zemljišne zajednice, dio prava mlina tj. pripadajući dio iz reda mlina, dio šumskog prava itd., takodjer ako nekoji od takovih imadu uloženi novac u banku oduzima se sav, u koliko je to lično njegovo vlasništvo, a u koliko ima još nekoga u zajednici uloženog novca, onda se uzima samo njegov pripadajući dio koliko njega pripada tj. što će se viditi u samoj uložnoj knjižici na koju je novac uložen, koliko, kao i tko ga je uložio i čije je vlasništvo. Zato treba kod ovakvih posvetiti naročito pažnju da se nebi možda ukrilo, te da se nebi znalo za uloženi novac, jer vjerovatno da će ovakvih slučajeva biti. Sva imovina od narodnih neprijatelja koja se bude konfiskovala, treba komisija da sačini popis svih konfiskovanih stvari, kako pokretne tako i nepokretne imovine u dva primjerka, od kojih će te jedan primjerak ostaviti kod sebe, a jedan primjerak popisane imovine uz prepis odluke na osnovu koje se vrši konfiskacije, dostaviti će te neposredno upravi državnih dobara pri Okružnom NOO-u Banije, a jedan prepis odluke uručiti kod koga se vrši konfiskacija. 166

266

Usp. dok. br. 65.


Napominje se da sva konfiskovana imovina od koje se izvrši popis, treba da se odmah odvoji od ostale imovine i stavi u pohranu na sigurno mjesto koje će preuzeti uprava državnih dobara preko sebe, ali svakako prije nego ih preuzme uprava državnih dobara dužnost je Kotarskih NOO-a da na stvarima vode kontrolu i da ih u ispravnom stanju tj. u cijelosti predaju. Prema svemu tome Kotarski NOO-i dužni su izvršiti konfiskaciju kod narodnih neprijatelja u vezi dobivenih uputstava o vršenju konfiskacije i izvršiti popis svih konfiskovanih predmeta, te nakon svega obavljenog rada, predati upravi državnih dobara koja će sa time rukovoditi i vršiti raspodjelu. Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

Šef opće upravnog odsjeka: M.P.167 168 ... [v.r.] _____________

Pročelnik: ...169 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Opći spisi, kut. 34, 1371/45.

80. 1945., svibanj 5. Topusko

Načelnik OZN-e za Hrvatsku, Ivan Krajačić-Stevo izvješćuje političkog sekretara CK KP Hrvatske, Vladimira Bakarića i organizacijskog sekretara CK KP Hrvatske, Dušana Brkića, “da bi bilo poželjno dogovoriti se sa Gen.[eral]Štabom170 o operativnom planu i raspodjeli jedinica koje će napadati na Zagreb”, jer je saznao da su pripadnici II. JA bili “vrlo [...] kruti [...] na svom putu kroz Baniju” _____________

5. V. 1945.

Drugovima Vladi i Dušku. Mislim da bi bilo poželjno dogovoriti se sa Gen.Štabom o operativnom planu i raspodjeli jedinica koje će napadati na Zagreb. Danas sam ovdje u Topuskom saznao da u ovom kraju t.j. sa južne strane Zagreba nema niti jedne naše domaće jedinice, sve su izgleda iz druge armije. Vrlo su kruti bili na svom putu kroz Baniju. Mislima da bi to politički slabo odjeknulo u slučaju njihovog ulaska u Zagreb. Stevo. _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1002, kut. 116.

Okrugli pečat: Okružni narodno oslobodilački odbor Banije (u sredini zvijezda petokraka). Potpis nečitak. 169 Potpis nečitak. 170 Glavni štab NOV i PO Hrvatske. 167 168

267


Z. Despot, Vrijeme zloÄ?ina. Novi prilozi za povijest koprivniÄ?ke Podravine 1941.-1948., Zagreb-Slavonski Brod, 2007., str. 337.


81. 1945., svibanj 7.

Upravni odjel Okružnog NOO-a Banije dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Petrinja upute za provođenje konfiskacije imovine “Nijemaca i ‘folksdojčera’”171 OKRUŽNI NOO BANIJE UPRAVNI ODJEL Opće upravni otsjek BROJ: 2050/45. Dana: 7.V.1945.

_____________

Predmet: Konfiskacija imovine Nijemaca i “folksdojčera” K O T A R S K O M N O O-u P e t r i n j a Upravni odjel Opće upravni otsjek U grupe naših ratnih zarobljenika interniraca, ubacuju se takodjer i Nijemci i “folksdojčeri”, koji su se nakon kapitulacije Jugoslavije stavili u službu Hitlerove Njemačke ope sprovodili na razne načine njezinu okupatorsku politiku u okupiranim zemljama Evrope. Njihova je namjera očito da se povrate u Jugoslaviju i postanu ovdje njezini punopravni gradjani. Povodom ove pojave Ministarstvo unutrašnjih poslova Jugoslavije donijelo je dne. 10 aprila 1945. rješenje, kojim izmedju ostalog odredjuje: “Za sve Njemce, koji su se okupacijom Jugoslavije stavili na raspoloženje Njemačkom Rajhu, a sada pokušavaju da se pod vidom ratnih zarobljenika ponovo povrate u Jugoslaviju, važi isto ono, kao i za sve Nemce koji su ostali u Jugoslaviji na domaćem tlu služili okupatoru. 2./ Svu imovinu, ‘folksdojčera’, koji se medju zarobljenicima prebacuju za Jugoslaviju, treba poslije popisa konfiskovati, spisak sa popisom imovine dostaviti upravi narodnih dobara Jugoslavije, koja će se o načinu raspolaganja sa njom sporazumiti sa predsjednikom pre privremenog saveta Jugoslavije”. U pogledu konfiskacije ovakovih lica vrijede uputstva od povjereništva unutrašnjih poslova ZAVNOH-a kojeg vam je ovaj odjel poslao pod brojem 318/45. od 5.IV.1945.g. i 319/45. od 13.IV.1945. godine. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Šef opće upravnog otsjeka: M.P.172 Pročelnik: 173 ...174 [v.r.] ... [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis Državni arhiv u Sisku, Sabirni arhivski centar Petrinja, 0020, Opći spisi, kut. 34, 1436/45.

Usp. dok. br. 77. Okrugli pečat: Okružni narodno oslobodilački odbor Banije (u sredini zvijezda petokraka). 173 Potpis nečitak. 174 Potpis nečitak. 171 172

270


82. 1945., svibanj 7.

Izvješće Propagandnog odsjeka Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ o zarobljavanju “u samoj borbi” četvorice “ustaša”175 u Maloj Buni kod Šiljakovine, te o njihovoj likvidaciji uz cestu za Veliku Bunu _____________

Dne 7. 5. 1945. pobijeni su u Maloj Buni kod Šiljakovine četvorica ustaša i to: Begović Josip, Šimunčić Zvonko, Milardović Ivica i jedan nepoznati176. Isti su uhvaćeni u samoj borbi i poubijani u Maloj Buni preko drugog mosta na cesti za Veliku Bunu, gdje su i pokopani. Da su ovi moji podaci istiniti potvrđujem svojim potpisom: Prop-otsjek Žumberačke Brigade XXXIV Udarne Divizije. Isti ustaše iz Poručnik: Siska i Galdova Hrvoić [v.r.] _____________ Izvornik, rukopis A. Zahirović, Sisački žrtvoslov, Sisak, 2006., str. 259. i 325.

83. 1945., svibanj 8. - kolovoz 30. Bjelovar

Presude Divizijskog vojnog suda JA u Bjelovaru od početka svibnja do kraja kolovoza 1945. _____________

[PRESUĐENI U MJESECU SVIBNJU, LIPNJU I SRPNJU 1945.] 1. Filipović Josip, Tome, ratar, 1898, Vel. Trojstvo, Bjelovar, Sud. br. 160a/45. od 8.V.1945. na kaznu 6 mjeseci prisilnog rada i konfiskacija imovine, prokazivanje, dosluh, pomaganje neprijatelja. 175 Ustvari radi se o četvorici đaka - domobrana, maturanata sisačke gimnazije školske godine 1943./44. koji su napustili postrojbu u koju su bili unovačeni u namjeri da se vrate u Sisak. Ujutro 7. svibnja 1945. u Velikoj Buni predali su se partizanima na koje su naišli. Prema iskazima svjedoka nikakve borbe nije bilo. Partizani su ih strijeljali po kratkom postupku. Usp. A. Zahirović, Sisački žrtvoslov, Sisak, 2006., str. 259. i 325. 176 Radi se o Antunu Crnkoviću. Usp. A. Zahirović, Sisački žrtvoslov, Sisak, 2006., str. 325.

271


2. Majtin Gjuro, Nikole, ratar, 25.III.1898, Rača, Bjelovar, Sud. br. 161a/45. 3 godine prisilnog rada, gubitak građanske časti trajno, aktivno ustaštvo, funkcioner, agitacija. 3. Pobi Pavao, Mirka, 21.I.1907., Gola, Koprivnica, živi Otočka, Sud. br. 163a/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada od pet godina i gubitak građ. časti tri godine, aktivno ustaštvo i pljačka. 4. Jakupec Marzin-Jakopa, ratar, 9.XI.1896. Pitomača, Sud. br. 212/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada od tri mjeseca i 1 godinu gubitak građ. časti, milicija, utaja oružja. 5. Nemec Stjepan, Stjepana, postolar, 9.VIII.1912. u Podr. Kloštru, Đurđevac gdje i živi, Sud. br. 217/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada, dvije godine gubitka građ. časti, milicioner. 6. Čekada Stjepan, Jakopa, ratar, 22.VIII.1911. u Ždali, Koprivnica gdje i živi, Sud. br. 228/45. od 5.VI.1945. na kaznu prisil. rada od dvije godine i jednu godinu gubitka građ. prava, milicija i pljačka. 7. Crnjak Ivan, Mate, ratar, 2.VIII.1909. Šandrovac, Bjelovar, Sud. br. 230/45. od 21.V.1945. na kaznu prisilnog rada od 2 god. građ. prava od dvije godine, pripadništvo neprijateljskoj oružanoj formaciji, aktivno ustaštvo. 8. Osmanović Ivan, Mije, ratar, Pitomača, Đurđevac, 27.IX.1909., Sud. br. 236/45. od 20.V.1945. na kaznu prisil. rada od 18 mjeseci i j godina gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo. 9. Giba Mato, Ivana, ratar, 10.V.1895. u Pitomači, Đurđevac, Sud. br. 240/45. od 25.V.1945. na kaznu prisil. rada od 2 god. i tri god. gubitka građ. časti, mobilizacija u korist neprijatelja, izdaja NOB. 10. Lukšić Nikola, Tome, ratar, 13.X.1901. Gornje Plavnica, Trojstvo, Bjelovar, Sud. br. 245/45. od 9.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gubljenje građ. časti 10 godina, konfiskacija imovine, razoružavanje bivše Jugosl. vojske, agitacija u korist neprijatelja. 11. Šignjar Lovro, Martina, ratar, 9.VIII. 1904, Šemovac, Đurđevac, Sud. br. 249/45. od 7.VI.1945. na kaznu prisil. rada od godine dana, gubitak građ. časti dvije godine, milicioner, pljačka. 12. Sesvečan Ivan, Gjure, krojač, 23.VIII.1901, Otrovanec, Pitomača, Đurđevac, Sud. br. 251/45. od 7.VI.1945. na prisil. rad od jedne god., 2 god. gubljenje građ. časti, dosluh i izdaja NOP-a. 13. Škec Stjepan, Florijana, ratar, 5.VII.1907, Virje, Sud, br. 253/45. od 25.V.1945. na kaznu prisil. rada od 6 mj. i 1 god. građ. časti, milicioner. 14. Bjelovarac Ivan, Mate, ratar, 7.XII.1900. u Dautanu, N. Rača, Bjelovar, gdje i živi, Sud. br. 263/45. od 9.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 10 godina, gubitak građ. časti 15 god., aktivno ustaštvo, prokazivanje, odmetnuće od narodne vlasti. 15. Čižmeković Stevo, Luke, ratar, 1913. u Paul. Kloštru, Kapela, Bjelovar, Sud. br. 269/45. od 20.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 godina, i gubljenje građ. časti od 5 god, aktivno ustaštvo, milicija. 16. Rabađija Ivan, Mije, podvornik, 17.V.1917. Križevci, gdje i živi, Sud. br. 273/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od tri godine gubljenje građ. časti 4 god., aktivno ustaštvo, pljačka. 17. Vukelić Vlado, Stjepana, 23.III.1925. u Gospiću, Križevac, Sud. br. 287/45. od 5.VI.1945. na kaznu prisil. rada od jedne god. i 2 god. građ. časti, aktivno ustaštvo. 18. Čerpinko Ivan, Mirka, 5.V.1911. Pitomača, Đurđevac, Sud. br. 291/45. od 15.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 mjeseci i 2 god. građ. časti, milicioner.

272


19. Stružan Josip, Mije, ratar, 28.II.1910. Novo Virje, Đurđevac, Sud. br. 296/45. do 9.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 10 god. i 10 godina građ. časti, milicija, masovno ubijanje stanovništva, i saučesništvo. 20. Korpić Ivan, Blaža, 2.VII.1891. Križevac, živi u Koprivnici, Sud. br. 302/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od dvije godine i 10 gubitka građ. časti, agitacija u korist neprijatelja, aktivni suradnik neprijateljske oružane formacije. 21. Krleža Gjuro, Tome, ratar, 23.IV.1917. u Koprivnici gdje i živi, Sud. br. 319/45. od 11.VI.1945. na kaznu prisil. rada 15 god. teškog i gubitka građ. časti 10 godina, dezerterstvo iz J.A., izdaja NOB-a, pljačka. 22. Keti Stjepan, Mije, 8.IX.1902. Koprivnica, gdje i živi, Sud. br. 324/45. od 18.V.1945. na kaznu prisil. rada od 1 god. 2 god. gub. građ. čast, prokazivač. 23. Vukotić Franjo, Adama, 24.IX.1922. u Peterancu, Koprivnica, Sud. br. 330/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god. i gub. građ. časti 10 godina, 30% konfiskacija imovine, milicija, pljačka. 24. Bajcer Ivan, Josipa, ratar, 15.II.1902, Suha Katalena, Kloštar, Đurđevac, gdje i živi, Sud. br. 350/45. od 18.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 8 mj. gub. građ. čast 2 god., dostavljač i milicija. 25. Mesar Bolto, Gjure, ratar, 4.I.1903. Suha Katalena, Đurđevac, Sud. br. 351/45. od 15.VI.1945., tri god. prisil. rada i pet god. gub. građ. časti, milicija, agitacija. 26. Cik Josip, Valenta, ratar 1915. u N. Virju, Đurđevac, Sud. br. 357/45. od 14.VI.1945. na kaznu prisil. rada od tri god. gubljenje građ. časti pet god., milicija, pljačka. 27. Mađerić Ivan, Stjepana, ratar, 18.II.1912. Gjelkovac, Koprivnica, Sud. br. 369/45. od 15.VI.1945. na kaznu 1 god. prisil. rada i 1 god. gubljenje građ. časti, aktivno ustaštvo, dezerterstvo iz J.A. 28. Lukač Ivan, Ignaca, ratar, 13.VIII.1908., Peteranec, Koprivnica, Sud. br. 420/45. od 15.VI.1945. na kaznu 15 god. teškog prisil. rada, 10 god. gubljenja građ. časti i konfiskacija 1/3 cjelokupne imovine, aktivno ustaštvo, milicija i pljačka. 29. Piljar Ivan, Luke, ratar, 29.XII.1897. u Kakincu, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 260/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god., 5 god. gubljenje građ. časti, masovno iseljavanje Srba i odvođenje u logor. 30. Bačeković Milko, Ivana, ratar, 20.VIII.1902., Kakinac, Hudovac, Bjelovar, Sud. br. 661/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 g. gubljenje građ. časti 5 god., masovno iseljavanje i odvođenje u logor. 31. Pisatić Vlado, Stjepana, mehaničar, 10.IV.1920. u Koprivnici, gdje i živi, Sud. br. 306/45. od 7.VII.1945., na kaznu 2 god. prisil. rada i 2 god. gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo. 32. Krnjašić Pavao, Pavla, ratar, 15.I.1904. u Bregima, opć. i kotar Koprivnica, sud. br. 311/45. od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada 2 god. i 3 god. gubljenja građ. časti, aktivni ustaša i špijunaža. 33. Dečina Tomo, Mije, ratar, 16.XI.1905. u Đurđevcu gdje i živi, Sud. br. 360/45. od 7.VII.1945. na kaznu 2 god. prisil. rada i 5 god. gubljenja građ. časti, milicioner, rad protiv NOP-a. 34. Mihoković Mato, Franje, ratar, 17.II.1914., u Miholjancu, opć. Virje, kotar Đurđevac, Sud. br. 362/45. od 6.VII.1945. na kaznu 10 god. prisil. rada te na 10 god. gubljenja građ. časti, milicioner. 35. Sabolivić Jozo, Steve, ratar, 28.I.1928. Tomaš, Prespa, kot. Bjelovar, Sud. br. 367/45. od 7.VII.1945. na kaznu tri god. prisil. rada i pet god. gubljenja građ. prava, špijunaža i dezerter iz J.A.

273


36. Satajić Franjo, Mije, ratar, 1904., Drnje, Drnje, kot. Koprivnica, gdje i živi, Sud. br. 400/45. od 9.VII.1945. na kaznu tri god. prisil. rada i pet god. gubljenja građ. časti, milicioner. 37. Horvat Ivan, Martina, ratar, 20.XI.1919. Delovi, Novigrad kotar Koprivnica, Sud. br. 403/45. od 7.VII.1945. na kaznu 15 god. prisil. rada i gubljenja građ. prava 15 god., aktivno ustaštvo. 38. Picek Milan, Stjepana, ratar, 23.VI.1921., Starigrad, Sud. br. 410/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada i 10 god. gubljenja građ. prava, aktivno ustaštvo. 39. Maljak Martin, Ljudevita, ratar, 8.XI.1900., Hudovljani, Kapela, Bjelovar, Sud. br. 412/45. od 6.VII.1945. na kaznu tri god. prisil. rada i tri god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i pljačka narodne imovine. 40. Hanžek Ivan, Gjure, zidar, 19.V.1921. u Koprivnici, gdje i živi, Sud. br. 415/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 2 god. i 2 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo. 41. Kendjel Tomo, Andrije, ratar, 4.XII.1919., u Rijeki, opć. Sokolovac, Koprivnica, Sud. br. 417/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 1. god. i 2 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo. 42. Rupić Bolto, Bolte, 16.VI.1915., Glogovac, Novigrad, Koprivnica, Sud. br. 418/45. od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada 7 god. i 7 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i pljačka narodne imovine. 43. 177 44. Androtić Ignac, Andrije, ratar, 17.VII.1910. Peteranec, Koprivnica, Sud. br. 421/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i 5 gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i milicija. 45. Barošić Martin, Stjepana, ratar, 1890. Novigrad, Koprivnica, Sud. br. 434/45. od 7.VII.1945. na kaznu pet god. prisil. rada i 15 god. gubljenja građ. časti, agitacija u korist neprijatelja. 46. Hodalić Ferdo, Josipa, kolar, 28.V.1906. u Đurđevcu kotar isto, Sud. br. 445/45. od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 6 mj. milicioner. 47. Zlatec Petar, Martina, ratar, 28.VI.1903. u Đurđevcu, gdje i živi, Sud. br. 446/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 7 god. i 7 god. gubljenja građ časti, milicioner. 48. Dijanić Ivan, Nikole, ratar, 8.VII.1911. Dišnik, Garešnica, Sud. br. 455/45. od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i 7 god. gubljenja građ. časti, milicioner. 49. Papić Ivan, Šimuna, ratar, 13.X.1919. Martinac, Štefanje, Čazma, Sud. br. 465/45. od 7.VII.1945. na kaznu 6 mjeseci prisil. rada, dezerterstva iz J.A. 50. Pavlec Ivan, Pavla, stolar, 27.X.1910., D. Poljani, Posavski Bregi, Dugo Selo, Sud. br. 467/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i pet godina gubljenja građ. časti, masovno iseljavanje i pljačka. 51. Šoštarić Ivan, ratar, 29.VIII.1898. Bartolovac, Varaždin, sud. br. 460/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 3 god. i tri god. gubljenja građ. časti, milicioner. 52. Antolić Martin, Nikole, ratar, 11.XII.1909. u Otočka, opć. Gola, kotar Koprivnica, Sud. br. 500/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 3 god. i 3 god. gubljenja građ. časti, milicija. 53. Vukotić Pavao, Mate, ratar, 1901, Otočka, Gola, Koprivnica, Sud. br. 503/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 3 godine i 3 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo. 177

274

Pod brojem 43. nema navoda.


54. Benkotić Franjo, Blaža, ratar, 28.XI.1901. Otočka, Gola, Koprivnica, Sud. br. 504/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 4 god. i 4 god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo i milicija. 55. Antolić Stjepan, Nikole, ratar, 8.VIII.1907., Otočka, Gola, Koprivnica, Sud. br. 505/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 god. i 5 god. gubljenja građ. časti, milicioner. 56. Vincek Stjepan, Stjepana, trgovac, 23.XII.1914. Koprivnica, Sud. br. 506/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada 7 godina i z god. gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo. 57. Tonković Stjepan, Ivana, poreski činovnik, 24.II.1908., Sinjac, kotar Otočac, živi u Križevcima, Sud. br. 277/45. od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada 6 mjeseci, aktivno ustaštvo. 58. Vuček Mato, pok. Petra, ratar, 22.III.1909., Ferdinandovac, Đurđevac, sud. br. 510/45. od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 2 god. i 5 god. gubljenja građ. časti, milicioner. 59. Bermanec Pavao, Mije, ratar, 23.I.1904. Miholjanec, Virje, Đurđevac, Sud. br. 511/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god., 10 godina gubljenja građ. časti, milicioner. 60. Tkalec Josip, pok. Ivana , ratar, 12.III.1918. Ferdinandovac, Đurđevac, ratar, Sud. br. 516/45. od 8. VII.1945. na kaznu prisil. rada od 10 godina i 10 god. gubljenja građ. časti, milicioner, masovno hapšenje. 61. Stivan Ljubica, Alojza, kućanica, 25.IX.1918. Nova Rača, kotar Bjelovar Sud. br. 520/45. od 6.VII.1945. na kaznu prisilnog rada od 3 godine i 5 god. gubitka građ. prava, dosluh sa neprijateljem. 62. Radočaj Josip, Pavla, mesar, 19.III.1907. Veliko Brdo, Popovača, Kutina, Sud. br. 529 od 7.VII.1945. na kaznu 10 godina prisilnog rada i 15 godina gubitka građ. časti, prokazivač i vodič. 63. Međimorec Zlata, Vladimira, kućanica, 16.VI.1929. Apatovac, Vojakovac, Križevci, Sud. br. 530 od 9.VII.1945. na kaznu pet godina prisilnog rada, dosluh sa neprijateljem. 64. Gabaj Franjo, Andrije, ratar, 4.III.1919. Hlebine, Koprivnica, Sud. br. 533/45 od 7.VII.1945. na kaznu 10 godina prisil. rada 15 godina gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo. 65. Horvat Zvonko, Marka, ratar, 27.VI.1919. Ladislav, Sokolovac, Koprivnica, Sud. br. 535 do 6.VII.1945., 7 godina prisil. rada, 10 godina građ. prava, dostavljač. 66. Šmid Gjuro, Franje, ratar, 11.X.1909. Kraljevac, Sv. Ivan Žabno, Križevac, Sud. br. 538 od 7.VII.1945., 10 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo. 67. Skupnjak Stevo, Andre, ratar, 9.IX.1913. Vojakovac, kotar Križevci, Sud. br. 540 od 7.VII.1945. na kaznu pet godina prisil. rada i pet godina gubitka građ. časti, dezerterstvo i prokazivanje. 68. Kraus Andrija, Josipa, ratar, 1901. Pitomača, Đurđevac, sud. br. 543 od 7.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina gubljenja građ. časti, aktivno ustaštvo. 69. Vučko Franjo, Josipa, ratar, 16.XI.1921. Velika Črešnjevica, Pitomača, Đurđevac, Sud. br. 547 od 7.VII.1945. na kaznu 8 godina prisil. rada i osam godina gubitka građ. časti, dezerter i milicioner. 70. Siladić Jakob, pok. Andre, ratar, 10.VII.1892. Velika Črešnjevica, Pitomača, Đurđevac, sud. br. 548 od 6.VII.1945., šest mjeseci prisil. rada i 2 godine gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo i milicija. 71. Antolić Tomo, pok. Mate, ratar, 14.XII.1904. Kakinac, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 544 od 7.VII.1945. 6 mjeseci prisil. rada i tri godine građ. časti, odmetnuće od NOO vlasti.

275


72. Popović Franjo, Mate, ratar, 27.IX.1904. Stari Pavljani, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 555 od 7.VII.1945. na pet godina prisilnog rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo i masovno iseljavanje. 73. Popović Mirko, Franje, ratar, 9.I.1925. Stari Pavljani, Gudovac, Bjelovar, Sud. br. 554 od 7.VII.1945. šest mjeseci prisil. rada i tri godine građ. časti, odmetnuće od NO vlasti. 74. Markov Ivan, Blaža, ratar, 22.III.1927. Babinac, Severin, Bjelovar, živi u Šandrovcu, Sud. br. 565 od 8.VII.1945. na šest mjeseci prisil. rada, pljačka narodne imovine. 75. Ivanček Stjepan, Tome, ratar, 11.VII.1913. Kalnik, općina Sv. Petar Orehovec, Križevci, Sud. br. 573 od 6.VII.1945. na kaznu dvije godine prisil. rada i 2 godine gubitka građ. časti dezerter i milicioner. 76. Bolfan Stjepan, Marka, ratar, 8.IX.1918. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 574 od 6.VII.1945., tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicija i dezerter. 77. Dvečko Gjuro, Marka, ratar, 4.VIII.1909. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 576 od 6.VII.1945. tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicioner i dezerter. 78. Plentak Stjepan, Franje, rudar, 5.VIII.1912. Sv. Petar Čvrstec, Križevci, Sud. br. 577 od 7.VII.1945. pet godine prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo. 79. Košutar Zvonko, Andre, rudar, 19.VII.1922. Donjara, Sokolovac, Koprivnica, Sud. br. 579 od 6.VII.1945. 15 godina prisil. rada i 10 godina gubitka građ. časti, aktivno ustaštvo. 80. Vidaković Andro, Valenta, ratar i zidar, 22.VIII.1916. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 581 od 6.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivni ustaša i milicioner. 81. Žibrin Mato, Valenta, ratar, 22.II.1917. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 582 od 7.VII.1945. tri godine prisil. rada i pet godina gubitka građ. časti, dezerter i milicioner. 82. Odoran Imbro, Martina, ratar, 16.I.1912. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 583 od 7.VII.1945. na kaznu tri godine prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerter i milicioner. 83. Čuklić Gjuro, Ivana, ratar, 23.IV.1919. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 584 od 7.VII.1945. 1 godinu prisil. rada i 2 godine građ. časti, milicioner. 84. Katana Lovro, Imbre, ratar, 2.VI.1909. Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 585 od 7.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerter, milicioner i aktivno ustaštvo. 85. Gjurec Marko, Andre, vapnar, 7.III.1913., Kamešnica, Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 586 od 7.VII.1945., tri godine prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerterstvo i milicija. 86. Gjurec Vilim, Andre, vapnar, 12.VIII.1904., Kamešnica, Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 587 od 7.VII.1945., na 10 godina prisil. rada i 15 godina građ. časti, milicioner. 87. Tuk Ivan, Tome, ratar i obućarski pomoćnik, 8.VIII.1917. Veliki Brezovac, Gradec, Križevci, Sud. br. 588 od 7.VII.1945. na kaznu 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo. 88. Čučurić Pavao, Ivana, ratar, 17.IV.1917, Gaj, Vrbovec, Križevci, Sud. br. 593 od 9.VII.1945. na kaznu 7 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, milicioner. 89. Zobec Valent, Mate, ratar, 29.I.1910., Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 597 od 6.VII.1945. pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivni ustaša i milicioner.

276


90. Kos Andrija, Martina, ratar, 3.XI.1915. Pitomača, Đurđevac, sud. br. 598 od 6.VII.1945. na kaznu pet godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo. 91. Majcan Ivan, Martina, ratar, 29.V.1924., Petrička, Ivanska, Bjelovar, sud. br. 1092 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode prinudnim radom od 10 godina, gubitak političkih i građ. prava od 10 godina, izdaja NOP-a, masovno odvođenje. 92. Belec Mijo, Gjure, ratar, 29.XI.1912. Hlebine, Koprivnica, sud. br. 1129 od 16.VII.1945. na 20 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, pripadnik terorističke organizacije i pljačka imovine. 93. 178 94. Gjurić Stevo, Pavla, ratar, 10.I.1922. Petrička, Ivanska, Bjelovar, Sud. br. 1093 od 14.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, masovno hapšenje izdaja NOB-a. 95. Majcan Mato, Martina, ratar, 7.IX.1923. Petrička, Ivanska, Bjelovar, sud. br. 1086 od 14.VII.1945. na 1 godina prisil. rada, izdaja NOB-a i dezerterstvo. 96. Erhat Mijo, Vida, ratar, 28.IX.1919. Štefanje, Čazma, Sud. br. 1084 od 14.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 1 godine, dezerterstvo. 97. Sabo Mijo, Stjepana, željezničar, 7.VII.1943., Koprivnica, sud. br. 1132 od 16.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 20 godina i 10 godina građ. časti, masovno mučenje stanovništva, stražar u logoru. 98. Tiljak Ivan, Josipa, elektromehaničar, 24.VII.1910., Karlovac, boravi u Koprivnici, sud. br. 1133 od 16.VII.1945. na kaznu lišenja slobode 20 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, propaganda i špijunaža. 99. Martinčić Andrija, Mate, krojač, 27.XI.1904. Miholjanec, Virje, Đurđevac, sud. br. 248 od 5.VI.1945. na 15 godina robije i 10 god. građ. časti, konfiskacija imovine, radi djela naoružavanja neprijatelja, izdaja NOP-a, milicioner, pljačka narodne imovine i razaranje J.A. 100. Pavliček Stjepan, Pere, kolar, 3.VIII.1909. Miholjanec, Virje, Đurđevac, sud. br. 294 od 5.VI.1945. na kaznu 20 godina robije i 10 godina građ. časti, milicioner, izdaja NOB-a pljačka i funkcioner. 101. Bajić Ivan, Luke, limar, 1.IX.1905. u Bajiću, opć. Imotski, živi u Bjelovaru, sud. 717 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 2 godine i pet godina građ. časti, masovno iseljavanje. 102. Njavro Fanika, Gjure, kućanica, 9.V.1913. Sredska, Ivanska, Bjelovar, sud. br. 720 od 9.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10. god. građ. časti, sakrivanje neprijatelja odmetnuće od NO vlasti. 103. Pelikan Dragica, Josipa, činovnica, 1924. u N. Plavnicama Bjelovar, sud. br. 723 od 6.VII.1945. na 20 godina prisil. rada i 20 godina prisil. rada i 20 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, agitacija u korist neprijatelja. 104. Pelikan Zdenka, Josipa, činovnica, 14.X.1919. Nove Plavnice Bjelovar, sud. br. 736 od 6.VII.1945. na 5 godina i pet građ. časti, aktivno ustaštvo. 105. Horvat Mato, Ivana, postolar, 20.VI.1914. Šandrovac, Bjelovar, sud. br. 768 od 7.VI.1945. na kaznu prisilnog rada od 6 godina i šest godina građ. časti, dezerter iz J.A., aktivno ustaštvo. 106. Pavanić Mirko, ratar, 1899. Predavac, Ivanić Kloštar, Čazma, sud. br. 769 od 7.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, agitacija u korist neprijatelja. 178

Pod brojem 93. nema navoda.

277


107. Jakšeković Ferdo, Gjure, ratar, 24.V.1914., Šandrovac, Bjelovar, sud. br. 768 od 7.VI.1945. na kaznu prisil. rada od 6 godina i 6 god. građ. časti, dezerter iz J.A. i aktivno ustaštvo. 108. Santo Ladislav, Ladislava, Bjelovar, ratar, 26.V.1926. Kozarevac, Bjelovar, sud. br. 770 od 9.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 god. građ. časti, aktivno ustaštvo i pljačka. 109. Berut Andrija, Josipa, ratar, 21.XI.1903. Drnje, Koprivnica, sud. br. 776 od 7.VII.1945. na 2 godine prisil. rada i 2 god. građ. prava, aktivno ustaštvo i pljačka. 110. Rajn Gjuro, Stjepana, ratar, 22.VI.1901., Sigetac, Drnje, Koprivnica, sud. br. 777 od 9.VII.1945. na 3 godine prisil. rada i tri godine građ. časti, aktivno ustaštvo. 111. Lončarić Jakob, Ivana, ratar, 12.VII.1907. Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 778 od 7.VII.1945. na tri godine prisil. rada i pet godina građ. časti, milicioner. 112. Rauker, Josip, Josipa, ratar, 16.III.1906., Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 779 od 7.VII.1945. na 1 godinu prisil. rada i tri godine građ. prava, milicioner. 113. Drh Josip, Valenta, ratar, 11.XI.1920. Koprivnička Rijeka, Sokolovac, Koprivnica, sud. br. 780 od 9.VI.1945. na 7 godine prisil. rada i 10 godina građ. časti, pripadništvo neprijateljskoj oružanoj formaciji i ofenziva Kozara. 114. Maltarić Josip, Ivana, ratar, 6.I.1920., Hlebine, Koprivnica, sud. br. 781 od 8.VII.1945. na 10 godina gubitka građ. časti, org. milicije, aktivno ustaštvo. 115. Gabaj Mirko, Tome, 21.I.1921. u Hlebinama, Koprivnica, sud. br. 782 od 7.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i 20 godina građ. časti, dezerterstvo iz J.A. i pljačka. 116. Peršić Pavao, Stjepana, 25.I.1898, Gjelkovac, živi u Komotnici, općina Drnje, Koprivnica, sud. br. 786 od 7.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo. 117. Belec Franjo, Gašpara, ratar, 27.I.1902, Hlebine, Koprivnica, sud. br. 787 od 8.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo i masovno hapšenje. 118. Cimerman Ivan, Franje, ratar, 24.VI.1902, Gola, živi u Hlebinama, Koprivnica, sud. br. 788 od 6.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i 15 godina građ. časti, milicija, hapšenje. 119. Prvčić Ivan, Stjepana, ratar, 12.I.1915. Koprivnica, sud. br. 792 od 6.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo. 120. Strnat Martin, Gjure, željezničar, 2.X.1898. Koprivnica, gdje i živi, sud. br. 793/45 od 7.VII.1945. na 6 mjeseci prisilnog rada, ustaštvo. 121. Dudaš Pavao, Miška, ratar, 12.I.1908, Sigetec, Koprivnica, sud. br. 795 od 7.VII.1945. na 7 godine prisilnog rada i 7 godina gubitka građanskih časti, milicija, pljačka. 122. Posavac Blaž, Josipa, radnik, 1900, u Jagnjedovcu, Koprivnica, sud. br. 796 od 8.VII.1945. na 12 godina prisil. rada i 12 god. građ. časti, pljačka. 123. Blažutinec Franjo, Andre, ratar, 5.V.1909., Sigetec, Koprivnica, sud. br. 797 od 6.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, pljačka narodne imovine, milicija. 124. Havaić August, Stjepana, ratar, 5.VIII.1904., Drnje, Koprivnica, sud. br. 798 od 6.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, pljačka narodne imovine, milicija. 125. Zlatar Martin, Tome, ratar, 9.IX.1917., Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 799 od 6.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, milicioner, pljačka. 126. Kovač Ivan, Jakopa, ratar, 9.V.1921., Sigetec, Drnje, Koprivnica, sud. br. 800 od 7.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, milicioner, pljačka.

278


127. Štancer Josip, Franje, ratar, 24.III.1903., Botovo iz Sigetca, Drnje, Koprivnica, sud. br. 801 od 8.VII.1945. na 5 godina prisil. rada i 5 godina građ. časti, pripadništvo milicije. 128. Biščan Stjepan, Stjepana, ratar, 3.VII.1926. iz Repušnice, Kutina, sud. br. 805 od 8.VII.1945. na 10 godina prisilnog rada i 10 godina građ. časti, dezerterstvo iz J.A. izdaja NOP-a, hapšenje. 129. Ratković Draga, kućanica, 1907. u Kloštru Ivaniću, Čazma, sud. br. 809 od 7.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i trajno gubljenje građ. časti, pljačka narodne imovine. 130. Kranjc Ivan, ratar, 13.V.1893., Novaki-Dubrava, Čazma, sud. br. 810 od 7.VII.1945. na tri godine prisil. rada i tri godine gubljenja građ. časti, mobilizacija aktivnih ustaša. 131. Klančić Slavica, Slavka, kućanica, 18.VI.1920., Osekovo, Popovača, Kutina, sud. br. 812 od 8.VII.1945. na 7 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, agitacija. 132. Žalac Milan, Mate, 28.VIII.1909., Sinac, Otočac, sud. br. 813 od 6.VII.1945. na 10 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo. 133. Blagaj Slavko, Imbre, rudar, 6.I.1918., Dedina, Sv. Petar Orehovac, Križevci, sud. br. 814 od 6.VII.1945. na tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, pripadništvo neprijateljskoj oružanoj formaciji. 134. Jembrik Vilim, Ivana, 1906. u Garešnici, Orehovac, Križevci, sud. br. 815 od 6.VII.1945. na 3 godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicija. 135. Kolarić Krešimir, Vilima, činovnik, 17.II.1919. Križevac, sud. br. 817 od 6.VII.1945. na 20 godina prisil. rada i 20 godina građ. časti, aktivno ustaštvo. 136. Meštrović Zlata, Petra, učiteljica, 6.II.1924. Cetin, sud. br. 819 od 6.VII.1945. na 1 godinu prisil. rada i tri godine građ. časti, ustaški funkcioner. 137. Blagaj Stjepan, Marka, rudar, 6.I.1915. Križevac, sud. br. 820 od 6.VII.1945. na tri godine prisil. rada i tri godine građ. časti, milicioner. 138. Konjišić Stjepan, Marka, 1900, Kalnička Ludina, Orehovac, Križevac, sud. br. 821 od 7.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivni ustaša i legionar. 139. Vuković Stjepan, Tome, ratar, 5.VIII.1910. Đurđica, Vojakovac, Križevci, sud. br. 822 od 7.VII.1945. na 7 godina prisil. rada i 7 godina građ. časti, aktivni ustaša, pljačka. 140. Koren Barica, Petra, 21.I.1902. Đurđevac, sud. br. 826 od 9.VII.1945. na 2 godine prisil. rada i 4 godine građ. časti, agitacija, dostavljač i odmetnuće od NO vlasti. 141. Čop Stjepan, Petra, ratar, 20.IX.1910, Pitomača, sud. br. 828 od 9.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, dezerterstvo iz J.A., sakrivanje neprijatelja. 142. Bosorić Mijo, Mate, ratar, 12.IX.1914., Virje, Đurđevac, sud. br. 829 od 8.VII.1945. na 7 godina prisil. rada i 7 godina građ. časti, milicija, agitacija, pljačka i mučenje. 143. Prebeg Mijo, Stjepana, ratar, 4.IX.1923., Voloder, Popovača, Kutina, sud. br. 838 od 9.VII.1945. na 15 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, aktivno ustaštvo, pljačka, palež. 144. Martinčević Bartol, Martina, 1917, Mostari, Kloštar Ivanić, Čazma, sud. br. 840 od 7.VII.1945. na pet godina prisil. rada i pet godina građ. časti, aktivno ustaštvo, mučenje stanovničtva. 145. Židovec Gjuro, Ivana, ratar, 15.III.1895. Virje, Đurđevac, sud. br. 846 od 7.VII.1945. na 6 godina prisil. rada i 10 godina građ. časti, suradnik milicije. 146. Igrec Josip, Andrija, tesar, 10.IX.1913. Gola, Koprivnica, sud. br. 851 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 8 godina i osam godina građ. časti, aktivno ustaštvo.

279


147. Begović Mila, Mate, kućanica, 1921. g. u Donja Velika, Kapela, Bjelovar, sud. br. 854/45 od 7.VII.1945. na 3 godine gub. građ. časti i 3 god. prisilnog rada. Dosluh s neprijateljem. 148. Evačić Josip, Josipa, ratar, 14.V.1919 god. Klenovnik, Riječno polje, Sokolovac. Koprivnica, sud. br. 856/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada 6 mjeseci i 1 godina gubitka građ. časti. Aktivni ustaša. 149. Jambrek Jana, Martina, kućanica, 1912 god. D. Velika, Kapela, Bjelovar, sud. br. 858/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 6 god. i gubitak građ. časti od 6 god. Sakrivanje neprijatelja odmetnuće od narodne vlasti. 150. Jambrušić Kata, kućanica, 1900 god. Donja Velika, Kapela, Bjelovar, sud. br. 858/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 10 godina i 10 godina gubit. građanske časti. Sakrivanje neprijatelja, odmetnuće od narodne vlasti. 151. Lojan Stjepan, Valenta, ratar, 25.VII.1912 god. iz Gole, sud. br. 860/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 god. i 5 god. gub. građanske časti. Milicioner. 152. Mrnjavčić Josip, trgovac, 1907 god. 28.III. u Križevcu, sud. br. 863/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisilnog rada 7 god. i 10 god. gubitka građanske časti i konfiskaciju imovine. Pljačka narodne imovine, agitacija. 153. Skender Tomo, Gjure, ratar, 1902 god. Đurđic, Vojakovac, Križevac, sud. br. 866/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 3 godine i gubit. građanske časti od 3 godine. Organ terorističkog aparata. 154. Kovačić Marta, Franje, kućanica, 12.VI.1922 god. u Kalinovcu, opć. ista, Đurđevac, sud. br. 867/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 1 god. i 3 god. gubit. građanske časti. Pozivanje na odmetništvo. 155. Jandrešić Ivan, trgovac, 23.VII. u Komasičarima, opć. Predavac, Bjelovar, sud. br. 868/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 god. i 5 god. gubit. građanske časti i konfiskaciju imovine osim dijela djeteta. Član Kulturbunda, šverc. 156. Kolar Ivan, ratar, 1906 god. Ploščičkih vinograda, Garešnica, sud. br. 874/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 5 godina i gubitak građanske časti od 10 godina. Odmetnuće od NOVlasti. 157. Batrenjak Antun, ratar, 1921 godine N. Plošćica, Garešnica, sud. br. 879/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 15 godina i 20 god. gubitka građanske časti. Pripadnik neprijateljske oružane formacije. 158. Fržić Tomo, ratar 21.V.1919 iz Kostanjevca, Garešnica, sud. br. 881/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisilnog rada od 3 godine i 5 god. gubit. građanske časti. Dezerterstvo iz J.A. 159. Deželić Stjepan, ratar, 1922 god. V. Trnovitica, Hercegovac, Garešnica, sud. br. 883/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 3 godine i 5 godina gub. građanske časti. Izdaja NOB. 160. Vukošić Mato, ratar, 1910 godine, Ruškovac, Garešnica, sud. br. 885/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 7 godina i […]179 godina gub. građanske časti. Izdaja NOB. 161. Lončarević Stjepan, sin Ivana, ratar, 21.X. 1921 god. u Kaškjevcu, općine Severin, kotar Bjelovar, sud. br. 706/45 od 15.VII.1945 god. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 god. i 5 god. gubitka političkih i pojedinih građanskih prava. aktivno ustaštvo. 179

280

Nečitko.


162. Samošćanec Gjuro sin Blaža, željez. činovnik, sud. br. 401/45 od 15.VII.1945 god. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 godina i na gubitak političkih i građanskih prava kroz 10 god. Špijunaža i prokazivanje. 163. Tomljenović Lela, Franje, činovnica, 11.XI.1920 god. Bjelovar, sud. br. 751/45 od 1.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 5 godina i 5 god. gubitak gradske časti. Aktivno ustaštvo, funkcionar. 164. Požgaj Vera, Andrije, činovnica, 25.VIII.1922 u Belcu, Budinšćina, Zlatar, Bjelovar živi, sud. br. 743/45 od 1.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 10 god. gubitak građanske časti od 10 god. Aktivno ustaštvo agitacija. 165. Vedriš Marija, Mate, đak, 5.VII.1925 Novigrad Podr. Koprivnica, sud. br. 370/45 od 3.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 10 godina i 5 god. gubit. građanske časti. Aktivno ustaštvo, agitacija, sudionik u hapšenju stanovnika. 166. Botinčan Mijo, Ivana, Ždralovi, Prespa, 27.IX.1903, Ždralovi, Prespa, Bjelovar, sud. br. 395/45 od 26.VI.1945 na kaznu prisil. rada od 5 god. i 10 godina gubit. građanske časti. Aktivno ustaštvo, masovno izseljavanje, pljačka. 167. Obramović Ivan, Marka, radnik, 7.VI.1906, D. Kosini, ista, kot. Perušić, sud. br. 750/45 od 3.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 6 mjeseci i lišenje čina poručnika. Krivično djelo vojnih lica. 168. Lauš Mirko, Martina, ratar, 1.XI.1907 god. Virje, ista Đurđevac, sud. br. 760/45 od 3.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 1 godine i 2 godine gub. građanske časti. Ustaški funkcioner. 169. Željezić Micika, Josipa, kućanica, 24.IV.1928. Kop. Bregi, Koprivnica, sud. br. 424/45 od 1.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 6 mjeseci i 1 godinu gub. građanske časti. Aktivno ustaštvo, agitacija, dostavljač. 170. Gluhak Andrija, Martina, tesar, 17.XI.1907, Hampovica, sud. br. 333/45 od 24.V.1945 na kaznu prisil. rada od 10 godina, gub. građanske časti 10 god. Naoružavanje neprijatelja, dezerterstvo iz J.A., saučesnik u ubijanju, pljačka. 171. Veselić Štefica, Stjepana, kućanica, 12.II.1922 god. iz Bjelovara, sud. br. 896/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 god. 10 godina gubitka građanske časti. Organ neprijateljskog aparata. 172. Tuba Marija, Petra, činovnica, 14.VIII.1924 u Molvama, Đurđevac, Bjelovar živi, sud. br. 897/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 15 godina i 15 godina gubitak građ. časti. Organ neprijateljskog aparata, masovno mučenje, agitacija. 173. Frize Miroslava, Josipa, Činovnica, 15.I.1924 god. Bjelovar sud. br. 898/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 1 godine i 3 god. gubit. građanske časti. Ustaški funkcioner. 174. Trulec Mira, Stjepana, činovnica, 6.II.1924, Bjelovar, sud. br. 899/45 od 7.VII.1945 na 15 god. prisil. rada i 18 god. gub. građanske časti. Aktivni ustaša, saučesništvo u masovnom hapšenju i mučenju stanovništva u logoru. 175. Milković Anka, Vinka, kućanica, 28.I.1918 g. Bjelovar, sud. br. 900/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 god. i 5 god. gub. građanske časti. Pljačka. 176. Seruga Joisp, Mare, ratar 16.I.1909 god. V. Sredice, Bjelovar sud. br. 911/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 4 god. i 7 god. dub. građanske časti. Masovno iseljavanje Srba, aktivno ustaštvo. 177. Milaj Ivan, Josipa, ratar, mlinar, 10.V.1887 god. Kakinac, Gudovac, Bjelovar, sud. br. 919/45 od 6.VII.1945. prisilni rad 3 god. i 5 god. gub. građanske časti. Pomaganje neprijatelja.

281


178. Mihalić Ivan, činovnik, 1903 god. Deleševac, Karlovac, živi Čazma, sud. br. 922/45 od 6.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 2 god. i 5 god. građanske časti. Odmetnuće od narodne vlasti. 179. Tomašić Josip, Mije, dimnjačar, 27.II.1918 Đelekovac, Koprivnica, sud. br. 923/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 20 godina i 20 godina gubit. građanske časti. Pripadništvo neprijateljske formacije. 180. Lebec Milan, Nikole, limar, 2.I.1916 godine D. Petrička, Ivanjska, Bjelovar, sud. br. 927/45 od 7.VII.1945. na 10 god. prisil. rada i 15 god. gubitak građ. časti. Dezerterstvo izi J.A., aktivno ustaštvo. 181. Patrijarka Dragutin, Stjepana, đak, 3.I.1927 god. Koprivnica sud. br. 928/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 5 godina i gub. građanske časti od 5 god. Aktivno ustaštvo. 182. Levanić Vilim, Ferde, činovnik, 4.I.1909 godine, Križevci gdje živi, sud. br. 931/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisil. rada od 1 godine i 1 godinu građ. časti. Aktivni ustaša. 183. Grahovac Viktor, Šimuna, mehaničar, 9.II.1920 god. Virje, Đurđevac, sud. br. 932/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisilnog rada od 2 god. i 2 godine gubitak građ. časti. Milicioner, pljačka. 184. Kovačić Ivan, Blaža, ratar, 4.IV.1924 god. Ledina, Raven, Križevci, sud. br. 933/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 6 mjeseci i 1 god. gub. građanske časti. Krivotvorenje isprava. 185. Petrić Slavko, Kvirina, ratar, 6.IX.1919 godine. Ivanec, Vojakovac, Križevci, sud. br. 934/45 od 9.VII.1945 na 10 god. prisil. rada i 10 god. gubitak građ. časti. Milicija. Pljačka. 186. Hazulin Ignac, Tite, ratar, 24.IX.1921 god. Prepolje, Sv. Ivan Zelina, živi Vrbovec, Križevci, sud. br. 935/45 od 7.VII.1945 na kaznu prisiln. rada od 10 godina, gubitak građ. časti od 10 godina. Dezerterstvo, prokazivanje, saučesništvo u pljački i mučenju. 187. Frelih Dominik, Vaclava, ratar, 19.IX.1908. Bulinac, Severin, Bjelovar, sud. br. 958/45. od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5. godina i 5. g. gubit. građanske časti. Aktivno ustaštvo. 188. Šamac Mijo, Eve, 25.IX.1895. g. S. Polje, Pivnica, Daruvar, sud. br. 961/45 od 7.VII.1945. na kaznu prisil. rada 5 godina i 5 godina gubit. građ. časti. Aktivan ustaša, masovno hapšenje, agitacija. 189. Blagaj Franjo, Marka, rudar, 3.XII.1909, Dedine, Sv. Petar Orehovac, Križevci, Sud. br. 962/45 od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5. godina i 5 god. gubitak građanske časti. Organizator milicije. Služba neprijatelju. 190. Medven Antun, župnik, 11.X.1889. Medvenova Dragova, kotar Jaska, živi u Križu. Sud. br. 1105/45 od 15.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 20 godina i 10 godina gub. polit. i građ. prava. Aktivni ustaša funkcioner, organizator, agitacija, organ. neprij. samouprav. vlasti, organizacija u korist neprij. 191. Vitela Ivan, Stjepana, mehaničar, 28.VIII.1907. Repaš, Gola, Koprivnica. Sud. br. 1104/45 od 15.VII.1945 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 10 god. gub. polit. i pojed. građ. prava. Dezerterstvo iz J.A., milicioner, pljačka, mučenje stanovništva, ugnjetavanje stanovništva. 192. Filip Josip, Ivana, 10.III.1893. Gola, Koprivnica, Sud. br. 1102/45 od 15.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubit. polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Ustaša, milicioner, dostavljač, pljačka.

282


193. Majcan Franjo, Mate, bravar, 25.III.1922. G. Petrička, Ivanjska, Bjelovar. Sud. br. 1094/45 od 15.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 godine, gub. građ. prava od 5 god. Dezerterstvo, izdaja NOB. 194. Zebec Martin, Andre, ratar, 9.IX.1913. godine Budrovac, Đurđevac. Sud. br. 1239/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 5 godina, gubitak politič. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Milicija, sudionik kod hapšenja, palež. 195. Gabrica Stjepan, ratar, 21.I.1912. Ledine, Raven, Križevci, Sud. br. 1216/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 godina. Ubijstvo. 196. Popović Vladimir, Šimuna, bravar, 23.VII.1905. živi u Bjelovar. Sud. br. 1178/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 10 godina, gubitak polit. i pojedinih građanskih prava od 10 godina. Aktivni ustaša, prokazivanje, agitacija. 197. Novosel Josip, Gjure, trgovac, 8.IX.1905. god. iz Kutine živi Bjelovar. Sud. br. 744/45 od 19.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 15 godina, gub. građ. časti od 10 godina. Ustaša, pljačka narodne imovine, iseljavanje Židova. 198. Lončar Valent, Ivana, ratar, 10.II.1918. godine Koprivnički Ivanec, Koprivnica. Sud. br. 1029/45 od 9.VII.1945. na kaznu prisilnog rada u trajanju od 1 godine, gubitak građanske časti od 2 godine. Milicioner. 199. Poljak Martin, ratar, Jerešin, Koprivnica, rođen 1902 godine. Sud. br. 1031/45 od 9.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gubitak građanske časti od 5 godina. Zapovjednik milicije. 200. Martinčić Gjuro, Mije, ratar, 1.III.1910. godine. Deinje, Križevci. Sud. br. 1163/45 do 15.VII.1945 na kaznu prisil. rada u trajanju od 1. godine. Pokazivač, saučesništvo u pljački. 201. Hlupić Josip, Ivana, đak, 25.VI.1925. god. Okešinec, Vojni Križ, Čazma. Sud. br. 1067/45 od 14.VII.1945. na kaznu prinudnog rada 2 godine bez lišenja slobode, 5 godina politič. i pojedinih građ. prava. Dezerter iz J.A., pristup teror. oruž. formaciji. 202. Jušta Milan, Ivana, ratar, 16.X.1928. godine Podravski Ses. Đurđevac. Sud. br. 1170/45 od 15.VII.1945. na kaznu prinudnog rada 2 godine bez lišenja slobode. Pomaganje neprijatelja. 203. Šoštarić Luka, Martina, ratar, 16.X.1919. godine Đurđevac. Sud. br. 1037/45 od 8.VII.1945. na kaznu prisil. rada od 7 godina, 10 godina gubitak građanske časti. Dezerterstvo iz J.A., milicioner. 204. Zagorac Tomo, Janka, ratar, 1.XII.1900 god. Berek Garešnica. Sud. br. 975/45 od 13.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 20 godina, gubitak polit. i pojedinih građanskih prava od 10 godina. Masovno hapšenje i odvođenje stanovništva u logore. 205. Lončarević Pero, Miška, ratar 8.VI.1922 Gornji Daruvar. Sud. br. 705/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit. i građ. prava od 7 godina. Aktivno ustaštvo. 206. Margetić Savo, Dragoljuba, ratar, 21.III.1907 godine Vel. Sredice, Bjelovar. Sud. br. 759/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 20 godina, gubitak polit. i pojedinih građanskih prava 10 godina. Špijunaža i pljačka. 207. Sobotić Franjo, Stjepana, ratar, 21.III.1897 Vojni Križ, Čazma. Sud. br. 1066/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 godina i gubitak građanskih časti od 10 godina. Aktivno ustaštvo, dostavljač, agitacija u korist neprijatelja.

283


208. Nikolčević Franjo, Ivana 4.XI.1902 godine u Virovitici. Sud. br. 1080/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 godina i gubitak građanskih časti od 10 godina. Aktivno ustaštvo. 209. Supančić Leopold, Martina, učitelj, 14.XI.1903. Ivanjska, Bjelovar. Sud. br. 1081/45 od 14.VII.1945. na kaznu prisilnog rada od 10 godina, gub. građ. časti od 10 godina. Pljačka narodne imovine, razoružavanje bivše jugosl. vojske. 210. Drvenkar Kata, Gjure, kućanica 15.XII.1900. Podravski Sesveti, Đurđevac. Sud. br. 1168/45 od 14.VII.1945. na kaznu lišenja slobode od 7 godina, gub. politič. i pojed. građ. prava od 10 godina. Pomaganje milicionera. 211. Frize Dragutin, Josipa, činovnik 24.XI.1920. Bjelovar. Sud. br. 1083/45 od 14.VII. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 5 godina, gubitak građ. i politič. prava od 5 godina. Aktivno ustaštvo, pljačka. 212. Pintarić Ivan, Alojza, činovnik, 3.IV.1921. Garešnica. Sud. br. 1021/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom od 20 godina, gubit. politič. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Ustaški funkcioner, agitacija. 213. Hofer Oskar, Adolfa, mašinski inžinjer, 20.XI.1921. Bjelovar, Sud. br. 1082/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 god. gubitak građanskih časti od 10 godina. Pripadnik Kulturbunda, pomagač neprijatelja, agitacija. 214. Drvenkar Mijo, Ivana, ratar, 29.II.1883. god. Đurđevac. Sud. br. 1169/45 od 14.VII.45. kaznu prisilnog rada od 5 god. i gubitak građ. časti od 10 godina. Pomagač. 215. Križevac Antun, Antuna, ratar, 12.VI.1899. Vel. Korenovo, Gudovac, Bjelovar. Sud. br. 557/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 10 godina i 3 godine gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, odvođenje stanov. u logore, agitacija. 216. Kuten Dragutin, Pavla, ratar, 10.VII.1925., Dijaneš, Vrbovac, Križevci. Sud. br. 594/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Dezerterstvo, izdaja NOP, pljačka, mobil. za neprijatelja, milicija. 217. Juranić Josip, ratar, 9.IX.1922. Kunovac, Koprivnica. Sud. br. 600 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode sa prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo odvođenje stanovništva u logore, pljačka. 218. Bengez Stevo, Šimuna, ratar, 20.VIII.1913. Žabljak, Predavac, Bjelovar. Sud. br. 605 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 godina i gubitak građ. časti od 5 godina. Aktivno ustaštvo, saučesništvo sa ubijstvom. 219. Kraševac Petar, Franje, ratar, 29.VI.1921., Krivaja, Berek, Garešnica. Sud. br. 623 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. 5 godina gubitak građ. časti. Prip. vražje divizije. 220. Blažić Adam, Mate, ratar, 12.XII.1914., Jakopovac, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 608 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo. 221. Lještak Pero, Tome, ratar, 28.VII.1893., Skucani, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 695 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i 2 god. gubitak građ. časti. Prokazivanje. 222. Vlašić Gjuro, Steve, ratar, 29.III.1905., Ždralovi, Prespa, Bjelovar. Sud. br. 704 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 5 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, sauč. pljačke, pomaganje neprijateljske mobilizacije. 223. Matešin Ivan, Josipa, lugar, 28.VI.1914. N. Virje, Virje, Đurđevac. Sud. br. 714 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 5 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo.

284


224. Vurić Jana, Joze, kućanica 1910. u Obreški, opć. Kl. Ivanić, kotar Čazma. Sud. br. 1215/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak građ. časti, te na konfiskaciju njezine imovine. Špijunaža u korist neprijatelja propaganda i agitacija. 225. Stahuljak dr. Ivan, sin Avelina, pravnik 30.XI.1904. god. u Zagrebu. Sud. br. 1167/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava i na konfiskaciju njegove imovine. Organizator i naredbodavac masovnog iseljavanja, funkcionog upravnog aparata u službi neprijatelja. 226. Cesar Slavko, sin Antuna, rudar 27.III.1903. god. u Vojkovcu, kotar Križevci. Sud. br. 1160/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivno ustaštvo i pljačka. 227. Vidačec Josip, sin pok. Imbre, ratar 3.III.1904. Hlebine, kotar Koprivnica. Sud. br. 1158/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti. Aktivno ustaštvo, neposredni izvršitelj masovnog hapšenja, saučesnik ubijstvo i milicioner. 228. Mađerić Franjo, sin Josipa, ratar, 10.I.1926. u Piščaniku opć. Sokolovac, kotar Koprivnica. Sud. br. 1128/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Dezerterstvo, izdaja NOP-a, aktivno ustaštvo, saučesništvo u masovnom ubijanju stanovništva, agitacija i špijunaža. 229. Jandroković Gjuro, sin Andre 17.IV.1920. u Cigleni opć. Prespa, kotar Bjelovar. Sud. br. 1114/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti, te konfiskaciju njegove imovine. Aktivno ustaštvo, sudjelovanje u pljački, paležu narodne imovine i ubijanje stanovništva, pokušaj ubojstva, prokazivanja, agitacije, izdaja NOP-a. 230. Kovač Dragutin, sin Blaža, ratar, 26.IV.1893. god. u Bunjanima, opć. Vojni Križ, kotar Čazma. Sud. br. 1100/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti strijeljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih časti. Aktivno ustaštvo, saučesništvo u mučenju i ubijanju stanovništva i milicioner, špijunaža i agitacija. 231. Posavec Ivan, Martina, ratar, 18.XII.1926, Rijeka, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 789 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, izdaja NOB-a. 232. Magić Stjepan, Jakova, ratar, 12.IX.1920, Kelemen, Varaždin. Sud. br. 857 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 233. Pribanić Stjepan, Josipa, ratar 24.XI.1923, Šumećani, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 972 od 8.VII.45. na kaznu od 15 godina lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, pljačka, odvođenje stanovništva u logor. 234. Prebeg Mijo, Ivana, ratar, 11.XI.1898 Osekovo, Popovača, Kutina. Sud. br. 1005 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 12 god. i 3 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pljačka, pomaganje ubijstva. 235. Vlahović Slavko, Martina, ratar, 9.IV.1921, Lipovo brdo, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 1056 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Dezerter, izdaja NOB-a, pljačka. 236. Vunak Ivan, Josipa priv. činovnik 27.XII.1896, Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1046 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, prokazivač. 237. Bednjačić Josip, Valenta, šim. činovnik 2.IX.1918 Bjelovar. Sud. br. 761 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prin. radom od 10 god. i 3 god. gubitak građ. časti. Odvođenje stanovnika u logore.

285


238. Pakasin Tomo, Ivana, ratar 21.III.1911, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 397 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Ustaša, milicioner, pljačka. 239. Čižmek Antun, Mije, ratar, 11.VI.1904. Đelekovac, Koprivnica. Sud. br. 300 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Ustaša, pobočnik tabornika, odvođenja stanovnika u logore. 240. Kučić Stjepan, sin Gjure, tes. radnik 23.V.1908 u Bakovčici opć. Novigrad Podravski, kotar Koprivnica. Sud. br. 1026/45 od 9.VII.45. na kaznu od 15 god. robije, gubitak građ. prava od 20 godina. Aktivno ustaštvo, milicioner. 241. Lugomer dr. Vladimir, sin Stjepana, veterinar, 27.XI.1906 u Križevcima. Sud. br. 1022/45 od 9.VII.45. na kaznu od 15 god. robije i 20 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, naredbodavac, odvađanja stanovništva u logore. 242. Spolodar Dominik, sin Dominika, ratar 30.V.1900 u Banovcu opć. Badljevina, kotar Pakrac. Sud. br. 1012/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 8 god. gubitak građ. prava od 10 god. Natjerivanje naroda da okupatoru preda oružje, masovno hapšenje i ubijanje stanovništva, agitacija, dezerterstvo i organizator u neprijat. oruž. teror formaciji. 243. Brunec Vilim, sin Josipa, ratar 14.VII.1928 u Ludini opć. ista, kotar Kutina. Sud. br. 1004/45 od 9.VII.45. na kaznu doživotne robije i gubitak građ. časti. Služba u oruž. formaciji neprijatelja, dezerterstvo, izdaja NOP-a, aktivno ustaštvo, masovno hapšenje stanovništva i pljačka. 244. Posavac Pero, sin Gjure, ratar 22.II.1894 u Prgomelju opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 1000/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 5 god. gubitak građ. časti od 10 god. Aktivno ustaštvo, organ neprijateljske i samoupravne vlasti, mobil. u korist neprijatelja i pljačka. 245. Šeb Nikola, sin Imbre, ratar, 4.XII.1908 god. u Rajiću opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 999/45 od 9.VII.45. na kaznu od 20 god. robije i 10 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo i sudjelovanje u masovnom hapšenju stanovništva. 246. Kuštan Gjuro, sin Martina, ratar 19.IV.1904 u Šimljaniku, opć. Berek, kotar Garešnica. Sud. br. 979/45 od 9.VII.45. na kaznu od 10 god. robije i 10 god. gubitak građ. časti. Masovno hapšenje i ubijanje stanovništva te izdaja NOB-a. 247. Radović Stjepan, sin Antuna privatni namještenik 23.XII.1911 u Dol. Mihaljevcu, opć. Sv. Marija, kotar Prelog. Sud. br. 47/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 5 god. te gubitak građ. časti od 3 god. Otuđenje vojne opreme i krađa privatne imovine. 248. Kovačić Stjepan, sin pok. Janka, župnik 17.X.1870 u Zlataru, kotar Zlatar. Sud. br. 971/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i trajan gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, organizator milicije, odmetnuće od narodne vlasti, sudjelovanje u masovnom ubijstvu stanovništva, agitacija. 249. Šopić Stjepan, Josipa 8.X.1919 Đelekovac, Koprivnica, Sud. br. 1144/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 2 god. gubitak građ. prava od 5 godina. Milicioner, odmetnuće od Novlasti. 250. Ormuž Ivan, Gjure, ratar, 26.IV.1905 Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 1146/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 5 god. Dezerter iz J.A. ustaša. 251. Peroš Stjepan, Mije, ratar 12.VIII.1904 Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 1249/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit i pojedinih građ. prava 10 godina. Ustaša, neprijatelj, samoupravne vlasti.

286


252. Sirovec August, Mirka, ratar, 13.VIII.1911 Stari Grad, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 1253/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Prokazivač, špijunaža, zlostavljanje stanovništva. 253. Fagnjen Franjo, Lovre, ratar 28.X.1896 u Kamešnici opć. Sv. Petar Orehovac, Križevci. Sud. br. 969/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Ustaša, milicioner, organizator, milicije. 254. Periček Stjepan, Jakopa, ratar 30.XII.1884 Mostari, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 976/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode od 15 god. s prinud. radom, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Sakrivanje jataka. 255. Periček Jaga, Franje, kućanica, 1883 god. Mostari, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 976/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Sakrivanje jataka. 256. Martinis Nikola, Viktora, ratar 15.V.1902 Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1033/45 od 13.VII.45. na kaznu prisil. rada od 10 god. gubitak građ. časti od 10 godina. Prokazivanje, odmetnuće od NOVlasti, agitacija. 257. Rebić Vinko, Ivana, mlinar, 1914 Garešnica. Sud. br. 941/45 na kaznu prisil. rada od 15 god. i 10 god. gubitak građ. časti. Masovno ubijanje, pljačka. 258. Blažunaj Stjepan, Jakupa, ratar 4.XII.1897 Lipovčani, Čazma. Sud. br. 943/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Ustaški funkcioner, pljačka, mobilizacija, izseljivanje. 259. Borgutin Dragutin, Imre, ratar 22.VIII.1900 Čabraj, Vojakovac, Križevci. Sud. br. 578/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 godina, gubitak politič. pojedinih građ. prava. Organ neprijateljske samoupravne vlasti. Saučesnik u masovnom ubijanju stanovništva. 260. Pakasin Josip, Antuna, ratar 18.III.1903 god. u Hlebinama. Sud. br. 1149/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Milicija. 261. Vučinić Bara, Gjure, kućanica, 27.IV.1922 god. u Šumaćanima, Čazma. Sud. br. 1164/45 od 15.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubitak građ. i polit. prava od 5 god. Jatakovanje, korist u službi neprijatelja. 262. Horvat Stevo, Ivana, ratar 6.I.1906 god. S. Katalena, Kloštar, Đurđevac. Sud. br. 1165/45 od 15.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubitak politič. i građ. prava od 10 god. Izdaja NOB-a natjerivanje naroda da preda oružje okupatora. 263. Bazijanec Valent, Gregura, župnik 12.II.1900 god. Kalinovac, opć. ista, Đurđevac. Sud. br. 1219/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i gubitak građ. časti od 10 god. Aktivno ustaštvo, pljačka, služba neprijatelju agitacija, razaranje J.A. 264. Vlahović Josip, Vjekoslava, policaj, 22.XI.1913 god. Galovac, Gudovac, Bjelovar, živi Bjelovar. Sud. br. 1173/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 12 godina, gubitak politič. i pojedinih građ. prava od 12 godina. Organ neprijateljskoj terorist. aparata, masovno hapšenje. 265. Makvić Jožo, Miška, ratar 1898 godine u Bedeniku, Severin, Bjelovar. Sud. br. 1308/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god, gubitak

287


polit. i pojed. građ. prava od 5 godina. Ustaša, izseljivanje Srba i odvođenje u logor, raspirivanje vjerske mržnje, pljačka agitacija. 266. Vitelić Stjepan, Mije, ratar 12.II.1897 u Ždali, Koprivnica. Sud. br. 1136/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. gubit. građ. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivan ustaša, organizator milicije, masovno hapšenje i odvođenje stanovništva u logor, mučenje i saučesništvo u ubijstvu, pljačka. 267. Židovec Stjepan, Ivana, ratar 21.XII.1896 Virje, Đurđevac. Sud. br. 1109/45 od 21.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Organizator milicije, špijunaža, prokazivanje, agitacija. 268. Benotić Andro, Blaža, radnik 23.X.1921 godine Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 1256/45 od 19.VII.45. na kaznu s prinud. radom u trajanju od 6 mjesec. Odmetnuće od narodne vlasti. 269. Vučinić Jana, Franje, kućanica, 1888 godine G. Garešnica, kotar Garešnica. Sud. br. 1259/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 3 godine i 5 god. gubitak polit. i građ. prava. Sakrivanje jataka, terorista. 270. Valjak Josip, Stjepana, župnik 13.IV.1877 god. Leneša, Raven, Križevci. Sud. br. 977/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 20 godina, gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, raspirivanje vjerske mržnje, agitacija. 271. Kranjčević Josip, Franje, ratar, 6.III.1909, Carevdar, Križevci. Sud. br. 967/45 od 13.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, pljačka. 272. Tudić (Martina) Antun 1901 god. u Lasovcu, Severin Bjelovar, živi Bjelovar. Sud. br. 945/45 od 14.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 10 god. gubitak polit. građ. prava od 10 g. Aktivno ustaštvo, pljačka, hapšenje. 273. Friščić Mirko, Josipa, ratar 28.X.1919 u Zablatju, živi Pustakovac. Kop. Ivanec. Sud. br. 1108/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 god i gubitak građ. prava od 5 god. Ustaša, pomaganje u pljački. 274. Piškorić Pavao, Franje, kolar 5.II.1906 Lemeš Vojakovac, Križevci. Sud. br. 1111/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Aktivno ustaštvo, funkcioner hapšenja. 275. Široki Tomo, Franje, ratar 20.XII.1911 Gola opć. ista Koprivnica. Sud. br. 1142/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 2 godine, gubitak polit. i pojed. građ. prava od 5 godina. Milicionar. 276. Korporić Mato, Stjepana, limar, 19.VII.1912 g. Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1240/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 1 god. i 3 godine gubit. polit. i pojedinih građ. prava. Milicioner, agitacija. 277. Hrženjak Gjuro, Jakopa, zidar 2.IV.1917 g. Novo Virje, Đurđevac. Sud. br. 1242/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit. i pojed. građ. prava 10 godina. Dezerterstvo, špijunaža, hapšenje, mučenje i ubijanje, saučesnik. 278. Lugarov Mijo, sin Valenta, ratar 29.IX.1909 god. u Konak. Batinska opć. Kalinovac, kotar Đurđenovac. Sud. br. 657/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 10 godina i gubitak građ. prava od 12 god. Milicioner i pomagač kod hapšenja i mučenja stanovništva. 279. Gabaj Ivan, sin Mije, ratar 5.VIII.1906 god. u Hlebinama općina ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 472/45 od 7.VII.45. god. na kaznu od 10 godina robije i 15 godina gubitka građ. prava Milicioner i pomagač kod pljačke imovine.

288


280. Dolenec Tomo, sin Bolte, ratar, 10.XII.1899 god. u Rijeki opć. Sokolovac, kotar Koprivnica. Sud. br. 785/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 15 godina i trajan gubitak građ. prava. Agitacija, dostavljač i organizator terorističke oružane formacije u službi neprijatelja te vodič u služ. neprijatelja. 281. Kapić Izidor, sin Ivana ratar 4.IV.1905 god. u Virju općina ista kotar Đurđenovac. Sud. br. 783/45 od 8.VII.45. na kaznu od 20 godina robije i 20 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, milicioner i pljačka narodne imovine. 282. Rudnički Ivan, sin Franje, ratar, 9.IV.1892 god. u Redencu, opć. i kotar Ivanec. Sud. br. 758/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 15 godina i gubitka građ. prava od 15 godina. Aktivno ustaštvo, pomagač u hapšenju stanovništva, agitacija i špijunaža. 283. Turković Vinko, sin Petra ratar 15.I.1900 u Mičetincu, općine i kotar Đurđevac. Sud. br. 754/45 od 8.VII.45. na kaznu od 15 godina robije i 15 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo i špijunaža. 284. Hajduković Franjo, sin Markov ratar 9.XI.1897 u Ivanovčanima općine i kotar Bjelovar. Sud. br. 753/45 od 9.VII.45. na kaznu robije u trajanju od 15 godina te gubitak građ. časti kroz 10 godina. Natjerivanje naroda da preda oružje, funkcioner neprijateljskog terorističkog aparata. 285. Kovač Josip, sin Josipa ratar 7.X.1891 god. u Korenovu, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 699/45 od 9.VII.45. na kaznu doživotne robije i trajan gubitak građanske časti i konfiskaciju imovine. Pomaganje u masovnom hapšenju i ubijanju stanovništva. 286. Duić Ivan sin Janka ratar 8.XI.1920 u V. Korenovu opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 598/45 od 7.VII.45. na kaznu robije od 20 godina i trajan gubitak građ. časti. Pomaganje u masovnom hapšenju stanovništva. 287. Bačeković Antun, sin Mije, ratar 7.VII.1901 u Kokincu, općina Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 662/45 od 8.VII.45. na kaznu robije od 10 godina i na gubitak građanske časti od 10 godina. Pomaganje u hapšenju, stanovništva, tjeranje naroda da okupatoru preda oružje. 288. Martinović Stjepan, Marka ratar, 2.II.1919 Gornje Plavnice. V. Trojstvo, Bjelovar. Sud. br. 752/45 od 8.VII.45., 7 godina prisilnog rada, 10 godina gubitak građ. časti. Masovno hapšenje. 289. Balog Martin, Lovre, ratar, 23.X.1903 Sv. Petar Čvrstec, Križevci. Sud. br. 621/45 od 6.VII.45. 10 godina gubitak građanskih prava. Aktivno ustaštvo. 290. Slani Rudolf, Vinka mlinar 5.VI.1921 Ludbreg, opčina i kotar isti. Sud. br. 629/45 od 6.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 291. Pašica Pavle, Ivana ratar 19.I.1914 Gola, Koprivnica. Sud. br. 630/45 od 6.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 5 godina gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo i pomaganje neprijatelja. 292. Široki Ivan, Imbre, ratar, 1.IX.1922 Gola, Koprivnica. Sud. br. 631/45 od 6.VII.45. 3 godine prisilnog rada i 3 godine gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pljačka narodne imovine 293. Cimerman Josip, Franje, ratar, 15.X.1922. Gola, Koprivnica. Sud. br. 632/45 od 6.VII.45. 3 godine prisilnog rada i 3 godine gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 294. Galović Tomo, Steve, ratar, 1903 Sigetec, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 633/45 od 9.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 7 godina gubitka građ. časti. Milicioner. 295. Tašić Mijo, Josipa, ratar, 1897 Brdovečko, Prigorje, Zagreb. Sud. br. 636/45 - 7.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građ. časti. Milicioner.

289


296. Funjak Miško, Tome, kovač, 16.IV.1924 Mala Mučna, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 639/45 od 7.VII.45. 5 godina prisilnog rada i 5 godina gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 297. Marcapan Šimun, Marka, ratar, 1896 Sigetec, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 646/45 od 6.VII.45 5 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građ. časti. Milicioner. 298. Bohanec Franjo, Vida, željeznički ložač, 26.VIII. Koprivnica. Sud. br. 648/45 6.VII.45 10 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građanske časti. Aktivno ustaštvo. 299. Pivar Milan, Karla, radnik, 17.II.1921 Đelekovac, Koprivnica. Sud. br. 649/45 od 6.VII.45. 9 godina prisilnog rada i 10 godina gubitka građanske časti. Aktivno ustaštvo. 300. Tišljar Ivan, Stjepana, lugar 28.V.1905 Vukovje, Virje, Đurđevac. Sud. br. 654/45 7.VII.45. 10 godina prisilnog rada i 15 godina gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 301. Mlinarić Franjo, Josipa, ratar, 10.III.1926, Zajezda, opć. Budinšćina, živi Kolarevo selo, Ivanjska, Bjelovar. Sud. br. 1162/45 od 16.VII.45. na kaznu prisilnog rada od 3 godine, gubitak građ. časti od 3 god. Aktivno ustaštvo, pljačka. 302. Kašić Ivan, Pavla, ratar, 24.VII.1905 Gola, Koprivnica. Sud. br. 1155/45 od 16.VII.45. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gubitak građ. časti 10 godina. Milicija, pljačka. 303. Čmigović Mijo, Florijana, ratar 1898 godine, Osijek - Vojakovac, Križevci. Sud. br. 1224/45 od 18.VII.45 na kaznu s prinud. radom bez lišenja slobode od 1 godine i 5 godina gubitak političkih i pojedinih građ. prava. Aktivni ustaša, saučesništvo u masovnom hapšenju, izseljavanja stanovništva. 304. Habdija Ivan, Martina, ratar, 1900 godine. Osijek, Vojakovac, Križevci. Sud. br. 1223/45 od 18.VII.45 na kaznu prinudnog rada od 5 godina bez lišenja slobode, gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 5 godina. Pomaganje neprijatelja. 305. Čerpinko Franjo, Ivana, ratar, 25.VI.1913 Pitomača, ista, Đurđevac. Sud. br. 1233/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 1 godine i 5 godina gubitak politič. i pojed. građ. prava5 godina. Aktivni ustaša, milicija, pokušaj ubijstva. 306. Šohinger Milan, Mate, ratar, 30.VIII.1895, Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1236/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina i 10 god. gubitak pol. i pojedinih građ. prava. Ustaški funkcioner, organizator milicije, razoružavanje biv. jugoslavenske vojske. 307. Horvat Stjepan, Mate, ratar, 17.V.1902 godine Garešnica, gdje i živi. Sud. br. 711/45 od 8.VII.45 na kaznu 15 godina robije, gubitak građ. časti od 15 godina. Ustaški funkcioner, agitacija u korist neprijatelja. 308. Ehner Vilim, Ignaca, trgovac, 6.III.1916 Budina, Ptuj, Borovljani, Novigrad. Sud. br. 1137/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 15 godina i gubitak političkih i pojedinih građ. prava od 10 godina. Pljačka, aktivno ustaštvo. 309. Lukačić Valent, Mate, željezničar, 8.II.1903 Drnje, Koprivnica. Sud. br. 1134/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 god. Saučesništvo u masovnom hapšenju i odvođenje stanovništva u logore. 310. Jelak Ivan, Tome, rudarski radnik, 3.IV.1897 Sredicama, Kapela, Bjelovar, Srem. Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 1147/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 3 godine i 10 godina gubitak građ. časti. Agitacija, dosluh i odmetnuće od NOVlasti. 311. Biondić Stanko, Marka, pošt. činov. 6.V.1921 u Drnju, Koprivnica. Sud. br. 1150/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 10 godina s prinud. radom, gubitak građ. časti od 10 godina. Aktivno ustaštvo.

290


312. Premec Nikola, Stjepana, ratar, 4.XII.1908 Gola, opć. ista, Koprivnica. Sud. br. 1140/45 od 16.VII.45 na kaznu prisil. rada od 3 godine, gubitak građ. časti od 5 godina. Milicija. 313. Habdija Josip, Josipa, ratar, 8.III.1914 godine, Trojstvo, Bjelovar. Sud. br. 244/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 godina, gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaš. organ samoupravne vlasti, pljačka narodne imovine. 314. Puškarić Ivan, Andrije, strojobravar 6.VIII.1922 Koprivnica. Sud. br. 1143/45 od 16.VII.45 na kaznu prisil. rada od 7 god. i 10 god. gub. građ. časti. Dezerterstvo, izdaja NOB. Aktivno ustaštvo. 315. Jilk Dragutin, Aleksandra, trgovac, 7.VIII.1910 Gola, Koprivnica. Sud. br. 1141/45 od 16.VII.45 na prisil. rad od 20 godina i 10 godina gub. građanske časti. Služenje u neprijateljskoj oruž. formaciji. 316. Popović Martin, sin pok. Steve, ratar, 11.XI.1890 god. u Kokincu općina Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 552/45 od 7.VII.45 na robiju od 15 godina, te gubitak građ. prava kroz 15 godina. Aktivno ustaštvo, pomagač u hapšenju stanovništva. 317. Dolenec Ivan, sin Andre, 5.V.1908 u Peterancu, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 542/45 od 9.VII.45 na kaznu od 20 god. robije i 20 godina gubitka građ. prava. Dezerterstvo, milicioner, pljačka. 318. Belec Franjo, sin pok. Franje, ratar, 17.III.1912 u Hlebinama, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 534/45 od 11.VII.45 na kaznu od 10 god. robije i 10 godina gubitka građ. prava. Milicioner, aktivno ustaštvo i saučesnik u mobilizaciji naroda. 319. Ipšin Stjepan, sin Mate ratar, 14.VI.1891 u Kl. Ivanić, općina ista, kotar Čazma. Sud. br. 521/45 od 12.VII.45 na kaznu od 10 god. robije i 15 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pljačka i izdaja NOB. 320. Fuček Stjepan, sin Petra, ratar, 7.XII.1902 u Ferdinandovcu, opć. ista, kotar Đurđevac. Sud. br. 512/45 od 11.VII.45 na kaznu od 20 god. robije i 20 godina gubitka građanskih prava. Milicioner, sudjelovanje kod masovnog hapšenja stanovništva, agitacija. 321. Tkalec Franjo, sin Ivana, lugar, 19.X.1913 u Ferdinandovcu, kotar Đurđevac. Sud. br. 509/45 od 9.VII.45 na kaznu od 5 god. robije, te 10 godina gubitka građanske časti. Aktivno ustaštvo, milicioner, naoružavanje neprijatelja, agitacija, saučesništvo u ubijstvu i teroriziranje stanovništva. 322. Kertez Andrija, sin Josipa, mesar, 28.IX.1917 u Goli, općina ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 499/45 od 12.VII.45 na kaznu od 15 god. robije i 20 godina gubitka građ. prava. Milicioner, hapšenje i mučenje stanovništva. 323. Jakšeković Mato, ratar. Sud. br. 468/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 10 godina i 10 godina gubitka građ. prava. Organizator milicije i špijunaža. 324. Bradić Ivan, sin Tome, radnik, 6.V.1913 u Goli, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 464/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 15 godina, te 10 godina gubitka građ. prava. Milicioner i pljačka. 325. Sabolić Stjepan, sin Bolte, ratar, 27.X.1908 u Peterancu, opć ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 463/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 10 god., te 10 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, dezerterstvo, izdaja NOB i milicioner. 326. Posezi Milka, Tome, kućanica, 30.III.1923 Gola, ista, Koprivnica. Sud. br. 1131/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 7 godina, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, funkcioner.

291


327. Galeković Mirko, Josipa, ratar-lugar, 31.X.1901 Vinici, opć ista, Varaždin, živi Carevdar, Križevci. Sud. br. 1110/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 6 godina, gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 5 godina. Aktivno ustaštvo, dosluh. 328. Paša Martin, Mate, ratar, 31.X.1910 Molve, kotar Đurđevac. Sud. br. 1107/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 5 god. s prinud. radom, gubitak građ. časti od 5 godina. Aktivno ustaštvo, dezerterstvo iz J.A. 329. Bajc Leon, Josipa, rudar, 29.III.1914 Trešnjevica, Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 1101/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak građ. časti od 5 godina. Dezerterstvo, izdaja, pljačka. 330. Tomašegović Nikola, Steve, kovač, 29.VII.1897 Podložanima, Čazma. Sud. br. 1103/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 15 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, odmetnuće od NOVlasti, milicija. 331. Čikać Stjepan, Josipa, ratar, 30.XII.1904 Žagorica, Ivanec, živi Štefanje, Čazma. Sud. br. 1213/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 2 god. i 10 godina gubitak građ. časti. Saučesnik u masovnom hapšenju. 332. Jagust Josip, Ivana, ratar, 29.II.1908 Riječici, Križ, Čazma. Sud. br. 1212/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 godina i 10 godina gubitak građanske časti. Saučesništvo pri odvođenju stanov. u logore, pljačka. 333. Galj Tomo, Josipa, ratar, 27.XII.1883 Gola, Koprivnica. Sud. br. 1157/45 od 16.VII.45 na kaznu prisilnog rada u trajanju od 5 godina i 10 godina gubit. građ. časti. Rad protiv NOVlasti, organiz. milicije. 334. Grčić Mato, Gjure, mlinar, 28.II.1901, Ferdinandovac, Đurđevac. Sud. br. 1234/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivni ustaša, špijunaža, milicioner, pljačka, masovno hapšenje, organizator milicije, mučenje stanovništva. 335. Živoder Stjepan, Luke, ratar, 1913 Dautan, Rača, Bjelovar. Sud. br. 893/45 od 18.VII.45 na kaznu prinudnog rada od 6 mjeseci bez lišenja slobode. Tvorni napadaj na predstavnika NOVlasti. 336. Štefanić Dragutin, Dragutina, činovnik, 4.I.1926 Križevci. Sud. br. 1261/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom od 5 godina i 5 godina polit. i pojedinih građ. prava. Aktivni ustaša, funkcioner, dostavljač. 337. Balažin Gjuro, Martina, ratar, 23.IV.1895. Rasinja, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 1254/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 5 godina, na gub. polit. i pojed. građ. prava od 5 god. Pljačka narodne imovine. 338. Tot Alojz, ratar, 1902 iz St. Ploščica, Berek, Garešnica. Sud. br. 1192/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak građ. časti od 10 godina. Pljačka, mučenje stanovništva. 339. Barić Rok, Luke, ratar, 10.VIII.1907 Kalinovcu, Đurđevac. Sud. br. 618/45 od 20.VII.45 na kaznu 6 mjeseci prisil. rada. Milicioner. 340. Ljubaj Branko, Antuna, đak, 21.XII.1927 Zagreb, živi Koprivnica. Sud. br. 498/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 god. Aktivni ustaša, prokazivanje. 341. Benkek Ivan, Mije, ratar, 28.VIII.1922 Novo Virje, Đurđevac. Sud. br. 1243/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 godina, gubitak građ. i polit. prava od 5 godina. Dezerterstvo, milicija, pljačka, hapšenje.

292


342. Kovačić Ivan, Ivana, ratar, 10.X.1919 Ludina, Kutina. Sud. br. 1248/45 od 20.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 godina, gubit. polit. i građ. prava od 10 godina. Razoružavanje biv. Jugosl. vojske, milicija, pljačka, hapšenje. 343. Imbri Marica, Andrija, kućanica 10.I.1923 u Delovu, Novigrad Podravski, Koprivnica. Sud. br. 1250/45 od 20.VII.45 na lišenje slobode s prinud. radom od 3 godina. Sakrivanje jataka, terorista. 344. Šalavarda Valent, Pavla, ratar, 10.II.1917 u Sigecu, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 1135/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava. Dezerterstvo, organizator milicije, funkcioner milicije, agitacija, pljačka, ubijstvo. 345. Debač Josip, Ivana, bilježnik 14.VIII.1912 St. Rača, opć. Nova Rača, Bjelovar. Sud. br. 1265/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građ. prava. Aktivno ustaštvo, izseljavanje i odvođenje stanovništva u logore, pljačka, špijunaža, prokazivanje. 346. Garić Ivan, Joze, ratar, 10.IX.1923 Peščaniku, Hođa, Gradačac, živi u Delovima. Sud. br. 1252/45 od 20.VII.45 na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivan ustaša, jatak, terorista. 347. Katak […]180, Andije, kućanica 6.I.1917 Novigradu iz Delova, opć. Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 1251/45 od 20.VII..45 na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak građ. prava. Špijunaža, sakrivanje jataka, terorista. 348. Betlehem Andro, Pavla, postolar 8.XI.1909 Hlebinama, Koprivnica. Sud. br. 1148/45 od 20.VII..45 na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak građ. prava. Aktivni ustaša, milicioner, hapšenje, sauč. ubijstva. 349. Habdija Franjo, Vinko, ratar, 1890 g. Plavnicama, Bjelovar. Sud. br. 243/45 od 15.VI.45 na kaznu robije u trajanju od 5 godina i 15 god. gubitak građanske časti. Natjerivanje naroda da preda oruž. okupatoru, aktivno ustaštvo, agitacija u korist neprijatelja. 350. Šipek Stjepan, sin Josipa, ratar, 21.VI.1900 u Tinjevcu, opć. Podr. Kloštar, kotar Đurđevac. Sud. br. 656/45 od 9.VII.45 na kaznu od 15 god. robije i 15 godina gubitak građ. prava. Milicioner i pljačka. 351. Marčinko Luka, sin Stjepana, ratar, 10.X.1922. u Virju, općina ista, kotar Đurđevac. Sud. br. 652/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 20 god. i trajan gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, milicioner, dezerterstvo, pljačkanje i pomagač u masovnom hapšenju stanovništva. 352. Sabolić Stjepan, sin Martina, ratar, 17.I.1913 u Gabajevoj Gredi, općina ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 644/45 od 11.VI.45 na kaznu od 10 godina robije i 10 godina gubitka građ. časti. Dezerterstvo, izdaja NOB, milicioner, prokazivač i pljačka. 353. Loborec Gjuro, sin Gjure, knjižar, 25.II.1904 u Koprivnici, općine i kotar isti. Sud. br. 641/45 od 8.VII.45 na kaznu od 10 godina, te na trajan gubitak građanske časti. Aktivno ustaštvo, pomagač neprijatelju. 354. Balaško Stjepan, sin Mije, ratar, 10.V.1923 u Kunovcu, opć. Ivanec, kotar Koprivnica. Sud. br. 603/45 od 11.VII.45 na kaznu robije od 20 godina, te na gubitak građanske časti u trajanju od 20 godina. Aktivno ustaštvo i palež. 355. Korošec Ivan, sin Josipa, rudar, 20.VIII.1923. u V. Trešnjevici, općina Pitomača, kotar Đurđevac. Sud. br. 602/45 od 6.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 15 godina i gubitka građanske časti kroz 10 godina. Aktivno ustaštvo, milicioner i pljačka. 180

Nečitko.

293


356. Petrić Slavko, sin Stjepana, ratar 9.I.1902 u Vojakovcu, općina ista, kotar Križevci. Sud. br. 591/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 15 godina. Služenje u neprijateljskoj terorističkoj oružanoj formaciji, pomagač kod masovnog hapšenja i mučenje stanovništva. 357. Kurtak Josip, sin Tome ratar, 18.III.1919 u D. Zdelicama, opć. Kapela, kotar Bjelovar. Sud. br. 563/45 od 6.VII.45 na 15 godina robije, te gubitak građ. prava kroz 20 godina. Dezerterstvo, vodič, izdaja NOB, milicioner i utaja oružja. 358. Bikešić Ivan, sin Josipa, ratar, 4.III.1912 u Jabučetu, opć. Kapela, kotar Bjelovar. Sud. br. 562/45 od 8.VII.45 na kaznu robije od 10 godina i gubitka građ. časti kroz 20 godina. Izdaja NOB, dezerterstvo, milicioner, prokazivač i saučesnik u tučnjavi stanovništva. 359. Hrestak Franjo, sin Rudolfa, knjižar, 26.XI.1909 u Bjelovaru. Sud. br. 1057/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 10 god. te gubitka građ. časti u trajanju od 10 god. Aktivno ustaštvo, ustaški funkcioner. 360. Gabaj Andro, sin Bartola, ratar, 24.XI.1889 u Hlebinama, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 430/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 20 god. te gubitka građanske časti u trajanju od 10 god. Aktivno ustaštvo, pljačka i funkcioner samoupravnog aparata neprijatelju. 361. Mihoci Pavao, sin Ivana, ratar, 5.V.1915 u Goli, opć. ista, kotar Koprivnica. Sud. br. 790/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 10 g. i gubitka građ. časti od 15 god. Prokazivač. 362. Ferenčić Ivan, sin Gjure, ratar, 2.VII.1919 u Đurđevcu, opć i kotar isti. Sud. br. 1043/45 od 9.VII.45 na kaznu robije u trajanju od 10 god. i gubitka građanskih časti od 15 god. Dezerterstvo, milicioner, pljačka, saučesništvo u mučenju stanovništva i hapšenju. 363. Varda Mijo, sin Mije, ratar, 7.X.1919 u Ogorelom Polju, opć. Virje, kotar Đurđevac. Sud. br. 1040/45 od 11.VII.45 na kaznu robije od 20 godina, trajan gubitak građanskih časti. Aktivno ustaštvo, sudjelovanje u masovnom hapšenju stanovništva i pljačka. 364. Đurišević Ignac, sin Mije, ratar, 25.VII.1918 u Đurđevcu, opć. i kotar istog. Sud. br. 1039/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 7 god. i gubitak građ. časti od 10 god. Dezerterstvo, izdaja NOP, funkcion, pljačka i masovno hapšenje i mučenje stanovništva. 365. Fuček Franjo, sin Antuna, ratar, 30.XI.1898 u Đurđevcu, opć i kotar isti. Sud. br. 1038/45 od 11.VII.45 na kaznu robije od 10 god. i gubitka časti od 20 godina. Milicioner, pljačka, masovno hapšenje stanovništva i mobiliziranje naroda. 366. Međimorec Florijan, sin Josipa, 2.V.1903 u Trepču, opć i kotar Đurđevac. Sud. br. 1036/45 od 8.VII.45 na kaznu robije od 5 god. i gubitak građanskih časti od 10 god. Dezerterstvo, dostavljač, agitacija i milicioner. 367. Čižmešinkin Martin, sin Ivana, ratar, 15.VI.1920 u Virju, opć. iste, kotar Đurđevac. Sud. br. 1035/45 od 12.VII.45 na kaznu robije od 10 godina i 10 godina gubitka građanskih prava. Aktivno ustaštvo i pljačka. 368. Turković Zlatko, Imre, ratar, 12.V.1922 Čemernica, Kloštar Ivanić, Čazma. Sud. br. 1098/45 od 18.VII.45. 3 god. prisil. rada bez lišenja slobode. Aktivno ustaštvo, izdaja NOV. 369. Popović Anka, Ivana, kućanica 8.VI.1926 Bjelovar. Sud. br. 1121 od 15.VII.45. 1 god. prinud. rada bez lišenja slobode. Aktivno ustaštvo, agitacija za neprij. 370. Jarža Martin, Josipa, pisar, 25.X.1901 Koprivnica. Sud. br. 1221 od 18.VII.45. 7 god. prinud. rada bez lišenja slobode, 10 godina gubitka polit. i pojedin. građ. prava. Dezerterstvo, izdaja NOP.

294


371. Delac Franjo, Tome, poreski ovrhovoditelj, 29.VI.1922 Gor. Kosina, Perušić. Sud. br. 599/45 od 6.VII.45. 2 god. prisil. rada i 2 god. gubitka građ. časti. Dezerterstvo. 372. Votuc Gjuro, Izidora, ratar, 2.II.1922 Kunovac, Ivanec, Koprivnica. Sud. br. 608/45 od 6.VII.45. 5 god. prisil. rada i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 373. Jandroković Milka, kućanica, 26.X.1926 Apatovac, Vojakovac, Križevci. Sud. br. 610/45 od 9.VII.45. 2 god. prisil. rada i 3 god. gubitka građ. časti. Pljačka narodne imovine, špijunaža. 374. Galjar Luka, Antuna, posjednik, 15.IX.1910 Vel. Črešnjevica, Pitomača, Đurđenovac. Sud. br. 613/45 od 6.VII.45. 10 god. prisil. rada i 10 god. gubitka građ. časti. Milicioner, dezerter. 375. Golec Josip, Stjepana, kovač, 6.I.1909 Kunovac, Ivanec, Koprivnica. Sud. br. 614/45 od 6.VII.45. 2 god. prisil. rada i 2 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 376. Skender Josip, Gjure, tesar, 1898 Đurđic, kotar Križevci. Sud. br. 615/45 od 6.VII.45. 6 mjeseci prisil. rada. Milicioner. 377. Ivanček Stjepan, Ivana, ratar, 6.XII.1918 Kalnik, Sv. Petar Orehovac, Križevci. Sud. br. 616/45 od 7.VII.45. 7 god. prisil. rada i 7 godina gubitka građ. časti. Milicioner i dezerter. 378. Markov Luka, Mije, ratar, 18.IX.1911 Hrastova Greda, Kalinovac, Đurđevac. Sud. br. 617/45 od 8.VII.45. 6 mjeseci prisil. rada. Milicioner. 379. Božo Ignac, Gjure, ratar, 28.VII.1907 Kalinovac, Đurđevac. Sud. br. 619/45 od 6.VII.45. 3 god. prisil. rada i 6 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo. 380. Betlehem Tomo, sin pok. Franje, ratar, 5.XI.1896 u Peterancu, opć. ista kotar Koprivnica. Sud. br. 462/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 5 godina robije, te 10 god. gubitka građ. časti. Aktivni ustaša, organizator milicije. 381. Šestak Gjuro, sin Imbre, ratar (kovač) 2.IV.1897 u Sv. Petru Čvrstecu, kotar Križevci. Sud. br. 453/45 od 12.VII.45. g. na kaznu robije od 15 god. te trajan gubitak građ. časti. Dosluh s neprijateljem, pomagač kod ubijanja stanovništva. 382. Kašić Andrija, sin Josipa, ratar, 9.X.1920 g. u Sigecu opć. Drnje, kotar Koprivnica. Sud. br. 428/45 od 7.VII.45. na kaznu robije od 10 god. te gubitak građ. prava kroz 15 godina. Milicioner i pokušaj silovanja. 383. Šesi Vinko, sin Stjepana, ratar, 16.I.1893 u Koprivnici. Sud. br. 425/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i trajan gubitak građ. časti. Odmetnuće od narodnih vlasti, špijunaža, ustaški funkcioner. 384. Kovačić Ignac, sin Ivana, kovač, 12.VIII.1917 u Drnju, kotar Koprivnica. Sud. br. 407/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. te 20 god. gubitka građ. prava. Milicioner, ustaštvo, pljačka i dostavljač. 385. Lengelić Ivan, sin Franje, ratar, 8.II.1910 u Sigecu, opć. Drnje, kotar Koprivnica. Sud. br. 406/45 od 8.VII.45. na kaznu od 10 god. robije i 10 god. gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, pljačka i mučenje stanovništva. 386. Mikšić Marko, sin Ivana, mlinar, 18.V.1905 u Pitomači, kotar Đurđevac. Sud. br. 354/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i gubitak građ. prava od 15 godina. Aktivno ustaštvo, dostavljač, agitacija, pomagač kod pljačke. 387. Megec Marko, sin Stjepana, zidar, 6.IV.1907 u Kataleni opć. i kotar Đurđevac. Sud. br. 349/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. te gubitka građ. prava od 15 godina. Milicioner i pomagač masovnog hapšenja, vodič u službi neprijatelja. 388. Šesi Slavko, sin Tome, dočinovnik, 30.IV.1920 u Koprivnici. Sud. br. 314/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 15 god. te gubitak građ. prava od 15 godina. Izdaja NOB, pljačka i dostavljač u službi neprijatelja.

295


389. Došan Gjuro, sin Andrije, lugar, 13.VI.1913 u Došendablu opć. Karlobag, kotar Gospić. Sud. br. 299/45 od 12.VII.45. na kaznu robije od 10 god. te gubitak građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, dostavljač i agitacija u službi neprijatelja. 390. Tarandek Mijo, sin Mihovila, trgovac 10.III.1895 u Novigradu, kotar Koprivnica. Sud. br. 298/45 od 9.VII.45. na kaznu od 20 god. robije i trajan gubitak građ. prava. Aktivno ustaštvo, pomagač u izseljavanju stanovništva, pljačka i agitacija u korist neprijatelja. 391. Jambrečina Franjo, sin pok. Mije, ratar, 6.V.1895 u Jakšincu opć. gor. Stubica, kotar Dol. Stubica, živi u Šumećanima, opć. Križ, kotar Čazma. Sud. br. 1099/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti. Aktivno ustaštvo, saučesništvo u masovnom mučenju i ubijanju stanovništva, izseljavanju stanovništva i dezerterstvo. 392. Antolić Jakob, sin Steve, ratar, 25.V.1918 g. u G. Petričkoj, opć. Ivanjska, kotar Bjelovar. Sud. br. 1090/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. te pojedinih građ. prava te konfiskaciju imovine. Sudjelovanje u masovnom hapšenju , mučenju i odvođenju u logor stanovništva. 393. Pavelić Vladimir, sin Andrije, mesar, 15.X.1907 g. u Bjelovaru. Sud. br. 1079/45 od 16.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Saučesništvo u razoružavanju, pripadništvo neprijatelj. oruž. formaciji, privredno pomaganje neprijatelja, aktivno ustaštvo. 394. Šutija Marzin, sin Nikole, stražar, 27.X.1916 u Udbini, opć. i kotar isti. Sud. br. 1045/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Aktivno ustaštvo, saučesništvo u masovnom ubijanju stanovništva i odvođenje stanovništva u logor. 395. Barulek Dragutin, sin Ivana, ratar, 7.I.1900 g. u Rajiću, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 997/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. časti. Aktivno ustaštvo. Prokazivanje i masovno hapšenje stanovništva. 396. Novak Josip, sin Aleksandra, učitelj, 4.VI.1904 godine u N. Plavnicama, opć. i kotar Bjelovar. Sud. br. 681/45 od 15.VII.45. na kaznu smrti streljanjem i trajan gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Služenje u neprijat. oruž. formaciji, organizacija špijunske mreže. 397. Mandić Leonard, sin Gavre, opć. bilježnik, 13.XI.1902 god. u Biškupcu opć. Stražeman, kotar Požega. Sud. br. 966/45 od 14.VII.45. g. na kaznu od 5 god. robije i gubitak građ. prava od 10 godina. Špijunaža i dostavljač. 398. Gjureković Mato, sin Miška, ratar, 17.IX.1892 god. u Hrgovljanima, opć. i kotar Bjelovar. Sud. br. 921/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 20 god. robije i 20 god. gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, pomagač pri izseljavanju stanovništva, špijunaža i agitacija. 399. Šanteković Mato, sin Šime, ratar, 3.V.1900 u Kokincu, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 918/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 20 god. robije i gubitka građ. prava od 20 godina. Pomagač kod prisilnog izseljavanja stanovništva i agitacija. 400. Lukinac Martin, ratar, 1894 u Vel. Zdenčecu, opć. i kotar Garešnica. Sud. br. 880/45 od 8.VII.45. god. na kaznu od 20 god. robije i trajan gubitak građ. prava te konfiskaciju imovine uz ogran. čl. 6 Z.O. konf. Aktivno ustaštvo, pokušaj ubijstva. 401. Mesar Mijo, sin Bolte, ratar, 1919 u Budrovcu opć. i kotar Đurđevac. Sud. br. 853/45 od 8.VII.45. god. na kaznu robije od 20 god. i trajan gubitak građ. prava. Aktivno ustaštvo, dezerterstvo, milicioner i pomagač masovnog mučenja stanovništva.

296


402. Šiprak Luka, sin Mate, trgovac, 10.X.1919 god. u Dinjevcu, opć. Kloštar Podravski, kotar Đurđevac. Sud. br. 849/45 od 9.VII.45. g. na kaznu robije od 15 god. i gubitak građ. prava od 10 godina. Dezerterstvo, milicioner, prokazivač. 403. Prebeg Stjepan, ratar 25.XI.1906 god. u Gračanici opć. Popovača, kotar Kutina. Sud. br. 839/45 od 9.VII.45. g. na kaznu robije od 10 godina i gubitak građanskih prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo, pomagač u pljački narodne imovine, hapšenje stanovništva, saučesnik u ubijstvu i pomagač neprijatelju. 404. Mihalinac Rudolf, sin Gabrijela, zidar 5.I.1904 god. u Vinkovcima, poslednje prebivalište Virje, kotar Đurđevac. Sud. br. 831/45 od 9.VII.45. g. na kaznu robije od 10 godina i 5 godina gubitka građ. prava. Aktivno ustaštvo, milicioner, pomagač pljačke i pri ubijanju stanovništva. 405. Haramustek Milan, sin Ivana, ratar, 30.XI.1909 god. u Grabiku kotar Čazma. sud. br. 811/45 od 12.VII.45 na kaznu robije od 20 godina te gubitak građ. časti kroz 20 godina. Milicioner i mobilisanje u korist neprijatelju. 406. Sukalec Ivan, sin Ivana, ratar, 19.IX.1914 u Hercegovcu, općina ista kotar Garešnica. Sud. br. 808/45 od 9.VII.45. na kaznu robije od 15 god. i gubitak građ. prava kroz 10 godina. Tjeranje naroda da preda oružje okupatoru. Pomagač hapšenja stanovništva, dezerterstvo i saučesništvo u pljački. 407. Canjuga Gjuro, Mate, ratar, 7.IV.1895 Jerovac, Ivanac, Ivanac. Sud. br. 305/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i 2 god. gubitka građ. časti. Prokazivač. 408. Matičec Stjepan, Ignaca, ratar, 1.XII.1913. N. Virje, Đurđevac. Sud. br. 347/45 od 9.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Dezerter, milicioner, mučenje stanovništva i pljačka. 409. Dolenec Franjo, Pavla, ratar, 21.III.1914 u Hlebinama, Koprivnica. Sud. br. 378/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, pomagač pljačke i ubijanja. 410. Kelemin Pavao, Ivana, ratar, 1.I.1909 Hlebine, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 413/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, ustaša, pljačka. 411. Kolarić Petar, Imbrov, ratar, 19.II.1906 Molve, Molve, Koprivnica. Sud. br. 419/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, mučenje stanovništva, pljačka. 412. Kučić Josip, Mirka, ratar, 25.V.1912 Bakovčica, Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 427/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Ustaša, pljačka, odmetnuće od narodne vlasti. 413. Hegedušić Mijo, Nikole, ratar, 27.9.1900 Hlebine, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 431/45 od 9.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Milicioner, pljačka, mučenje stanovništva. 414. Zavacki Milan, ratar, 20.2.1918 D. Vlahinička (Ukrajina), Bjelovar. Sud. br. 544/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Saučesništvo u izseljavanju naroda, saučesn. u hapšenju i mučenje, pljačka. 415. Radičić Martin, Mije, ratar, 2.XI.1910 Hudovljani, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 507/45 od 8.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, dostavljač. 416. Cepetić Franjo, Stjepana, učitelj, 19.X.1914 D. Šarampovo, K. Ivanić, Čazma. Sud. br. 523/45 od 9.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitka građ. časti. Aktivno ustaštvo, pomaganje neprijatelju.

297


417. Štrkalj Mijo, Jakoba, radnik, 11.I.1907 Prokovnik, Koprivnica. Sud. br. 1253/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Ustaša, stražar u logoru Danici, pomaganje neprijatelja. 418. Mraz Franjo, Gjure, ratar, 27.X.1921 Hlebine, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 1152/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 7 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Aktivni ustaša. 419. Čauš Slavko, Mate, ratar, 1926 Komuševac, Čazma. Sud. br. 1202/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 3 god. Dezerter, ustaša. 420. Bočkaj Gjuro, Josipa, mehaničar, 28.III.1907 Kapelica, Garešnica. Sud. br. 601/45 od 20.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina i 5 god. pol. i pojed. građ. prava. Dezerterstvo iz J.A. 421. Režek Ivanka, Dušana, činovnica, 15.VI.1921 Križevci. Sud. br. 516/45 od 21.VII.45 na prinudni rad 1 godinu bez lišenja slobode i 2 god. pol. i pojed. građ. prava. Aktivno ustaštvo, agitacija. 422. Čauš Mato, Pavla, ratar, 1902 g. Komuševac, Čazma. Sud. br. 1203/45 od 21.VII.45. na kaznu s prinud. radom od 6 mjeseci i gubitak pol. i pojed. građ. prava na 5 god. Sakrivanje neprijatelja. 423. Smetiško Mirko, Miroslava, ratar, 21.X.1902 g. iz Petrove Gore, Lobor, Zlatar. Sud. br. 1113/45 od 19.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 15 godina. Prokazivanje. 424. Varga Grga, Tome, kolar, 12.V.1915, Đelekovac, živi Stari Grad, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 1151/45 od 16.VII.45. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava od 10 godina. Izdaja NOV-a, saučesništvo u masovnom ubijanju. 425. Rakovčan Tomo, Gjure, ratar, 1920, Komuševac, Čazma. Sud. br. 1201/45 od 19.VII.45. na kaznu prinud. rada u trajanju od 1 godine bez lišenja slobode, gubitak pol. i poj. građ. prava na 3 godine. Dezerterstvo. 426. Obraz Ilija, Šimuna, ratar, 1901 u Komuševcu, Čazma. Sud. br. 1205/45 od 19.VII.45 na kaznu s prinud. radom bez lišenja slobode 6 mjeseci i 5 g. god. polit. i pojed. građ. prava. Pomaganje neprijatelja. 427. Obraz Ivan, Ilije, ratar, 1924 u Komuševcu, Čazma. Sud. br. 1204/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 3 g. gubitak pol. i pojed. građ. prava od 3 god. Dezerterstvo, utaja oružja, jatak, terorista. 428. Knez Vjekoslav, Ivana, električar 16.X.1901 iz Bjelovara. Sud. br. 1184/45 od 19.VII.45 na kaznu prinud. rada od 1 jedne godine bez lišenja slobode, gub. građ. časti od 5 god. Aktivni ustaša, agitacija. 429. Pocrnić Kata, Josipa, kućanica, 25.XI.1903 g. V. Pisanica, Bjelovar. Sud. br. 1183/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 5 god. Jatak, sakrivanje neprijatelja. 430. Pobi Stjepan, Grge, trgovac, 9.XII.1908 god. u Goli, Koprivnica. Sud. br. 1154/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 g. gubitak pol. i poj. građ. prava od 10 godina. Milicioner, izseljavanje. 431. Paljug Franjo, Ladislava, ratar, 1893, Galicija, živi u Kutina. Sud. br. 1260/45 od 21.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubit. pol. i građ. prava 10 godina. Aktivni ustaša, pljačka, hapšenje, prokazivanje.

298


432. Cikoš Eva, Miška, kućanica, 15.I.1901 Tomaš, Prespa, Bjelovar. Sud. br. 1271/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Špijunaža, agitacija, odmetnuće od NOVlasti. 433. Gjurišević Šimo, Gjure, trgovac 22.X.1884 Šemovci, Đurđevac. Sud. br. 1161/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Odmetnuće od NOVlasti, špijunaža. 434. Mihaljević Julijan, Josipa, lugar 12.IV.1914, Fužinama, Gorski kotar, živi Koprivnica. Sud. br. 1159/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Ustaša, špijunaža. 435. Parag Rok, Blaža, ratar, 22.VII.1904 gola, Koprivnica. Sud. br. 1156/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 8 god. i 10 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Pljačka, […]181. 436. Planinc Ivan, Ivana, stražar, 15.VIII.1903 g. Zdolama, kotar Šmarje, živi u Bjelovaru. Sud. br. 1120/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god. gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Organ terorističkog aparata neprijatelja, masovno hapšenje. 437. Rešetar Ivan, Josipa, gostioničar, 27.I.1896 Matijanec, Ludbreg, živi Bjelovar. Sud. br. 1119/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 8 god. i 10. g. gubitka građ. prava. Ustaša, razoružavanje bivše jugosl. vojske, naoružavanje neprijatelja. 438. Skukan Mijo, Tome, željezničar, 21.X.1899 Orovac, Severin, živi Bjelovar. Sud. br. 1117/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubitak pol. i pojed. građ. prava od 10 god. Ustaša, organizator, agitacija. 439. Hasan Martin, sin Andre, ratar, 25.IX.1904 u Virju, opć iste, kotar Đurđevac. Sud. br. 262/45 od 9.VII.45 na kaznu robije od 20 god. i trajan gubitak građ. prava. Pripadnik neprijatelj. oružanoj formaciji, saučesništvo, hapšenje stanovništva, agitacija u službi neprijatelja, pljačka i dezerterstvo. 440. Tučan Vinko, sin Franje, ratar, 20.V.1920 u Gor. Petrički, opć. Ivanjska, kotar Bjelovar. Sud. br. 1091/45 od 15.VII.45 na kaznu 10 godina lišenja slobode s prinud. radom 10 god. gubit. pol. i pojedinih građ. prava, te na konfiskaciju, njegove imovine. Dezerterstvo, izdaja NOB-a, pomagač kod hapšenja stanovništva. 441. Zebec Franjo, sin Tome, trgovac, 7.VII.1907 Vel. Sredicama. opć. i kotar Bjelovar. Sud. br. 1078/45 od 14.VII.45 na 10 god. lišenja slobode s prinud. radom te na gubitak pol. i pojed. građ. prava na 10 g. Aktivno ustaštvo i pljačka. 442. Mihoci Anka, kći Andrije, 1908 god. u Njujorku, a živi u Kolarevom selu, opć. Ivanjska, kotar bjelovar. Sud. br. 1055/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina i na gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Špijunaža. 443. Kovačić Melkior, sin Bolte, ratar, 22.XII.1905 god. u Virju, općine iste, kotar Đurđevac. Sud. br. 1016/45 od 15.VII.45 god. na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina i na gubitak polit. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivno ustaštvo. 444. Lovrić Mato, sin Imbre, ratar, 7.VII.1904 g. u Rovišću, opć. Sv. Ivan Žabno, kotar Križevci. Sud. br. 996/45 od 13.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i na gubitak pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Ustaštvo i pomaganje kod hapšenja i izseljivanja stanovništva. 445. Kovač Gjuro, sin Franje, ratar, 28.XI.1920 g. u Čurlovcu, opć. V. Trojstvo, kotar Bjelovar. Sud. br. 1015/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom 181

Nečitko.

299


od 15 god. i 10 god. gubitka polit. i pojed. građ. prava. Razoružavanje bivše Jugosl. vojske i pljačka. 446. Garaj Stjepan, sin Dragutina, ratar, 9.VI.1907 g. Galovac, opć. Gudovac, kotar Bjelovar. Sud. br. 991/45 od 15.VII.45 na kaznu od 15 godina lišenja slobode s prinud. radom i 10 godina gubitka polit. i građ. prava. Aktivno ustaštvo i pljačka kod masovnog hapšenja. 447. Kremer Danica, kći Gjure, đak, 1.VI.1926 god. u Zagrebu. Sud. br. 980/45 od 15.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 15 god. s prinud. radom i 10 god. gubitka polit. i građ. prava. Aktivno ustaštvo i prokazivanje. 448. Kovačić Martin, Petra, ratar, 10.IX.1913 g. Ferdinandovcu, ista, Đurđevac. Sud. br. 942/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gubit. građ. časti od 10 godina. Narodni neprijatelj. 449. Betlehem Tomo, Andrije, 12.XII.1920 g. Peteranac, Koprivnica. Sud. br. 939/45 od 14.VI.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom u trajanju od 10 god. gubitak građ. časti od 10 godina. Aktivni ustaša. 450. Jarmić Miško, Josipa, ratar-lugar, 14.IV.1902 Babinac, Severin, Bjelovar. Sud. br. 940/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, gubit. pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Aktivni ustaša, odmetnuće od narodne Vlasti, vodič. 451. Jednrek Milan, Mate, ratar, 14.VII.1928 Kamešnica, S. Petar Orehovac, Križevci. Sud. br. 970/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 god. gub. pol. i pojedinh građ. prava od 10 godina. 452. Radulović Franjo, Nikola, ratar, 26.II.1914 g. Berek, Garešnica. Sud. br. 978/45 od 14.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god., gubitak građ. časti od 10 godina. Masovno mučenje i hapšenje, aktivno ustaštvo. 453. Kovač Franjo, Steve, ratar, 15.VIII.1897 Čurlovac, Trojstvo, Bjelovar. Sud. br. 1013/45 od 13.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 10 god. gubitak polit. i pojedinih građ. prava. Organizator milicije, agitacija u korist neprijatelja, aktivno ustaštvo. 454. Vilhelm Veljko, Ivana, ratar, 18.XII.1926 Bjelovar. Sud. br. 1058/45 od 19.VII.45 na kaznu lišenja slobode od 10 god. gubitak građ. časti od 10 god. Aktivno ustaštvo, prokazivanje, agitacija u korist neprijatelja. 455. Hontić Ivan, Gjure, ratar, 23.X.1923 g. živi u Plavšincu, Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 627/45 od 3.VII.45. na kaznu prisil. rada od 5 godina, gub. građ. časti od 5 god. Dezerterstvo iz J.A. izdaja NOB, aktivno ustaštvo. 456. Kalinić Josip, Ivana zidar, 18.II.1908 Sigetac, Drnje, Koprivnica, živi Đelekovac, ista, Koprivnica. Sud. br. 402/45 od 26.VI.45 na kaznu prisil. rada od 2 i pol godine i na 5 god. gub. građ. časti. Milicioner. 457. Šef Ivan, Pavla, fotograf, 28.VI.1927 Koprivnica gdje i živi. Sud. br. 405/45 od 26.VII.45 na kaznu prisil. rada od 2 g. i 3 god. gub. građ. časti. Aktivno ustaštvo. 458. Belec Gjuro, Luke, ratar, 29.III.1892 Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 429/45 od 26.VII.45 na prisil. rad od 5 god., gubitak građ. časti od 10 god. Milicioner, pljačka. 459. Bukovčan, Stjepan, Martina, zidar, 1905 g. Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 440/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 5 god., gubitak građ. časti od 10 godina. Milicija, pljačka. 460. Balatinec Andrija, Ivana, ratar, 26.XI.1909 živi Hampovica, Šemovac, Đurđevac. Sud. br. 448/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. i 15 god. gubitka građ. časti. Milicioner, masovno hapšenje, pljačka, teroriziranje stanovništva, agitacija.

300


461. Ceber Josip, Josipa, ratar, 29.X.1916 V. Pisanica, Bjelovar. Sud. br. 527/45 od 25.VI.45 na kaznu prisil. rada od 1 godine i 2 god. gubit. građ. časti. Dezerterstvo iz J.A. izidaja NOB. 462. Benko Josip, Stjepana, ratar, 15.V.1900 Sigetac, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 493/45 od 26.VI.45 na kaznu prisil. rada od 2 god. i 10 god. gubit. građ. časti. Milicioner. 463. Popec Franjo, Ivana, 3.I.1911 Virje, Đurđevac. Sud. br. 449/45 od 26.VI.45 na kaznu prisil. rada od 4 godine, gubitak građ. časti od 10 godina. Milicija, pljačka. 464. Šafar Aleksandar, Mirka, trg. pomoćnik 31.V.1921 Koprivnica. Sud. br. 517/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 god., gubit. građ. časti od 10 godina. Dezerterstvo, aktivno ustaštvo, pljačka. 465. Križevan Mirko, Antuna, ratar, 3.VII.1927 V. Korenovo, Gudovac, Bjelovar. Sud. br. 556/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 1 god. uvjetno dvije godine. Ustaša. 466. Kicivoj Jakop, Andrije, ratar 1907 god. Miholjanac, Virje, Đurđevac. Sud. br. 293/45 od 7.VI.45 na kaznu prisil. rada od 2 god. 3 god. gub. građ. časti. Milicioner. 467. Krivić Ignac, Martina, ratar, zidar 29.I.1905 Virovski Konaci, Virje, Đurđevac. Sud. br. 439/45 od 1.VII.45 na kaznu prisil. rada od 5 god. gub. građ. časti 5 godina. Milicioner, pljačka, pomaganje u masov. ubijanju. 468. Habdija Slavko, Ivana, ratar, 24.II.1924 Osijek, Vojakovac, Križevci. Sud. br. 336/45 od 18.VI.45 na kaznu prisil. rada od 15 god. i gubit. građ. časti od 5 godina. Aktivno ustaštvo, pljačka. 469. Rogulja Jelka, Matije, kućanica, 4.X.1895 Ivanovosela, Grubišno polja, živi Bjelovar. Sud. br. 1293/45 od 20.VII.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Pomaganje kod masov. hapšenja, prokazivanje. 470. Kopas Martin, Gjure, trgovac, 21.X.1903 Šemovac, Đurđevac. Sud. br. 247/45 od 7.VI.45 na kaznu prisil. rada od 5 god. i 2 god. gubitka građanske časti. Milicioner, agitacija, mobilizacija u korist neprijatelja, masovno hapšenje i odvođenje. 471. Režek Dušan, Dušana, trg. pomoćnik 10.X.1923 Križevci. Sud. br. 288/45 od 7.VII.45 na kaznu prisil. rada od 15 godina i 5 g. gubit. građanske časti. Aktivno ustaštvo, odvođenje stanovništva u logore, pljačka. 472. Šoštarić Anka, kućanica, 1907 Mučnoj Rijeki Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 982/45 od 13.VII.45 na kaznu prisil. rada od 10 godina, gubitak građ. časti od 10 godina. Pomaganje neprijatelju. 473. Vršak Ivan, Vinka, ratar, 4.XII.1919, Križevci. Sud. br. 965/45 od 8.VII.45 na 2 godine prisilnog rada i 2 godine građ. časti. Dostavljanje prip. J.A. oduzimanje vojne spreme. 474. Golec Franjo, Tome, ratar 21.IX.1924 Otoka, S. Petar Orehovac, Križevci. Sud. br. 968/45 od 9.VII.45 na 1 godinu prisil. rada, 1 godinu gubitka građ. časti. Milicioner. 475. Ivančić Josip, Tome, ratar 3.II.1923 g. Tociljevac, Rača, Bjelovar. Sud. br. 974/45 od 8.VII.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. i gub. građ. časti od 10 godina. Organ neprij. terorist. aparata, masovno hapšenje. 476. Sokolić Slavica, Imbre, kućanica 1910 g. Okešinec, Čazma. Sud. br. 986/45 od 9.VII.45 na 2 prisil. rada i 3 g. gubit. građ. časti. Agitacija u korist neprijatelja. 477. Smiljanić Marko, Jandre, ratar, 18.IV.1894 Skucanima, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 1016/45 od 18.VII.45 na kaznu 6 mjeseci lišenja slobode s prinud. radom, gubit. polit. i građ. prava 1 godina. Aktivan ustaša, dosluh s neprijateljem. 478. Radotović Josip, Nikole, ratar 17.III.1913 Bošljani, Križevac. Sud. br. 1017/45 od 9.VII.45 na kaznu prisil. rada od 2 i 5 g. građ. časti. Dezerterstvo, milicioner.

301


479. Budrovčan Josip, Josipa, trgovac, 13.III.1918 Pisanici, Bjelovar. Sud. br. 1019/45 od 9.VII.45 na kaznu prisil. rada od 2 godine i 3 godine gubit. građ. časti konfis. imovine. Dezerterstvo, izdaja NOB. 480. Zadravec Nikola, Ladislava, krojač, 8.IX.1898 Vrbanovac, Martijanec, Ludbreg, živi Nova Rača, Bjelovar. Sud. br. 1020/45 od 9.VII.45 na 2 god. prisilnog rada i 3 god. gub. građ. časti. Odmetnuće od NOV, klevetanje NOP. 481. Sajdl Marijan, Ane, đak 21.IX.1927 Koprivnica. Sud. br. 1024/45 od 9.VII.45 na kaznu prisil. rada od 2 godine 1 g. gub. građ. časti. Aktivni ustaša. 482. Davila Mira, Franje, kućanica, 15.IV.1909 Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 55/45 od 27.VI.45 na kaznu prisilnog rada od 10 godina, gubitak građ. časti od 10 godina. Aktivni ustaša, agitacija. 483. Marković Stevo, Miloša, ratar, 1.IV.1921 Prgomelj, Gudovac, Bjelovar. Sud. br. 12/45 od 21.VI.45 na kaznu prisil. rada od 3 mjeseca. Dezerterstvo iz J.A. 484. Šćurec Anka, Franje, kućanica, činovnica, 29.VII.1923 Dubrava, Čazma. Sud. br. 56/45 od 25.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 godina i gub. građ. prava od 5 god. Aktivni ustaša, agitacija. 485. Antolić Ruža, Antuna, činovnica, 25.IX.1926 Bjelovar. Sud. br. 574/45 od 27.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 godina i gubitak građanske časti od 10 godina. Aktivni ustaša, pomagač pri masovnom mučenju, dostavljač, špijunaža. 486. Pelikan Katica, Milana, krojačica, 23.IX.1923 N. Plavnica, Bjelovar. Sud. br. 47/45 od 21.VI.45 na kaznu prisilnog rada od 5 god. gubitak građ. prava od 10 godina. Obavještavalac. 487. Horak Slava, Gjure, kućanica, 2.II.1922 Utiskani, Ivanjska, Bjelovar. Sud. br. 48/45 od 25.VI.45 na kaznu prisil. rada u trajanju od 5 godina, gubitak građ. prava od 5 god. Aktivan ustaša, pomaganje neprijatelju. 488. Zrnc Ivan, Andrije, penz. oružnik 10.I.1889 Ledina, Klanjec živi. Sud. br. 40/45 od 21.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 godina i gubitak građ. časti od 5 godina. Naoružavanje neprijatelja, aktivan ustaša. 489. Čorba Marija, Teodora, činovnica 9.VIII.1911 Osijeka. Sud. br. 54/45 od 27.VI.45 na kaznu robije od 10 godina i gubitak građ. časti od 5 godina. Aktivni ustaša, špijun, agitacija. 490. Zorec Slavko, Katarine, trgovac, 10.V.1904 Bjelovaru. Sud. br. 15/45 od 7.VI.45 na kaznu robije od 20 godina, trajan gubitak građ. časti, konfiskaciju imovine. Masovno izseljavanje i odvođenje u logore stanovništva, aktivan ustaša, agitacija. 491. Drabik Marijan, Stanislava, pipničar, 16.VIII.1909 Poljskoj, živi Bjelovar. Sud. br. 31/45 od 11.VI.45 na kaznu prisilnog rada u trajanju od 2 mjeseca. Krnjenje ugleda J.A. 492. Burić Stevo, Sasovac. Sud. br. 484/44 od 13.IX.44 na kaznu prisil. rada od 2 godine i 5 godina gubitak građ. časti. Izdaja NOV. 493. Gleić Anka, Gor. Zdelica, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 587/44 od 21.X.44 na kaznu 10 god. prisil. rada. Klevetanje NOV. 494. Koren Dragutin, Đurđevac. Sud. br. 597/44 od 25.X.44 na kaznu prisilnog rada od 2 godine i 3 god. gubitak građ. časti. Dosluh s neprijateljem, izdaja NOV. 495. Tropšek Franjo, Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 643/44 od 1.XII.44 na kaznu prisil. rada od 2 god. gubitak građ. prava. Milicioner. 496. Rakijašić Kata, Pitomača, Đurđevac. Sud. br. 660/44 od 2.XI.44 na kaznu prisil. rada od 1 god. gubit. građ. časti od 2 god. Mobilizacija u korist neprijatelja.

302


497. Sadek Stjepan, Molve, Đurđevac. Sud. br. 666/44 od 5.XI.44 na kaznu prisil. rada od 18 mjeseci i 3 godina gubitak građ. časti. Služba neprijatelju. 498. Tkalčec Josip, Molve, Đurđevac. Sud. br. 673/44 od 15.XI.44 na kaznu prisil. rada od 2 god. gubitak građ. časti od 3 god. Služenje u neprijateljskoj oruž. formaciji. 499. Čemer Dora, Glogovec, Koprivnica. Sud. br. 692/44 od 26.XI.44 na kaznu od 18 mjeseci prisil. rada i trajan gubitak građ. časti. Špijunanža. 500. Odorčić Ivan, Virje. Sud. br. 703/44 od 26.XI.44 na kaznu prisil. rada od 2 god. i gubitak građ. časti od 3 godine. Aktivan ustaša. 501. Ancinger Franjo, Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 764/44 od 5.XII.44 na kaznu prisil. rada od 1 godine i 2 godine gub. građ. časti. Krađa državne imovine. 502. Habijanec Slava, Gor. Zdelice. Sud. br. 800/44 od 12.XII.44 na kaznu prisil. rada od 8 mjeseci, gubitak građ. časti od 2 godine. Dosluh s neprijateljem. 503. Tomić Kata, M. Trešnjevica. Sud. br. 818/44 od 11.XII.44 na kaznu prisil. rada od 1 god. i 2 god. gub. građ. časti. Rad protiv NOVlasti. 504. Sobota Sofija, Kalinovac. Sud. br. 849/44 od 12.XII.44 na kaznu prisil. rada od 1 god., gubitak građ. časti od 2 god. Dosluh s neprijateljem. 505. Čižmek Mato, Josipa,l ratar, 20.X.1909 Kop. Ivanec, Koprivnica. Sud. br. 326/45 od 18.VI.45 na kaznu prisil. rada od 5 god. gubitak građ. časti od 5 god. Milicija, pljačka, masovno hapšenje. 506. Tkalčec Mijo, Josipa, ratar, 19.IV.1915 Virje, Đurđevac, živi Miholjanec. Sud. br. 356/45 od 20.VI.45 na kaznu teš. prisil. rada od 10 god. gubitak građ. časti od 10 god. Milicija, odvođenje stanovništva u logore, funkcioner milicije, pljačka narodne imovine, pomagač pri mučenju stanovništva. 507. Bušić Stjepan, Franje, ratar, 18.XI.1919 g. Novo Virje, Đurđevac. Sud. br. 358/45 od 20.VI.45 na kaznu prisil. rada od 8 g. gubitak građ. časti od 10 god. Dezerterstvo, milicija, pljačka, saučesnik u odvođenju stanov. 508. Frajt Luka, Vida, mlinar, 2.X.1919 Virje, Đurđevac. Sud. br. 359/45 od 4.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. i trajan gubitak građ. časti. Milicioner, pljačka, pomagač pri ubijanju. 509. Bikešić Marko, lugar, Josipa, 22.XII.1912 Kloštar, Kapela, Bjelovar. Sud. br. 342/45 od 20.VI.45 na kaznu prisil. rada od 1 god. 10 god. gubitak građ. časti. Izdaja NOB, dezerterstvo u povrati. 510. Odorčić Stjepan, Miška, ratar, 3.III.1920 Tomašu, Prespa, Bjelovar. Sud. br. 346/45 od 20.VI.45 na kaznu teškog prisil. rada od 5 god. i na gubitak građ. časti od 10 godina. Dezerterstvo, izdaja NOB. 511. Varga Josip, Mare, ratar, 17.II.1900 Herešin. Peterance, Koprivnica, živi Sigecu, Drnje, Koprivnica. Sud. br. 171/45 od 23.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. 5 god. gub. građ. časti. Aktivni ustaša, milicioner. 512. Katić Mijo, Martina, ratar, 25.VIII.1906 Domankuš, Zrin. Topolovac, Bjelovar. Sud. br. 303/45 od 23.VI.45 na kaznu prisil. rada od 12 god. gubitak građ. časti od 5 god. Masovno hapšenje i masovno mučenje stanovništva. 513. Jagić Ivan, Mije, ratar, 15.V.1911 Zablatje, Đelekovac, Koprivnica, živi Mučna Reka, Sokolovac, Koprivnica. Sud. br. 433/45 od 21.VII.45 na kaznu prisil. rada od 1 godine, gubitak građ. časti od 1 godine. Mučenje stanovništva, agitacija u korist neprijatelja, pokušaj pljačke. 514. Horvat Pavao, Gjure, 24.V.1902 Vratinu, Vinica, Varaždin, živi Hlebine, Koprivnica. Sud. br. 490/45 od 26.VI.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. i 5 god. gub. građ. časti. Milicioner.

303


515. Marcin Franjo, Roze, ratar, 16.III.1922 Đelekovac, Koprivnica. Sud. br. 492/45 od 23.VI.45 na kaznu prisil. rada od 6 god. i gubitak građ. časti od 5 godina. Aktivno ustaštvo, dezerterstvo, izdaja NOB. 516. Perušić Dragutin, Franje, 4.X.1925 Legrad, Koprivnica. Sud. br. 502/45 od 23.VI.45 na kaznu prisil. rada od 3 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo. 517. Habdija Slavko, Ivana 24.II.1924 Osijek, Vojakovac, Križevac. Sud. br. 336/45 od 18.VI.45 na kaznu teš. prisil. rada od 15 god. i 5 god. gubit. građ. časti. Aktivno ustaštvo, milicioner, palež, pljačka, masovno hapšenje. 518. Rajković Milan, ratar, 1925 god. Berek, Garešnica. Sud. br. 1197/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 2 god. gubitak pol. i pojedinih građ. prava od 5 god. Odmetnuće od NOV. 519. Žutomjerac Gjuro, ratar, 18.IV.1912 V. Mlinska, Garešnica. Sud. br. 1196/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 10 godina, 10 godina gub. građ. časti. Dezerterstvo. 520. Kiš Stjepan, ratar, 13.X.1922 Popovac, Garešnica. Sud. br. 1194/45 od 18.VII.45 na 10 godina lišenja slobode s prinud. radom i 10 godina gub. građ. časti. Milicioner, pomaganje neprijatelju. 521. Olujić Mato, Marka, ratar, 10.X.1920 u Opancima, Split. Sud. br. 1210/45 od 18.VII.45 na kaznu prisil. rada od 20 god. gubitak građ. časti od 10 godina. Aktivno ustaštvo, sudjelovao u ofenzivi na Kozaru i Žumberak 1942. 522. Kuten Marko, Tome, ratar, 12.XII.1912 Dijaneš, Vrbovec, Križevac. Sud. br. 595/45 od 8.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 god. i 5 god. gubitak pol. i pojed. građ. prava. Aktivni ustaša, prokazivač, pljačka. 523. Črnja Marica, Ivana, kućanica, 8.XII.1918 Koprivnica, gdje i živi. Sud. br. 1264/45 od 20.VII.45 na kaznu prisil. rada od 15 god. gubit. građ. časti od 5 god. Dostavljač i sakrivanje jataka. 524. Plovanić Juraj, Josipa, trgovac, 21.VII.1907 u Požegi, živi Bjelovar. Sud. br. 1262/45 od 20.VII.45 na kaznu prisil. rada od 20 godina i gubitak građ. časti od 10 god. Ustaša, izseljavanje židova, pljačka. 525. Trdak Josip, Stjepana, ratar, 15.II.1907. Koprivnica. Sud. br. 1138/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prisil. radom od 15 god. gubitak građ. časti od 10 godina. Milicioner, prokazivač, pljačka. 526. Kokor Zlata, Martina, 20.III.1925 Virju, Bjelovar, živi. Sud. br. 1190/45 od 18.VII.45 na kaznu prisil. rada od 5 god. i 5 god. gub. građ. časti. Ustaša. funkc. prokazivanje, agitacija. 527. Komad Ljubica, kućanica, 20.IV.1924 Garešnica. Sud. br. 1193/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 15 g. gubitak političkih i pojed. građ. prava od 10 god. Ustaša funkcioner. 528. Marek Josip, Josipa, željezničar 6.I.1894. Narti, Ivanjska, Bjelovar, živi Klokočevac. Sud. br. 1182/45 od 18.VII.45 na kaznu prisil. rada od 2 godine, gubitak građ. časti od 1 godine. Ustaša. 529. Repnjak Petar, Stjepana, ratar. 1905 Farkaševac, Bjelovar. Sud. br. 1211/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 20 god., gubitka pol. i pojed. građ. prava od 10 godina. Ustaški funkcioner, špijun. 530. Somek Čirila, učiteljica, 4.I.1915 Dragama, opć. Radatović, kotar Jaska. Sud. br. 1294/45 od 18.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 7 god. i 10 god. gubitka polit. i pojed. građ. prava. Prokazivač, saučesništvo u pljački.

304


531. Požega Katica, Franje, kućanica, 1927 g. Popovac, Slunj, živi Brezova, Bjelovar. Sud. br. 1074/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom i 10 god. gubitak polit. i pojed. prava od 10 god. Dostavljač, klevetanje NOB, agitacija u korist neprijatelja. 532. Dijaneš Mirko, Tome, ratar, 5.VIII.1896 Vojnovac, S. Petar Orehovac, Križevac. Sud. br. 1112/45 od 16.VII.45 na kaznu pris. rada od 5 god. i 10 g. gub. građ. časti. Prokazivač, agitacija u korist neprijatelja. 533. Petričević Vlado, Stjepana, ratar, 17.VIII.1922, Gola, Koprivnica. Sud. br. 1126/45 od 16.VII.45 na kaznu prisil. rada od 5 god. i 3 god. gubit. građ. časti. Aktivni ustaša. 534. Cimbrišak Stjepan, Ivana, sudac, 22.XII.1911 Novigrad, Koprivnica. Sud. br. 620/45 od 16.VII.45 na kaznu lišenja slobode s prinud. radom od 5 god. i 3 god. gubitak građ. prava. Služba neprijatelju kao pripadnik neprij. oruž. formacije. 535. Kovač Dragutin, Ivana, ratar, 26.X.1905 g. Brezovac, Gudovac, Bjelovar. Sud. br. 672/45 od 7.VII.45 na kaznu prisil. rada od 10 god. i na gub. građ. časti od 10 godina. Izseljavanje Srba. Aktivno ustaštvo. 536. Jambreković Ivan, Mije, ratar, 23.I.1898 Međurači, Rača, Bjelovar. Sud. br. 674/45 od 6.VII.45 na kaznu prisil. rada od 5 god. i 10 god. gub. građ. časti. Pomaganje neprijatelju, aktivno ustaštvo. 537. Raknić Jakop, Ivana, ratar, 20.VII.1892 Ferdinandovac, Đurđevac. Sud. br. 678/45 od 6.VII.45 na kaznu 5 godina prisil. rada i 10 god. gub. građ. časti. Aktivno ustaštvo, pljačka. 538. Krznarić Franjo, Tome, radnik, 23.III.1915 u Usanu, Kutina, gdje i živi. Sud. br. 676/45 od 6.VII.45 na kaznu 5 god. prisil. rada i 5 god. gubit. građ. časti. Aktivni ustaša, masovno hapšenje, pljačka. 539. Domitrović Franjo (Filipa), ratar, 4.V.1903 g. Kozarevac, Kloštar, Đurđevac. Sud. br. 677/45 od 6.VII.45 na kaznu 15 g. prisil. rada 15 god. gubit. građ. časti. Aktivan ustaša, pljačka. 540. Đunđek Marija, Lovre, kućanica, 23.I.1927 Kloštar, Đurđevac. Sud. br. 678/45 na kaznu prisil. rada od 3 god. i 3 g. gubitak građ. časti. Ustaški funkcioner, odmetnuće od narodne vlasti. 541. Bukovec Marica, Ivana, ratar, 10.XII.1926 Kloštar, Đurđevac. Sud. br. 679/45 na kaznu 3 god. i 5 god. gubitak građ. časti. Odmetnuće od narodne vlasti, izdaja NOB. 542. Mavračić Mato, Štefana, ratar, 21.IX.1912 g. Kloštar, Pod. Đurđevac. Sud. br. 680/45 od 6.VII.45 na kaznu prisil. rada od 5 god. i 5 god. gubit. građ. časti. Aktivno ustaštvo, odmetnuće od NOVlasti. 543. Šoštarić Jakop, Franje, ratar, 24.VII.1904 g. Novog Virja, Đurđevac. Sud. br. 684/45 od 7.VII.45 na kaznu prisil. rada od 6 mjeseci i 2 godine gubitak građ. časti. Aktivno ustaštvo, milicioner. 544. Plivelić Milan, Mate, financ, 27.XI.1897 u Ogulinu, Ferdinandovac, Đurđevac. Sud. br. 685/45 od 6.VII.45 na kaznu prisil. rada od 10 godina. Aktivno ustaštvo, pomaganje neprijatelja. gub. građ. časti 10 godina. 545. Domović Ivan, Stjepana, 11.VI.1898 Virje. Sud. br. 686/45 od 6.VII.45 na kaznu prisil. rada od 1 godine i 3 godine gub. građ. časti. Odmetnuće od NOVlasti. 546. Lukić Marko, Bjelovar, 9.VI.1945. smrt, rješenje V.V.S. obustava postupka. 547. Milić Ing. Žarko, Bjelovar, 1.VI.1945. obust. postupka. 548. Stajner Martin, Bjelovar, 3.VI.1945. smrt, rješenje V.V.S. 10.g. robije, 5.g.g.g.p., pomilovan čl.5.

305


549. Preglej Rudolf, Bjelovar, 3.VI.1945. ustupljen Jav. tužitelju. 550. Hat Vinko, Bjelovar, 3.VI.1945. smrt. 20.VI.45. strijeljan. 551. Mikšec Slavko, Bjelovar, 3.VI.1945. smrt. 20.VI.45. strijeljan. 552. Zorec Slavko, Bjelovar, 7.VI.1945. 20 g., trajan g.g.p. i konf. imovine 552. 182 Hampovčan Martin, Bjelovar, 7.VI.1945. smrt. 24.VI.45. strijeljan. 553. Svoboda Karlo, Bjelovar, 11.VI.1945. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 554. Šavorić Jakob, Bjelovar, 15.VI.1945. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 555. Klavanja Franjo, Bjelovar, 11.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 556. Jarmić Franjo, Bjelovar, 21.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 557. Majdandžić Ivan, Bjelovar, 11.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 558. Rešetar Terezija, Bjelovar, 11.VI.45. obust. postupka. 559. Štefan Zvonko, Bjelovar, 15.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 560. Zormanić Marijan, Bjelovar, 15.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 561. Zupan Ernest, Bjelovar, 21.VI.45. smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 562. Paljan Ivan, Bjelovar, 21.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 563. Matiša Ivan, Bjelovar, 21.VI.45. 20.g.rob. 10.g.g.p. rješenje V.V.S. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 564. Zrnc Ivan, Bjelovar, 10.g.pr.r. 5.g.g.g.p. suđen 21.VI.1945. pom. čl.5. 565. Dojak Marijan, Bjelovar, 25.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 566. Bazić Vladimir, Bjelovar, 21.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 567. Ivčić Šimun, Bjelovar, 26.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 568. Čavlović Vjekoslav, Bjelovar, 25.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 569. Pelikan Katica, Bjelovar, 25.VI.45. 5.g.pr.r. 10.g.g.g.p. pom. čl.5. 570. Horak Slava, Bjelovar, 25.VI.45. 5.g.pr.r. 10.g.g.g.p. pom. čl.5. 571. Čorba Marija, Bjelovar, 27.VI.45. smrt. rješenje V.V.S. 10.g. robije, 5.g.g.g.p. pom. čl.5. 572. Davila Mira, Bjelovar, 27.VI.45. 10.g.pr.r., 10.g.g.g.p. pom. čl.5. 573. Šćurec Anka, Bjelovar, 25.VI.145. 10.g.pr.r., 5.g.g.g.p. pom. čl.5. 574. Antolić Ruža, Bjelovar, 27.VI.1945. 10.g.pr.r. 10.g.g.g.p. pom. čl.5. 575. Mrzlečki Izidor, Bjelovar, 25.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 576. Bobovec Marko, Bjelovar, 27.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 577. Rajaković Jovo, Bjelovar, 27.VI.45. smrt. 7.VII.45. strijeljan. 578. Sinjeri Mato, Ždala, 11.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 579. Šomodji Mijo, Ždala, 21.VI.45. smrt. 30.IX.45. strijeljan. 580. Čikvor Đuro, Ždala, 4.VI.45. smrt. 30.IX.45. strijeljan. 581. Špoljar Mato, Ždala, 26.VI.45. smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 582. Vitelić Ivan, Ždala, 4.VI.45. smrt. 30.VI.45. strijeljan. 583. Grčić Đuro, Ždala, 4.VI.45. smrt. 30.VI.45. strijeljan. 584. Tot Franjo, Ždala, 11.VI.45. smrt. 30.VI.45. strijeljan. 585. Tot Josip, Ždala, 20.VI.45. smrt. 4.VII.45. strijeljan. 586. Horvat Marko, Ždala, 11.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 587. Martinčić Andrija, Ždala, 4.VI.45. smrt. rješenje V.V.S. 20.g.r. 10.g.g.g.p. k. imovine. 588. Grčić Imbro, Ždala, 20.VI.45. smrt. 4.VII.45. strijeljan. 589. Čekada Stjepan, Ždala, 4.VI.45. 1.g.pr.r. 1.g.g.g.p. pom.čl.5. 590. Mihaldinac Mato, Ždala, 23.VI.45. smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 182

306

Broj 552. naveden je dva puta.


591. Volarić Andro, Repaš, 27.VI.45. obust. post. 592. Tot Mijo, Ždala, 23.VI.45. smrt. 4.VII.45. strijeljan. 593. Šomodji Andro, Ždala, 7.VI.45. smrt. 1.VIII.45. strijeljan. 594. Šimek Đuro, Ždala, 5.VI.45. 2.g.pr.r. 2.g.g.g.p. pom. čl.5. 595. Habdija Franjo, G. Plavnice, 15.VI.45. 5.g.r. 15.g.g.g.p. pom. čl.5. 596. Lukčić Nikola, G. Plavnice, 9.VI.45. 5.g.pr.r. 10.g.g.g.p. komf.im. pom. čl.5. 597. Kopas Martin, Šemovac, 7.VI.45. 5.g.pr.r. 2.g.g.g.p. pom. čl.5. 598. Martinčić Andrija, Miholjanec 7.VI.45. smrt. rješenje V.V.S. 15.g.rog. 10.g.g.g.p. pom. 5. 599. Šignjar Lovro, Šemovac, 7.VI.45. 1.g.pr.r. 2.g.g.g.p. pom. čl.5. 600. Vinković Petar, Šemovac, 7.VI.45. 1.VIII.45. strijeljan. 601. Sesvećan Petar, Ostrovanac, 8.VI.45. 1.g.pr.r. 2.g.g.g.p. pom. čl.5. 602. Habajec Zvonko, Ravan, 9.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 603. Blažinčić Stjepan, Križevci, 7.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 604. Bjelovarac Ivan, Dautan, 9.VI.445. 10.g.t.pr.r. 15.g.g.g.p. Velika Pisanica. 605. Šćurić Janko, Paulin Kloštar, 18.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 606. Benčak Stjepan, Križevci, 14.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 607. Čižmeković Stevo, Paulin Kloštar, 20.VI.45. 5.g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. pomilovan čl.5. 608. Rabađija Ivan, Križevci, 14.VI.45. 3.g.t.pr.r. 4.g.g.g.p. pom.čl.5. 609. Cvrk Ivan, Kalinovac, 15.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 610. Pjajčik Josip, N. Pavljani, 18.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 611. Palić Mato, Tomaš, 21.VI.45. 8.mj.pr.r. 2.g.g.g.p. pom.čl.5. 612. Vukelić Vlado, Križevci, 5.VI.45. 1.g.pr.r. 2.g.g.g.č. pom.pl.5. 613. Režek Dušan, Križevci, 7.VI.45. rješenje V.V.S. 15.g.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 614. Klić Miško, Ferdinandovac, 21.VI.45. smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 615. Čerepinko Ivan, Greda, 15.VI.45. 6.mj.pr.r. 2.g.g.g.p. pom.čl.5. 616. Drvenkar Ivan, Dinjevac, 7.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 617. Kicivoj Jakob, Miholjanci, 7.VI.45. 2.g.pr.r. 2.g.g.g.p. pom.čl.5. 618. Pavliček Stjepan, Miholjanci, 5.VI.45. smrt. rješenje V.V.S. 20.g.rob. 10.g.g.g.p. pom. čl.5. 619. Kovač Slavko, Šemovac, 8.VI.45. ustupljen sudu nacional. časti. 620. Stružan Josip, Novo Virje, 9.VI.45. 10.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 621. Koprič Ivan, Koprivnica, 14.VI.45. 2.g.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 622. Kolešar Tomo, Torčec, 7.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 623. Korošec Vinko, Jankovac, 15.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 624. Sinjeri Josip, Ždala, 11.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 625. Sabol Dragutin, Đelekovac, 18.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 626. Šafar Stanko, Koprivnica, 8.VI.45. ustupljen javnom tužiocu. 627. Virovec Mijo, Ždala, 7.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 628. Jurjević Franjo, Peteranec, 18.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 629. Krleža Đuro, Koprivnica, 11.VI.45. 15.g.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.č.5. 630. Puškarić Andrija, Koprivnica, 18.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 631. Ketiš Stjepan, Koprivnica, 18.VI.45. 1.g.pr.r. 2.g.g.g.p. pom.čl.5. 632. Pavljak Ivan, Koprivnica, 18.VI.45. smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 633. Čižmek Mato, Kopr. Ivanec, 18.VI.45. 5.g.pr.r. 5.g.g.g.p. pom.čl.5. 634. Grivić Andrija, Koprivnica, 21.VI.45. smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 635. Petričević Ivan, Koprivnica, 20.VI.45. smrt. 4.VIII.45. strijeljan.

307


636. Vidas Marijan, Koprivnica, 18.VI.45. smrt. 1.VIII.45. strijeljan. 637. Vukotić Franjo, Peteranec, 14.VI.45. 5.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. konf. imov. pom.čl.5. 638. Ljuba Franjo, V. Pisanica, 18.VI.1945. smrt, 1.VII.45. strijeljan. 639. Habdija Slavko, Osijek, 18.VI.45. smrt, rješenje V.V.S. 15.g.pr.r. 5.g.g.g.p. pom.čl.5. 640. Habdija Milan, Osijek, 18.VI.45. smrt, 1.VIII.45. strijeljan. 641. Bikešić Marko, Kapela, 20.VI.45. 1.g.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 642. Štefanić Tomo, Predavac, 20.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 643. Odorčić Stjepan, Prespa, 20.VI.45. 5.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. Vel. Pisanica. 644. Bajsar Ivan, Sir. Katalena, 18.VI.45. 8.mj.pr.r. 2.g.g.g.p. pom.čl.5. 645. Mesar Bolto, Sir. Katalena, 15.VI.45. 3.g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. pom.čl.5. 646. Tkalčec Mijo, Virje, 20.VI.45. 10.g.t.pr.r. 10.g.g.g.č. pom.čl.5. 647. Cik Josip, N. Virje, 14.VI.45. 5.g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. pom.čl.5. 648. Bušić Stjepan, N. Virje, 20.VI.45. 8.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 649. Frajt Luka, N.Virje, 21.VI.45. 10.g.t.pr.r. trajan g.g.g.p. Vel. Pisanica. 650. Malačić Ivan, Đelekovac, 15.VI.45. smrt. 1.VII.45. strijeljan. 651. Mađerić Ivan, Đelekovac, 15.VI.45. 1.g.pr.r. 2.g.g.g.p. pom.čl.5. 652. Varga Josip, Sigetec, 23.VI.45. 10.g.pr.r. 5.g.g.g.p. Vel. Pisanica. 653. Živko Bolto, Hlebine, 26.VI.45. smrt. 4.VII.45. strijeljan. 654. Grizelj Nikola, Predgrađe, 21.VI.45. smrt. 4.VII.45. strijeljan. 655. Ferderber Josip, Mrkopolje, 23.VI.45. smrt. 4.VII.45. strijeljan. 656. Grbaš Stjepan, Bedenik, 27.VI.45. smrt. 4.VII.45. strijeljan. 657. Katić Mijo, Domankuš, 23.VI.45. 12.g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. Vel. Pisanica. 658. Botinčan Mijo, Ždralovi, 26.VI.45. 5.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 659. Kalinić Josip, Đelekovac, 26.VI.45. 2 i po g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. pom.čl.5. 660. Ščetinec Velimir, Koprivnica, 26.VI.45. 10.g. rob. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 661. Šef Ivan, Koprivnica, 26.VI.45. 2.g.t.pr.r. 3.g.g.g.p. pom.čl.5. 662. Temšić Vlado, Starigrad, 21.VI.45. 3.g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. pom.čl.5. 663. Lukač Ivan, Peteranec, 15.VI.45. 15.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. konf. imovine. V. Pisanica. 664. Pavleš Tomo, Peteranec, 15.VI.45.smrt. 1.VII.45. strijeljan. 665. Pintarić Ivan, Koprivnica, 21.VI.45. 5.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 666. Belec Gjuro, Hlebine, 26.VI.45. 5.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. Vel. Pisanica. 667. Jagić Ivan, V. Mučna, 21.VI.45. 1.g.pr.r. 1.g.g.g.p. pom.čl.5. 668. Keleminac, Franjo, Muč. Reka, 27.VI.45.smrt. 12.VII.45. strijeljan. 669. Maljak Ivan, Novigrad, 27.VI.45.smrt. 10.VII.45. strijeljan. 670. Bukovčan Stjepan, Novigrad, 27.VI.45. 5.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 671. Navojec, Martin, Šemovec, 26.VI.45.smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 672. Balatinec Andrija, Šemovec, 27.VI.45. 10.g.t.pr.r. 15.g.g.g.p. pom.čl.5. 673. Popec Franjo, N. Virje, 26.VI.45. 4.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. pom.čl.5. 674. Sever Ivan, Peteranec, 14.VI.45.smrt. 1.VIII.45. strijeljan. 675. Betlehem Stjepan, Peteranec, 14.VI.45.smrt. 1.VII.45. strijeljan. 676. Široki Franjo, Hlebine, 26.VI.45.smrt. 4.VIII.45. strijeljan. 677. Horvat Pavao, Hlebine, 23.VI.45. 10.g.pr.r. 5.g.g.g.p. Vel. Pisanica. 678. Margin Franjo, Đelekovac, 23.VI.45. 6.g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. Vel. Pisanica. 679. Perušić Dragutin, Legard, 23.VI.45. 3.g.t.pr.r. 5.g.g.g.p. Vel. Pisanica. 680. Šafar Aleksandar, Koprivnica, 27.VI.45. 10.g.t.pr.r. 10.g.g.g.p. rješenje V.V.S. 5.god. pom.čl.5. 681. Ceber Josip, Vel. Pisanica, 26.VI.45. 1.g.t.pr.r. 2.g.g.g.p. pom.čl.5.

308


682. Križevan Mirko, St. Pavljani, 27.VI.45. 1.g.pr.r. uvj. 2.god. sloboda 683. Tudić Ljudevit, Lasovac, 21.VI.45. sudu nac. časti. 684. Kološ Tomo, Ribnjačka, 21.VI.45. sudu nac. časti. 685. Vrbančić Marko, Žibrinovac, 21.VI.45. sudu nac. časti. 686. Abramović Ivan, D. Kosinje, 3.VII.45. 6 mjeseci pr. rada i lišenje čina, pomilovan. 687. Špoljarić Klara, Grabrovnica, 23.VI.45. sudu nac. časti. 688. Janković Ignac, Đurđevac, 27.VI.45. sudu nac. časti. 689. Klepac Dragica, Brezovac, 24.VI.45. sudu nac. časti. 690. Pavec Bolto, Bjelovar, 3.VI.45. 15.g.rob. 10.g.g.č., riješenje V.S. smrt. 7.VIII.45. strijeljan. 691. Bekić Ljuban, V. Bršljanica, 8.VI.45. smrt, riješenje V.V.S. 12.g. rob. 5.g.g.č. 692. Husak Josip, N. Rača, 2.VI.45. 1.g.rob. 2.g.g.č. riješenje V.S. 3.g.rob. i 3.g.g.č. pom. čl.5. 693. Novak Emil, Poljanec, 4.VI.45. obustava postupka. 694. Herendić Dragutin, G. Draganec, 2.VI.45. smrt. riješenje V.S. 15.g. pr.r. 5.g.g.g.č. pom. čl.5. 695. Štargl Branko, G. Plavnice, 6.VI.45. smrt. riješenje V.S. 15.g.rob. i 10.g.g.g.č. pom. čl.5. 696. Markeš Stjepan, Novigrad Podr., 6.VI.45.45. smrt. streljan. 697. Punek Stjepan, Podrute, 6.VI.45. smrt. streljan. 698. Radošević Milan, Popovac, 1.VI.45. smrt., rijejšenje V.S. 15 g.rob. i konfiskacija. Gradiška. 699. Česi Martin, 22.VI.45. smrt. strijeljan 6.VII.45. 700. Gerovec Ivan, 6.VI.45. smrt, strijeljan. 701. Pajk Stjepan, Ciglena, 2.VI.45. 1.g.pr.rada 2.g.g.g.č. 702. Djopar Zdravko, Prgomelj, 2.VI.45. smrt, strijeljan. 703. Breka Milivoj, Križevci, 30.VI.45. smrt, strijeljan 5.VII.45. 704. Truček, Ivka, Križevci, 30.VI.45. obustava postupka. 705. Trušćek Josip, Križevci, 30.VI.45. smrt, strijeljan 5.VII.45. 706. Šimunović Ivan, Ivanić grad, 30.VI.45. smrt, strijeljan 5.VII.45. PRESUĐENI U MJESECU SRPNJU 1945. 707. Foruglaš Josip, Ždala, 9.VII.45. smrt strijeljan 708. Grotić Gjuro, Gola, 24.VII.45. 10 i 5g. pom.čl.5. 709. Habdija Josip, G. Plavnice, 19.VII.45. 5.g. i 10g. pom. čl.5. 710. Hasan Martin, Virje, 9.VII.45. 20.g.rob. trajan g.g.č. riješenje V.S. 1.g.1.g. 711. Zahanek Antun, Križevci, 9.VII.45. smrt, strijeljan 712. Capak Mijo, Kladare, 9.VII.45. oslobođen 713. Tometić Josip, Pitomača, 28.VII.45. 3.g. i 2.g. 714. Tonković Stjepan, Sinjac, 8.VII.45. 6.mj.pr.rada pom.5. 715. Vincelj Franjo, Markovac, 8.VII.45.smrt, streljan 17.VII.45. 716. Tarandek Josip, Gola, 9.VII.45. 20.g. rob. i trajan g.g.č. 717. Došen Juraj, Karlobag 8.VII.45. 10 i 10g. 718. Čizmek Antun, Đelekovec, 8.VII.45. smrt, riješenje V.S. 20.g. i 5.g.g.g.č. 719. Vidoša Pavao, Kopr. Bregi, 9.VII.45. smrt, streljan 8.VII.45.

309


720. Blažeković Stjepan, Korpiv. Bregi, 721. Canjuga Gjuro, Koripv. Bregi, 722. Pisatić Vladimir, Koprivnica 723. Jakupić Ivan, Kop. Bregi, 724. Tomašić Franjo, Đelekovac, 725. Prvčić Martin, Miklinovac, 726. Krnjašić Pavao, Bregi, 727. Česi Slavko, Koprivnica, 728. Kvakarić Stjepan, Koprivnica, 729. Štajerac Pavle, Ivanjska, 730. Zeličić Mirko, Predavac, 731. Matičec Stjepan, Jabučeta, 732. Megec Marko, S. Katalena, 733. Cik Petar, Novo Virje 734. Gluhak Andrija, Hampovica 735. Mikšić Marko, Pitomača, 736. Vranić Ivan, Virje, 737. Dečina Tomo, Đurđevac, 738. Mihoković Mato, Miholjanac, 739. Bušić Ivan, Novo Virje, 740. Ralica Stjepan, Martinac, 741. Sabolović Jozo, Tomaš, 742. Vedriš Marija, Koprivnica, 743. Mađerić Mato, Koprivnica,

310

smrt, streljan 17.VII.45. 8.VII.1945. rješenje V.S. smrt, 5 g. i 2 g. pom.5. 7.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom.5. 8.VII.1945. smrt, streljan 17.VII.1945 8.VII.1945. smrt, streljan 17.VII.1945 9.VII.1945. smrt, streljan 9.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 9.VII.1945. 15 g. i 20 g. 16.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 9.VII.1945. smrt, streljan 9.VII.1945. smrt, streljan 9.VII.1945. rješenje V.S. smrt, 20 g. i 5 g. 8.VII.1945. rješenje V.S. 15 g. i 15 g. 5 g. i 5 g. 24.VII.1945 2 g. i 3 g. pom. 5. 10 g. i 10 g. 5.g. i 3 g. pom.5. 8.VII.1945 Rješenje V.S. 15 g. i 15 g. 5 g. i 5 g. 24.VII.1945 2 g. i 2 g. pom. 5. 7.VII.1945 2 g. i 5 g. pom. 5. 6.VII.1945 rješenje V.S. 10 g. i 10 g. 2 g. 2 g. 9.VII.1945 smrt, streljan 9.VII.1945. smrt, streljan 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5. 3.VII.1945 10 g. i 5 g. pom. 5. 24.VII.1945 15 g. i 5 g. pom. 5. 9.VII.1945


744. Bubnjar Ivan, Velika, 745. Dolenc Franjo st., Hlebine, 746. Dolenc Franjo ml., Hlebine, 747. Vujica Josip, Metković, 748. Turčić Ivan, Ribnjačka, 749. Turčić Stevo, Ribnjačka, 750. Pakasin Tomo, Hlebine, 751. Milaković Milan, Paunovac, 752. Satajić Franjo, Drnje, 753. Samoščanec Gjuro, Botovo, 754. Porić Gjuro, Đelekovac, 755. Lengelić Ivan, Sigetec, 756. Kovačić Ignac, Sigetec, 757. Horvat Ivan, Delovi, 758. Ganzi Milan, Peščenik, 759. Picer Milan, Koprivnica, 760. Bugar Leon, Hudovljani, 761. Maljak, Martin, Jagnjedovac, 762. Kelemin Pavao, Hlebine, 763. Ivančić Dragutin, Mučna Rijeka, 764. Hanžek Ivan, Koprivnica, 765. Kenđel Tomo, Rijeka, 766. Rupić Bolto, Glogovac,

smrt, 9.VII.1945. smrt, 8.VII.1945. smrt 1.VII.1945 smrt, 3.VII.1945. obustava postupka 1.VII.1945. smrt, 8.VII.1945. smrt 9.VII.1945 smrt, 9.VII.1945. 2 g. i 5 g. 15.VII.1945 5 g. i 10 g. 3.VII.1945 smrt, 8.VII.1945. 10 g. i 10 g. 7.VII.1945 15 g. i 20 g. 7.VII.1945 15 g. i 15 g. 9.VII.1945 smrt, 6.VII.1945. 5 g. i 10 g. 9.VII.1945 smrt, 6.VII.1945. 3 g. i 3 g. 8.VII.1945. smrt 9.VII.1945. smrt 6.VII.1945. 2 g. i 2 g. 6.VII.1945. 1 g. i 2 g. 8.VII.1945. 7 g.pr. rada i 7 g. 8.VII.1945.

streljan streljan rješenje V.S. 15 g. i 5 g. streljan 4.VII.1945.

streljan 4.VII.1945. rješenje V.S. 15 g. i 5 g. streljan pom. 5. pom. 5. streljan 24.X.1945. rješenje V.S. 1 g. i 2 g. rješenje V.S. 3 g. i 3 g. rješenje V.S. 3. g. i 3. g. streljan rješenje V.S. 1 g. pom. 5. streljan pom. 5. Rješenje V.S. 20 g. i 5 g. streljan 17.VII.1945 pom. 5. pom. 5. rješenje V.S. 2 g. i 5 g. rješenje V.S.

311


767. Kolarić Petar, Hlebine, 768. Androtić Ignac, Sigetec, 769. Željezić Micika, Kopr. Bregi, 770. Česi Vinko, Koprivnica, 771. Kučić Josip, Bakovčica, 772. Kašić Andrija, Sigetec, 773. Gabaj Andro, Hlebine, 774. Hegedušić Mijo, Hlebine, 775. Barušić Martin, Novigrad, 776. Trnski Franjo, Novigrad, 777. Sušan Branko, Sokolovac, 778. Grivič Ignac, Novigrad, 779. Benkek Fabijan, N. Virje, 780. Fučkar Stjepan, Đurđegac, 781. Golubić Gjuro, Grkin, 782. Hodalić Ferdo, Đurđevac, 783. Zlatec Petar, Đurđevac, 784. Kemenović Stjepan, N. Virje, 785. Šegović Franjo, Varažidn Breg, 786. Biškup Antun, Farkaševac, 787. Šestak Gjuro, Sv. Petar Čvrstec 788. Cvitaš Valent, Kaniška Iva, 789. Dijanić Ivan, Dišnik, 790. Androtić Franjo, Peteranec, /Šime/

312

smrt 20 g. i 5 g. 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1.VII.1945. 6 mjes. i 1 g. pom. 5. 9.VII.1945. rješenje V.S. 15 g. i trajno 7 g. i 5 g. 8.VII.1945. rješenje V.S. smrt 20 g. i 5 g. 7.VII.1945. rješenje V.S. 10 g. i 15 g. 2 g. i 5 g. pom. 5. 9.VII.1945. rješenje V.S. 10 g. i 10 g. 5 g. i 8 g. 9.VII.1945. rješenje V.S. smrt 15 g. i 5 g. 8.VII.1945. rješenje V.S. 5 g. i 15 g. 2 g. i 3 g. pom. 5. 1.VII.1945. smrt streljan 4.VII.1945. 1.VII.1945. smrt streljan 4.VII.1945. 1.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 3.VII.1945. smrt streljan 4.VII.1945. 3.VII.1945. smrt streljan 4.VII.1945. 9.VII.1945. smrt streljan 8.VII.1945. 6 mjes. pom.5. 8.VII.1945. 7 g. i 7 g. pom. 5 9.VII.1945. smrt streljan 9.VII.1945. smrt streljan 9.VII.1945. rješenje V.S. smrt streljan 9.VII.1945. rješenje V.S. 15 g. i trajno oslobođen 9.VII.1945. smrt streljan 9.VII.1945. 5 g. i 7 g. pom. 9.VII.1945. smrt streljan 8.VII.1945.


791. Betlehem Stjepan, Peteranec, smrt streljan 17.VII.1945. 8.VII.1945. rješenje V.S. 792. Betlehem Tomo, Peteranec, 5 g. i 10 g. 3 g. i 5 g. 9.VII.1945. rješenje V.S. 793. Sabolić Stjepan, Peteranec, 10 g. i 10 g. 2 g. i 3 g. pom.5 9.VII.1945. rješenje V.S. 794. Bradić Ivan, Drnje, 9.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 1 g. 2 g. pom.5. 795. Papić Ivan, Martinac, 7.VII.45. 6 mjes. pom. 5. 796. Mihalić Mijo, Drnje, 9.VII.45, smrt, streljan 797. Pavlec Ivan, D. Poljana, 7.VII.45. 5 g. i 5 g. pom. 5. 798. Jakšeković Mato, Kozarevac, 9.VII.45. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. pušten kući 1 g. uslovno 2 g. 799. Šoštarić Ivan, Kozarevac, 7.VII.45. 3 g. i 3 g. pom. 5. 800. Tekaić Stjepan, Đelekovac, 1.VII.45. smrt, streljan 4.VII.45 801. Gabaj Ivan, Hlebine 7.VII.45. 10 g. i 15 g. rješenje V.S. 2 g. i 3 g. 802. Kiš Ivan, Dežanovac, 9.VII.45. smrt, streljan 17.VII.1945. 803. Filipović Mijo, Šumećani, 9.VII.45. smrt, streljan 17.VII.45. 804. Rupčić Pavao, Prekobrdo, 9.VII.45. smrt, streljan 805. Paždrijan Ivan, Podgorac, 9.VII.45. smrt, streljan 806. Brodar Tomo, Sokolovac, 9.VII.45. smrt, streljan 807. Poligać Nikola, Javorovac, 9.VII.45. smrt, streljan 808. Subotičanec Ivan, Koprivnica, 9.VII.45. smrt, oslobođen 809. Meštrović Stjepan, Zabrđe, 24.VII.45. 5 g. i 2 g. pom. 5. 810. Grčić Ivan, Ždala, 9.VII.45. smrt, streljan 811. Virovec Alojz, Ždala, 8.VII.45. smrt, streljan 812. Kranjec Josip, Ždala, 8.VII.45. smrt, streljan 813. Ljubaj Branko, Koprivnica 20.VII.45. 10 g. i 5 g. 814. Kertez Andrija, Gola, 9.VII.45. 15 g. i 20 g. rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 815. Antolić Martin, Otočka, 6.VII.45. 3 g. i 3 g. pom. 5. 816. Vukotić Pavle, Otočka, 6.VII.45. 3 g. i 3 g. pom. 5. 817. Benotić Franjo, Otočka, 6.VII.45. 4 g. i 4 g. pom. 5. 818. Antolić Stjepan, Otočka, 7.VII.45. 5 g. i 5 g. pom. 5. 819. Vincek Stjepan, Koprivnica, 6.VII.45. 7 g. i 7 g. pom. 5. 820. Radičić Martin, Hudovljani, 8.VII.45. smrt rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 821. Maletić Josip, Ferdinandovac, 8.VII.45. smrt, streljan 822. Tkalec Franjo, Ferdinandovac, 9.VII.45. 5 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 823. Fuček Mato, Ferdinandovac, 7.VII.45. 2 g. i 5 g. pom. 5. 824. Bermanec Pavao, Mihiljanac, 6.VII.45. 5 g. i 10 g. rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 825. Fuček Stjepan, Ferdinandovac, 8.VII.45. 20 g. i 20 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 826. Kožar Stjepna, Ferdinandovac, 8.VII.45. smrt, streljan 827. Šokec Mato, Konak Batinska, 8.VII.45. smrt, streljan 828. Markovica Ivan, Ferdinandovac, 8.VII.45. smrt, streljan 829. Tkalec Josip, Ferdinandovac, 8.VII.45. 10 g. i 0 g. rješenje V.S. 5 g. i 3 g. pom 5. 830. Štimec Matija, Križevci, 8.VII.45. smrt, streljan 831. Stivan Ljubica, N. Raća, 6.VII.45. 3 g. i 5 g. rješenje V.S. 1 g. i 2 g. pom. 5. 832. Ipšin Stjepan, Kloštar Ivanić, 9.VII.45. 10 g. i 15 g. rješenje V.S. pušten kući na 1 g. uslovno 2 g.

313


833. Savić Gjorgje, V. Mučna, 8.VII.45. smrt, streljan 834. Cepetić Franjo, Podgorac, 9.VII.45. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 835. Belošević Josip, Gudova, 9.VII.45. smrt, streljan 836. Radočaj Josip, Vel. Brdo, 7.VII.45. 10 g. i 15 g. pom. 5. 837. Međimorec Zlata, Apatovac, 9.VII.45. 5 g. i 5 g. pom. 5. 838. Novačić Antun, Kutina, 9.VII.45. smrt, streljan 839. Gabaj Franjo, Hlebine, 7.VII.45. 10 g. i 15 g. 840. Belec Franjo, Hlebine, 8.VII.45. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 3 g. i 5 g. 841. Horvat Zvonko, Križevci, 6.VII.45. 7 g. i 10 g. rješenje V.S. 2 i 3 g. 842. Dončević Imbro, Crkvena, 8.VII.45. smrt, streljan 843. Vidaković Josip, Severin, 9.VII.45. smrt, streljan 844. Šmid Gjuro, Križevci, 7.VII.45. 10 g. i 10 g. pom. 5. 845. Horvat Pero, Babinac, 8.VII.45. smrt, streljan 846. Skupnjak Stevo, Vojakovac, 7.VII.45. 5 g. i 5 g. pom. 5. 847. Malinac Ilija, Vukovje, 8.VII.45. smrt, streljan 848. Dolenc Ivan, Peteranec, 9.VII.45. 20 g. i 10 g. rješenje V.S. 1 g 3. 849. Kraus Andrija, V. Trešnjevica, 7.VII.45. 5 g. i 5 g. pom. 5. 850. Zavacki Milan, Blatnička 8.VII.45. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 851. Sakal Josip, Kutina, 9.VII.45. smrt, streljan 17.VII.1945. 852. Tkalčec Gjuro, V. Trešnjevica, 10.VII.1945. smrt, streljan 17.VII.1945. 853. Vučko Franjo, V. Trešnjevica, 7.VII.1945. 8 g. i 8 g. pom. 5. 854. Siladić Jakop, V. Trešnjevica, 6.VII.1945. 6 mjes. pom. 5. 855. Karlo Edo, Kutina, 8.VII.1945. smrt, streljan 856. Antolić Tomo, Kokinac, 9.VII.1945. 6 mjes. pom. 5. 857. Popović Martin, Kokinac, 7.VII.1945. 15 g. i 15 g. rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 858. Popović Ivan, Kakinac, 9.VII.1945. oslobađa se 859. Popović Mirko, St. Pavljani, 7.VII.1945. 6 mjes. i 3 g. pom. 5. 860. Popović Franjo, St. Pavljani, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. 861. Križevan Antun, St. Pavljani, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 10 g. i 3 g. 862. Valent Milan, St. Pavljani, 9.VII.1945. smrt, streljan 863. Valent Stevo, St. Pavljani, 8.VII.1945. smrt, streljan 864. Francetić Tomo, Podgorci, 8.VII.1945. smrt, streljan 17.VII.1945 865. Bartolić Ivan, G. Mosti, 8.VII.1945. smrt, streljan 866. Bikešić Ivan, Jabučeta, 8.VII.1945. 10 g. i 20 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. 867. Kurtak Josip, D. Zdjelice, 6.VII.1945. 15 g. i 20 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5. 868. Markov Ivan, 8.VII.45. 6 mjes. pom. 5. 869. Dončević Mato, Blatnica, 9.VII.1945. smrt, streljan 870. Vrtarić Stjepan, Križevci, 8.VII.1945. smrt, streljan, 17.VII.1945. 871. Ivanček Stjepan, Kalnik, 6.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5 872. Bolfan Stjepan, Kalnik, 6.VII.1945. 3 g. i 3 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5 873. Petković Tomo, Kraljevac, 10.VII.1945. smrt, streljan 874. Dvečko Gjuro, Kalnik, 6.VII.1945. 3 g. i 2g. pom. 3 875. Plentaj Stjepan, Sv. Petar Čvrstec, 5 g. i 5 g. pom. 5 876. Borgudan Dragutin, Čabraji, 14.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5 877. Košutar Zvonko, Donjara, 6.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 3 g. i 2n g. 878. Nemec Slavko, Kalnik, 9.VII.1945. smrt, streljan 879. Vidaković Andro, Kalnik, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5

314


880. Žibrin Mato, Kalnik, 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5 881. Odobran Imbro, Kalnik, 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5 882. Čuklić Gjuro, Kalnik, 7.VII.1945. 1 g. i 2 g. pom. 5 883. Katana Lovro, Kalnik, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5 884. Gjurec Marko, Kamešnica, 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5 885. Gjurec Vilim, Kamešnica, 7.VII.1945. 10 g. i 15 g. pom. 5 886. Tuk Ivan, Vel. Brezovac, 7.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5 887. Pisačić Vlado, Dijaneš, 8.VII.1945. smrt, streljan 888. Pisačić Ivan, Dijaneš, 8.VII.1945. smrt, streljan 889. Petrić Slavko, Ivanec, 9.VII.1945. 15 g. i 15 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. pom. 5 890. Narančić Petar, Sv. Ivan Žabno, 8.VII.1945. smrt, streljan 891. Čučurić Pavao, Gaj, 9.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 892. Kuten Dragutin, Dijaneš, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 893. Kuten Marko, Dijaneš, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 894. Kuten Franjo, Dijaneš, 9.VII.1945. smrt, streljan 895. Zebec Valent, Kalnik, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 896. Kos Andrija, Pitomača, 6.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 897. Delač Franjo, Garešnica, 6.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 898. Juranić Josip, Kunovec, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 899. Bočkaj Gjuro, Garešnica, 20.VII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 900. Korošec Ivan, V. Trešnjevica, 6.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 1 g. pom. 5. 901. Balaško Stjepan, Kunovec, 8.VII.1945. 20 g. i 20 g. rješenje V.S. 4 g. i 4 g. pom. 5. 902. Babić Tomo, Križevci, 14.VII.1945. smrt, streljan 903. Bengez Stevo, Žabjak, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 904. Votuc Gjuro, Kunovec, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 905. Kovač Franjo, Popovača, 1.VII.1945. smrt, streljan 906. Jandroković Milka, Apatovac, 9.VII.1945. 2 g. i 3 g. pom. 5. 907. Gondek Josip, Lepavina, 9.VII.1945. smrt, streljan 908. Galjar Luka, V. Trešnjevica, 6.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 909. Golec Josip, Kunovac 6.VII.1945. 2 g. i 2 g. 910. Skender Josip, Đurđic, 6.VII.1945. 6 mjes. pom. 5. 911. Ivanček Stjepan, Kalnik, 7.VII.1945. 7 g. i 7 g. rješenje V.S. 3 g. i 1 g. pom. 5. 912. Markov Luka, Hrastova Greda, 8.VII.1945. 6 mjes. pom. 5. 913. Barić Roko, Kalinovac, 20.VII.1945. 8 mjeseci pom. 5. 914. Božo Ignac, Kalinovac, 6.VII.1945. 3 g. i 6 g. pom. 5. 915. Cimbrišak Stjepan, Novigrad, 16.VII.1945. 5 g. i 3 g. pom. 5. 916. Balog Martin, Sv. Petar Orehovac, 6.VII.1945. 10 g. i 10 g. 917. Kraševac Petar, Krivaja, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 918. Hrvoj Stjepan, Koprivnica, 9.VII.1945. smrt, pobjegao 919. Sokol Tomo, Borovljani, 9.VII.1945. smrt, streljan 920. Baranić Stjepan, Velika Mučna, 8.VII.1945. smrt, streljan 17.7.45. 921. Hontić Ivan, Plašinac, 3.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 922. Jakopović Martin, Ždala, 9.VII.1945. smrt, streljan 923. Slani Rudolf, Đelekovac, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5. 924. Pašica Pavao, Gola, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 925. Široki Ivan, Gola, 6.VII.1945. 3 g. i 3 g. 926. Cimerman Josip, Gola, 6.VII.1945. 3 g. i 3 g.

315


927. Galović Tomo, Sigetec, 9.VII.1945. 5 g. i 7 g. pom. 5. 928. Šiljak Stjepan, Kop. Vinogradi, 8.VII.1945. smrt, streljan 929. Valent Mato, Imbriovac, 8.VII.1945. smrt, streljan 930. Tašić Mijo, Sigetec, 8.VII.1945. 5 g. i 10 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5. 931. Jakupanac Mijo, Koprivnica, 8.VII.1945. smrt, streljan 932. Klis Andrija, Koprivnica, 9.VII.1945. smrt, streljan 933. Funjak Miško, Mala Mučna, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. 934. Gregurka Vladimir, Koprivnica, 24.VII.1945. smrt, streljan 4.XI.1945. 935. Loborec Gjuro, Koprivnica, 8.VII.1945. 10 g. i trajno, rješenje V.S. 4 g. i 4 g. 936. Duškinec Ivan, Kopr. Bregi, 26.VII.1945. 5 g. i 3 g. pom. 5. 937. Keršun Ignac, Koprivnica, 9.VII.1945. smrt, streljan 938. Sabolić Stjepan, Sigetec, 9.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 3 g. i 3 g. pom. 5. 939. Mikec Slavko, Plavšinac, 1.VII.1945. smrt, streljan 4.VII.1945. 940. Marcapan Šimun, Sigetec, 6.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 941. Manjkač Stjepan, Gorička, 9.VII.1945. smrt, streljan 942. Bohanec Franjo, Koprivnica, 6.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 943. Pivar Milan, Đelekovac, 6.VII.1945. 9 g. i 10 g. pom. 5. 944. Belić Mato, Trepća, 10.VII.1945. smrt, streljan 945. Marčinko Luka, N. Virje, 6.VII.1945. 20 g. i trajno rješenje V.S. 4. i 4 g. 946. Čižmešinkin Stjepan, N. Virje, 8.VII.1945. smrt, streljan 947. Tišljar Ivan, N. Virje, 7.VII.1945. 10 g. i 15 g. 948. Šelimber Ivan, Pitomača, 8.VII.1945. smrt, streljan 17.VII.1945. 949. Šipek Stjepan, Dinjevac, 8.VII.1945. 15 g. i 15 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 950. Lugarov Mijo, Konak Batinska, 9.VII.1945. 10 g. i 12 g. rješenje V.S. 4 g. i 4 g. 951. Blažić Adam, Jakopovac, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5. 952. Frankol Stevo, Jakopovac, 10.VII.1945. smrt, streljan 953. Pilar Ivan, Kakinac, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 954. Bačeković Milko, Kokinac, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 955. Bačeković Antun, Kokinac, 8.VII.1945. 10 g. i 10 g. 956. Popović Šimo, Kokinac, 8.VII.1945. smrt, streljan 957. Mađerić Gjuro, D. Zdjelica, 10.VII.1945. smrt, streljan 958. Juranić Jandro, Višnjevac, 9.VII.1945. smrt, streljan 959. Juranić Ivan, Višnjevac, 9.VII.1945. smrt, streljan 960. Jurić Gjuro, St. Pavljani, 12.VII.1945. amnestiran 961. Kovač Dragutin, Brezovac, 7.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 962. Juranić Jozo, Višnjevac, 14.VII.1945. u logoru kao maloljetnik 963. Jambreković Ivan, Međurača, 6.VII.1945. 5 g. i 10 g. 964. Rakinić Jakop, Ferdinandovac, 6.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 965. Krznarić Franjo, Usan, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 966. Domitrović Franjo, Kozarevac, 6.VII.1945. 15 g. i 15 g. pom. 5. 967. Đunđek Marija, Kloštar Podr., 6.VII.1945. 3 g. i 1 g. rješenje V.S. 1 g. i 1 g. pom. 5. 968. Bukovec Marica, Kloštar Podravski, 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5. 969. Marvačić Mato, Kloštar Podr., 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5. 970. Novak Josip, Križevci, 15.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 971. Kralj Mijo, Ruškovica, 8.VII.1945. smrt, streljan 17.VII.1945. 972. Šoštarić Jakop, Novo Virje, 7.VII.1945. 6 mjes. i 2 g. pom. 5. 973. Plivelić Milan, Ferdinandovac, 6.VII.1945. 10 godina pom. 5.

316


974. Domović Ivan, Kloštar, 6.VII.1945. 1 g. i 3 g. pom. 5. 975. Bradić Stevo, Vel. Korenovo, 8.VII.1945. smrt, streljan 976. Komarek Franjo, Plavnice, 8.VII.1945. smrt, streljan 977. Lještak Pero, Skucani, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 5 g. i 2 g. 978. Knaus Antun, Vel. Korenovo, 8.VII.1945. smrt, streljan 979. Katić Marko, Domankuš, 8.VII.1945. smrt, streljan 980. Dujić Ivan, Veliko Korenovo, 7.VII.1945. 20 g. i trajan rješenje V.S. 10 g. i 5 god. 981. Kovač Josip, Vel. Korenovo, 9.VII.1945. doživotnu robiju i trajan, rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 982. Peroh Dragutin, Veliko Korenovo, 8.VII.1945. smrt, streljan 983. Godina Ljudevit, Vel. Korenovo, 9.VII.1945. smrt, streljan 984. Josipović Nikola, Motika, 8.VII.1945. smrt, streljan 985. Vlašić Gjuro, Ždralovi, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 986. Lončarević Pero, Kašljevac, 15.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 987. Lončarević Stjepan, Kašljevac, 15.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 988. Sukelj Milka, Breza, 10.VII.1945. smrt, streljan 989. Knežević Pavao, Jakopovac, 8.VII.1945. smrt, streljan 990. Lončar Gjuro, Gornje Sredice, 7.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.s. 2 i 3. pom. 5. 991. Kicivoj Ivan, Miholjanac, 9.VII.1945. smrt, streljan 992. Horvat Stjepan, Garešnica, 8.VII.1945. 15 g. i 15 g. 993. Tišljar Dragutin, Otrovanac, 9.VII.1945. smrt, streljan 994. Matešin Ivan, Novo Virje, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 i 5 g. 995. Sabolić Bolto, Kloštar Podravski, 9.VII.1945. smrt, streljan 996. Lenardić Mijo, Đurđevac, 8.VII.1945. smrt, streljan 997. Bajić Ivan, Bjelovar, 7.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 998. Kolonić Eugen, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 999. Kovač Petar, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, streljan 1000. Njavro Franciska, Bjelovar, 9.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1001. Ivančan Cvetko, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1002. Fridrih Ivan, Nove Plavnice, 8.VII.1945. smrt, streljan 1003. Pelikan Dragica, Bjelovar, 6.VII.1945. 20 g. i 20 g. riješnje V.S. 8 g. i 8 g. pom. 5. 1004. Petković Nikola, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1005. Baranja Ivan st., Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, streljan 1006. Baranja Ivan ml., Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1007. Pavlečić Mirko, Prgomelj, 9.VII.1945. smrt, streljan 1008. Pokopac Slava, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1009. Bačić Grga, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, streljan 1010. Jančijar Mato, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, streljan 1011. Pelikan Zdenka, Bjelovar, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. rješenje V.S. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1012. Dr. Begić Vladimir, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, streljan 1013. Zebec Mijo, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1014. Marković Mirjana, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljana 1015. Šestak Ivan, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, streljan 1016. Jambrušić Ivan, Bjelovar, 1.VII.1945. smrt, streljan 1017. Požgaj Vera, Bjelovar, 1.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1018. Novosel Josip, Bjelovar, 19.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1019. Obračević Martin, Bjelovar, 3.VII.1945. smrt, streljan

317


1020. Grdan Josip, Bjelovar, 10.VII.1945. smrt, streljan 1021. Pavleković Ivan, Bjelovar, 1.VII.1945. smrt, streljan 1022. Škorić Anka, Bjelovar, 1.VII.1945. smrt, streljana 1023. Ivković Josip, Bjelovar, 1.VII.1945. smrt, streljan 1024. Abramović Ivan, Bjelovar, 3.VII.1945. 6 mjes. i lišenje čina pom. 5. 1025. Tomljenović Lela, Bjelovar, 1.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1026. Martinović Stjepan, Bjelovar, 8.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1027. Hajduković Franjo, Bjelovar, 9.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1028. Turković Vinko, Bjelovar, 8.VII.1945. 15 g. i 15 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1029. Indžbinac Stjepan, Bjelovar, 3.VII.1945. smrt, streljan 1030. Herman Stjepan, Bjelovar, 3.VII.1945. smrt, streljan 1031. Rudnički Ivan, Vel. Sredice, 8.VII.1945. 15 g. i 15 g. rješenje V.S. 7 g. i 5 g. 1032. Margetić Savo, Vel. Sredice, 14.VII.1945. 20 g. i 10 g. pom. 5. 1033. Lauš Mirko, Bjelovar, 3.VII.1945. 1 g. i 2 g. pom. 5. 1034. Bednaić Joisip, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 10 g. i 3 g. pom. 5. 1035. Kos Marica, Bjelovar, 1.VII.1945. smrt, streljana 1036. Čadovec Ivan, Kopriv. Ivanec, 9.VII.1945. smrt, streljan 1037. Horvat Mato, Šandrovac, 8.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1038. Jakšeković Ferdo, Šandrovac, 6.VI.1945. 6.VI.1945. pom. 5. 1039. Pavanić Mirko, Predavac, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1040. Santo Ladislav, Kozarevac, 9.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1041. Badalić Gjruo,Dežanovac, 8.VII.1945. smrt, streljan 1042. Lončarić Mijo, Rijeka, 9.VII.1945. smrt, streljan 1043. Beruta Andrija, Sigetec, 7.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1044. Rajn Gjuro, Sigetec, 7.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1045. Lončarić Jakop, Sigetec, 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5. 1046. Ranker Josip, Sigetec, 7.VII.1945. 1 g. i 3 g. pom. 5. 1047. Drk Josip, Rijeka, 9.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1048. Maltarić Josip, Hlebine, 8.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1049. Gabaj Mirko, Hlebine, 7.VII.1945. 15 g. i 20 g. rješenje V.S. 1 g. i 2 g. pom. 5. 1050. Kapić Izidor, Hlebine, 9.VII.1945. 20 g. i 20 g. rješenje V.S. 7 g. i 5 g. pom. 5. 1051. Kanižanec Gjuro, Hlebine, 9.VII.1945. smrt, streljan 1052. Dolenec Tomo, Rijeka, 7.VII.1945. 15 g. i trajan, rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1053. Peršić Pavao, Komotnica, 7.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1054. Belec Franjo, Hlebine, 8.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1055. Cimerman Ivan, Hlebine, 6.VII.1945. 15 g. i 15 g. rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1056. Posavec Ivan, Mučna Rijeka, 9.VII.1945. smrt rješenje V.S. 15 g. i 15 g. 1057. Mihoci Pavao, Kunovac, 9.VII.1945. 10 g. i 15 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1058. Stipetić Josip, Koprivnica, 9.VII.1945.smrt, streljan 1059. Prvčić Ivan, Koprivnica, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1060. Strnat Martin, Koprivnica, 8.VII.1945. 6 mjes. pom. 5. 1061. Krvar Rudolf, Mučna Rijeka, 9.VII.1945. smrt, streljan 1062. Dudaš Pavao, Sigetec, 7.VII.1945. 3 g. i 9 g. pom. 5. 1063. Posavac Blaž, Jagnjedovac, 8.VII.1945. 12 g. i 2 g. rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1064. Blažetinac Franjo, Sigetec, 6.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1065. Havojić August, Sigetec, 6.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1066. Zlatar Martin, Sigetec, 6.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 2 g. i 3 g. pom. 5.

318


1067. Kovač Ivan, Sigetec, 6.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1068. Stančer Josip, Sigetec, 8.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1069. Bondić Stjepan, Međugora, 9.VII.1945. smrt, streljan 1070. Repić Martin, Popovac, 8.VII.1945. Ozni III. radi upute u zaroblje. 1071. Biščan Stjepan, Repušnica, 9.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1072. Herceg Matija, Garešnica, 9.VII.1945. smrt, streljan 1073. Sukalec Ivan, Hercegovac, 9.VII.1945. 15 g. i 10 g. V.S. 5 g. i 5 g. 1074. Ratković Draga, Kloštar Ivanić, 6.VII.1945. 15 g. i trajan. rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1075. Kranjc Ivan, Novaki, 7.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1076. Haramustek Milan, Grabik, 8.VII.1945. 20 g. i 20 g. rješenje V.S. 10 g. i 2 g. 1077. Klančić Slavica, Osekovo, 8.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1078. Žalac Milan, Križevci, 6.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1079. Blagaj Slavko, Dedine, 6.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1080. Jembrek Vilim, Kamšenica, 6.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1081. Kolarić Krešimir, Križevci, 6.VII.1945. 20 g. i 20 g. pom. 5. 1082. Šimunec Stjepan, Rakovac, 8.VII.1945. smrt, streljan 1083. Meštrović Zlata, Križevci, 6.VII.1945. 1 g. i 3 g. pom. 5. 1084. Blagaj Stjepan, Dedine, 6.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1085. Kanišić Stjepan, Kalnički Ljubej, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1086. Vuković Stjepan, Đurđic, 7.VII.1945. 7 g. i 7 g. pom. 5. 1087. Koren Barica, Đurđevac, 9.VII.1945. 2 g. i 4 g. pom. 5. 1088. Bednaić Petar, Novo Virje, 13.VII.1945. smrt, streljan 1089. Čop Stjepan, Pitomača, 9.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 1090. Basarić Mijo, Virje, 8.VII.1945. 7 g. i 7 g. pom. 5. 1091. Tarbuk Dušan, 9.VII.1945. smrt, streljan 1092. Mihalinec Rudolf, N. Virje, 9.VII.1945. 10 g. i 5 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1093. Bajs Stjepan, Vlainička, 10.VII.1945. smrt, streljan 1094. Magić Dragutin, Ludenica, 10.VII.1945. smrt, streljan 1095. Tomac Šimo, G. Jelenska, 10.VII.1945. smrt, streljan 1096. Delija Ivan, D. Vlainička, 10.VII.1945. smrt, streljan 1097. Prebeg Mijo, Voloder, 9.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1098. Prebeg Stjepan, Gračanica, 9.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1099. Martinčević Bartol, Mostovi, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1100. Židovec Gjuro, N. Virje, 7.VII.1945. 6 g. i 10 g. pom. 5. 1101. Dr. Nikola Galkovski, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1102. Funtek Tomo, Bjelovar, 10.VII.1945. smrt, streljan 1103. Šiprak Luka, Dinjevac, 9.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. pom. 1104. Kuštreba Ivan, Kutina, 10.VII.1945. smrt, streljan 1105. Igrec Josip, Gola, 7.VII.1945. 8 g. i 8 g. pom. 5. 1106. Vranić Josip, Đurđevac, 10.VII.1945. smrt, streljan 1107. Mesar Mijo, Budrovac, 8.VII.1945. 20 godina i trajno. rješenje V.S. 7 g. i 7 g. 1108. Begović Milka, D. Velika, 7.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1109. Pongrac Stjepan, Gabajeva Greda, 10.VII.1945. smrt, streljan 1110. Evačić Josip, Riječko Polje, 6.VII.1945. 6 mjes. i 1 g. pom. 5. 1111. Magić Stjepan, Veliki Grabičani, 8.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1112. Jambrek Jana i Kata, D. Velika, 6.VII.1945. 1. 6 g. i 6 g. 2) 10 g. i 10 g. Preinačeno na 1 g. i 2 g.

319


1113. Lojan Stjepan, Gola, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1114. Petranović Ivan, Križevci, 9.VII.1945. smrt, streljan 1115. Karas Maksimilijan, Križevci, 9.VII.1945. smrt, streljan 1116. Mrnjavčić Josip, Križevci, 6.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1117. Gaščić Dr. Ivan, Bjelovar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1118. Skender Tomo, Đurđic, 7.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1119. Kovačić Martin, Kalinovac, 7.VII.1945. 1 g. i 3 g. pom. 5. 1120. Jandrašić Ivan, Bjelovar, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. 1121. Barbi Vladimir, Križevci, 11.VII.1945. smrt, streljan 1122. Kolar Ivan, Ploščićki Vinogradi, 7.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1123. Klišanić Dragutin, Garešnica, 8.VII.1945. smrt, kazna ukinjena i upućen Javnom tužiocu 1124. Rajning Hinko, Bršljanica, 10.VII.1945. smrt, streljan 1125. Batrenjak Antun, Ploščica, 7.VII.1945. 15 g. i 20 g. pom. 5. 1126. Lukinac Martin, V. Zdenčac, 8.VII.1945. 20 g. i trajno. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1127. Fizić Tomo, Kostanjeva, 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5. 1128. Deželić Stjepan, V. Trnovitica, 7.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5. 1129. Vukošić Mato, Ruškovac, 7.VII.1945. 7 g. i 10 g. 1130. Sabolek Tomo i Milka, 3.VII.1945. smrt, rješenje V.S. Tomo streljan, Milka 10 g. i 5 g. 1131. Živoder Stjepan, 18.VII.1945. 6 mjeseci, pom. 5. 1132. Veseli Štefica, Bjelovar, 7.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1133. Tuba Marija, Bjelovar, 7.VII.1945. 15 g. i 15 g. pom. 5. 1134. Frize Mira, Bjelovar, 8.VII.1945. 1 g. i 3 g. pom. 5. 1135. Trulec Mira, Bjelovar, 7.VII.1945. 15 g. i 18 g. pom. 5. 1136. Milković Anka, Bjelovar, 7.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1137. Radošević Branko, Bjelovar, 20.VII.1945. obustavljen postupak. 1138. Mijalović Desanka, 8.VII.1945. obustavljen postupak. 1139. Crnjak Marica, G. Mosti, 9.VII.1945. smrt, streljana 1140. Cenjak Stjepan, G. Mosti, 9.VII.1945. streljan 1141. Talijan Stevo, V. Selo, 9.VII.1945. smrt, streljan 1142. Šuveljak Stjepan, Lipovobrdo, 9.VII.1945. smrt, streljan 1143. Šeruga Josip, V. Sredice, 7.VII.1945. 4 g. i 7 g. pom. 5. 1144. Kuštrić Kata, G. Plavnice, 9.VII.1945. smrt, streljana 1145. Megla Marija, G. Zdelice, 9.VII.1945. smrt, streljana 1146. Nakladal Josip, St. Raća, 9.VII.1945. smrt, streljan 1147. Gaži Tomo, Gola, 9.VII.1945. smrt, streljan 1148. Horvat Gjuro, Štefanac, 9.VII.1945. smrt, streljan 1149. Čavlović Slavko, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, streljan 1150. Šanteković Mato, Kokinac, 8.VII.1945. 20 g. i 20 g. rješenje V.S. 7 g. i 7 g. 1151. Milaj Ivan, Kokinac, 6.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5. 1152. Milaj Roza, Kokinac, 6.VII.1945. oslobađa se. 1153. Gjureković Mato, Hrgovljani, 8.VII.1945. 20 g. i 20 g. rješenje V.S. 9 g. i 9 g. 1154. Mihalić Ivan, Čazma, 6.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 1155. Tomašić Josip, Đelekovac, 6.VII.1945. 20 g. i 20 g. pom. 5. 1156. Birovčec Josip, Podr. Sesvete, 9.VII.1945. smrt, streljan 1157. Babić Ivan, Garešnica, 9.VII.1945. smrt, streljan 1158. Lebec Milan, M. Petrička, 6.VII.1945. 10 g. i 15 g. pom. 5.

320


1159. Patrijarha Dragutin, Koprivnica, 6.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1160. Crljenjak Miško, Ivanjska, 9.VII.1945. smrt, streljan 1161. Kirin Dragutin, D. Kovačica, 9.VII.1945. smrt, streljan 1162. Levanić Vilim, Koprivnica, 7.VII.1945. 1 g. i 1 g. pom. 5. 1163. Grahovac Viktor, Virje, 7.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1164. Kovačić Ivan, Hlebine, 7.VII.1945. 6 mjes. i 1 g. pom. 5. 1165. Petrić Slavko, Ivanec, 9.VII.1945. 10 g. i 15 g. pom. 5. 1166. Hazulin Ignac, Prepolje, 7.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1167. Betlehem Tomo, Petranec, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1168. Jarmić Miško, Babinac, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1169. Rebić Vinko, Popovac, 14.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1170. Kovačić Mato, Đurđevac, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1171. Blažunaj Stjepan, Lipovčani, 14.VII.1945. 20 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1172. Rogić Milan, Vojni Križ, 8.VII.1945. smrt, streljan 1173. Tudić Antun, Bjelovar, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 3 g. i 2 g. 1174. Horvat Ivan, Šandrovac, 29.VII.1945. 15 g. i 5 g. pom. 5. 1175. Grginčan Stjepan, Kozarevac, 8.VII.1945. smrt, streljan 1176. Kosin Luka, Zagreb, 8.VII.1945. smrt, streljan 1177. Filipović Nikola, Marta, 13.VII.1945. smrt, rješenje Privremene N.S. pomilovan na 20 g. i 5 g. 1178. Posavac Jandro, Balatinac, 14.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1179. Frelih Dominik, Bulinac, 9.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1180. Fridrih Eduard, S. Plavnice, 15.VII.1945. smrt, streljan 1181. Pintarić Ivan, D. Mosti, 9.VII.1945. smrt, streljan 1182. Šamac Mijo, Suhopolje, 8.VII.1945. 5 g. i 5 g. 1183. Blagaj Frnajo, Dedine, 8.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1184. Golub Stjepan, Kalnik, 9.VII.1945. 6 mjes. uvjetno 1 godina. 1185. Car Andrija, Obrežu, 8.VII.1945. smrt, streljan 1186. Vršak Ivan, Dol. Fodrovac, 8.VII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1187. Mandić Leonard, Biškupac, 9.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 2 g. i 3 g. 1188. Kranjčević Josip, Vojakovac, 13.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1189. Golec Franjo, Potok, 9.VII.1945. 1 g. i 1 g. pom. 5. 1190. Fagnjen Franjo, Kamešnica, 13.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1191. Jendrek Milan, Kamešnica, 13.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1192. Kovačić Stjepan, Molve, 9.VII.1945. 15 g. i trajan, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1193. Pribanić Stjepan, Šumećani, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1194. Radović Stjepan, Vel. Pisanica, 8.VII.1945. smrt, streljan 1195. Ivančić Josip, Nova Raća, 8.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1196. Zagorac Tomo, Berek, 13.VII.1945. 20 g. i 10 g. rješenje V.S. 1 g i 2 g. 1197. Periček Stjepan i Jaga, Mostara, 13.VII.1945. 1)15 g. i 15 g. 2) 10 g. i 10 g. 1198. Valjak Josip, Križevci, 13.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1199. Radulović Franjo, Berek, 13.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1200. Kuštan Gjuro, Šimljani, 9.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g . i 5 g. 1201. Kramar Danica, Koprivnica, 10.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1202. Lutarić Petar, Kapilica, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.s. 20 g. i 10 g. 1203. Šoštarić Anka, Mučna Rijeka, 13.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1204. Sokolić Slavica, Okošinca, 9.VII.1945. 2 g. i 3 g. pom. 5.

321


1205. Šantalab Sebastijan i Žagi Zvonimir, 14.VII.1945. 1) smrt, streljan 2) 10 g. i 10 g. 1206. Posavac Josip, Prgomelj, 8.VII.1945. smrt, streljan 1207. Plantak Imbro, Predavac, 29.VII.1945. 15 g. i 5 g. pom. 5. 1208. Grđan Izidor, Margičan, 8.VII.1945. smrt, streljan 1209. Garaj Stjepan, Galovac, 15.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1210. Zemljić Andrija, Prgomelji, 8.VII.1945. smrt, ustupljen Javnom tužiocu nakon ponovne istrage 1211. Lovrić Mato, 13.VII.1945. 1 g. i 2 g. 1212. Barulek Dragutin, 15.VII.1945. smrt, streljan 1213. Njegova Izidor, Škrib, 14.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 20 g. 1214. Šeb Nikola, Rajić, 9.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1215. Posavec Pero, Prgomelji, 9.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1216. Papec Josip, Kupinovac, 14.VII.1945. smrt, preinačeno 20 g. i 5 g. 1217. Badanjek Mile, Kletište, 8.VII.1945. smrt, streljan 1218. Brunec Vilim, Ludenica, 9.VII.1945. doživotna robija, rješenje V.S. 10 g. i 10 g. 1219. Prebeg Mijo, Gračanka, 8.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1220. Posavec Ivan, Čurlovac, 14.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 1221. Spoloder Dominik, Čurlovac, 9.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1222. Kovač Franjo, Čurlovac, 13.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1223. Benković Stevo, Čurlovac, 8.VII.1945. smrt, streljan 1224. Kovač Gjuro, Čurlovac, 15.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1225. Kovačić Melkior, Virje, 15.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1226. Radotović Josip, Novi Bošnjani, 9.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 1227. Kristijan Vinko, St. Pavljani, 8.VII.1945. smrt, streljan 1228. Budrovčan Josip, Vel. Pisanica, 9.VII.1945. 2 g. i 3 g. pom. 5. 1229. Zadravec Nikola, Nova Raća, 9.VII.1945. 2 g. i 3 g. pom. 5. 1230. Pintarić Ivan, Garešnica, 13.VII.1945. 20 g. i 10 g. rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1231. Dr. Lugomer Vladimir, Križevci, 9.VII.1945. 15 g. i 20 g. 1232. Vuger Antun, Popovača, 13.VII.1945. 10 g. i 10 g.. 1233. Sajdl Marijan, Koprivnica, 9.VII.1945. 2 g. i 1 g. 1234. Gloženić Ivan, Vel. Mučna, 8.VII.1945. smrt, streljan 1235. Kučić Stjepan, Novigrad, 9.VII.1945. 15 g. i 20 g. rješenje V.S. 8 g. i 8 g. 1236. Ledinski Franjo, Novigrad, 9.VII.1945. smrt, streljan 1237. Vučinić Ivan, Lurčani, 13.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 1238. Lončar Valent, Koprivnica, 9.VII.1945. 1 g. i 2 g. pom. 5. 1239. Culjak Adolf, Ilova, 13.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 10 g. 1240. Poljak Martin, Jerešin, 9.VII.1945. 5 g. i 5 g. 1241. Dolenc Pavle, Kopr. Bregi, 13.VII.1945. smrt, streljan 1242. Martinis Ferco, Pitomača, 13.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1243. Šimunčić Franjo, Podlugar, 8.VII.1945. smrt, streljan 1244. Čižmešinkin Martin, Virje, 8.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 2 g. i 2 g. 1245. Međimorec Florijan, Trepče, 8.VII.1945. 5 g. i 10 g. rješenje V.S. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1246. Šostarec Luka, Đurđevac, 8.VII.1945. 7 g. i 10 g. rješenje V.S. 2 g. i 3 g. 1247. Fuček Franjo, Đurđevac, 8.VII.1945. 10 g. i 20 g. rješenje V.S. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1248. Gjurišević Ignac, Đurđevac, 9.VII.1945. 7 g. i 10 g. rješenje V.S. 4 g. i 5 g. 1249. Varga Mijo, Ogorl. Polja, 8.VII.1945. 20 g. i trajno. rješenje V.S. 10 g. i 10 g. 1250. Bratec Martin, Molve, 13.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 10 g. i 3 g. pom. 5.

322


1251. Mihaljev Ignac, Đurđevac, 10.VII.1945. smrt, streljan 1252. Ferenčić Ivan, Đurđevac, 9.VII.1945. 10 g. i 15 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1253. Henc Stjepan, Šemovci, 13.VII.1945. smrt, streljan 1254. Šutija Martin, Udbine, 15.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1255. Vunak Ivan, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1256. Lacković Stjepan, M. Sredice, 9.VII.1945. smrt, streljan 1257. Živko Mato, Kokinac, 4.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1258. Mihoković Mato, Čurlovac, 8.VII.1945. smrt, streljan 1259. Lovrić Mile, Plavnice, 9.VII.1945. smrt, streljan 1260. Solar Josip, St. Pavljani, 8.VII.1945. smrt, streljan 1261. Mioci Anka, Kolarevo selo, 15.VII.1945. 10 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1262. Vlahović Slavko, Lipovobrdo, 9.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1263. Hrestak Franjo, Bjelovar, 9.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1264. Vilhen Veljko, Bjelovar, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1265. Kolonić Darko, Bjelovar, 9.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1266. Margetanić Mato, Dautan, 28.VII.1945. 6 mjes. i pom. 5. 1267. Sokač Rok, Pavlović Mato i Sušec Franjo, 22.VII.1945. obustavljen postupak 1268. Samec Stjepan, Babotok, 28.VII.1945. 6 mjes. i 1 g. pom. 5. 1269. Požega Katica, Bjelovar, 16.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1270. Pavlović Eduard, Bjelovar, 16.VII.1945. smrt, rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 1271. Nikšić Josip, Ferdinandovac, 20.VII.1945. smrt, streljan 1272. Vrabac Jozo, Ždralovi, 14.VII.1945. smrt, streljan 1273. Zebec Franjo, Velike Sredice, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1274. Pavelić Vladimir, Bjelovar, 16.VII.1945. smrt, pomilovan po Priv. N.Sk. 20 g. i 5 g. 1275. Nikolčević Franjo, Bjelovar, 14.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1276. Supančić Leopold, Ivanjska, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1277. Holer Oskar, Bjelovar, 14.VII.1945. 5 g. i 10 g. 1278. Frize Dragutin, Bjelovar, 14.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1279. Erhat Mijo, Štefanje, 14.VII.1945. 1 g. i pom. 5. 1280. Forijan Miško, G. Petrička, 15.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 1281. Majcen Mato, G. Petrička, 14.VII.1945. 1 g. pom. 5. 1282. Jantolić Jakop, 15.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 10 g. i 3 g. 1283. Tučan Vinko, G. Petrička, 15.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1284. Majcan Ivan, G. Petrička, 14.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1285. Gjurić Stevo, G. Petrička, 14.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1286. Majcan Franjo, G. Petrička, 15.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 1287. Korjanić Dragica, Lipnica i Srebračić Josip 12.VII.1945. obustavljen postupak 1288. Turković Zlatko, Čemernica, 18.VII.1945. 3 g. pom. 5. 1289. Jambrečina Franjo, Šumećani, 15.VII.1945. smrt, streljan 24.X.1945. 1290. Kovač Dragutin, Bunjani, 15.VII.1945. smrt, streljan 24.X. 1945. 1291. Bajc Leon, Trešnjevka, 18.VII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 1292. Filip Josip, Otočka, 14.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1293. Tomašegović Nikola, Dubrava, 18.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1294. Vitela Ivan, Gola, 15.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1295. Medven Antun, Križ, 15.VII.1945. 20 g. i 10 g. pom. 5. 1296. Paša Mato, Molve, 18.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 10 g. i 10 g. 1297. Paša Martin, Molve, 19.VII.1945. 5 g. i 5 g.

323


1298. Friščić Mirko, Pustakovac, 20.VII.1945. 3 g. i 5 g. 1299. Židovec Stjepan, N. Virje, 5 g. i 10 g. pom. 5. 1300. Galeković Mirko, Carevdar, 19.VII.1945. 6 g. i 5 g. pom. 5. 1301. Piškorić Pavao, Križ, 12.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1302. Dijaneš Mirko, Kuščerovci, 16.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1303. Smetiško Mirko, Križevci, 19.VII.1945. 15 g. i 10 g. rješenje V.S. 20 g. i 10 g. pom. 5. 1304. Jandroković Gjuro, Velika Ciglena, 16.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1305. Torbarac Kata, Bjelovar, ustupljena Okružnom Narodnom sudu. 1306. Smiljanić Marko, Skucani, 18.VII.1945. 6 mjeseci i 1 g. pom. 5. 1307. Skukan Mijo, Bjelovar, 15.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1308. Rešetar Ivan, Bjelovar, 15.VII.1945. 8 g. i 10 g. rješenje V.S. 1 g. i 3 g. 1309. Planinc Ivan, Bjelovar, 15.VII.1945. 20 g. i 10 g. pom. 5. 1310. Popović Anka, Bjelovar, 15.VII.1945. 1 g. pom. 5. 1311. Dr. Laksar Marijan, Bjelovar, 29.VII.1945. smrt. Preinačeno na 20 g. i 5 g. 1312. Petričević Vlado, Gola, 16.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1313. Mađerić Franjo, Peščenik, 16.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 1314. Belec Mijo, Hlebine, 16.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1315. Vrabec Matija, Hlebin, 16.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1316. Posezi Milka, Gola, 18.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1317. Sabo Mijo, Koprivnica, 16.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1318. Tiljak Ivan, Koprivnica, 16.VII.1945. 20 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1319. Lukačić Valent, Koprivnica, 16.VII.1945. 20 g. i 10 g. rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1320. Šalavarda Valent, Sigetec, 20.VII.1945. smrt, streljan 24.X.1945. 1321. Vitelić Stjepan, Ždala, 21.VII.1945. 5 g. i 10 g. 1322. Ehmer Vilim, Borovljani, 16.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1323. Trdak Josip, Koprivnica, 18.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1324. Kedmenec Mijo, Hlebine, 18.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 15 g. i 10 g. 1325. Premec Nikola, Gola, 16.VII.1945. 3 g. i 5 g. pom. 5. 1326. Jilk Ddragutin, Gola, 16.VII.1945. 20 g. i 10 g. pom. 5. 1327. Široki Tomo, Gola, 20.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 1328. Puškarić Ivan, Koprivnica, 16.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1329. Šović Stjepan, M. Otok, 19.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 1330. Ormuš Ivan, Novigrad, 19.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1331. Jelak Ivan, Srem, 16.VII.1945. 3 g. i 10 g. pom. 5. 1332. Betlehem Andro, Gabajeva Greda, 20.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 10 g. i 10 g. 1333. Pakasin Josip, Hlebine, 16.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1334. Biondić Stanko, Koprivnica, 16.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1335. Varga Grga, Starigrad, 16.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1336. Mraz Franjo, Hlebine, 16.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1337. Štrkalj Mijo, Koprivnica, 16.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1338. Pobi Stjepan, Gola, 16.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1339. Kašić Ivan, Gola, 16.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1340. Parag Rok, Gola, 15.VII.1945. 8 g. i 10 g. pom. 5. 1341. Gal Tomo, Hlebine, 16.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1342. Vidačec Josip, Hlebine, 15.VII.1945. smrt, streljan 24.X.1945. 1343. Mihaljević Jurijan, Ždala, 15.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1344. Cesar Slavko, Glogovac, 16.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 3 g.

324


1345. Gjurišević Simo, Bjelovar, 15.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1346. Mlinarić Franjo, Kolarevo Selo, 15.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1347. Martinčić Gjuro, Koprivnica, 15.VII.1945. 1 g. i pom. 5. 1348. Vučinić Bara, Šumećani, 15.VII.1945. 5 g. i 5 g. 1349. Horvat Stevo, Jasenik, 15.VII.1945. 5 g. i 10 g. 1350. Meštrović Josip, Cazinac, 24.VII.1945. 20 g. i 10 g. Rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1351. Dr. Stahuljak Ivo, Zagreb,15.VII.1945. smrt, streljan 4.XI.1945. 1352. Drvenkar Kata, Podr. Sesvete, 13.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1353. Drvenkar Mijo, Podr. Sesvete, 13.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1354. Jušta Milan, Podr. Sesvete, 15.VII.1945. 2 godine. 1355. Bela Zdravko, Bjelovar, 28.VII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 1356. Vibiral Vladimir, Bjelovar, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1357. Popović Vladimir, Bjelovar, 19.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1358. Vlahović Josip, Bjelovar, 21.VII.1945. 12 g. i 10 g. pom. 5. 1359. Zelčić Vinko, Podgorci, 21.VII.1945. smrt, streljan 24.X.1945. 1360. Margetić Marko, Tomaš, 18.VII.1945. smrt. rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1361. Marek Josip, Klokočevac, 18.VII.1945. 2 g. i 1 g. 1362. Pocrnić Kata, Vel. Pisanica, 19.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1363. Knez Vjekoslav, Bjelovar, 19.VII.1945. 1 g. i 5 g. pom. 5. 1364. Rojčević Antun, Paul. Kloštar, 18.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1365. Mišir Jana, Orlovac, 19.VII.1945. 5 g. i 1 g. pom. 5. 1366. Hršak Ivan, Prespa, 24.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1367. Lukčić Josip, Ravneš, 26.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 20 g. 1368. Kokor Zlata, Koprivnica, 18.VII.1945. 5 g. i 5 g. Rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1369. Stilinović Milan, Bjelovar, 25.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1370. Tot Alojz, St. Ploščica, 20.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1371. Komazi Ljubica, Garešnica, 18.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1372. Kiš Štefan, Popovac, 18.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1373. Žutomerac Gjuro, Velika Mlinska, 18.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1374. Rajković Milan, Berek, 18.VII.1945. 2 g. i 5 g. pom. 5. 1375. Rakovčan Tomo, Komuševac, 19.VII.1945. 1 g. i 3 g. pom. 5. 1376. Čauš Slavko, Komuševac, 19.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1377. Čauš Mato, Komuševac, 19.VII.1945. 6 mjes. i 5 g. pom. 5. 1378. Obraz Ivan, Komuševac, 19.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1379. Obraz Ilija, Komuševac, 19.VII.1945. 6 mjes. i 5 g. pom. 5. 1380. Dr. Široki Martin, Koprivnica, 31.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1381. Petranović Nada, Križevci, 21.VII.1945. smrt. Rješenje Pr. N.S. Beograd 20 g. i 5 g. 1382. Olojić Marijan, Split, 18.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1383. Repnjak Petar, Farkaševac, 16.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1384. Jagust Josip, Rečica, 15.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1385. Cikač Stjepan, Štefanje, 16.VII.1945. 2 g. i 10 g. 1386. Dr. Vedriš Ivan, Koprivnica, 31.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1387. Vurić Jana, Obreška, 15.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 5 g. 1388. Gabrica Stjepan, 19.VII.1945. 5 g. Rješenje V.S. 1 g. 1389. Bazijanac Valent, Štefanje, 13.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1390. Pašaj Juraj, Zagreb, 29.VII.1945. 18.VII.1945, ustupljen Javnom tuž. 1391. Jarža Martin, Koprivnica, 18.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5.

325


1392. Habdija Ivan, Križevci, 18.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1393. Crnigović Mile, Križevci, 18.VII.1945. 1 g. i 5 g. pom. 5. 1394. Čerepinko Franjo, Pitomača, 18.VII.1945. 1 g. i 5 g. pom. 5. 1395. Grčić Mato, Ferdinandovac, 20.VII.1945. smrt. Rješenje Pr.N.S. 20 g. i 5 g. 1396. Mirović Josip, Đurđevac, 20.VII.1945. smrt, streljan 24.X.1945. 1397. Šohinger Milan, Pitomača, 20 g. i 10 g. 1398. Lacković Lovro, Đurđevac, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 2 g. i 2 g. 1399. Vlahović Martin, Šemovac, 19.VII.1945. smrt. Rješenje Pr.N.S. 20 g. i 5 g. 1400. Zebec Martin, Budrovac, 19.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1401. Korparić Mato, Pitomača, 20.VII.1945. 1 g. i 3 g. pom. 5. 1402. Milošić Ivan, Pitomača, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1403. Hrženjak Gjuro, N. Virje, 28.VII.1945. 20 g. i 10 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1404. Benkek Ivan, N. Virje, 20.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1405. Sabolić Mato, Virje, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1406. Vlahović Bolto, 9.VII.1945. 3 g. i 2 g. 1407. Vrbanac Ivan, Apatovac,19.VII.1945. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1408. Kovačić Ivan, Ludinica, 20.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1409. Jeroš Stjepan, Novigrad, 19.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1410. Imbri Marica, Delovi, 20.VII.1945. 3 godine pom. 5. 1411. Imbri Kata, Delovi, 20.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1412. Garišić Ivan, Delovi, 20.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1413. Sinovec August, Koprivnica, 19.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1414. Međimorec Josip, Hlebine, 20.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1415. Vučinić Milan, G. Garešnica, 19.VII.1945. 3 g. i 5 g. 1416. Paljuh Franjo, Kutina, 19.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1417. Štefanić Dragutin, Križevci, 20.VII.1945. 5 g. i 5 g. 1418. Plovanić Juraj, Bjelovar, 20.VII.1945. 20 g. i 10 g. Rješenje V.S. 5 g. i 5 g. 1419. Dr. Bela Rudolf, Bjelovar, 20.VII.1945. 5 g. i 1 g. pom. 5. 1420. Črnja Marica, Jakopovac, 20.VII.1945. 15 g. i 10 g. 1421. Debač Josip, Bjelovar, 20.VII.1945. smrt, streljan 24.X.1945. 1422. Vukmirović Milutin, Bolč, 7.VII.1945. 1 g. i 1 g. 1423. Popović Ivan, Prespa, 20.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1424. Crkvenac Ivan, Bjelovar, 17.VII.1945. Ustupljen Javnom tužiocu. 1425. Medved Gjuro, Klokočevac, 19.VII.1945. 5 g. i 10 g. pom. 5. 1426. Kambić Ivan, Lipovobrdo, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1427. Cikeš Eva, Tomaš, 19.VII.1945. 10 g. i 10 g. pom. 5. 1428. Macan Ferdo, Novoseljani, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1429. Vusić Franjo, Novoseljani, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1430. Trbojević Soka, Bačkovica, 19.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1431. Mrak Gjuro, Velika Ciglena, 19.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1432. Čorba Vladimir, Bjelovar, 19.VII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1433. Karačoni Josip, Bjelovar, 19.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 10 g. 1434. Rogulja Jelka, Bjelovar, 20.VII.1945. 10 g. i 5 g. 1435. Somek Čirila, Križevci, 18.VII.1945. 7 g. i 10 g. pom. 5. 1436. Mužović Milan, Dobročka, 20.VII.1945. 10 g. i 10 g. 1437. Kovačić Stjepan, Graberec, 20.VII.1945. 20 g. i 10 g. 1438. Makvić Jozo, 21.VII.1945. 10 g. i 5 g.

326


1439. Tolić Cvetko, Borovljani, 24.VII.1945. 1 g. i 2 g. pom. 5. 1440. Mađerić Petar, Virje, 28.VII.1945. smrt, streljan 1441. Sovina Mijo, Ilova, 24.VII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1442. Španić Josip, Bjelovar, 24.VII.1945. 3 g. i 3 g. 1443. Šter Slavica, Cirkvena, 24.VII.1945. 3 g. i 3 g. Rješenje V.S. 6 mjes. uvjetno 1 g. 1444. Babić Štefa, Prnjarovac, 24.VII.1945. 16 mjes. i 1 g. pom. 5. 1445. Grujičić Valent, Siščani, 25.VII.1945. smrt, streljan 24.X.1945. 1446. Črnjak Ivan, Mostovi, 21.VII.1945. 15 g. i 5 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1447. Bartoić Josip, Ferdinandovac, 31.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1448. Pankas Imbro, Pupelica, 28.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1449. Vojković Josip, Veliko Korenovo, smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1450. Jarc Stanko, Bjelovar, 31.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 8 g. i 5 g. 1451. Kraus Stjepan, Koprivnica, 28.VII.1945. smrt. streljan 4.XI.1945. 1452. Ambel Stjepan, Borovljani, 26.VII.1945. 3 g. pom. 5. 1453. Cvrtilja Ivan, Kamenica, 28.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1454. Debač Ivan, St. Raća, 26.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1455. Vuk Frnjo, Gudovac, 26.VII.1945. 3 g. i 3 g. 1456. Ivanović Gjuro, Nova Diklenica, 31.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1457. Babica Gjuro, Martinac, 26.VII.1945. 8 g. i 5 g. Rješenje V.S. 4 g. i 3 g. 1458. Kovačić Josip, Ludinica, 31.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 12 g. i 5 g. 1459. Magić Ivan, Ludinica, 28.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 12 g. i 5 g. 1460. Dolenec Ignac, Koprivnica, 28.VII.1945. smrt. streljan 4.XI.1945. 1461. Marković Franjo, Koprivnica, 28.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1462. Palijan Ivan, Kaniška Iva, 26.VII.1945. 5 g. i 2 g. 1463. Ruk Jakop, Garešnica, 26.VII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1464. Bjelopera Ivan, 26.VII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1465. Orlović Josip, Jakopovac, 26.VII.1945. 10 g. i 3 g. pom. 5. 1466. Kranjec Martin, Jakopovac, 31.VII.1945. smrt. streljan 14.XI.1945. 1467. Tomašić Josip, Tomaš, 31.VII.1945. smrt. Rješenje Pr.N.S. 20 g. i 5 g. 1468. Cikoš Franjo, Tomaš, 26.VII.1945. 7 g. i 3 g. pom. 5. 1469. Janković Josip, Lonja, 26.VII.1945. 2 g. i 2 g. 1470. Skočaj Vilival, Bjelovar, 26.VII.1945. 10 g. Rješenje V.S. na 6 mj. uslovno 1 g. 1471. Halauš Antun, Bjelovar, 26.VII.1945. 3 g. i 1 g. Rješenje V.S. uslovno na 1 g. 1472. Dubravac Milan, Novoseljani, 26.VII.1945. 2 g. i 6 mj. Rješenje V.S. uslovno na 1 godinu. 1473. Grdinić Tomo iz Kozarovca, 26.VII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 1 g. i 5 g. 1474. Živko Gjuro, Kokinac, 26.VII.1945. 5 g. Rješenje V.S. 1 g. i uslovno na 1 g. 1475. Šoltez Slavko, Bjelovar, 26.VII.1945. 10 g. Rješenje V.S. 1 g. 1476. Tomljanović Antun, Gola, 31.VII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. PRESUĐENI U MJESECU KOLOVOZU 1945. 1477. Pavelić Mato, Stupovača, 20.VII.1945. 3 g. i 5 g. 1478. Presećan Antun, 13.VII.1945. 10 g. i 5 g. 1479. Pučeš Šimun, Kapelica, 21.VIII.1945. 12 g. i 5 g. Rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1480. Kuharić Josip, Bosiljevo, 13.VII.1945. 3 g. i 2 g. 1481. Grošević Karlo, 1.VIII.1945. 5 g.

327


1482. Kovačec Josip, D. Šarampovo, 1.VIII.1945. 7 g. i 5 g. pom. 5. 1483. Pijavec Stjepan, Milaševica, 27.VIII.1945. 5 g. i 2 g. pom. 5. 1484. Jambreković Stjepan, Međurača, 16.VIII.1945. 7 g. i 3 g. 1485. Trupčević Lovro, Bojana, 1.8.1945. 3 g. 1486. Žebezić Dragtuin, Kopr. Bregi, 1.VIII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 1487. Ivanović Stjepan, Ciglena, 1.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1488. Jelić Vjekoslav, Graberje, 19.VIII.1945. 10 g. i 3 g. Rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1489. Čivrak Milan, Ruškovica, 8.VIII.1945. 6 mjeseci pom. 5. 1490. Podgorski Ivan, Ludenica, 21.VIII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 2 g. i 2 g. 1491. Sabolek Mato, D. Velika, 21.VIII.1945. 15 g. i 10 g. Rješenje V.S. 2 g. 3 g. 1492. Cubak Marko, Stančići, 5.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1493. Denunc Slavko, Stupovača, 1.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. da se ponovi postupak. 1494. Crnički Rudolf, Garešnica, 21.VIII.1945. 10 g. i 15 g. Rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1495. Pečić Antun, D. Šarampovo, 2.VIII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1496. Štetić Josip, Garešnica, 2.VIII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1497. Kranjec Pero, Jakopovac, 5.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. da se ponovi postupak. 1498. Šramek Vlado, Sv. Ivan Žabno, 21.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 2 g. i 2 g. 1499. Ferenčaba Andro, G. Sredice, 16.VIII.1945. 2 g. i 2 g. 1500. Kolar Ivan, Jasenik, 19.VIII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 2 g. i 3 g. 1501. Brodarić Mato, Virje, 1.IX.1945. 5 g. i 3 g. pom. 5. 1502. Mađerek Stjepan, 27.VIII.1945. 20 g. i 5 g. pom. 5. 1503. Lončar Mijo, Repaš, 19.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje V.S. 12 g. i 5 g. 1504. Sitek Tomo, Sesvete, 7.VIII.1945. smrt. Rješenje Pr.N.S. Beograd 20 godina. 1505. Drežić Martin, Podr. Sesvete, 4.VIII.1945. 15 g. i 5 g. pom. 5. 1506. Lukša Stjepan, Repaš, 4.VIII.1945. 15 g. i 5 g. pom. 5. 1507. Bedeković Josip, Virje, 13.VIII.1945. smrt. streljan3.XI.1945. 1508. Vuk Stjepan, G. Mikleuša, 21.VIII.1945. 2 g. i 2 g. Rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1509. Rastić Nikola, Bunića, 27.VIII.1945. 10 g. i 3 g. pom. 5. 1510. Kolarić Mato, Šušnjara, 21.VIII.1945. 15 g. i 10 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1511. Bujić Josip, Ludenica, 19.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje V.S. 5 godina. 1512. Horvat Josip, Jankovac, 7.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. ukinuta presuda. 1513. Lončar Gjuro, Đelekovac, 27.VIII.1945. 6 g. i 5 g. pom. 5. 1514. Herceg Petar, Domaji, 4.VIII.1945. 15 mjes. i 5 g. pom. 5. 1515. Bedeničec Ivan, Virgorda, 27.VIII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 1516. Sabol Tomo, Đelekovac, 7.VIII.1945. smrt streljan 4.XI.1945. 1517. Vuljak Mijo, Đelekovac, 27.VIII.1945. 5 g. i 2 g. pom. 5. 1518. Kiš Rudolf, Legrad, 23.VIII.1945. 5 g. i 2 g. Rješenje V.S. 2 g. i 3 g. 1519. Kendel Valent, Sokolovac, 7.VIII.1945. 18 mjeseci i 2 g. pom. 5. 1520. Glavina Gjuro, Vlaislavac, 7.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1521. Belčić Slavko, Drnje, 21.VIII.1945. 15 g. i 5 g. Rješenje V.S. 3 g. i 2 g. 1522. Marković Šimun, Drnje, 19.VIII.1945. 15 g. i 5 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1523. Tot Josip, Legrad, 19.VIII.1945. 15 g. i 5 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1524. Jambrek Ignac, Gola, 27.VIII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 1525. Pevec Julijan, Legrad, 19.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje V.S. 2 g. i 2 g. 1526. Kanižanec Gjuro, Drnje, 19.VIII.1945. 13 g. i 5 g. Rješenje V.S. 3 g. i 5 g. 1527. Korošec Vid, Hlebine, 27.VIII.1945. 5 g. i 5 g. pom. 5. 1528. Saz Pavao, Drnje, 19.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje V.S. 2 g. i 3 g.

328


1529. Švegović Ivan, Drnje, 7.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1530. Pošta Anđela, Koprivnica, 12.VIII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1531. Granđa Kalman, Legrad, 12.VIII.1945. 5 g. i 5 g. 1532. Bukvić Andrija, Podgorci, 17.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 10 g. 1533. Kovačić Petar, Hrsovo, 12.VIII.1945. 5 g. i 3 g. 1534. Nađ Josip, Ferdinandovac, 12.VIII.1945. 10 g. i 5 g. 1535. Babec Petar, Bukovlje, 21.VIII.1945. smrt, streljan 1536. Đerić Josip, Repaš, Ustupljen Javnom tužiocu 24.VIII.1945. 1537. Belić Martin, N. Virje, 27.VIII.1945. 5 g. i 3 g. pom. 5. 1538. Šrbak Bara, Prugovac, 4.VIII.1945. 6 mjeseci pom. 5. 1539. Peršić Gjuro, Ferdinandovac, 21.VIII.1945. 5 g. i 3 g. Rješenje V.S. 3 g. i 2 g. 1540. Santa Josip, Kozarevac, 4.VIII.1945. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1541. Fundić Marija, S. Katalena, 21.VIII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 1 g. i 1 g. 1542. Međaš Franjo, D. Petrička, 21.VIII.1945. 10 g. i 3 g. Rješenje V.S. 3 g. i 2 g. 1543. Kucan Mato, G. Petrička, 13.VIII.1945. 5 g. i 5 g. 1544. Živoder Franjo, Dautan, 7.VIII.1945. smrt, streljan 14.XI.1945. 1545. Ivančić Ivan, Bjelovar, 27.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje 1 g. i 1 g. pom. 5. 1546. Popović Stevo, Kokinac, 27.VIII.1945. 1 g. pom. 5. 1547. Mastorović Vinko, Zagreb, 13.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. 1548. Kurtić Ljubo, Šemovac, 21.VIII.1945. smrt, streljan 7.XI.1945. 1549. Kukulja Gjuro, Starigrad, 19.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje V.S. 10 g. 1550. Kučić Alojz, Srpsko Selište, 17.VIII.1945. 15 g. i 5 g. Rješenje V.S. 2 g. i 3 g. 1551. Videlović Stjepan, Dinjevac, 8.VIII.1945. 5 g. i 2 g. Rješenje V.S. 2 g. i 2 g. pom. 5. 1552. Devčić Ivan, Bunjani, 27.VIII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1553. Balen Milan, Prnjavor, 7.VIII.1945. 1 g. pom. 5. 1554. Velimir Nikola, N. Marča, 7.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje V.S. 7 g. i 5 g. 1555. 183 1556. Makar Stjepan, Graberac, 8.VIII.1945. 5 g. i 2 g. Rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1557. Stanke Gjuro, Ivanovčani, 21.VIII.1945. 10 g. i 10 g. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1558. Lovrić Andrija, Predavac, 12.VIII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1559. Grečević Josip, Stružec, 5.VIII.1945. 20 g. i 5 g. Rješenje V.S. 3 g. i 3 g. 1560. Golenčić Franjo, Oštri Zid, 5.VIII.1945. 3 g. i 2 g. pom. 5. 1561. Vidaković Ivan, Garešnica, 5.VIII.1945. 5 g. i 2 g. pom. 5. 1562. Lovriček Mato, Novigrad, 4.VIII.1945. 10 g. i 3 g. pom. 5. 1563. Šestak Luka, Starigrad, 4.VIII.1945. smrt, streljan 9.IX.1945. 1564. Belošević Martin, Koprivnica, 13.VIII.1945. 15 g. i 5 g. 1565. Horvat Ivan, Koprivnica, 16.VIII.1945. smrt, streljan 7.XI.1945. 1566. Dombaj Josip, Drnje, 27.VIII.1945. 6 g. i 2 g. pom. 5. 1567. Kordina Mica, Koprivnica, 5.VIII.1945. 15 g. i 5 g. 1568. Puzak Milka, Đelekovac, 5.VIII.1945. 6 g. i 1 g. pom. 5. 1569. Kesteli Gjuro, Drnje, 5.VIII.1945. 5 g. i 2 g. pom. 5. 1570. Ščurić Gjuro, Novigrad, 5.VIII.1945. 10 g. i 3 g. pom. 5. 1571. Mustać Ivan, Drnje, 5.VIII.1945. 5 g. i 2 g. pom. 5. 1572. Časar Josip, Ruškovica, 12.VIII.1945. 3 g. Rješenje V.S. 1 g. 1573. Bardić Mara, S. Marča, 13.VIII.1945. 2 g. i 2 g. 183

Pod brojem 1555. nema navoda.

329


1574. Žrgaj Ivan, S. Marča, 13.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 10 g. 1575. Živko Mijo, Repaš, 13.VIII.1945. 5 g. i 3 g. 1576. Kos Stjepan, Pitomača, 13.VIII.1945. 4 g. i 3 g. 1577. Dečković Gjuro, Virje, 13.VIII.1945. 2 g. 1578. Ivančan Lovro, Repaš, 12.VIII.1945. 1 g. 1579. Ledeta Martin, Repaš, 12.VIII.1945. 2 g. i 1 g. 1580. Tratnjak Milan, M. Trešnjevica, 12.VIII.1945. 3 g. i 3 g. 1581. Videković Anka, Kalnik, 12.VIII.1945. 2 g. i 1 g. 1582. Jalšovec Petar, Gradec, 12.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1583. Puhać Mato, P. Kloštar, 30.VIII.1945. smrt, pobjegao. 1584. Tadej Mirko, Obrovnica, 20.VIII.1945. 10 g. i 10 g. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1585. Bartolić Josip, Sredska, 17.VIII.1945. 5 g. i 2 g. 1586. Bursik Ivan, Novska, 24.VIII.1945. 3 g. i 3 g. 1587. Dobričević Zlatko, Zagreb, 28.VIII.1945. 20 g. i 10 g. 1588. Trezić Matija, Bjelovar, 12.VIII.1945. smrt, streljan 4.XI.1945. 1589. Klemša Dragutin, Bjelovar, 25.VIII.1945. 15 g. i 10 g. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1590. Mlakar Antun, N. Bukovica, 19.VIII.1945. 3 g. i 5 g. 1591. Židak Ivan, Zrinja, 16.VIII.1945. 20 g. i 10 g. 1592. Martinčić Slavko, Bukovčica, 12.VIII.1945. 5 g. i 3 g. 1593. Bunja Rudolf, Borkovac, 12.VIII.1945. 3 g. i 3 g. Rješenje V.S. 1 g. i 2 g. 1594. Kujek Nikola, Pitomača, 18.VIII.1945. 10 g. i 10 g. 1595. Rožam Nikola, Kraljevac, 20.VIII.1945. 5 g. i 5 g. 1596. M[...]184ović Gjuro, Garešnica, 17.VIII.1945. 10 g. i 5 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1597. Hajpek Ferdo, Mikleuš, 17.VIII.1945. 5 g. i 10 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1598. Lešnik Marica, Trojstvo, 18.VIII.1945. 5 g. i 3 g. 1599. Grković Milka, Markovac, 17.VIII.1945. 6 g. i 3 g. 1600. Šnajder Mijo, G. Vlahinička, 18.VIII.1945. 1 g. i 5 g. 1601. Jelak Bolto, Topolovac, 18.VIII.1945. 15 mjes. i 3 g. 1602. Jakopović Ignac, Kostanjevac, 21.VIII.1945. 5 g. 1603. Lončar Matija, Molve, 20.VIII.1945. 2 g. i 3 g. 1604. Cvetovec Mara, Đurđevac, 17.VIII.1945. 10 g. i 10 g. 1605. Kovač Slavko, Pitomača, 21.VIII.1945. 15 mjes. i 1 g. 1606. Babec Josip, N. Virje, 16.VIII.1945. 10 g. i 5 g. 1607. Navojec Mijo, Šemovci, 20.VIII.1945. 10 mjes. i 3 g. 1608. Sedlar Stevo, Bojana, 20.VIII.1945. 6 g. i 5 g. 1609. Štrbenac Gjuro, Zvekovac, 20.VIII.1945. 3 g. i 5 g. 1610. Dobričić Dušan, Kovačevci, 23.VIII.1945. 18 mjeseci i 3 g. 1611. Belinić Josip, Osekovo, 24.VIII.1945. 18 mjeseci i 3 g. 1612. Dukarić Gjuro, Marinkovac, 24.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1613. Dorin Jakop, Budrovac, 24.VIII.1945. 15 mjes. i 3 g. 1614. Ščukanec Josip, G. Marinkovac, 24.VIII.1945. 2 g. 1615. Valeš Andrija, Otočka, 2.VIII.1945. 4 g. i 3 g. 1616. Crnčić Mato, Vrtlinska, 4.VIII.1945. smrt, streljan 3.XI.1945. 1617. Smičibrada Franjo, Sigetec, 2.VIII.1945. 3 g. pom. 5. 1618. Kelem Brcko, Dedine, 1.VIII.1945. 18 mjeseci i 3 g. pom. 5. 1619. Štefun Valent, Dedine, 1.VIII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 184

330

Nečitko.


1620. Poljak Gjuro, Potok, 4.VIII.1945. 15 g. i 5 g. pom. 5. 1621. Kukelj Matija, Bočkorac, 4.VIII.1945. 15 g. i 5 g. 1622. Petrak Petar, Vrbovač. Pavlovac, 2.VIII.1945. 15 g. i 10 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1623. Krsnik Josip, Golubovac, 1.VIII.1945. 15 g. i 10 g. Rješenje V.S. 7 g. i 5 g. 1624. Crnčić Andro, Potok, 2.VIII.1945. 1 g. pom. 5. 1625. Horvat Gjuro, Gradec, 27.VIII.1945. 5 g. i 3 g. pom. 5. 1626. Sabolčec Stevo, Jakopovac, 20.VIII.1945. 5 g. i 5 g. 1627. Veličan Franjo, Kapela, 4.VIII.1945. 10 g. i 3 g. pom. 5. 1628. Ledinski Andrija, Jakopovac, 13.VIII.1945. 10 g. i 5 g. 1629. Casar Aleksandar, Gudovac, 1.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. i 10 g. 1630. Oberencer Josip, Podgorac, 21.VIII.1945. smrt. Ukinuta presuda, da se obnovi postupak. 1631. Novostelac Ivan, Stanići, 8.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 20 g. 1632. Knaus Ivan, V. Korenovo, 20.VIII.1945. 5 g. i 5 g. 1633. Rupić Valent, Poljančani, 20.VIII.1945. 10 g. i 10 g. 1634. Kranjčić Stevo, Jakopovac, 7.VIII.1945. 1 g. 1635. Draganić Gjuro, Sred. Mosti, 2.VIII.1945. 15 g. i 10 g. pom. 5. 1636. Zelenić Luka, Gudovac, 27.VIII.1945. 5 g. i 2 g. pom. 5. 1637. Kranjčev Juraj, Varaž. Toplice, 12.VIII.1945. 3 g. i 5 g. 1638. Kardinac Antun, Dinjevac, 1.VIII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1639. Grgec Vinko, Kalinovac, 12.VIII.1945. 10 g. 1640. Vranić Martin, N. Virje, 2.VIII.1945. 20 g. i 20 g. pom. 5. 1641. Crnjaković Martin, N. Virje, 1.VIII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1642. Tišljar Luka, Pitomača, 2.VIII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 1643. Štefanov Stjepan, Grkine, 21.VIII.1945. 15 g. i 5 g. Rješenje V.S. 7 g. i 5 g. 1644. Mužinić Sofija, Bjelovar, 12.VIII.1945. 7 g. i 3 g. 1645. Horvat Stjepan, Gudovac, 12.VIII.1945. 5 g. i 3 g. 1646. Bedeković Martin, Hercegovac, 7.VIII.1945. 10 g. i 3 g. 1647. Mirosavljević Marko, Kapela, 8.VIII.1945. 10 g. i 3 g. Rješenje V.S. 4 g. 1648. Bačeković Mara, Tomaš, 2.VIII.1945. 3 g. i 3 g. pom. 5. 1649. Tomec Gjuro, Stančić, 2.VIII.1945. 10 g. i 5 g. pom. 5. 1650. Šiptar Stjepan, Stančić, 12.VIII.1945. 15 g. i 10 g. Rješenje V.S. 10 g. i 3 g. 1651. Sabo Matija, Bjelovar, 8.VIII.1945. 15 g. i 3 g. 1652. Petrić Josip, 20.VIII.1945. 5 g. i 3 g. 1653. Dijanović Franjo, Mostar, 20.VIII.1945. 5 g. i 3 g. Rješenje V.S. 2 g. i 2 g. 1654. Sokolić Viktor, Prgomelji, 13.VIII.1945. 20 g. i 10 g. 1655. Šimunjak Stjepan, Šušnjari, 7.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 10 g. i 5 g. 1656. Lakuš Ivan, Torčec, 12.VIII.1945. 3 g. i 3 g. 1657. Pošta Franjo, Gola, 19.VIII.1945. 10 g. i 3 g. Rješenje V.S. 2 g. i 5 g. 1658. Talan Valent, Domaje, 1.VIII.1945. smrt. Rješenje V.S. 15 g. i 5 g. 1659. Kozubek Zdravko, Kapela, 7.VIII.1945. 7 g. Rješenje V.S. 1 g. pom 5. 1660. Živkić Mijo, Međurača, 8.VIII.1945. 15 g. i 5 g. Rješenje V.S. 5 g. i 3 g. 1661. Lamač Jandro, Gudovac, 8.VIII.1945. smrt. Ukinuta presuda, da se obnovi postupak, ustupljen Javnom tužiocu. _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 306, GUZ, 2611/1 – 45., kut. 23. S. Dolenec, Bjelovarski žrvanj smrti (I - VII), Politički zatvorenik, god. VIII, br. 60 - br. 67, Zagreb, 1997.

331


Dr탑avni arhiv u Zagrebu, 0037, Stampata


Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 306, kut. 695. i 697. J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 300.


84. 1945., svibanj 9. Zagreb

Povjereništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti izvješćuje Okružni NOO Zagreb da će se osnovati “kod svakog Okružnog N.O.O.-a jedan sabirni logor iz kojeg će se sva lica koja se u njemu nalaze prepraćivati OZN-i II. pod čiji sektor pojedini spada” _____________

OPUNOMOČENIŠTVO OZN-a II. zagrebačke oblasti za okrug Zagreb Broj: Službeno/ 9.V.1945. Drugarskom Okružnom N.O.O.-u

ZAGREB

Prema izdanim direktivama osnovat će se kod svakog Okružnog N.O.O.-a jedan sabirni logor iz kojeg će se sva lica koja se u njemu nalaze prepraćivati OZN-i II. pod čiji sektor pojedini spada. Htjeli bi Vam skrenuti pažnju, da će među njima biti dosta raznih reakcionera, špekulanata, a čak i zločina o čemu treba strogo voditi računa. Iz tih razloga potrebno bi bilo nad takovim logorom postaviti dobro osiguranje, a isto tako i dobru pratnju, koja će ih prepraćivati u njihova područja, tako da se ne bi desilo da bi koji mogao umaknuti, a već smo ga imali u ruci. Znademo, da će svaki onaj reakcioner i zločinac pokušati da na svaki način izbjegne zasluženoj kazni, pa da se to predusretne potrebno bi bilo postaviti dobro osiguranje kao i pratnju, kako je to gore spomenuto.Smrt fašizmu - Sloboda narodu! _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, kut. 14.

185

334

Potpis nečitak.

Za Opunomoćeništvo: ...185 [v.r.]


85. 1945., svibanj 9. Zagreb

Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti privodi Okružnom NOO-u Zagreb Savu Balića i Đuku Blagujevića iz Dalja (Osijek) i Luku Fratrića iz Kostanja (Vrbovec), s nalogom da ih “prema izdanim direktivama” smjeste u sabirni logor “i s njima dalje postupite” _____________

OPUNOMOĆENIŠTVO OZN-a. II. zagrebačke oblasti za okrug Zagreb Broj: Službeno / 9.V.1945. g.

Drugarskom Okružnom N.O.O.-u

Z A G R E B

Prepračujemo Vam Balić Savu i Blagujević Gjuku iz Dalja, te Fratrić Luku iz Kostanja kot. Dubrava s time da imenovane prema izdanim direktivama stavite u Vaš sabirni logor i s njima dalje postupite. Sva trojica bili su u logoru u Zagrebu. Fratrić Luki treba posvetiti više paske, pošto je imenovani poznat kao reakcioner. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.186 _____________

Za Opunomoćeništvo: ...187 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034, OZN-a, sign. 18.

186 Okrugli pečat: Opunomoćeništvo Otsjeka zaštite naroda za okr. “Zagreb” O.Z.N.-a za “Zagrebačku” oblast (u sredini zvijezda petokraka). 187 Potpis nečitak.

335


86. 1945., svibanj 9. Zagreb

Opunomoćeništvo OZN-e II. zagrebačke oblasti privodi Okružnom NOO-u Zagreb Matu Mađera iz Dražice (Grubišno Polje), s nalogom da ga “prema izdanim direktivama” smjeste u sabirni logor “i dalje s njim” postupe _____________

OPUNOMOĆENIŠTVO OZN-a. II. zagrebačke oblasti za okrug Zagreb Broj: Službeno / 9.V.1945. g.

Drugarskom Okružnom NOO-u

Z A G R E B

Prepraćujemo Vam Madjer Matu iz sela Dražice, opć. Vel. Grdjevac kotar Grubišno Polje s time, da imenovanog prema izdanim direktivama stavite u Vaš sabirni logor i dalje s njim postupite. Imenovani je po ustašama uzet da vozi neprijateljsku vojsku koju je odvezao do Zagreba od kuda se sada vraća. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.188 P.S. Prilažemo dvije iskaznice._____________

Za Opunomoćeništvo: ...189 [v.r.]

Izvornik, strojopis Državni arhiv u Zagrebu, 0034, OZN-a, sign. 18.

188 Okrugli pečat: Opunomoćeništvo Otsjeka zaštite naroda za okr. “Zagreb” O.Z.N.-a za “Zagrebačku” oblast (u sredini zvijezda petokraka). 189 Potpis nečitak.

336


87. 1945., svibanj 11.

Izvješće Štaba I. JA upućeno Generalštabu JA o neprijateljskim gubicima u bici za Zagreb _____________

ŠTAB I. ARMIJE JUGOSLOVENSKE ARMIJE Operativno odeljenje O. br. 178. 11. maj 1945. god.

GENERALŠTABU JUGOSLOVENSKE ARMIJE Prema nepotpunim podatcima neprijateljski gubitci u bitci za Zagreb, tj. od 5. do 10. maja ov. g. su: I.

U LJUDSTVU:

1. - Mrtvih ………………………………………….. 10.901 2. - Zarobljenih ……………………………………. 15.892 Svega: ... 26.793 II.

U MATERIJALU: a/ zaplijenjeno

1. - Raznih topova ……………………………………. 192 2. – Raznih mitraljeza ………………………………... 520 3. – Raznih puškomitraljeza ………………………….. 742 4. - Pušaka ………………………………………….. 11.490 5. - Radiostanica …………………………………….. 105 6. - Strojnica …………………………………………. 443 7. - Bacača …………………………………………… 193 8. - Automobila ……………………………………… 67 9. - Kamiona …………………………………………. 186 10. - Motocikla ………………………………………. 94 11. - Kola ……………………………………………. 1.099 12. - Konja …………………………………………… 2.331 13. - Eksploziva ………………………………………. 300 kgr. 14. - Magacina sa raznim materijalom ……………….. 34 15. - Poljskih kuhinja …………………………………. 45 16. - Manjih bornih kola ……………………………… 3 17. - Protivkolskih pušaka ……………………………. 88 18. - Aviona …………………………………………… 7 (5 ispravnih)

337


b/ uništeno 1. - Raznih topova ……………………………………. 2.- Kamiona …………………………………………..

170 350

Pored gore iznetog, zaplijenjeno je i uništeno još mnogo drugog ratnog materijala. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU ! M.P190 _____________

Načelnik Štaba General-major, Milutin Morača [v.r.]

Izvornik, strojopis Vojni arhiv Vojno istorijskog instituta, Beograd, Arhiva NOB, kut. 21 A, reg. br. 12-1-2. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, Tom XI, knjiga 1, Operacije Jugoslovenske armije 1945. Beograd, 1971., str. 622-624. – Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 103.-104.

88. 1945., svibanj 12. Zagreb

Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 104 upućena Vrhovnom štabu JA o broju zarobljenika u logoru na Kanalu u Zagrebu _____________

Broj depeše

Dan

Otpremljeno kome

104

12. 5.

V.Š.

SADRŽAJ /…/ Na kanalu ima 7000 zat[vorenika] i zaroblj[enika], među kojima je pronađeno 400 raznih koljača. Stevo191

_____________

Izvornik, rukopis HDA, Zagreb, 1491, Knjiga poslanih i primljenih depeša od 27. IV. do 5. VI. 1945. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 104.

190 191

338

Okrugli pečat: Štab I. Armije J.A. - Operativno odelenje. Ivan Krajačić.


89. 1945., svibanj 12.

Zagreb

Zapisnik sa sastanka Mjesnog komiteta KP Hrvatske Zagreb _____________ ZA P I S N I K Sastanka Mjesnog Komiteta za grad Zagreb, održanog dne 12. V. 1945 Prisutni: Drugovi-ce Mika192, Baja193, Ruža194, Marjan195, Veco196, Branko197, Jure198, Živka199, i drug od Centralnog komiteta Savo200. Dnevni red: 1./ Konstituiranje komiteta 2./ Organizaciona pitanja 3./ Defile i doček Nazora 4./ Dolazak Srpske delegacije Žena /…/ Potrebno je aktivizirati J.N.O.F. i gradjanstvo da hvataju neprijatelje i prokazuju i daju hapsiti. Pitanje ishrane već se postavlja kao problem i to treba hitno riješiti. Grad treba odteretiti s time da se što prije odsele svi doseljenici koji su u toku rata došli u grad. Treba ih vratiti u njihove krajeve. Preko organizacija treba dati pregled ljudi koji mogu odmah van tj. nisu neki ustaše koji bi trebali pred sud. Treba još ljudi provjerenih koji bi se mogli staviti ministarstvu unutrašnjih poslova na raspolaganje. Podaci za hapšenje koji dolaze treba provjeriti jer nisu najtočniji. Omladina Mjesni Komitet Skoja neka se preseli odmah uz naš komitet i radi uže saradnje. Odmah treba odrediti skojevce koji će ući u rajonske komitete. A.F.Ž. Odbori nisu formirani, dok naprotiv masa žena saradjuje u odborima Fronte. Treba odmah pozvati aktivistkinje i formirati rajonske pa kotarske kao i mjesni odbor A.F.Ž.-a. Komanda grada Osjeća se već olakšanje od navale posla koji je bio u prvi čas nakon našeg ulaska u grad. Prijavni odsjek funkcionira, a sada ga je preuzelo ministarstvo unutrašnjih poslova pod Špiljak. Marjan Gretić. 194 Turković. 195 Cvetković. 196 Holjevac. 197 Flajpan. 198 Puklek. 199 Žakman. 200 Zlatić. 192 193

339


kontrolu. Stambeni odsjek vrlo slabo funkcionira a ostali odbori po malo ulaze u rad. Ekonomski odsjek ima već priličan pregled na zalihama hrane u gradu. Hrane ima za sada za vojsku koja se nalazi u gradu ali za pučanstvo neće biti dovoljno. Centrala Električna radi ali ima malo zalihe goriva. Zato se još ne puštaju u promet tramvaji. Narod je dobio na tržištu kruha i to je primljeno neobično povoljno od ljudi osobito sirotinje koja se veseli. Logori hapšenika puni su pohapšenih domobrana i drugih krivaca. Na Kanalu ima oko 10000 a na Aerodromu oko 7000 Njemaca. U Vrapče dolazi 2000 ustaša.201 Sve stanove narodnih neprijatelja treba odmah zapečatitit da se ne razvlače stvari. Potrebno je uspostaviti sudove Komande Grada. Za svaku naredbu treba da se konzultira sa gradskom OZN-om Od sutra će se izdati naredba da se predaje sve oružje Dalje da se prijave sve zalihe i magazini neprijateljski. Defile Vojske Preko J.N.O.F.-e dignuti sav narod da se svrsta u špalire ulicama kuda će vojska prolaziti. Isto izvršiti sve pripreme za dolazak Nazora202. Kako 15. dolazi delegacija srpski žena te treba okupiti A.F.Ž. koje će organizirati doček. Stigla je glazba i grupa IV Korpusa u kojoj ima dosta zagrebčana pa ih se može koristiti za priredbe. Smrt Fašizmu – Sloboda Narodu ! Ovjerovitelj :

____________

Zapisničar: Ruža [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1723, 01-S-1-1945. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 105.-106.

201 Lutvo Ahmetović, zamjenik načelnika UDB-e za grad Zagreb ovako je opisao stanje u Zagrebu: “[...] Ja sam u Zagrebačko odjeljenje došao treći dan nakon ulaska naših jedinica u Zagreb. Da li je što za ta prva dva, tri dana učinjeno po traženju zaostale ustaške arhive, nije mi poznato. Svojih, može biti desetak dana ja sam djelomično učestvovao u radu Odjeljenja, jer nisam još znao kakvi su sve zadaci postavljeni pred Odjeljenje. Kasnije sam se potpuno bacio na raščišćavanje logora na kanalu i Mirogoju i zatvora u Đorđićevoj ulici. Kako je u logore i zatvore dnevno dovođeno veći broj ljudi gotovo cijeli aparat UDB-e za grad Zagreb pretvorio se u organe za hapšenje i istragu. Ta trka trajala je sve do kasne jeseni 1945. godine. [...].” Usp. HDA, Zagreb, 1561/1, spis br. 948, str. 1. 202 Vladimir, predsjednik ZAVNOH-a.

340


90. 1945., svibanj 12. - 1946., veljača 22. Zagreb

Smrtne presude Vojnog suda Komande zagrebačkog područja203 _____________

Izvornik, rukopis Državni arhiv u Zagrebu, 0870, inv. br. 194.

203 Iz tehničkih razloga ispušteni su neki dijelovi odnosno rubrike ovog dokumenta, a koji ili pretežito nisu ispunjeni ili, pak, nisu od veće važnosti za razumijevanje sadržaja.

341


342 Preko, 1904. Brinje, 1906. Zagreb, 1898. Zagreb, 1923. Bjelovar, 1921. Beč, 1923. Trst, 1900. Dubovica (Ludbreg), 1899. Valpovo, 1917. Zagreb, 1911. Lovinac, 1918. Odžaci, 1908. Gor. Pazarište (Perušić), 1909. Pazarište (Perušić), 1920. Zagreb, 1910. Samatovci (Valpovo), 1902. Rijeka, 1902. Zagreb, 1920. Maruševac (Ivanec), 1913. Otočac, 1891. Sinj, 1905. Pula, 1914. Trst, 1893. Vrdnik (Irig), 1920. Skrad, 1901. Zagreb, 1921. Zagreb, 1923. Bel (Delnice), 1912. [?] (SAD), 1912.

12. V. 1945. 15. V. 1945. 17. V. 1945. 18. V. 1945. 19. V. 1945. 20. V. 1945. 22. V. 1945. 23. V. 1945.

Sorić Nikola Draženović Nikola Orlović Vladislav Orlović Zdenko Šok Hubert Eisner Erik Galinger Walter Žardin Stjepan Balković Stjepan Skenderović Milivoj Baričević Franjo Sarvaš Rudolf Biškupović Nikola Butorac Krsto Demšić Ivan Guba Ivan Kaftanić Nikola Kobal Zvonimir Majcenić Vatroslav Plećaš Petar Zec-Tenžera Stjepan Klarić Oto Morić Slobodan Slopšek Dragutin Štimac Josip Vukelić Branko Herceg Marijan Jakovac Vjekoslav Lekčević Martin

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 614/5. V. 1945. 613/11. V. 1945. 6/15. V. 1945. 5/15. V. 1945. 7/14. V. 1945. 9/17. V. 1945. 26/20. V. 1945. 16/15. V. 1945. 1945. 585/17. V. 1945. 553/14. V. 1945. 688/15. V. 1945. 514/15. V. 1945. 3/20. V. 1945. 694/15. V. 1945. 643/17. V. 1945. 622/13. V. 1945. 544/16. V. 1945. 727/15. V. 1945. 650/15. V. 1945. 530/16. V. 1945. 636/17. V. 1945. 36/22. V. 1945. 543/18. V. 1945. 40/22. V. 1945. 541/18. V. 1945. 54/23. V. 1945. 686/18. V. 1945. 50/23. V. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


343

Zagreb, 1920. 47/23. V. 1945. Bos. Gradiška, 1923. 44/23. V. 1945. Greda (Dugo Selo), 1902. 526/19. V. 1945. Bašćanska Draga, 1916. 759/18. V. 1945. Dubrava (Otočac), 1914. 760/18. V. 1945. Zavalje (Bihać), 1910. 757/18. V. 1945. Sremska Mitrovica, 1900. 63/24. V. 1945. Pula, 1894. 62/24. V. 1945. Preko, 1903. 761/18. V. 1945. Donji Varoš (N. Gradiška), 1884. 789/16 V. 1945. Karlovac, 1898. 621/20. V. 1945. Zagreb, 1895. 746/15. V. 1945. Ivanci, 1897. 70/26. V. 1945. Senj, 1920. 68/26. V. 1945. Zagreb, 1913. Zagreb, 1922. 644/20. V. 1945. Zlatar, 1896. 67/45 Bjelina (Benkovac), 1912. 402/11. VII. 1945. Ljubljana, 1899. 86/27. V. 1945. Omiš, 1907. 77/27. V. 1945. Senj, 1906. 79/27. V. 1945. Šibenik, 1903. 682/22. V. 1945. Ljubljana, 1910. 80/27. V. 1945. Šibenik, 1905. 539/21. V. 1945. Zagreb, 1922. 75/22. V. 1945. Globočac (Ludbreg), 1914. 619/20. V. 1945. Zagreb, 1914. 85/23. V. 1945. Vladislavci, 1905. 754/15. V. 1945. Sarajevo, 1898. 17/27. V. 1945.

Šranc Čedomir Zamola Alma Brcko Mijo Derenčinović Josip Jurković Ivan Marjanović Mile Sorin Vladimir Sudar Silvije Uhoda Stanko Franješević Petar Matan Ivan Platzer Antun Budija Ivan Dovčik Nada Hercigonja Rudolf Krizmanić Petar Škrobot Rudolf Ušljebrka Šime Adamović Božidar Bilokapić Nikola Domić Josip, Dunkić Paško Jug Franjo, Kovač Krsto Lepčin Andrija Ozmec Ivan Pavletić Slavko Šnajder Viktor Beniš Emil

24. V. 1945. 25. V. 1945. 26. V. 1945. 27. V. 1945. 28. V. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


344 Kupres, 1922. Podbablje, [?] Zagreb, 1900. Vidovec, 1906. Gorjani, 1908. Sušak, 1923. Mokro (Mostar), 1920. Lepoglavska Purga, 1900. Zagreb, 1919. Krvarić, 1902. Drinovci, 1912. Zagreb, 1923. Sombor, 1914. Jazavica (Novska), 1909. Dugopolje, 1904. Zagreb, 1911. Zagreb, 1913. [?], 1919. Zagreb, 1897. Zagreb, 1923. [?] Opatija, 1915. Berek (Garešnica), 1902. Novigrad (Koprivnica), 1910. Čigrovac (Pregrada), 1898. Vaganac, 1908. Andraševac (D. Stubica), 1887. Odra, 1899. Zagreb, 1913.

29. V. 1945. 30. V. 1945.

Galić Andrija Gudelj-Bigić Mate Haramija Ivan Kovačić Jakob Ladnjarević Ivan Slamić Marija Slišković-Slamić Mislav Suhreški Ivan Šiber Paula Štrtak Ivan Tomas Ante Tomašić Ankica Anušić Gjuro Babić Andrija Bosančić Ante Čorak Ivan Domjanić Stjepan Englman Branko Herman Stanko Husinec Josip Lozić Marko Petrović Aleksandar Radulović Ivan Ranilović Baltazar Strabić Ljudevit Bobinac Ljubomir Kraljić Andrija Panić Ante Poljanić Boris

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 719/20. V. 1945. 7./27. V. 1945. 703/22. V. 1945. 94/28. V. 1945. 95/28. V. 1945. 6/26. V. 1945. 5/20. V. 1945. 96/28. V. 1945. 91/28. V. 1945. 21/27. V. 1945. 93/28. V. 1945. 15/26. V. 1945. 105/29. V. 1945. 108/29. V. 1945. 111/29. V. 1945. 107/29. V. 1945. 97/29. V. 1945. 100/29. V. 1945. 98/29. V. 1945. 106/29. V. 1945. 112/29. V. 1945. 110/29. V. 1945. 574/18. V. 1945. 575/29. V. 1945. 109/29. V. 1945. 657/24. V. 1945. 695/26. V. 1945. 706/24. V. 1945. 123/27. V. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


345

Zagreb, 1900. Dol. Petrička (Bjelovar), 1914. Zagreb, 1902. Mostar, 1913. Varaždin, 1925. Karlovac, 1907. Graz, 1912. Zagreb, 1899. [?] Bihać, 1920. Sinac (Otočac), 1913. Beter (Jastrebarsko), 1908. Donji Miholjac, 1892. Zagreb, 1905. Zagreb, 1919 Zagreb, 1912. Borićevac, 1886. Vrbovac, [?] Beč, 1923. Sl. Kobaš, 1912. Strahoninec (Čakovec), 1898. Karlovac, 1905. Križevci, 1918. Čakovec, 1904. Zagreb, 1908. Lužan (Sv. Ivan Zelina), 1903. Tesilica (Čehoslovačka), 1890. Slatina (Donja Stubica), 1920. Zagreb, 1912.

31. V. 1945. 1. VI. 1945. 2. VI. 1945.

Pološki Ivan Rukavina Nenad Sirovatka Zvonimir Vanjek Hugo Žibrand Marijan Dušak Viktor Knivald Hinko Kober Dragutin Stupnik Vladimir Bujanović Veseljko Dasović Franjo Glas Dragutin Lukac Ivan Lutzbaner Viktor Mulej Darko Oštrić Angelino Pavičić Grga Pavunić Vilko Sorgar Mladen Tandarić Stjepan Tomašić Tomo Balog Petar Grloci Vladimir Horvat Josip Ivančić Stanislav Jelanović Djuro Majer Kristof Mihalić Stjepan Orsag Josip

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 704/26. V. 1945. 647/18. V. 1945. 121/26. V. 1945. 118/30. V. 1945. 648/18. V. 1945. 131/31. V. 1945. 126/31. V. 1945. 133/31. V. 1945. 127/31. V. 1945. 623/24. V. 1945. 139/1. VI. 1945. 744/18. V. 1945. 139/1. VI. 1945. 135/28. V. 1945. 151/1. VI. 1945. 138/1. VI. 1945. 141/1. VI. 1945. 136/1. VI. 1945. 150/1. VI. 1945. 149/1. VI. 1945. 710/26. V. 1945. 161/2. VI. 1945. 551/28. V. 1945. 160/7. IX. 1945. 164/2. VI. 1945. 561/26. V. 1945. 155/2. VI. 1945. 156/2. VI. 1945. 617/26. V. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


346 Grubišno Polje, 1926. Zalaj (Glina), 1896. Zemun, 1920. Stinica (Senj), [?] Zagreb, 1900. Zagreb, 1905. Zagreb, 1912. Zagreb, 1912. Zagreb, 1912. Zagreb, 1917. Zagreb, 1922. Ludbreg, 1917. Zagreb, 1883. Zagreb, 1922. Desinić (Pregrada), 1900. Zagreb, 1905. Grubišno Polje, 1922. Sveti Martin pod Okićem, 1912. Ličko Petrovo Selo, 1920. [?] Čerević (Ilok), 1921. Antin (Vukovar), 1913. Prozor, 1917. Karlovac, 1896. Gračani, 1913. Bistra (Stubica), 1909. Sv. Petar (Slovenija), 1907. Kraj Gornji, 1916. Lovreće (Imotski), 1900.

3. VI. 1945. 4. VI. 1945.

Sabolek Željko Skebin Tomo Štriga Gvozdan Uršić Ivan Vidale Oskar Bertol Ivan Drvar Rudolf Ferlan Stjepan Filan Stjepan Ivanko Vilim Oseh Oskar Pari Dragutin Bašagić Josip Balić Franjo Dvoršćak Ivan Faber Stjepan Gabler Rudolf Golubić Milan Grabušek Nedeljko Grilec Ladislav Horvatić Paulina Jagarić Anton Jurinjak Milivoj Jusufbegović Štefa Klenkar Ivan Ljubić Stjepan Milić Marija Novoselec Stjepan Olujić Čorić Stjepan

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 159/2. VI. 1945. 538/30. V. 1945. 157/1. VI. 1945. 158/2. VI. 1945. 166/2. VI. 1945. 180/3. VI. 1945. 616/25. V. 1945. 182-45/3. VI. 1945. 182/3. VI. 1945. 172/25. V. 1945. 177/3. VI. 1945. 181/3. VI. 1945. 189/4. VI. 1945. 20/3. VI. 1945. 202/4. VI. 1945. 24/3. VI. 1945. 208/4. VI. 1045. 38/3. VI. 1945. 204/4. VI. 1945. 531/31. V. 1945. 199/4. VI. 1945. 200/4. VI. 1945. 195/4. VI. 1945. 1974. VI. 1945. 1964. VI. 1945. II-3134/4. VI. 1945. 198/4. VI. 1945. 42/3. VI. 1945. 203/4. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


347

Zagreb, 1928. 191/4. VI. 1945. Čemalovac (Kraljevec na Sutli), 1893. 201/4. VI. 1945. Erdevik (Ilok), 1892. 39/3. VI. 1945. Zagreb, 1923. 185/4. VI. 1945. Ivanić (Čazma), 1908. 207/4. VI. 1945. Drežnik-Grad, 1901. 10/27. V. 1945. Rijeka, 1898. 205/4. VI. 1945. Zagreb, 1925. 34/3. VI. 1945. Stenjevac, 1902. 190/4. VI. 1945. Stankovci (Benkovac), [?] Zagreb, 1907. 658/30. V. 1945. Zagreb, 1921. 216/5. VI. 1945. Zagreb, 1921. 213/5. VI. 1945. Posedarje (Benkovac), 1902. /5. V. 1945. Radoboj, 1917. 217/5. VI. 1945. Djakovo, 1914. 211/5. VI. 1945. Zagreb, 1920. 214/3. VI. 1945. Totovec (Čakovec), 1916. 673/1. VI. 1945. Zagreb, 1921. 670/29. V. 1945. Ivanić Grad, 1915. 221/6. VI. 1945. Banja Luka, 1900. 209/1. VI. 1945. Brinje, 1910. 223/7. VI. 1945. Sveti Rok, 1889. 1046/6. VI. 1945. Nin, [?] 1051/6. VI. 1945. Kovačići (Knin), 1917. 618/29. V. 1945. Sarajevo, 1904. 1049/6. VI. 1945. Travnik, 1869. 1048/6. VI. 1945. Rijeka, 1914. 224/7. VI. 1945. Zagreb, 1905. 228/7. VI. 1945.

Paša Ankica Pintarić Ferdo Pod Antun Podvoršak Vjekoslav Radošević Stjepan Rukavina Branko Sertić Albert Tot Antun Vunetić Marija Benc Milan Canki Stjepan Dijanović Miroslav Ilijaš Dragutin Klanac Luka Kranjčec Dragutin Magdalenić Gjuro Martinec Zvonimir Pevec Vinko Smolko Slavko Andrijašević Milenko Butorac Stevo Borić Marko Budak Mile Canki Pavao Krvavica Ivan Makanec Julije Mandić Nikola Pal Ivan Pološki Rudolf

5. VI. 1945. 6. VI. 1945. 7. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime

strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


348 Zagreb, 1907. Perušić, 1898. Zagvozd, 1918. Zlarin (Šibenik), 1889. Lubna (Ukrajina), [?] Zagreb, 1920. Zagreb, 1906. Zagreb, 1904. Zavalje (Bihać), 1907. Nova Gradiška, 1923. Nikolajev (Rusija), 1911. Zagreb, 1918. Bjelovar, 1914. Brežice, 1924. Donje Pazarište (Perušić), 1909. Glavina (Imotski), 1902. [?], 1916. Apatin, 1913. Zagreb, 1908. Brestovlje (Samobor), 1917. Ključ, 1910. Bjelovar, 1900. Novi Slankamen, 1902. Pakoštani, 1898. Cvetlin, 1913. Požeški Brestovac, 1921. Zagreb, 1883. Novigrad n/M, 1915. Klada (Senj), 1907.

8. VI. 1945. 9. VI. 1945. 10. VI. 1945.

Reberski Ivo Rukavina Juraj Stapić Ivan Steinfel Nikola Strelec Mihajlo Šaka Rudolf Tretinjak Rudolf Valenteković Vlado Vidnjević Ivan Antuš Andjelko Ciganilov Mihajlo Grozaj Zvonimir Hajtić Petar Javor Milan Lukac Josip Medvidović Marijan Rabić Florijana Spreiser Miroslav Davidovski Zlatan Držić Vladimir Knežević Antun Lončarić Vilim Sučić Zvonimir Šarić Tomo Školnik Ivan Varelija Vladimir Albrecht Dragutin Anzulović Marko Babić Jakov

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 183/26. VI. 1945. 1045/6. VI. 1945. 753/1. VI. 1945. 1050/6. VI. 1945. 225/7. VI. 1945. 229/6. VI. 1945. 222/7. VI. 1945. 227/7. VI. 1945. 1047/6. VI. 1945. 247/8. VI. 1945. 245/8. VI. 1945. 233/8. VI. 1945. 242/8. VI. 1945. 234/8. VI. 1945. 780/3. VI. 1945. 236/8. VI. 1945. 214/3. VI. 1945. 243/8. VI. 1945. 248/9. VI. 1945. 767//3. VI. 1945. 1903/7. VI. 1945. 249/9. VI. 1945. 252/9. VI. 1945. 564/6. VI. 1945. 565/6. VI. 1945. /1. VI. 1945. 85/9. VI. 1945. 689/5. VI. 1945. 743/3. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


349

Zemun, 1890. Zagreb, 1920. Opanci (Split), 1927. Šemovci, 1906. Zagreb, 1895. Zagreb, 1911. Ivanec, 1902. Zagreb, 1917. Zalug (Pregrada), 1881. Darda, 1921. Zagreb, 1916. Rijeka, 1913. Zagreb, 1909. Sv. Križ Začretje, 1890. Ogulin, 1923. [?], 1906. Vižovlje (Klanjec), 1901. Krapina, 1920. Orehovica (Zlatar), 1908. Diklo (Biograd n/M), 1915. Novi Sad, 1895. Sukošan, 1907. Tuzla, 1926. Stare Laze (Delnice), 1908. Zagreb, 1919. Bugojno, 1904. Piščetka (Netretić), 1908. Zagreb, 1925 [?]

11. VI. 1945. 12. VI. 1945.

Beš Gjuro Foret Vladimir Frankić Ankica Gogdan Martin Hastl Vatroslav Iveković Marija Jedvaj Antun Juršić Ljudevit Jurak dr. Ljudevit Kraus Antun Lugarić Dragutin Lugarić Ivan Maček Dragutin Majsec Stjepan Ružak Zvonimir Simončić Ivan Štrok Blaž Cesarac Zdravko Kobeščak Maks Matešić Slavko Mazur Edmund Oljica Josip Paradžik Valerija Pleše Rafael Uzorinac Viktor Babić Ivan Belanić Bartol Cvetetić Jeronim Dvoršćak Mijo

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 22/9. VI. 1945. 667/2. VI. 1945. 699/2. VI. 1945. 79/9. VI. 1945. 28/9. VI. 1945. 252/10. VI. 1945. 83/9. VI. 1945. 102/9. VI. 1945. 86/9. VI. 1945. 737/4. VI. 1945. 518/5. VI. 1945. 518/5. VI. 1945. 550/7. VI. 1945. 751/2. VI. 1945. 669/5. VI. 1945. 253/10. VI. 1945. 591/4. VI. 1945. 241/8. VI. 1945. 260/11. VI. 1945. 508/1. VI. 1945. 258/11. VI. 1945. 758/5. VI. 1945. 255/11. VI. 1945. 257/11. VI. 1945. 763/2. VI. 1945. 272/12. VI. 1945. 269/12. VI. 1945. 271/12. VI. 1945. 262/12. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


350 Županja, 1917. Gospić, 1904. Gradačac, 1895. Novoseljani (Bjelovar), 1920. Zagreb, 1914. Preko, 1913. Zagreb, 1924. Zagreb, 1920. Zagreb, 1921. Novo Selo (Petrinja), 1912. Gostinjac (Krk), 1908. Zlatar, 1914. Ravnica (Klanjec), 1896. Daruvar, 1927. Novočerkask (Rusija), 1895. Estonija, 1891. Klanjec, 1891. Sarajevo, 1900. Zagreb, 1922. Belojevka, 1912. Gospić, 1919. Zagreb, 1913. Sarajevo, 1922. Sveti Juraj (Senj), 1911. Vrbnik (Krk), 1911. Zagreb, 1922. Zagreb, 1922. Zagreb, 1897. Družbinec (Varaždin), 1901.

13. VI. 1945. 14. VI. 1945. 15. VI. 1945.

Fad Stjepan Hameršmid Drago Jović Mijat Kalamek Mijo Kremzir Dušan Mihić Frane Novak Vjekoslav Petanjek Dragutin Rakovac Krešimir Rukavina Stevo Šantić Nikola Varga Dragutin Vreš Stjepan Zilli Ferdinand Fjodorov Sergej Harald Lagus Kalić Božidar Korda Franjo Razum Ivan Vindaner Josip Žumberac Ivan Cerovski Dragutin Čorak Vjekoslav Pajdaš Juraj Habić Jerko Mojzeš Zvonko Resnik Branko Sorman Milan Štajerec Antun

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 268/12. VI. 1945. 270/12. VI. 1945. 563/9. VI. 1945. 735/2. VI. 1945. 532/8. VI. 1945. 261/12. VI. 1945. 722/7. VI. 1945. 273/12. VI. 1945. 266/6. VI. 1945. 264/12. VI. 1945. 267/12. VI. 1945. 263/12. VI. 1945. 533/6. VI. 1945. 265/12. VI. 1945. 276/13. VI. 1945. 273/13. VI. 1945. 696/7. VI. 1945. 274/13. VI. 1945. 278/13. VI. 1945. 277/13. VI. 1945. 691/7. VI. 1945. 764/7. VI. 1945. 639/4. VII. 1945. 110/12. VI. 1945. 739/4. VI. 1945. 282/9. VI. 1945. 597/11. VI. 1945. 674/9. VI. 1945. 698/9. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


351

Nova Gradiška, 1890. Brinje, 1899. Dragović (Pakrac), 1897. Ribnica (Brežice), 1907. Bihać, 1915. Vodaljenović, 1892. Beč, 180. Zagreb, 1906. Sonković, 1918. Zagreb, 1913. Zagreb, 1912. Podlapača, 1913. Udbina, 1898. Petrinja, 1884. Budimpešta Ponikva (Celje), 1922. Fraterščica (Zagreb), 1901. Tuzla, 1910. Zagreb, 1921. [?], 1925. [?] (Rusija), 1908. Beč, 1910. Zagreb, 1907. Zagreb, 1925. Zagreb, 1926. Mlada Boleslava (Čehoslovačka), 1914. Samobor, 1919. Zagreb, 1920. Rijeka, 1898.

16. VI. 1945. 17. VI. 1945.

Becić Adolf Biondić Tomislav Boltek Vatroslav Bukovski Alojz Džal Živko Fotter Franjo Fotter Lina Fuluman Slava Guberina Slavko Kišpatić Franjo Kraus Franjo Pavletić Ivan Rožman Slavko Smolković Stjepan Stiplošek Vilim Bergles Vida Bezuk Dragutin Fižov Dragutin Fučić Živko Furač Miroslav Guhov Aleksandar Jaklić Josip Jurčić Filip Kos Branka Lisac Ljerka Mirt Aleksandar Presečki Dušan Špoljar Josip Štajcer Ivan

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 485/15. VI. 1945. 773/12. VI. 1945. 105/15. VI. 1945. 286/16. VI. 1945. 226/16. VI. 1945. 284/16. VI. 1945. 285/16. VI. 1945. 289/10. VI. 1945. 164/16. VI. 1945. 166/15. VI. 1945. 287/9. VI. 1945. 124/15. VI. 1945. 120/16. VI. 1945. 105/15. VI. 1945. 288/10. VI. 1945. 587/17. V. 1945. 586/14. VI. 1945. 292/17. VI. 1945. 294/11. VI. 1945. 620/1. VI. 1945. 290/10. VI. 1945. 297/17. VI. 1945. /17. VI. 1945. 300/17. VI. 1945. 299/17. VI. 1945. 295/11. VI. 1945. 299/17. VI. 1945. 714/9. VI. 1945. 293/17. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


352 Riga, 1884. Đelekovac, [?] Reval (Estonija), 1898. Bjelovar, 1910. Zagreb, 1920. Novska, 1916. Pisak (Tetovo), 1906. Šenbor, 1886. Kerezi (Češka), 1886. Kustošija, 1924. Zagreb, 1906. Ogulin, 1912. Trnovac (Gospić), 1911. Brodski Drenovac, 1903. Nova Gradiška, 1913. Trst, 1883. Vlaško Polje (Otočac), 1900. Ogulin, 1895. Ravna Gora, 1920. Budimpešta, 1906. Supetar, 1909. Zagreb, 1925. Balki (Rusija), 1893. Mezinovac Parušić, 1917. Zagreb, 1920. Znižnije Čirska (Rusija), 1897. Wiener Neustadt, 1912. Naglići (Delnice), 1914. Sajach (Austrija), 1882.

18. VI. 1945. 20. VI. 1945. 21. VI. 1945. 22. VI. 1945. 23. VI. 1945. 24. VI. 1945. 25. VI. 1945. 26. VI. 1945.

Tihobrazov Georg Belković Ivan Berger Renata Filipović Milivoj Hočevar Zlatko Lončarević Mato Mehmedović Ilijas Metzger Josip Sabljak Adolf Skočilović Anica Šćerbec Gjuro Vuković Milan Tomljenović Martin Klemenčić Mato Kreser Dragutin Kubin Rikard Maras Luka Pavlić Metod Švob Branko Župančić Branko Kožić Antonija Veseli Antun Komarevski Antun Milinović Ivan Buljan Viktorija Nikolajski Petar Pitner Josip Rački Josip Hangster dr. Ivan

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 291/10. V. 1945. 195/16. VI. 1945. 304/18. VI. 1945. 107/22. VI. 1945. 107/17. VI. 1945. 598/15. VI. 1945. 91/17. VI. 1945. 107/17. VI. 1945. 169/17. VI. 1945. 527/14. VI. 1945. 611/13. VI. 1945. 67/14. VI. 1945. 709/14. VI. 1945. 167/20. VI. 1945. 162/20. VI. 1945. 162/20. VI. 1945. 645/15. VI. 1945. 136/20. VI. 1945. 165/20. VI. 1945. 771/21. VI. 1945. 649/19. VI. 1945. 180/22. VI. 1945. 193/22. VI. 1945. 537/20. V. 1945. 524/20. VI. 1945. 113/22. VI. 1945. 305/25. VI. 1945. 724/19. VI. 1945. 310/27. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


353

Vukovar, 1927. Stari Gradac (Virovitica), 1913. Kutjevo, 1897. Trst, 1906. Trebinje, 1887. Zagreb, --- Sremska Mitrovica, 1890. Bos. Gradiška, 1912. Mostar, 1908. Zagreb, 1895. Koprivnica, 1902. Židovar [?] (Rumunjska), 1893. Pšemisl (Poljska), 1898. Sarajevo, 1904. Zagreb, 1887. Pregrada, 1892. [?] Zagreb, 1917. Zagreb, 1911. Lastva (Kotor), 1914. Županja, 1924. Zagreb, 1918. Zagreb, 1913. Zagreb, 1904. Špišić Bukovica, 1891. Sremska Kamenica, 1878. Marinci, 1920. Slav. Brod, 1924. Zagreb, 1916

27. VI. 1945. 28. VI. 1945. 29. VI. 1945.

Oršanić Ivica Tončić Dragutin August Stjepan Bogadi Ivan Čihak Oskar Genaz Slavko Haner Franjo Herak Žarko Kampl Emil Kimar Kristina Nagy Ernest Novak Mislav Piffl Albin Platz Rudolf Žlof Ivan Gretić Josip Ile Viktor Šeidl Ivan Šubrek Josip Abović Gracijan Andreović Stjepan Bastić Vladimir Bastijančić Petar Bošnjak Ivan Bosek Krešimir Crnko Matija Ćuk Dragutin Divović Franjo Ferček Vinko

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 309/23. VI. 1945. 307/26. VI. 1945. 195/25. VI. 1945. 186/26. VI. 1945. 172/25. VI. 1945. 178/25. VI. 1945. 188/26. VI. 1945. 519/24. VI. 1945. 197/25. VI. 1945. 312/27. VI. 1945. 188/26. VI. 1945. 178/25. VI. 1945. 313/II-1945. 186/26. VI. 1945. 178/25. VI. 1945. 520/21. VI. 1945. 316/28. VI. 1945. 318/28. VI. 1945. 220/26. VI. 1945. 572/26. VI. 1945. 680/23. VI. 1945. 215/27. VI. 1945. 577/21. VI. 1945. 573/26. VI. 1945. 552/23. VI. 1945. 162/27. VI. 1945. 580/21. VI. 1945. 579/21. VI. 1945. 208/27. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje

Način izvršenja presude


354 Zagreb, --- 210/27. VI. 1945. Split, 1922. 603/19. VI. 1945. Luka (Poznanovac), 1919. 321/28. VI. 1945. Šibenik, 1909. 676/22. VI. 1945. Osijek, 1882. 221/27. VI. 1945. Split, 1908. 162/27. VI. 1945. Smiljan, 1904. 578/21. VI. 1945. Sibinj, 1913. 555/24. VI. 1945. Bičko, 1896. 290/29. VI. 1945. Slizerlung [?] (Rusija), 1894. 290/29. VI. 1945. Popovača, 1925. 524/11. VI. 1945. Gornji Miholjac, 1888. 290/29. VI. 1945. Stanjica Nagorska, 1861. 290/29. VI. 1945. Drinovci, [?] 290/29. VI. 1945. Zagreb, 1926. 290/29. VI. 1945. Hreljin (Sušak), 1909. 606/10. VI. 1945. Šibenik, 1897. 290/29. VI. 1945. Zaighartice (Čehoslovačka), 1907. 232/30. VI. 1945. Kupres, 1913. 290/29. VI. 1945. Zagreb, 1923. 290/29. VI. 1945. Moravska Ostrova (Austrija), 1900. 324/30. VI. 1945. Beč, 1915. 232/30. VI. 1945. Zaprešić, 1923. 290/29. VI. 1945. Vinagora, 1883. 290/29. VI. 1945. Barlete (Gospić), 1892. 290/29. VI. 1945. Zagreb, 1904. 290/29. VI. 1945. Jarak (Zagreb), 1900. 290/29. VI. 1945. Podsused, 1901. 290/29. VI. 1945. Irkutsk (Rusija), 1900. 507/15. VI. 1945.

Herceg Antun Jelavić Francinović Kruno Jurin Gabrijel Podgorevc Viktor Rotenbucher Srećko Šegvić Ivan Uzelac Jerko Živičnjak Josip Bartolomej Petar Borisov Aleksije Brcković Mijo Cvijanović Joso Germogen Maksimov Glavaš Radoslav Grbac Zora Grubišić Juraj Guberina dr. Ivo Hanke Bruno Herceg Ivan Jug Branko Kölln Vinko Kemper Franjo Kovačić Nikola Kramar Stjepan Lazić Petar Lukić Stjepan Matok Josip Matok Stjepan Naumov Sergije

30. VI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


355

Stanovsko (Maribor), 1904. Bežanija, 1893. Zvečaj, 1900. Stari Grad (Brežice), 1890. Brckovljani (Dugo Selo), 1912. Zagreb, 1904. Zagreb, 1927. Split, 1867. Kucura (Bačka), 1906. Beč, 1912. Zavidović, 1911. Našice, 1894. Zagreb, 1921 Stari Sivac (Sombor), 1914. Hlebine, 1914. Beč, 1899. Zagreb, 1913. Pančevo, 1919. Novi Vinodol, 1906. Konjšćina (Zlatar), 1919. Tuhelj, 1899. Split, 1895. Bjelovar, 1911. Zagreb, 1909. Zagreb, 1915. Jarun (Zagreb), 1908. Zagreb, 1912. Sveta Klara, 1915. Zagreb, 1911.

1. VII. 1945. 2. VII. 1945. 3. VII. 4. VII. 1945. 5. VII. 1945.

Padovan Milica Pop dr. Filip Radić Tomo Savnik Martin Skora Ivan Supanc Franjo Šal Karlo Šegvić Kerubin Timka Ivan Tončić Gustav Vijant Petar Zbornik Anica Dežman Zvonimir Glasner Mihajlo Kranjec Andrija Wattova Oto Burić Ivo Heim Otilije Kabalin Filipina Kralj Vjekoslav Cimperšak Vilim Mićin Vladimir Šavor Zlatko Dörr Viktor Lacina Julijus Bartolović Nikola Belina Josipa F(l)umijani Milan Ferček Ivan

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 717/12. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 523/27. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 325/30. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 290/29. VI. 1945. 326/1. VII. 1945. 776/26. VI. 1945. 327/1. VII. 1945. 330/1. VII. 1945. 558/30. VI. 1945. 331/2. VII. 1945. 750/26. VI. 1945. 627/26. VI. 1945. 659/29. VI. 1945. 560/3. VII. 1945. 559/29. VI. 1945. 333/4. VII. 1945. 334/4. VIII. 1945. 247/3. VII. 1945. 243/2. VII. 1945. 301/2. VII. 1945. 272/3. VII: 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje

Način izvršenja presude


356 Zagreb, 1898. Pakrac, 1899. Beč, 1887. Palanka, 1884. Sarajevo, 1921. Jasenice, 1917. Čaire (Garešnica), 1906. Zagreb, 1926. Pensilvanija (SAD), 1904. Moskva, 1890. Sisak, 1891. Vinkovci, 1882. Požega, 1897. Zagreb, 1908. Križovljani, 1913. Zagreb, 1914. Zagreb, 1905. Baćina Dolac [?] (Makarska), 1921. Mala Rakovica, 1889. Tučepa (Makarska), 1905. Kuplinovo (Pušća), 1903. Gospić, 1906. Zemun, 1894. Štauberg (Čehoslovačka), 1910. Krško,1894. Osijek, 1904. Legedin, 1885. Klanjec, 1889. Trst, 1896.

6. VII. 1945. 7. VII. 1945. 8. VII. 1945.

Gluhak Viktor Golubović dr. Viktor Halošy Alfred Kern Ivan Kikić Slavko Knežević Fabijan Komugović Marko Kuderna Bogdan Mance Josip Novikov Nikola Salopek Josip Šlif Andjelko Wolf Pavao Benak Ružica Čagran Dragutin Fočić Gjuro Hippenrciter Ivan Katić Tomo Kovačić Petar Šimić Vjekoslav Škovran Gjuro Brkljačić Dane Metzger Jakob Brkljačić Vilfrid Čukac Stjepan Hem Jakov Kolman Eugen Košak Teodor Pajk Franjo

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 231/7. VI. 1945. 241/3. VII. 1945. 255/2. VII. 1945. 336/5. VII. 1945. 763/2. VII. 1945. 335/5. VII. 1945. 732/30. VI. 1945. 277/3. VII. 1945. 248/2. VII. 1945. 263/2. VI. 1945. 222/3. VII. 1945. 242/2. VII. 1945. 161/2. VII. 1945. 343/6. VII. 1945. 660/1. VI. 1945. 337/6. VII. 1945. 341/6. VI. 1945. 349/6. VII. 1945. 112/17. VI. 1945. 342/6. VII 1945. 340/6. VII. 1945. 346/7. VII. 1945. 344/7. VII. 1945. 349/8. VII. 1945. 254/8. VII. 1945. 353/8. VII. 1945. 348/8. VII. 1945. 352/8. VII. 1945. 350/8. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


357

Beč, 1896. Velika Gorica, 1889. Beč, 1904. Donji Miholjac, 1893. Vareš, 1899. Poltava (Rusija), 1905. Vašhut, 1905. Milna, 1904. Budimir (Sinj), 1923. Krapinske Toplice, 1884. Zagreb, 1920. Topusko, 1915. Sošice, 1882. Razdonk (Rusija), 1906. Ogulin, 1899. Ogulin, 1899. Beograd, 1898. Sušak, 1909. Kraljevo (Vrbovsko), 1910. Vinkovci, 1913. Gospić, 1901. Bos. Petrovac, 1923. Zagreb, 1914. Petrinja, 1913. [?] (Pod. Slatina), 1910. Čalinec, 1901. Zagreb, 1894. Sarajevo, 1896. Vršac, 1905.

9. VII. 1945. 10. VII. 1945.

Reiner Fridrih Štauzer Ivo Vilim Karlo Car Josip Kitić Franjo Kosart Fjodor Kriks Mihajlo Marangunić Branko Mladina Filip Peris Anka Plaktarić Mirko Pleša Ratimir Pleis Janko Popov Vasilije Razaner Dragutin Rozante Dragutin Shringer Karlo Šimić Jelka Šprajcer Mato Vitković Stanko Vukelić Aleksandro Zečević Ahmet Zignec (Žigrec) Vlado Besednik Dragutin Brane Ivan Cupan Karlo Grlić Stjepan Gros Robert Halupka Martin

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 355/8. VII. 1945. 347/8. VII. 1945. 635/1. VII. 1945. 562/6. VII. 1945. 361/9. VII. 1945. /8.VII. 1945. 281/8. VII. 1945. 364/9. VII. 1945. 363/9. VII. 1945. 239/7. VII. 1945. 359/9. VII. 1945. 207/7. VII. 1945. 239/7. VII. 1945. 295/8. VII. 1945. 362/9. VII. 1945. 369/9. VII. 1945. 307/7. VII. 1945. 631/1. VII. 1945. 601/7. VI. 1945. 346/7. VII. 1945. 360/9. VII. 1945. 632/1. VII. 1945. 162/27. VI. 1945. 391/10. VII. 1945. 376/10. VII. 1945. 377/10. VII. 1945. 392/10. VII. 1945. 393/10. VII. 1945. 373/10. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


358 Srpski [?], 1905. Lacko (Poljska), 1912. Volooska (Poljska), 1913. Retfala, 1896. Rostov na Donu, 1886. Zagreb, 1908. Petrograd, 1889. Kepitiv (Ukrajina), 1912. Zagreb, 1917. Bohačka (Ukrajina), 1890. Graz, 1892. Zagreb, 1911. Ponikva (Celje), 1895. Karlobag, 1913. [?], 1911. Cvetković (Zlatar), 1922. Trst, 1901. Zagreb, 1920. Velika Jasenovača, 1916 Perušić, 1924. Karlobag, 1908. Zagreb, 1919. Sarajevo, 1915. Merč (Sežana), 1891. Himalaja, 1897. Sarajevo, 1896. Perušić, 1901. Tounj. Zdenac (Ogulin), 1924. Zagreb, 1906.

11. VII. 1945.

Hartman Nikola Jakus dr. Ivan Jeremus Andrija Kelmer Gjuro Kosmainkov Aleksandar Kukec Andrija Lipunski Vasilije Masynyk dr. Ilija Prepolec Milan Statuyhiv Aleksandar Šibrat Maks Šindler Ivan Turin August Uvanović Zlata Velebir Viktor Vojtanovski Vladimir Vučetić Hilarion Antolić Blanka Bionić Josip Bolanča Zora Budak Aleksandar Cuković Stjepan Čizmek Aleksandra Delasto Karlo Doug Ivan Flajšer Eduard Franković Drago Frković Dragutin Hranilović Stanko

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 367/10. VII. 1945. 383/10. VII. 1945. 386/10. VII. 1945. 371/10. VII. 1945. 384/10. VII. 1945. 389/10. VII. 1945. 285/10. VII. 1945. 330/1. VII. 1945. 368/10. VII. 1945. 388/10. VII. 1945. 366/10. VII. 1945. 365/10. VII. 1945. 372/10. VII. 1945. 369/10. VII. 1945. 370/10. VII. 1945. 387/10. VII. 1945. 272/10. VII. 1945. 417/9. VII. 1945. 404/11. VII. 1945. 398/11. VII. 1945. 411/11. VII. 1945. 327/9. VII. 1945. 251/9. VII. 1945. 365/9. VII. 1945. 186/9. VII. 1945. 395/10. VII. 1945. 303/9. VII. 1945. 416/11. VII. 1945. 400/10. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


359

12. VII. 1945.

Rođen (mjesto, godina)

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Ivošević Zdenko Topusko, 1906. 304/9. VII. 1945. Janeš Josip V. Jadrač (Severin na Kupi), 1896. 407/11. VII. 1945. Jazbec Josip Zagreb, 1893. 408/11. VII. 1945. Jurički Tomo Jalševac (Pregrada), 1901. 415/11. VII. 1945. Kabalin Velimir Juni (Bolivija), 1915. 554/2. VII. 1945. Klemenčić Aurel Sremska Mitrovica, 1898. 161/9. VII. 1945. Leka Vera Zagreb, 1923. 414/11. VII. 1945. Mihoković Milan Miklauž (Čazma), 1899. 413/11. VII. 1945. Molnar Vilim Darda, 1901. 377/9. VII. 1945. Novak Viktor Tešanj, 1896. 396/10. VII. 1945. Paal Ivan Čakovec, 1893. 401/9. VII. 1945. Palić Dragutin Sveti Ivan Zelina, 1915. 432/11. VII. 1945. Pavičić Grga Lički Osik, 1897. 409/11. VII. 1945. Pernar Ivan Lipice (Brinje), 1906. 412/11. VII. 1945. Pihać dr. Franjo Sigetec (Koprivnica), 1902. 303/9. VII. 1945. Pogledić Josip Vinkovci, 1896. 302/9.VI. 1945. Stanojević Ivan Vlastovo, 1910. 256/9. VII. 1945. Šabalja Ivan Podrat, 1915. 347/9. VII. 1945. Šafranec Franjo Radešić (Novi Marof), 1922. 666/11. VII. 1945. Vidaković Stjepan Vrapče, 1901. 410/11. VII. 1945. Vojvodić Ivan Široka Mirla, 1888. 302/9. VII. 1945. Vucela-Bertossi Zvonimir Sušak, 1900. 397/11. VII. 1945. Zobec Božena Zagreb, 1922. 408/11. VII. 1945. Žilbert Aleksandar Zagreb, 1898. 364/9. VII. 1945. Adunka Karlo Zavidovići, 1905. 504/11. VII. 1945. Bačić Ivan Varaždin, 1902. --- Baričević Stjepan Lovinac, 1904. 479/11. VII. 1945. Bočkaj Petar Juranšćina (Zlatar), 1886. 585/11. VII. 1945. Bocka Petar Jaranšćina (Zlatar), 1886. 399/11. VII. 1945.

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


360 Fužine, 1885. Komletinci (Vinkovci), 1903. Pazin, 1916. Banja Luka, 1907. Zagreb, 1928. Žamno (Preko), 1886. Sveta Jana, --- Vrpolje, 1901. Grohote (Split), 1896. Zlatar, 1911. Baja (Mađarska), 1886. Zagreb, 1922. Zagreb, 1913. Josipdol, 1902. Zagreb, 1913. Brinje, 1902. Vrgorac, 1904. Šogudovci (D. Stubica), 1898. Vareš, 1918. Beč, 1913. Budimpešta, 1889. Sisak, 1904. Zagreb, 1908. Brušane, 1890. Klanjec, 1902. Zagreb, 1925. Konjsko (Karlobag), 1909. [?] Radulac (Čazma), 1921.

Burić Sofija Butković Stjepan Crnić Vlasta Čosić Stjepan Čuković Božidar Didović Mirko Dolanski Franjo Efinger Anton Gomanjić Jerko Gospodnetić Juraj Guchentaler Ružica Hostić Stjepan Hrvoj Dragan Ivanović Ivan Jačmenica Ivan Jelić Stjepan Katavić Petar Kemfelja Stjepan Kličić Mijo Klobučar Aleksandar Kovač Emil Kovačić Zvonimir Lahar Ivan Lisac Milan Lorković ing. Radoslav Lovrić Andrija Mažuran Margareta Majer Josip Majnarić Fanika

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 528/11. VII. 1945. 541/11. VII. 1945. 610/5. V. 1945. 412/11. VII. 1945. 663/11. VII. 1945. 422/11. VII. 1945. 578/11. VII. 1945. 421/12. VII. 1945. 507/11. VII. 1945. /11. VII. 1945. 492/11. VII. 1945. 418/12. VII. 1945. 664/11. VII. 1945. 655/11. VII. 1945. 566/11. VII. 1945. 514/11. VII. 1945. 425/12. VII. 1945. 632/11. VII. 1945. 633/2. VII. 1945. 564/11. VII. 1945. 493/11. VII. 1945. 649/11. VII. 1945. /11. VII. 1945. 629/11. VII. 1945. 546/11. VII. 1945. 542/11. VII. 1945. 529/11. VII. 1945. 432/11. VII. 1945. 558/11. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


361

Rođen (mjesto, godina)

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Mak Ernest Ramkat (Mađarska), 1891. 495/11. VII. 1945. Makar Josip Prigorje (Krapina), 1888. 561/11. VII. 1945. Malinar Jerolim Vrati (Delnice), 1897. 533/11. VII. 1945. Martinec Vjekoslav Krapinske Toplice, 1899. 480/11. VII. 1945. Marušić Stjepan Rogožnica (Omiš), 1904. 531/11. VII. 1945. Nemanjić Nikola Split, 1888. 676/11. VII. 1945. Novak Stjepan Zagreb, 1906. 391/11. VII. 1946. Osek Viktorija Zagreb, 1924. 665/11. VII. 1945. Palinkaš Imbro Vuićevo (Novi Bečej), 1897. 696/11. VII. 1945. Papeš Ivan Zagreb, 1908. 683/11. VII. 1945. Pavičić Stjepan Smokvić (Gračac), 1894. 421/11. VII. 1945. Pavlić Franjo Zagreb, 1891 424/11. VII. 1945. Pećnik Vjekoslav Skabećnik, 1895. 417/12. VII. 1945. Poljan Franjo Bjelovar, 1898. 681/11. VII. 1945. Pregrad Ivan Zagreb, 1898. 478/11. VII. 1945. Preložnjak Stjepan Mačinci (Čakovec), 1907. 526/11. VII. 1945. Prestini Vladimir Budanica (Virovitica), 1890. 534/11. VII. 1945. Pucek Fedor Zagreb, [?] 671/11. VII. 1945. Rahetija Stjepan Trento (Austrija), 1910. 474/6. IX. 1945. Sabolić Franjo Vukosavljevica, 1914. 419/12. VII. 1945. Stepinac dr. Maksimilijan Krašić, 1900. 687/10. VII. 1945. Sušić Ante Sušak, 1912. Subert Dragutin Bačka Palanka, 1890. 627/11. VII. 1945. Šibenik Marijan Zagreb, 1907. 672/11. VII. 1945. Špiler Stjepan Oroslavlje, 1915. 535/6. VII. 1945. Teklić Zlata Zagreb, 1895. 537/11. VII. 1945. Tomac Antun Delnice, 1911. 1074/11. VII. 1945. Trnjanić Krunoslav Breznički Hum, 1900. 422/12. VII. 1945. Turhalj Dragutin Zagreb, 1918. 559/11. VII. 1945.

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje vješanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


362 Budimpešta, 1897. 494/11. VII. 1945. Livno, 1912. 678/11. VII. 1945. Žlebin (Virovitica), 1916. 423/9. VII. 1945. Maribor, 1913. 424/9. VII. 1945. Zagreb, 1925. 420/12. VII. 1945. Zagreb, 1905. 524/11. VII. 1945. Krško, 1905. 453/11. VII. 1945. Glavina (Imotski), 1904. 543/7. VII. 1945. Stužac (Popovača), 1909. 431/9. VII. 1945. Domžale, 1897. 432/13. VII. 1945. Zagreb, 1927. 672/6. VII. 1945. Novalja, 1911. 438/13. VII. 1945. Vrisnik (Hvar), 1911. 428/13. VII. 1945. Obla Ludina (Kutina), 1905. 427/13. VII. 1945. Korčula, 1910. 434/9. VII. 1945. Mostar, 1897. 433/9. VII. 1945. Mostar, 1897. 429/13. VII. 1945. Kaprije (Šibenik), 1920. 430/13. VII. 1945. Drinovci, 1910. 441/9. VII. 1945. Zagreb, 1920. 426/9. VII. 1945. Sovići (Ljubuški), 1919. 638/2. VII. 1945. Mali Lošinj, 1905. 610/5. VII. 1945. Zagreb, 1921. 435/13. VII. 1945. Velika Hrvatska (Pregrada), 1917. 436/13. VII. 1945. Pišaće (Udbina), 1911. 437/13. VII. 1945. Srđevica (Livno), 1914. 447/14. VII. 1945. Zlarin (Šibenik), 1921. 444/14. VII. 1945. Zagreb, 1907. 450/14. VII. 1945. Hrastovica (Petrinja), 1922. 451/14. VII. 1945.

Urban Josip Vrdoljak Ante Wird Vilim Zemljić Ivan Zobec Danica Zobec Marijan Žičkar Adolf Živanović Mirjana Banfić Ivan Bergler Josip Beuc Josip Dabe Ivan Grgičević Dragutin Jadanić Dragutin Karlović Ivan Kramer Gjuro Kremer Gjuro Lakoš Antun Majić Andrija Mičetić Ivan Prlić Slavko Reindl Krešimir Švarc Štefica Vrbanić Franjo Žagar Slavko Čurić fra Anđelko Diomartić Bruno Kerep Zvonimir Munkić Miljenko

13. VII. 1945. 14. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


363

Vel. Kopanica, 1886. Zagreb, 1908. Široka Kula (Gospić), 1906. Zagreb, 1896. Zagreb, 1926. Perušić, 1910. Žepče, 1890. Prekopakra, 1906. [?] (Rab), 1907. Zagreb, 1921. Gospić, 1888. Čazma, 1885. Ogulin, 1882. Zagreb, 1924. Virovitica, 1913. Paruževina (Sv. I. Zelina), 1915. Zagreb, 1917. Valogdi (Rusija), 1898. Kosinj, 1895. Hum na Sutli, 1910. Zagreb, 1913. [?], 1885. Zagreb, 1904. Podsused, 1918. Sarajevo, 1898. Plaško, 1915. Crkvenica, 1925. Novočerkask (Rusija), 1905. Hlapa (Krk), 1921.

15. VII. 1945. 16. VII. 1945.

Nikolić Petar Oršulić Ivan Orešković Ivan Pleško Stjepan Tomas Zora Žarak Josip Ajanović Januz Ajman Petar Badurina Franjo Bišćan Štefica Dolezil Stjepan Domjanić Mate Duić dr. Davorin Dujmović Zvonimir Faraga Josip Fluka Blaž Garber Julijus Javorski Aleksandar Klobučar Josip Kunštek Antun Nikl Dragutin Pacak Franjo Pavletić Franjo Rubin Stanko Šmidl Albert Zdešić Oto Benčić Stjepan Bjeginjin Simeon Crnčić Ivan

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 652/28. VI. 1945. 442/10. VII. 1945. 449/14. VII. 1945. 352/19. VI. 1945. 745/7. VII. 1945. 446/14. VII. 1945. 457/15. VII. 1945. 484/13. VII. 1945. 569/12. VII. 1945. 455/15. VII. 1945. 459/15. VII. 1945. 567/12. VII. 1945. 461/15. VII. 1945. 515/10. VII. 1945. 456/15. VII. 1945. 568/12. VII. 1945. 599/15. VI. 1945. 460/15. VII. 1945. 570/12. VII. 1945. 749/10. VII. 1945. 566/12. VI. 1945. 459/15. VII. 1945. 453/15. VII. 1945. /12. VII. 1945. 693/6. VII. 1945. 154/15. VII. 1945. 466/16. VII. 1945. 294/15. VII. 1945. 468/16. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


364 Modruš, 1897. 560/13. VII. 1945. Varaždin, 1918. 505/13. VII. 1945. Laško, 1908. 471/13. VII. 1945. Sv. Ivan Zelina, 1913. 472/13. VII. 1945. Sokolovac (Daruvar), 1909. 468/16. VII. 1945. Zagreb, 1888. 294/15. VII. 1945. Varaždin, 1921. 407/16. VII. 1945. Pisakovac (Križevci), 1914. 469/16. VII. 1945. Čakovac, 1883. 515/13. VII. 1945. Stari Brezanovci (M. Sobota), 1905. 629/1. VII. 1945. Sisak, 1910. 684/10. VII. 1945. Novo-Seljani (Bjelovar), 1920. 740/10. VII. 1945. Raškovica (Slunj), 1912. 464/16. VII. 1945. Vinkovci, 1885. 685/10. VII. 1945. Bukošek (Brežice), 1896. 465/16. VII. 1945. Novi Sad, 1924. 477/13. VII. 1945. Kreka (Tuzla), 1909. 774/10. VIII. 1945. Cernik (N.Gradiška), 1914. 476/13. VII. 1945. Delnice, 1903. 475/13. VII. 1945. Velika Gorica, 1924. 478/17. VII. 1945. Zagreb, 1911. 677/9. VII. 1945. Zagreb, 1927. 661/12. VII. 1945. Banja Luka, 1910. 484/18. VII. 1945. Vidovo (Varaždin), 1903. 481/18. VII. 1945. Našice, 1909. 483/18. VII. 1945. Nova Kapela (N. Gradiška), 1919. 479/18. VII. 1945. Služanj (Mostar), 1905. 788/9. VII. 1945. Jaroviza (Rumunjska), 1897. 677/11. VII. 1945. Virovitica, 1899. 498/17. VII. 1945.

Dinter Emil Federer Miroslav Glas Maks Gluhak Josip Hanka Ivan Ille dr Mira Kovač Zlatko Marinić Vjekoslav Mastnak Josip Pavel Franjo Pavušek Dragutin Repić Petar Rupčić Petar Trajer Edo Vogrinc Ivan Čavčić Zvonimir Glahović Jure Matković Zlatko Mikelčić Ljubomir Sišov Boris Vukić Stjepan Zvonarić Zdenko Baturac Stevo Capuk Ivan Djuranić Dragan Hartman Zlatko Juica Nikola Krašovac Franjo Nikolić Franjo

17. VII. 1945. 18. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


365

Mostar, 1907. 482/18. VIII. 1945. Beč, 1895. 530/17. VII. 1945. Kraplje (Ljutomer), 1914. 485/18. VII. 1945. Zavalje (Bihać), 1908. 498/19. VII. 1945. Virovitica, 1919. 492/19. VII. 1945. Gornji Furjan (Slunj), 1909. 652/10. VII. 1945. Zagreb, 1915. 499/19. VII. 1945. Zagreb, 1888. 600/11. VII. 1945. Velika Poljana (D. Lendava), 1912 496/14. VII. 1945. Zagreb, 1902. 697/12. VII. 1945. Pridvorje (Dubrovnik), 1909. 747/11. VII. 1945. Zagreb, 1920. 495/19. VII. 1945. Noršinci (Novska), 1889. 494/19. VII. 1945. Zadar, 1921. 497/19. VII. 1945. Radoboj, 1916. 653/5. VII. 1945. Zagreb, 1912. 491/19. VII. 1945. Maribor, 1902. 702/10. VII. 1945. Letuš (Celje), 1898. 701/10. VII. 1945. Vrbanja, 1909. 493/19. VII. 1945. Kutina, 1896. 500/20. VII. 1945. Lički Novi (Gospić), 1908. 501/20. VII. 1945. [?], 1909. 630/5. VII. 1945. Zagreb, 1908. 504/20. VII. 1945. Zagreb, 1914. 503/20. VII. 1945. [?] (Njemačka), 1897. Odranski Obrež, 1921. 707/19. VII. 1945. Osijek, 1923. 642/18. VI. 1945. Smiljan, 1908. 426/17. VII. 1945. Gospić, 1904. 378/1. VII. 1945.

Nožić Asim Poleti Koljesić Josipa Vargazon Karlo Fridrig Franjo Hajić Terezija Jandrić Josip Jelača Zvonimir Klak Mijo Koset Josip Kovačević Slavko Kralj Jelka Laznik Ivan Legin Stjepan Martinović Ljubomir Matijević Ivica Novak Slavoljub Potočnik Karlo Sever Josipa Šmidt Ferdinand Abel Milan Asić Martin Beek Eugen Belavić Dragutin Crnjanin Vlasta Hansberger Agata Hralac Slavko Kegler Josip Kovačević Mato Krpan Božo

19. VII. 20. VII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


366 Vareš, 1901. 502/20. VII. 1945. Novigrad (Koprivnica), 1914. 699/17. VII. 1945. Jezerane, 1910. 707/13. VII. 1945. Zagreb, 1902. 776/19. VII. 1945. Tuzla, 1921. 692/16. VII. 1945. Opava (Češka), 1895. 492/20. VII. 1945. Zagreb, 1892. 695/18. VII. 1945. Bački Breg, 1914. 697/17. VII. 1945. Dubočac (Derventa), 1913. 505/20. VII. 1945. Zagreb, 1893. 483/17. VII. 1945. Žabno (Sisak), 1902. 506/20. VII. 1945. Žalec (Celje), 1898. 508/19. VII. 1945. Brod, 1919. 731/12. VII. 1945. Tuzla, 1908. 741/19. VII. 1945. Podluča (Čazma), 1923. 663/14. VII. 1945. Klanjec, 1902. 728/16. VII. 1945. Zagreb, 1895. 853/20. VII. 1945. Komin (Sv. I. Zelina), 1911. 612-9/20. VII. 1945. Zagreb, 1921. 612-24/20. VII. 1945. Zagreb, 1922. 612-41/21. VII. 1945. Kosinj, 1923. 612-73/21. VII. 1945. Kustošija, 1910. 612-52/21. VII. 1945. Goranci (Sv. I. Zelina), 1921. 782/16. VII. 1945. Zagreb, 1924. 678/19. VII. 1945. Veljaci (Ljubuški), 1906. 690/22. VII. 1945. Sv. Juraj u Trnju [?] (Prelog), 1909. 583/27. VII. 1945. Dobrljin (Bosanski Novi), 1897. 582/27. VII. 1945. Đurđevac, 1904. 581/27. VII. 1945. Ptuj, 1903. 655/20. VII. 1945.

Manl Stjepan Maronić Ivan Mesić Milan Mikać Ivan Mustapić Dragutin Pflueger Karlo Pustajec Franjo Radičev Marin Rahmanović Mislav Svibanj Rudolf Šušćan Ivan Vertačnik Mihajlo Mažuranić Jugoslav Pervan Antun Prejač Franjo Rukavina Nevenka Seletković Mijo Berulec Josip Marković Josip Vilić Ivan Vukelić Ilija Štrban Zvonko Šebek Šimun Šarić Božidar Jurić Ante Blagus Franjo Pavelić Martin Šavor Milan Beranić Viktor

21. VII. 1945. 22. VII. 1945. 25. VII. 1945. 27. VII. 1945. 28. VII. 1945. 29. VII. 1945. 30. VII.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


367

Bjelovar, 1911. Čret (Pregrada), 1898. Tribanj (Benkovac), 1911. Zablatje (Koprivnica), 1903. Zagreb, 1884. Ilok, 1908. Zagreb, 1918. Stara Gradiška, 1894. Tihaljina, (Ljubuški), 1919. Osijek, 1902. Babinac (Varaždin), 1882. Tkalac (Novi Marof), 1901. Brinje, 1916. Bjelovar, 1903. Preko, 1894. Pula, 1913. Zagreb, 1913. Senj, 1910. Vitina, 1899. Zagreb, 1890. Zagreb, 1917. Zagreb, [?] Kustošija (Zagreb), 1925. Draganci (Čazma), 1909. Karlovac, 1908. Grac, 1909. Remete, 1910. Vidovac (Varaždin), 1887. Sevastopolj, 1920.

1. VIII. 1945. 2. VIII. 1945. 10. VIII. 1945. 11. VIII. 1945. 13. VIII. 1945. 15. VIII. 1945. 18. VIII. 1945. 25. VIII. 1945. 30. VIII. 1945. 10. IX. 1945. 20. VIII. 25. VIII. 28. IX. 21. X. 1945.

Fabrio Fabian Hmeljina Antun Matak Ivan Horvat Luka Fabijanec Zlatko Benešić Mira Ivanković Stjepan Krivdić Mijo Leko Andrija Glatz Vjekoslav Voćanec Stjepan Hruškovac Milan Linarić Zlatko Draganović Mladen Mašina Marko Pavletić Kazimir Tomašek dr. Franjo Gržanić Ivan Grizelj Andrija Ceraj-Cerić Aleksandar Cvetković Josip Čačić dr. Fedor Dravinac Branko Fel(j)eš Ivan Hećimović Dragutin Honsel Heimick Ivir Tomo Jambres Stjepan Kasimov Aleksa

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 729/27. VII. 1945. 700/20. VII. 1945. 785/12. VII. 1945. 664/26. VII. 1945. 654/21. VII. 1945. 656/2. VIII. 1945. 720/30. VII. 1945. 668/4. VIII. 1945. 781/30. VII. 1945. 775/7. VII. 1945. 784/30. VII. 1945. 536/12. VI. 1945. 779/17. VIII. 1945. 626/22. VII. 1945. 1075/24. VII. 1945. 730/12. VIII. 1945. 571/16. VIII. 1945. 725/15. VIII. 1945. 1796/23. VIII. 1945. 2052/25. VIII. 1945. 1092/25. VII. 1945. 1720/22. VIII. 1945. 1210/2. VIII. 1945. 1348/11. VIII. 1945. 1481/8. VIII. 1945. 1624/13. VIII. 1945. 383/20. VII. 1945. 2162/26. VIII. 1945. 1828/17. VIII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


368 Erdevik (Ilok), 1911. 848/21. VII. 1945. Udbina, 1908. 841/21. VII. 1945. Donji Miholjac, 1896. 1568/9. VIII. 1945. Zagreb, 1921. 1944/25. VIII. 1945. Petrinja, 1884. 945/26. VII. 1945. Kalinovac, 1903. 941/21. VII. 1945. Ogulin, 1889. 1540/11. VIII. 1945. Artiče (Brežice), 1891. 1707/14. VIII. 1945. Cirkvena (Sv. Ivan Žabno), 1894. 1103/26. VII. 1945. Zagreb, 1924. 1633/9. VIII. 1945. Koren (Bjelovar), 1897. 744/21. VII. 1945. Sarajevo, 1913. 1617/12. VIII. 1945. Dubrovnik, 1896. 936/23. VII. 1945. Pušća (Zagreb), 1911. 1503/26. VIII. 1945. Senj, 1883. 493/19. VII. 1945. Pula, 1891. 948/25. VII. 1945. Vinkovci, 1891. 950/25. VII. 1945. Bihać, 1907. 841/23. VII. 1945. Zemun, 1901. 1579/10. VIII. 1945. Josipdol, 1900. 605/11. VII. 1945. Prugavac (Đurđevac), 1881. 1090/25. VII. 1945. Zagreb, 1913. 949/23. VII. 1945. Lovinac [?], 1921. 1811/22. VIII. 1945. Bos. Novi, 1900. 2117/27. VIII. 1945. Zagreb, 1911. 1627./8. VIII. 1945. Prizna, 1900. 1570/11. VIII. 1945. Mostar, 1907. 1245/30. VII. 1945. Banja Luka, 1905. 1838/24. VIII. 1945. Zagreb, 1898. 1810/20. VIII. 1945.

Krajčić Josip Krmpotić Marko Lahovski Emil Lechnel Hubert Margetić Milan Podkovčić Luka Prebeg Viktor Sapuh Hinko Taras Nikola Turčin Branko Uzunović Milan Velibašić Šemso Velzek Petar Ziger Stjepan Zimpermann Ljudevit Čada Dragutin Dolušić Stjepan Džal Mirko Gjajić Franjo Metež Dragutin Šljivarić Gjuro Vagner Marijan Baričević Zvonimir Džal dr. Dragutin Heršak Josip Matijević Ivan Meštrić dr. Mladen Polešenski Rudolf Premrl Vlado

22. X. 1945. 30. X. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


369

Deščevac (Zagreb), 1878. 1759/15. VIII. 1945. Smoković (Gračac), 1909. 621/11. VIII. 1945. Mali Ograđanik (Mostar), 1921. 1682/9. VIII. 1945. Veliki Ograđanik (Mostar), 1927. 2113/25. VIII. 1945. Gospić, 1897. 1719/20. VIII. 1945. Mostanje, 1898. 1640/7. VIII. 1945. Porat (Krk), 1911. 2155/26. VIII. 1945. Zagreb, 1921. 1833/19. VIII. 1945. Slano, 1898. 1788/2O. VIII. 1945. Zagreb, 1900. 1697/16. VIII. 1945. Zagreb, 1924. 2059/25. VIII. 1945. Zagreb, 1926. 2059/25. VIII. 1945. Kijev (Ukrajina), 1890. 1112/31. VII. 1945. [?] (Pregrada), 1908. 2119/27. VIII. 1945. Ogulin, 1907. 1500/5. VIII. 1945. Čučerje (Zagreb), [?] 1986/25. VIII. 1945. Pula, 1898. 2122/26. VIII. 1945. Lonjica (Križevci), 1897. 1224/31. VII. 1945. Zagreb, 1916. 1678/10. VIII. 1945. Udbina, [?] 1965/25. VIII. 1945. Stajnica (Brinje), 1922. 1599/16. VIII. 1945. Ličko Polje (Gospić), 1891. 828/20. VII. 1945. Petrinja, 1898. 2154/26. VIII. 1945. Tučepi, 1898. 1970/25. VIII. 1945. Vrbovsko, 1921. 1599/16. VIII. 1945. Zgornja Ložnica (Celje), 1909. 2153/26. VIII. 1945. Stari Grad (Hvar), 1895. 1242/31. VII. 1945. Knin, 1911. 1971/25. VIII. 1945. Perušić, Zagreb, 1917. 2067/25. VIII. 1945.

Ročić Josip Segatić Petar Vasilj Luka Soldo Ivan Asančajić Nikola Bošnjak NIkola Celebrini Silvije Cvek Slavko Glunčić Irinej Goldner Josip Hamperl Željko Ključec Vladimir Kompanec Gabrijel Krizmanić Andrija Magdić Nikola Micudaj Stjepan Preisler Perci Rak(h)iževac Mijo Rudeš Zdenko Sertić Mile Sertić Miroslav Starčević Ivan Stromar Ante Šimić Marijan Štajduhar Vjekoslav Teržan Franc Baković Petar Barić Ante, Asančajić Ivan

2. XI. 1945. 3. XI. 1945. 9. XI. 1945. 10. XI. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme)

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


370 Dedegač (N. Vinodolski), 1914. Orašac (Dubrovnik), 1890. Brač, 1891. Zagreb, 1898. Karlovac, 1913. Mokrice (D. Stubica), 1896. Mikulići (Zagreb), 1905. Tuzla, 1915. Travnik, 1904. Starigrad, 1889. Lipik, 1899. Kijev (Ukraina) Janjina (Dubrovnik) 1908. Trebinje, 1883. Opatija, 1915. Zagreb, 1923. Ilok, 1881. Brušani, 1914. Vareš, 1917. Zagreb, 1911. Sv. Križ (Klanjec), 1909. Morović (Šid), 1912. Ladislav Pusta [?] (Virovitica), 1908. Zadar, 1920. Gor. Stubica, 1914. Wiesbaden (Njemačka), 1905. Senj, 1919. Zagreb, 1917. Ljubljana, 1910.

21. XI. 1945. 3. XII. 1945.

Brozović Franjo Buć Ante Cvitanović dr. Šime Ferenčak Zvonko Gavaz Zlatko Grediček Matija Grubišić Mato Hack Jozef Jurišić Mirko Kirin Ivan Ljevaković Ivan Lucenko Dimitrije Mratović Niko Mueler Josip Petrović Aleksandar Rožić Željko Ružinski Mato Slavujević Marija Sokolić Mato Svenšćak Slavko Švigir Josip Tetkić Franjo Tomaš Josip Valčić Ivo Zrinjščak Janko Hardmeier Oskar Ridjan Krsto Zabrešćak Boris Vivod Hugo

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 1203/17. VIII. 1945. 2126/26. VIII. 1945. 2164/27. VIII. 1945. 2066/25. VIII. 1945. 1250/30. VII. 1945. 1198/10. VIII. 1945. 1469/8. VIII. 1945. 2152/27. VII. 1945. 869/19. VII. 1945. 1643/7. VIII. 1945. 1782/25. VIII. 1945. 1509/25. VIII. 1945. 2156/26. VIII. 1945. 869/19. VII. 1945. 1943/23. VIII. 1945. 1475/7. VIII. 1945. 864/19. VII. 1945. 1779/17. VIII. 1945. 1234/20. VIII. 1945. 1247/11. VII. 1945. 2127/27. VIII. 1945. 867/19. VII. 1945. 1764/16. VIII. 1945. 868/19. VII. 1945. 2160/26. VIII. 1945. 1835/25. VIII. 1945. 1700/25. VIII. 1945. 2101/25. VIII. 1945. 2165/26. VIII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


371

[?] (Brinje), 1910. Vojni Križ (Čazma), 1916. Zagreb, 1889. Zagreb, 1913. Ježovac (Ivanec), 1901. Zagreb, 1925. Podravski Podgajci, 1902. Beč, [?] Zagreb, 1876. Sombor (45 g.) Sv. Ivan Zelina (49 g.) Zagreb, 1919.

7. I. 1946. 9. I. 1946. 12. I. 1946. 18. I. 1946. 23. I. 1945. 17. II. 1946. 25. II. 1946.

Premrl Ankica Sedlar Franjo Mondekar Josipa Poljak Dragutin Šemiga Gabro Zlodi Ivan Vuković Stjepan Guttman ing. Viktor Stipetić ing. Gjuro Lang Gjula Škrlec August Bistrički Stjepan

Rođen (mjesto, godina)

Vrijeme smrti Prezime i ime 2161/26. VIII. 1945 1534/29. X. 1945. 1/31. XII. 1945. Spec. vj. VS H 3/5. I. 1946. Spec. vj. VS H 3/2. I. 1946. VS XXXIV D 839/27. X. 1945. Spec. vj. VS H 4/9. I. 1946. 467/21. XI. 1945. Ok. NS Zagreb 490/26. XI. 1945. Ok. NS Zagreb 542/3. XII. 1945. Ok. NS Zagreb 508/18. XII. 1945. Ok. NS Zagreb 677/18. XII. 1945.

Presude Vojnog suda KZP (broj i vrijeme) strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje strijeljanje

Način izvršenja presude


Hrvatski dr탑avni arhiv, Zagreb, 306, Kartoteka


Dr탑avni arhiv u Zagrebu, 0037, Upravni odjel, kut. 1.


91. 1945., svibanj 15. Petrinja

Izvješće Javnog tužitelja Okruga Banija o stanju u zauzetim mjestima, pljački od strane jedinica II. JA, likvidaciji ranjenika iz sisačke bolnice, zarobljeničkim logorima, te o postupku prema “narodnim neprijateljima” _____________

JAVNI TUŽILAC OKRUGA BANIJSKOG U Petrinji dne 15. V. 1945. Pov. Br. 6/45.

JAVNOM TUŽIOCU HRVATSKE204 ZAGREB

I Z V J E Š TAJ Veliki događaji koji su se odigrali u zadnje vrijeme, kapitulacija Njemačke i oslobođenje naše zemlje, vrlo povoljno su odjeknuli u masama. Oslobodjenjem Petrinje, Siska, Kostajnice, Dvora i drugih mjesta Banije kod nas su se pojavili brojni krupni problemi. Narod novooslobođenih sela i gradova bio je zastrašen i bojao se masovne osvete. Moglo se je jasno vidjeti da kod njih vlada uvjerenje da je naša borba velikosrpska. U novooslobođenim selima i gradovima nismo imali organizacije JNOF-a, NOO-a i drugih sem u nekoliko sela. Upoznati narod sa načelima NOP-a, stvoriti sve organizacije privremene organe vlasti; to je glavni zadatak na čijem rješavanju se već radi i postignuti su izvjesni uspjesi. Po oslobođenju ovih gradova Banije priličan broj ljudi iz neprijateljskih jedinica pobjegao je u šume. Naše vojne i civilne vlasti poduzele su mjere da se ovi banditi pohapse. Uhvaćeno je već preko 300 neprijateljskih vojnika. Ovi neprijateljski vojnici koji su rasuti po šumama, a do danas nisu pohvatani, nisu još vršili nikakve akcije ali postoje znaci da se oni na to spremaju. Borba protiv banditizma je važan zadatak ne samo s vojničkog gledišta, nego je stavljeno u zadatak, od strane ok. odbora JNOF-e da se preko masovnih skupova ovaj zadatak politički objasni, i da se spriječi tim neprijateljskim agentima da u našim selima stvore svoja uporišta. Ovo je tim važnije što narod oslobođenih sela i gradova smatra domobranstvo kao pomoćnu snagu Jug. Armije i zbog toga vlada uvjerenje da oni nisu saradnici okupatora. Ovu činjenicu potvrđuje slijedeći primjer: Narod sela Jukinca, kotara Glina pripremio je masovne darove domobranima u logorima, a nešto slično im je činio kad su ovamo dolazile jedinice Seljine brigade. Točno je da na čelu stoje Mačekovi agenti. Narod u novooslobođenim mjestima odnosi se pomirljivo prema zločincima, i potrebno je raspiriti mržnju u tim selima prema neprijatelju i zločincima. 204

374

Jakov Blažević.


Jedan od krupnih problema Banije jesu izbjeglice kojih ima više vrsta na Baniji. Okružni Narodnu sud postupiti će prema istima na slijedeći način: 1. Sve one izbjegličke familije koje su iz drugih pokrajina izpred naše vojske utekle i smjestile se na Baniju biti će putem vojne vlasti sa podacima OZNE poslati u svoj rodni kraj a imovina konfiskovana, tim više što u najvećem broju slučajeva raspolažu imovinom koja nije ranije bila njihovo vlasništvo. 2. Sve one familije i pojedinci koje su od početka ustanka izbjegle u neprijateljska uporišta svojevoljno biti će pokupljeni u logore a imovina pod sekvestar. Preko OZNE i ostalih naših organizacija nastojat će se hitno ispitati držanje tih familija i pojedinaca i tada će se donijeti odluka o tome da li netko ostati u logoru ili ne. Oni koji su izbjegli godine 1941 dok još nisu imali jasnu predodžbu NOP-a a nisu se loše držali imati će sve mogućnosti da izidju što prije iz logora. 3. One familije, koje su sada izbjegle i vraćaju se natrag dobrovoljno ili prisilno stavit će se takodjer u logore a preko OZNE ispitati će se dali su bježali silom ili dobrovoljno i pustit će se na slobodu oni koji su silom otjerani a imali su dobro držanje. Sve ustaške familije koje su sada bježale, ostaju u logoru kao i one koje su ranije bježale i služile neprijatelju. 4. Sve one familije i pojedinci, koji su prije oslobođenja ovih uporišta bili potjerani na osnovu sudske odluke, dolaze u logor, a imovina im je još ranije konfiskovana. Djeca do uključivo 16 god. neće biti stavljena u logore, već će preko narodnih vlasti biti zbrinuta. Naglašava se da će ovih izbjeglica biti oko 1.500. Ja sam se saglasio sa ovom odlukom Okružnog narodnog odbora i ona će se sprovesti u život. Prilikom ulaska u gradove i sela bilo je dosta pljačke od jedinica II Armije. Neki vojnici su tukli jednog odbornika Hrvata sa općine Stankovac, kotar Glina. Vrlo malo su se obraćali na vlast, što je imalo loših posljedica. U Sisku je prvi bataljon ne znam koji, 2 dana kasnije što je Sisak bio oslobođen došao u Bolnicu na večer oko 9 sati i odveli su 19 ranjenika neprijateljskih vojnika i pobili su ih. O tome se malo govori jer vlada strah. Naše vlasti također se nisu dovoljno snašle kod preuzimanja vlasti kako vojne tako i civilne. Ne samo da vlast nije bila hitno uspostavljena, nego je od strane vojno pozadinskih vlasti takodjer bilo nepravilnosti. Komande mjesta su uzimali masovno bicikle bez kontrole, iako to potreba nije iskazivala. Ovim putem građanstvo je uvidilo, da im imovina nije zaštićena. Jedinice bataljona Narodne Obrane su takodjer vršile pljačku ne samo bicikla negi i drugih stvari. To su čak činili i rukovodioci. Jedan oficir iz Štaba brigade KNOJA (ime nepoznato) sam je u Slunju205 uzimao potpuno za vojsku nepotrebne stvari, iako je Komanda mjesta preuzela već potpuno u svoje ruke. U Sisku je jedan komesar čete uzimao veste i drugo, što je za vojsku opće bilo nepotrebno. Bilo je i drugih nepravilnosti. Pomoćnik komesara bataljona KNOJA uzima prostorije za svoje potrebe bez suglasnosti sa Okružnim odborom, a na primjetbe tajnika Okružnog odbora odgovara kratko, “mi smo vojska”. U svim ovim nepravilnostima Štab Brigade ništa ne čini, iako je u tom upoznat. Konfiskacije se još ne vrši već se jedino prikupljaju podaci kako bi se moglo tome pristupiti. Uprava državnih odbora preuzima svu ovu imovinu u svoje ruke, koja nema vlasnika. 205

Vjerojatno se radi o Sunji.

375


U neposrednoj blizini Siska ustaše su pobili logoraše iz Jasenovca. Jedna posebna komisija vodila je o tome istragu i pronađeno je preko 150 leševa koji su izvadjeni iz Save i svečano sahranjeni. Pitanje sjetve je vrlo aktuelno, tim više što je neprijatelj opljačkao veliki broj blaga. Nešto je uzela i naša vojska. Samo na dva kotara sjetva je prilično uspjela, dok su ostala tri slabo. Okružni narodni odbor poduzeo je sve mjere da se ovaj problem uzajamnom pomoći što uspješnije riješi. Preko 10.000 osoba na okrugu nema hrane. Da bi se ovaj problem što bolje riješio, vodi se u oslobodjenim selima i gradovima kampanja za pomoć postradalim krajevima. U ovome su postignuti dobri rezultati. Na okrugu je u toku i kampanja za vojsku. Ovdje su se pokazali neki manji nedostaci u nekim općinama u tome, što su narodni odbori odozgo postavljali koliko tko mora dati i zbog toga da bi ispunili normu, koja je tako izgledala kao oporezivanje. Ova greška je ispravljena. Takodjer se pojavila poteškoća kod razdiobe soli. U početku se sol razmjenjivala za žito i oni koji su opljačkani i ostali bez svega nisu mogli doći do soli. Zbog toga se pojavilo negodovanje. Medjutim i ovo pitanje je riješeno s tim, što je Okružni narodni odbor odobrio 20 % soli za oni koji ne mogu platiti. Poslije povratka iz Dalmacije rad mi se svodio u glavnom na sredjivanje kancelarije koja je od biv. Tužilaštva bila preuzeta po drugu koji radi sada u Tužilaštvu. Nije bili nikakvih parnica riješenih u proteklih nekoliko dana, obzirom da je okružni narodni sud sredjivao svoje prilike. Ima nekoliko parnica koje su u toku rješavanja. Organizovati će mo i nekoliko javnih rasprava. I pored zabrane GEŠA ja sam već više puta vidio, da se pojedine drugarice voze u kabinama kamiona. Ova pojava ostavlja loš dojam na mnoge prolaznike a naročito borce. Trebalo bi da preko saobraćajaca spriječe ovakove pojave.

_____________

JAVNI TUŽILAC: Drezga Branko [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 421, 5/39. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 108.-111.

376


92. 1945., svibanj 15.

Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba JA za Hrvatsku upućenih Generalštabu JA o broju zarobljenika na područjima vojnih korpusnih oblasti u Hrvatskoj 15. svibnja 1945. _____________

/…/ ZA GENERALŠTAB: - DDD - 15. maja broj zarobljenika. IV. Oblast Karlovac 5000, Čemernica 410, Glina 500, Maja 500, Sisak 131. Iz Celja najavljeno 20.000, svega 26.551. VI. Oblast nema. VIII. Oblast Knin 741, Sinj 88, Split 122, Korčula 77, Metković 24, Vis 126, svega 1178. X. Oblast Prečko 15.000, Vrapče 943, Zagreb 4190. Ove sve OZNA još razvrstava i neki će biti pušteni. Bjelovar 8000, svega 28.133. XI. Oblast u Gospiću, Otočcu i Senju 1195. Kod Sušaka 20.000, svega 21.195. Ukupno 77.047.- 16. V. 1945. (G) Br. 1. _____________ Izvornik, strojopis Vojni arhiv Vojno istorijskog instituta, Beograd, Arhiva NOB, kut. 119/4, reg. br. 2-2. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, Tom V, knjiga 39, Borbe u Hrvatskoj 1945. godine, Beograd, 1979., str. 528. – Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 111.-112.

377


93. 1945., svibanj 15. Zagreb

Depeša Vrhovnog štaba JA/Aleksandra Rankovića br. 124 upućena OZN-i za Hrvatsku u kojoj se izražava nezadovoljstvo malim brojem likvidiranih u Zagrebu, kao i o uhićenjima HSS-ovaca _____________

Broj depeše 124

Dan 15. 5.

Primljeno od koga V.Š.

SADRŽAJ 2. Vaš rad u Zagrebu je nezadovoljavajući. Za 10 dana u oslobođenom Zagrebu streljano je samo 200 bandita. Iznenađuje nas ova neodlučnost za čišćenje Zgb-a od zlikovaca. Radite suprotno od naših naređenja jer smo rekli da radite brzo i energično i da sve svršite u prvim danima. Zaboravljate da u Zagrebu sada ima skoro milion stanovnika i da se tu slegao sav ustaški aparat koji je bježao iz unutrašnjosti pred našom vojskom. Sem hapšenja istaknutih H.S.S. - ovaca koji su bili protivnici našeg pokreta ili aktivno radili za ustaše … može koristiti u pogledu njihovog raskrinkavanja. Međutim šef II. odsjeka Zagrebačkog odjeljenja ima neki svoj stav. Njega i inače smjenjujemo s ove dužnosti i tražimo da nam predložite drugog. Ovu depešu pokazati Vladi206, potvrdite prijem i budite češće u kontaktu s nama. Ranković207

_____________

Izvornik, rukopis HDA, Zagreb, 1491, 2.49/3. – Knjiga poslanih i primljenih depeša od 27. IV. do 5. VI. 1945. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 113. – J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 271.-272.

206 Vladimir Bakarić, u to vrijeme sekretar CK KPH i od travnja 1945. predsjednik Vlade FD Hrvatske. 207 Aleksandar, organizacijski sekretar CK KPJ, generallajtnant JA, član Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, načelnik OZN-e Ministarstva narodne obrane DF Jugoslavije.

378


Dr탑avni arhiv u Zagrebu, 0037, Stampata


94.

1945., svibanj 16. Zagreb

Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 118 upućena OZN-i za Bosnu i Hercegovinu o broju izbjeglica u Zagrebu _____________

Broj depeše 118

Dan 16. 5.

Otpremljeno kome

SADRŽAJ OZN-i za B.H. Po mišljenju drugova ovdje, popis izbjeglica za sada neizvediv, jer ima oko 250 hiljada izbjeglica u Zagrebu. Naš rad orijentiran na zatvore, logore i skupljanje informacija. Za određeno vrijeme nećemo moći mnogo učiniti, jer je prijavno odjeljenje uništeno. Drago

_____________

Izvornik, rukopis HDA, Zagreb, 1491, 2.49/3. – Knjiga poslanih i primljenih depeša od 27. IV. do 5. VI. 1945. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 114. – J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 360.

95. 1945., svibanj 17.

Dopis OZN-e III. za oblast X. korpusa “Zagrebačkog” upućen OZN-i II. za zagrebačku oblast o strijeljanju civila od strane 21. makedonske divizije u Ivanić Gradu _____________

II. OTSJEK ZAŠTITE NARODA ZA OBLAST X. KORPUSA ZGB. NOV i POJ Službeno 362/I Dne 17. V. 1945. ODSJEKU ZAŠTITE NARODA II Za Zagrebačku Oblast

Negdje prilikom nailaska naše vojske u mjesto Ivanić-Grad, dne 8. V. ove godine bili su uhvaćeni po jedinicama 21. Makedonske divizije slijedeći: Posilović Josip, Ištok Josip st., Ištok Josip ml. i Čauš Djuro. Svi su iz sela Caginca. Kauzlarić Franjo i Novosel Stjepan iz sela Lonje, Kihanj Mirko i Radošević Josip iz sela

380


Graberja. Drugovi iz OZN-a 21. Makedonske divizije obratili su se na povjerenika OZN-a II. za kotar Čazmu, Gretić Rudu, da im dade podatke za imenovane hapšenike. Iako drug Gretić znade jako dobro direktive i poznaje lično uhapšene, rekao je drugovima iz OZN-a 21. Divizije, da su to banditi i da su svi aktivni ustaše, što nije tačno i tako su svi prema tim podacima bili streljani u selu Lupoglavu dana 10. V. o.g. Neki od pomenutih bili su čak odbornici u mjesnim NOO-ima, pa je narod jako ogorčen zbog toga dogadjaja. Prilikom same likvidacije Ištok Josip st. dobio je 7 metaka i usprkos toga svejedno je ostao živ i nalazi se kod svoje kuće u Cagincu. Mišljenja smo da druga Gretić Rudu pozovete na odgovornost i najstrožije kaznite, radi nepravilnog postupka. Smrt fašizmu – Sloboda narodu !

M.P.208 _____________

Za OZN-a III: Leš Mato [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 12.3.1. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 120.

1945., svibanj 18. Bjelovar

96.

Okružni komitet KPH Bjelovar izvješćuje Oblasni komitet KPH za zagrebačku oblast o stanju u Kotaru Đurđevac te da je u “Podravini (je) politička situacija prilično loša” i navode, između ostalog, mjere koje su poduzeli prema onima koji se nisu odazvali pozivu za “mobilizaciju”, kao i prema “reakciji” _____________

OK KPH Bjelovar l8.V.1945. Br: 100/45.

Oblasnom komitetu K.P.H. za Zagrebačku oblast

Dragi drugovi! 18.V.o.g. u 4 sata u jutro minirana je u Đurđevcu šumarija i jedna seljačka kuća u kojoj su bili smješteni ranjenici. U šumariji nalazilo se je 102 ranjenika. Šumarija i ta seljačka kuća potpuno su razrušene. Do sada je izvučeno 47 lješeva. Prve mjere koje smo poduzeli bile su da je pohapšeno nešto više od 10 ljudi u Đurđevcu, da je ograničeno kretanje i cerniran grad. 208 Okrugli pečat: O.Z.N.-a za Oblast X. Korp. “Zagrebačkog” II. sekcija (u sredini zvijezda petokraka).

381


U Podravini je politička situacija prilično loša. Na đurđevačkom kotaru fašizam je ostavio prilično jakih tragova, i narod je prilično slabo vezan za NOP. U vezi sa situacijom u Podravini na Đurđevačkom kotaru na kratkom sastanku našeg komiteta zaključili smo: 1./ Da se održavaju planski sastanci po općinama i selima na kojima će se razraditi, što je narod dobio pobjedom nad fašizmom, da nema razloga strahu pred komunizmom, o narodnoj vlasti, o potrebi da čitav narod uzme učešća u otkrivanju svih prikrivenih neprijatelja i otklanjanju tragova fašizma i t.d. 2./ Da se ograniči kretanje na čitavom đurđevačkom kotaru od 8 - 5. Svaki onaj koji se u to vrijeme nađe na ulici ili u selu, biti će hapšen i predan Upravnom odjelu. Upravni odjel će ih suditi, vodeći računa o tome kakav stav zauzimaju ti ljudi prema NOP-u na prisilan rad. 3./ Pristupiti u najkraćem vremenu izmjeni legitimacija. Nakon izmjene legitimacija, svaki onaj koji, će se naći bez legitimacije biti će hapšen. 4./ One koji se nisu odazvali pozivu na mobilizaciju hapsiti i predati kao dezertere Vojnom sudu. Protiv onih koji će se nakon isteka roka mobilizacije sami prijaviti komandi mjesta nećemo poduzimati ništa, već samo protiv onih koji će biti uhvaćeni po našim patrolama. Odaziva na mobilizaciji je priličan. Najslabiji odaziv jest pitomačke općine. Na toj općini je narod najviše neprijateljski raspoložen prema NOP-u. 5./ One porodice za koje se ustanovi da se njihovi članovi nalaze u njihovoj blizini, negdje u šumi i rade protiv NOP-a, a porodice znadu gdje se oni nalaze i nisu ih prijavile, već podržavaju s njima veze na bilo koji način , pohapsiti, otjerati u logor, a djecu poslati u dječje domove. 6./ OZN-a treba pristupiti najhitnije organiziranju jedne strogo ilegalne mreže po selima, kako bi imala pregled o ljudima sa čitavog kotara i mogla pratiti njihov rad. U tu svrhu stavit će se OZN-i na raspolaganje sve kadrove koji joj budu potrebni, time da ti ljudi i dalje ostanu na svojim dužnostima u selima. 7./ Jaka podrška reakcije na đurđevačkom kotaru su razni činovnici, sutci, advokati, bilježnici, trgovci. Sve one za koje postoji sumnja da su neprijateljski raspoloženi prema NOP-u, a tih je većina, ukoliko podležu mobilizaciji, mobilizirati, ako nisu sposobni za oper. jedinicu rasporediti negdje u Komandi područja van đurđevačkog kotara. One pak koji nepodležu mobilizaciji preko ONOO-a rasporediti negdje van đurđevačkog kotara. Naše pak aktiviste i simpatizere rasporediti na đurđevačkom kotaru na mjesta učitelja, činovnika i t.d. koji su povučeni sa svojih dužnosti na tom kotaru. Naše organizacije na đurđevačkom kotaru prilično se slabo snalaze i mi smo donijeli zaključak da kroz izvjesno vrijeme odu na đurđevački kotar drugovi: Živoder Ivan org. sekretar O.K. Bjelovar, Đuro Lalić pretsjednik Okružnog odb. NOF-a Bjelovar, Branko Karanović sekretar O.K.SKOJ-a, Marko Mlinarić pročelnik odjela tehničkih radova ONOOa Bjelovar i Đuka Filipović pretsjednik inicijativnog odbora NOF-a za grad Bjelovar. Molimo Vas drugovi ukoliko možete da uputite na đurđevački kotar druga Vojković Tomu i eventualno kojega druga koji bi mogao da nam pomogne. Molimo Vas drugovi, da nam što hitnije odgovorite, dali da postupimo kako je to u ovom pismu navedeno. Drugovi predviđeni za Đurđevački kotar odlaze tamo sutra u jutro i pristupit će odmah provedbi plana kako smo ga razradili. Smrt fašizmu – Sloboda narodu!

382


Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1810, 64/1041.

M.P.209 _____________

Uz drugarski pozdrav: Marijan ...210 [v.r.]

97. 1945., svibanj 16.-18.

Depeše I. JA upućene Generalštabu JA od 16. do 18. svibnja 1945. o stanju u zarobljeničkim logorima i zarobljavanju skupine ustaša _____________

dr. 266 U logorima nalazi se: Zagreb: 2.500 Nijemaca, 1.800 ustaša, 12.000 domobrana. Brod: Dva Nijemca, 14 ustaša, 220 domobrana u 195 Talijana. Mitrovica: 606 Nijemaca. Vinkovci: 162 Nijemca, 156 ustaša, 1.254 domobrana, 115 bjelogardejaca, 700 Poljaka, 11 Rusa i 145 Talijana. Celje: 7.600 Nijemaca, 4.550 ustaša, 2.709 domobrana, 600 četnika, 38 bjelogardejaca, 28 Poljaka, 25 Talijana. Upućeno iz Zagreba za Bjelovar 7.000 Nijemaca. U toku je likvidacija, odnosno predaja opkoljene ustaške grupe od oko 2.000 u oblasti oko Pravog Laza, južno od s. Planine za sedam kilometara. U oblasti zapadno od Črne naše jedinice čiste teren od razbijenih nepr. grupica. Predano 16 maja 45.

75. dr. 42

Morača211 22 h

U toku 16. i 17. ov. mj. zarobili smo 2000 ustaša u uniformama sa oružjem na prostoriji Padera - Sv. Petar. Među njima smo dosta zlikovaca. 18. V. 45. Morača u 12 h _____________

Izvornik, rukopis Vojni arhiv Vojno istorijskog instituta, Beograd, Arhiva NOB, kut. 44, reg. br. 3/2-2. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 121. – V. Geiger (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja, Slavonski Brod, 2006., str. 177. 209 Okrugli pečat: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Bjelovar (u sredini zvijezda petokraka sa srpom i čekićem). 210 Nečitko. 211 Milutin, načelnik štaba I. JA.

383


98. 1945., svibanj 13.–19. Zagreb

Iz knjige depeša OZN-e za Hrvatsku u vezi s postupkom prema nadbiskupu Alojziju Stepincu _____________

Broj depeše

Dan

Otpremljeno kome

108

13. 5.

V.Š.

/…/ Jedan od naših opunomoćenika bio je na razgovoru kod Stepinca. Stepinac kaže da se je bojao i da je zato bio prisiljen da surađuje s ustaškim vlastima. Očekuju posjet naših. Stevo212

115

15. 5.

V.Š.

U sporazumu sa drugom Vladom da Stepinca ne hapsimo medju prvima, nego iza jednog broja raznih reakcionera. Mi držimo da bi se to moglo sada učiniti. Molim vas, javite vaše mišljenje o hapšenju i postupku sa Stepincem. Stevo

119

17. 5.

V.Š.

Broj depeše

Dan

Primljeno od koga

124

17. 5.

V.Š.

Broj depeše

Dan

Otpremljeno kome

123

19. 5.

V.Š.

SADRŽAJ

Nad Stepincem koji je danas bezbučno uhapšen vodimo privremeno istragu. Molimo vas javite za daljnji postupak s njim Stevo SADRŽAJ 1. Stepinca treba držati u zatvoru, saslušavati i brzo prikupljati sav materijal o njegovoj neprijateljskoj dužnosti. Postupak prema njemu mora biti dobar, možete ga smjestiti i u neku kuću u gradu pod stražom. SADRŽAJ Stepinac je kod samog hapšenja smješten onako kako ste vi javili u depeši /…/ Stevo

_____________

Izvornik, rukopis HDA, Zagreb, 1491, 2.49/3. – Knjiga poslanih i primljenih depeša od 27. IV. do 5. VI. 1945. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 122. – J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 287.-292. 212

384

Ivan Krajačić.


99. 1945., svibanj 15.-19. Maribor

Iz operacijskog dnevnika XL. slavonske divizije III. JA o borbenom djelovanju kod Dravograda, te o sprovođenju zarobljenika do Zagreba /…/

_____________

15. V. Na sektoru Dravograd Omladinska brigada nalazi se na čukama na desnoj obali rijeke Drave povrh Dravograda. Ustaše, ustaški oficiri visoki i domobranski oficiri neće da se predaju partizanima, a niti Sovjetima. Oni žele i nude predaju Englezima koji se nalaze u Koruškoj sa svojim tenkovima i kamionima sa voženom pješadijom. Konačno se jedna velika grupa predaje Engleskom213 generalu Viktoru, prolazi nekoliko stotina osobnih automobila punih ustaškim oficirima, naoružanih šmajserima i pištoljima. Voze se u koloni i šute. Međutim ih Engleski general Viktor predaje partizanima 51. vojvođanske divizije, jer su činili zlodjela na teritoriji Jugoslavije, a prema zaključcima međunarodne konferencije imaju se predati narodu i državi gdje su se sakrivali. Ustaše i visoki domobranski oficiri očekivali su da će ih prihvatiti Englezi i spasiti ih od narodnog suda našeg naroda. Veoma je vjerovatno da će Englezi predati nama za koji dan i one neprijateljske funkcionere koji se danas nalaze kod njih u logoru kao zarobljenici. Štab divizije u Mariboru, Virovitička, 18. i Artiljerija u Mariboru. Polikomesar Komandant major major Savo Miljanović v. r. 16. V. U Dravogradu i danas veoma živo: tu se skupljaju desetine hiljada zarobljenih neprijateljskih vojnika i upućuju željeznicom i peške u Maribor. Zarobljeni su Nijemci, domobrani, ustaše i četnici. Tu je također i civilno građanstvo, većinom Dalmatinci i Hercegovci, koje je krenulo sa ustašama u pravcu Austrije. Tu imade također visokih građanskih i vjerskih funcionera koje su ustaške vlasti silom sobom povele da bi valjda Englezima pokazali kako je narod uz njih i kako zajedno s njima beži ispred jedinica Jugoslavenske Armije. Polikomesar Komandant major major Savo Miljanović v. r. 17. V. Naša divizija prima zarobljenike osniva logore, čuva ih i otprema prema Zagrebu. Nadležni, među zarobljenicima pronalaze čuvene zlikovce i izdvajaju ih. 213

Radi se o bugarskom generalu Viktoru.

385


Hrvatska ustaška vlada sa Pavelićem na čelu ne zna se gdje je, sigurno se sklonila negde u Austriju u Alpske predele. Vrlo je verovatno da će ta vlada i njihov generalštab biti uskoro pronađeni od strane Engleza i nama predani da im narod sudi. Među zarobljenicima imade vrlo velik broj oficira. Odvajaju se oficiri i podoficiri od vojnika. Štab divizije u Mariboru. Sve naše brigade i Artiljerija u Mariboru. Polikomesar Komandant major major Savo Miljanović v. r. 18. V. Naša divizija, koja je dosad pripadala III. Armiji, spada od danas pod II. Armiju čiji se štab nalazi u Zagrebu. III. Armija odlazi sa svojim vojvođanskim divizijama u Austriju. Bugarske trupe preko Mađarske vraćaju se u Bugarsku. Naša divizija odlazi iz Maribora u Hrvatsko Zagorje sa osnovnim zadatkom: da po gori Ivančici i Kalniku hvata razbijene neprijateljske ustaške grupice koje tu lutaju bez cilja i izgleda da će spasiti glavu. Štab divizije biće u Varaždinu, a brigade razmeštene na prostoriji Koprivnica, Križevci, Ivanec. Polikomesar Komandant major major Savo Miljanović v. r. 19. V. Prije nego što stignu u određena mjesta, naše brigade još su zauzete opremom i predajom zarobljenika drugim jedinicama. Tako se 18. brigada nalazi danas u Zagrebu, smeštena u prostorije Zagrebačkog zbora, gdje će se nalaziti i sutra. Virovitička brigada je u Dugom Selu gdje će u obližnju Božjakovinu predati zarobljenike, a potom krenuti u Križevce. Danas je u Zagrebu veliki dan: Maršal Tito, vrhovni komandant J.A., stigao je u Zagreb i drži u 18 sati govor narodu Zagreba sa vjećnice na Markovu Trgu. Članovi štaba divizije nalaze se u Zagrebu. Polikomesar Komandant major major Savo Miljanović v. r. /…/

_____________

Ovjereni prijepis, rukopis Vojni arhiv Vojno istorijskog instituta, Beograd, Arhiva NOB, kut. 1293, reg. br. 25-2. M. Rupić, Z. Dizdar, Izvješća partizanskih jedinica o završnim borbama s Hrvatskim oružanim snagama, u: Spomenica povodom 50-te obljetnice Bleiburga i Križnog puta 1945-1995, Zagreb, 1995., str. 136.-139. – Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 123.-125.

386


100. 1945., svibanj 20.

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 12. krajiške brigade JA od 14. do 20. svibnja 1945., o prihvatu oko 40.000 zarobljenika, njihovom smještaju u logor kod Celja, te njihovom sprovođenju i smještaju u logor Samobor _____________

/…/ XII Krajiška brigada 14-V-1945 Rastrojene neprijateljske grupe primećene su između Drave i Savine. Po dolasku brigade u varoš Celje brigada dobiva zadatak da krene pravcem CeljeVojnik-Nova Ćerkez-Ćrnova. Po dolasku u selo Ćrnovu u 19 časova dan je zadatak I. i III bataljonu da izvrše pretrag i izviđanje prostora u pravcu St. Bric-Vresnik pa do Sloven Gradeca, a II. bataljon dobiva zadatak da se postavi na putu Velenje i da sprečava eventualne rasturene neprijateljske grupice da prelaze preko druma i iste da hvata i ništi. I. i III. bataljon stigli su do 22 časa na liniju Cirkovce-Šmarske gde su zanoćile i ostale do 3 časa. Borbe nisu vođene. Gubitaka nije bilo. Štab brigade nalazio se u selu Paku. Vreme promenljivo bez kiše. 15-V-1945 Produžen je zadatak i rad od prošlog dana. Bataljoni su izbili u pravcu sela Slovengradec, gdje su ih na drumu primili u kamione i do 16 časova vraćeni nazad u selo Paku … Pokret je izvršen u 12 časova, a jedinice su stigle u Celje u 16 časova, gde su jedinice sa štabom brigade smeštene na odmor. Gubitaka u toku dana nismo imali. Štab brigade nalazio se je od 14 časova u Celju. Vreme: vedro i toplo. 17-V-1945 Dan je protekao bez ratne atmosfere. Svaka jedinica se spremala posebno u pogledu snabdevanja sa motornim vozilima, vršeno je čišćenje oružja, opravka opreme i spreme, delenje vojnicima zaplenjene odeće

387


i obuće, a u 11.30 časova brigada je primila oko 30.000 zarobljenika - Nemaca, Ustaša i Domobrana i stavila ih u logor severozapadno od Celja kod mesta zv. Dabno.214 Štab brigade nalazio se je u Celju. Vreme: vedro i toplo. 18-V-1945 U toku celoga dana vršena je opravka zarobljenih automobila radi prevoza trupa. Jedinice su se odmarale do 16 časova, a zatim se krenulo sa zarobljenicima u pravcu Samobora. Brigada je imala da sprovodi oko 40.000 zarobljenika. Štab brigade do 16 časova nalazio se je u Celju. Vreme: vedro i toplo. 19-V-1945 Brigada je u pokretu sa zarobljenicima koji su se kretali peške i zanoćili na putu ispred Samobora na 25 km. U toku prvog i drugog dana kretanja zarobljenicima se nije mogla dati hrana, sem za 6.000. Hrana je tražena od komandi mesta i odbora ali bez uspjeha, jer su fašisti bili sve odneli od naroda tako da se za zarobljenike nije moglo dobiti ni hleba. Štab brigade nalazio se u pokretu na čelu zarobljeničke kolone. Vreme: vedro i toplo. 20-V-1945 Brigada sa zarobljenicima stigla je na čelu kolone oko 11 časova a začelje kolone stiglo je oko 20 časova. Zarobljenici su smešteni u određeni logor. Ovde je trebala komanda mesta da izvrši prijem zarobljenika, ali usled oskudice u obezbeđenju odložena je predaja zarobljenika za 21 maj t.j. u koje vreme treba da stigne Žumberska brigada i da primi zarobljenike. Štab brigade nalazio se je u Samoboru. Vreme: vedro i toplo. U toku ovog vremena gubitaka u mrtvim i ranjenim nije bilo ni na našoj ni na neprijateljskoj strani. Zarobljeno 144 Nemačka vojnika i oficira, 30 kola sa zapregom. Za vernost izvoda tvrdi

M.P.216 _____________

Načelnik, kapetan ... 215 [v.r.]

214 Prema izvješću Štaba XIV. udarne divizije III. JA od 28. listopada 1945. o bojnoj relaciji s Koruškim odredom od 1. do