Page 1


megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 2

2016.04.25. 9:58:20


Michael E. McCullough, Ph.D. Steven J. Sandage, M.S. Everett L. Worthington Jr., Ph.D.

MEGBOCSÁTÁS Hogyan tegyük múlt időbe a múltunkat?

Harmat Budapest, 2016

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 3

2016.04.25. 9:58:20


Originally published by InterVarsity Press as To Forgive Is Human: How to Put Your Past in the Past by Everett L. Worthington Jr., Steven J. Sandage and Michael E. McCullough. © 1997 by Michael E. McCullough, Steven J. Sandage and Everett L. Worthington Jr. Translated and printed by permission of InterVarsity Press, P.O. Box 1400, Downers Grove, IL 60515, USA. www.ivpress.com Hungarian edition © Harmat Kiadó, 2005 All rights reserved. Minden jog fenntartva. Fordította: Falus Eszter Lektorálta: J. Füstös Erika Felelős szerkesztő: Ferenczi Andrea Borító: Lente István Első kiadás 2005, utánnyomás 2016 ISBN 978-963-9564-46-6 A borítón Rembrandt A tékozló fiú hazatérése című festményének részlete látható.

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 4

2016.04.25. 9:58:20


Ajánlom e könyvet Francis nénémnek, aki megtanult megbocsátani (MEM), Danielle-nek (SJS) és Larry Christensonnak (ELW)

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 5

2016.04.25. 9:58:20


megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 6

2016.04.25. 9:58:20


Előszó a magyar kiadáshoz Köszönetnyilvánítás Bevezetés 1. A megbocsátás és mi magunk 2. A megbocsátás és az erkölcsi érzék 3. A megbocsátás és a racionális gondolkodás 4. A megbocsátás és a racionális gondolkodás: korlátok 5. A megbocsátás és a sérelmekre adott reakcióink 6. A megbocsátás és az átalakulás 7. A megbocsátás, az agy és az értelem 8. A megbocsátás és az emlékezet 9. A megbocsátás és a motiváció 10. A megbocsátás és az élettörténetek 11. A megbocsátás és az önvád 12. A megbocsátás és bántó cselekedeteink 13. A megbocsátás és annak következményei 14. A megbocsátás és a család 15. A megbocsátás és a közösségek gyógyulása Jegyzetek

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 7

9 11 14 17 26 42 62 80 93 107 121 140 158 176 187 206 223 237 251

2016.04.25. 9:58:20


megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 8

2016.04.25. 9:58:20


Előszó a magyar kiadáshoz Bár a vallásban mindennapos fogalom a megbocsátás, a pszichológia főáramából kiszorultak azok a hasonló etikai vonzatú fogalmak, amelyeket kapcsolatainkban nap mint nap használunk. A jelenség meglepő lehet, s mögötte a technicizálódó, sémaorientált megközelítés előtérbe kerülése is okolható. Mintha nem tanultunk volna meg bánni ezekkel a fogalmakkal az elméleti alapokat is biztosan uraló, ugyanakkor pragmatikus módon. A jelen kötet három szerzője éppen ebben igyekszik segítséget nyújtani. Beemelik a megbocsátást az emberi kapcsolatokkal foglalkozó tudományok hiteles fogalmai közé, áttekintik jelentését a történelmi példáktól a vallásokban megnyilvánuló szerepéig, a párterápiás helyzetektől a társadalmi színtérig, például az etnikai konfliktusok megoldásáig. Igazán széles a horizont, a komplex értékelésre számos támpontot nyújtva. A hazai pszichológiai kultúrában a megbocsátás leginkább a pszi­ cho­dinamikus terápiákban, a pszichodrámában jelent meg. Ki kell emelni még a családterápia klasszikussá vált elméletének, Böször­ ményi-Nagy Iván kontextuális iskolájának a megközelítését, amelyben

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 9

2016.04.25. 9:58:20


10

Megbocsátás

a kapcsolatok etikájának hasonló jelenségei kulcsszerepet kapnak (az elméletet, bár kritikai elemzéssel, áttekinti a kötet). A hazai pszichológiai irodalomban újdonság a megbocsátás ilyen összefoglaló értékelése. Az elméleti körkép mellett nagy erénye a kötetnek a különböző felhasználói területeket megcélzó gyakorlatok leírása, amelyek az óvodapedagógiától a párterápiákig sok ötletet adhatnak korrektív, segítő módszerekre vagy kidolgozott pszichoterápiás intervenciókra – de ugyanilyen haszonnal forgathatják szervezetfejlesztéssel vagy a társadalmi kommunikáció különféle formáival foglalkozó szakemberek. Igen érdekesek azok a megfigyelések is, amelyek a megbocsátás magatartásorvoslási szempontjait érintik, és összefüggést igazolnak a különböző kóros jelenségek csökkenése és a megbocsátás között – elég csupán az A típusú viselkedésre, és az arra jellemző ellenségesség személyiségvonásra utalni. A meggyőzően tálalt elméleti hátteret kitűnően szemlélteti az a számos szépirodalmi, történelmi, vallási vagy éppen egészen személyes példa, amelyet a szerzők igazán élvezetes stílusban mutatnak be (ebben persze nagy segítség a lendületes és színvonalas szöveggondozás). Olvashatunk regénybeli idézeteket Jean Valjeanról vagy II. János Pál pápa és merénylője találkozójáról, de hétköznapi házastársi civódások megold(ód)ásáról is. Nem száraz elemzésről van tehát szó, hanem az emberi kapcsolatokkal foglalkozó kulturális és tudományterületek széles körét élvezetes módon érintő, személyes régiókat megmozgató, sok tanulságot hordozó szellemi kalandról. Dr. Túry Ferenc

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 10

2016.04.25. 9:58:21


Köszönetnyilvánítás Ez a könyv egy barátságból született. Mind a könyv, mind a barátság beszélgetéseink során alakult ki, miközben eszmecserét folytattunk a megbocsátás jelentéséről és pszichológiai vonatkozásairól. Elméleti munkánk és kötetlen beszélgetéseink során Everett azt javasolta, hogy gyűjtsük össze mindezeket a gondolatokat, hogy mások is hasznukat láthassák. E könyv tehát közös gondolataink gyűjteménye. Szeretnék köszönetet mondani J. Patout Burnsnek, főiskolai mentoromnak ösztönzéséért és azért, hogy megtanított tanulni. Szintén hálával tartozom a John M. Templeton Alapítványnak, valamint a King Pharmaceuticalsnak nagylelkűségükért. Michael E. McCullough A megbocsátást elsősorban emberi kapcsolatokon keresztül tanuljuk meg. Jómagam most értettem meg, hogy a megbocsátás nem vált volna tudományos vagy szakmai érdeklődésem tárgyává mindazok nélkül, akik eddigi életem során példát mutattak a megbocsátásra. Hálás vagyok feleségemnek, Danielle-nek, aki mindvégig biztatott e könyv megírására, és már olyan sokszor megbocsátott nekem. Szüleim

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 11

2016.04.25. 9:58:21


12

Megbocsátás

életének szintén szerves része a megbocsátás. Családom valamen�nyi tagjával kapcsolatban átélhettem már a megbocsátás áldásait és örömét, és hálás vagyok e támaszt jelentő kapcsolatok meghatározó élményéért. A chichagói teológiai szemináriumban töltött éveim alatt megismert tanáraim, dr. Gary R. Collins és dr. Robert G. Tuttle Jr. kivételes emberek, akik a megbocsátás példáiként a mai napig hatással vannak értelmemre és gondolkodásomra egyaránt. Végül mély hálára köteleznek Mike és Ev „baráti beszélgetései”. Megtiszteltetés volt osztozni kreatív ötleteikben, és megismerni elkötelezettségüket a megbocsátó élet iránt. Steven J. Sandage 1970-ben jelent meg Larry Christenson lelkész A keresztény család [The Christian Family] című könyve. Ebben, illetve az azonos című hangszalagsorozatban a szerző használ egy „empatikus megbánásnak” nevezett fogalmat. Azt mondja, hogy amikor valaki azon kapja magát, hogy elítéli a másikat, akkor vizsgálja meg önmagát, vajon nem rejtőzik-e benne is ugyanaz a hiba. Sokszor átéltem már magam is e gondolat nyugtalanító, kényelmetlen igazságát. Nem szívesen vallom be, de rólam sokszor többet árul el, amikor méregbe gurulok egy sérelmem miatt, mint arról, aki megbántott. Ahogy Christenson mondja: „Más bűne ritkán hoz ki bennünket a sodrunkból.” Ez a gondolat nagy hatással volt rám: az elmúlt huszonöt évben segített szembenéznem a sérelmekre adott reakciómmal. Amikor 1975-ben elkezdtem párterápiás munkámat, nem tudtam nem észrevenni, hogy a nehézségekkel küzdő házaspárok szüntelenül bántják egymást, és legtöbbjük alig mutat hajlandóságot a megbocsátásra. Így természetes volt számomra, hogy a Larry Christenson által tanított elv alkalmazásával próbáljak segítségükre lenni. Megkíséreltem rávezetni a házaspárokat, hogy mielőtt egymást elítélnék, először pillantsanak önmagukba. S valóban rendkívüli dolgok történtek. 1978-ban elvállaltam egy professzori állást a Virginia Common­

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 12

2016.04.25. 9:58:21


Köszönetnyilvánítás

13

wealth Egyetemen, és posztgraduális képzésben részt vevő hallgatókat kezdtem el tanítani. Az oktatás során mi, tanárok gyakran többet tanulunk, mint amennyi ismeretet átadunk, és ezt saját tapasztalataim is megerősítik. Don Danser jó barátom és egykori hallgatóm számos alkalommal nemcsak személyesen nekem volt segítségemre, hanem egy olyan intervenciós eljárás kidolgozásában is közreműködött, amely a házaspárok kölcsönös megbocsátását volt hivatott előmozdítani. Fred DiBlasióval, VCU-beli (Virginia Commonwealth Egyetem) munkatársammal közösen publikáltuk az eljárás technikáját. Ez a cikk keltette fel Mike McCullough, majd később Steve Sandage érdeklődését. Miután elkezdte őket foglalkoztatni a megbocsátás kérdése, én egyszerűen csak annyit tettem, hogy „szárnyaikba kapaszkodtam” az izgalmakkal és kalandokkal teli utazás során, amit a téma felfedezése és részletesebb megismerése jelentett. Kutatómunkájuk és kreatív gondolkodásuk által magam is gazdagodtam: mind érzelmileg, mind szakmailag. Ennek az együttműködésnek a gyümölcse ez a könyv. Remélem, gondolataik az olvasókat is ugyanúgy felvillanyozzák majd, mint engem. S abban is bízom, hogy az új felismerések alkalmazását ugyanolyan hasznosnak találják majd életükben, mint én. Everett L. Worthington Jr.

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 13

2016.04.25. 9:58:21


Bevezetés Könyvünk hasznos eszköz lehet abban, hogy javítsunk életünk minőségén. Sokszor előfordul, hogy egy lelkesítő könyv vagy televízió­ műsor után elhatározzuk: jelentős változtatásokat iktatunk be életünkbe. Eltökéltségünk azonban sajnos hamar meg szokott gyengülni. Az új gondolatok ugyan ösztönzőleg hatnak ránk, ám ha nem ültetjük át őket a gyakorlatba, lelkesedésünk gyorsan elpárolog. Ebben a könyvben mi is megpróbáljuk felvillanyozni az olvasót, egyben azt is bemutatva, hogyan váltsa lelkesedését maradandó változásra. Amikor ezt a könyvet írtuk, körülbelül hetven hasonló témájú irodalom állt rendelkezésre, amelyek közül sokat ismertünk is: filozófusok, politológusok, teológusok, lelkészek, lelkigondozók írták őket a megbocsátásról. Sok közülük valóban alaposan megszerkesztett, ösztönző mű, tele jó tanáccsal és bölcsességgel. Olyat azonban mégsem találtunk közöttük, amely pszichológiai megközelítésből vizsgálta volna a megbocsátás folyamatát, fejlesztésének módszereit és hatásait életünkre nézve. Ez persze nem csoda, ha tekintetbe vesszük, hogy a megbocsátás csak nemrégiben, az elmúlt tíz évben vált az elméleti pszichológia

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 14

2016.04.25. 9:58:21


Bevezetés

15

és a tudományos kutatás tárgyává. Bár sokunk életében fontos szerepet játszik, a legtöbb pszichológus egyszerűen nem vett tudomást róla – talán azért, mert tévesen azt gondolták, hogy a megbocsátás csupán a vallásos emberek számára fontos. Valószínűleg a vallás és a pszichológia közötti kölcsönös bizalmatlanság az oka annak, hogy a megbocsátást száműzték a vallásos gondolkodás birodalmába, ahol lelkészek, teológusok és lelkigondozók prédikálhattak róla, bátoríthatták vele híveiket; a pszichológusok azonban nem vettek róla tudomást. Az elmúlt húsz évben a pszichológia sokkal szélesebbre tárta kapuit a vallás és a spiritualitás előtt, mint valaha – sőt, elég tágra ahhoz, hogy a szakemberek elgondolkodjanak a megbocsátás pszichológiai vonatkozásairól. Így könyvünkben először bemutatjuk, milyen felismerésekre jutott az elméleti pszichológia és kutatás a megbocsátással kapcsolatban, majd rávilágítunk, hogy miképpen válhatunk készségesebben megbocsátó emberré. A következő fejezetekben leírjuk, miben áll a megbocsátás, hogyan illeszkedik erkölcsi és társas életünkbe, miképpen fejleszthető, és mit jelenthet az számunkra magánemberként, családtagként, illetve egy közösség vagy kulturális csoport tagjaként. Ezt a könyvet nemcsak informatívnak, hanem hasznosnak is szánjuk. Szeretnénk ösztönző gondolatokat elindítani olvasóinkban a megbocsátásról, mégpedig a gyakorlati alkalmazás szándékával. Az általunk kínált pszichológiai elméleten és kutatáson alapuló gyakorlati tanácsok, reméljük, nem teszik tankönyvízűvé könyvünket. Ha az olvasó nem leli örömét benne, akkor egyik fontos célunkat máris elmulasztottuk megvalósítani. Könyvünk feladatokat is tartalmaz, amelyek segíthetnek az új ismeretek alkalmazásában. Mindhárman keresztények vagyunk. Ez irányú elkötelezettségünk kétségtelenül meghatározza azt, hogy miképpen gondolkodunk a megbocsátásról, annak folyamatáról és fontosságáról. Azonban úgy döntöttünk, hogy nem építünk túlzottan a keresztény nyelvezetre és teológiai fogalmakra; elhatároztuk, hogy inkább a pszichológia nyelvén tárgyaljuk a megbocsátást. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a témát vizsgáló pszichológiai kutatások könnyen összhangba hozhatók a keresztény

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 15

2016.04.25. 9:58:21


16

Megbocsátás

teológiával. Amennyiben az olvasót érdekli a teológia, arra bátorítjuk, járjon utána, hogyan egyeztethető össze a megbocsátás keresztény értelmezése megállapításainkkal! Útmutató a könyv olvasásához és használatához A könyv négy témára osztható: a megbocsátás az egész embert érinti; lényege az empátia; megbocsátani emberi kapcsolataink miatt szükséges; elkötelezettséget igényel. Olvasás közben érdemes figyelni erre a négy témára, s ha sikerül felfedeznie egy-egy hozzájuk kapcsolódó gondolatot, esetleg jegyezze fel a lap szélére! Ajánljuk a könyvben bemutatott gyakorlatok elvégzését, hiszen azok segítséget jelenthetnek a megbocsátásban. A gyakorlatok alkalmazása közben is célszerű megfigyelni, hogyan jelennek meg bennük a könyv fő témái.

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 16

2016.04.25. 9:58:21


EGY

A megbocsátás és mi magunk

A meg nem bocsátott sérelmek olyanok, mint a békés tengerbe vetett kövek, amelyek fodrozódást, örvényt keltve háborgatják a nyugodt vízfelszínt. Ha egyszerre sok sérelem ér bennünket, életünk előzőleg nyugodt vize a bánat háborgó tengerévé válhat. Idézzünk föl egy olyan alkalmat, amikor megbántottak minket! Ha keserűen ragaszkodtunk fájdalmunkhoz, nyoma sem volt békességünknek. Ha engedtük lelkünkbe lopakodni a harag és megbántottság érzését, azzal megzavarhattuk családunk, barátaink vagy munkatársaink békéjét is. Ha bosszúságunkat azután továbbadtuk másoknak, láthattuk, hogyan söpör keresztül fájdalmunk negatív hatása a családunkon, közösségünkön vagy munkahelyünkön. A megbocsátás viszont lecsillapítja a zűrzavart, tompítja azt a vágyat, hogy haragunkat máson töltsük ki, összetart családokat, és harmóniát hoz emberi kapcsolatainkba. Olyan, mint a nyugalom szigete a dühös tengeren: gyakran keressük, ám ritkán találjuk meg. A megbocsátáson alapuló civilizáció A nyugati civilizáció embere több mint 3500 éve próbálja megtanulni, hogyan kell megbocsátani.1 A zsidó hagyomány szerint Isten szövetséget kötött Izraellel, amely szerint kész megbocsátani, és megőrizni Izraelt mint nemzetet, annak visszatérő vétkei és hűtlensége

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 17

2016.04.25. 9:58:21


18

Megbocsátás

ellenére is. Az izraeliták válaszképpen elhatározták, hogy Isten iránti tiszteletük jeléül ők is megbocsátanak egymásnak. A keresztény hagyomány szerint Jézus ennél még tovább ment: egy gyökeresen új kultúráról tanított, amelyet nem korlátoznak etnikai, vallási, politikai vagy gazdasági határok; egy olyan kultúráról, amelyben a másokkal való kapcsolatunkat az szabályozza, illetve az határozza meg, hogy nap mint nap felismerjük Isten irántunk és az egész világ felé kiáradó megbocsátó szeretetét.2 Ebben a radikálisan más kultúrában a – családdal, barátokkal, idegenekkel, sőt, még az ellenségekkel való – kapcsolatainkat is az vezérli, hogy megpróbálunk a megbocsátás jegyében élni. Ezekre a régi zsidó-keresztény gyökerekre támaszkodva fogalmaztak meg azután jó és bölcs emberek teológiai és filozófiai téziseket és politikai elméleteket, amelyek végül formálóivá váltak a nyugati kultúrának, és biztosították azt, hogy a megbocsátás életvezetésünk egyik alapköve legyen. Erőfeszítésük nem volt hiábavaló: több ezer évvel később még mindig nagyra becsüljük a megbocsátást. A Gallup Intézet egyik kutatása szerint az amerikaiak 94 százaléka imádkozott már megbocsátásért.3 Ha az, amiért imádkozunk, megmutatja, mi a fontos számunkra, akkor elmondhatjuk: a megbocsátás szinte mindenkinek fontos. Egy másik tanulmányban amerikaiak egy véletlenszerűen kiválasztott csoportjából 45 százalék jelezte, hogy sérelmeikre válaszképpen rendszeresen próbáltak megbocsátani.4 Ez nem korlátozódik az Egyesült Államokra, hiszen az emberek világszerte szeretnék megtanulni, hogyan bocsáthatnak meg és hogyan nyerhetnek megbocsátást. Bár a megbocsátás sokak eszménye, fel kell tennünk bizonyos gyakorlati kérdéseket vele kapcsolatban. Be tudja-e gyógyítani a bennünk ejtett sebeket? Helyre tud-e állítani tönkrement kapcsolatokat? Megvan-e a lehetősége annak, hogy a megbocsátó életszemlélet átalakítsa kultúránkat? Ha a megbocsátás valóban gyógyító forrás, hogyan is kell megbocsátani? Hiszen az emberek többsége időről időre szeretne megbocsátani valakinek, aki megbántotta, de nem tudja, hogyan tegye. Sok az olyan terapeuta és tanácsadó – jóllehet illene tudniuk egyet s

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 18

2016.04.25. 9:58:21


A megbocsátás és mi magunk

19

mást az emberi viselkedésről –, aki bizonytalan afelől, hogyan segíthetne pártfogoltjainak a megbocsátásban.5 Ritka a megbízható, gyakorlati útmutató a megbocsátásról. Egyikünk sem kap túl sok iránymutatást, tanácsot a témában. Többségünk úgy tanulja meg, hogy figyeljük és utánozzuk szüleinket, hallgatjuk a prédikációt, vagy figyelünk a hittanórán. Esetleg megnézünk egy beszélgetős műsort, vagy elolvasunk egy könyvet. Azonban mielőtt barátokat szereznénk, romantikus kapcsolatba bonyolódnánk, aláírnánk a házasságlevelet, vagy gyerekeink születnének, senki nem kötelez bennünket arra, hogy részt vegyünk egy megbocsátásról szóló tanfolyamon. A megbocsátás gyakorlati képességét nem úgy sajátítjuk el, mint az autóvezetést; ez a kiképzés legtöbbször a nagy pofonok iskolájában történik. Ez a könyv azoknak szól, akik többre vágynak, mint amire az élet megtanította őket. Olyanoknak, akik szeretnének megbocsátani, de küszködnek, hogy kiszabaduljanak a keserűség és a megbocsátani nem tudás béklyóiból. Az 1980-as évek elején kezdetét vette egy szolid folyamat a pszichológiában: a szakemberek elkezdtek foglalkozni a megbocsátás gyakorlati oldalával, a következő kérdésekre keresve a választ: Mi történik az ember szívében és agyában, amikor megbocsát? Hogyan fejleszthetnénk azon képességünket, hogy tudjunk megbocsátani? Használnak-e a pszichológiai eljárások, ösztönzőleg hatnak-e a megbocsátásra? Ki vágyik bocsánatra, miután megbántott valakit? Javítja-e a kapcsolatokat a megbocsátásra való készség? Milyen hatással van a megbocsátás a szellemi és a testi egészségre? Emberi kapcsolataink egészségére? Közösségeink és társadalmunk egészségére? A pszichológiai kutatások fontos tényeket tártak fel arról, hogy miként válhatunk egyre jobban megbocsátani tudó emberekké, és hogyan használhatjuk a megbocsátást önmagunk, társas kapcsolataink és a körülöttünk levő világ gyógyítására. Ezeket a tényeket sorra meg-

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 19

2016.04.25. 9:58:21


20

Megbocsátás

osztjuk az olvasóval. Szemléletünk a tudományra épül, és módfelett gyakorlati. Reméljük, könyvünk gazdagítja majd az olvasó ismereteit és jártasságát a megbocsátás témájában. Mondanivalónk alapjául megpróbáltunk az általunk, illetve mások által folytatott tudományos kutatásokra támaszkodni. Sokan írtak már könyvet a megbocsátásról véleményekre, személyes vagy klinikai tapasztalatokra, illetve teológiai tézisekre alapozva. Bár esetenként mi is merítünk ezekből a forrásokból, elsősorban a tudományos kutatásra összpontosítottunk, mert módszerei és következtetései alapos vizsgálódásra adnak lehetőséget mindenkinek. Mit jelent megbocsátani? A tények. Az empirikus kutatás feltárt néhány meglepő és fontos tényt a megbocsátásról: •  Erkölcsi integritásunk veszélyeztetése nélkül is lehet megbocsátani. •  Fájdalmas emlékeinket – amikor megbántottak bennünket – kön�nyebben megváltoztathatjuk, mint gondolnánk. •  Empatikus készségünk fejlesztésével javíthatunk megbocsátó képességünkön. •  Növelhetjük annak az esélyét, hogy megbocsássanak nekünk azok, akiket mi bántottunk meg, ha megfelelő módon, őszintén bocsánatot kérünk tőlük. • Ha túl sokat foglalkozunk azzal, hogy mit gondolnak rólunk mások, képtelenek leszünk bocsánatot kérni, amikor megbántunk valakit. •  Akár egy röpke óra alatt is fejleszthetjük megbocsátó képességünket. •  A neheztelés és az ellenségeskedés kihathat testi egészségünkre. •  Javíthatunk testi, szellemi egészségünkön és emberi kapcsolatainkon, ha megbocsátó életet élünk. Mielőtt belefognánk a megbocsátás pszichológiai aspektusainak vizsgálatába, le kell szögeznünk, mit is jelent a megbocsátás, és hogy

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 20

2016.04.25. 9:58:21


A megbocsátás és mi magunk

21

e könyvben hogyan használjuk ezt a kifejezést. Ennek érdekében először is tekintsük át azokat a helyzeteket, amelyekben megbocsátás történik! A kontextus. Megbocsátás olyan emberi kapcsolatainkban van jelen, ahol a másik fél bizonyos viselkedésmódot vár tőlünk, és mi is ezt várjuk tőle. Abban bízunk, hogy a velünk kapcsolatban állók megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Egy adott időben több emberrel is bizalmi kapcsolatban állunk: szerelmünkkel, családtagjainkkal, közeli vagy távoli barátokkal, a tágabb családdal, ismerősökkel és kollégákkal. Kapcsolatban állunk azokkal, akik kiszolgálnak bennünket az étteremben, a bankban vagy az élelmiszerboltban. Még azt is mondhatjuk, hogy többé-kevésbé bizalmi kapcsolatban állunk azokkal, akik mellett elhaladunk az autópályán: megbízunk bennük, és ők is megbíznak bennünk, hogy biztonságosan vezetünk, mindazok jólétét szem előtt tartva, akikkel közösen használjuk az utat. Terítékre kerül a megbocsátás akkor is, amikor az egyik ember tettei sértenek egy másikat, következésképp ártanak kapcsolatuknak. Sokféle cselekedet sorolható ebbe a kategóriába. Nyilvánvaló, hogy az erőszak, a durva bánásmód kárt okoz a kapcsolatnak, de az sérülhet egy meggondolatlan szótól, árulástól, kétértelmű kritikától, rasszista megjegyzéstől, tisztességtelen viselkedéstől, szexuális hűtlenségtől, sőt, vakmerő és agresszív vezetéstől is. Az évek során számos embertől kérdeztük meg, hogy melyek voltak életében azok az események, amikor nehezére esett megbocsátani. Íme egy lista a leggyakoribb sérelmekről: •  amikor egy barát elárulta; •  amikor szerelme megcsalta; •  amikor főnöke vagy munkatársa rosszul vagy tisztességtelenül bánt vele; •  amikor egy szerelmi kapcsolatnak vagy házasságnak vége szakadt; •  amikor szülei elhanyagolták vagy sértegették; •  amikor egy barátja elutasította.6

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 21

2016.04.25. 9:58:21


Megbocsátás

22

1-1. gyakorlat Hogyan hasznosíthatjuk ismereteinket? Vegyünk elő füzetet és tollat, és tartsuk a kezünk ügyében olvasás közben! Minden fejezetben lesznek feladatok, amelyek fokozatosan segítenek megbocsátó személlyé válni. Az első feladat segít végiggondolni, hogyan is állunk a megbocsátással a saját életünkben. A megbocsátás két részből áll: megbocsátani azoknak, akik megbántottak bennünket, és bocsánatot kérni azokért a tetteinkért, amelyekkel mi bántottunk meg másokat. Legtöbbünknek könnyebb olyasvalakit felidézni, aki minket bántott meg, mint olyat, akivel szemben mi követtünk el sértést. Írjuk a lap tetejére: „Akik megbántottak”! Osszuk az oldalt két részre, és az egyik oszlop fölé írjuk ezt: „Aki megbántott”, a másik fölé pedig: „Körülmények”, majd pedig az alábbiakhoz hasonlóan soroljuk fel a neveket, melléjük pedig a körülményeket! A könyv olvasása közben ezek az emberek lesznek a példák, akikkel dolgozhatunk. Amikor újabb, megbocsátást igénylő események jutnak eszünkbe, bővítsük velük a listánkat! Aki megbántott Körülmények Nem jött el apám temetésére. Gloria Apa halála után nem válaszolt a leveRichard leimre és a telefonhívásaimra. Végül megmondta, hogy többé ne hívjam, mert „nem tudja kezelni a dolgot”. Egy fickó a teniszpályán

Ránk ordított, mert azt hitte, azon a pályán vagyunk, amelyet ő foglalt le. Nem kért bocsánatot.

Egy másik oldalra írjuk föl: „Akiket megbántottam”! Az előzőhöz hasonlóan osszuk az oldalt két részre! Az egyik fölé írjuk oda: „Akit

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 22

2016.04.25. 9:58:21


A megbocsátás és mi magunk

23

megbántottam”, a másik fölé: „Körülmények”! Ezúttal olyan eseteket írjunk le, amikor mi bántottunk meg valakit, mint ahogy az az alábbi példákban látható: Akit megbántottam

Körülmények

Paul (munkatárs)

Pletykát terjesztettem róla a munkahelyemen. Bajba került miatta.

Mia

Mondtam valami sértőt a népéről, a japán emberekről. Rosszul sült el a vicc, nagyon megbántottam.

Amikor mások tettei megbántanak minket (és sérelmet okoznak kapcsolatainkban), többféleképpen reagálhatunk. Cselekedeteinket a legtöbb esetben elsősorban saját becsületünk és biztonságunk megóvása motiválja. Reakcióink irányulhatnak kifelé, például visszavághatunk, elkerülhetjük a másikat, tudomást sem vehetünk vagy pletykálhatunk róla, esetleg véget vethetünk a kapcsolatnak. Igazságszolgáltatásként kihívhatjuk a rendőrséget, vagy beszélhetünk egy tanácsadóval. Becsületünk és biztonságunk megóvása érdekében befelé is irányulhatnak reakcióink: például azáltal, hogy fájó emlékeket idézünk fel, vagy azt mondogatjuk magunknak, hogy milyen rossz ember, aki megbántott, és terveket szövünk arról, hogyan állhatnánk bosszút rajta. Integritásunkat és biztonságunkat kétségkívül helyénvaló szem előtt tartanunk, hiszen nem engedhetjük, hogy mások bántó viselkedése folyamatosan kárt okozzon akár nekünk, akár másoknak. Azonban énünk védelmére irányuló motivációnk annyira erős, hogy könnyen kiölhet belőlünk bármilyen egyéb vágyat, ami a sérült kapcsolat meggyógyítását vagy helyreállítását célozná, ez pedig meggátolja, hogy megtegyük saját részünket a dolgok jobbra fordítása érdekében.

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 23

2016.04.25. 9:58:21


24

Megbocsátás

1-2. gyakorlat Ön szerint mit jelent a megbocsátás? Jegyzetfüzetébe írja le a megbocsátás teljes meghatározását! Definíció. Annak az elhatározásnak az erősödése, hogy egy jó szándékon és bizalmon alapuló kapcsolatot helyreállítsunk valakivel, aki megbántott bennünket, garantáltan változásokat fog előidézni cselekedeteinkben. Amikor megbocsátunk, többé nem csupán önmagunk védelme motivál bennünket, hanem a kapcsolat meggyógyítása is. Így a megbocsátás indíthat bennünket arra, hogy megbeszéljük a dolgokat a másikkal, elismerően nyilatkozzunk róla, segítsünk neki, vagy együttműködjünk vele. A megbocsátással gátat szabhatunk bosszúvágyunknak, megőrizhetjük jó véleményünket az illetőről, és segít, hogy inkább pozitív, semmint negatív emlékeket idézzünk fel a másikkal kapcsolatban. Egyesek úgy gondolják, hogy amikor megbocsátunk, kompromis�szumot kell kötnünk az integritás és a biztonság iránti vágyunkat illetően. Erről szó sincs! Továbbra is meg kell majd védeni magunkat újabb sérülésektől. Továbbra is elutasíthatjuk a kapcsolat helyreállítását olyasvalakivel, aki nem mutat őszinte megbánást és hajlandóságot arra, hogy többet ne bántson meg bennünket. Ám a megbocsátás azt jelenti, hogy újra készek leszünk arra, hogy újjáépítsünk egy jóindulaton és bizalmon alapuló kapcsolatot valakivel, aki megbántott bennünket. Amikor megbocsátunk, reménykedve tekintünk arra a napra – és közben keményen dolgozunk is érte –, amikor majd átélhetjük a kapcsolat gyógyulását. 1-3. gyakorlat Közös definíciónk a megbocsátásra. Miután végigolvasta a fejezetet, hasonlítsa össze definícióját az általunk javasolttal: A megbocsátás belső motivációnk növekedése, hogy megjavítsunk és fenntartsunk egy kapcsolatot, miután abban a másik fél bántó tettei kárt okoztak.

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 24

2016.04.25. 9:58:21


A megbocsátás és mi magunk

25

Megbocsátó emberré válni: jellem A könyv központi gondolata, hogy a megbocsátás a teljes személyiséget érinti. Megbocsátani pontosan azért nehéz, mert személyiségünkre és kapcsolatainkra is kiterjedő változásokat igényel: megköveteli az úgynevezett megbocsátó jellem kialakítását. Az információk gyarapítása, az inspiráló történetek vagy az írásbeli gyakorlatok még nem bírnak jellemformáló erővel. Mi azoknak kívánunk segíteni, akik személyiségük integrált részeként szeretnék a megbocsátást gyakorolni. Ezt pedig több irányból kell megközelítenünk. A megbocsátás összetettségének megértése érdekében azt javasoljuk olvasónknak, hogy vizsgálja meg életfilozófiáját és erkölcsi értékrendjét. Arra fogjuk biztatni, hogy alakítsa ki saját érvrendszerét a megbocsátásról. Megkérdőjelezzük majd elképzelését arról, hogy a valóságban hogyan is történik a változás. Megvizsgáljuk, hogyan működik az agy és az emlékezet. Biztatni fogjuk arra, hogy tanúsítson nagyobb empátiát embertársai iránt. Megkérjük majd, hogy vizsgálja felül elképzeléseit saját magáról és arról, milyenné szeretne válni kapcsolataiban. Különös hangsúlyt fektetünk a bocsánatkérés és -elfogadás jelentőségére azokban a helyzetekben, amikor mi bántottunk meg másokat. Végül pedig arra kérjük majd az olvasót, gondolkodjon el arról: milyen előnyök származnak a megbocsátásból önmagunk, kapcsolataink és közösségeink számára. Összegzés Civilizációnk alapja a megbocsátás. Ebben a könyvben azt vizsgáljuk, hogy a pszichológia szerint hogyan válhatunk olyan emberekké, akiknek élete szintén a megbocsátásra épül, és akik maguk is hajlandók megbocsátani kapcsolataik és önmaguk egészsége és megőrzése érdekében. Vizsgálódásunk során elsősorban az empirikus kutatásokra építünk, amelyek véleményünk szerint megbízható forrásként szolgálnak a megbocsátás művészetének elsajátításához.

megbocsatas_2016_repr_konvert.indd 25

2016.04.25. 9:58:21


Profile for Harmat kiadó

Everett Wothington: Megbocsátás  

Vajon hogyan tudnánk könnyebben megbocsátani másoknak? Hogyan tehetünk szert empátiára azokkal szemben, akik megbántottak bennünket? Milyen...

Everett Wothington: Megbocsátás  

Vajon hogyan tudnánk könnyebben megbocsátani másoknak? Hogyan tehetünk szert empátiára azokkal szemben, akik megbántottak bennünket? Milyen...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded