GROW magazine vol 22 – TEMA: Intuition – MAIN THEME: Intuition

Page 78

PERSPEKTIV — § TEMA: INTUITION

A: M E T ION T I U INT

INTUITIONEN

– VÅR VÄGVISARE Text: Anna Eriksson

Foto: Peter Grant

Här kommer jag att dela med mig av mina egna erfarenheter av intuition, ge en historisk återblick till ”Den Kloke” och lyssna av vad samtidens mästare har att säga om intuition. ANNA ERIKSSON

ICF Master Certified Coach (MCC)

avalona.se

LEADING FROM JOY – Anna Erikssons bok som nyligen kom ut. 78 �

GROW magazine 1-2/2022

J

MIN ERFARENHET AV INTUITION

AG HAR ALLTID SAGT ATT JAG JOBBAR INTUITIVT – både när

jag gav sessioner i Aqua Wellness – bodywork i varmt vatten, och senare när jag började coacha. Att sätta ord på intuitionen är inte lika lätt märker jag. Intuitionen är för mig just ordlös, mer en känsla – spontan, flyktig och svårfångad. Intuitionen håller sig långt ifrån logik och manualer. Mer från hjärtat än hjärnan. Den kommer i stunden och ger ifrån sig ett litet tecken. Väldigt lätt att missa om jag har huvudet fullt av massa tankar. Om jag redan vet och har bestämt mig för vad som är rätt så höjer den inte rösten och kräver att få ett ord med i laget. Nej, intuitionen viskar och den som vill höra får ta sig omaket att sakta ner och lyssna riktigt noga.