Page 42

42

foreningsnyt

nyt fra

efterskoleforeningen

Målrettethed gør det svært at nå andet end målet.

med Klods-Hans i undervisningen af: Mette Sanggaard Schultz, medlem af styrelsen

efterskolen · no. 12 · marts 2012

F

or nylig fik jeg et godt ord forærende af en både klog og kær ven. Det drejer sig om noget så krøllet som ordet "serendipitet". Lige så vanskeligt, det er at udtale, lige så nemt er det faktisk at forstå, hvad det er. Prøv blot! Serendipitet er at finde noget godt eller noget nyttigt uden målrettet at søge efter det. Hvis det kniber, så tænk blot på Klods Hans og hans vejfund! Serendipitet findes også beskrevet som det tilfældigt at gøre heldige fund. Kunsten at finde det u-søgte. At lede efter nålen i en høstak og komme ud af den med landmandens datter. Mange vigtige opdagelser og opfindelser er frugten af en sådan tilfældighed: Amerika, penicillin, røntgenstråler og Post-It's – blot for at nævne nogle.

Begrebet bruges naturligt nok også i forbindelse med kreative processer, hvor ideerne sjældent opstår på kommando, men dukker op på de særeste foranledninger. Prøv en gang at overveje, hvor mange vigtige ting og tildragelser i dit eget liv, der kan tilskrives serendipitet! Kan du mærke det? Ordet er fantastisk! Det sætter helt automatisk gang i tankerne. Det vender på et øjeblik op og ned på vores vaneforestillinger. Det ligesom skaber en sprække, der inviterer undringen og forundringen ind. Derfor giver jeg det med begejstring videre. Særligt fordi dette ene ord kan inspirere til, hvordan den pædagogiske frihed i efterskolen kan udnyttes. Og især fordi det forstyrrer og sætter spørgsmålstegn ved den ekstremt målrettede tænkning, vi i uddannelsessektoren for tiden søges påduttet, fordi vi som uddannelsesinstitutioner forventes at levere varen i form af kompetencetunede samfundsborgere, der kan arbejde effektivt for konkurrencestaten. Det være sig

i form af nationale test, kanonkrav, fælles mål og så videre. Begrebet om serendipitet betvivler nemlig antagelsen om, at det bedste og mest effektive altid skabes gennem målrettede processer. I ordets kølvand må vi i det hele taget overveje, hvorvidt der findes væsentlige ting, som ligefrem undslår sig opdagelse ved målrettet søgning? Og hvilken betydning det i så fald må have for vores undervisning og pædagogiske praksis? Ifølge den fremherskende fagdidaktik skal vi arbejde systematisk med læringsmål. Vi skal delagtiggøre eleverne i disse og i forbindelse med de enkelte øvelser og læringsaktiviteter forklare deres hvorfor og hvordan. Nuvel, målrettethed og systematik har sin plads i den gode undervisning. Det er ofte befordrende for læringen at delagtiggøre eleverne i tankerne bag undervisningen og særligt, hvis de også inddrages aktivt i planlægningen. Derfor spørger eleverne også flittigt og somme tider med lidet skjult skepsis: Hvorfor

Profile for Efterskoleforeningen Efterskoleforeningen

Efterskolen 12-2012  

Efterskolebladet henvender sig til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i efterskoleverdenen

Efterskolen 12-2012  

Efterskolebladet henvender sig til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i efterskoleverdenen

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded