Stenby Tryk - din pålidelige samarbejdspartner

Page 1VELKOMMEN TIL STEN BY TRYK Stenby Tryk blev grundlagt i 1959, og ledes i dag blandt andet af anden generation af familien. Erfaring, kvalitet, og overholdelse af aftaler er blandt vore fokusområder, der sikrer vore kunder et kvalitetsprodukt - hver gang. Vi råder over moderne faciliteter og har engagerede medarbejdere, der tilsammen udgør en enhed til glæde for vore samarbejdspartnere. I trykkeriet har vi maskiner, der er klar til både nutidens og fremtidens opgaver. Trykmaskinerne producerer en lang række spændende tryksager med farver, effekter og blikfang. Maskinernes kvalitet, sammen med medarbejdernes erfaring, sikrer kvalitetsprodukter som leveres til rette tid - ialt giver det den fleksibilitet som vi er kendte for. Stenby tryk har også eget bogbin deri. Her findes en lang række af specialmaskiner, der sikrer en korrekt færdiggørelse af produkterne: Skæring, falsning og hæftning indgår som et naturligt produktionsled i huset. Med alt under et tag er der en optimal arbejdsgang, og kvaliteten er sikret fra start til slut. Efter endelig godkendelse forestår Stenby Tryk naturligvis pakning og forsendelse efter aftale. Dagligt går der mange ton tryksager ud af huset på Husmandsvej, alt imens nye trykark kører gennem maskinerne, for hos os står produktionen aldrig stille.

coo


HVORFOR STEN BY TRYK? Stenby Tryk er blevet en mindre grafisk familie virksomhed der kan give god personlig service og har med sin gode beliggenhed kun 20 min. kørsel til centrum af København. Folkevalg: Stenby Tryk har under valgkampen været en pålidelig samarbejdspartner, hvor vi dagligt har leveret oplag op til 120.000 eks. Indenfor 8 timers produktionstid, fordelt og pakket til 80 adresser i Danmark og det har både været løsblade, foldere men også hæfter. Eksempel på en opgave: En dag modtog vi PDF kl. 08.00 og lev samme dag kl. 16.00, oplaget på 90.000 hæfter til flere adresser i Kbh. og afsendte til 75 adresser rundt om i landet. Dette er kun muligt da vi har eget bogbinderi og ligger så tæt på København.

Og alt dette til en god dagspris uden ekstra omkostninger for vor kunde, derfor skal du sætte kryds ved Stenby Tryk.

Layout Opsætning Filhåndtering

Storformat print Aluskilte Udstillingssystemer

Hæfter, blade Plakater Løsblade Foldere


HVAD KAN VI? Vi er et meget alsidigt trykkeri, med kapacitet til store opgaver, og omsorg for kvaliteten uanset om oplaget er stort eller småt. Vi er på forkant med teknikken, og var det første heatset-trykkeri i Danmark. Siden er der kørt meget papir gennem maskinerne. Vort kendetegn er at vi altid leverer til tiden - og samtidig er meget fleksible, hvis det kræves. Vi giver selvfølgelig gerne råd og vejledning om tryksager, på baggrund af vores erfaring. Vi har produceret tryksager siden 1959, og har eget bogbinderi samt grafisk afdeling, vi følger derfor ordrene gennem alle produktionsled. Stenby Tryk A/S kan desuden være behjælpelige med markedsføring, design og web.

Distribution

Stenby Tryk har siden 1959 produceret rigtigt mange tryksager i Heatset rotation og i ark tryk og har derfor en opnået virkelige gode samarbejdsaftaler med Postvæsnet og andre distributører, og har i 2019 oprettet vor egen kirkebladsdistribution og administration så det hele bliver nemmere og meget billigere for vor kunder.

Visitkort Hæfter Løsblade

Renskæring Falsning Hæftning/Limning Forædling

Adressering Kuvertering Fordeling og pakning Distribution

MILJØPOLITIK For Stenby Tryk er miljøet meget vigtigt, og vi forsøger hele tiden at producere vore tryksager med størst mulige hensyn til miljøet og med mindst mulige energiforbrug, f.eks. benytter vi stort set kun svanemærket papir og undgår hvis muligt at lakere tryksagen med i stedet for at benytte miljøvenlige ridsefaste trykfarver. Alt affald bliver selvfølgelig korrekt affaldssorteret og genbrugt, og vi er med kommunen ved at udfærdige en plan for at blive klassificeret som et kategori 1 trykkeri (som et af de få trykkerier i Danmark) Klimakompensationen beregnes ud fra det totale kuldioxidudslip fra produktion og transport. Den afgift du betaler, giver dig ret til at mærke tryksagen med klimasymbolet der viser at du bidrager til at modvirke drivhuseffekten på vor planet. Sådan gør du for at klimamærke din tryksag! Du kontakter vor miljøansvarlige Davis Zivadinovic der ud fra tryksagens omfang beregner klimakompensationens størrelse, beløbet ligger normalt fra 100-500kr. FSC og Svanemærkning Vi kan også mærke din tryksag med FSC eller Svanen, tryksagen bliver dog ikke mere miljøvenligt da papir, farver og produktionen er præcis den samme, men en del dyrere da der er mange administrative omkostninger. KLIMAKOMPENSERET PAPIRKONTAKT OS Stenby Tryk ligger kun 18 min. fra centrum af København, i Taastrup. Der er let til - og frakørsel fra flere hovedfærdelsårer. STEN BY TRYK A/S Husmandsvej 13 2630 Taastrup Tlf. 44 9418 99 Mail: stenbytryk@stenbytryk.dk

Ubaldo Zivadinovic Produktion: Administration: Davis Zivadinovic

Kontaktpersoner Har du en forspørgsel? Så ring og få et uforpligtende tilbud!


STENBYTRYK Husmandsvej 13- 2630 Taastrup - Tlf. 44 94 18 99 - stenbytryk@stenbytryk.dk- www.stenbytryk.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.