Dreefnieuws juni 2020

Page 24

Sjanghaipark een eigenzinnig park aan de rand van Overvecht TEKST HANS VAN LUNTEREN

Sjanghaipark 1969

Sjanghaipark aanleg 1973

Bewonershooidag 2018

In Overvecht waren ze in 1969 nog volop aan het bouwen, hoge en lage flats afgewisseld met rijtjes eengezinswoningen, keurig in het gelid van rechte en haaks op elkaar staande dreven. Daartussendoor in een slingerend patroon het groen, want Overvecht moest een groene wijk worden. Achter de tekentafels werd hard gewerkt, hier een groepje bomen, daar wat struiken, en veel gras. Overal was over nagedacht ook over de kinderspeelplaatsen en hoe kinderen zouden moeten gaan spelen.

cross-paadjes, en zagen met nieuwsgierige ogen allerlei wilde plantjes opkomen. Twee jonge moeders namen het initiatief en schreven een brief aan de gemeente of voor de strook grond voor hun deur niet een ‘speelser’ ontwerp gemaakt kon worden. Speelser dan zo’n standaardplantsoen dat je overal in de wijk zag verschijnen. Het zou een omgeving moeten worden met veel meer ruimte voor de spontaan opkomende natuur. Zij vonden dat de kinderen in staat moesten worden gesteld spelenderwijs de natuur te leren kennen. Een hoop takken was (en is) voor kinderen een grotere uitdaging om spel te ontwikkelen dan een strak ontworpen klimrek.

voor de inrichting van deze strook grond langs de Karel Marxdreef (NRU). De wensen en ideeën werden opgetekend in een soort vlekkenplan. Hoe het er precies uit moest gaan zien, werd niet van tevoren uitgetekend maar zou tijdens de uitvoering in het werk worden bepaald. Nogal een revolutionaire manier van gebiedsontwikkeling, zeker voor die tijd. De toenmalige plantsoenendienst zag het plan dan ook helemaal niet zitten en wilde het op die manier niet gaan uitvoeren. De politiek had er echter wel oren naar en was wel ‘in’ voor een experiment en gaf de werkgroep de gelegenheid om samen met de bewoners hun plannen uit te gaan voeren. Het moest echter wel binnen het bedrag van de aanlegkosten van een regulier plantsoen, wat uiteindelijk ook is gelukt.

Maar al dat goed bedoelde van tevoren bedachte had ook een keerzijde. Alles in de wijk was op elkaar gaan lijken, er was nauwelijks enig verschil. Ook de spontaniteit in het kinderspel, het zelf willen bedenken en onderzoeken was onmogelijk geworden.

Bewonersbrief Een aantal bewoners van de Sjanghaidreef zag hoe fijn kinderen speelden in dat nog braakliggende stuk grond voor de deur. Ze groeven kuilen, bouwden hutten, maakten

Het begin van het Sjanghaipark Begin 1970 hoorde de kunstenaarswerkgroep Overvecht van het plan. Zij was in die periode ideeën aan het ontwikkelen over het inrichten van een woonomgeving met een meer ‘eigen’ identiteit. Men vond elkaar vrijwel meteen en dat werd het begin van een lange samenwerking. Er werden bewonersavonden georganiseerd waarin er vrijuit werd gesproken over allerlei wensen en ideeën

Het verloop van de aanleg Het werd een proces van vallen en opstaan. Een grote groep bewoners hebben veel van hun vrije tijd ingezet. Er werden bomen en struiken geplant, muurtjes gemetseld en ‘speelaanleidingen’ ingericht met vooral veel boomstammen en boomstobben. Er werden veldjes gemaaid

Noot: Het Sjanghaipark ligt langs de rondweg, de Karel Marxdreef (NRU) ter hoogte van de Pagodedreef, Sjanghaidreef en Maniladreef.

24 dreefnieuws 2020-3