__MAIN_TEXT__

Page 8

D R I K K E VA N D O G S P RØJ T E GI F T

RENT DRIKKEVAND, TAK! Med kampagnen ’Rent drikkevand, tak!’ vil Danmarks Naturfredningsforening fra den 17. september kæmpe for danskernes drikkevand. Det vigtigste mål er: · Forbud mod sprøjtning i boringsnære beskyttelsesområder og i indvindingsoplandet til boringerne. Men vi arbejder også for: · Kommunerens ret til at forbyde sprøjtning nær drikkevandsboringer. · Markant forbedring af systemet til at godkende sprøjtemidler, så udvaskning er testet på de facto dansk geologi og klima.

HVIS DU OGSÅ GERNE VIL BEDE MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN OM AT BESKYTTE DANMARKS RENE DRIKKEVAND, KAN DU FRA DEN 17. SEP. SKRIVE UNDER PÅ KAMPAGNESIDEN RENTDRIKKEVAND.DK

NATUR & MILJØ

8

03 : 2018

Profile for Danmarks Naturfredningsforening

Natur & Miljø september 2018  

Natur & Miljø september 2018