Natur & Miljø nr. 2, juni 2022, øst

Page 26

DEN GODE NATURHISTORIE

‘KLITTENS VOGTERE’ K ÆMPER FOR DEN SJÆLDNE KYSTNÆRE NATUR Da Naturstyrelsen skulle i gang med et stort genopretningsprojekt på den jyske vestkyst, vakte det bekymring hos fire planteinteresserede lokale. For risikerede de store ‘monstermaskiner’ at gøre mere skade end gavn i den sårbare klithede? Bekymringen førte imidlertid til et givende samarbejde, som er værd at lade sig inspirere af ved fremtidige projekter. NATUR & MILJØ

26

02 : 2022