Page 41

På inspirerende vis gav de tre oplægsholdere, Maj-Britt Christensen, Solvejg Hansen og Christina Andersen, forsamlingen gode forklaringer på, hvorfor det er så vigtigt at spise sundt og godt, når kroppen skal bygges op og holdes i gang.

Generalforsamlingernes dag Den 27. februar holdt fire kredse generalforsamling i Handicaporganisationernes Hus og samme aften var der generalforsamling i to jyske kredse. AF TEKST OG FOTO: FRANDS HAVALESCHKA

Der blev sat rekord, da CP Danmarks kredsforening for Nordsjælland (kreds 4) flyttede deres generalforsamling fra Hillerød til Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Dermed kunne man på samme dag, samme tidspunkt og samme sted opleve fire kredsgeneralforsamlinger på én gang. Og da tilslutningen i de fleste kredse var rigtig fin, så betød det, at de 75 store sandwich, der senere blev sat til livs, hurtigt fik ’ben at gå på’.

Christensen fra Elsass Instituttet gav forsamlingen god viden og masser inspiration til at få kosten indarbejdet som en vigtig og væsentlig ingrediens i livet med cerebral parese.

Begivenheden fandt sted onsdag den 27. februar, hvor de fire kredse startede med deres respektive generalforsamlinger og efterfølgende havde fælles spisning og fælles oplæg om kost og ernæring for personer med CP.

En lille smagstest under oplægget satte sanserne på prøve. Her er det Daniel Qvist, der med ’hjælp udefra’ fik mulighed for at smage uden at kunne dufte til prøven – der viste sig at være kanel.

Det var Solvejg Hansen fra Københavns Universitet og Elsass Fonden, der sammen med ergoterapeuterne Christina Andersen og Maj-Britt

Også i Jylland var der gang i aktiviteterne. Således holdt de to kredse for

Midtjylland og Østjylland velbesøgte generalforsamlinger samme dag. Også her blev generalforsamlingsindkaldelsen suppleret med gode oplæg. Alle steder meldes der om en god og inspirerende aften.

2. 2019 CP II INDBLIK 41

Profile for CP Danmark

CP Magasinet INDBLIK 2 - 2019  

CP Danmarks medlemsmagasin nr. 2 - 2019.

CP Magasinet INDBLIK 2 - 2019  

CP Danmarks medlemsmagasin nr. 2 - 2019.

Profile for cpdanmark
Advertisement