Casper André Lugg Dagene er som gress

Page 1Dagene er som gressCasper André Lugg

Dagene er som gress


© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-49815-3 1. utgave, 1. opplag 2015 Omslagsdesign: Grim Erland Lyng Svingen Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2015 Satt i 12/16,6 pkt. LyonText og trykt på 115 g Munken Print Cream 1,5. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


A little language of dew, then. It dries up. Denise Levertov1

du var – liksom i tystheten en plats – för det enklaste svar – för godhetens enkelhet själv!..Gennadij Ajgi2IFør du lytter Det er tidenes morgen i skogen av bjørk og osp og furu. Stillheten rører seg nesten umerkelig, som midt i en samtale når noen legger en hånd på armen din.

9