Page 99

DRENGE PUSLINGE 1980 Thomas Hansen 1981 Thomas Gunnarsson 1982 Jan Petterson 1983 Thomas Hansen 1984 Jan Jensen 1985 Lars Nielsen 1986 Morten Andersen 1987 Søren Ahman 1988 Gregers Agerbo 1989 Lars Jensen 1990 Anders Kirkebye 1991 Martin Wozny 1992 Martin Wozny 1993 Rune B. Kristensen 1994 Tom Pedersen 1995 Daniel Bjørkvig 1996 Jesper laugesen 1997 Brian Bai Andersen 1998 Kasper Bnuhn 2. Daniel Jensen 3. Martin Møller DRENGE PAR 1981 Henrik Bondo Jan Gaarn 1982 Torben Ravn Thomas Buch 1983 Søren Sørensen Allan Nielsen 1984 Thomas Hansen Jan Petterson Henrik Niirnberg 1985 Claus Niirnberg 1986 Michael Mikkelsen Mogens Pedersen 1987 Ole Funder Jan Biltoft 1988 Steen Rasmussen Kenneth Hansen 1989 Søren Ahman Jan Biltoft Søren Ahman 1990 Frank Rasmussen 1991 Søren Ahrnan Morten Andersen 1992 Søren Ahman Morten Andersen 1993 Morten Andersen Søren Ahman Martin Poulsen 1994 Jan Hansen Martin Poulsen 1995 Martin Wozny 1996 Poul Lauridsen Anders Kirkebye 1997 Martin Wozny Rasmus E. Jørgensen

1998 Top 10 Top 10 City Top 10 Fraugde Brasilia Fraugde Smut Fraugde BCM Fraugde BCM BCM Top 10 Svendborg Svendborg Svendborg City Bowling BK Melfar BK Melfar BCM

Smut Smut Top 10 Brasilia Top 10 City OBwK Smut Top 10 Brasilia Top 10 Top 10 Top 10 Fraugde BCM BCM BCM BCM

2. 3.

Claus Sørensen Daniel Andersen Jesper Laugesen Thomas Laugesen Jens Orleth Michael Hansen

PUSLINGE PAR 1995 Jesper Laugesen Daniel Bjørkvig 1996 Jesper Laugesen Daniel Jensen 1997 Daniel Andersen Rene Andersen 1998 DRENGE Daniel Jensen Kasper Bruhn 1998 PIGER Nanna Grønnemose Sigga Michaelsen UNGDOM MIXED PAR 1981 Marianne ten Veen Søren Sørensen 1982 Heidi Benneke Jan Petterson 1983 Lene Nielsen Jack Pedersen 1984 Lene Nielsen Thomas Hansen 1985 Marianne Staszak Jesper Klavsen 1986 Lene Nielsen Jan Christiansen 1987 Charlotte Staszak Jesper Klavsen 1988 Majbritt Pedersen Frank Rasmussen 1989 Charlotte Staszak Frank Rasmussen Charlotte Staszak 1990 Frank Rasmussen 1991 Susanne Godt Morten Andersen 1992 Anja Johansson Frank Rasmussen 1993 Anja Johansson Thomas Nielsen Anja Nielsen 1994 Martin Poulsen 1995 Sanne Hansen Poul Lauridsen 1996 YNGLINGE Anja Nielsen Martin Wozny

BCM Top 10 Svendborg Top 10 City Bowling

Svendborg Svendborg BCM

BK Melfar

Svendborg

Top 10 City Brasilia Brasilia Top 10 Fraugde Brasilia Brasilia Fraugde Brasilia Top 10 Fraugde Fraugde BCM Fraugde BCM BCM Brasilia BCM VBK BCM

BCM

BCM BCM

97

Profile for Bowleren

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

FBwU Turneringsplan - (1998-99)  

Profile for bowleren
Advertisement