Alma mater 195

Page 48

2

3

4

Archiwum UJ

5

6

Prywatka w studiu Alma Radio w DS „Żaczek”; 2. połowa lat 70.

stora UJ do Wojewódzkich Zakładów Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Krakowie dotyczące radiofonizacji DS „Żaczek”, 24 czerwca 1957 [brak paginacji]. AUJ, SIV H LXXX a; pismo przewodniczącego Komitetu Jubileuszowego RU ZSP UJ i przewodniczącego RU ZSP UJ do dyrektora administracyjnego UJ dotyczące utworzenia radiowęzła w DS „Piast”, 14 września 1963 [brak paginacji]; AUJ, CIV 24; wykaz próśb Rady Mieszkanek DS „Zacisze”, 8 kwietnia 1968 [brak paginacji]. AUJ, SIV R2; zarządzenie nr 8 dotyczące powołania Studia Radiowego UJ, 1 marca 1974 [brak paginacji]. Audycje, fotografie, dokumenty i pamiątki radiowców tworzące spuściznę po Alma Radio są obecnie opracowywane w Archiwum UJ. AUJ, DSO; mgr Stanisław Smółka – specjalista ds. programowych, Protokół zdawczo-odbiorczy na stanowisku kierownika Studia Radiowego Alma Radio, 30 września 1983 [brak paginacji]. AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/1990 – 1990/1991; notatka informacyjna kierownika Studia Radiowego UJ dotycząca charakteru pracy studia radiowego i ewentualnych przekształceń koniecznych do nadawania programu na UKF, 4 marca 1991, w trakcie opracowywania.

*** Trudno jednoznacznie określić, jak potoczyłyby się losy rozgłośni, gdyby na początku ostatniej dekady XX wieku radiowcy rozpoczęli emisję programu w eterze. Alma Radio było czymś więcej niż tylko uniwersytecką rozgłośnią. Stanowiło miejsce zdobywania pierwszych doświadczeń w pracy dziennikarskiej, co dla wielu przełożyło się na wybór ścieżki zawodowej. Część osób pośród Almaradiowców znalazła przyjaciół i współmałżonków. Inni nabyli umiejętności przydatne w życiu codziennym oraz w pracy, niekoniecznie związanej ze środkami przekazu. Nie ma już akademikowego Alma Radio, jest internetowe UJOT FM. Czy z tego radia Uniwersytet będzie dumny? Czas pokaże.

Almaradiowcy przed DS „Piast”, od lewej: Eugene Omboli, Eugeniusz Lizak, Helena Byrska, Barbara Rybak-Puu; 1981 1

AUJ, SIV H LXXXIIa; pismo dyrektora administracyjnego UJ i kwestora UJ do Wojewódzkiego Zakładu Usług Radiokomunikacyjnych i Telewizyjnych w Krakowie dotyczące radiofonizacji III DS, 9 marca 1957 [brak paginacji]; AUJ, SIV H LXXXIb; pismo dyrektora administracyjnego UJ i kwe-

46

ALMA MATER nr 195

AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/1990 – 1990/1991; notatka służbowa kierownika Studia Radiowego UJ dotycząca modernizacji studia, 17 maja 1989, w trakcie opracowywania. 8 AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/90–1990/1991; umowa pomiędzy Fundacją Poszukiwań Twórczych „Alternatywa” i Uniwersytetem Jagiellońskim dotycząca utworzenia Ośrodka Radiowego w Krakowie, 11 marca 1991, w trakcie opracowywania. 9 AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/1990–1990/1991; pismo kierownika Studia Radiowego UJ do rektora UJ dotyczące akceptacji współpracy pomiędzy Studiem Radiowym UJ i Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 30 lipca 1992, w trakcie opracowywania. 10 Archiwum Wiesława Szeligi; pismo pracowników Studia Radiowego UJ do rektora UJ dotyczące wstrzymania przekazania Studia Radiowego Fundacji Poszukiwań Twórczych „Alternatywa”, 26 marca 1993, skan w zbiorach Dominiki Stoszek. 11 Ibidem. 12 Sprawozdanie na inaugurację roku akademickiego 1994/1995, Kraków 1994, s. 135. 7

Archiwum Grażyny Sałaj

Dominika Stoszek

Archiwum Eugeniusza Lizaka

ul. Piastowskiej, przekształcono w pokoje gościnne. Pełnią tę funkcję do dziś w ramach hotelu studenckiego „Piast” zarządzanego przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”.

Grażyna Gerste rozmawia z Jeanem Baisné podczas programu Instytut Francuski na antenie Alma Radio; 2. poł. lat 80.