Page 28

Rector Vinod Subramaniam

‘Wetenschap is niet neutraal’ De nieuwe rector Vinod Subramaniam houdt van een open debat, dat best fel mag zijn. Een kennismaking. DOOR DIRK DE HOOG FOTO PETER GERRITSEN

D

Blijkbaar ben ik als beste beschikbare kandidaat uit de bus gerold. Waarom dat zo is, moet je vragen aan degenen die mij benoemd hebben.”

Over eigen grenzen leren kijken e kamer van Vinod Subramaniam staat begin augus- Maar het thema diversiteit staat wel hoog in zijn vaandel. “De VU heeft relatief veel tus vol met verhuiskratstudenten met een niet-westerse achterten. Niet dat de nieuwe grond. Dat geeft deze universiteit een VU-rector zich nog moet eigen karakter. Hier tref je duidelijk een installeren, maar het afspiegeling aan van de samenleving. Dat bestuur gaat verhuizen spreekt me aan. Culturele diversiteit is naar de D-vleugel van het hoofdgebouw. een verrijking. Het brengt verschillende Verhuizen is Subramaniam wel gewend. perspectieven naar voren, wat de kijk Hij is in 1967 geboren in Madras (India), op zaken verbreedt. Bij een homogene ging naar school in New Delhi, studeerde gemeenschap is vaak minder debat. En elektrotechniek en technische natuurechte discussie is een voorwaarde voor kunde aan twee universiteiten in de excellentie.” Verenigde Staten, werkte in Duitsland en Zo kijkt hij ook aan tegen de van Engeland. In 2004 kwam hij naar Nederoorsprong gereformeerde identiteit van land als hoogleraar nanobiofysica aan de de VU. “LevensbeschouUniversiteit Twente, waar wing is een belangrijk hij fundamenteel onderonderdeel van iemands zoek deed naar eiwitten ‘Wacht even! identiteit. Daar hoort die te maken hebben met Vergeet niet religie bij, net als cultude ziekte van Parkinson. dat ik tien jaar rele achtergrond. Die Sinds 2013 is hij ook direchoogleraar ben bepalen hoe je tegen teur van het wetenschapgeweest’ zaken aankijkt, ook naar pelijke instituut Amolf in de wetenschap. WetenWatergraafsmeer. schap is niet neutraal. ‘Hij brengt diversiteit, Iedereen heeft vooroordeinternationale ervaring len en meningen. Het is en perspectief mee’, aldus belangrijk die opvattingen het persbericht over zijn bespreekbaar te maken benoeming. In de sociale in een open debat, dat media verschijnen al snel fel mag zijn, maar wel met respect voor opmerkingen dat hij vooral is benoemd elkaar.” vanwege zijn etnische afkomst. Er komt Zo’n debat ziet de nieuwe rector als een een brede glimlach op zijn gezicht als ik bijdrage aan academische vorming. “Dat vraag of hij zich een excuus-allochtoon leer je niet uit een boekje wijsbegeerte en voelt. “Binnen de universiteit is een zorgethiek. Het is belangrijk dat studenten vuldige sollicitatieprocedure gevolgd.

28

over hun eigen grenzen heen leren kijken. Dat kan op verschillende manieren. Toen ik elektrotechniek studeerde in de VS, volgde ik ook vakken als archeologie en kunstgeschiedenis. En schreef stukjes voor de universiteitskrant. Dat heeft mijn horizon enorm verbreed. Die ruimte moeten alle studenten krijgen en nemen. Actief zijn in een studentenvereniging of in een bestuur draagt ook bij aan die vorming. De universiteit moet dat mogelijk maken, net als activiteiten buiten het officiële onderwijsprogramma. Het On the Roof Filmfestival begin september vind ik dan ook een mooi initiatief.” Bij de werkvloer Subramaniam staat vooral bekend vanwege zijn onderzoeksactiviteiten. Amolf, waarvan hij directeur was, staat internationaal hoog aangeschreven als wetenschappelijk instituut voor fundamenteel onderzoek van de materie. De VU heeft echter nog een hoop werk te verzetten op het gebied van onderwijs. Is hij daar dan wel de geschikte man voor?

nr 1 — 26 augustus 2015

ADVALVAS

Nr 01 26 augustus 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, A msterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you