HEUS jaargang 2 nummer 2

Page 1

2e jaargang • nummer 2

Een heus magazine over oude oude wijsheden wijsheden n ieuwe iinzichten nzichten nieuwe N A J A A R 2014 lleven even m et ddee n atuur – een uitgave van A3 boeken met natuur

INTE R V I EW

Vraag je Neters wat te doen DE VR A A G

Wat is jouw levensmotto? T H EMA

HET BELANG VAN

ACCEPTEREN I N TE R VI E W

Bewustzijn brengt je dichter bij je ziel N I E U W : SOULCOLLAGE ® , WERKEN MET JE EIGEN ZIELENKAARTEN – SEENA B. FROST DIONYSOS, DE VEGETATIEGOD – JOKE EN KO LANKESTER MAYA WIJSHEID VOOR JE LEVENSREIS, HET LEVENSPADENBOEK EN HET LOGBOEK – ELVIRA VAN RIJN DE MAAN, 66 MYSTIEKE KAARTEN VOOR BEWUSTWORDING PETRA STAM Heus 04-2014 1

31-07-14 19:27