Issuu on Google+

godina III • Petrinja • broj 30 • lipanj 2007. cijena 10 kn PETRINJSKI ISSN 1331 - 8772 list „Promenadom kroz povijest” Nagrađeni Petrinjci str. 15 INTERVJU: Izabela Žilić str. 3


Petrinjski list - 30

Related publications