Issuu on Google+

19. október 2010 Ročník XXXVI. Cena 0,23 € Číslo 40 ĽUBOVNIANSKE UBOVNIANSKE noviny Za Adamovým striebrom deväť rokov driny Slovensko-poľská príloha Popradské vráta Rozhovor s manželkou Viktora Kubala 8. 5., 6. 2. Pod hradom pálili gorzalku V Starej Ľubovni stojí najstarší zachovaný liehovar na Slovensku. O jeho unikátnosti svedčí aj fakt, že má o 100 rokov viac, než napríklad ten, kde sa vyrába svetoznáma whisky Jack Daniels (USA). Jedinečný objav sa podaril Miroslavovi Števíkovi z Ľubovnianskeho múzea. Z archívnych dokumentov, ktoré preskúmal, totiž vyplýva, že pod hradom sa alkohol pálil už pred 250-timi rokmi. „Dostal sa mi do rúk plán z Viedenského archívu vypracovaný v r. 1773, ktorý o.i. obsahoval aj podrobný popis ľubovnianskeho podhradia. Na základe neho sme premerali rozmer tohto objektu a zistili sme, že zodpovedá liehovaru, ktorý tu bol postave- ný v polovici 18. stor.,“ uviedol pred bývalým „Petersom“ stojaci historik. Naši predkovia (tí zámožnejší, pochopiteľne) sa tak, podľa všetkého, mali dobre. Na hrade sa varilo pivo, v podhradí zas pálila žitná. Záznam z levočského archívu totiž uvádza, že časť žita, ktoré sa tu pestovalo na majeri, „bolo odovzdávané miestnym gorzelnikom na pálenie gorzalky.“ Ako však M. Števík dodal, určite to nebol jediný druh alkoholu, ktorý produkoval kamenný liehovar. „V pláne je zaznamenaná aj časť, kde sa umývali plodiny. Sortiment tak bol širší, ale to už bude predmetom ďalšieho bádania...“ (Viac o týždeň) Text a foto (mv) Budovu bývalého hostinca prerába súčasný majiteľ na penzión. Ako pre médiá poznamenal jeho otec, pri rekonštrukcii nenašli žiadne artefakty, preto ich historický objav zaskočil. Cestári zdvihli most v Novej Ľubovni Cestári Prešovského kraja uplynulý štvrtok špeciálnou technológiou zdvihli most v Novej Ľubovni, ktorý poškodili tohtoročné povodne. Spojenie totiž od leta zabezpečoval len pontónový most, ktorý by nebolo možné používať v zimnom období. Most je už v pôvodnej nivelete a pokračujú rekonštrukčné práce na jeho sprejazdnení. Treba dobetónovať stredový pilier a mostné závery. „Všetko prebieha podľa harmonogramu. Hoci práce budú pokračovať, najťaž- Symbol vzdelanosti 9 771338 034005 42 Zámer prepožičať nové sochárske dielo tejto strednej škole vznikol ešte pred rokom. Mesto odtiaľ do Provinčného domu premiestnilo pamätnú izbu spisovateľky, no zaviazalo sa symbolicky ju tu opäť vrátiť. „Tento priestor patrí Terézii Vansovej. Sú tu jej diela, citáty, portréty. Navyše so cťou nosíme meno patrónky a čestný názov školy už od roku 2001,“ uviedol pri odhalení busty riaditeľ gymnázia Anton Karniš. Dielo vzniklo v ateliéri akademickej sochárky Margaréty Horákovej, ktorá už pred 13-timi rokmi vytvorila prvú podobi- zeň Vansovej. „Moje stvárnenie sa môže zdať priveľmi jednoduché. Ja som ju však brala ako osobnosť, ktorú vykryštalizoval život a vybrúsil ako diamant. Preto som sochu zbavila prebytočných ozdôb a všelijakých detailov, aby som nechala vyniknúť jej tvár, jej múdrosť a nesmiernu silu,“ vyznala sa po trojmesačnej práci na diele sochárka. Gesciu nad umeleckým projektom prebralo Mesto, ktoré výrobu tohto nového umeleckého skvostu financovalo z grantu ministerstva kultúry. Text a foto (dj) šiu časť máme za sebou – most sme vrátili do pôvodnej výšky,“ potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák. Ako zdôraznil, „nevedeli sme, či sa nám to podarí. Použitou technológiou sme ušetrili obrovské finančné prostriedky, ktoré by sme museli vynaložiť na stavbu nového mostu.“ Ak budú práce pokračovať doterajším tempom, v zimnej sezóne už budú vodiči jazdiť cez zrekonštruovaný pôvodný mostný objekt. Podob- nú technológiu použili cestári aj pri moste Plaveč, ktorý tiež poškodili tohtoročné povodne. Povodne v Prešovskom kraji v tomto roku poškodili 12 mostov, pričom takmer všetky z nich sa nachádzajú v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. Náklady na ich opravu sú predbežne odhadnuté na 4,7 mil. €. Celkové náklady a škody spôsobené povodňami a mimoriadnymi situáciami v máji a júni v Prešovskom kraji dosiahli 23,7 mil. €. Veronika Fitzeková Ihriská budú pribúdať Sídlisko Východ sa doč- i na Mierovej ul. (blízko pla- ského ul. Tam, kde už teraz atletickú dráhu, akú má len kalo. Minulú stredu tu to- várne). A s celým komple- športuchtivá verejnosť vyu- päť miest na Slovensku. Text (mv), foto (E.F.) tiž s veľkou slávou otvori- xom sa uvažuje aj na Komen- žíva multifunkčné ihriská a li ihrisko, ktoré na dvadsať rokov „zabudnutej“ ploche vyrástlo za 75 dní. Keďže celý komplex stál mesto nemalé peniaze (158 tis. €, vrátane 40-tisícovej štátnej dotácie), pred samosprávou tak vyvstala otázka, ako ho uchrániť pred vandalmi. „Dosť sme rozoberali tento vážny problém. Zatiaľ naň dohliadajú ľudia cez malé obecné služby, ale pretože tých ihrísk pribudne, na VPS vznikne pravdepodobne samostatné oddelenie, ktoré sa bude zaoberať ich pravidelnou údržbou i ochranou,“ uviedol primátor Starej Ľubovne Valent Jaržembovský. Ako totiž potvrdil, po „Východe“ sa s podobnou výstavbou plánuje aj ďalej. V rámci (už schválenej) revitalizácie centra mesta vznikne v parku pri pošte detský Architektkou, ktorá projektovala vnútroblokový priestor, bola Marcela Masaryková zo ZAAR Trnava. A tu je areál, rozpracované veci sú jej návrh v reáli: vľavo ihrisko s umelou trávou, vpravo detská časť s pieskoviskom a rôznymi atrakciami.


Ľubovnianske noviny č. 40

Related publications