Issuu on Google+

'$(&'( H:GK>>H>&#'%&' Sodexon S d asiakaslehti i k l hti Parhaat kokoukset ja tapaamiset. Aiiv A va an h hy yviin voit. Jokaisella kokouksella on omat päämääränsä. Me järjestämme sujuvia tilaisuuksia neuvotella, edustaa ja nauttia. @6HKJC JJ9:I:KttI Sodexo Service Center tarjoaa täyden palvelun sinulle, joka järjestät yrityksesi tilaisuuksia. www.sodexo.fi SODEXO SERVICE CENTER 010 540 7500 servicecenter@sodexo.fi Move Any Mountain B^aaV^h^c`Z^cd^c `Vhkjng^in`h^hh~i~]Y~i~~c `d]i^bZcZhinhi~424 >CIJ>I>DC B:G@>INH Jh`VaaVi`de~~ii~~ ^cij^i^dceZgjhiZZaaV418 HJJCI6@D=I> :B"@>HD?6 B^iZcHdYZmd kVab^hiVjijj`Zh~c hjjgiVeV]ijbVVc445 I:GK:IJAD6 86BEJ@H::C DjajhhVVkVij^hhV8Vbejh"gVk^cidad^hhViVg_diVVcde^h`Za^_d^aaZajdbjaZ^e~~# GVk^cidaV6alVg^hhVinŽh`ZciZaZk~Eddid^kdiiVVgjd`V^a^_ViiZgkZijaaZ^`h^#8


Serviisi

Related publications