Issuu on Google+

Gospodarka, s. 16 Intermarché otworzyło swój market we Wrześni 21 listopada 2008 NR 47 (968/XIX) INDEKS 366773 ISSN 1234-1363 CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT) Kultura, s. 8 Piłka siatkowa, s. 40 Kabaret Moralnego Niepokoju wypełnił po brzegi salę WOK-u Historyczne wyjazdowe zwycięstwo Krispolu. redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70 Marihuana na A2 Policja przechwyciła 1,5 kg narkotyku o wolnorynkowej wartości 60 tys. zł. Tomasz Szternel 47-letni Tadeusz M. i 42-letni Romuald M. sã doskonale znani wrzesiġskim stróőom prawa. Pierwszy byğ karany za przest÷pstwa narkotykowe. Wi÷zienne mury opuijciğ rok temu. Odsiadywağ wyrok za sprzedaő ijrodków odurzajãcych. Drugi takőe wszedğ w konflikt z prawem, ale nie z tytuğu zğamania przepisów ustawy o przeciwdziağaniu narkomanii. Od dğuőszego czasu obaj panowie znajdowali si÷ na celowniku mundurowych. Istniağo uzasadnione podejrzenie, őe sã czğonkami zorganizowanej grupy przest÷pczej. Te przypuszczenia potwierdziğy si÷ w ijrod÷, 19 listopada. Wczesnym rankiem, okoğo godz. 7.30, na zjeŏdzie z autostrady A2 zostağa zorganizowana blokada. Antyterroryijci z grupy realizacyjnej dziağajãcej przy Komendzie Powiatowej Policji we Wrzeijni zatrzymali do kontroli czerwonego opla combo, którym podróőowali podejrzani m÷őczyŏni. Wracali z Holandii przez Niemcy. Myijlami byli juő w domu. Nie stawiali oporu. Nie wiedzieli, co si÷ dzieje. Byli totalnie zaskoczeni. Do kresu podróőy zabrakğo im ledwie kilku kilometrów. Zostali obezwğadnieni i przeszukani. Ogl÷dziny auta przyniosğy natychmiastowy efekt. W bagaőniku samochodu pod wzmocnionã drewnianã podğogã znajdowağo si÷ 1,5 kg suszu roijlinnego, zapakowanego w foliowe torebki. To byğa marihuana. Po pokruszeniu i podzieleniu na porcje zostağaby wprowadzona do obiegu. W ten sposób powstağoby, bagatela, okoğo 1,5 tys. „dziağek”. – Nie ma wãtpliwoijci, őe narkotyk trafiğby na rynki poznaġski i wrzesiġski – mówi rzecznik prasowy wrzesiġskiej policji Krzysztof Szczeijniak. Podkreijla, őe zatrzymanie przest÷pców byğo wynikiem wielomiesi÷cznej pracy nie tylko miejscowych, ale takőe poznaġskich stróőów prawa. – Sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymaġ – dodaje rzecznik. Nie wiadomo, od jak dawna m÷őczyŏni parali si÷ przest÷pczã dziağalnoijciã. Zostali zatrzymani po 20godzinnej podróőy. Auto, którym jechali, byğo pod obserwacjã. Pytania o szczegóğy zatrzymania stróőe prawa kwitujã stwierdzeniem: „tajemnica post÷powania”. – To zğoty strzağ w przest÷pczoijå narkotykowã. Nie pierwszy i z pewnoijciã nie ostatni – stwierdziğa tylko Justyna Miderska-Kreft, zast÷pca naczelnika sekcji prewencji KPP. Samochód, którym poruszali si÷ sprawcy, zostağ wciãgni÷ty na lawet÷ i zabezpieczony. Zaraz po zatrzymaniu policjanci przeszukali mieszkania czterdziestolatków. W jednym znaleŏli kilkadziesiãt woreczków strunowych, w drugim nic, co byğoby niezgodne z prawem. Spraw÷ z urz÷du przej÷ğa prokuratura. Oskarőyğa podejrzanych o popeğnienie zbrodni polegajãcej na nabyciu i przewozie znacznej iloijci ijrodków odurzajãcych. Czyn ten jest zagroőony karã pozbawienia wolnoijci na czas nie krótszy niő 3 lata. Dodatkowo jeden z zatrzymanych odpowie za przekazanie ijrodka odurzajãcego innej osobie, za co grozi kara pozbawienia wolnoijci od 1 do 10 lat. – Zğoőyliijmy wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych – usğyszeliijmy od wrzesiġskiego prokurato-  Susz był przewożony w torebkach foliowych. Przestępcy ukryli go w bagażniku pod wzmocnioną drewnianą podłogą Fot. archiwum KPP we Wrześni ra rejonowego Krzysztofa Helika. Reklama Najnowszy numer „Kwartalnika Fotografia” zawiera kilkadziesiąt fotografii Ireneusza Zjeżdżałki, a także analizy Jego twórczości ZAPRASZAMY 7.00 sobota 7.00-15.00 Roz-080 od godziny Do kupienia – w redakcji i w biurze ogłoszeń „WW” Bilety na koncert Michała Bajora do wygrania w konkursie „WW”! Czytelnicy, s. 19 Niesamowity pomysł dyrektora Michała Czerniaka na wystawę Pyzdry, s. 12 Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać przedsiębiorcy? Gospodarka, s. 16 Uszkodzony wiadukt na Wrocławskiej nikogo nie zabił. Na razie Aktualności, s. 4 Strażnicy miejscy wlepili 500 zł mandatu mieszkańcowi gminy, który zaśmiecał okolice kempingu Aktualności, s. 5 Dlaczego radni PiS głosowali za przekształceniami we wrzesińskim szpitalu wbrew zaleceniom Jarosława Kaczyńskiego? Aktualności, s. 7 Na razie nie będzie kontroli płatności za abonament RTV przez wrześnian Aktualności, s. 9 www.wrzesnia.info.pl


Wiadomości Wrzesińskie - 968 - 21.11.08

Related publications