Issuu on Google+

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2 BULAN / MINGGU BULAN TEMA / UNIT TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA JANUARI 2013 Unit 1: Saya dan Keluarga Nilai: MINGGU 1 Kasih sayang FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam 3.2.4 ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Hormat-menghormati 02.1.2013 Baik hati 04.1.2013 Kerajinan Hemah tinggi 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 30


Rancangan Tahunan BM Tahun 2

Related publications